PUTOVANJE DUŠA
Idi na stranu Prethodni  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Ovaj forum je zaključan i ne možete pisati, odgovoriti ili menjati teme   Ovaj forum je zaključan i ne možete menjati teme ili odgovarati
www.OBJAVE.com forum » OBJAVLJIVANJE SE NASTAVLJA
Pogledaj prethodnu temu :: G :: Pogledaj sledeću temu  
Autor Poruka
DejjanPridružio: 19 Apr 2009
Poruke: 1475
Lokacija: Agent Matrixa sa Siriusa A ,B,C, :D i E

 Poruka Poslao: 22 Avg, 2011 18:44 pm    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

Nije.
Imaš celu knjigu da skineš.
_________________
"...Nek mi nosić pocrveni,eto to je to je to je to nosić to je sve sve Smile "
 Nazad na vrh »
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku MSN Messenger
MiodragPridružio: 01 Jun 2009
Poruke: 1132
Lokacija: Beograd

 Poruka Poslao: 23 Avg, 2011 00:17 am    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

Sal Rachele - Zemljine promjene i 2012.
_________________
Iskrenost, direktan put do sebe.
 Nazad na vrh »
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
Sara
Hodočasnik


Pridružio: 05 Mar 2009
Poruke: 704
Lokacija: Srbija

 Poruka Poslao: 23 Avg, 2011 05:44 am    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

Uradjeno,skinula sam je .

Hvala Miodraze ,hvala Dejjane !

love3
 Nazad na vrh »
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
MiodragPridružio: 01 Jun 2009
Poruke: 1132
Lokacija: Beograd

 Poruka Poslao: 24 Avg, 2011 03:26 am    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

Psihologija Zemaljskih promjena


Istinska psihologija ukljuĉuje studiranje i praksu o tome kako ujediniti razliĉite aspekte Sebstva, a kako bi to napravili, moramo ponoviti koji su to aspekti i kako oni funkcioniraju. Dva aspekta koji su najĉešći u psihologiji su mentalno i emocionalno tijelo. Negativni uzorci unutar ta dva tijela su primarni faktori koje treba razmotriti kada istraţujemo koji je razlog da se još niste probudili u vašem prosvjetljenom Sebstvu.
Zapoĉet ćemo ovo poglavlje sa pogledom na koĉnice i blockade prosvjetljenja, ili ono što neki psiholozi zovu “sjena Sebstva”.
Sposobnost da vidite sjenu Sebstva je kljuĉna faza u osobnom razvoju, i bilo bi potpuno nepotrebno da ĉak i raspravljamo o toj temi da ste svi vi već savladali taj korak. Ipak, moţemo vidjeti kroz ĉitanje vaših energetskih polja, da niste završili taj korak, pa ćemo ponoviti neke od osnovnih elemenata o blokadama do prosvjetljenja.
Barijere i blokade do prosvjetljenja

1.Ego

Najveća mentalna prepreka prosvjetljenju je identifikacija sa starim uvjerenjima, uvjetovanjima i programima. To je aktivnost egoistiĉnog dijela Sebstva, dijela koji se osjeća odvojen od cjeline. Egoistiĉno Sebstvo je neophodni dio postojanja u fiziĉkom tijelu na Zemlji. Uĉenja koja predlaţu da bi se ego trebao iskorijeniti su pogrešna, zato jer svatko od vas treba imati osobne granice i osjećaj sebe kako bi komunicirao i funkcionirao na Zemlji. Ipak, kao što znate, ego se moţe izmaknuti kontroli i preuzeti percepciju duše do te mjere da se duša potpuno poistovjeti sa Zemaljskim Sebstvom i zaboravi svoju duševnu ulogu i misiju. Nećemo ići u iscrpnu raspravu o tome kako zauzdati ego. Poglavlje 4 knjige “Life on the cutting edge”, obavlja priliĉno dobar posao ispitivanja kompliciranosti ega i kako prekoraĉiti egocentriĉnost. Postoji takoĊer mnogo knjiga za samo-pomoć koje istaţuju tut emu. Sada ćemo raspraviti temu emocionalnih stanja i pogotovo straha, jer taj nerješeni aspekt psihe igra vitalnu ulogu u tome kako će se duše nositi sa promjenama na Zemlji.

2.Strah od promjene

Strah od promjene igra dominatnu ulogu u svjesnosti ĉovjeĉanstva. To se manifestira na mnogo naĉina, ukljuĉujući i poricanje Zemljinih promjena. Sindrom “posao kao i obiĉno”, je vrlo raširen, posebno u onim zemljama koje stavljaju veliki naglasak na prikupljanje materijalnog bogatstva.
Ispod straha od promjene obiĉno se skriva strah od nepoznatog, koji je sliĉan strahu od smrti. Pa ipak ĉovjeĉanstvo je osuĊeno na izumiranje ako se ne promijeni, pa tu leţi “catch 22” vrsta paradoksa. Psihologija vezanja na prošlost, ĉak i ako je ona nezadovoljavajuća, pa ĉak i depresivna, potiĉe iz susprezanja originalnog iskustva pada, ili zgušnjavanja duše u tvar. Kada su duše prvi puta

sišle u tvar, to iskustvo im je bilo toliko traumatiĉno, da je svaka sljedeća promjena bila gledana sa velikim strahom, iz straha da se to iskustvo ne bi ponovilo. Duše su odabrale relativnu utjehu u tome da izaberu što oĉekivati u ţivotu, ĉak i ako ih to iskustvo nije zadovoljavalo.
Primarna razlika sada je da je promjena nuţna. Pravac kojim se kreće većina ĉovjeĉanstva moţe se prikazati kao ovce koje padaju sa ruba stijene. Većina ljudskih ovaca već ima jednu nogu koja visi sa stijene, ili da koristimo sliĉnu analogiju,kao ljudski jelen koji je ukoĉen ispred farova auta, koji vozi prebrzo da bi se zaustavio. Morate se suoĉiti sa vašim strahovima, ali iz pozicije identifikacije sa vašim višim Sebstvom, esencom duše. Svjetlost istine mora sjati u strah kako bi ga rastjerala. Originalni uzroĉni problem (strah od još jednog pada)mora se sagledati kroz psihoterapiju, hipnozu, i kroz druge tehnike, kao npr. vremensko iscjeljivanje.

3.Emotivni problemi

Najveća prepreka za sreću i blagostanje, pogotovo za vrijeme promjena koje se manifestiraju na Zemlji, ukljuĉuju emotivne probleme Sebstva. Kao što smo naveli gore, psihologija generalno ukljuĉuje prouĉavanje veze uma i tijela, kao i emocija, ali u sljedećih par poglavlja mi ćemo se primarno fokusirati na emocionalno sebstvo kao glavnog igraĉa koji odreĊuje psihološko zdravlje.
Da ponovimo, postoje 3 osnovne negativne emocije: strah, ljutnja i tuga. Većina drugih emocija su razliĉite kombinacije i razliĉiti intenziteti gore navedenih emocija. Bez obzira na uzrok tih emocija, morate ih prihvatiti i voljeti u tom postojećem stanju prije nego što ih se moţe mijenjati. Morate ih potpuno osjetiti prije nego što se one mogu transformirati. Odupiranje ili zataškavanje tih emocija je ono što uzrokuje psihopatsko ponašanje i sve oblike nasilja. U kasnijem dijelu ovog odjeljka, mi i ovaj kanal ćemo ponoviti dva koraka koja su neophodna za rješavanje ovih problema.

4.Ovisnosti

Većina ovisnosti, bez obzira da li se radi „supstanci“ ili „procesu ovisnosti“, spadaju u kategoriju emocionalnog poricanja. Ţivot na Zemlji, kao što znate, je vrlo izazovan, i rješavanje potisnutih emocija nije lako, usprkos mnoštvu psihoterapeutskih metoda koje vam nude takozvani eksperti. Većina ljudi bi radije „kupovala do smrti“, ili se ukljuĉivala u seksualne avanture, ili ispunila svoju svjesnost sa strategijama povećanja njihovog novĉanog bogatstva, nego se nosila sa neugodnim i „neurednim“ emotivnim problemima.
Zbog toga se mnogo ljudi okreće ovisnostima o supstancama ili ponašanjima, kao naĉin izbjegavanja gledanja u negativne emocije. Većina ovisnosti nudi privremeni osjećaj „sreće“, nakon kojeg slijedi pad. Pad potiĉe ţelju za ponavljanjem osjećaja sreće, i tako poĉinje opaki ciklus. Ovisnosti mogu biti javne i skrivene, ovisno o razini poricanja i potiskivanja. Mnogi ljudi ĉak ni ne shvaćaju da su ovisnici. Mogli bi posvetiti cijeli svezak temama o ovisnosti, razlog zbog kojeg to spominjemo je taj, da vas ovisnosti ĉesto spreĉavaju da jasno vidite situaciju i dogaĊaje koji se zbivaju na Zemlji.

Što bi se dogodilo da odustanete od svojih ovisnosti? To je vrlo jednostavno. Vi bi bili prisiljeni suoĉiti se sa vašim negativnim osjećajima, ukljuĉujući i strah od toga što će se dogoditi na Zemlji. Suoĉili bi se sa problemima i pogledali ih direktno u lice, i kao rezultat toga što im dajete potpunu pozornost, pronašli biste rješenja. Ipak, morate postati svjesni problema prije nego što moţete pronaći rješenje, i zbog toga smo ukljuĉili poglavlje o psihologiji u ovoj knjizi.

Psihologija ljudskih veza

Psihologija poricanja se nigdje toliko jasno ne vidi, kao u ljudskim vezama. Dok ste neki od vas priliĉno sretni sa svojim intimnim partnerima, većini vas nedostaje istinska sreća i ispunjenost na ovom podruĉju. Mnog ovas je pitalo ovaj kanal što će se dogoditi da vašim partnerima tijekom promjena na Zemlji. Neki od vas se boje da vaši bliski ĉlanovi obitelji i braĉni drugovi neće uspjeti proći kroz prijelaz sa treće na ĉetvrtu gustoću. Vi koji planirate prijeći na petu gustoću, imate percepciju da će vaši partneri ostati na trećoj ili ĉetvrtoj gustoći. Kao što smo naveli bezbroj puta do sad, ne moţete prisiliti vašeg partnera da se promijeni, posebno ako mu postavite zahtjeve i oĉekivanja iz vašeg ega.
Svaki od vas mora slijediti istinske ţelje vaše duše. Ako je vaš duševni put drugaĉiji od puta vašeg partnera, tada se morate suoĉiti sa ĉinjenicom da moţda nećete ići na to putovanje zajedno. Posljediĉno tome, vi se morate suoĉiti sa svim nerješenim emotivnim pitanjima oko odvajanja, napuštanja, odbijanja, usamljenosti itd.
Najveći psihološki problem u vašim vezama je ţelja da kontrolirate i manipulirate vaše partnere. To je ĉesto prikriveno, ali moţe biti takoĊer i javno. UĊete u vezu sa oĉekivanjima i zahtjevima, i kada vaš partner ne ţeli ili je nesposoban ispuniti ta oĉekivanja i zahtjeve, tada se uzrujate i razoĉarate.

Vaš strah od samoće, ili vaša ţudnja za ljubavi moţe uzrokovati da vi poţelite odluĉiti što je najbolje za nekog drugog, kakav bi njegov put trebao biti za vrijeme promjena na Zemlji. Svaka duša mora napraviti svoje vlastite odluke u vezi koji put odabrati u nadolazećim promjenama. O svakom od vas ovisi da volite i prihvatite one koji su vam najbliţi na bezuvjetni naĉin. To ćete postići tako da prvo prihvatite i volite sebe bezuvjetno. Ovaj kanal i drugi nude razliĉite psihološke tehnike za ĉićenje emotivnog tijela, ega, i zahtjeva i oĉekivanja koja namećete drugima. Put do uzdizanja bit će vam teţak ako se ne riješite tih problema na najbolji mogući naĉin. Mi, Utemeljitelji, ćemo vam pomagati na bilo koji naĉin, ali nećemo pretvoriti ovu raspravu u terapeutski tretman. Zbog toga ćemo sada pogledati još neke aspekte psihologije.

Slušanje vlastitog tijela

Vaše fiziĉko tijelo je vaš osnovni terapeut, zbog toga jer vam javlja kada ste u ravnoteţi a kada niste. Ravnoteţa fiziĉkog tijela ovisi o ravnoteţi emotivnog tijela. Ako niste sigurni kakvo je vaše psihološko stanje, tada se poveţite sa vašim fiziĉkim tijelom i pronaĊite sva mjesta koja ne osjećate laganima i sretnima. Zatvor, bol, trnjenje, ili neugodan osjećaj bilo koje vrste su indikacija da postoje neriješeni problemi. Oni mogu biti jednostavni i izravni, kao što nastaje kad zanemarite ugodu vašeg tijela na raĉun mentalne opsesije zbog previše posla. Ĉak moţete biti i mentalno opsjednuti sa istinom. Ako ste zanemarivali svoje

tijelo, samo morate postati više svjesni tijela i kako ono komunicira sa drugim vašim dijelovima. Ako su emocije povezane sa bolovima i neugodom u tijelu, tada im trebate posvetiti punu pozornost i tada zamoliti za pomoć druge i vaše više Sebstvo. Poglavlje o psihološkom iscjeljivanju koje smo naveli ispod pomoći će vam oko toga.

Tehnike iscjeljivanja emotivnog tijela

Zamolite vaše Boţje Sebstvo da vam toĉno pokaţe što morate napraviti kako bi se riješili vaših emotivnih problema. Moţda vam je potrebna terapeutski tretman ili grupa podrške, ili to moţda moţete riješiti sami uz pomoć ljubavi i samo-prihvaćanja. Obiĉno kada postoje neriješene emocije, to znaĉi da ne slušate jedan ili više dijelova svog Sebstva. Vi ste u poricanju. Vi potiskujete (ĉak i zadrţavate) svoje ţelje zbog uvjerenja da su te ţelje pogrešne ili ne mogu biti ispunjene ili ne bi trebale biti ispunjene.
Ponekad se morate vratiti osnovama i pitati razliĉite aspekte Sebstva, „Što zapravo stvarno ţeliš?“. Tada paţljivo SLUŠAJTE i ĉekajte odgovor. Ne kaţemo da će ovo biti lako. Na primjer, vaš duh vaš moţda bude vukao da radite u gradovima i pomaţete dušama u ovom prijelazu, ali se moţda vaše emotivno tijelo bude bojalo ostati u gradu jer se tamo osjeća nesigurno. Ako je to sluĉaj, tada trebate istraţiti vaše osjećaje nesigurnosti i komunicirati sa njima. Izvorno negativno uvjerenje, „Ja nisam siguran“, će obojiti vašu cjelokupnu percepciju Zemaljskih promjena i vjerovatno će vas uĉiniti uplašenima od onoga što slijedi. Kada ste u strahu, ne moţete jasno misliti, i donjeti mudre odluke. Tako je ĉišćenje vašeg straha esencijalni korak u iscjeliteljskom procesu.

Postoji mnogo naĉina da ĉistite svoj strah, i oni svi ukljuĉuju potpuno suoĉavanje sa strahom. Najjednostavnija tehnika je da postanete svjesni svih aspekata vašeg straha, primjećivanjem kako ga osjećate u svom tijelu, gdje se nalazi, što vam govori, kako izgleda i kako zvuĉi, kakva je njegova tekstura, boja i uzorak itd., tada dubuko udahnite i unesite Boţju Bezgraniĉnu Ljubav i Suosjećanje u podruĉje koje osjeća strah. Ovaj kanal ima tehniku u kojoj stavlja vaš strah u zlatnu svjetlosnu loptu i šalje je Bogu.
Kada ste oĉistili sve negativne emotivne uzorke, postajete svjesni esencije Sebe iznad slojeva psiholoških barijera. Tada je tek moguće ĉuti mudri, sveznajući glas vaše Boţje Prisutnosti. Taj glas će vas voditi u smjeru koji je najviši i najbolji za vaš duševni rast, dobrobit i sreću.
_________________
Iskrenost, direktan put do sebe.
 Nazad na vrh »
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
MiodragPridružio: 01 Jun 2009
Poruke: 1132
Lokacija: Beograd

 Poruka Poslao: 24 Avg, 2011 03:31 am    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

Psihologija duševnog rasta

Ovaj kanal ima poglavlje u knjizi „Life on the cutting edge“, koji opisuje proces osobnog i duhovnog rasta. On navodi da postoji proces od 4 faze u stjecanju fiziĉkog i duhovnog iskustva.
Mi smo malo modificirali originalni materijal, na sljedeći naĉin:

Faza 1 – Otkriće

Prva faza procesa rasta ukljuĉuje period otkrivanja ili prijenosa informacija sa viših dimenzija, koje dolaze u um traţitelja, obiĉno na nov i neoĉekivani naĉin. Tradicionalni psiholozi bi to nazvali „uvid ili spoznaja“. Najednom vidite stvari u

sasvim drugaĉijem svjetlu. Imate „a-ha“ doţivljaj. Postanete otvoreni neĉemu što je potpuno novo i nepoznato vašem uvjetovanom umu. To je ĉesto vrlo sretno iskustvo i naziva se „satori“ u nekim istoĉnim filozofijama.

Faza 2 – Otrijeţnjavanje i proĉišćenje

Nakon faze otkrića obiĉno slijedi faza neugode i razoĉaranja. Nove informacije će se bez sumnje sukobiti sa postojećim sistemom uvjerenja i emocionalnim paradigmama. Ovdje se mnogo tradicionalnih traţioca zaglavi. Oni su postali ovisni o „normalnom“ naĉinu razmišljanja o neĉemu, i sada se odjednom od njih traţi da odustanu od svih tih uvjerenja zbog neĉeg što zvuĉi strano i neobiĉno. Sjetite se stanovnika rane Europe i njihove reakcije kada im je reĉeno da Zemlja nije ravna ploĉa.
Ako se duša koja je dosegla stanje razoĉaranja intenzivno posvetila traţenju istine, on ili ona će obiĉno proći priliĉno lako kroz taj neugodan period, ali ipak, to je faza u procesu rasta koju podrţava poslovica „dva koraka naprijed, jedan korak unazad“.
Ova faza procesa rasta ukljuĉuje potrebu za proĉišćenjem sebstva od svih blokada koje ometaju rast. Kako bi potpuno upili sva nova iskustva,potrebno je ispitati sve što se nalazi na putu potpunog otvaranja prema novim energijama. Neko vrijeme će izgledati kao da se stvari pogoršavaju, zbog toga što će se „nakupiti“ mnogo stvari koje će trebati iscijeliti. To je jedan od razloga zbog kojeg izgleda kao da se stanje na Zemlji pogoršava. Sve što je laţno mora biti otkriveno prije nego što moţe biti iscijeljeno, i tako je ova faza procesa rasta ĉesto odstupanje od poricanja i suoĉavanje sa stvarnošću „sjene Sebstva“. To znaĉi propitivanje svih mjesta koja su bila skrivena u tami i represiji. To znaĉi propuštanje svjetlosti istine u najmraĉnije kuteve psihe.

Put duše je ĉesto zamišljen kao stepenice do neba. Dio stepenica koje idu prema gore, predstavlja iskustva spoznaje i brzog buĊenja, dok ravni dio stepenice predstavlja proĉišćenje starog sebstva i takoĊer onog što ovaj kanal naziva faza jaĉanja, koju smo kombinirali u drugu fazu. Jaĉanje znaĉi da aspekti Sebstva koji su brzo porasli u svjesnosti moraju ĉekati da ih sporiji aspekti Sebstva sustignu.
Za vrijeme druge faze, privremeno prosvjetljenje koje ste doţivjeli u fazi jedan, ĉini se kao da odlazi i stari uzorci se naizgled vraćaju nazad. Taj „korak unatrag“ moţe uzeti oblike starih misli koje proviruju svoje ruţne male glave, upravo onda kad ste mislili da ih više nema. To moţe biti stara povreda ili ljutnja, koja se pojavi baš u najnezgodnije vrijeme. To moţe biti nešto neugodno što ste rekli u javnosti ili nešto što vam je vratilo stari osjećaj srama.
Moţete promatrati sebe kad usprkos tome što „znate i bolje“, i dalje padate u iste uzorke navike, iznova i iznova. Moţda ste stekli neko ovisniĉko ponašanje kojeg se ţelite riješiti i znate da ga se moţete riješiti, ali vas ponovo obuzme baš onda kad ste mislili da ste se oslobodili toga.
Postoji mnogo dijelova starog egoistiĉnog sebstva koji se kod većine vas tek mora oĉistiti. Prisjetite se da nakon što uĊete u gustoću oblika, trebalo vam je tisuće godina da se spustite dalje u tamu i neznanje. Ţivot nakon ţivota, postali ste sve više zapleteni u gustoći treće dimenzije. Zbog toga je nerealno oĉekivati

da sve što vas koĉi ĉarobno nestane nakon par afirmacija. Nerealno je oĉekivati da budemo sasvim slobodni od negativnosti nakon 20 ili 30 godina osobnog razvoja.
U svijetu u kojem ţivite vlada negativnost. Od poĉetka zadnjeg Odreda, broj pozitivno orijentiranih ljudi na vašem svijetu je porastao sa 20% na 25%. Iako je taj napredak bio spor sa stajališta prosjeĉnog ljudskog ţivota, ipak je bio i fenomenalan, kada uzmete u obzir da se sve do sada, u cijeloj povijesti Zemlje, samo 300 duša uspjelo fiziĉki uzdići. 5% ĉovjeĉanstva koje se okrenulo prema svjetlu, nakon zadnjeg Odreda, predstavlja milijune duša koje bi inaĉe još uvijek lutale u tami.

Postoji poslovica na vašem svijetu, „Kako bi došli tamo gdje ţelite doći, morate poĉeti od mjesta gdje ste sada“. To se moţe ĉiniti vrlo jednostavno, ali ipak većina vas odbija potpuno sagledati stvari kakve zapravo jesu. Imate sliku o tome kako bi stvari trebale biti i kada se one ne uklapaju u vaš model, naljutite se i povlaĉite se u razne psihološke manipulacije i racionalizacije kako bi opravdali vašu poziciju. Najjednostavnija od tih je obiĉno poricanje. Sve dok ne prihvatite i prepoznate stvari takve kakve jesu,ukljuĉujući i sve vaše nesavršenosti, do tada nećete imati jasnoću i energiju koja je neophodna za stvarnu promjenu.
Ova druga faza proĉišćenja i razoĉaranja se ĉesto naziva „mraĉna noć duše“ u nekim filozofijama.

Faza 3 - Prihvaćanje

Treća faza procesa rasta ukljuĉuje prihvaćanje samih sebe. To se dogaĊa kada prihvatite sve aspekte vašeg iskustva kao savršene, unatoĉ oĉitim nesavršenostima. Jednom kada se prestanete boriti sa dijelovima sebe za koje mislite da vas vuku nazad ili da vas usporavaju, tada se dogodi nešto nevjerovatno. Ti dijelovi vas takoĊer poĉnu rasti i mijenjati se.To znaĉi da morate potpuno i kompletno osjećati što god osjećate, bez da pokušate pobjeći ili izbjeći to. Mi vam ne predlaţemo da se valjate u tome, niti da dramatizirate kako bi privukli paţnju i dobili suosjećanje. Ipak, morate biti voljni biti zajedno sa svojim osjećajima. Morate biti spremni dati 100% pozornosti onome što doţivljavate.
Na primjer, svi vi koji sada ĉitate ovu knjigu, imate ljudska tijela (osim ako je par ET-a uspjelo dobiti kopije). Vaša ljudska tijela vjerojatno manifestiraju nesavršenosti na neki naĉin. Sigurno da znate za instantna iscjeljivanja, takozvana „ĉudesna“ iscjeljenja, i znate za napredne duhovne i intuitivne moći. Znate da ste Jedno sa Bogom. Znate da imate cijeli svemir koji vam pomaţe da rastete i evoluirate. A opet, jedva da proĊe dan i vi opet upadnete u jednu od onih „ljudskih slabosti“ o kojima priĉa ovaj kanal. To su moţda bolna koljena ili ukoĉena leĊa. To moţe biti prehlada ili kašalj. Moţda samo osjećate da nemate energije u toku dana.

Ovaj kanal ima formulu u 2 koraka za psihološko iscjeljivanje:

1 Morate potpuno osjetiti, doţivjeti i prihvatiti bilo što se dogaĊa u vama i vašem ţivotu,
2 Morate biti sposobni odvojiti se od svoje drame i sagledati je sa više perspektive.

Jednom kada postanete potpuno prisutni u svojem iskustvu, tada je vrijeme da proširite svoju svijest, sve dok ne postanete sposobni sagledati svoju dramu izvan tog procesa. To je odvajanje o kojem smo priĉali kao o drugoj fazi iscjeljivanja. Ulazak u meditaciju i jednostavno gledanje kako se odvija drama vašeg ţivota je kljuĉ.
Kao što smo naveli u prošlom materijalu ovog kanala, ako se duša preduboko zaglavi na prvom koraku i nesposobna je odvojiti se od iskustva, tada se nju ili njega naziva „kralj ili kraljica drame“. Svi vi znate nekog tko se stalno ţali i izraţava sa puno emocija i boli, ali nikad potpuno ne riješi stvari koje ga muĉe.
Suprotno od toga, oni koji se odvoje od emocija a da ih nisu potpuno osjetili i doţivjeli što se dogaĊa su „intelektualci na tornju od slonovaĉe“ koji provedu većinu ţivota u raspravi i razmišljanju o stvarima, a rijetko ih stvarno doţive. Te duše se ĉesto nazivaju „kadeti u svemiru“ ili „sanjari“

Ne moţete ţivjeti na ovom svijetu sa poricanjem ili pretvaranjem da ništa ne osjećate ili pokušavanjem da budete iznad svoje ljudskosti. Jednom kad potpuno prihvatite svoju ĉovjeĉnost i radite sa tim, vaše duhovno Sebstvo dati će vam alate s kojima ćete istinski prijeći sva nasljedna ograniĉenja 3D svijeta. Spoznavanjem i prihvaćanjem SVIH aspekata vašeg Sebstva, vi donosite te aspekte na stol Boţjeg Sebstva gdje se tada mogu donjeti stvarne odluke.

Faza 4 – Integracija

Zadnja faza procesa rasta ukljuĉuje spajanje svih aspekta Sebstva tako da oni funkcioniraju kao jedna kompletna cijelina. Kada svi vaši aspekti rade zajedno, tada ste nepobjedivi, nezaustavljivi. Tada moţete pokrenuti planine.
Postoje razliĉite tehnike za integraciju duše. Tehnika ovog kanala koja se zove „soba za konferenciju“ je jedan primjer. To je vjeţba u kojoj se oko stola sretnu razliĉiti dijelovi Sebstva i svaki aspekt mora izraziti svoj pogled na situaciju, zajedno sa bilo kakvim strahovima i sumnjama koje se trebaju oĉistiti. Jednom kad su razliĉiti aspekti sposobni doseći odluku o naĉinu na koji će se ići dalje, tada nastaje stvarni napredak. Nećemo ulaziti u detalje tog procesa, ali moţete kontaktirati kanala ako ţelite još informacija.

Prvi korak integracije duše ukljuĉuje to da postanete svjesni razliĉitih dijelova Sebstva. Zbog toga smo uveli priliĉno rigoroznu analizu emotivnog i mentalnog tijela u prethodnim poglavljima. Što jasnije ispitate Sebstvo i njegove razliĉite aspekte, lakše ćete saznati što svaki aspekt ţeli. Mnogo puta jedan aspekt samo ţeli biti voljen i prihvaćen, ili bar primjećen i ţeli da ga se sasluša. Kako ćete prolaziti kroz promjene na Zemlji, vaţno je da slušate svaki aspekt svoje psihe, ukljuĉujući i takozvano „unutarnje dijete“. Zapravo, imate mnogo „unutarnje djece“. Svaki od njih ima glas koji se treba saslušati i prihvatiti, ĉak i ako odluĉite ne prihvatiti savjet tog glasa.
Postoji puno toga što bi mogli reći o psihologiji Sebstva, ali sada moramo krenuti na sljedeći povezani predmet.
_________________
Iskrenost, direktan put do sebe.
 Nazad na vrh »
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
MiodragPridružio: 01 Jun 2009
Poruke: 1132
Lokacija: Beograd

 Poruka Poslao: 24 Avg, 2011 03:37 am    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

Stvaranje vaše realnosti

U materijalima za savjetovanje i iscjeljivanje ovog kanala, on daje studentima postupke za stvaranje i manifestaciju. Mi ćemo kratko spomenuti te procese i dodati nekoliko modifikacija tu i tamo. Razlog zbog kojeg smo ukljuĉili ove upute o stvaranju je zato što je velik broj vas bio krivo informiran ili su vam dane samo djelomiĉne informacije o procesu stvaranja.
U vašim knjigama za „motivaciju uspjeha“ (kojih ima mnogo), svaki autor daje svoju ĉarobnu formulu za uspjeh. Neke od formula su djelotvornije od drugih, ali nijedna od tih vas neće dovesti vrlo daleko, osim ako razumijete kako energija djeluje u vašim niţim svjetovima.
Kao što smo naveli prije, temeljno je imati sve aspekte Sebstva udruţene zajedno kako bi dali podršku jedan drugome, u manifestaciji vaše uloge moćnog Kreatora. Jednom kada ste odredili koje su istinske ţelje vaše duše, i imate podršku vašeg mentalnog, emotivnog i fiziĉkog Sebstva (kao i astralnog, eteriĉnog i uzroĉnog sebstva), u toj ţelji vaše duše, tada je proces stvaranja relativno direktan.

Manifestacija se na niţim svjetovima postiţe sa usmjeravanjem energije na odreĊen naĉin. Uloga uma je prenaglašena u većini lekcija o stvaranju. Primarna uloga uma je da on izvršava zadatke koje mu je zadao duh. Um je poput mehaniĉke sprave koja izvršava neophodne zadatke za manifestiranje vaših ţelja. Ipak, um moţe dobiti upute ili iz duha ili iz ega, i kada dobije upute iz ega, tada su rezultati i manje nego zadovoljavajući.
Prvi korak manifestacije onog što ţelite je da stupite u kontakt sa vašim vlastitim Boţjim Sebstvom, vašom unutarnjom temeljnom esencijom. Jednom kad to napravite, prikopĉajte se na razliĉite razine i aspekte Sebstva i pripazite da su svi oni na istoj stranici. Moţete se posluţiti tehnikom „sobe za konferenciju“, koju je dao ovaj kanal, kako bi lakše sakupili sve vaše dijelove zajedno. Sada ste spremni za stvaranje.
Kreacijom se upravlja iz centra vašeg bića prema van. Ne trebate vizualizirati stvari koje dolaze prema vama, ili ĉak ni dogaĊanje odreĊenih stvari koje ţelite u vašem ţivotu(iako to moţe pomoći). Vaţnije je da vizualizirate kreativnu energiju koja ide prema naprijed iz centra vašeg bića.

Kako bi stvarali, vi morate OSJETITI u svom srcu i solarnom pleksusu, odreĊeno znanje o onom što stvarate. Vi tada ZNATE i NAMJERAVATE stvoriti ono što osjećate unutar treće i ĉetvrte ĉakre. Ţelje i nade nemaju mjesto u kreativnom procesu. One su naprave ega i rijetko su uĉinkovite. Kako bi stvorili osjećaj uspjeha u svom srcu i solarnom pleksusu, postoje razliĉite tehnike, ukljuĉujući i

ono što ovaj kanal zove „obrnuto vremensko iscjeljivanje“, što znaĉi vraćanje u vremenu do situacije u kojoj ste se osjećali uspješno, donošenje tog osjećaja u sadašnjost i prekrivanje vašeg sadašnjeg fiziĉkog tijela tim osjećajem. To je razliĉito od samo prisjećanja vremena u kojem ste se osjećali uspješno.
Jednom kad DUBOKO osjetite realnost uspjeha, tada smjestite taj osjećaj u srce i solarni pleksus, dok ZNATE da je to vaša realnost u sadašnjem trenutku. U toj toĉki, moţete svoj um uvesti u tu jednadţbu i poĉeti vizualizirati detalje onoga što manifestirate. Oĉito ako se pojave bilo kakve negativne emocije, morate ih oĉistiti i tada nastaviti sa procesom.
Znanje o stvaranju provesti će vas kroz Zemaljske promjene sigurno i efikasno. Na primjer, moţete stvoriti osjećaj sigurnosti i tada to manifestirati na vašem svijetu, ĉak i ako se nalazite na podruĉju koje je pod negativnim utjecajem Zemaljskih promjena. Ovaj kanal poznaje duše koje su ţivjele na podruĉju uništenom od šumskih poţara. U mnogo sluĉajeva, vatre su gorile svugdje okolo njihovog posjeda, a da njihovo imanje nisu ni dotakle.

Konaĉno ćete biti sposobni hodati kroz šumski poţar ili poplavu ako drţite osjećaj sigurnosti jakim unutar vašeg bića. Vaša Boţanska prisutnost će vas omotati i zaštititi od bilo kojih vanjskih utjecaja. Isto preporuĉamo da imate sistem podrške na višim sferama, i to nas dovodi do još jedne teme unutar ovog poglavlja.

Pojašnjavanje uloge duhovnih vodiča i pomagača

Kako se uzdignete u vibraciji, otkrit ćete da ĉistite sva vaša duboko ukorijenjena negativna uvjerenja o realnosti i promjenama na Zemlji. Zakon privlaĉnosti će vam takoĊer dovesti ET-je i duhovne vodiĉe koji su ispravni za vas. Moţda ćete se morati odreći nekih vodiĉa koji vam više nisu korisni, kako bi mogli dobiti vodiĉe koji su prikladniji za vas. Prerastanje vaših duhovnih vodiĉa je priliĉno ĉesto na Zemlji. Mnogo dobronamjernih duhovnih vodiĉa će se još kretati oko vas i još će se drţati za vaše energetsko tijelo jer misle da još uvijek trebate njihovu pomoć. U većini sluĉajeva, kada vam je jasno da više ne trebate njihovo vodstvo, moţete ih zamoliti da odu, i oni će to uĉiniti. Ako su tvrdoglavi, moţda odbiju otići i tada ćete morati primijeniti jaĉu tehniku da ih otjerate. Ovaj kanal i drugi imaju razliĉite tehnike koje će vas zaštititi od pre-entuzijastiĉnih duhovnih vodiĉa. Nakon svega, ipak se radi o vašoj slobodnoj volji, da li ćete dozvoliti odreĊenim energijama, entitetima ili misaonim formama da ulaze u vaš osobni prostor.

Osnovno je da vodstvo koje primate vam istinski pomaţe da se pripremite za promjene na Zemlji. Trebate osjećati njegu i podršku od vaših duhovnih vodiĉa. Ako vas vodiĉi stalno hrane sa mislima straha, moţda je vrijeme da promijenite vaš sistem vodstva. Konzultirajte se sa ovim kanalom, ili odgovarajućim iscjeliteljem ili uĉiteljem da vam pomognu otpustiti vodstvo koje vas više ne podrţava.
Jedna konaĉna zabilješka o ovoj temi. Ako se stalno oslanjate na vaše vodiĉe da vam daju informacije, i ĉini se kao da vam te informacije ne pomaţu, ili se ĉini kao da vas vode u krivom smjeru, tada to moţe biti indikacija da znate više o podruĉju na kojem ste traţili pomoć od vaših vodiĉa. Zapanjujuće je koliko se duša na Zemlji oslanja na duhovne vodiĉe samo zato što su oni u formi duha, a ne u tijelu. Mi nismo sigurni gdje ste dobili tu ideju, da samo zato što vodiĉ nije ĉovjek, da je na višem stupnju evolucije i svjesnosti nego što ste vi.

Zanimljivo je primijetiti da ovaj kanal, ako bi tvrdio da samo kanalizira svoje vlastito više sebstvo, bi vjerojatno skupio puno manje interesa za svoju knjigu, nego ako izjavi da kanalizira duhovne vodiĉe sa uzvišene dimenzije. Ipak nema garancije da su informacije od „uzvišenih duhovnih vodiĉa“ više vrijedne i toĉnije od informacija iz njegovog višeg sebstva. Sve informacije, bez obzira da li dolaze od nas, njegovog višeg sebstva ili bilo koga drugoga, moraju biti testirane sa razboritim odstojanjem i kritiĉkim razmišljanjem.
To nas dovodi do sljedećeg polja studija, onog kojemu nedostaje razboritosti u mnogim sluĉajevima, kao što ste sigurno primijetili.
_________________
Iskrenost, direktan put do sebe.
 Nazad na vrh »
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
rale
Mistik


Pridružio: 09 Nov 2008
Poruke: 1283

 Poruka Poslao: 24 Avg, 2011 20:34 pm    Naslov:
Odgovoriti sa citatom

Каналисање-ново име за призивање мртвих.
_________________
једном се живи, али вечно!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 Nazad na vrh »
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
Prikaži poruke iz poslednjih:   
www.OBJAVE.com forum » OBJAVLJIVANJE SE NASTAVLJA
Ovaj forum je zaključan i ne možete pisati, odgovoriti ili menjati teme   Ovaj forum je zaključan i ne možete menjati teme ili odgovarati Sva vremena su GMT + 1 sat
Idi na stranu Prethodni  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Strana 8 od 8

 
Skoči na:  
Ne možete pisati nove teme u ovom forumu
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu
Ne možete menjati vaše poruke u ovom forumu
Ne možete brisati vaše poruke u ovom forumu
Ne možete glasati u ovom forumu

Neke srodne teme
 Teme   Odgovori   Autor   Pogledano   Poslednja poruka 
Nema novih poruka JAHAČI APOKALIPSE 583 ENEMOON 265016 23 Avg, 2011 19:53 pm
ENEMOON Pogledaj zadnje poruke
Nema novih poruka DUHOVNOST za početnike..a i one koji misle da to nisu 111 5.element 62008 16 Dec, 2010 06:55 am
Sara Pogledaj zadnje poruke
Nema novih poruka Deset Božijih Zapovesti- DRUGA ZAPOVEST 139 Vera Bojičić 66174 17 Apr, 2010 23:33 pm
woman Pogledaj zadnje poruke
Nema novih poruka SVETA ZNANJA - MESTA MOĆI - dr sci. Ljubiša Stojanović 64 drugar 50276 17 Apr, 2010 13:58 pm
drugar Pogledaj zadnje poruke
Nema novih poruka KYMATICA - KIMATIKA - film koji treba obavezno pogledati!!! 3 ENEMOON 20489 21 Sep, 2009 18:50 pm
Giba Pogledaj zadnje poruke
Nema novih poruka IZVODI IZ OBJAVA 73 plavizrak 46628 25 Apr, 2009 23:40 pm
plavizrak Pogledaj zadnje poruke
Nema novih poruka Zimski začini koji griju tijelo i duh 0 Vakan Tanka 17343 22 Jan, 2008 10:08 am
Vakan Tanka Pogledaj zadnje poruke
 
 
Home | Add to Favorites | Mapa sajta
 
 
Solaris 1.11 phpBB theme/template © 2003 - 2005 Jakob Persson (readme)(forumthemes/bbstyles)

Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
Prevod by CyberCom