PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBAVESTITE SVOG PRIJATELJA O KNJIZI - "Iluzije i Božansko viđenje" !
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iluzije i Božansko viđenje
Plavi Zrak
DUHOVNOST
nova percepcija fizičkog sveta
Naša svest se prilagodila fizičkom svetu u kojem živimo, svetu iluzija – i mi taj iluzorni svet doživljavamo kao realni svet. Međutim, sa stanovišta Viših svetova, skoro sve je u našem svetu suprotno od onoga što nam se čini da znamo, vidimo, shvatamo...
 
 
S A D R Ž A J   
 
1.
 Uvod
2.
 Osnova budućih nauka – poznavanje Božanske Mudrosti
3.
 Božanski je plan da Zemlja i čovečanstvo uđu u Zlatno doba
3.
 Vrhunski ciljevi u ovozemaljskoj školi postojanja
4.
 Sve što postoji je Božanska Energija
 
  Close Window