ASTRALNA PROJEKCIJA - praktični priručnik - Poglavlje IV
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Priprema za astralnu projekciju
 


1. Ishrana

Bar do prvih uspešnih pokušaja astralne projekcije preporučljivo je da se pridržavate sledećeg režima ishrane, jer olakšava oslobađanje astralnog tela od fizičkog:

- Korisno je da povremeno (jednom ili dva puta nedeljno) postite - uzdržite se od jela čitav dan ili da barem smanjite količinu hrane.

- Ishrana treba da se sastoji pretežno od voća i povrća.

- Rovita ili nekuvana jaja, kao i šargarepa pomažu oslobađanje astralnog tela.

- Korisno je uzimanje različitih tečnosti, ali ne u preteranim količinama.

- Meso ne bi trebalo da jedete.

- Orasi, badem, kikiriki i slične namirnice veoma otežavaju oslobađanje astralnog tela.

- Alkohol i duvan nisu preporučljivi.

- Pred sam pokušaj astralne projekcije, nekoliko sati ne treba da uzimate nikakvu hranu, jer pun stomak može da onemogući astralnu projekciju.2. Ritmičko disanje

Postoji mnogo različitih tehnika ritmičkog disanja. Ja ću ovde navesti samo jednu, od jednostavnijih, koju možete da koristite u pripremama za astralnu projekciju. Ako ste ranije vežbali neku od tehnika ritmičkog disanja, možete da je primenite u istu svrhu. Cilj vežbi disanja jeste da uspostave ravnomeran ritam disanja, što će vam olakšati izvođenje astralne projekcije. Naime, ukoliko vam je prirodni ritam disanja neravnomeran, to u izvesnoj meri može da vas ometa prilikom koncentracije na astralnu projekciju. Pored toga, pravilno ritmičko disanje proizvodi stanje svesti pogodno za izvođenje astralne projekcije. Dakle, vežbe disanja su korisne i pomažu vam u pokušajima da se projektu]ete, mada nisu neophodne, jer se, prilikom relaksacije, ako je dobro izvedena, ritam disanja i sam po sebi produbljuje, prirodno usporava i postaje ravnomeran.

Za vežbe ritmičkog disanja ne morate da se držite istog vremena i prostora. Možete da vežbate bilo gde i bilo kada, koliko god vam odgovara, što više to bolje, sve dok vam ne prede u naviku. Vežbajte na sledeći način:

Sedite na stolicu prave kičme. Nemojte prekrštati ni ruke ni noge, jer to ometa normalnu cirkulaciju energije. Napipajte svoj puls i počnite da brojite otkucaje, dok ne uhvatite njihov ritam. Zatim izbrojte koliko otkucaja traju faze vašeg normalnog disanja: udisaj, zadržavanje vazduha u plućima, izdisaj, zadržavanje praznih pluća. Da biste obavili vežbu disanja, koju vam preporučujem, izaberite jedan od četiri modela iz tabele koja sledi. Neka to bude model koji najpribližnije odgovara vašem prirodnom ritmu disanja, utvrđenom na gore opisani način. Nemojte da forsirate duže intervale udisaja i izdisaja, ukoliko se pritom ne osećate sasvim udobno. Ako vam se tokom vremena trajanje faza disanja prirodno produži, pređite na model sa dužim intervalima.

Tabela ritmičkog disanja

Ritmičko disanje možete da vežbate i u pripremnoj fazi za astralnu projekciju i kasnije. Ono je veoma korisno za razne vežbe meditacije i koncentracije, a i samo po sebi.3. Relaksacija

Da biste mogli da uspešno upražnjavate svesnu astralnu projekciju, potrebno je da naučite da se sasvim opustite kako vam, tokom v e znanja, misli ne bi skretale na pojedine delove tela, u kojima prilikom dužeg mirovanja dolazi do osećanja neudobnosti.

Postoji više metoda svesnog opus tanja ili relaksacije. Ovaj dole opisani je takozvani metod progresivne relaksacije.

Najbolje je da udobno legnete na sasvim ravnu podlogu (tvrdi krevet je idealan). Ako nikada ranije niste pokušavali da se svesno sasvim opustite i niste sigurni kakav je to osećaj kada ste zaista opušteni, počnite sa grčenjem mišića. Zgrčite što jače možete mišiće nožnih prstiju, a zatim učinite suprotno - sasvim ih opustite. Zatim zgrčite cela stopala, pa ih sasvim opustite. Zgrčite mišiće listova na nogama, sasvim ih opustite. Potom zgrčite butne mišiće, pa ih sasvim o-pustite, najpre prednju, a onda zadnju ložu buta. I tako redom, ne preskačući nijednu mišićnu partiju, sve do mišića glave i lica. Obratite pažnju na mišiće ramena, kao i mišiće oko genitalija i anusa, koji su kod mnogih osoba gotovo stalno zgrčeni. Nemojte da zaboravite da opustite sve mišiće na glavi i licu postepeno - od temena do vrata. Pogotovu je važno da opustite lice - zgrčite čelo, pa ga opustite, zatim ostale mišiće lica (napravite grimasu), pa ih opustite. Kada ste postepeno opustili sve mišiće tela na opisani način, zgrčite ćelo telo, pa ga odjednom opustite.

Da biste se opustili što bolje, veoma je dobro da, prilikom relaksacije, dišete ˝iz stomaka˝ - dok udišete, uvlačite vazduh što dublje ka stomaku. Ritam disanja se time usporava, što pomaže opuštaju. Treba da osetite kako vam sa svakim udisajem telo postaje sve opuštenije i opuštenije, sve teže i teže i kako tone sve dublje i dublje. Sugerišite sebi ove senzacije i uživite se u njih. Ostanite opušteni bar 10 do 15 minuta, a možete i duže, koliko god vam prija, a zatim ustanite. Važno je da se sasvim vratite u normalno, potpuno svesno stanje.

Relaksaciju možete da znatno potpomognete i učinite je dubljom pomoću odgovarajuće vizualizacije. Zamislite da stojite ili ležite ispod izvora blještave bele svetlosti. Ova svetlost vam ulazi kroz glavu, prolazi kroz telo i ruke i izlazi kroz prste na nogama. Intenzivno zamišljajte ovu sliku sve dok ne osetite kako vam je ćelo telo preplavljeno ovom belom svetlošću. Pošto bi vam verovatno bilo veoma teško da ovaj proces vizualizacije sprovedete paralelno sa samim opuštanjem, najbolje je da na vizualizaciju pređete kada ste završili sa postepenim opuštanjem, odnosno dok ležite u stanju relaksacije. Takođe je veoma dobro da vežbu relaksacije završite zamišljajući da ste potpuno okruženi belom svetlošću, kao da ste usred lopte, sačinjene od blještave bele svetlosti (ovu vizualizaciju možete da nadovežete na prethodnu). Zamislite da ova svetlost predstavlja sigurnost, zaštitu i ljubav. Možete isto tako, ako ležite na krevetu, da zamislite da je krevet sačinjen od vibracija ljubavi, bele ili ružičaste boje. Zamislite kako kroz tu belu ili ružičastu svetlost ne može da prođe ništa drugo osim ljubavi. Posle izvesnog vremena, blagotvoran uticaj ovih vizualizacija manifestovaće se i na fizičkom planu, osim što predstavljaju izvrsnu pripremu za vežbe astralne projekcije.

Što više budete vežbali, naučićete da se sve bolje opuštate za sve kraće vreme. U početku, vežbe relaksacije nemojte da radite neposredno pred spavanje, jer ćete najverovatnije zaspati u toku vežbanja. Da napomenem i to da je ovakvo vežbanje relaksacije, pored toga što je veoma efikasno kao priprema za upražnjavanje astralne projekcije, veoma korisno i praktično i u svakodnevnom životu. Ako se osećate umornim, a nemate dovoljno vremena za odmor, izvadite vežbu relaksacije i neko vreme ćete se osećati sveže kao posle nekoliko sati spavanja. Uz to, opisane vizualizacije, u kombinaciji sa opuštanjem, možete da radite i sasvim nezavisno od priprema za astralnu projekciju. Njihovo blagotvorno dejstvo na vaše opšte fizičko i psihičko stanje, brzo će vam postati očigledno.4. Moždani talasi

Mozak stalno proizvodi električne talase koji mogu da se registruju postavljanjem elektroda na glavu. Uz pomoć elektroencefalograma, ovi talasi mogu da se registruju i grafički. Moždani talasi grupisani su, zavisno od njihove frekvencije, u četiri kategorije. Najčešće se javljaju beta talasi, koji imaju učestalost od 14 do 30 ciklusa u sekundi i prisutni su u aktivnom, budnom stanju svesti. Karakteristični su za intelektualne aktivnosti, kao što je na primer rešavanje problema. Kada se opustimo, učestalost naših moždanih talasa se snižava na oko 8 do 12 ciklusa u sekundi. To su takozvani alfa talasi, karakteristični za stanje psihofizičke relaksiranosti. Delta talasi imaju još nižu frekvenciju, između 1,5 i 3 ciklusa u sekundi, i obično se javljaju prilikom dubokog sna. Kada se jave u budnom stanju, oni ukazuju na neko oboljenje mozga. Teta talasi, koji se sa 4 do 7 ciklusa u sekundi po učestalosti nalaze između alfa i delta talasa, manifestuju se kada se čovek nalazi u duboko izmenjenim stanjima svesti. Intenzivne kreativne vežbe ili joga meditacija izazivaju upravo ove talase. Oni se isto tako javljaju kada čovek pokušava da stvori intenzivne mentalne slike, dakle prilikom vizualizacije.

Dok su alfa talasi najpogodniji za relaksaciju i učenje, jer u tom stanju mozak najlakše prima informacije, eksperimentalno je utvrđeno da prisustvo teta talasa, pred izvođenje astralne projekcije, olakšava oslobađanje astralne materije. Ukoliko vas interesuje da eksperimentišete sa teta talasima i da na taj način potpomognete svoje pokušaje da se projektujete, treba da na zvučnu kasetu snimite jedan jednoličan ton koji će se, od početka do kraja trake, ponavljati u ujednačenom ritmu od 4 do 7 ciklusa u sekundi. To može da bude, recimo, neki jednoličan pisak koji će se ponavljati 4 do 7 puta u sekundi - sa izvesnim pauzama između dva ciklusa. Ovakvu kasetu nije lako snimiti, ali vredi potruditi se. Kasetu upotrebljavate tako što je slušate (najbolje preko slušalica) neposredno pre no što ćete pokušati da izvedete astralnu projekciju. Izvesno vreme provedeno u slušanju ovog zvuka imaće tendenciju da u vašem mozgu izazove pojavu željenih teta talasa, što će nesumnjivo potpomoći vaš astralni eksperiment.

Na zapadnim tržištima mogu da se nabave kasete, snimljene specijalno za ovu namenu.5. Vizualizacija

Pod vizualizacijom podrazumevamo voljno stvaranje imaginativnih psihičkih slika. To je, dakle, svesno, voljno zamišljanje stvari, bića, događaja, stanja i promena pomoću kojeg, na astralnom planu, stvaramo model zamišljene situacije. Puneći ga mentalnom i emocionalnom energijom, omogućujemo njegovo spuštanje na fizički plan, odnosno ostvarenje. Vizualizacija, stoga, nije obično maštanje ili sanjarenje. Kada prilikom običnog maštanja stvaramo psihičke slike, to je proces koji je samo delimično pod kontrolom svesne volje, a drugim delom slike mašte stvaraju naši nesvesni impulsi. Ne kaže se slučajno ˝prepustiti se maštanju˝. Kod vizualizacije stvari stoje sasvim drugačije. Ona je isključivo voljni proces. Prilikom vizualizacije, snagom svesne volje stvaramo željene slike, tačno onakve kakve hoćemo da stvorimo. Uložen napor volje je ključni momenat svake vizualizacije, bez koga ona ne može da bude efikasna. Postoje još dva važna činioca uspešne vizualizacije. To su jasna, precizna i živa psihička slika i emocionalno uživljavanje u tu sliku. To znači da morate da se trudite da slika koju stvarate u glavi bude što jasnija, sa što određenijim oblicima i sa što vise detalja i boja. To treba da bude slika što približnija slici koju bi dalo čulo vida pri potpuno budnoj svesti i na punom svetlu. I najzad, neophodno je da se u sliku emocionalno uživite tj. da je osetite I doživite kao stvarnost. Tek kada su zadovoljena ova tri uslova, možemo govoriti o efikasnoj vizuelizaciji. Svuda u tekstu ovog priručnika gde se kaže ˝vizualizirajte˝, ˝zamislite˝ ili ˝stvorite u vizuelnoj imaginaciji˝ misli se na vizualizaciju, kakva je ovde opisana, a ne na puko, opušteno zamišljanje, kao kada sedite u fotelji i sanjarite.

Ako nikada ranije niste upražnjavali vizualizaciju, na početku vam neće biti lako. Ali, uporno vežbanje čini čuda i vremenom će vaša vizualizacija moći da zadovolji pomenute uslove i time postane u punoj meri delotvorna.

Naravno, sa primenom vizualizacija možete da počnete i pre no što ste postigli da one budu besprekorne. Ukoliko zaista uložite maksimalan napor i trudite se da vizualizirate što bolje možete, vaše vizualizacije biće dovoljno efikasne čak i ako niste u stanju da u svesti stvorite baš savršeno detaljne, žive i jasne slike. Ovo naročito važi za teške i komplikovane vizualizacije, kao što je recimo ona u vežbi energizacije astralnog tela, koje čak ni mnogi iskusni praktičari nisu u stanju da obave savršeno. Zapamtite, najvažnije je da uložite pošten napor. U tom slučaju, uložena energija nikako ne može da ˝ode u vetar˝. Uostalom, vizualizacija se najbolje uvežbava upravo u praktičnoj primeni. Prema tome, slobodno vizualizirajte kako najbolje umete i možete, u datom trenutku, ne opterećujući se time što vaša vizualizacija nije onakva kakva biste želeli da bude. I takva kakva je, pod uslovom da se pošteno trudite, ona će obaviti svoju funkciju u vašim pripremama za astralnu projekciju, a vremenom će kroz praksu postajati sve bolja i time sve efikasnija. Dete koje tek uči da hoda to radi veoma nespretno, tetura se, pada i ustaje, ali ipak hoda. Upravo uporno hodajući, ono najzad prohoda na pravi način.6. Autosugestije i afirmacije

Autosugestija je sugestija sopstvenom nesvesnom, koja treba da se usadi u njega kako bi odatle povratno delovala. Afirmacija je oblik pozitivne autosugestije, poruke koju usađujemo u podsvest da bismo kod sebe proizveli željeno stanje. Svuda u tekstu gde se kaže ˝dajte sebi instrukciju...˝, misli se na autosugestiju, odnosno afirmaciju.

Za autosugestije i afirmacije, koje su veoma zastupljene u tehnikama iz ovog priručnika, najvažnije je da budu prožete snagom volje. Stoga, u njih morate da se što više emocionalno uživite. U trenutku dok ih sebi dajete, one su za vas gola stvarnost ili nepatvorena želja. To nisu naučene fraze, koje recitujete kao pesmicu, već iskazi u koje ste se potpuno uživeli i koji su proleti snagom volje. Ta snaga volje se, naravno, ne ogleda u stiskanju zuba i pesnica, već u potpunoj mentalnoj i emocionalnoj koncentraciji. Dakle, dok primenjujete autosugestije, odnosno afirmacije, potpuno ste usredsređeni na njih i u vašoj svesti nema mesta ni za šta drugo. Ono što govorite (glasno ili u sebi) nije verbalna fraza, već puna stvarnost, odnosno istinski zahtev nabijen željom. Na primer, ako sebi date autosugestiju da ćete se probuditi na određenom mestu (u metodu kroz kontrolu sna), to mora da bude prava komanda koja kipi od želje i volje da zaista bude tako. Ili, ako sebi dajete afirmaciju: ˝Savršeno sam miran i opušten...˝ (u metodu sa ogledalom), u tom trenutku treba da celim bićem osetite da je to stvarno tako. Jedino na taj način sugestije i afirmacije delovaće zaista efikasno na vašu podsvest i učiniti od nje, umesto ˝diverzanta˝, dragocenog saradnika u vašim astralnim poduhvatima.

Ono što je rečeno na kraju odeljka o vizualizaciji, važi i ovde. Postupak davanja autosugestija i afirmacija ne mora da bude savršen, da bi one delovale. I ovde je najvažniji činilac pošteno uložen napor. Ako se zaista trudite, vaše autosugestije i afirmacije će, poput vizualizacije, kroz praksu postajati sve bolje i efikasnije.

Autosugestije i afirmacije normalno radite u prvom licu jednine. Međutim, pokazalo se kao veoma efikasno kada se daju i u drugom i u trećem licu. U tom slučaju, kombinuju se dva (prvo i drugo lice) ili sva tri načina (prvo, drugo i treće lice). Najefikasniji postupak je da se autosugestije i afirmacije daju u sva tri oblika, sukcesivno tj. jedan za drugim. Na primer, autosugestiju da ćete sanjati da se nalazite na određenom mestu (u metodu astralne projekcije kroz kontrolu sna) date sebi u tri uzastopne serije, sa više ponavljanja u svakoj - najpre u prvom, zatim u drugom i najzad u trećem licu. To izgleda ovako:

Prva serija: ˝Kada zaspim ja ću sanjati da se nalazim tu i tu (izabrano mesto).˝

Druga serija: ˝_____(vaše ime) kada zaspiš, ti ćeš sanjati da se nalaziš tu i tu.˝

Treća serija: ˝Kada _____(vaše ime) zaspi, sanjaće da se nalazi tu i tu˝.

Isti metod možete da primenite i kod afirmacija. U već pomenutom primeru (u metodu astralne projekcije sa ogledalom) to bi izgledalo ovako:

Prva serija: ˝Ja sam savršeno miran i opušten...˝

Druga serija: ˝_____(vaše ime) ti si savršeno miran i opušten...˝

Treća serija: ˝_____(vaše ime) je savršeno miran i opušten...˝

Ovaj metod zahteva nešto više truda i vremena, ali je mnogo efikasniji od uobičajenog davanja autosugestija i afirmacija samo u prvom licu, te se uloženi dodatni trud višestruko isplati.7. Kontrola misli i emocija

Opštu važnost kontrole misli i emocija za astralnu projekciju, ali i za svakodnevni život, već smo naglasili. Dole opisane vežbe kontrole misli i emocija pomoći će vam, povrh svega, da se na astralnom planu osećate sigurnijim, jer je, prilikom prvih astralnih projekcija, malo teže kontrolisati svoje misli i emocije.
Prva vežba

Dišite ritmički nekoliko minuta i sasvim se opustite. Zatim počnite da posmatrate slike koje vam prolaze kroz glavu, ali nemojte da reagujete na njih. Samo ih posmatrajte kao da ih gledate na filmskom platnu. Posle desetak minuta zamislite da je ovo platno (ekran) sasvim prazno (sasvim belo ili sasvim crno) i pokušajte da tu sliku praznog ekrana zadržite u svesti što je duže moguće. Pošto će vam misli i slike i dalje prolaziti kroz glavu, nemojte da im se opirete. Samo ih pustite da prođu, a onda polako i mirno ponovo vratite pažnju na prazan ekran. Produžujete postepeno period držanja pažnje na praznom ekranu. Kada uspete da, na opisani način, držite pažnju na praznom ekranu, bez prevelikih prekida, u trajanju od desetak minuta, pređite na sledeću vežbu.Druga vežba

Dišite ritmički nekoliko minuta i opustite se. Zamislite sebe u nekoj situaciji u kojoj veoma burno reagujete. Ili ste veoma veseli, ili veoma besni, ili ste ljubomorni ili očajni... Da biste se bolje uživeli, možete da se prisetite neke stvarne situacije u kojoj ste tako reagovali. Najpre zamislite da se ta situacija zaista odigrava oko vas, a zatim zamislite da celu tu situaciju vidite na filmskom platnu. Sada se to više ne dešava vama, već glumcu na ekranu. Pokušajte pri tom da se sasvim odvojite od svojih emocija, da budete samo neutralni i nezainteresovani posmatrač. Upražnjavajte ovu vežbu dok ne budete u stanju da se odelite od svojih emocija u meri kojom ćete biti zadovoljni.Treća vežba

Dok ste prethodne dve vežbe upražnjavali samo u svojoj imaginaciji, ovu treću treba da primenite praktično, u svakidašnjem životu. Njen cilj je da naučite da se u realnoj situaciji odvojite od svojih emocija. Ova vežba traje nekoliko dana i veoma je interesantna. U toku vežbe, zamislite da se vi (vaše Ja) nalazite, ne u vašem fizičkom telu, već pored njega i da neprekidno posmatrate sebe, svoje delanje i reakcije na ponašanje drugih. Kada se nađete u nekoj sredini, posmatrajte sebe kao sastavni deo te sredine, kao da posmatrate neku drugu osobu. Zatim pokušajte da ne reagujete na ponašanje ljudi oko vas. U toku ovih nekoliko dana treba da pokušate da budete sasvim nezavisni od zbivanja oko vas. Ako je neko besan i želi da se svađa sa vama, nema potrebe da se uzbuđujete, jer se to ne dešava vama, već osobi koju posmatrate. Ako je neko tužan ili veseo, to ne znači da i vi treba da budete tužni ili veseli. Ako nekome nešto fali, to je njegov, a ne vaš problem. Istovremeno, to nikako ne znači da za to vreme treba da postanete neodgovorni. Obavljajte svoje dužnosti normalno ali, dok traje ova vežba, bez ikakvih emocionalnih reakcija. Ako vas nešto uzbudi, emocionalno pogodi, bilo u pozitivnom bilo u negativnom smislu, pokušajte da ne reagujete. Trudite se da sebe posmatrate kao da gledate osobu na filmskom platnu.

Ljudi koji vas dobro poznaju možda će biti zbunjeni vašim ponašanjem. Neki mogu da pomisle da ste postali egoista. Ali, ništa zato, vi znate šta radite. Uostalom, ova vežba ne traje večno, već samo nekoliko dana. Potrebna vam je da biste se uverili da ne morate da budete uslovljeni svojom sredinom, onim što se dešava oko vas. Osim toga, treba da postanete svesni da vaše emocije nisu vi, da su emocije kao odeća, koju možete da obučete i svučete. Efekti ove i prethodnih vežbi pomoći će vam da, na astralnom planu, uvek budete prisebni, da vas ne hvata panika, već da stalno imate svesnu i potpunu kontrolu nad onim što se zbiva sa vama i oko vas.8. Energizacija astralnog tela

Glavna svrha ove vežbe jeste da spreči eventualno astralno krvarenje. Astralno krvarenje je neželjeni gubitak astralne materije, prilikom astralne projekcije, obično iz oblasti pleksusa solarisa, usled čega je moguće da se, posle astralne projekcije, osetite veoma iscrpljenim. Čak i ako ne praktikujete astralnu projekciju, ova vežba je veoma korisna, jer doprinosi većoj vitalnosti tela i poboljšanju opšteg psihofizičkog stanja.

Ukoliko ste sledbenik Kabale, vežba srednjeg stuba, zajedno sa zaključavanjem aure i cirkulacijom energije, isto je tako dobra, pa možete da nastavite sa upražnjavanjem tih vežbi, umesto ove, dole opisane. Efekti su veoma slični (vidi: ˝Ključevi psihičke magije˝ Ž.M. Slavinskog).

Astralno telo je u izvesnom smislu kopija fizičkog tela. Postoje određene dodirne tačke između fizičkog i astralnog tela, koje igraju specifičnu ulogu. Na većini ovih mesta, u fizičkom telu se nalaze određeni nervni centri. Ovi centri aktivnosti ili energetski centri u hinduizmu su poznati kao čakre, a u izvesnoj meri poklapaju se i sa kabalističkim sefirotima na Drvetu Života.

U ovoj vežbi, energetski centri se vizualiziraju na sledećim mestima:

Kruna Malo iznad temena glave. Treće oko (pinealna žlezda) Na sredini čela, polovinom u glavi, a polovinom izvan. Grlo (tiroidna žlezda) Sasvim izvan tela, tik ispred tiroidne hrskavice. Srce Na sredini grudi, polovinom unutra, a polovinom izvan tela. Polni organ U predelu polnih organa, polovinom unutar tela, polovinom izvan. Stopala U predelu stopala, postavljenih jedno uz drugo, polovinom iznad površine tla, a polovinom ispod.

Centri se zamišljaju kao sfere energije, veličine oko 5 santimetara u prečniku. Čakra koja je ovde namerno izostavljena jeste pleksus solaris, a vizualizira se oko tri prsta iznad pupka. Ona ovde ima posebnu ulogu, pa će o njoj biti više rečeno kasnije. Dakle, za početak, svaki od navedenih energetskih centara treba da zamišljate kao svetlosnu loptu bele boje, prečnika oko 5 santimetara. Preporučljivo je da ovu vežbu radite svaki dan na istom mestu i u isto vreme.

Stanite sasvim uspravno, ispravite kičmu, ruke opustite pored tela. Nikada, dok radite vežbe za astralnu projekciju, nemojte da prekrštate ruke ili noge, jer to sprečava normalnu cirkulaciju energije, kao i oslobađanje astralne materije. Počnite da dišete ritmički.

Pri udisaju postanite svesni kruna centra, kao sfere intenzivne bele svetlosti. Ako vam u početku ova sfera ne izgleda kao ˝prava˝ ili ne uspete da formirate sliku kojom biste bili zadovoljni, ponovite postupak vizualizacije kruna centra, prilikom nekoliko narednih udisaja. Isto važi i za ostale centre - ponavljajte vizualizaciju određenog centra, dok ne postignete relativno zadovoljavajuću sliku svetlosne sfere u svojoj svesti.

Pošto ste pri udisaju formirali sliku kruna centra u svesti, prilikom izdisaja, povucite u mislima traku bele svetlosti od kruna centra do sredine čela. Pri narednom udisaju, postanite svesni centra u predelu trećeg oka. Kao što smo rekli, i njega, poput ostalih centara, zamišljate, odnosno vizualizirate, kao kuglu bele svetlosti, veličine oko 5 cm. Istovremeno, budite svesni, odnosno zadržite u svesti i sliku kruna centra, kao i trake bele svetlosti koja sada povezuje ova dva centra.

Pri izdisaju, vucite traku bele svetlosti nadole, od centra trećeg oka do sredine grla. Zatim, pri sledećem udisaju, vizualizirajte centar u predelu grla, naravno, opet kao belu svetlosnu kuglu. Istovremeno zadržite u svesti i sliku prethodna dva centra i bele trake svetlosti, koja sada povezuje sva tri centra.

Pri izdisaju vucite dalje nadole traku bele svetlosti, od centra grla do sredine grudi. Potom, pri udisaju, postanite svesni centra u predelu srca. Dakako, i dalje ste svesni prethodna tri centra i trake bele svetlosti koja ih povezuje.

Kao i do sada, pri izdisaju povucite nadole belu svetlosnu traku, od centra srca do predela genitalnih organa, a pri udisaju vizualizirajte centar polnih organa, uz zadržavanje u svesti prethodna četiri centra i bele svetlosne trake koja ih povezuje.

Najzad, pri izdisaju povucite traku bele svetlosti od centra genitalnih organa nadole do tla, između stopala, pa pri udisaju postanite svesni poslednjeg centra. Sada treba da u svesti istovremeno imate svih šest centara i belu svetlosnu traku koja ih povezuje. Zadržavajući u svesti ovu sliku, izvedite još nekoliko ciklusa ritmičkog disanja, a zatim pustite da ova slika polako iščezne iz vaše svesti i ustupi mesto novoj vizualizaciji.

Iz predela čakre stopala podignite u mislima traku bele svetlosti na gore, do tačke malo iznad glave. Pri tom, traka prelazi ravno preko sredine vašeg tela. Zatim zamislite, odnosno vizualizirajte kako se ta traka, počev od tačke iznad glave, razdvaja na dva dela - na dve trake. One se, zatim, spuštaju spolja, na sasvim malom rastojanju, oko vaše glave, ramena, ruku i nogu na dole. Te dve trake, zaokružujući tako, na malom rastojanju, vaše telo treba da se spoje malo ispod vaših stopala i da ponovo, sada kao jedna traka, krenu na gore, baš kao i na početku. Tako ste stvorili neprekinuti kružni tok svetlosne trake, neku vrstu ˝svetlosne fontane˝. Održite ovu sliku u svesti u toku nekoliko ciklusa ritmičkog disanja, a onda je pustite da polako iščezne.

Ovu vežbu treba da praktikujete svaki dan, u toku najmanje dve sedmice, a onda možete da pređete na njen složeniji oblik, u kome ćete energetske centre vizualizirati u različitim, za njih karakterističnim bojama. Dakle, u ovom složenijem obliku, vežbu radite na isti način, kao i u prvoj verziji, samo što sada šest energetskih centara vizualizirate u sledećim bojama:Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 50% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: gaon/

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0077 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA