PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBAVESTITE SVOG PRIJATELJA O KNJIZI - "Učenje Bića Hijerarhije Svetlosti - I" !
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učenje Bića Hijerarhije Svetlosti - I
Plavi Zrak
DUHOVNOST
praktične preporuke i tumačenja
Učenje Bića Hijerarhije Svetlosti može se posmatrati kao sinteza najboljih duhovnih ideja koje u okviru duhovnih učenja i religioznih sistema imamo na Zemlji, kao varijanta maksimalnog odraza Istine, koju sadašnja svest čovečanstva može da primi. Sve najbolje ideje iz svih duhovnih učenja na Zemlji mogu se prepoznati u ovom Učenju, ali su one date i sa novim dupunskim tumačenjima, kao što ima i sasvim novih ideja, a sve skupa su povezane u jednu veliku celinu. Specifičnost ovog Učenja je, između ostalog, i u maksimalnoj orijentisanosti ka duhovnoj i životnoj praksi. Pošto se radi o velikom sistemu ideja, a potreba trenutka nalaže da se one redom pružaju na uvid već sada – to će poglavlja u ovoj knjizi kontinuirano biti dodavana u toku sledećih nekoliko meseci.
 
 
S A D R Ž A J   
 
 Uvod
1)
 Već su počele velike promene na Zemlji
2)
 Muke na Putu duhovnosti
3)
 Dopunski prijem Božanske energije
4)
 Stvaralačka moć Božanske Ljubavi
5)
 O molitvenoj praksi
6)
 O praksi meditacije
7)
 Ka Višim svetovima - kroz naše srce
8)
 Primajmo Božansku Mudrost sa svešću deteta
9)
 10% Božanske Istine na Zemlji
10)
 Karmička situacija na kraju godine
11)
 Pijmo nektar Božanske Mudrosti!
12)
 Držimo se jednog dobrog duhovnog učenja!
13)
 Otvorimo svoju svest za opštenje sa našim Ja Hrista!
14)
 Negujmo veštinu raspoznavanja Jedine Istine u raznim učenjima i religioznim sistemima!
15)
 Preobrazimo svoju svest, da bismo preobrazili svet oko nas!
16)
 Stanje-osećanje borbe nije Božansko stanje-osećanje
17)
 Naša karma je direktno proporcionalna stepenu našeg egoizma
18)
 Pomozimo “palom anđelu” da se vrati Kući, Bogu!
19)
 Carstvo Božije je stanje naše svesti!
20)
 Ključ za jezik zvezda
21)
 Istina nam se ne može u potpunosti preneti preko reči i opisa
22)
 Ne ispunjavajmo svoju svest nepotrebnim informacijama!
23)
 Razmena energija među oktavama
24)
 Suviše veliku karmu je stvorilo čovečanstvo
25)
 Odajmo poštovanje Ženskom Plamenu!
26)
 Poprište "borbe" za svrgavanje iluzija - u nama samima!
27)
 Mi prolazimo duhovne obuke i posvećenja u našem običnom životu
28)
 Neka životinjski čovek ustupi mesto Božanskom čoveku u nama!
29)
 Zašto živimo i zašto postoji sve što nas okružuje?
30)
 Izvršimo novi Izlazak u svojoj svesti!
31)
 Otvorimo se za mogućnost da se Bog ispolji kroz nas!
32)
 Naš položaj u duhovnoj zajednici
33)
 Očistimo svoju svest, da bude kao prozračni kristal!
 
  Close Window