PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBAVESTITE SVOG PRIJATELJA O KNJIZI - "Depresija i duhovni rast" !
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depresija i duhovni rast
Plavi Zrak
DUHOVNOST
duhovni rast
Možda je depresija Božji dar, pružena mogućnost za duhovni rast. Pošto je stanje svesti, karakteristično za depresiju, polazno i za duhovni rast - odvajanje, u svesti, od vrednosti i zadovoljstava ovog sveta, sveta iluzija. "Pružena mogućnost" - jer se u shvatanju i prihvatanju tog stanja treba ispravno postaviti, a to prvenstveno znači potčinjavanje Božjoj Volji (Božanskom Planu).
 
 
S A D R Ž A J   
 
1.
 Uvod
2.
 "Gotovo svi smo postali tzv. ´granične ličnosti´"
3.
 Moramo da doživimo stanje svesti u kojem nam je bezvredno i besmisleno sve oko nas
4.
 “Odvezivanje” od iluzija – ilustracije
5.
 Testiranje duhovnosti u "živom" životu
6.
 Još neka iskustva
7.
 Televizija – štetnost iluzije u iluziji
8.
 Blokiranost osećanja ljubavi
9.
 Depresija i duhovni rast, malo direktnije
10.
 Pretpostavke o planetarnim preobražajnim dešavanjima
11.
 Duhovnost i karmičke obaveze u svakodnevnom životu
12.
 Sve je iluzija i Božanska igra!
13.
 Kroz opuštanje - u depresivnost
14.
 Stanje svesti u kojem sve postaje bezvredno i besmisleno
15.
 Sve postane bezvredno i besmisleno, i – šta dalje?!
16.
 Aktiviranje depesije:" Ali kad čovek jednom izgubi sve, oseti lakoću prevelikog bola" (I. Andrić)
17.
 Depresivne osobe koje su: "ni na nebu, ni na zemlji"
18.
 Okretanje Božanskom Planu (Božjoj Volji) (polemika sa principima iz "Moći podvesti")
19.
 Ne možemo, a da ne trošimo energiju koju dobijamo
20.
 "Vaša svest je dužna da u skorije vreme pretrpi značajne promene"
21.
 Slika koju imamo u svesti - bitno određuje smer procesa
22.
 “Zašto si želio patnju i depresiju kao iskustvo?”
 
  Close Window