DEJAN DIMITRIJEVIĆ
 
NOVO! Novo! NOVO! Novo! NOVO! Novo!
MULTIMEDIJALNI DISK PROGRAMIRAN ZA MEDITACIJU, RELAKSACIJU, RAZVOJ SVESTI, ENERGETSKO ČIŠĆENJE, ZAŠTITU PROSTORA I SAMOISCELJENJE!
     
 
Disk možete preuzeti lično u Beogradu ili plaćate poštaru kada vam ga donese (isporuka pouzećem).
 
Napominjemo da je novi diska proširen 80% u odnosu na predhodnu verziju.
     
 
 

Samoisceljenje je pricip zasnovan na usklađivanju potreba personalne Duše i inkarnativne ličnosti (vaše sadašnje ličnosti). Premisa ove metode je da uskled nesklada između pravih Duševnih potreba i želja koje dolaze iz čovekove ličnosti postoji nepremostiv jaz još od Bibliskog isterivanja čoveka iz raja, tj. od biblijskog pada iz sveta Duha u Materijalni svet. Stari grci su govorili za Dušu "Tako blizu a tako daleko".

Znači kada ličnost prihvati potrebe Duše nastaje pozitivna promena u životu čoveka.

Da bi to uopšte bilo moguće, potrebno je ne samo da se ide na Sveta mesta i da se prožima sa Zrelim Svestima već i da se obezbeti jaka vibracija iz Viših dimenzija stvaranja, tj. da se vibracije koje su snažno uticale u ljudskoj istoriji na razvoj kulture, religija, nauke i civilizacije upšte, dovedu u ovu našu materijalnu dimenziju. Strai narodi su dobijali znanja kontaktirajući vibracije iz sazvežđa Orion, Sirius i Andromeda. Stoga su u ovaj disk utisnute upravo te vibracije koje prave jedinstveno energetsko / vibratorno polje i omogućavaju da princip samisceljenja zaživi.

Ova sam sve dodao na disk energetska terapija i ekologija svesti tako da je sada efekat potpun. Posle nekog vremena možete davati svoje definicije samoisceljenja ali u okviru predviđene grupacije.
T reba svaku rečinicu izgovoriti jednom i seansa traje 1 minut.

Samoisceljenja delimo na:

1.samoisceljenje od psihičkih poremećaja (centralna mandala)
samoisceljenje strahova
samoisceljenje nesanice
samoisceljenje od bolesne maste
samoisceljenje od napada glasova i vizija
samoisceljenje od vezanosti za roditelje

2. samoisceljenje od emotivnih poremećaja (orion mandala)
samoisceljenje od mržnje, sujete, zavisti i taštine uopšte
samoisceljenje od osećaja odbačenosti
samoisceljenje od osećaja samoće
samoisceljenje od utiska da ste ne prihvaćeni
samoisceljenje od privida da ste jadni ili posebni
samoisceljenje od tuge, patnje i emotivnog bola

3. samoisceljenje od fizičkih problema (omega meditacija)
samoisceljenje od problema sa kičmom i zglobovima
samoisceljenje od plućnih disfunkcija
samoisceljenje od srčanih problema
samoisceljenje od stomačnih problema

4. samoisceljenje od energetskih problema (omega meditacija takođe)
samoisceljenje od ritualnih udara i crnomagiskog delovanja
samoisceljenje od nepravilnog energetskog rada

5. Olimp meditacija sada utiče i na samoisceljenje od manjka ljubavi.
 Pored toga, ova meditacija sada ima i razvojno delovanje koje utiče na:
  a) rast i razvoj svesti
  b) negovanje ljubavi prema svim ljudima
  c) oslobađanje od lažnih i nametnutih autoriteta i sistema vrednosti
  d) Molim Vise Svesti da mi se Duhovna percepcija usmeri ka njima a misli utišaju
  e) usklađivanje sa Duhovnim zadatkom, prepoznavanje svojih radnih potencijala i buđenje želje i volje za radom i životom

SVE OSTALE KARAKTERISTIKE VEZANE ZA PRVO IZDANJE OVOG DISKA SU ZADRŽANE! MOŽETE PONOVO POGLEDATI OSNOVNE KARAKTERISTIKE AKO PRATITE OVAJ LINK...

 
 
 
 
Nedelja 20.10.2013. u 12:00 
Beograd, Cara Dušana 13, FAKULTET ZA FIZIKU
 
Najavljujemo još kvalitetnih i potpuno novih tema i meditacija. Između ostalog, seansa za poboljšanje funkcije nervnog sistema sada uključuje pored centralnog i periferni nervni sistem, sinhronizaciju leve i desne hemisfere mozga kao i razvoj centara za emotivnu i mentalnu inteligenciju. Ko želi da se uključi u ovaj program, treba da donese fotografiju sa datumom rođenja na poleđini. Napominjemo da je vreme trajanja kursa u klubu ograničeno do 15:00, tako da ćemo početi tačno u 12:00 a završiti u 14:40.
Dejan Dimitrijević
 
 
Piramide,
Kristalna matrica Svesti i tela čoveka,
Galaktička energija
 
Plejadski ciklus od 26000 godina kruženja Zemlja-Sunce-Plejade kao i period kruženja od 230 miliona godina oko galaktičke središnje tačke se završio na prelasku iz 2012 u 2013.-tu godinu. Gotovo svi smo svedoci da se promene dešavaju, tj. da teku već makar dve poslednje decenije, ali je galaktički, portalni prelaz bio poseban okidač. Ciklično putovanje Sunca se menja. Umesto oko Alikona, zajedno sa sazveždem Plejada, počinje da kruži oko Sirijusa.

Poznato je da piramide, samom svojom geometrijom generišu energiju, ali takođe one mogu biti i antene za komunikaciju sa zvezdanim sistemima. Na taj način, povezuju se sa visokim izvorom energije, galaktičkom energijom. Piramide u Gizi i Meksiku, otisak su sazvezda Oriona, a piramidalni kompleks u Visokom refleksija je zvezdanog sistema Plejada, koji je za čovečanstvo izuzetno važan, jer je postotak Plejadske krvi u nama najviše zastupljen. Aktivacija kristalne matrice čovecijeg tela jeste naš sledeći korak. Prateći čišćenje kristalne mreže Zemaljske kugle, oslobađajući se nagomilanih trauma i karmičkih otisaka, trebamo dozvoliti ponovno povezivanje, tj. integrisanje svih nivoa bića, kako bismo se povezali sa Kosmičkim i galaktičkim strunama Univerzuma i dosegli povratak u nivo Hristosvesnosti.

U Visokom se nalaze dva važna portalna mesta. Jedno je na Tumulusu Vratnice, a drugo na platou koji vodi do vrha Piramide Sunca. Frekvencija levitacije, od 28 KHZ, zabeležena je mernim instrumentima, upravo na samo ta dva mesta. Čak i sam naziv Vratnice, govori u prilog tome, da se tamo nalazi interdimenzioni prolaz, ali jako je važno da se frekventni spektar našeg bića usaglasi sa njime, te će od frekvencije svakog pojedinca zavisiti i mogućnost prijema informacija, ali je sigurno, da se to može postići, jedino aktivnom posetom tim mestima.
Kristalizacija, tj. aktivacija kristalne matrice čovecijeg tela, veliki je izazov, a ovaj put upravo prilika za transformaciju, koja je neophodna da bismo se usaglasili sa visokim frekvencijama fotonskog pojasa i promenama koje ce se naročito intenzivirati od 2017.-te godine.

 
 
Inertnost uma i prevazilaženje uma
 
Um ima osobinu da zadržava predhodno umemorisana stanja. Generacijama emotivno isfrustriran, suštinski neinformisan i needukovan čovek zapadne hemisfere pokušava tehnikama uma i raznim subkulturnim poluistinama da um prevaziđe ili ga se oslobodi i na taj način ga samo ojačava i ide u još veću identifikaciju sa umom. Ophrvan duševnom patnjom i duhovnim slepilom takav čovek postaje dodatno opterećen sivilom egzistencije i nespoznajući svoju nemogućnost za radost i ljubav postaje propagator neautentičnosti i samo dalje pada u lavirinte uma. Karma se dodatno opterećuje. Um se prevazilazi iz duhovne dimenzije, a sublimira iz duševne. Da bi to postigao, čovek treba da osvesti tokove duha, što je moguće ako shvati da može da misli i oseća iz duhovne a ne umne prirode. Za to je neophodan impuls iz duhovnih dimenzija u obliku inicijacije prosvetljenih pet učitelja ili sadgurua. Učitelji pomoću svoje svesnosti i emanacija mogu inicirati bilo koga bilo kada na bilo kojoj razdaljini. Takođe iako retke, moguće su i inicijacije od nematerijalnih učitelja iz nekih monada. Pravog učitelja duša prihvata. Nije dovoljno da ga srce prihvati ili da se dopadne umu. Meditacija na sveću koja je posvećena jednom jedinom Bogu gde se svetlo sveće unosi u um kao i kontemplacija na izlazak i zalazak sunca utihnjuju um i teraju ga da okrene svoja čula ka Duhu. Molitve i meditacije na izvorne kosmičke energije osvešćuju um i čine ga kristalno jasnim i mirnim kao jezero da bi primao suptilne vibracije Viših dimenzija. Na putu samospoznaje ovo su nezaobilazni pointeri.
 
 
 
Duša kao posrednik i balans između duhovnih i nagonskih emocija
 
Emocija prema stvaraocu je visoka duhovna odnosno najjača duhovna emocija. Čežnja je lirička forma nezadovoljstva usled osećaja neprihvatanja jedinke od strane okoline. Čežnja daje kreativne umetničke pa i naučne forme samoizražavanja, ali i civilizacijskog napretka i upravo kroz te forme se svi aspekti nezadovoljstava mogu sagledati i ispoljiti, a time i prevazići. Čežnja je na duhovom putu u jednom momentu balast kojeg se isključivo metodama samospoznaje oslobađamo, odnosno zadovoljivši čežnju oslobađamo se telesnih, odnosno nagonskih emocija i utiremo put duha u svoju telesnu prirodu, tj. otvaramo put duhovnim emocijama.

Tada nam je personalna duša bliža racionalnoj svesti i otvara nam se mogućnost da kroz primarnu potrebu duše budemo samoinicirani u samosvest ka samoostvarenju. Sada, kad je duša nastupila na scenu evolutivnog-karmičkog osvešćivanja materijalnog dela univerzuma, osećamo suptilne vibracije svekolike stvaraočeve volje u onom domenu koji je moguć, odnosno u domenu ličnog i direktnog odnosa sa bogom ili bog i individua kao jedan na jedan (bog-sopstvo). Kad pričamo o duši upotrebljavaćemo termin potrebe a ne emocije. U preseku spoja duha i duše nalazi se sveta koordinatna tačka prosvetljenja odnosna samospoznaje.

Personalni duh se tada pokazuje kao kanal stvaraočeve volje, a duša kao večita težnja u povratku stvaraocu. Sklad koji nastaje iz ovakvog odnosa je jednosmislen i predstavlja iskonsku vibraciju jedinstva odnosa duše, bića i stvaraoca. Kao deo jednog od njegovih beskonačnih jata, duša osvešćuje prostor-vreme kroz svoju najjaču potrebu koja se zove težnja. Iako probuđen personalni duh i dalje prolazi kroz dimenzije raznih međustanja od kojih svako mora biti spoznato i proživljeno, odnosno iako prolazi kroz tačku prosvetljenja i ulazi u spiralni razvoj evolucije svesti, personalni duh i dalje podleže karmičkim procesima i zakonima. Odnosno i dalje se čisti i oslobađa prolaska kroz civilizacijski pad tj. kroz svoj dug put od mineralnog carstva preko biljnog i životinjskog, i ljudskog kao krune postojanja u ovom delu univerzuma.

 
 
 
 
 
 
Dnevna (sunčana) i noćna (mesečeva) kartica koriste se za razvoj emotivne inteligencije i omogućavaju:
 
1) oslobađanje od teških i porobnih emocija i stanja,
2) daju lakoću i osećaj sigurnosti,
3) eliminišu strahove i fobije,
4) menjaju naučeni sistem emotivnih reakcija,
5) prozračuju, čiste i pune emotivno i astralno telo kao i delove aure zadužene za emotivnu ravnotežu, zlatno-sunčanom i mesečevo-srebnom bojom (energijom iz vibracije),
6) bude pozitivna stremljenja u pojedincu,
7) uspostavljaju ravnotežu Jina i Janga u emocijama i na taj način dovode osobu u stanje osećaja ispunjenosti i zadovoljstva,
8) vrše harmonizaciju odnosa,
9) bude kreativnost i razvijaju u mozgu delove vezano za emotivnu inteligenciju,
10) čiste meridijane u auri vezano za emotivnu inteligenciju.
 
OVE KARTICE MOGU KORISTITI SVE OSOBE JER ONE NISU MEDITATIVNE, VEĆ ISCELJUJUĆE I RAZVOJNE
 
DNEVNA KARTICA
 
 
Molim Svesnost Sunca
da me uvede u Svoje središte.
Udišem svetlost Sunca,
izdišem bes, patnju i bol.
5 min
Osećam se savršeno lagano i bezbedno
u tihoj i prijatnoj, blago hladnjikavoj
atmosferi središta Sunca.
3 min
Središte Sunca kao i Sunčeva svetlost
koju udišem i izdišem pročišćuju moje misli i
emocije i čine ih prozračnim, laganim i mirnim.
Zahvaljujem se Svesnosti Sunca na pruženoj pomoći.
NOĆNA KARTICA
 
 
Mesec nema svoju svetlost,
ali i ako je odraz Sunčeve svetlosti,
On joj daje dodatni kvalitet koji povoljno utiče na emocije i psihu čoveka, ako se ume pravilno koristiti, a to ova kartica omogućava.
Udišem Mesečev dah.
Izdišem tugu.
5 min
Udišem Mesečev dah.
Izdišem Mesečev dah.
5 min
Mojim mislima i emocijama struji
prijatno hladnjikava Mesečeva svetlost.
2 min
 
 
 
The player will show in this paragraph
The player will show in this paragraph
 
 
Meditacije donose mir, poboljšavaju međuljudske odnose i kvalitet života. Meditacija ANDROMEDA utiče na rasterećenje od negativnih i opterećujućih misli a meditacija ORION utiče na emotivno oslobađanje i smirenje.

Ako vaš pretraživač ima ugrađen odgovarajući plug-in za prikaz FLV fajlova, tada možete pokrenuti MEDITACIJU ORION ili MEDITACIJU ANDROMEDA. Poželjno je da imate brzu konekciju prema internetu (ADSL ili bar ISDN), jer nije dobijena dozvola da se meditacije skraćuju - već su prikazane u punoj dužini. Preporučujemo da koristite FULL SCREEN MODE jer su efekti pozitivnog zračenja znatno veći. U slučaju da vaš pretraživač nema odgovarajući plug-in tada je vidljiv samo tekst "The player will show in this paragraph". Test 
Korišćena Muzika za Orion meditaciju: u mixu, Sad World - Terasury i Silence - Heaven (obe iz 1993). Korišćena muzika za Andromeda meditaciju: Dr. Atmo & Oliver Lieb - Movement V (1994);
 
 
Subota, 07.11.2015. godine
od 18:00 do 19:00

 
MOLITVA REVITALIZACIJE POTENCIJALA i otvaranja novih MOGUĆNOSTI za TERAPEUTE / ISCELITELJE I DRUGE LJUDE KOJI SU SVOJ ŽIVOT POSVETILI ZA DOBRO DRUGIH.
 
PRIPREMA ZA MEDITACIJU: ODŠTAMPAJTE I ISECITE KARTICE CRVENU (MESTA MOĆI) STAVITI ISPOD LEVE, A TIRKIZNU (KRISTALNA CIVILIZACIJA) ISPOD DESNE RUKE I SEDITE. Tačno u 18:30 zapalite sveću i recite "Želim da budem jedno sa STVARAOCEM". Lezite opušteno do 19:00. Ispostite hranu i aktivnosti dan pre, taj dan i dan posle. BEZ KARTICA UKLJUČENJE NIJE MOGUĆE. PIŠITE SVOJA ISKUSTVA SLOBODNO, kao sto ja REVNOSNO RADIM svoj Duhovni Zadatak.
Pozz. DD
 
MESTA MOĆI
 
 
KRISTALNA CIVILIZACIJA
 
 
 
 
"Šuplja Crkva"
- Solin kod Splita -
 
 
 
 

 
Nedelja, 29.11.2015. godine
od 19:00 do 19:30
 
Molitva "BELI GOLUB BALKANU" za Mir, Duhovni razvoj i isceljenje te dodatnu aktivaciju mesta moći "Šuplja Crkva"- Solin kod Splita.
 
PRIPREMA ZA MEDITACIJU: ODŠTAMPAJTE I ISECITE KARTICU MESTA MOĆI II. Pridružite nam se u meditaciji u nedelju 29.11.2015. u 19:00. Karticu držite u ruci, zatvorite oči i opustite se. I to je sve. Meditacija će trajati 30 minuta. Dejan K. će biti na mestu moći Solin kod Splita gde ima 84 zrele Svesti. Ko god tamo dođe, imaće intezivna prožimanja jer će moći da koristi novu karticu. Zagrepčani će raditi iz Zagreba, Pavel i Nidaz iz Beograda, a DD iz fruškogorskog manstira. Pišite nam vaša iskustva. Kartica odštampana sa net-a ima 25% mogućnosti originala.
Pozz. DD
 
MESTA MOĆI  II
 
 
NOVA Kartica "Mesta Moći II" pojačava dejstvo isceljujućih seansi u prostoru i na daljinu, obezbeđuje veći broj prožimanja na mestima moći, u meditaciji daje osećaj dubokog mira i spokoja jer sadrži univerzalne vibracije sa mesta moći, dodatno budi i sinhronizuje levu i desnu hemisferu mozga, rad čakri i čisti auru.