www.OBJAVE.com • Pogledaj temu - Sinhronotron-komunikacija putem matematickih kodova
www.OBJAVE.com  Meditacije