BESEDE - Poglavlje XXXIII
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Tipovi meditacije
 

Odeljak I Priroda meditacije i njeni preduslovi

Meditacija - probijanje kroz ograničenja uma

Meditacija se može opisati kao put koji čovek krči za sebe da bi izašao iz područja ograničenog uma. Ako putnik koji je zalutao u gustom šipražju prašume pokuša da izađe na čistinu, njegovi napori da se probije kroz prepreke koje ga okružuju, ostaviće za sobom tragove. Proučavanjem tih tragova, posmatrač može opisati put koji je putnik prešao u svom nastojanju da izađe na otvoreno. Kretanje čoveka koji se probija kroz prašumu bitno se razlikuje od kretanja lokomotive po šinama, odnosno kretanja po trasiranom putu. Putnik ne sledi utanačeni put; njegov put postaje vidljiv tek na kraju. Isto tako osoba u dubokoj meditaciji neće slediti utvrđenu stazu, nego će pokušavati da resi spiritualne probleme suočavajući se s njimakako nailaze.

Opšti tok meditacije je predvidiv

Kakav će tok preuzeti meditacija mogu da predvide poznavaoci čovekovog uma, kao što stručnjak koji u tančine poznaje sastav zemljine kore, može uopšteno predvideti mogućnost erupcije vulkana u jednoj oblasti, a isključiti tu mogućnost u nekoj drugoj oblasti. Kada stihijske siie u utrobi zemlje pokušavaju da izbiju napolje, one prirodno biraju put manjeg otpora; njihovo kretanje najviše zavisi od prirode prepreka na koje nailaze. Razlika između vulkanskih sila i duhovnih stremljenja je u tome što se ove prve ispoljavaju bez svesnc namere, a drugima upravlja svesna namera. Za uspešnu meditaciju potrebna je određena sposobnost i veština koju će u čoveku probuditi Savršeni Učitelj pružajući par jednostavnih saveta šta treba činiti i šta očekivati u meditaciji.

Za meditaciju je važna zainteresovanost

Meditacija se često pogrešno shvata kao postupak prisiljavanja misli da se zadrže na nekom pojmu ili predmetu. Prirodno da većina ljudi oseća odbojnost prema meditaciji, jer doživljava nesavladive teškoće pokušavajući da prisili um da se kreće u određenom smeru ili da se zadrži na jednom predmetu. Svako nasilno usmeravanje uma ne samo što je zamorno, već je, na kraju krajeva, osuđeno na neuspeh. Osnovni princip koji učenik treba da upamti jeste da se u meditaciji um može kontrolisati i usmeravati isključivo u skladu sa zakonima koji su svojstveni strukturi samog uma, a ne primenom nasilnog ili polunasilnog metoda.

Mnogi ljudi koji ne praktikuju meditiranje, često intenzivno i sistematski razmišljaju o nekom praktičnom problemu ili teoretskom pitanju. Njihov misaoni proces je na neki način sličan meditaciji, najpre zbog toga što je tada um toliko zaokupljen razmišljanjima o tom posebnom predmetu da isključuje sve nebitno. Meditacija je nenaporna i spontana jer je um zaokupljen predmetom za koji je zainteresovan i koji mu, vremenom, postaje sve razumljiviji.

Međutim, za duhovni život je tragično to što svakodnevni misaoni tokovi nisu usmereni ka duhovno važnim temama. Predmet prave meditacije treba da je brižljivo odabran i mora imati duhovnu vrednost. To treba da je neko božansko obličje, ili predmet, ili, pak, duhovno značajna tema, duhovna istina. Da bi se postigao uspeh u meditaciji, um ne samo da treba da je zainteresovan za božanske teme ili istine, već treba da ih shvata i uvažava. Takva inteligentna meditacija je prirodan umni proces; lišena jednolične krutosti i usiljenosti meditacije koja se izvodi mehanički, takva meditacija je ne samo spontana i nadahnjujuća, već i laka i uspešna.

Meditacija i koncentracija

Valja razlikovati koncentraciju od meditacije. Meditacija je početna faza jednog procesa koji se postepeno razvija u koncentraciju. U koncentraciji um nastoji da postigne jedinstvo sa svojim ciljem usredsređujući se na njega; a meditacija predstavlja temeljilo razmišljanje o nekoj određenoj stvari, pri čemu se isključuje sve ostalo. U koncentraciji je kretanje misli praktično zaustavljeno, dok u meditaciji um praktično klizi sa jedne na drugu srodnu ideju. U koncentraciji se um zadržava na nekom obliku, ili jezgrovitoj i sažetoj formuli, ne šireći se na nizove srodnih ideja. U meditaciji um pokušava da razume i upije, to jest da se izjednači s predmetom meditacije, zadržavajući se na raznim svojstvima oblika ili, pak, na višeslojnim značenjima formule. I koncentraciju i meditaciju vodi ljubav i čežnja za božanskim ciljem i načelom, a obe aktivnosti se znatno razlikuju od suvog mehaničkog procesa u kome vladaju kruta pravila i nepromenljiva jednoličnost.

Tišina i osama

Oni koji nemaju snage za intenzivnu koncentraciju moraju na početku da praktikuju meditaciju, dok je onima sa jakom koncentracijom meditacija suvišna. Njima je dovoljno da se usredsrede na obličje Bogočoveka ili Čoveka-Boga ili na neku jednostavnu formulu kao na primer, ˝Ja nisam ni grubo telo ni suptilno telo ni mentalno telo: Ja sam atma (duša)˝.

Odsustvo svetlosti pomaže da meditacija bude uspešnijaLjubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 50% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.meherbabasrbija.info/

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0012 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA