ASTRALNA PROJEKCIJA - praktični priručnik
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Uvodne napomene
 

Astralna projekcija je proces u kome se svest, u astralnom telu kao nosaču, odvaja od fizičkog tela i može da funkcioniše nezavisno od njega. Svesna i voljna astralna projekcija podrazumeva da je to postupak izveden po volji i da je čovek sposoban da percepcije i doživljaje, koje je imao tokom astralne projekcije, zadrži i kada se vrati u stanje svakodnevne svesti.

Spontana astralna projekcija dešava se, kao što joj ime kaže, nezavisno od volje subjekta i nije tako retka kao što se obično misli. Po svojoj prirodi može da bude potpuna, kada se astralno telo sasvim odvoji od fizičkog, ili delimična, kada dolazi samo do delimičnog izlaženja astralnog tela iz koincidencije sa fizičkim. U krajnjoj liniji, svi mi prilikom spavanja doživljavamo spontanu astralnu projekciju, pri kojoj astralno tela najčešće lebdi tik iznad fizičkog tela. Astralno telo, naime, ima prirodnu potrebu da se privremeno oslobodi ˝okova˝ fizičkog tela i da ˝predahne˝ na astralnom planu, na kome se napaja astralnim uticajima od vitalne važnosti za normalno funkcionisanje u budnom stanju. Nad tim procesom, međutim, ne postoji kontrola, a najčešće ni svest o tome šta se događa. Mada snovi često odražavaju događanja i uticaje sa astralnog plana, oni su takođe pod velikim uplivom centralnog nervnog sistema te se ne mogu smatrati ˝Čistim˝ informacijama sa astralnog plana.

Ono što nas interesuje jeste takva astralna projekcija koju osoba izvodi namerno, odnosno voljno, pri čemu ima punu kontrolu nad procesom odvajanja astralnog tela od fizičkog i u stanju je da doživljaje, koje ima na astralnom planu, zadrži u svesti prilikom povratka u ˝normalno stanje˝. Takva astralna projekcija naziva se voljna astralna projekcija i ona je cilj ovog priručnika.

Sledeća šema strukture univerzuma i spiritualne evolucije čoveka preuzeta je iz kabalističke tradicije, mada i većina ostalih ezoteričnih i hermetičkih tradicija sadrži u biti slična učenja. Ova globalna Šema pomoći će vam da potpunije razumete fenomen astralne projekcije.

Po drevnoj hermetičkoj doktrini, dakle, sve što postoji potiče sa najvišeg plana egzistencije, spiritualnog plana ili Arhetipskog sveta. Te je svet arhetipova, čistih ideja. Te čiste ideje u sledećem nižem svetu, tzv. Kreativnom svetu ili na mentalnom planu egzistencije, postaju konkretne šeme, pojedinačni obrasci stvari, bića i događaja. Treći nivo čini Formativni svet poznatiji kao astralni plan egzistencije. Na tom nivou obrasci i šeme iz Kreativnog sveta pretvaraju se u konkretne oblike i procese. Najzad u Fizičkom svetu ili na materijalnom planu egzistencije ovi procesi i oblici dobijaju materijalnu formu - postaju konkretne stvari i bića sa njihovim mnogobrojnim i raznovrsnim međudejstvima, koja čine život kakav doživljavamo u stanju svakodnevne svesti. Čiste ideje iz Arhetipskog sveta, pošto su prošle kroz Kreativni i Formativni svet, ostvaruju se u Materijalnom svetu. Ovo je takozvani Zakon Tetragramatona, princip po kome se odvijaju beskrajni ciklusi nastajanja svekolike pojavne stvarnosti.

U svom spiritualnom razvoju ili spiritualnoj evoluciji Čovek zapravo stalno teži proboju naviše tj. prevazilaženju uslovljenosti fizičkog plana i prodiranju na više planove egzistencije. Biće koje je uspelo da se ˝popne˝ do spiritualnog plana ili Arhetipskog sveta, kažu mistične tradicije, time završava svoju spiritualnu evoluciju i prestaje da bude inkarnirano ljudsko biće.

Prodor, naravno, započinje od najnižeg plana iznad fizičkog, a to je upravo astralni plan. Stoga je ovladavanje astralnim planom, što znači mogućnost funkcionisanja svesti na tom pisnu po sopstvenoj volji, prvi korak na putu ka višim planovima egzistencije. A taj korak omogućuje voljna, svesna astralna projekcija, prilikom koje čovek zapravo dela na astralnom planu.

Kako se po Zakonu Tetragramatona sve stvari i zbivanja u univerzumu zgušnjavaju i oblikuju na astralnom planu, pre no što će se ostvariti na fizičkom, to sama po sebi bezoblična, ali za sve oblike koji se u nju utisnu prijemčiva astralna supstanca, sadrži obrasce ili otiske svih prošlih, sadašnjih i budućih stvari, bića i događaja tj. svih manifestacija u univerzumu. Na takozvanom nižem astralu utiskuju se sva zbivanja sa fizičkog plana, uključujući i sve psihičke slike, misli i emocije svih živih bića. Stoga je razumljivo da sposobnost delovanja na ovom planu (a astralna projekcija je upravo to) otvara neslućene mogućnosti. Delovanje na i preko astralnog plana je uostalom princip na kome se zasniva svaka magija. Uz to, famozna sposobnost vančulne percepcije (vidovitost, telepatija, prekognicija...) predstavlja zapravo sposobnost izvesnih ljudi da prodru na astralni plan, na kome su, kao što rekoh, utisnuta sva zbivanja sa fizičkog plana, da sa njega crpu informacije, nedostupne običnim čulima, i da te informacije prenesu na nivo svesti svojstven fizičkom planu. Doduše, u izvesnoj meri, svi ljudi su neprekidno u kontaktu sa višim planovima egzistencije samim tim što misle, osećaju i stvaraju psihičke slike, ali u ˝normalnim˝ okolnostima ljudi nisu u stanju da informacije sa viših planova postojanja ˝prizemlje˝.

Naravno, prodor na više planove egzistencije nije bukvalno penjanje ka svetovima koji su iznad materijalnog. Ovde reći ˝viši˝ i ˝niži˝ imaju sasvim uslovno značenje i nipošto nisu prostorne kategorije. Prodor na više planove čine ustvari promene stanja svesti. Čovek koji se ˝popeo˝ na astralni plan zapravo je svoju svest prilagodio vibracijama ovog plana, koje su brže od vibracija fizičkog plana, što mu omogućuje da funkcioniše na tom nivou. Naime, četiri plana egzistencije ili nivoa postojanja, o kojima je reč, nisu neki prostorno odvojeni svetovi, već različite manifestacije stvarnosti koje karakterišu različite brzine energetskih vibracija, od najsporijih, karakterističnih za opipljivu materiju, odnosno fizički svet, do najbržih koje odlikuju najfinije oblike energije Arhetipskog sveta. Čitav manifestovani univerzum i nije ništa drugo do beskrajni okean energije koja neprestano vibrira. A različite brzine tih vibracija definišu planove egzistencije koji, dakako, postoje istovremeno i, ako bi se tako moglo reći, ˝u istom prostoru˝, prožimajući se međusobno.Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 50% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: gaon/

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0044 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA