Google.com
OBJAVE.com
 
 
 
 
 
 
 
SVI KOMENTARI KOJI SE ODNOSE NA TEKUĆI NASLOV - izaogledal
 
Na ovoj stranici su prikazani komentari koje su do sada uneli registrovani posetioci. Možete izabrati način sortiranja prikazanih komentara. Oznaka DESC znači da se podaci prikazuju u opadajućem redosledu dok oznaka ASC označava da se podaci prikazuju u rastućem redosledu.
 
 
 
Izaberite način sortiranja:
KOMENTARI POSETILACA:
 


Komentar ID : 11   Naslov: izaogledal   Poglavlje: 004    PID: 059
Kreiran : 05-04-2010 21:05:34   
Autor : Anonymous   [Original tekst]
danas cujem to o sebi i obrnem temu. da li je to skromnost ili program za skromnost?


Komentar ID : 9   Naslov: izaogledal   Poglavlje: 003    PID: 005
Kreiran : 05-07-2009 23:36:28   
Autor : Anonymous   [Original tekst]
Mala greška "što je prosečno dve u sekundi" - možda jedna u sekundi ?


Komentar ID : 3   Naslov: izaogledal   Poglavlje: 002    PID: 000
Kreiran : 06-09-2008 16:46:34   
Autor : Anonymous   [Original tekst]
da
Ukupno pogodaka (3).

[ Close Window ]