BOG GOVORI - Poglavlje VII
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Sedmoslojni veo
 

Kabir je bio Savršeni Učitelj i veliki pesnik. Stoga je njegova zbirka pesama Kabirwani izuzetna po lucidnim opisima Boga, ljubavi prema Bogu, božanskom putu i varljivoj Kreaciji. Budući da je bio Savršeni Učitelj, Kabir je govorio o stvarima korisnim kako za čoveka sa ulice, tako i za posvećene. On se ne libi da razotkrije, i alegorično i otvoreno, neke od spiritualnih tajni koje, mada nisu van domašaja običnog čoveka, ipak znaju samo spiritualno prosvetljeni koji jedini u potpunosti shvataju dublji smisao većine njegovih kazivanja.

Postoje yogini (oni koji slede sistematični put ezoteričnog znanja) koji mogu da vise u vazduhu za vreme dok su u privremenom samadhiju (transu). Ima nekih koji mogu da hodaju po vodi, ili da lete bez ikakvih spoljnih pomagala, pa ipak sve to nije nikakav znak, ili dokaz da su iskusili božansku ljubav. Prema spiritualnim merilima, ova čuda nemaju baš nikakvu vrednost. Zapravo, čuda koja prikazuje prosečan yogin ne samo da su dijametralno suprotna u odnosu na spiritualnu stazu, već su stvarna prepreka u spiritualnom razvoju pojedinca. Sledeći događaj iz života jednog hindu Učitelja pokazuje sa kojom su se ravnodušnošću Savršeni Učitelji, koji su otelotvorenje Istine, odnosili prema prikazivanju čuda: Učitelj je jednoga dana čekao na obali reke mali splav koji prevozi putnike sa jedne obale na drugu, za izuzetno malu svotu novca, tj. jednu annu. Ugledavši ga kako čeka, jedan yogi mu priđe i, bukvalno hodajući po vodi, pređe na drugu obalu. Vrativši se nazad, on reče: ˝Ovako je mnogo jednostavnije, zar ne?˝ Osmehnuvši se, Učitelj mu odgovori: ˝Jeste, i vredi manje od cene za vožnju splavom - jedne anne˝.

Postići sposobnost stalne kontrole nad niskim željama predstavlja ne mali podvig. Trajno sublimirati sve želje je uistinu još veći podvig. Ali najveći je kada neko sagori sve svoje želje jednom za svagda, a to može postići jedino božanskom ljubavlju. Budući da se božanska ljubav nikada ne ˝prikazuje˝, ovo ˝sagorevanje˝ u ljubavi je uvek bez ˝dima˝, odnosno bez vidljivih znakova. Nekada spoljašnji izraz ljubavi prema Bogu može da bude heroizam, ali stalno pravljenje predstave od ljubavi prema Bogu, samo predstave radi, svodi se na uvredu upućenu Bogu. Zato Kabir kaže da dok meditiramo i kada zauzmemo asanu (položaj) da bi meditirali o Bogu, tada treba da izbegavamo bilo kakvo ispoljavanje, kao što je njihanje tela, čak i kada nam ono predstavlja zadovoljstvo.

U poređenju sa snovima, fizički život je doista stvaran, ali ako ga uporedimo sa stvarnošću staze, svet i čitav svetovni život su samo čovekovo nestvarno snevanje. Ali, kao što su svet i sva njegova iskustva nestvarni, nestvarna je i spiritualna staza koja vodi Stvarnosti. Ovo prvo možemo nazvati nestvarnom iluzijom, a potonje stvarnom iluzijom. Ipak, uprkos ogromnoj razlici među njima, i jedno i drugo su iluzija, jer je samo Bog jedina Stvarnost.

Kada se stekne Znanje*, neznanje biva uklonjeno, ali da bi se otklonilo neznanje, mora se steći Znanje. S jedne strane, Bog, i čovekova sposobnost da Ga vidi i da se sjedini sa Njim, oduvek su prisutni. S druge strane, Istina ostaje skrivena za čoveka sve dok on stvarno ne stupi na stazu, ili ne spozna Boga. Ovaj očigledan paradoks je posledica dva različita faktora: čovekovog nepoimanja Istine i činjenica daje Istina van domašaja razuma i daleko, daleko izvan sfere intelekta. Ostaje činjenica da je čovek postao Bog i da čovek može postati Bog iz prostog razloga što čovek, bio on toga svestan ili ne, jeste Bog. Sve dok traje čovekovo neznanje, izgledaće da nema kraja mnoštvu različitih iluzornosti. Kada stekne božansko znanje, čovek spoznaje da nema kraja nedeljivoj jednoti Boga. Prividnu odeljenost čoveka od Boga, u iluziji kosmičke dualnosti, Učitelji su nazivali ˝velom˝ ili ˝zastorom˝. Hafiz, koji je bio i Savršeni Učitelj i veliki pesnik, kaže:

Miyanah ashiq o mashuq hic hayal nist

Tu khvud hijab-i khvudi, Hafiz, az miyan barhinz.

˝Ne postoji prepreka između onoga koji voli i Voljenog; Hafize, odigni samoga sebe, ti sam si plaži Jastva˝.

* U smislu ˝mudrosti˝ pre nego u smislu znanja. Ur.

Kabir, govoreći o razotkrivanju sedam slojeva vela, kaže:

Tere ghunghata ke pata khola tujhe Rama milega.

˝Razgrni slojeve svoga vela i naći ćeš Boga˝.

Ghunghat doslovno označava višeslojni veo koji nose žene preko glave i lica; u spiritualnom smislu on predstavlja debele naslage neznanja koje čoveku skrivaju njegov istinski identitet. Uklanjanje vela, sloj po sloj, isto je što i putovanje hodočasnika, korak po korak, od prvoga do petog nivoa božanske staze.

Veo koji čoveka u neznanju odvaja od Boga, koji jeste Sveukupno Znanje, toliko je suptilan da čak ni najuzvišenija, ni najtananija misao ne može da prodre kroz njega. Ovaj veo se sastoji od sedam slojeva, u sedam različitih zagasitih boja. Svaki sloj je vezan posebnim čvorom, te otuda postoji sedam čvorova koji vezuju sedam slojeva vela. Sedam boja predstavlja sedam izvornih želja kojima odgovara sedam osnovnih impresija, a to su: požuda, pohlepa, bes, itd., koje su povezane sa sedam čulnih otvora na licu, odnosno: (1) ustima, (2) desnom nozdrvom, (3) levom nozdrvom, (4) desnim uhom, (5) levim uhom, (6) desnim okom i (7) levim okom.

U Stvarnosti kao jedinoj Stvarnosti, duša je uvek Bog, bez početka i bez kraja. Nestvarna iluzija započinje silaskom duše kroz sedam materijalnih stupnjeva, a stvarna iluzija se okončava uspinjanjem duše na sedmi spiritualni nivo.

Bog je makrokosmos, Bog je mikrokosmos, i Bog je uvek i izvan oba. Čovek je svestan da je telo i da je um, ali je, kao i u stanju dubokog sna, nesvestan da je i izvan njih.

Analogno tome, istina je da je čovek stvoren po ugledu na Boga. Vrh njegove glave predstavlja vidnyan bhumiku, arsh-e-alu, najviše spiritualno stanje ili sedište Brahmana. Čelo odgovara ulazu u božansko. Sredina čela tačno iznad očiju je središte unutrašnjeg ili trećeg oka. Kada se ukloni veo sa svih sedam slojeva, čovek svojini trećim okom može da vidi Boga licem u lice, i vidi Ga mnogo stvarnije i prirodnije nego što svojim fizičkim očima može da vidi svoje telo i svet. Da bi dospeo do božanskog ulaza koji se nalazi na čelu, čovek mora da prođe kroz sedmoro vrata predstavljenih sa sedam fizioloških otvora na licu.

Kada posvećeniku zaista pođe za rukom da stupi na božansku stazu, to za njega predstavlja prvo jednostruko sedmoslojno postignuće i odnosi se na prvi od sedam slojeva vela, tj.: (1) odvezivanje prvog čvora; (2) nestanak prvog sloja; (3) savladavanje prvih izvornih želja; (4) iskorenjivanje osnovnih impresija koje su vezane za te želje; (5) eliminisanje prve od sedam zagasitih, tamnih boja; (6) ulazak na prva vrata (koja su predstavljena ustima); i (7) stizanje na prvi nivo suptilne sfere, pran bhuvan ili alam-e-malakut.

Običan čovek može u snu samo delimično da koristi svoje suptilno telo pomoću suptilne svesti, ali samo u vezi sa grubim iskustvima i onim što se odnosi na grube objekte. Baš kao što on doživljava grubi svet pomoću potpuno razvijene grube svesti preko svog grubog tela, tako i inicirana osoba na prvom nivou počinje da doživljava suptilni svet suptilnom svešću preko svog suptilnog tela.

Ako je ta inicirana osoba sposobna da nastavi put i napreduje i dalje, ona nastavlja da se kreće kroz suptilnu sferu sve do četvrtog nivoa. U tom napredovanju ona ostvaruje drugo i treće jednostruko sedmoslojno postignuće koje je po rezultatima ekvivalentno prvom jednostrukom sedmoslojnom postignuću. Ovo prelaženje kroz druga i treća vrata (predstavljena desnom i levom nozdrvom) dovodi do još većeg intenziviranja stvarne iluzije, tj. razvijanja svesti o stazi. Kada inicirana osoba prođe kroz druga vrata, ona u još većoj meri spoznaje čudesne stvari suptilnog sveta, ali istovremeno počinje da se izlaže opasnosti da se izgubi u tom lavirintu čudesa. Posle prolaska kroz treća vrata, mističke čari staze su još veće, ali su utoliko veće i Šanse da osoba njima bude začarana. Baš kao što ljudi sa grubom svešću smatraju da je gruba sfera sa svim njenim nestvarnim iskustvima stvarna, tako i putnici u suptilnoj sferi zaokupljeni čudesima nivoa na kome se nalaze mogu da ga pogrešno poistovete sa krajnjom Stvarnošću. Zbog toga se pokloniku često dešava da se veže za taj nivo i da ga ushićeno prihvata kao svoj Cilj, sve dok mu Savršeni Učitelj, ili čak i neka duša koja poseduje svest o mentalnom, ne pomogne tako što ga uzdigne na sledeći nivo.

Četvrto sedmoslojno postignuće je dvostruko postignuće jer se istovremeno: (1) razvezuju četvrti i peti čvor, (2) nestaju četvrti i peti sloj, (3) uništava se četvrta i peta izvorna želja; (4) gube se četvrta i peta zagasita, tamna boja, (5) iskorenjuju se četvrta i peta osnovna impresija, (6) prolazi se kroz četvrta i peta vrata (predstavljena desnim i levim uhom), i (7) poklonik dospeva na najviši nivo suptilne sfere, četvrti nivo.

Kao što smo već naveli, četvrti nivo je nivo spiritualnog sjaja i božanskih moći (anwar-o-tajattiyata ili siddhija). Poklonici koji su dovde uznapredovali mogu, pored ostalog, da oživljavaju mrtve. Oni se izlažu veoma ozbiljnoj opasnosti da zloupotrebe te moći i time izazovu veliku nesreću. Vrlo je mali broj onih koji su u stanju da sami bezbedno prođu te vrtoglave visine bez pomoći Savršenog Učitelja. O njima Hafiz govori:Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 50% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.meherbabasrbija.info/

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0072 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA