NOVE ĆELIJE, NOVA TELA, NOVI ŽIVOT - Poglavlje I
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
ISUS HRIST
 

Prenela Virdžinija Esen

Tu sam da vas uputim u značajne nebeske pojave, da objasnim unutarnju astronomiju preobražaja vašeg sadašnjeg života, da bdim nad svima otvorenih očiju i ušiju tokom strahotne i dramatične decenije evolutivnog napredovanja čovečanstva ka višoj svesti. Zato kao vaš brat i učitelj zahtevam od vas da, slušajući današnju poruku ispričanu svakodnevnim jezikom, poštujete svoju duhovnu prirodu i moju brigu za vas. Vi raspolažete ogromnim stvaralačkim moćima i emocionalnim nabojem. Iskoristite to, molim vas, dok čitate moju poruku, a njen smisao utkajte u svoju najvišu svest da bije ubuduće primenjivali.

Genetski obrasci nebeskog porekla sastavni su deo vas, iako ste u gustom fizičkom telu. Sazdani ste od tvari nevidljivih golom oku - atoma, molekula, hromozoma i ćelija - a njihove čudesne međusobne veze osnova su vašeg fizičkog života.

Vaši primitivni naučni instrumenti sada tek otkrivaju unutrašnje svetove tajanstvene životne plazme i božanskog semena koji vas određuju i obezbeđuju veličanstvenu evoluciju koju jedva da nazirete. Reči kao što su "atomi", "hromozomi" i "ćelije" teško da mogu opisati božansko delo stvaranja, ali su bar početak.

Vaše ćelije sadrže DNK/RNK kod pamćenja i elemente inteligencije kako bi postigle i ostvarile evolutivni pomak. Vi ste kosmički obrazac ili kalup nebeske moći. Vi ste sveti odsjaj nove ljudske vrste. Vi ste prisustvo mudrosti i ljubavi na divnoj planeti sazdanoj, takođe, od ćelija života i duhovnih osobina.

Zapamtite da planeta i vi sarađujete u ovom iskustvu kosmičkog buđenja, te se u skladu s tim prema njoj i ponašajte.

Visoka vibratorna frekvencija koju šaljemo da pomognemo vama i planeti tokom ove strahovite promene energije ka višoj svesti ima ogroman nevidljiv uticaj na vas. Većina se napreže da dokuči sve vidove značenja, da sebi objasni smisao iskustva kroz koje prolazi.

Ukratko, vi ste u svetoj koordinantnoj tački i prevazilazite linearno vreme. Fizičke strukture se menjaju. Duša koja se rascvetava utiče na vaše celokupno postojanje, uključujući i osobine fizičkog tela. Budući da evoluirate - fizički, emocionalno, mentalno i duhovno - verovatnoće te se ponašati na neobičan način koji vam nije svojstven.

Za vas je ključno da razumete šta vam se događa i zato će vam iz mnogih carstava stizati brojne poruke s ciljem da vas pouče i vode. Ne kažem da će vam se dogoditi nešto strašno, no neki od vas će doživeti zbunjujuće pojave koje želim da objasnim.

Snažne promene energije mogli bi kod vas da izazovu sledeće: snažna ili haotična emocionalna stanja ... krajnosti u raspoloženju .., zabrinutost... ubrzanje vremena... nedostatak samopoštovanja ... sumnje u sebe ... zbunjenost... strah.

Možda ćete osetiti obeshrabrenost, razočaranost i gnev kad i pored pokušaja da stvari obavite uspešno i brzo to ne bude polazilo za rukom. Možda ćete na kratko zaboravljati imena ili događaje, ili nećete biti u stanju da usredsredite misli. Materijalne stvari mogu za vas izgubiti na značaju, budući da vas te energije mogu nagnati da sve u svom životu podvrgnete preispitivanju. Vaša duša će u mnogo većoj meri biti orna da preispituje vrstu posla kojim se bavite, veze koje održavate, i mesto gde želite da boravite. Možda ćete čak poželeti da promenite sadašnji posao ili mesto stanovanja i kovati planove da se preselite na neko drugo mesto i/ili da živite u drugojačijim okolnostima da bi ispunili smisao svoje duše.

Možda ćete sanjati drugojačije sadržaje i voleti druga jela. Možda ćete osetiti neobjašnjiv nespokoj, postati trapavi, ili doživljavati male nezgode, osetiti neuobičajen umor, iscrpljenost čak i neke manje zdravstvene tegobe ili se razboleti. Mnogi od vas će se žaliti na neko neodređeno iskustvo koje nazivate "čudno osećanje".

U periodu kad se napušta linearno vreme i ulazi u stvarnost nadprostora, moguće je da se dogodi nešto ili mnogo toga upravo navedenog što će omogućiti da postanete četvorodimenzionalno biće još tokom života u fizičkom telu na planeti koja se takođe menja. Jedno od vaših najvećih izazova jeste oslobađanje od strana izazvanog željom da kontrolišete prilike na zemlji u vreme vašeg božanskog preobražaja. Nije lako prihvatiti nedostatke građe!

Dozvolite mi da vas uverim da enrgije koje dolaze donose isceljenje vašoj duši i geneteskim obrascima fizičkog tela. Neki od vas će se možda suočiti sa kratkotrajnim teškoćama, budući da dosada duša nikad nije bila u ljudskom telu u isto vreme dok ćelije i tkiva pod uticajem više frekvencije. Stoga mi vodimo i podržavamo taj proces isceljenja kod svih koji traže.

Budući da vas je iznedrio Tvorac sa energijom visoke vibracije, ta je frekvencija, kad ste se rodili u telu od krvi i mesa, morala da se snizi, ili postane gušća i teža. Sada se taj proces odvija unazad. Ovo je pojednostavljeno objašnjenje, no vi svakako već uviđate da ste mnogo više nego telo i da posedujete sposobnost da doživite energiju više vibracije kao što se to događa, na primer, u meditaciji. Prema tome, genetska inteligencija tela i obrasci kodiranog pamćenja se bude čak i kad vibrirate na sasvim niskoj frekvenciji da bi mogli, kao stoje vaš slučaj, da opstanate ovde u telu. Inteligencija i pamćenje se sada moraju isceliti.

Da bi do tog isceljenja došlo ćelije moraju upiti i sačuvati više Svetlosti, te se moraju osloboditi mnogih starih ograničenja, sputanosti i nesavršenosti prouzrokovanih vašim sadašnjim životom i to unazad " do četvrtog kolena", kako se to u Svetom Pismu kaže. To znači, spojeni hromozomi fizičkih osobina moraju se očistiti do najmanje četvrte generacije unazad, bar kad je reč o stanju fizičkog tela, emocionalnom pristupu i mentalnom rasuđivanju.

Kao što su otkrili zemaljski naučnici pedesetih godina, sadašnji genetski kod čovečanstva je dvostruka spirala. To znači da postoje dva isprepletena vlakna ili struje subatomskih, ćelijskih, nasleđenih informacija koje oblikuju obrazac vašeg fizičkog postojanja. Tokom ovog božanskog preobražaja doći će do "energetskog varničenja" da bi se oživele i obnovile ćelije vašeg tela. Ovo duhovno punjenje tokova životne plazme podstiče preobražaj od gustog ka svetlosti, omogućujući spiralnim vlaknima ili strujama da se umnože u tri, zatim od tri u Šest, pa devet i konačno do mističnih 12 - stanja prosvetljenja. Matematički izraz za prosvetljenje je 12 uzet u svom punom eksponencijalnom smislu unutar ćelijske grade. Kada se istovremeno uspostave sve ove unutrašnje hemijske i elektromagnetne veze, čovek postaje biće Svetlosti i prestaje da bude puko fizičko telo.

To je razlog što sam imao 12 učenika kojima sam prenosio informacije o razvoju do prosvetljenja. Prikazivanje mog fizičkog Vaznesenja ili "prelaska" u blistavo duhovno telo bio je neophodan dokaz istinitosti mog učenja i predstavlja primer vašeg mogućnog iskustva. Neće svi imati isto iskustvo, niti će se to dogoditi svima u istom trenutku, do njega će doći u različitim stepenima za svakog pojedinca.

Voleli bi smo da možete da vidite zrake i valove energije i svetla - niza frekvencija i emanacija - koji se izlivaju na Zemlju kako bi omogućili vaš preobražaj. Kad oni prodiru u vaše telo vi ih, na primer, prihvatate i upijate putem receptora u mozgu gde se beleži ogroman broj zamršenih hemijskih i elektromagnetnih aktivnosti koje se ulivaju u vaše ćelije i samu suštinu fizičkog tela.

Dok vaši naučnici ne razviju instrumente pomoću kojih će izmeriti te aktivnosti i emanacije vi ćete, naravno, morati da se oslonite na vašu veru i intuiciju kao vodiče tokom sadašnjih promena.

Međutim, dok se, tela izloženog kosmičkim energijama, na fizičkom planu evolutivno menjate, vi ste istovremeno izloženi i brojnim negativnim frekvencijama tehnologije proizvedene ljudskom rukom, a koje štete i vama i planeti. Kao što vidite, vaše telo mora da pretrpi strahovito prilagođavanje! Frekvencije energija naizmenične struje kod mehaničkih motora i različitih naprava koje koristi vojska, poslovni svet, industrija i vi u vašem domaćinstvu, nisu u skladu sa izvesnim frekvencijama jednosmerne struje ljudskog tela.

Setite se da televizija, kompjuter i gomila uređaja može štetno uticati na vaše zdravlje i emocionalnu stabilnost u zavisnosti koliko dugo ste tom uticaju izloženi i kako se tim uređajima koristite. Ne možemo dovoljno naglasiti brojne opasnosti sa kojima se suočavate dok pokušavate da održite pozitivne misli, emocionalnu stabilnost i zdravo telo tokom ovog izuzetnog perioda.

Zato vas preklinjemo da vaše misli budu pozitivne i afirmativne, radujte se svaki dan, imajte strpljenja sa sobom i drugima kad stvari ne teku brzo i glatko. To je meni lako reći, ali vama NIJE lako ostvariti u periodu snažnog ubrzanja vremena! U toku izmenjenog vremena kao posledice prodora energije i Svetla u vaše višeslojne životne ćelije i DNK/RNK genetske obrazce, morate biti nežni prema sebi i drugima čak i kad se osećate pod pritiskom. Kao mašina koja brekće od napora tako i vaše telo kao vozilo dospeva do visokih vrhova i prelazi na strahovite visine bez karte u svesti! Zato u budnom umu morate ostati pažljivi na putovanju, često da se zaustavljate da bi ste odahnuli i razumeli svoje unutrašnje vodstvo.

Zato želimo da vas ohrabrimo da počnete od spremnosti duha da prihvati "ovo božanske iskustvo, i dozvolite mu da vas uveri da ste bezbedni. Počnite svakodnevno da koristite pozitivne vizualizacije, meditaciju i afirmacije da bi uspostavili emocionalnu ravnotežu. Ako su u vašem umu vizije mira, obilja i radosti, vi omogućavate božanskom načelu sklada, saradnje, mudrosti i ljubavi da vibrira unutar vaše emocionalne prirode stvarajući život kakav zaslužujete - mir kakav ste sposobni da ostvarite.

Budući da se sve odvija na nivou osećanja, tamo gde čovečanstvu preti opasnost da izgubi svoju uzvišenost zbog nasilja i netrpeljivosti, molim vas, učinite sve što možete da u sebi očuvate mir i znajte da ste sposobni za ovu divnu promenu. Mnogi od vas posećuju savetnike ili učestvuju u radu grupa za emocionalnu podršku u želji da sami sebe bolje razumeju. To je izvanredno! Čestitamo vam na toj spremnosti. Svesnim prepoznavanjem i oslobađanjem od pogrešnih uverenja i traumatičnih životnih iskustava posle rođenja, vi činite značajan korak ka izvlačenju iz emocionalnog gliba i prevazilaženju negativnih pritisaka. Poneko se upućuje da koristi nova energetska pomagala i alternativne načine lečenja kako bi ubrzao isceljenje ličnih emocija.

Čak i sada dolazi do otkrivanja savršenijih tehnika, supstanci i pomagala koja služe za emocionalno i fizičko isceljenje. Neka služe za oslobađanje nagomilanih energija na različitim presecima meridijana ili putevima elektromagnetnih tokova u vašem telu. Najozbiljnije vam preporučujem da se upoznate sa akupunkturnim tačkama tela. Vi ste izuzetan splet biohemijskih sistema i energetskih struja čija se ravnoteža mora očuvatii. Doći će se do novih otkrića, te će se koristiti isceljujuće vibracije zvuka i boje da bi se ostvario zdravi sklad vaših energetskih polja (aura) i život bez bolesti. Uskoro će biti ponuđeni nezamislivi darovi. Bićete zadivljeni!

Ipak, voljene duše, da bi mogli da koristite ove izvanredne nove proizvode i pomagala, ključno je da prihvatite odgovornost, da naučite šta je stvarni smisao zdravlja u svakodnevnom životu. Ako postoji nešto što doprinosi radosti i uspehu ljudi koji su na putu da ovladaju životom, onda je to pitanje odgovornosti za zdravlje. Svakom od vas dato je telo u kome živite i učite. Odgovornost staranja o njemu na pojedincu je koji ga koristi, a koji je dok je bio beba imao obezbeđenu pomoć i vodstvo svojih roditelja ili društva. Dopustite mi da to bliže objasnim.

Ljudski oblik je tvorevina energije za čuvanje svesti i u kojoj fizičko telo ostaje zdravo sve dok se ne pojave uticaji koji takvo stanje narušavaju ili teškoće izazvane raznim okolnostima, uključujući i ličnost u telu. Ukoliko tokom dužeg perioda oblikujete snažne negativne misli i gomilate negativne emocije, to će na kraju dovesti do poremećaja ravnoteže zdravlja i biti uskladišteno unutar tela.

I zaista, ako rukom pređete preko kože moći ćete da napipate tvrde čvorove ili grudve zgusnute nepokretne energije. Ove naslage nagomilane energije - gomile ili grudve - usloviće štetne posledice ukoliko brzo ne dođe do obnove obrasca protoka energije. Prema tome, od ključnog je značaja da naučite ne samo kako da na prvom mestu predupredite njihovo stvaranje, već i da uklonite brzo stare blokade energije. Možete naučiti da sami sebi pomognete i drugima pokažete kako to da urade, mada će nekima od vas biti potrebna pomoć iscelitelja koji znaju nešto o energetskim tokovima u telu i koji su spremni da dalje uče o životnoj energiji.

Iscelitelji koji koriste ruke u isceliteljskom postupku ili procesu, oni koji se bave isceliteljskom masažom i radom na telu, često mogu da osete i oslobode energetske blokade. Postoje takođe i oni koji primenjuju akupresuru i akupunkturu da bi na vašoj karti meridijana otvorili brane protoku energije. Teškoća se krije u nesposobnosti iscelitelja da istovremeno locira nesvesna ubeđenja i emocionalnu negativnost, prvenstvene uzroke, istovremeno oslobađajući telo čvorova i blokada.

Postoje, svakako, problemi biohemijske prirode unutar tela koji se mogu prevazići vibrirajućim supstancama kao što su trave, proizvodi od morskog bilja i ispravna ishrana. No, raspad energetskih polja nastaviće da slabi telo čoveka i uzrokovaće razne bolesti i stanja u zavisnosti od mesta i težine blokade.

Put sa kojim se danas suočavate na polju zdravlja i koji nazivate "holističkim" metodom ili načinom nije zapravo nov. Ovaj put predstavlja prvobitno znanje ranijih civilizacija i raznih duhovnih centara kad su ljudi vladali velikim znanjem, podučavali i koristili ga. Mnoge od tih metoda se ponovo javljaju u različitim kulturama i pružiće osnovu za mnoge dragocene informacije. Za iscelitelje, posebno one koji nameravaju da leče degenerativna oboljenja, isceljivanje vibracijama je osnova za obnavljanje vitalnosti i zdravlja čoveka.

Zato tražim da ne odugovlačite i naučite sve što možete o prirodi ljudskog tela, o tvorevini koja se sama isceljuje, u kome polja struja koje sarađuju i međusobno se prožimaju održavaju sam život. Sklad boja i zvuka, upotreba metala, kristala i minerala, koraci su na putu konačne spoznaje da neposredna metoda isceljivanja energijom zvana polaganje ruku i vere ili duhovno isceljenje, mogu da postignu ljudi i posebno projektovane energetske mašine.

Isceljivanje verom ili duhovno isceliteljstvo je najveće od svih isceliteljskih moći za one koji mogu daje primene kao što sam ja to radio. Međutim, mnogi danas nisu u stanju daje daju ili prime. Zato su bile razrađene druge metode.

Razlog što vas uvodim u ovu danas tako značajnu oblast nije samo vaše oslobođenje. Deci, još uvek maloj i tek rođenoj, potrebna je ova informacija sada! Njima je potrebna vaša podrška da bi zapamtili kako da očuvaju zdrav život. Neka drevna društva su bila u stanju da tako dobro upoznaju decu sa unutrašnjom kartom telesnih funkcija da su ona mogla sama da isprave svaki poremećaj u samom začetku i preduprede bolest i nelagodu tako uobičajenu danas.

Zato su neki ljudi živeli po nekoliko stotina godina. Zamislite priliku koja se pruža vašem potomku. Zar u potaji sami sebi ne priznajete da želite svom detetu bolji život? I zar ovo znanje nije osnova za ostvarenje takve želje? Vi bi mogli da otvorite vrata večnom životu na način koji se teško može opisati u okvirima vašeg sadašnjeg poimanja.

Smem li isceliteljima koji se prvenstveno bave emocionalnim teškoćama naglasiti veliki značaj proučavanja energije? A važno je stoga što mentalni i emocionalni bol kad se ostavi da gnoji u telu ima za posledicu mnoge bolesti koje izmiruju organizam.

Emocionalnim terapeutima odgovara da razrade tehnike koje omogućavaju kako probijanje blokada u telu tako i oslobađanje nesvesne negativne poruke koje tu energetsku blokadu i održavaju.

Oslobađajući fizičko telo brisanjem negativne pogrešne informacije koju većina ljudi čuva u programiranom nesvesnom sopstvu, vi takođe možete da razvijete moć vizualizacije i afirmacije i time objedinite trojstvo isceljenja tako preko potrebno čovečanstvu.

Mnogi iscelitelji su se opredelili za duhovno isceljenje, pozitivno korišćenje uma, emocionalne probleme ili fizička oboljenja kao odvoje vidove, međutim sada predstoji uzbudljivo vreme - trenutak kada svi mogu da se prošire da bi uključili nekoliko, ako ne sve, vidove zdravlja zasnovanog na energiji.

Ipak, neko ko se usredsredio na rad sa telom naučiće da tokom masaže ili isceljujućeg dodira pomogne u oslobađanju negativnih, nesvesnih uverenja. Na isti način, oni koji leče emocionalne poremećaje mogu da razviju sposobnost da dodirom tela ili koristeći akupunkturu naiđu na zamke zarobljene energije i tako doprinesu oslobađanju dugo čuvanih trauma.

Svima koji ne žele da prošire svoje znanje o energiji i tehnikama ili smatraju da nisu sposobni da se promene, kažemo da se iz dana u dan povećava broj iscelitelja koji udružuju snage. Ovim pristupom isceljenje može da se krajnje usredsređenom namerom usmeri brz oporavak.

Nikad vam nije bilo namenjeno da patite, dragi moji, i zato započinjemo danas program upućivanja čovečanstva u oblast energije. Poučavajte o čudima ljudskog tela. poučavajte o delovanju prirodne energije i primenjujte sadašnje znanje o njenoj upotrebi kao što učite da vozite automobil.

Usrdno vas molim da sa što više spremnosti priđete proučavanju kako da vaše telo živi bez bolova da bi mogli da uživate u životu i dopustite da nebo koje zaslužujete na staze vašeg bivstvovanja izliva supstancu koja obezbeđuje zdravlje. Svaka živa osoba bi trebalo prvenstveno da usmeri pažnju na proučavanje životne energije u okviru svog obrazovanja kod kuće ili u školi - u svim razgovorima i medijima kao što su televizija, bioskop, radio i štampana izdanja. Vi ste sveti delatni oblik života, malo "izvan reda" zbog neznanja i emocionalne pobune, ali mi smo tu da pomognemo da ponovo ostvarite radosni sklad zdravlja.

Kada ljudska emocionalna priroda postane zdravija, lakše ćete se oslobađati bolesti, a stres će biti nešto što se Iako prevazilazi. Da bi se predupredio stres i izbegle njegove posledice, molimo vas činite ono što vam stalno preporučujemo: jedite zdravu hranu ... izbegavajte otrove ... ustanovite vreme za telesne vežbe ... odredite vreme odmora ... družite se sa prirodom ... i ne prisiljavajte se na svu nepotrebnu trku koju uzrokuju materijalstička društva.

Budući da su bioritmovi vašeg tela slika smenjivanja noći i dana te se samim tim menjaju u zavisnosti da li je dan ili noć, spavajte kad osetite potrebu - a ne isključivo po stečenoj navici. Odmarajte se često. Uvedite kratke predahe i male odmore da bi lakše savladali zadatke. Organizujte vreme tako da vam služi a ne da gospodari vama. Ukoliko ustanovite da postajete zaboravniji, zapisujte ili pravite spiskove i budite zadovoljni ukoliko postignete ono glavno.

Ukoliko telo deluje trapavo setite se da uči kako da se kreće na višoj frekvenciji. Volite svoje telo. Zahvalite mu što prerasta u nebesko vozilo. Budite zahvalni što svoju energiju možete da usmerite na uspostavljanje mira i očuvanja života na planeti, umesto da vreme trošite isprazno. I kad ustanovite da vam je vreme tokom obavljanja nekog zadatka proletelo, gledajte da što brže prevaziđite gnev i razočarenje, i radujte se što se linearno, trodimenzionalno područje pokrenulo ka drugom nivou ka višoj svesti. Radosno iščekivanje bi trebalo da potisne beznađe i zbunjenost.

Molim vas ostanite u svakodnevnoj vezi sa sopstvenim unutrašnjim carstvom i boravištem duše pred kojom je ostvarivanje vlastitih duhovnih ciljeva. Ukoliko je vaše telo iscrpljeno ili imate osećanja nezadovoljstva, usporite i uronite u svetost u kojoj zaista jeste. Budite mirni. Volite se. Kad vi i vaši drugovi budete u stanju to da postignete i međusobno se pomažete u ljubavi, ćelije vašeg tela će zbilja pevati zdravim životom. Ukoliko se redovno okupljate na grupnim meditacijama i povodom javnih nastupa, grupna svest će se proširivati eksponencijalno i dospećete do obala izvan vremena koje zapravo znače nebo.

Ples, pevanje i radosno darivanje takođe pomaže da se nebo spusti na zemlju. Smejte se! Smejte se dugo i srdačno. Neusiljena radost je pratilac ljubavi, a ljubav je vaše pravo naslede. Fizički pokret je krajnje neophodan psihologiji vašeg tela, zato predahnite od neumerene vama svojstvene mentalne aktivnosti. Izađite napolje. Dišite! Krećite se! Uživajte u vitalnosti tela. Ono je dragocena sirovina.

To je značajno, budući da visoki kvalitet vaših vibracija privlači pozitivna iskustva i šalje svetio ka drugima. Kažem vam da rastete u Biće sa velikim blistavim oreolom koji imate prilike da vidite na slikama svetaca i anđela.

Tokom narednih meseci i godina, mnogi od vas će se osećati nekako lakonogim, postaće osetljivi na energije koje okružuju telo, videće jasnije boje, čuti zvuk na način sličan kosmičkom, i osetiti da u im je u razgovorima sa drugim ljudima dovoljno manje reči.

Možda ćete početi da šaljete i primate telepatske poruke kako sa zemlje tako isto i sa nebesa. Možda će te iznenada kovati planove koji se moraju ostvariti, imati jasnije snove i razviti osećanje intuicije pa znati nešto o čemu niste ni čitali ni razgovarali na ovoj zemlji. Počećete sve češće istovremeno da prisustvujete različitim događajima i pojavama.

Možda će povremeno nastupiti pometenosti u trenucima kad napuštate građevinu carstva trodimenzionalne svesti i krenete put divnog carstva neposrednog ispoljavanja četvrte i astralne dimenzije. U tim trenucima mi preporučujemo redovni odmor, predah, opuštanje i umirivanje uma.

Shvatite da se vaša svest seta između dva sveta - treće i četvrte dimenzije - zbog čega će se javiti iskustvo ubrzanja vremena. Zar ne izgleda kao da vreme leti? Jednostavno se topi? Vaš zemaljski život izgleda da ima manje čvrstine i grade nego što ste mislili. Zapamtite, vi postajete manje zemaljski a više vazdušni. Vaše jače unutrašnje svetio utiče na stvarnost vašeg tela.

Ukoliko promašite neko skretanje na putu i čudite se zašto ste to uradili ne krivite sebe što se niste bolje organizovali. Odmorite se. Uznemirujuće stvari se sada događaju češće i vi morate da budete smireni, a ne uzbuđeni i nervozni. Od ključnog je značaja da brzo preobrazite sva uzbuđenja i negativne misli.

NE USMERAVAJTE SE NA NEGATIVNOST. Zbog toga vas usmeravamo sve češće i češće na duhovno prijateljevanje i preporučujemo da se redovno okupljate i razgovarate i radite ono što ispunjava radošću. Preporučujemo plesanje, pevanje, šetanje, veze ispunjene ljubavlju i svesno odlučivanje usmereno na najviše i najveće dobro za sve.

U toku upoznavanja sa silom ove promene, suočićete se sa izazovom kako da očuvate ravnotežu da bi grupna svest mogla da stekne sposobnost za sledeći kosmički pomak u duhovnoj saradnji i vladavini duha kakav nije viđen na Zemlji poslednjih nekoliko hiljada godina.

Vi dosežete sada zavidan stepen primene vladavine duha ili donošenja mudrih odluka, na sledeća četiri nivoa:

• mudro vladanje prožeto ljubavlju u vašim ličnim poslovima

• mirno partnerstvo ili druženje udvoje

• mudro vođenje grupa ili organizacija (tri ili više)

• mreža većih grupa

Odlučivanje na nivou duha u svakoj situaciji može se ostvariti na najveću dobrobit svih kojih se tiče i može nositi energiju mudrosti i bezuslovne ljubavi koja je ranije bila poznata samo retkima, na primer vašem biblijskom Solomonu.

Shvatićete da kad se pojedinci okupe i rade zajednički, jedan ne mora da uradi sve sam. Grupna svest može, za razliku od pojedinačne, da prizove češće i više nivoe manifestacije kako za ličnu tako i za dobrobit planete.

Sa razvojem vaše duhovne prirode tokom narednih meseci i godina, prodreće i kosmičko blistavilo Hrišćanstva sve do same srži vašeg tela. Vaše će ruke biti sposobne da dotaknu poremećena srca i umove i donesu im utehu. Vaša duša će videti buduće sjajno i zlatno doba i pridružiće se svima kojima je ta vizija znana.

Hoćete li tada iskoristiti telo preobraženog DNK/RNK i živeti u skladu sa tom vizijom? Sklopite oči za trenutak i osetite, ili shvatite da su moje objave - štaviše obećanja - valjane. Jer, obećanje ste vi, i vi ćete se vratiti nazad na nivo na kome ste bili pre nego je došlo do odeljivanja.

Zahvaljujući spremnosti da razumete i sarađujete, sveta promisao će se manifestovati u svetoj koordinantnoj tački. Za napredak nije potrebno ništa više od spremnosti, ali ni manje. Širite taj plan, molim vas, i poštujte one koji u skladu sa njim žive ovde na Zemlji. Za neke proces jedva daje počeo; za druge je gotovo završen.

Vi ste svi u procesu preobražaja, no mi zapažamo da ne potpomažete svoj preobražaj u med u kojoj bi mogli.

Dozvolite mi da vam jednostavno i jasno, voljeni moji, govorim Čak i o ovim izvanredno značajnim kosmičkim načelima. Svesrdno preporučujem i zahtevam od vas da sačinite sedmični raspored u kome će svaki dan biti podeljen na 24 sata. Tu unesite uobičajeno vreme za spavanje, za jelo, duhovnu meditaciju, ili odmor, vaš program rada ukoliko ga imate, zatim saberite sve to i vidite koliko je to ukupno sati.

Mnogi od vas su to već uradili da bi sačuvali zdravu pamet u pretrpanom programu. Ono što od vas tražim jeste da proverite koliko vremena provedete brinući i pružajući ljubav ljudima i životinjama. Koliko sati provodite negujući baštu ili radeći vežbe u prirodi i koliko često se bavite ili činite nešto što vašem životu daje smisao, bila to muzika, umetnost, čitanje, ili neko drugo zadovoljstvo?

Zato ako nedeljno ne izdvojite bar 10 odsto vremena za život bez stresa a ispunjen zadovoljstvom, preklinjem vas da reorganizujete svoj život kako bi mogli da IZDVOJITE minimum od 10 odsto samo za vas, i to svakodnevno ako je mogućno -10 odsto svake nedelje bez izuzetka! To znači najmanje 2-3 sata dnevno za sebe ili 16-17 sati nedeljno za svoje duhovno, mentalno, emocionalno i fizičko zdravlje.

Nikad dosad vam se nije pružio povoljniji trenutak za opuštanje i spokoj i ja želim da to shvatite ne samo kao ulaganje za vas kao pojedinca, već i kao ulaganje u naš božanski plan evolucije ove planete u kome vi igrate dragocenu i značajnu ulogu zajedno sa nama. Kad ste odmorni i zadovoljni mnogo je lakše da primate poruke snova, da osluškujete u nutrinu i osetite utehu i vodstvo u svakodnevnom životu. Zato se sa ljubaznošću i poštovanjem odnosite prema sebi i živite na način koji pospešuje zdravlje i omogućava da se preobražaj ćelija ostvari na prijatan način, onako kako mi želimo da do ove promene dođe. Vašem telu je sada više no ikad potrebna nega pa želimo da znate da od vas očekujemo da odvojite vreme za odmor, razmišljanje i uživanje u životu bez i najmanjeg osećanja krivice ili griže savesti. Ukoliko ste u mogućnosti da za sebe izdvojite ili vam je potrebno više od 10 odsto vremena mi vam prepuštamo da uskladite svoj život na način koji omogućava samorazvoj i služenje planeti i svekolikom životu.

Molim vas, razmislite o ovome veoma dobro i cenite sebe kao što mi cenimo vaš značaj u ovom izvanrednom dobu buđenja.

Vaši brojni vodiči, učitelji i ja smo nameravali da vam se obratimo u tišini meditacije. Sada sam se obratio glasno vašoj uobičajenoj svesti moleći iskreno da budete duhovno i fizički zdravi. Kad bi naši pogledi mogli da se susretnu, ja bih vam se ohrabrujuće nasmešio, a kad bi naše ruke mogle da se spletu, ja bih vas ispunio svetlom razumevanja koje nosi ovaj zahtev. Ispunio bih vašu dušu umirujućom izvesnošću da ste iskreno cenjeni. Da li biste hteli da za trenutak sklopite oči i zamislite takav naš susret, budući da vas veoma cenim i beskrajno volim.

Ja nisam mrtav niti neka daleka prohujala prošlost. Ja sam sada sa vama kao što smo svi sa vama ako se za to budete opredelili! Ne preuveličavam kad kažem da je ova veza dragocenija od novca ili dragulja. Doći će dan kada ćete zaista spoznati istinu ovih reči.

Kad dosegnete grupnu svest shvatićete i ostvariti pravo značenje mira, i konačno će višedimenzionalna stvarnost biti ponovo vaša.

Nadam se da sam dovoljno objasnio lični vid ovog preobražaja DNK/RNK. Sada bih svim za interese van im hteo da prenesem neka dodatna obaveštenja o svetoj koordinantnoj tački u kojoj se nalazite.

Molim vas shvatite da van domašaja sadašnjeg ljudskog poimanja postoje uticaji vibracija, usmerenja i energetski oblici koji utiču na sve stvoreno i plan svekolikog života mnogo većih razmera nego što je plan pod čijom je kontrolom vaša mala planeta, Sunčev sistem ili, pak, galaksija.

Ovde govorim o fizičkoj gradi same vaseljene. Sva svest i sav život proističu iz tog osnovnog izvora. Da ne postoje vibrirajući zraci Zlata i Srebra i raznih drugih boja, ne bi postojao red u talasima svetla, ritmovima i ciklusima niti bi se očuvala neprekidna moć stvaranja novog i održavanja postojeće božanske tvorevine u svoj nepojmljivoj raznolikosti.

Neophodno je razumeti zrake, snopove, ritmove, struje i cikluse energije, zato što sa njihovim nevidljivim vibracijama i sa višedimenzionalnim ciljevima određenim Božjom promisli sada stiže velika moć.

Svekolika svest i život potiču od osnovnog Izvora i njegova dva vida koje zovemo Zlatni i Srebrni Zrak iz carstva neizrecivo dalekog, pa ipak neposredno prisutnog. Oni su matrica svega potrebnog za stvaranje strukture fizičkih planeta i živih duša.

Pre početka stvaranja materijalnog sveta života postojala je manifestovana isprepletena mreža vibratornih energija. Ta mreža bila je materica koja je oblikovala obrazac svrhe vaše vaseljene i oživela određena načela koja su određivala plan evolucije.

To načelo možete nazvati Otac, kako kaže Sveto Pismo, ali znajte daje reč o Majci i Ocu koji su noseća sila života! Postoje izvesni zakoni i načela po kojima se nadzire i održava postojanje vaseljene. Postoji i plan kako evolucije FIZIČKIH MESTA kao što su planete, zvezde itd. tako i ČOVEKA. Evolucioni plan ČOVEKA (muškarac/žena) odnosi se kako na ČOVEKA kao jedinke tako i na ČOVEKA uopšte.

Kada je ČOVEKU (Božija promisao predviđa mnoge fizičke oblike, a ne samo vaš model i tip) data slobodna volja, on(a) je dobio moć i sposobnost da stvara mnogo toga svojom mišlju i namerom. To je mogućno, naravno, stoga što su moć i namera smešteni u materici evolucije kosmičke energije i u sebi nose osobine koje omogućavaju da se stvoreno pokreće, poboljšava, menja. Zato svaka odluka doneta bilo pojedinačno ili kolektivno mora imati neku vrstu posledice. Ovo se često naziva uzrokom (namerom) i posledicom (rezultatom), kao što vam je već poznato.

Svaka vaša orbitalna sfera, kao stoje planeta Zemlja, poseduje određenu energiju. Svaka je usmerena na svoj cilj, baš kao stoje svako od vas, mada zasebno ljudsko biće, ipak član ljudske porodice. Svaka sfera je zasebna, ali igra svoju ulogu u zajedničkoj solarnoj nameri i ispoljavanju.

Jednostavno rečeno, ova polja kosmičke energije i talasa su zbijena moć ili sila koja održava vaseljenu! U vašoj se dimenziji, znajte, ovi uticaji javljaju u određenim vremenskim intervalima. Neki intervali su kratki, a neki nešto duži.

Moj uticaj bio je prisutan u dobu zvanom Ribe tokom ciklusa dugog 2000 godina, i sve to vreme sam od vas tražio da otvorite svoje srce ljubavi i oproštaju. Kraj mog perioda poklapa se sa drugim, dužim vremenskim ciklusima čija je namera određena kosmičkim planom. Ovi vremenski ciklusi održavaju evoluciju života i promene podstičući kretanje.

Konkretno, u vašem Sunčevom sistemu najudaljenije planete vaše braće po evoluciji bliže su Zemlji sada nego Što su to bila pre 5000 godina. Razlog približavanju u fizičkom smislu jeste uticaj još dužih galaktičkih ciklusa - u trajanju od oko 30.000 godina - koji na planetu izlivaju raznovrsne snažne energije.

Splet mnogih uticaja koji se istovremeno ukrštaju na Zemlji jeste ono što nazivam sveta koordinatna tačka. Ova vaseIjenska energija sada, dopirući do svakog od vas, utiče na mnoge stvari i poziva vaše kodirane ćelije da se promene. Budući daje svako od vas satkan od Svetla jedinstvene energetske građe ili obrasca vibracije, na vas će na različite načine uticati implozija mnoštva spoljnih planetarnih, sunčevih i drugih kosmičkih vibracija.

Spremnost vas kao ljudskih bića da nastavite sa učenjem, rastom i SARADNJOM na božanskom planu evolucije daje vaš duhovni potpis ili otisak duše kome odajemo priznanje kao jedinstevnom. Bez tih spoljnih duhovnih vibracija, zraka, snopova, ciklusa i energija sa svojim različitim ritmovima, vaša energija bi opadala i mirovala. Ona se ne bi menjala koristeći duhovne mogućnosti da ubrza pojedinačnu i kolektivnu svest... i isceljenje vaše žive planete. Ljudska porodica sada pretače u život veliku zapovest da se menja!

Kada se sposobnost vaših čula razvije do te mere da možete da vidite iskričavu srž Tvorca - njegove vibracije, talase i polja blistajuće energije - bićete ushićeni. Tada čete znati kako je veličanstvo Tvorčeve materice iskorišćeno da bi se iznedrile sve vrste nebeskih tvorevina i izuzetnost duge.

Zaista, voljene duše, strahopoštovanje bi osetili kad bi se našli pred brojnim ispoljenim vidovima života u vaseljeni izvan vaše planete u ogromnom kosmičkom zavičaju višedimenzionalne aktivnosti! Reci ne mogu da izraze ovaj prizor stvaralačke slave od koje zastaje dah, ali možda mogu da, sada dok ste u fizičkom telu, ožive vibracije duše u kosmičkoj radosti i ubrzaju vas na putu ka uzvišenom prisustvu u vaseljeni.

Baš kao što vas pokretači unutrašnje vibracije dozivaju u svesnu budnost, na put ka ličnoj uzvišenosti, spasu i prosvetljenju, tako će isto ovi evolucijski uticaji ubrzati i ljudsku porodicu ka kolektivnoj inicijaciji, Kosmičke energije i ljudska svest uspostavile su odnos saradnje zahvaljujući istovremenom delovanju evolutivnih uticaju na Zemlji i tome što se život nalazi u svetoj koordinantnoj tački.

Svest se sada nalazi pred alternativom: da se priključi struji ili da se suprotstavi struji. Uključivanje u tok može da proizvede nepojmljiva čuda. Odupiranje će doneti suprotno. Vaš lični i kolektivni preobražaj u vreme snažnog kosmičkog savezništva najavljen je odavno i sada podrazumeva uravnoteženo učešće duhovne, mentalne, emocionalne i fizičke strane.

Vi ste mali vrtlog uključen u vibracije plana primene mudrog rasuđivanja i delanja sa ljubavlju. Vi svojom pozitivnom kolektivnom namerom Čovečanstva, da očuva mir i život, možete da iscelite crnilo negativnosti velikih vrtložnih tačaka na Zemlji.

To možete nazvati socijalnom revolucijom ako želite, međutim to je duhovna reformacija u kojoj sloboda i saradnja između naroda odzvanja kao snažna struna. To je najavljeno vreme kolektivne svesti i vladavine duha, kada svako od vas pojedinačno, ali i sve vlade, moraju da raskrste sa nasiljem i neznanjem da bi se omogućilo uspostavljanje pozitivne planetarne solidarnosti.

U nekim zemljama će doći do privrednog sloma kao posledice ekstremnog uživanja u materijalnim dobrima, zloupotrebe planetarnih resursa, t autoritarne zloupotrebe vojne sile za kontrolu drugih ratom i nasiljem. Zasad ne postoje savršeni ljudi i narodi, ipak božanski plan koji se ne može prenebregnuti niti zaobići - samo odložiti, sve neumoljivo približava cilju nepovredivosti života.

Naš plan će ispuniti sve jazove otpora i odneti pobedu! Vi ćete biti njegove voljene duše, junaci/junakinje i dobročinitelji u zavisnosti od izbora vaše slobodne volje. Moja voljena ljudska porodico, put ka Hrišćanstvu ili Hristu dok ste u telu sve se više približava. Često navođenih 144.000 ne predstavlja samo broj odabranih ljudi, već isto tako Šifriranu matematičku formulu u vama za vaše prosvetljenje.

Mnogi od vas će za nekoliko godina biti Svetlost! Neki će se možda prosvetleti čak i pre! Mi vam pomažemo da poboljšate vaš izgubljen kod DNK da vas više ništa ne bi odeljivalo od nas. Zato su vas svi vaši raniji duhovni učitelji vodili kroz glib neznanja, otpora i mržnje ka blistavo Novoj, Sjajnoj Zvezdi Vitlajemskoj - svetoj koordinantnoj tački ove dekade.

Svi su vas učili da odgovori slobodne volje u skladu sa pozitivno usmerenim obrascem predstavljaju način na koji možete da se oslobodite tame. Zato se posvetite pravilnom korišćenju plana smene doba. Uvećajte svoju kamaru energije i svetla i pomoći će vam se da postanete kolektivni duhovni učesnik i ostvarite uspeh planete. Božja namera je da to postignete!

To je i naš zahtev. Shvatite ovaj program obnove i poboljšanja DNK ozbiljno, jer to je odgovor na molitve čovečanstva. To je vrhunsko milosrđe. Raširene božanske ruke čekaju na sve vas, voljeni moji, i mnogi nalik meni pružaju ruke ka vama dok vaš duhovni brod uplovljava u matičnu luku. Nađite utehu i tešite jedni druge. Pravi život upravo počinje.

Zapamtite, nikad vas neću napustiti i tu sam da vam pomognem da uspešno savladate silinu ovog značajnog događaja u vašem životu. Tada se odmorite, podmladite, iscelite i ispunite svoje bivstvovanje radošću i zanosom. Stižete do davno obećanog - pojave Nove Blistave Zvezde Vitaljemske - određene da promeni tok istorije ove planete uz vašu spremnost i nadarenost.

Ova decenija jeste zakazano vreme sastanka mnogih kosmičkih ciklusa na koji je vaša duša čekala. Sada napokon, vaša duša - iskra večnog izvora - igra kao sunčev zrak izdignut visoko u pesmi, i leprša blaženo u nebeske palate. Ništa manje značajno, međutim, nije krunisanje vašeg fizičkog tela izvorom duge iskričave energije, pravog vrela vaše mladosti! Vaš san da će te postati utelovljeno vrelo mladosti ponovo je na dohvat ruke čovečanstvu. Zato se radujte Stoje vaš preobražaj u " višebojni plašt" moguć i Što će dugina energija vašeg tela uskoro u luku nadviti tok večnog života u usponu ka srcu Tvorca.

Vi ste duše raskošne sutrašnjice, seme slavne tvorevine čije je poreklo u kolevci zvezda i čija je planetarna sudbina u tvari i širenju neviđenih svetova. Vaše kosmičko naslede vam se vraća. Zato sam se pojavio pre gotovo 2000 godina.

Da, došao sam zbog vas! I zbog vas sam ponovo došao u vreme ove svete koordinantne tačke da bi mogli da prevaziđete vreme sopstvenim vaznesenjem.Korisna adresa: http://www.esotheria.com/STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0054 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA