NOVE ĆELIJE, NOVA TELA, NOVI ŽIVOT
 
    
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Uvod
 

Šta je to zatrpano u dubokom skrovištu svesti našeg ljudskog . roda što žudi za boljim zdravljem, dužim životom pa, čak, i besmrtnošću? Zašto svetske religije, mitovi, epovi, bajke, legende, čak i naša maštarenja slute da smo sposobni da se podmladimo, da budemo dobrog zdravlja, dugovečni i u večnoj svesti?

Verovanje da smo mi ljudi besmrtni, ali smo tu osobinu nekako izgubili, odzvanja negde duboko unutar nas, pa izgleda prirodno da bi nekako trebalo da premostimo to stanje zvano smrt. Da li je alhemija mogućna? Možemo li bolest i negativnosti pretočiti u zdravlje, radost i večnu mladost? Zdravu dugovečnost? Večni život?

Da li to čovečanstvo samo sneva - štaviše luduje? Ili je, pak, taj duboko usađeni plan arhetip, preovlađujuće uverenje koje pohodi našu nesvesnu skrivnicu istorije evolucije donoseći trajni znak prohujale istine koja nam je nekad bila znana?

Jesmo li mi potomci strašnog Tvorca i nose li naše ćelije preporuke za raskoš naslednog prava? Ili je večni život samo neuzvraćena čežnja za obećanom zemljom do koje se na zemlji nikad ne dospeva? Ako je besmrtnost stvarnost, jesu li njeni koreni u nevidljivom Duhu, ili mi to nasleđe možemo potraživati danas, u telu, onako kako je Isus Hrist pokazao i obećao?

Da li su priče, mitovi i legende o čudotvornim izvorima i živoj vodi koja donosi zdravlje i mladost samo jeka vojnih osvajanja Aleksandra Velikog? Da li su Pons de Leonova traganja u spoljnom svetu na Floridi za vrelom mladosti odziv unutrašnjeg sećanja čovečanstva na nešto što mu je nekad pripadalo?

Sveto Pismo takođe, Stari i Novi Zavet, nas uči da su Voda i Duh povezani - Voda kao život i Voda kao pročišćivač. U ovim i drugim spisima jasno se iznosilo verovanje da voda nije tu samo da utoli žeđ i zaliva žito. Ona je imala mističnu vrednost i bila je revnosno štovana. Ali zašto?

Mogućno je da smo sećanje sačuvali kao šifriranu, ali potisnutu poruku o našem pravom genetskom poreklu i njegovim strahovitim mogućnostima za vreme kad budemo u stanju da evoluiramo nazad u svest? Da li je ovo naše sadašnje značajno iskustvo kada u sopstvenim unutrašnjim vodama - pored krvi i prožimajuće elektromagnetne energije molekularnog života - možemo da povratimo nasleđe? Da li smo mi zaista vrelo mladosti, životne vitalnosti sa kojom možemo da dosegnemo samu besmrtnost?

Bez obzira da li su vam ove priče o vrelu mladosti za kojim se tako dugo traga privukle pažnju ili ne, verovatno ste ponekad zaželeli da zaboravite na nelagodu vezanu za smrt i njene česte pratilje kao što su bol, patnja i fizička nemoć. Bilo da ste čeznuli za večnim životom, ili priželjkivali da se odmorite od sputanosti fizičkog tela, nastavite sa čitanjem: Šta ako zapravo ustanovimo da je svako ljudsko telo zahvaljujući zaboravnosti, raznim smetnjama ili poricanju izgubilo sopstveno vrelo mladosti? Da li je mogućno da sada možemo na osnovu genetskog prava da tražimo duhovni i fizički preobražaj?

Usuđujemo li se da nam takve misli prolaze glavom i da tražimo da nam se vrati izgubljeno duhovno naslede?

Usuđujemo li se da sada kolektivno prizovemo takvu viziju da bi pojedinačno i grupno postigli prosvetljenje?

Ova knjiga se bavi upravo tim pitanjima i prenosi Zemljanima nove poruke koje nazivamo nadahnuća, otkrovenja ili kanalisane poruke. Autori narednih dvanaest poglavlja govoriće o ovoj temi na jedinstven način budući da su veoma zainteresovani da u genetskom kodu čovečanstva, građi našeg DNK/RNK, dođe do evolutivne promene, do uzdizanja na više vibracione frekvencije i nivoe svesti. Ovi autori, upozoravam vas, će osporiti brojna ubeđenja o smrti kao neprirodnoj i nepotrebnoj pojavi, kao nečem što se može izbeći i preobraziti.

Budući svesni vrednosti prenošenja različitih poruka na sebi svojstvene različite načine i sa različitim energetskim vibracijama 12 medijuma uključenih u ovaj poduhvat se nije ustezalo da to tako i uradi. Oni znaju da će vam raznolikost informacija omogućiti da, koristeći se reagovanjem duše i ličnom razboritošću, prepoznate svoju istinu u datom trenutku evolucije. Kao što se da zaključiti, nije bilo lako složiti materijal sakupljen od dvanaestoro veoma zaposlenih ljudi koji su koristili različite kompjutere i programe!

Pozivam vas sada da nam se pridružite u avanturi čitanja i da to shvatite kao priliku da u svemu sudelujete kao nova rasa... kao napredna svest koja ne mora da prosuđuje ko je u pravu, ko najbolji, besprekoran itd., već da se jednostavno prema svojim vibracijama i rasuđivanju opredeliti za ono Šta oseća kao ispravno. Odaberite iz mnoštva ono što će pospešiti vaš razvoj a zasad ˝ sve drugo zaboravite˝, ne ocenjujući ga ni kao dobro ni kao loše. Koristite ono što učimo o životu, a to je da se svi mi razlikujemo i da je potrebno da i oni drugojačiji budu tu gde smo mi. Zato je raznolikost neophodna. To nije baš jednostavno izvesti, ali učinimo makar ozbiljan pokušaj.

Ova knjiga će neke čitaoce oduševiti i zadovoljiti, dok će drugi možda biti zastrašeni ili smeteni. Shvatićete, nadamo se, da su vaše emocionalne reakcije na informacije koje primate važno oruđe vašeg obrazovnog procesa. Upamtite ih zato što ćete možda dolaziti do različitih uvida i ocećanja koja niste očekivali. SVE JE DEO PREDVIĐENOG ISKUSTVA. Obratite pažnju na emocije koje se u vama bude i pozabavite se njihovim pravim poreklom i prirodom. Jasno je da svako od nas ima svoja uverenja i jak sistem njihove odbrane. Od čitaoca se, svakako, ne očekuje da ih menja. Međutim, ovo bi moglo biti vreme preispitivanja, ukoliko vam to odgovara.

Knjiga o DNK i genetskom preobražaju unutar fizičkog tela nastala je tako što su svih 12 učesnika dobili spisak sa deset istovetnih pitanja o kojima je trebalo porazmisliti i odgovor svesti na poglavlje ne duže od 10-15 strana. Svakom medijumu je bilo dopušteno da priloži odgovor za kakav se njegov izvor opredelio, jedina obaveza je bila da poruka bude jasno i tačno preneta. Niko nije znao šta onaj drugi piše! Svako poglavlje se zato razlikuje po svom pristupu i stanovištu. Razlikuje se neočekivano, takođe, i dužina poglavlja. Neki od izvora su se doticali ukratko svih pitanja, dok su se neki, pak, odlučili da nekim pitanjima posvete više pažnje.

Skrećemo pažnju da nijedan zapis medijuma ne treba shvatiti kao lekarsku dijagnozu ili terapiju.

Pozivamo vas samo da se upustite u jedan nov eksperiment, da čitate svako poglavlje kao zasebnu i zaokruženu celinu, više kao neki kosmički esej, i da osetite njegovu energiju i poruke koje sadrži. Odmorite se između poglavlja. Verujemo da će ovde izrečeno nagnati vašu dušu da jednom ili, čak, više puta dopre do spoznaja koje će vam omogućiti da sa više radosti uživate u smislu života.

Informacije iznete u različitim poglavljima nisu, ponavljam, podudarne, pa to i ne očekujte. One mogu, Štaviše, biti i protivurečne. Ako to smatrate vrednim pažnje - neka bude. Ipak, molim vas, tragajte pre svega za onim zajedničkim oslanjajući se na intuiciju sopstvene duše u izboru onog što osećate ispravnim. Budući da su ovde zastupljeni mnogi stepeni i dimenzije misli i energije, očekujemo da će svako moći da pronađe bar jedan dragocen komentar ili objašnjenje.

Dozvolite nam da vam preporučimo da se oslobodite predrasuda, što ne znači da treba da budete lakoverni. Izbegavajte krutost i vinite se put otvorenog neba. Vibracije ovih poruka, koje pokreću neka pitanja i prenose određena shvatanja su zaista veoma snažne i nadamo se da će vam pomoći da na sadašnjem stupnju spoznaje na kome se nalazite, ubrzate svoj razvoj .ka prirodnoj ljubavi i mudrosti. Molim vas da imate na umu da se neki od nas izlažu opasnosti da bi preneli poruke za koje smatramo da će koristiti planeti, čovečanstvu i svekolikom životu.

Konačno, hvala vam u ime svih nas na spremnosti da učestvuje u Božanskom planu koji nas vraća u višu svest... i na tome što ste naša duhovna braća i sestre u ovom izuzetnom vremenu genetskog preobražaja na mnogim stupnjevima. Radost, mir i svetlost od svih nas svima vama!

Virdžinija EsenKorisna adresa: http://www.esotheria.com/STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0047 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
    
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA