NOVE ĆELIJE, NOVA TELA, NOVI ŽIVOT - Poglavlje II
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
ARHANĐEL MIHAJLO
 

Preneo Orfius Fajlos

Došao sam, voljene duše i nudim vam svojim preobražavajućim plavim plamenom iz polja aure Centralnog Sunca ono što nazivate pozdravom. Neka vam električno plavo zračenje nežno pomogne da probudite sećanja na viša nebesa i mnoge daleke svetove odakle sam ja, ali isto tako obezbedi i vibraciono ubrzanje povratka vašeg tela u slojeve astralnih carstava i eteričnih svetova.

Moja vatra je jedan od Četiri elementa koji čine koordinantne dveri ka ritmovima i ciklusima izuzetnog znanja koje može da vam otvori put ka velikom pribežištu vaznesenja. Koristeći božansku vrhovnu promisao, Elohini, Jehova i Gospodari Svetla uzdižu niža nebesa tako da možete ponovo da se služite prolazima visoke vibracije. Vi dobijate podsticaj i moć da napustite strukturalni svet linearnog vremena i uđete u elektromagnetno svetio prosvetljenja na nivoima zvezdane svetlosti gde ste i želeli da budete.

Ja sada donosim ono što nazivate znanjem, zaodenuto u reci ispisane slovima vašeg alfabeta, budući da su slova komunikaciona veza sa bojom, svetlom i zvukom. Svako slovo ima uglove, a oni stvaraju vibratornu kuku za priključivanje na kosmička magnetna polja velikog znanja. Reč "znanje" sadrži u sebi reč "znati" ali isto tako i "saznavanje" što znači da znanju nisu postavljene granice i da je nesputano.

"Nesputanost" podrazumeva brisanje linearnog poimanja stvari i njihovo automatsko uzdizanje u beskrajno eterično polje. Ovaj nivo nesputanosti bio je svojstven svim dušama koje su pre mnogo vremena odabrale da dođu na Zemlju u veliku Školu. Način na koji je stvorena prvobitna bezgraničnost, izvan je ljudskih mogućnosti poimanja, ali ću vam reći da vas danas određuje dvostruki spiralni genetski kod dok ste ranije posedovali 12 genetskih vlakana, sposobnosti ili punoću znanja. Na sreću čovečanstvo se razvija ka trostrukoj spirali i konačno ka ponovnom oživljavanju svih 12 vlakana koja predstavljaju potpuno prosvetljenje. (Postoji četvorostruka spirala uz one mističnog trojstva - 3, 6, 9 i 12).

Broj "12" iznedrio je Izvor na samom početku stvaranja. Ovaj sjajni Izvor stvorio je i iznedrio i materinski deo i tako proširio monadu (prabiće) na dvojstvo Otac/Majka, žensko/muško. Muški i ženski deo stvorio je trojstvo - sopstveno trojstvo - a trojstvo je iznedrilo kvartet ili kvadrat. Upravo je vaša Žemlja označena geometrijskim simbolom zvanim kvadrat ili kvartet. Četiri je numerička energija koja označava temelj ili duhovno polje u čijim vam je okvirima dozvoljeno da pratite tok evolucije i oslobodite se iluzija. No, dozvolite mi da kažem nešto više o broju 12 koji se javlja u brojnim učenjima i spisima ovoga sveta.

U njemu se krije opšte značenje kako za vas danas tako i za one duhovno upućene u dalekoj prošlosti. Oni su bili upućeni u tajne energije i moći koje ste vi zaboravili, i želeli su da prenesu informacije svima sa čistim srcem. To nije bilo lako učiniti za života u negativnoj, neupućenoj civilizaciji, pa su bili prinuđeni da informacije smeste tamo gde će ih oni posvećenog srca pronaći i razumeti.

Da, na primer, znate neku veliku tajnu ili krijete duhovno blago koje želite da podelite sa drugima, gde bi ste ga sakrili, voljene duše? Vaša istorija ukazuje da su ubistva, zatvori i cenzura bili uobičajena oruđa u ućutkivanju mudraca Svetla. Možda bi vi, kao i oni iz prohujalih vremena, izabrali svete spise ili duhovne izvore da sakrijete znanje neophodno za očuvanje ljudske svesti. Potom bi sakrili njegovo značenje na više nivoa -na tajnom i na dostupnom.

Na primer, poslužimo se dokumentom koji zovete Sveto Pismo. Sveto Pismo sadrži mnoge različite objave, nivoe značenja, međutim kasnije je izmenjeno pogrešnim prevođenjem. Običan čitalac možda neće to uočiti, pa ipak u prvobitnom izdanju Sveto Pismo je čuvalo oko 70 odsto mističnog sadržaja i istorijskih podataka i bila je protkano numeričkim jezikom mudrih drevnih naučnika.

Broj 144.000 spomenut u Bibliji čini se da ima nedvosmisleno značenje, međutim njegovo se značenje razlikuje zavisno od nivoa znanja onog koji čita. Bukvalno uzevši, 144.000 može se odnositi na određenu grupu ljudi. Međutim, taj broj izražava i druga načela.

Broj 144.000, kad se saberu cifre 1+4+4+0+0+0, jednak je trojstvu na kvadrat - 9. Ovaj broj 9 je, pak, jednostavno izraz Univerzalne Vibracije Ljubavi. Kada se neko biče inkarnira kao nosilac energije 9, onda je to učinjeno sa namerom da se poveća planetarna vibracija ka stanju ljubavi. Zato broj 144.000 predstavlja usmerenje krajnje pozitivne namere, a ne samo određenu računsku radnju.

Drugi simbol koji se odnosi na broj 144.000 tiče se zamršenog prepleta struja energije unutar tela koja otkriva kako da se probudi šifrovani jezik svetla u ćelijama. Taj obrazac će povisiti fizičke vibracije tela i dovesti do psihičke promene koja će se ispoljiti tako što će svetlosno telo postati sjajnije. Drugi način je preobražaj na molekularno-ćelijskom nivou.

To je ono što nazivamo vaznesenje koje prevazilazi lično prosvetljenje. Vaznesenje može biti pojedinačno ili grupno. Toliko toga ima još da se kaže o idejama sličnim ovoj, nekim sakrivenim iz razloga bezbednosti u dokumentima sličnim Svetom Pismu, no možda će ovi primeri biti katalizatori budućeg razumevanja.

Duše danas dosežu stanje kad Svetio može da im omogući veličanstveno rođenje. Ovo će vam Svetio pokazati daje čovečanstvo krenulo putem evolucije ka višim sferama. Postoje oni koji su čeznuli za procesom evolucije. Te duše sada mogu ući u svoja prosvetljena tela. Vi ćete zadržati neke osobine fizičkog tela, ali telo će povisiti vibracije i tako vas odenuti u polufizički oblik poznat kao fizičko-eterični.

Sve se ovo može dogoditi, voljene duše, budući da su pre mnogo eona postojala bića zvana Bogovi Gospodari, niža božanstva, anđeoske suštine i mnogi drugi. Postojali su takozvani Elohimi. Elohimi su važni pojavni oblici, savetnici glavnog prestola Gospodara Svetla gde su stvoreni mnogi svetovi. Tu obitava veliki YHWH, Jahva, energije kosmičke sile visoke vibracije koja isijava kovitlace laserskog svetla napretka u vaš planetarni sistem.

Uz pomoć energije Jehove i Elohima čoveku je omogućeno da se ponovo rodi u višim vibracijama. To se odnosi na sve duše spremne da krenu put povratka Zakonu Jedinog. Šta to znači? Zakon Jedinog jeste Sve Što Postoji u svojoj savršenosti. To znači, voljene duše, mir; ljubav. To je gde hermafroditsko Sopstvo može da se razvija i ispolji i preuzme vlast tokom Zlatnog Doba.

Neophodno je dati važno razjašnjenje i to, da su pre mnogo eona postojala božanstva koja su odlučila da dođu na Zemlju zato što je tako bilo određeno velikim naimenovanjem. Koristeći pravu prirodu Izvora, oni su stvorili veličanstvenu planetu zvanu Zemlja, Terra, tada poznatu pod imenom Šon. Postojali su i anđeli, poznati i pod imenom pali anđeli, koji su jednostavno odlučili da se odele od Izvora zvanog Jedini. Nakon odeljivanja oni su počeli da zaboravljaju veliki Zakon Zlatnog Jedinog, što će reći svoju savršenost, i da stvaraju dvojnu stvarnost.

Oni su morali da prožive svet dvojne stvarnosti do samih krajnosti i u pozitivnom i u negativnom smislu, drugim rečima, svet ekstrema podeljen na levo i desno, tamu i svetio. I tek potom im je ova škola donosila ispunjenje.

Terra, Zemlja kako je vi znate, je veličanstvena škola, veliko učilište. Ona je veoma bliska Očevim nedrima. Posle odeljivanja, bića uglavnom poznata pod nazivom anđeli, dragovoljno su došla na Zemlju, znajući da će morati da se razvijaju pa čak i da prođu kroz "Kapije Smrti", budući da pre toga "božanstva" nisu umirala.

Ako se zamislite nad ovim shvatićete daje to bila velika žrtva duša koje su izabrale da steknu ovakvo iskustvo. Odeljivanje je stvorilo i zakone tame i zakone Svetla. Da, sve duše će morati da prođu kroz period kad se njihove ćelije neće sećati svoje savršenosti; zato će svi izvesno vreme ostati pod uticajem zakona karme ili zakona reinkarnacije. To je proces evolucije. To je put kojim jedinka dospeva na put izlaska iz senki tame i ulaženja u svest Svetla. Kada postane svestan čovek može da koristi univerzalni um i darove vaskrslog tela. Vaskrslo telo je ono što vi nazivate eteričnim telom. To je telo Hrista.

Zato je taj vid - vozilo vaše duše ovde na Zemlji - samo vid koji je preuzeo ulogu čoveka. Iskustvo tog vida omogućava fizičkom telu da konačno povrati svest Svetla, a Svetlu da ga ponovo održava (fizičko telo) povišavajući vibracije.

Sada vibracije univerzalnih elektromagnetnih polja unose sklad u taj proces tako da moć ultraljubičastog zraka, infracrvenog zraka, gama zraka i izvor Centralnog Sunca mogu da utiču na evoluciju. Taj uticaj teče automatski a sa njim i vaša molekularna priroda počinje da utiče na vibracije ćelije podižući je na nivo osobina svetla.

Kad do toga dođe, vaš nad-um će prevladati nad prirodom intelekta, ili ega, omogućavajući vam na taj način da naučite kako da koristite oruđa i tehnike vaskrslog tela. Vidite, telo Hrista Čuva sve darove, sve sposobnosti, svu moć. Sa povišavanjem svoje vibracije i postajanjem Svetla ili željom da postanete manifestacija te težnje ka Svetlosti, vi omogućavate Kristovoj energiji da prožme sve one koji su spremni. Kristova svest će tada vladati na Zemlji, budući da će se nekadašnja božanstva probuditi. Oni će na pozitivan način iskoristiti svoje darove, a darova je mnogo! Način na koji će ih oni primeniti u svom fizičkom delanju pružiće i pravu sliku o njima.

Dok ste ovde na Zemlji, najvažnije je da zapamtite da je vaš genetski kod energija. Ta genetska energija potiče od prvobitnih božanstava i takođe anđeoske suštine koja je došla da vlada primitivnim Čovekom. Genetika energije pojavila se odavno i još uvek na vas utiče! To se na Zemlji javilo sa rađanjem civilizacija poznatih pod nazivima Lemurija, Adona i Atlantida. Prvo ćemo govoriti o energiji Lemurije budući da je tu reč o božanstvima, divovima, koji su došli da vladaju čovekom a potom se pomešali sa kćerima i sinovima Čovečijim.

Životni oblik zvan čovek već je bio začet, što znači da su se neki pali anđeli već spustili na Zemlju i zatim se uklopili u stvorenu prirodu i dvojnu stvarnost. Reč "čovek" označava dušu koja je odabrala da uđe u pravu prirodu načela čvrstine. Tu će naučiti da se razvija i stekne svest više vibracije i božanskog života. Postojala su druga božanstva koja su se često opredeIjivala da dođu i podučavaju čoveka i boraveći na Zemlji, oni su takođe počeli, a njihova slabost bila je posledica želje, da stupaju u brak sa sinovima i kćerima Čovečijim.

Tada su genetski obrasci počeli da se odeljuju. Prvobitni stanovnici Lemurije bili su hermafroditi, potpuno duhovni i u skladu sa Zakonom Jedinog. Oni su bili oslobođeni patnji dvojne stvarnosti. Ovaj period se završio davno pre nego je došlo do prvih međusobnih ratova a potom i stvaranja negativnih misaonih formi prisutnih na svim nivoima evolucije.

Oni koji su kasnije odbacili mudro znanje Zakona Jedinog hteli su da uzmu ono što nije njihovo. Oni su želeli da kontrolišu druge, da stvaraju suprotnost i da se bave destruktivnim aktivnostima. Tada su braća i sestre Lemurije počeli da se odeljuju između sebe što je imalo za posledicu dve rase. Atlantidu i druga mesta kasnije su kolonizovali otpadnici, stvarajući tako dve značajne civilizacije.

Miroljubivi pripadnici naroda Lemurije prešli su na druge, kako vi nazivate, kontinenate, u Aziju i Egipat. Velika bića putovala su mnogo čak i u one zemlje vašeg sadašnjeg sveta, kao što su SAD, budući da u tom geološkom periodu nije postojao Atlantski i Pacifički Okean.

Narod Lemurije je shvatio da će negativna braća Atlantiđani prouzrokovati razaranje koristeći visoku tehnologiju koja im je bila na raspolaganju - tehnologiju kristalizacije moći svojih umova! Konačno, Atlantiđani su izazvali zemljotres koji je naneo velika razaranja njihovom carstvu, čak i pre njegovog konačnog potonuća. Mada je na Atlantidi prevladala negativna moć, manjina Atlantidana još uvek je želela da se koristi samo konstruktivnom moći. Ova pozitivna manjina preselila se u Egipat, na Istok i u Indiju. Tako su postojale dve grupe, grupa Svetla i grupa koja je dovela do potpunog razaranja Atlantide.

Činjenica da je došlo do genetskog podvajanja na ta dva prvobitna uticaja energije svetla i tame nalazi potvrdu u tome što su imena Adam i Eva iskorišćena kao simboli za atome i tokove evolucije. Postoje mnogi Adami i mnoge Eve!! Brojne genetske promene!

Adam znači crveno, crven čovek. Značajno je to što su se tokom seobe crvenog čoveka kroz mnoge generacije, klimatske promene i različitu okolinu, druge rase razvile iz crvene - crna, žuta, tamnoputa i bela rasa. Tada se ubrzala genetska nit odeljivanja.

Kako možete da razlikujete genetski kod naroda Lemurije od koda Atlantiđana čak i danas? Možete pratiti ponašanje crvene rase, kao što su američki Indijanci, ali isto tako i ostale četiri rase koje su pretrpele genetske promene. Ponovo su probuđeni oni koji su svojevremeno evoluirali u pozitivnom i negativnom smislu.

Na primer, Hopi i ravničarski Indijanci, koji su krajnje miroljubivi, još uvek su genetski nosioci načela energije Lemurije. Ratobornija priroda Atlantidana primetna je kod Indijanaca poznatih kao Komanči i Apaši. To ne znači da je jedno ispravno a drugo pogrešno. To samo pokazuje genetski proces u kome je još uvek sačuvana priroda dva obrasca duše crvenog čoveka čak i kod onih koji odluče da se sada vrate u telo.

Danas je u pripadnicima svih rasa tehnološki razvijenih zemalja snažno prisutna energija Atlantide, a brojni naučnici rade na kloniranju života i stvaranju ciklotroniočnog oružja. Kao i u prošlim vremenima, mnogi koriste kompjuter i uznapredovanu tehnologiju kristala da bi kontrolisali čoveka. Sada vam je jasno da je energija Atlantide i dalje prisutna u onim bićima koja su odabrala da se ne menjaju i još uvek daju prednost destruktivnim delatnostima. Duše sa energijom naroda Lemurije takođe dolaze da bi radile na uspostavljanju mira i obnovi Zakona Jedinog. Mnogo je Atlantiđana koji su se vratili upravo sada u periodu energije Lemurije sa željom da poprave ono što je jednom urađeno naopako. Međutim, primećujemo da su mnogi zaboravili na čistotu motiva.

Dajem vam odredbe Lemurije i Atlantide i njihove genetske podvojenosti da bi mogli da steknete uvid u vaš celokupni svet i vidite gde su skloni miru a gde ne. Lako možete da odredite gde preovlađuje energija Lemurije za razliku od mesta gde moćnu Božju energiju Zakona Jedinoga Atlantiđani zloupotrebljavaju sejući nasilje i rat. Tom Božjom energijom su stvorili velike civilizacije i zatim krenuli put stalnog silaska prolazeći kroz brojne genetske procese tokom mnogih generacija. Za taj se proces koriste različiti nazivi, točak života, evolucija ili inkarnacija.

Narod Lemurije ili Atlantiđani koji su odabrali pozitivan Zlatni Zrak, prvo su otišli u Egipat. Oni su u praskozorje Egipta bili faraoni, krilati faraoni, sveštenici, sveštenički stalež, sveštenice, oni koji su još uvek poštovali Zakone Jedinog čuvajući svoje hermafroditsko sopstvo. (Nije reč ovde o faraonima iz neke od dinastija!) Oni se nisu odelili i stupili u dvojnu stvarnost zato što još uvek nisu ulazili u brak sa sinovima i kćerima čovečijim. Shodno tome oni su još uvek vladali izuzetno visokom tehnologijom. Viša božanstva su od njih zatražila da počnu da se mešaju sa ljudima i da ih podučavaju.

Ova priča o višim i nižim božanstvima možda je vama teško pojmljiva budući da znamo da su mnogi od vas Zemljana odbacili mnoštvo Bogova zarad Jednog Tvorca. Imajte na umu sledeće: Jedan Tvorac plus mnoštvo stvorenih životnih oblika bez gustih fizičkih tela nalik vašim, koji se međusobno razlikuju po veličini i osobinama vibracija energija.

Uložite najveći mogući napor i prihvatite da postoje mnoga svetlosna bića različitih oblika i osobina koja su boravila ovde u različito vreme. Dok ne povratite moć jasnovidosti i razlučite razne vidove osobina svetosti ovih bića, koristićemo reč božanstvo sa malim "b" i nadajmo se najboljem. Kada ponovo budete u stanju da uočite razliku u gustini, boji, liku, obliku svetla neutelovljenih u materiji, sve što je rečeno će imati savršenog smisla!

Fizički čovek nije znao kako da stvara, međutim božanstva su znala. Čovek nije posedovao to znanje matematike. Čovek nije znao za kalendar. Božanstva su bila ta koja su naselila područja kao što su Peru i Južna Amerika i bila učitelji crvenog čoveka naroda Maja. Ova božanstva su otvarala škole za učenike koje su zvale škole misterija, i podučavali ljudski rod kako da koristi velike darove i nad-um ili nad-telo Kristovo isključivo za dobrobit čoveka. Zato su pravila bila tako kruta, a učenici morali da polože zakletvu čuvanja tajne.

Shvatite da je unutrašnji svet različit od unutrašnjosti Zemlje. Unutrašnji svet je druga dimenzija. On je snažnija kristalizacija svetla, i nalazi se u planinskim područjima ili megalitskim ili monolitskim strukturama. Zadatak bića Svetla koja u njemu žive jeste da daju doprinos razvoju čoveka.

Božanstva tog doba znala su da silaze u unutrašnje svetove ili dimenzije zlatne piramide koristeći energiju srebrnog svetla. Blizu sfinga u Egiptu postojalo je nekad veličantsveno univerzalno magnetno polje, nalik stepenicama, koje je bilo dostupno bićima sa eteričnim telom. Čovek nije mogao da ga vidi, međutim fizičko-eterična božanstva su mogla. Oni su bili u stanju da promene vibraciona polja da bi otvorili ulaz koristeći se skladnim zvucima svojih razvijenih telepatskih umova. Tako su oni bili sposobni da uđu u energije i sastanu se sa vaznetim učiteljima, božanskim sveštenicima ili božanstvima koja su gospodarila delovima ovih velikih svetova.

Ova božanstva drevnog Egipta imala su sposobnost da prođu inicijaciju preokrenute piramide. (Ne u spoljašnjem smislu kojim se koristio čovek.) Međutim, budući da su božanstva putovala svetom obavljajući svoj učiteljski zadatak, oni su bili u stanju da predvide da će se pomešati sa čovekom. Tako su sve svoje znanje sklonili u Čuvara misli, ili kristalisani oblik boje, svetla i skladnog zvuka, da bi kasnije lako mogli do njega da dođu. Oni su mogli da vide buduće živote, kada će neko od božanstava otići, kad će živeti medu ljudima i proći iskustvo reinkarnacije. Znali su da će genetsko secanje ćelije pri svakoj reinkarnaciji sve više oživljavati i da će jednog dana uspeti da pronađu put i razviju se nazad u svest svetla. Tako neka bića svoju reinkarnaciju žive sa probuđenim sećanjem kao izvanredan kompozitor, veliki filozof, izumitelj ili iscelitelj.

Razmišljajte o svim ovim bićima koja su tokom eona uprkos neprihvatanju posejali duhovno seme i pomogli čovečanstvu da se razvije, čuvajući na taj način duhovni program ove planete. U mnogima od vas se danas budi božanstvo i ono će izgraditi novi svet po svom uzoru. Vi ćete podučavati druge kako da razviju vibracioni obrazac svog fizičkog tela da bi mogli da ostvare utelovljenje u fizičko-eteričnom.

Da, sada se sve nalazi u procesu evolucije i zato iscelitelji i učitelji koji žele da pomognu drugima moraju shvatiti daje svako drugojačiji. Nijedna tehnika nije dobra za sve zato što se genetski kod ljudi razlikuje. No, oni koji su spremni da idu stazom ka svojoj eteričnosti, ili prosvetljenju tela moraju ovladati upotrebom četiri ključa za korišćenje univerzalnog uma. Svako mora biti uveren da je njegov doživljaj manifestacije energije bio dovoljno snažan da mu omogućava da krene dalje i podučava druge onome što je sam naučio. Njegova je dužnost sada da prilagođava svoje znanje i prenosi svoje iskustvo o stvarnoj moći uma.

Četiri ključa ka univerzalnoj dinamici uma su: Opuštanje, Koncentracija, Vizualizacija i Afirmacija.

Opuštanje znači da učite kako da otvorite dveri ka svom unutrašnjem svetu. To može biti putem meditacije. To može biti jednostavno sedenje u samoći na nekom prijatnom mestu. Vi unosite vedrinu i spokoj u um, emocije i telo i osećate smirenost. Kada to činite vi napuštate takozvani fizički svet da bi pronašli svoj unutrašnji svet.

Aktivan um se može naučno prikazati kao obrazac brzih beta hercmoždanih talasa. Prekidajući tok svesnog razmišljanja i opspoljuštanjem vi napuštate beta i ulazite u sporiji alfa nivo. Iz alfa stanja vi možete da pređete u teta i konačno u delta stanje. Nakon što ste postupno sve dublje i dublje utonuli u teta i teta-delta nivo, pre nego zaspite prepustite se svesti Zakona Jedinog.

Zato tokom meditacije neko može da ude u Krug ili u ono što bi se moglo nazvati Vrtlogom. Ti meditanti napuštaju fizičko carstvo da bi ušli u unutrašnji svet svoje duše, u svoje vaskrslo telo Kristovo. Tada su u stanju da otvore ono što se naziva vratnice ka samospoznaji i "saznavanju", i odbace ograničenost. Tada mogu da oslobode seme iz kojeg klija dar ili vizija ili telepatska veza. Za svakog je važno da se opusti ako hoće da pronađe unutrašnji svet.

Čim se dosegne unutrašnji svet opuštenosti, javlja se nivo koncentracije koji se mora zadržati. Na nivou koncentracije dolazi do prepuštanja potpunom poverenju da bi se ušlo u stvarnost prožetu Bogom. U toj dubokoj koncentraciji vi počinjete da razvijate i shvatate načelo vizualizacije. Oni koji boluju od raka, leukemije, SIDE itd. trebalo bi da udu u svoj unutrašnji svet, budući da se tu krije eterična vibracija Centralnog Sunca koja može da ispolji pozitivnu promenu u telu spoljnjeg sveta.

Tako možete svesnim promenama moždanih talasa da uđete u svoju nutrinu i počnete da vizualizujete svoje telo. Prvo morate da razgovarate sa svojim nesvesnim umom budući da je stvoren da bude vaše oruđe ispoljavanja. On upija sve o čemu razmišljate, potpuno i tačno način kako to izgovarate, i sprovodi tu nameru. Zato će i biti onako kako mislite, te je nužno da budete krajnje obazrivi sa svojim mislima! Sa vašim približavanjem sve jačem Svetlu, jačaće i podrška svesti Svetla u nadvladavanju pozitivne nad negativnom silom. Međutim, vi takođe morate da naučite da ne zanemarujete negativnu silu i budete svesni takvih misli kad se jave u telu, da bi mogli da ih prepoznate,, zaustavite... i prenesete u nad-um kao pozitivne.

Nesvesni umje kao kapija. On prima misli svesnog uma koje odmah prerađuje. Tako ako ste svesni da mislite "ne mogu", to odmah zapazite i upotrebite pozitivnu silu centralnog uma Centralnog Sunca (vazneto telo Hristovo),ili je odmah odbacite i promenite. Ne postoji ništa Što duša ne može učiniti, čak i isceljenje sopstvenog tela.

Zato morate stišati ličnosti da bi omogućili duši da stvori pozitivnu sliku koju će odložiti u nesvesnom umu. Učinite to obraćajući se svom Božanskom umu ili sopstvu Kristovom i recite "Božanski ume reci mom mozgu da sam zdrav i srećan danas." Nikad ne recite "biću". Vi morate neizostavno misliti u sadašnjem vremenu. To će se ispoljiti u vašem linearnom spoIjnom svetu preko tokova linearnog vremena.

Opomenite se, vi posedujete unutrašnju biblioteku ili akaške zapise, skladište do koga imate pristup. Možete reći, "želim da pogledam u svoje knjige". Knjige koje prelistavate možda će biti stare. Možda će govoriti o pohlepi, Ili će naslov knjige ukazivati na bes ili krivicu.

Knjige mogu ukazivati na ono čega morate da se oslobodite. Uvideli ste negativnost i recite svom Božanskom umu, ili svojoj podsvesti, da to baci u korpu za otpatke i izbaci napolje. Otarasite se svih negacija ili negativnih misli! Međutim, to može biti dug proces. Ponekad kad pogledate u svoju unutrašnju biblioteku, zapazićete neku divnu knjigu bele boje ispisane zlatnim slovima. Možda je to knjiga o zdravlju i sreći, ili sa nekom sličnom porukom. Vi potvrdite, "Da, ja sam zdrav i srećan. sada. Ostvarujem sve svoje težnje sad. Izuzetno sam uspešan sad." Ključna reč je sad, jer, setite se, reći sad i znanje sadrže unutar sebe vibracioni obrazac skladnog zvuka reci saznavali. Prihvatite pozitivne ideje svakog dana, svakog časa ako je mogućno.

Zato ljudima govorim da izbegavaju da kažu "mislim da je tako i tako", već da kažu "znam to". Kad znate, vi sad znate. Zato jeste. Izgrađivanje nad-uma je nešto veličanstveno.

Um uvek može da nadiđe materiju. Ali, potrebna je koncentracija. Potrebna je vizualizacija, Potrebno je potvrditi da ste veliko biće Svetla koje ostvaruje obrazac mudrog života ispunjenog ljubavlju. Potrebno je vreme da uđete u unutrašnji svet i imate poverenja da vaš Izvor može da usavrši sve u spoljnom carstvu. Potrebna je hrabrost. Potrebna je snaga. Potrebna je i disciplina. Staje to disciplina? Disciplina, voljene duše, podrazumeva i pojam učenik. Zar sva bića ili učenici ni ne dospevaju do četiri L krsta? Ne do krsta raspeća već do krsta prosvetljenja. Oblik ravnokrakog krsta jeste mesto gde se genetika energije sada iskazuje simbolikom geometrije. Krst prosvetljenja ima četiri L.

Zastanite, molim vas, za trenutak i preletite pogledom preko ovog krsta jednakih krakova koji liči na veliki znak plus.

Počevši od središnje tačke vi možete da otkrijete 4 različito ispisana slova L?

Prvo ćete lako naći u gornjem desnom uglu. Sa leve strane možete da uočite naopako napisano slovo L? Vidite li još dva slova L sa donje strane ispod ova gornja dva, što čini ukupan zbir četiri?

Ova slova L predstavljaju značajna načela koja možete da ispoljite na Zemlji da bi postigli prosvetljenje kao stoje to učinio Isus Hrist. Lex... Lapat Života... Luč... Ljubav. Živeći u potpunosti ta četiri L, moći ćete da se preobrazite. Prvo L je Lex -Zakon. Za Zakon se još kaže sistem i red. To je Zakon Velike Ravnoteže. To je zakon koji uspostavlja disciplinu budući da bez discipline ne može da se ostvari božanski red i poredak.

Svojom disciplinom učenici Hristovi ili Svetla, bude sećanje na Zakon. Zakon će tada uspostaviti vezu sa vibracijom slova L Lapata Života. To je vibracija, nivo vibracije, na kome živite, a koji je u skladu sa mestom koje ste dosegli prolazeći mnoge nivoe reinkarnacije. Nije sve.isto za svaku dušu. Ono stoje bitno jeste da se svi razvijaju od Života ka Svetlu, ka eteričnom poimanju višeg Duhovnog sopstva, ili vaskrslom telu. To je nivo na kome Tvorac omogućava da se darovi moći, darovi uma ispolje u fizičkom obliku.

Svetio potom prerasta u Ljubav, Svetio postaje najviše Sopstvo koje je Ljubav, bezuslovna Ljubav. To znači, voljene duše, da je to kraj putovanja, budući da Svetio poznaje i tamu. To podrazumeva nepobitnost odeljenosti. To podrazumeva da morate voleti Zakon tame isto kao i Zakon Svetla. Zakon Jedinog sadrži ijedno i drugo. Izgleda samo daje na Zemlji, ovde u ovoj dimenziji došlo do podvajanja. Ne možete biti bez tame i ne možete biti bez Svetla. Svetio ide sa tamom, tama sa Svetlom da bi stvorili veličanstvo zvano Jedinstvo.

Četiri L su takođe prikaz Četiri arhanđela i četiri elementa koja koriste. Pravi krst sa četiri L pripoveda kako je ovaj svet stvoren. To je vatra zato što ja, Arhanđel Mihailo donosim energiju Centralnog Sunca. Arhanđel Rafajlo je upravitelj vazduha, daha, kiseonika. Arhanđel Urijel je voda, koja je istovremeno i vodonik i nosilac podsvesti. Arhanđel Gavrilo čuva zakon što znači energiju, čvrstinu, a Arhanđel Gavrilo upravo preobražava element ugljenik u silikon, silicijum, energiju kristalnog svetla, pretakajući prah zemaljski u geometriju solarnog krsta. Obličje vašeg sveta sad se pretače na gemoetrijski jezik vaskrslog krsta, a čovečanstvo toga nije ni svesno.

Svi ovi elementi utiču na vaše telo, posebno mozak i genetski kod. Vaš mozak je prenosnik koji je Tvorac postavio u čamac tela da bi spojio vaš intelekt ili ego sa višim utelovljenjem vašeg Svetlosnog tela. Zato ste u stanju da ostvarite takozvanu veličanstvenu komunikaciju. Vaš mozak čine električne struje, pozitivni i negativni električni naboji veličanstvene užarene materije Centralnog Sunca. Vaš mozak je materija. Za njega bi mogli reći daje generator u kome su impulsi veličanstvene električne struje. Vaš mozak takođe je i tečnost koja sadrži vodonik i ta moždana tečnost nosi impulse električne struje raznih nivoa podsvesti.

Zato je veoma važno da iskoristite kiseonik svog udaha, budući da on udahnjuje život u rad mozga. Mozak može genetski da prenese impulse do svakog dela tela i do svake vibracije bilo kog organa. Svaki organ ima drugojačiju vibraciju, no unutar svoje grade on sadrži potpunu vibraciju Zakona Jedinog. Vaše negativne misli izazivaju neravnotežu vibracija. Prihvatanje i ustrajavanje na iluziji "ja ne mogu" nanosi vam štetu budući da je to naredba sa negativnim nabojem koja mora da se doživi budući da postoji.

Genetski sistem uma u negativnom smislu koriste ljudi koji veruju u ograničene misli - posledice iluzija ovoga sveta koje ih okružuju. Ukoliko verujete u iluziju o ograničenosti, vaše urođene unutrašnje snage će je stvoriti. Upravo zato ću čoveku dati važan savet. Budite svesni svog procesa razmišljanja! To je način koji koriste probuđeni, zato kad postanete svesni upravo izrečenog "ne mogu", odmah recite "mogu". Tako zaustavljate negativni proces. Svaka misao je kao "Račvanje" na putu. Izbor će odlučiti o vašem budućem pravcu! Izaberite da idete pozitivnom strujom ka svom prosvetljenju neutrališući i menjajući tamni vid negativnosti. Čim ste ga neutralisali vi ste ga poboljšali. Obećajte sebi da će te jasno i sažeto misliti o onome što čini vaš života. Na to načelo pozitivnog razmišljanja upućivani ste poslednjih decenija, međutim milijarde ljudi nisu naučile da primenjuju to načelo u svojim svakodnevnim aktivnostima. Ljudi moraju osmisliti šta žele, voljene duše, i stalno primenjivati Četiri pravila koja sam dao (kao mnogi drugi na sebi svojstven način). Zapamtite ih i koriste, molim vas:

Opuštanje - budite mirni.

Koncentracija - budite budni, budite pripravni.

Vizualizacija - Stvorite sliku kako hoćete da stvari teku.

Afirmacija - Ustrajte da se to događa SAD.

Moram li pojašnjavati daje svako od vas deo mreže moći kako pozitivnog tako i negativnog na ovoj planeti? Zato ustrajavam na tome da tražim od vas da se sami isceljujete i postignete zrelost koristeći pravila pozitivnog ispoljavanja. Ta čežnja duha za mirom, mudrošću i radošću može se vizualizovati krajnje koncentrisanom moći, koja se postiže kad je veliki broj postigne saglasnosti o motivima Čovečanstva. Tada ono što lično naučite može da utiče na vas, porodicu, zajednicu, narod, svet - i mnogo šire.

Uveravam vas, ta energija je nešto posebno i od nje zavise svetovi i galaksije. Isključio slobodna volja je ta koja utiče na način kako će te koristiti tu energiju na ličnom, društvenom ili kosmičkom planu. Posledice toga su danas vidljive na Zemlji, ali vi niste u stanju da sagledate kako utičete na Sunčev sistem i šire. Zato budimo složni, voljene duše, spojimo se u duhovnoj nameri uma uz raskošni iskriščavi kosmički smeh. Smeh pomaže vašim ćelijama da povise frekvenciju i zaista je krajnje zdrav.

Pozitivne misli su najmoćniji od svih lekova do kojih vaše telo može da dođe, zato što pokreću dve žlezde koje su najodgovornije za kontrolu funkcija mozga/tela - hipofizu i epifizu u njima su svi lekovi bez izuzetka.

Pre nego vas napustim, voljene duše, želim da vas upoznam sa tim kako će izgledati XXI vek i pružim vam uveravanja i izvesnost da će narednih dvadeset godina predstavljati vreme snažnog čišćenja i isceljenja na putu ka izuzetno uzbudljivoj budućnosti.

Zato vam kažem da će neki od vas videti otvorena nebesa i zemaljski svod ispunjen blistavilom dvanaest velikih sunaca! Ta sunca (sinovi) su legije Svetla koje dolaze da obnove mir veličanstvenim kosmički skladnim akordima. Ta nebeska veličanstvenost otvoriće Božji pečat aure iznad vaših glava i uzdići vas iz nižeg stanja svesti i genetske određenosti.

Bivstvovanje ćete nastaviti u novoj dimenziji neizrecive ljubavi, u svetlosnom telu koje neće stariti. Tada će se okupiti savetnici vremena i zatražiti od svih da deci podare zakonito mesto sejući seme evolucije nove zemlje. Vaša deca su tu da svojim razvijenim sposobnostima premoste prelazni period budući da su u stanju da se koriste razvijenim mehanizmima kosmičkih energija i bio-hemijskih polja.

Posle velikog čišćenja i postavljanjem lidera koji uživaju ugled, izabraće se nova vlada u skladu sa Zakonom Jedinog koja će uspostavi mir. Mesta duhovne radosti zvana utočišta ili hramovi Svetla ponovo će otvoriti svoje kapije da donesu kosmičko isceljenje koristići se prostorijama za podmlađivanje putem vibracija zvuka i boja. Trajnost prirode biće uspostavljena u atomskim strukturama i razvijenim kosmičkim elementima i to će omogućiti uticaj na svaki stepen razvoja života.

Ishrana će se promeniti. Voda će ostati, ali će imati drugojačiju atomsku gradu. Arhitektonski izgled celog sveta biće promenjen i gradi će se usmeravanjem kristalne snage slike i nacrta stvorenih u umu. U budućem vremenu putovaće se podzemnom železnicom i tada će vaš oblik biti u stanju da u trenutku postigne brzinu veću od svetlosti i vi ćete biti sposobni da se teleportirate izvan struktuirane misli, kao što to sada prikazuje u vašim filmovima.

Utočišta znanja i nauke raspolagaće metalnim šlemovima čunjastog oblika sa kristalnom držačima kao pomagalima na putu ka sticanju većih mentalnih sposobnosti. Pročišćeni naučnici biće obrazovani, budući upućeni u kosmološki obrazac a u matematici, kao vrsni znalci, koristiće galaktičke tonove.

Oni koji se bave komunikacijama spoznaće da prstenovi planete Saturn vašeg Sunčevog sistema ispuštaju snažne skladne akorde i posebne frekvencije velike vrednosti za sve u vaseljeni. Istoričari će otvoriti vrata zaboravljenog sećanja na davno zaboravljene istine. Neki će biti postavljeni za čuvare vrata sa zadatkom da informacije čije strukture stižu do svih planetarnih objekata u svim carstvima, iskažu crtežima i piramidalnim oblicima. Biće otkrivena kapija onog što nazivate Akaški zapisi, ali će ostati zaštićena.

Oni koje nazivate učiteljima i savetnicima raspolagaće različitim mogućnostima kako bi mogli da podstaknu utelovljenu dušu kojoj je potreban vodič. Drugi, pak, će podučavati one koji do tada nisu bili u fizičkom telu kako da udu u čvrstinu i ispolje Svetio uma nad materijom. Ostali će voditi individualne duše. Biće potrebno mnogo sejača koji će saditi seme namere i razvoja duše u novim planetarnim utvrđenjima beskrajno šireći stvaralaštvo Tvorčeve volje.

U budućnosti će se začeće novog postizati posebnim znanjem ili oplodnjom. Eterične duše biće u stanju, da koristeći vibracije kao oruđe, uspostave vezu između dva uma putem misli i tako iznedre plamen vatre. Plamen vatre je seme inkubacije kristala koji je u stanju da iznedri dete staro oko dvanaest godina, a ne bespomoćnu bebu.

Stvaralaštvo u oblasti koju nazivati muzikom koristiće nebeske tonove visoke frekvencije u kompozicijama koje će se videti, čuti i osećati. Razni umetnički izrazi će takođe pribegavati novim načinima koristeći, u vajarstvu recimo, smeše dragocenog isceljujućeg kamenja za vajarska dela. Umetnička platna na kojima su boje šifre predstavljaće slike lepote i radosti viših dimenzija potiskujući vizije besa, bola i patnje nižih vibracija uobičajenih na Zemlji ovog vremena.

Kad pročistite um više nećete vibrirati na nivou patnje razorenih svetova, budući da ćete postati gospodar svojih unutrašnjih svetova, a oni će vas odvesti u carstva genijalnosti.

Vi ste došli da bi Boga spustili u materiju. Vaše veštine vam otvaraju mogućnosti za-sricanje znanja koje prevazilazi moje priče, no budite uvereni da će oni koji služe Tvorcu biti uzdignuti do najvišeg nivoa svojih vibracija, namera, a koje nad-um može da privuče i savlada. Znajte, voljene duše. Svetio ulazi u vas ako vaša slobodna volja to odluči i ako živite u ljubavi i mudrosti.

Zahvalnost i poštovanje su bitni, voljene duše. zato budite zahvalni što postoji Tvorac... vaše svetlosno telo... svesno buđenje koje proživljavate... vaša divna planeta Zemlja u svoj svojoj lepoti i obilju hrane - sa svojim životinjama, pticama, biljkama, stenama i mineralima. Budite zahvalni za najveće i najmanje čudo i setite se da se zahvalite za slatki dodir, radosni osmeh i brigu duše i srca koje pruža ljubav.

Putovali ste miljama daleko putem dugim nekoliko svetlosnih godina, mučili se i postizali uspehe, da bi ostvarili nadmoć. Zato svaki dan utihnite i shvatite ko ste, gde ste bili, i šta možete da učinite kako bi ispoljili svekoliku nadarenost vaše duše na Zemlji.

U vašoj duši su uskladišteni mnogi poduhvati i znanja, voljene duše, ali najvažnija spoznaja jeste saosećanje prema svekolikom životu, čistota srca koje održava život i radosti stvaranja. Velikoj vaseljeni, prostranoj kakva jeste, potrebne su vaše uravnotežene osobine mudrosti i ljubavi. Vama na Zemlji poznat je, kako ga nazivati, rezime. Smem li da vas podsetim da postoje takođe i kosmički rezimei?

NE NAPUŠTAJTE OVAJ ŽIVOT A DA PRETHODNO NE DOVEDETE U SKLAD SVOJE OSOBINE KAKO BI UNAPREDILI I SVOJU DUŠU I SVEKOLIKI ŽIVOT.

Jer vi ste život i život ćete biti večno. Ukoliko živite svesno i ispunjeno radošću ljubavi, u što je mogućno većoj istini, čak spremni za rast i učenje, nikad nećete umreti bez obzira na proces vaznesenja do kog ste dospeli. Najhitnije je ukazati danas ljudima na potrebu da se međusobno vole, da vole sve, baš kao što Otac/Majka drže život sa strahopoštovanjem u nedrima svoje sopstvene pulsirajuće životne sile.

Zato vam kažem, voljeni, ja, Mi-Ki-el sam bio sa vama ranije, sa vama sam sada, i doneću preobražujući plavi plamen kad god vam ustreba njegova moć na vašim brojnim izletima u večnost postojanja.

Adoni, Adoni, Adoni...Korisna adresa: http://www.esotheria.com/STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0057 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA