NASLOV:
vizija
POGLAVLJE: 
009.012

Amerika predstavlja primer svetu, ne zbog svoje površne vladine politike, već zbog mešanja rasa i ljudi koje se svakodnevno odvija na uglovima njenih ulica, na njenim pijacama, u njenim školama, crkvama i fabrikama. U Sjedinjenim Državama, ljudi iz istorijski neprijateljskih nacija došli su da žive, rade, igraju, i podižu svoju decu zajedno. Do stepena do koga su naučili da se poštuju i sarađuju, Amerika je napredovala.


[ Zatvori prozor ]