PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBAVESTITE SVOG PRIJATELJA O KNJIZI - "Duhovne spoznaje" !
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duhovne spoznaje
Plavi Zrak
DUHOVNOST
svakodnevne duhovne spoznaje
U formi izražavanja koja je slična knjizi - Duhovni vodič za Radnika Svetlosti - daju se raznolike duhovne spoznaje i uvidi, koji proizilaze iz autorovog svakodnevnog duhovnog i životnog iskustva.
 
 
S A D R Ž A J   
 
1.
 Uvod
2.
 Sarađujmo sa preobražajnim procesima!
3.
 Hronična opuštenost i otvaranje
4.
 "Suviše je težak teret koji vi nosite u svom svetu"
5.
 Bežimo od sebe, prividno - u potrazi za sobom
6.
 Govor-poruke nose određeni energetski naboj
7.
 E. Tol: " Uvijek surađujte sa sadašnjim trenutkom, a ne suprotstavljajte mu se."
8.
 E. Tol: " Istina je da treba da prihvatite patnju pre nego što počnete da je prevazilazite."
9.
 Bitan je koncept ili smer koji imamo u svojoj svesti
10.
 Fokusirati se na praktične duhovne ideje
11.
 Duhovni forumi u ovim vremenima
12.
 "Zaista je veoma važno da se sačuva spokojstvo u najkritičnijim situacijama..."
13.
 Ka višedimenzionalnoj kauzalnosti-mišljenju
14.
 ...Da istrpimo ono što se mora istrpeti, i da poboljšamo ono što možemo poboljšati!
15.
 Duhovne spoznaje, bez glomaznog procesa: sakupljanja informacija, povezivanja, izvođenja zaključaka, analize...
16.
 "Nastupilo je vreme kada u utelovljenje moraju doći predstavnici nove rase"
17.
 " Sada mi činimo nagli zaokret na stranu evolucionog puta razvoja - ne može beskonačno da se produžava proces tavorenja"
18.
 Smisao karikiranja nekih duhovnih pitanja...
19.
 Težiti maksimumu sopstvenih potencijala
20.
 Veliki obim planetarne "novogodišnje karme"
21.
 Mnoge duše se sa stradanjem čiste
 
  Close Window