BESEDE - Poglavlje XXXIV
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Tipovi meditacije II
 

Odeljak II Osnovni tipovi meditacije i njihova relativna vrednost

Razvrstavanje tipova meditacija na osnovu tri principa

Postoje različiti tipovi meditacije. Oni se mogu razvrstati na osnovu tri˝principa: 1) prema ulozi koju meditacija vrši u duhovnom razvoju, 2) prema delu ličnosti koji najviše učestvuje u procesu meditacije, 3) prema predmetu iskustva koji se nastoji razumeti. Klasifikacija različitih tipova meditacije može se izvesti prema bilo kojem od ova tri principa. Poslednji princip će biti pomenut kada se budu davala detaljna objašnjenja u vezi sa različitim oblicima meditacije. U ovom Odeljku biće reći o prva dva principa, jer oni mogu u mnogome pomoći pri pojašnjavanju relativnih vrednosti oblika meditacije.

Asocijativna i disocijativna meditacija

Prema prvom principu, meditacija služi ujedinjenju svesti sa večnom Istinom i odvajanju svesti od lažnih i nebitnih stvari pojavnog sveta. U tom pogledu, pojavljuju se dva tipa meditacije: asocijativna meditacija, koja prevashodno obuhvata rad uma na sintezi - anvaija (anwaya), i disocijativna meditacija, koja prevashodno obuhvata rad uma na analizi - viatireka (vyatireka). Asocijativna meditacija može se ilustrovati formulom ˝Ja sam beskonačan˝, a disocijativna meditacija formulom ˝Ja nisam moje želje˝. Asocijativnom meditacijom učenik pokušava da se ujedini sa zamišljenim duhovnim idealom. Disocijativnom meditacijom učenik nastoji da se odvoji od uslova, prilika i stanja koji nemaju duhovnu vrednost. Asocijativna meditacija je proces upijanja suštine duhovnog života, a disocijativna meditacija proces eliminacije onih faktora koji ometaju duhovni život.

Disocijativna meditacija utire put asocijativnoj meditaciji

Asocijativna meditacija se bavi stvarima koje, reklo bi se, potiču iz carstva svetlosti, a disocijativna meditacija predmetima koje pripadaju svetu senki. Svet iluzija, kao svet senki, ima zavodljivu čar. Da bi neko uspeo da umakne iz sveta iluzija i došao do Istine, on prevashodno mora razviti otpornost na njegove čari, upornim prepoznavanjem bezvrednosti sveta iluzija - baš kao što čovek mora postati nezadovoljan svetom senki da bi izašao na svetlost. Prema tome, disocijativna meditacija prethodi asocijativnoj meditaciji. Ona je prva po redu i ima samostalnu vrednost, ali je njena osnovna funkcija da utre put asocijativnoj meditaciji.

Asocijativna meditacija je najplodonosnija

I asocijativna i disocijativna meditacija su, svaka na svoj način, neophodne, ali je iskustvo pokazalo da je asocijativna meditacija mnogo plodonosnija i značajnija od disocijativne meditacije. Čoveku koga saleću senke ne pomaže mnogo da se upusti u borbu sa njima. Ako se isključivo usmeri na borbu sa senkama, njegovim brigama neće biti kraja. Međutim, ukoliko on, umesto da očajava i besni u zagrljaju senki, postavi sebi važniji zadatak - a to je da dopre do sunčeve svetlosti, tada će otkriti da su senke same od sebe iščezle.

Ono što je zaista bitno nije čovekovo beskrajno nezadovoljstvo postojećim ograničenjima, već činjenje neposrednih napora u cilju dostizanja zacrtanog ideala. Sve dotle dok je čovek okrenut suncu, pokušavajući da kroči u svetlost, senke koje ga okružuju ne mogu predstavljati ozbiljne prepreke njegovom izbavljenju. Isto tako, učenik ne treba previše da se brine zbog svojih neuspeha sve dok je u srcu čvrsto odlučan da se ujedini sa svojim duhovnim idealom. Jer, kada se njegovo hodočašće završi, svi njegovi neuspesi zauvek će nestati u ništavilu.

Analogija sa hranom

Ono Što je hrana za telo, to je asocijativna meditacija za duh. Pravilnim izborom hrane telo može ispraviti svoje nedostatke. Na sličan način i um može održati dobro zdravlje upijanjem duhovnih istina kroz meditaciju. Mada svaki oblik asocijativne meditacije ima svojih prednosti, neophodno je uspostaviti ravnotežu medu njima, kao što je neophodno držati uravnoteženu dijetu, čak i kada je hranljiva vrednost određenih sastojaka u ishrani sasvim zadovoljavajuća. Neskladan razvoj uma dovodi do unutrašnjih lomova što koči duhovno napredovanje; dok, sa druge strane, skladna kombinacija različitih oblika meditacije ubrzava duhovni napredak, jer je umu na taj način osigurano uravnoteženo i harmonično delovanje. Prava kombinacija je ona koja unosi sklad i ravnotežu. Tu je naglasak upravo na onim vidovima Istine koji utiču da se prepreke sa kojima se učenik u datom momentu suočava uspešno uklone.

Nastavak analogije sa hranom

Analogija sa dijetom može se proširiti i na drugi tip, disocijativnu meditaciju, u kojoj se teži otklanjanju i eliminisanju neduhovnih stvari. Kao što pogrešna dijeta može poremetiti zdravlje organizma, tako i pogrešna meditacija može dovesti do poremećaja u radu uma. Kao što će pogrešna ishrana ozbiljno narušiti zdravstveno stanje, tako i jedna nagonska meditacija o predmetu žudnje još čvršće okiva um, umesto da te okove razlabavljuje. Jednako je važno izbegavati lošu hranu kao i loše vrste meditacije. Za telesno zdravlje je nužno stalno odstranjivati otpadne i otrovne produkte, a za duhovno zdravlje eliminisati nepoželjne misli i emocije.

Drugi princip

Do sada smo se bavili pojašnjavanjem dva različita tipa meditacije na osnovu prvog principa, to jest, na osnovu uloge meditacije u duhovnom razvoju. Jednako prosvetljujuće je i razumevanje principa po kome se meditativni procesi razvrstavaju saobrazno prirodi onog dela ličnosti koji najviše učestvuje u procesu meditacije. Na osnovu drugog principa imamo tri različita tipa meditacije.Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 50% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.meherbabasrbija.info/

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0059 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA