BESEDE - Poglavlje XXXV
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Tipovi meditacije III
 

Odeljak III Opšta klasifikacija oblika meditacije

Meditacija je univerzalna

Meditacija ima za cilj razumevanje i transcendiranje širokog spektra raznovrsnih iskustava. U svetlu ovakvog tumačenja odmah se može videti da meditacija nije povlastica samo nekolicine odabranih poklonika. Ona je proces kojim je, na neki način, svako, živo biće zaokupljeno. Tigar koji se sprema da proždere jagnje ˝meditira˝ o jagnjetu. Jagnje, ugledavši tigra, ,,meditira˝o tigru. Putnik koji čeka na peronu dolazak voza ˝meditira˝ o vozu; a mašinovođa u iščekivanju da se resi dužnosti na sledećoj stanici ˝meditira˝ o stanici. Naučnik zanet nekim teškim problemom ˝meditira˝ o tom problemu; bolesnik koji brižno očekuje doktora ˝meditira˝ o doktoru, a doktor koji očekuje da mu se isplati račun za uslugu ˝meditira˝ o računu. Kada policajac juri lopova, njih dvojica ˝meditiraju˝ jedan o drugome.

Zaljubljena osoba ˝meditira˝ o voljenom; neko ko ljubomorno motri na svog suparnika ˝meditira˝ o njemu. Tuga koja zbog iznenadne smrti prijatelja obuzme čoveka je ˝meditacija˝ o prijatelju. Osvetoljubiv čovek ˝meditira˝ o neprijatelju. Žena koja se lomi koju odeću da odabere ˝meditira˝ o sebi kao o telu, dok muškarac koji se razmeće svojim intelektualnim ili psihičkim postignućima ˝meditira˝ o sebi kao o umu.

Duhovno važna meditacija

Sve su ovo na neki način oblici meditacije; ali u duhovnim razgovorima termin meditacija obično označava one oblike meditacije koji se nose sa problemima razumevanja iskustava na jedan intenzivniji i sistematičniji način. U gore navedenim primerima, meditacija je posledica prirodne reakcije uma na prisutne objekte, u kojoj je individua nesvesna krajnje svrhe i namere meditativnog procesa. U duhovnim stvarima, međutim, meditacija se već u svojim početnim fazama izvodi promišljeno i s namerom.

U duhovnoj meditaciji je onaj koji meditira jasnije svestan svrhe meditacije. Oblici meditacije koji su svojstveni duhovnom životu nadovezuju se na one koji se spontano ispoljavaju u toku svetovnih aktivnosti. Potreba za duhovnom meditacijom javlja se onda kada prvi, spontani oblici meditacije, dovedu osobu u krizu ili ćorsokak. Tada je ona prinuđena da izabere predmet meditacije u svetlosti duhovnog ideala i da preispita dotadašnji način razmišljanja koji se već pretvorio u naviku.

Opšta i specijalizovana meditacija

U duhovnom smislu važna su dva oblika meditacije: opšta meditacija, koja se sastoji u asimilaciji božanskih Istina; i specijalizovana meditacija, u kojoj um bira jedan određeni predmet iskustva i isključivo se bavi njime. U opštoj meditaciji se uobičajeni misaoni procesi nastavljaju kao i pre, ali ovoga puta sistematičnije i intenzivnije. Razlika između duhovne meditacije i pre-duhovnih meditacija svetovne osobe sastoji se u tome što se u ovoj prvoj misaoni procesi usmeravaju ka stvarnostima koje imaju duhovni značaj, a um sada prihvata objave božanskih Istina od onih koji znaju - ne gubeći pritom svoju sposobnost rasuđivanja i urođenu potrebu za Istinom.

Specijalizovana meditacija je praktična

S druge strane, specijalizovana meditacija zahteva nešto više od čisto ˝intelektualnog prilaza Istini. U specijalizovanim oblicima meditacije, kao i u opštoj meditaciji, um postiže intelektualno razumevanje predmeta meditacije. Međutim, specijalizovana meditacija ima svojih prednosti nad opštom meditacijom jer jača disciplinu uma, razvija do tada uspavane moći i iznosi na videlo skrivene sposobnosti ličnosti. U specijalizovanim meditacijama se problem rešava praktično, a ne teoretski. Oblici specijalizovane meditacije pomažu savlađivanju specifičnih prepreka na putu do prosvetljenja i Ostvarenja; one imaju za cilj kontrolu uma i prevazilaženje njegovih ograničenja. Specijalizovana meditacija je više nalik na očajničke napore zatvorenika da sruši zatvorski zid, nego na zaludna umovanja o čvrstini zatvorskih zidova ili o onome šta je napolju.Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 50% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.meherbabasrbija.info/

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0056 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA