BOG GOVORI - Poglavlje III
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Karakteristike različitih kraljevstava
 

Da bi se ostvario potpuni razvoj svesti u ljudskoj formi, proces evolucije je morao da se odigra u sedam skokovitih razvojnih etapa, naime, od kamena do metala, od metala do biljke, od biljke do crva, od crva do ribe, od ribe do ptice, od ptice do životinje i, konačno, od životinje do ljudskog bića, a svaka od tih etapa ima različite karakteristike.

Karakteristike kraljevstva kamena i kraljevstva metala

U formama kamena i metala duša stiče prva iskustva grubog sveta. Kraljevstvo metala je poput kraljevstva kamena, neorgansko i čvrsto. Unutar oba kraljevstva postoji veliko bogatstvo raznolikih vrsta. U čvrstim stanjima kamena i metala život i energija su umrtvljeni. Zbog toga se i smatraju neživim. Forme kamena i forme metala ne mogu da se kreću samostalno, odnosno nemaju sposobnost voljnog pokreta. To je razlog zbog koga svest, koja se spaja sa ovim formama, teži da se u grubom svetu ispolji kroz ležeći, horizontalni položaj (a ne uspravan ili vertikalan položaj).

Karakteristike kraljevstva biljaka

U kraljevstvu biljaka svest ostvaruje sebe kao polu-živu i polu-neživu. Uvećana svest forme biljke svoje postojanje u grubom svetu ispoljava kroz uspravan i stojeći položaj. Formama biljaka je potrebna pomoć drugih, kao što su zemlja i kamen, da bi održale uspravan položaj. One ne mogu da stoje same, niti mogu da se voljno pomeraju sa jednog mesta na drugo, budući da je svaka od njih ukorenjena na jednom mestu.

Karakteristike kraljevstva crva

Preko svesti crva duša stiče iskustva voljnog pokreta. Ona sebe doživljava kao živu. U svojim naporima da stekne sve višu i razvijeniju svest, duša sa svešću crva doživljava sebe u grubom svetu prvo kao beskičmenjaka, a kasnije kao kičmenjaka i nastavlja da gmiže u različitim vrstama crva. Voljne pokrete čini puzanjem pomoću nekoliko pari nogu, nekad pomoću više pari nogu, a nekad pomoću jednog para nogu i jednog para krila. Crvi mogu imati dlakavu, glatku, svilenkastu, hrapavu ili Ijuspastu površinu tela. Crv vodi borbu za opstanak i preživljavanje, obdaren je osetima i životom. Ponekad je amfibija, to jest, nema samo sposobnost voljnog kretanja po zemlji već i u vodi. Ili još jasnije, forma crva obuhvata sve crve, insekte, reptile i amfibije u okviru njihovih vrsta. Čak i kada imaju noge i krila, oni imaju tendenciju da gmižu i razlikuju se od ptica i četvoronožnih životinja. Forma crva je ležeća, nema uspravan, odnosno stojeći stav i sklona je da leži ispružena.

Karakteristike kraljevstva riba

Duša sa svešću ribe se poistovećuje sa raznim vrstama riba i doživljava grubi svet kao živo biće u vodi (kičmenjak obdaren životom, osetima i voljnim pokretima) koje ima peraja. Ona vodi borbu za hranu i opstanak. Duša sa svešću ribe ne ostvaruje svoje postojanje u grubom svetu kroz uspravan položaj, već doživljava sebe u ležećem položaju, u kome nikada ne drži glavu uzdignutu i uspravnu.

Karakteristike kraljevstva ptica

Forma ptica obogaćuje (prosvetljuje) svest novim iskustvima, pošto je kao pernati kičmenjak sposobna da leti i da, pomoću jednog para nogu, održava uspravan položaj u grubom svetu.

Karakteristike kraljevstva životinja

Forma životinje omogućava svesti dalju ekspanziju jer može da pruži nova iskustva kroz veći broj različitih vrsta koje postoje u kraljevstvu životinja. Obdarene životom, osetima i sposobnošću voljnog kretanja, četvoronožne životinje moraju da se suoče sa borbom za egzistenciju i opstanak. Ponekad su biljožderi, a ponekad mesožderi. Svest životinja ne ostvaruje svoje postojanje u grubom svetu kroz uspravan, odnosno uzdignut položaj, već teži da gleda nadole, sa spuštenom glavom. Majmuni su, međutim, najrazvijeniji tip životinje i oni teže da stoje uspravno, kao i ljudska bića.

Karakteristike kraljevstva ljudskih bića

Svest duše koja evoluira dostiže potpuni razvitak u formi čoveka. Proces evolucije svesti se okončava u formi čoveka. U ovom kraljevstvu svest je potpuna i savršena.Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 50% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.meherbabasrbija.info/

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0051 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA