NOVE ĆELIJE, NOVA TELA, NOVI ŽIVOT - Poglavlje V
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
HILARION
 

Preneo Džon Foks

Pozdravljam sve vas. Ovde je energetsko biće ili vibracija koju nazivate Hilarion. Pre nego počnemo sa pravom temom, podsetićemo vas na pojam energije koja se koristi da bi vas spojila. Mogli bi da je zamislite kao smaragdno svetio koje dolazeći iz beskrajnih visina prolazi kroz sve vas dole prodirući do središta zemlje, a vi ste u samom srcu ove divne energije.

Ona raščišćava, čisti, ona je dragocena, blagotvorna, međutim shvatite je takođe i kao nešto što vam omogućava da se oslobodite zamisli, očekivanja i odbojnosti sa kojom živite a možda vas sprečava da dosegnete jednostavne istine sa kojima želimo da vas upoznamo.

Tema ˝Kraj bolesti na planeti Zemlji˝ je značajna tema ako se to uopšte za neku temu može reći. Duboko u sebi svi ste svesni ove teme. Mnogi od vas su došli na ovu planetu da bi bili svedoci promene. Promena nije neminovna, ali je više nego verovatna.

Ona je u vama genetski nagoveštena kako bi bili u stanju da pre svega razumete prirodu bolesti. Cilj naše spremnosti da govorimo sa vama o ovoj temi i prenesemo informacije jeste da objasnimo neke njene vidove.

Prvo želimo da dozvolimo da se u vama razvije svest o takvoj mogućnosti na ličnom nivou - u načinu razmišljanja, u oseća-njima, u čulima. Kraj bolesti na Zemlji nije kula u vazduhu niti služi za zabavu.To je istina, mogućnost, stvarnost. To je nešto što stvarno možete znati.

Drugo, želimo da vas navedemo da tragate, otkrijete i koristite to jedinstveno i osobeno u vama, da tome date oblik. Konačno, sve što hoćemo jeste da na neki način podstaknemo ili pomognemo ljudima, gurajući ih ili ponekad samo podsećajući da su u materijalnom obliku kako bi se upoznali sa materijalnim svetom i s ciljem da oblik navedu na delanje, u stvarnost.

Treće, i možda najvažnije, jeste da zajedno sa vama ustanovimo da bolest na Zemlji ima daleko širi smisao od intelektualnog i da je povezana sa ljubavlju, te da predstavlja način razumevanja svoje sabraće, muškaraca i žena, svih iz drugih carstava sa kojima delite planetu Zemlju (životinjsko carstvo, biljke, vazduh, sama Zemlja) i naravno duhovnih ravni, božanskih ravni, duhova prirode i tako dalje.

Stvar je u tome da ste počeli da shvatate daje svrha bolesti osnova za celokupno razumevanje već postojećeg života, mada to tek morate da pretočite u punu svest. Odlukom da hoćete da postanete svesniji punoće života unutar sebe i oko vas, vi zaokružujete ciklus učenja na veoma temeljan i pravi način i više vam nije potreban vid bolesti.

Ukoliko bilo koja od ovih tačaka doprinosi vašem dubljem razumevanju bolesti onda smo imali uspeha; ali što je još važnije, vi ste imali uspeha i više vam nisu potrebni empirijski dokazi. Za nas je, imajući u vidu prednost našeg položaja, to Što vi treba da naučite od bolesti, samo jedan aspekt medu mnogima.

Svaki put kad se razbolite, svaki put kad se kod vas javi neka neravnoteža, na površinu isplivava neka pouka ili nešto što dotad niste znali ili je bilo skriveno u podsvesti.

Kad se neravnoteža iskaže kao bolest u vašem fizičkom telu to pokazuje da vaše biće nije imalo drugog načina da vam skrene pažnju i nije bilo u stanju da svoj stav prenese putem emocija ili procesa razmišljanja ili snova. Često se nešto od navedenog javi kao prvi znak.

Mnogi od tih znakova su vas možda upozorili a vi iz nekog razloga niste čuli ili slušali ili naučili. Mogućno je da se nagomilalo previše stresa, puno posla. Mogućno je da je to veoma važna lekcija preneta iz inkarnacije u prošlom životu. Mogućno je da se ta spoznaja sukobljava sa vašim poimanjem sebe, a vi ste, da bi usvojili ili naučili lekciju, primorani da se menjate na način koji vi svesno ne prihvatate.

Bez obzira koji je razlog, ono što prati ovaj proces jeste, da telo nekim od sredstava vama otkriva daje izgubilo ravnotežu. Telo ukazuje na problem: ono oseća da nešto nije u redu.

Tada, čim shvatite daje reč o upozorenju, izdvojte vreme, energiju, ili staje već potrebno da bi razumeli zastoje došlo do neravnoteže i zašto vam se to događalo. Nije važno zašto se to dogodilo na nivou ćelije, na genetskom nivou, na nivou bolesti, na naučnom nivou - to je sve lepo i zanimljivo, ali te oblasti su dobro pokrili drugi. Umesto toga, naučite koju svrhu neravnoteža ima za vas.

Moć je jednaka otporu toku vremena.

To znači da ukoliko se javi otpor, vi znati da postoji i moć koja čeka da se ispolji. Zapazićete da će se ta moć ispoljiti jedva primetno u simbolima koji su neposredno povezani sa bolešću. Vaše telo i svi njegovi različiti sastavni delovi i međusobno povezani sistemi služe vam kao simbol, (O tome smo opširno govorili preko drugog medijuma u knjizi pod naslovom ˝Znaci Tela˝, koju bi možda zaželeli da pogledate.)

Poslužite se jednim primerom, uđite u sebe i vratite u vreme kad su se javljala bolna probadanja u kolenu. Shvatite to kao simboličan način na koji vam se predstavlja povezanost zemaljskog (predstavljenog potkolenicom), emocionalnog i fizičkog vida sa onim duhovnijim vidom u vašem životu (predstavljenim nadkolenicom) koji uključuje kako mental tako i poimanje više stvarnosti ili višeg sopstva.

Koleno simboliše spajanje ova dva vida. Probleme sa kolenom možete da izbegnete ukoliko odvojite vreme u trenutku kad se jave probadanja i usvojite lekciju o jedinstvu aktivno se trudeći da tako nešto postignete u svom životu.

To deluje suviše jednostavno ako su u pitanju ozbiljne bolesti kao stoje rak, SIDA, i mnoge druge. Ovde možete nazreti često odbacivan obrazac koji je mnogo složeniji. To se događa ponekad samo u jednom životu. Vi ste u ovom životu na neki način privukli bolest, niste spremni da se upoznate sa lekcijom; tako se javlja izvor otpora i daljeg poricanja.

Poricanje je čudna stvar, znate. Vi dolazite u situaciju da ne primećujete da postoji. Poricanje ima sklonost da se prikrije. Međutim ako obratite pažnju i ako o tome meditirate i prizivate snove, javiće se nadahnuće.

Javiće vam se jedan od razloga zašto ste privukli bolest u vaš život. Tada možete potražiti pomoć. Pomoć vam mogu pružiti prijatelji iznoseći svoje mišljenje i ponekad vam dajući ideje.

Ako se podvrgnete holisičkom načinu lečenja, koje menja ćelijsku gradu i budi urođene sposobnosti isceljenja, te će se ideje javiti mnogo brže. Antibiotici ili vakcinacija ili bilo koji način koji ne ubrzava unutrašnji proces isceljenja manje je korisan od onog koji prirodnim putem ubrzava vaše sopstvene procese unutrašnjeg isceljenja. Poricanje će se samo od sebe ispoljiti i vi ćete biti sposobni da se sa njim nosite mnogo lakše.

Izlečenje nije sasvim izvesno zato što izuzetno veliki broj ljudi mora da nauči neku značajnu lekciju. To je obrazac sa kojim su se borili tokom mnogih života, i mogućno je da se sada javljaju na fizičkom nivou da bi se nešto učinilo.

Nešto učiniti mogu lekari, iscelitelji ili drugi, ali vi morate razumeti da razlog zašto su privučeni da obave svoj posao nije samo u tome da oni zarade novac ili iskažu spremnost da pomognu u širem smislu. Ljude će privući neki iscelitelj, ili obrnuto, da bi došlo do razmene životnih lekcija. Određeni iscelitelj će imati nešto da nauči od vas, isto kao i vi od njega. Možete se opomenuti sopstvenih vrednosti kad dođete kod iscelitelja i kažete ˝Vi ste moja poslednja nada. Morate mi pomoći. Ja ne mogu ništa sam.˝ Ovakav pristup je koristan zato što vam omogućava da se prepustite a često ima za posledicu nestanak poricanja.

Međutim, to vas ponekad sprečava da uočite sopstvenu jedinstvenost, sopstvenu istinu, sopstvenu ljubav. Kad dublje proniknete u te svoje osobine, možda će te početi da shvatate da postoje mnoga rešenja.

Svi vi koji pomažete ili ste iscelitelji ne zaboravite da ako hoćete da pomognete drugima morate nužno prvo da iscelite sebe. Koliko vas je postiglo potpuno savršenstvo svoga tela, uma, duše, duha? Nećemo se zadržavati ovde na pojedinostima zato što unutar vas postoji ideja o tom savršenstvu i ona vam je dostupna.

Da, vi morate da iscelite sebe kao što isceljujete druge. Stvar je u tome što ako izgledate zaista loše, ljudi vam neće verovati. Oni će reći ˝Pa, ako ne može da isceli sebe, čak ni da se resi ćelavosti ili problema sa kožom ili gojaznosti, kako može meni da pomogne da to postignem?˝

Upoznajte svog pacijenta sa navodima koje smo izneli: da niste ovde samo kao iscelitelj koji isijava isceliteljsku energiju, ili na ispravan način primenjuje tehnologiju, već ste tu takođe da bi mu bili savetnik i pomogli da u svojoj nutrini shvati razlog zašto je privukao bolest.

Potom možete potpunom iskreno reći ˝Ja se i sam borim sa jednom određenom životnom lekcijom i zato ispoljavam određene simptome koje vidite na meni. To nije pravdanje, to je jednostavno istina o tome ko sam.˝

Ako ste u tom trenutku, na primer, sposobni da otkrijete neku pojedinost sopstvenog životnog procesa, svoju životnu lekciju, univerzalni zakon sa kojim se borite, taj dublji nivo razumevanja i otkrovenje može da preraste u primer osobi sa kojom sarađujete i tako joj stvarno pomognete. I zato je dobro, izuzetno dobro da imate šta da radite na sebi, budući da možete da poslužite kao primer.

Da li je to suviše jednostavno? Morate shvatiti da je jaka strana navedenog ne samo u tome što ih savetujete, već i u tome što oni savetuju vas. Neki od onih sa kojima radite doći će kod vas zato što zapravo poseduju dragoceni savet u vezi sa vašim malim ili vašim velikim problemom. Svi koji imaju poruku za vas verovatno su veoma povezani sa vašom stazom.

Ukoliko ne postoji način da se, bar za izvesno vreme, ostvari sklad vibracija vaše dve duše i one ne uspostave saglasje, do isceljenja neće doći.

Svi sa kojima ne možete da uspostavite vibratorno saglasje, će vas napustiti i reći ˝Ne sviđa mi se ta osoba; idem na neko drugo mesto.˝

Razlog mogućnosti uspostavljanja saglasja jeste sličnost vaših duša; vi ste povezani. Vaša je vibracija zajednička. Taj most se može uspostaviti sa svakim bićem kome ste u stanju da pomognete. Ponekad je potrebno, mada to zvuči besmisleno, da ih pitate! ˝Sada pošto smo se pozabavili tim stvarima, i vi mi platili (ili ste primili isceljenje ili nešto slično), možda nešto imate da mi kažete. Ja ne znam staje to, ali vi možda znate?˝

Štaviše, takve izjave mogu naići na prilično dobar odziv i biti od pomoći za ono što radite. Zato tražimo od vas da se bavite tim pitanjem bilo uopšteno ili u određenom slučaju. To je način da se uobliči jedinstvenost svakog, a vama će pomoći da otkrijete nove mogućnosti.

Tek od nedavno, poslednjih pedesetak godina, čoveku su poznate te nove mogućnosti i rešenja usmerena na različite veoma teške zdravstvene probleme. Vaša.zemlja, budući ogledalo ili ˝slika˝ vašeg unutrašnjeg pristupa, potisnule je te izume, te ideje, te tehnološke promene.

Do potiskivanja dolazi iz nekoliko razloga - očigledni su pohlepa i nespremnost da se prihvati promena, a takođe i vaši stavovi prema moći i tami i svetlu kao i sve one uobičajene bitke kojima su mnogi od vas dali oblik. Postoji još jedan razlog koji je još mnogo značajniji deo ovog plana.

Tu leži suština naše današnje teme: Da lije društvo kao celina spremno da napusti put bolesti kao stazu učenja?

Na ovo pitanje se ne može odgovoriti lako sa ˝oh, mislim da može,˝ ukoliko odgovor ne proističe iz vašeg celokupnog bića, vaše duše, vaših proteklih života, vaše suštine, vaše srži. U osnovi čovekove prave prirode je da dovede do ubrzanja i spoznajući suštinu, prenese je vaskolikom čovečanstvu. Na taj način to prerasla u društveno pitanje, čak političko pitanje, ukoliko želite na taj način time da se bavite.

Zanimljivo u svemu tome je to što se vaše društvo upravo nalazi usred velike promene. Tu se javljaju novi načini spoznaje i rada sa negativnim misaonim formama koje nalažu zapravo da se ne koriste obnovljeni drevni načini isceljivanja. Umesto toga, vaše društvo traži: ispitajmo te mogućnosti. Ispitajmo ih i razotrkrijmo institucije koje ne odustaju od raznih vidova otpora i poricanja novih tehnologija. Razotkrijmo ih i promenimo ih.

Međutim, kada ste bolesni i uvereni da vam jedino rešenje može pružiti tehnologija (što, kako smo već rekli, nije tačno), onda vas može ophrvati osećanje očaja, čak i ogorčenosti na te institucije. Vama nije lako da uočite daje to kako se postavljaju prema vama i vašem stanju samo na neki način slika vas samih.

Govorimo li mi daje došlo vreme praštanja Birou za hranu i lekove, Udruženju američkih lekara, Američkom društvu za rak, Nacionalnom institutu za rak? Da li je nužno da oprostite većini ovih organizacija koje igraju ulogu u potiskivanju novog, i u okviru svoje politike odnosa sa javnošću propagiraju svoje a ne ove nove ideje?

Ne, ali im oprostite u sebi - u onom delu sebe koji bi na neki način rekao ˝Ja nisam spreman da prihvatim nečiju novu ideju. Nisam spreman da preispitam sopstveni nivo poricanja.˝

To je veoma važno, ne toliko zbog ljudi koji se bore sa teškim bolestima, već zbog zdrave većine, budući da su oni ti koji određuju politiku. Oni su ti Čije se vizije i ideje ispoljavaju, a u tu grupu spadaju i mnogi od vas ovde.

Mislite li da ako kažemo da zahtevamo da dođe do promene u tim institucijama, do nje i doći i da će kako odbacuju staro i menjaju se, tako i te nove ideje dobijati na zamahu? Da, ali promenu uslovljavate na prvom mestu vi. I jedino tako je stvarno mogućno oprostiti tim organizacijama.

Da bi razumeli ćelu priču i istorijat institucionalnog potiskivanja sa čisto tehnološkog stanovišta, preporučujemo vam pre svega da pročitate i proučite Beri Lajnsove knjige ˝Isceljenje od raka˝ i ˝Uspešno lečenje raka˝. Ove knjige pružaju novi pristup lečenju kao sveobuhvatnom poduhvatu. . Razgovor o lekarskom staležu i izazivanje ovih institucija, u celini nije jedini način da se uslove promene u vašoj zajednici niti početak oslobađanja od bolesti. ˝Posao˝ bolesti i isceljenja možete ˝lično˝ vi odrediti i sami postati uzor upoznajući druge sa načinom služenja.

Posao kako ga mi vidimo i razumemo i kako smo objasnili u knjizi ˝Vizija˝ predstavlja zapravo neprirodan pristup. Vi koristite novac da bi obeležili neki način davanja i primanja, prenošenja ljubavi svetu. Ne bi li bilo malo jednostavnije da to činite neposredno? Budući da postoji nešto što stvarno volite da radite, vi to radite za svet L postoji neko drugi koji voli da radi ono što radi i on to radi za vas. Zvuči krajnje utopijski, zar ne? Kako će to da plati vaše račune? Pa, u takvim okolnostima neće biti nikakvih računa.

U svojoj nutrini jednostavno shvatite daje mogućno menjati stvarnost. U međuvremenu ste se zaglibili u sredini. Vi ste između dva sveta: onog starog načina u kome se novac koristi kao zamena za ljubav i onog gde postoji novi način služenja.

Zato morate da se ˝uskladite˝ sa onim što odgovara vašoj ličnosti, na način kako to možete da prihvatite. Ukoliko možete da prihvatite naplaćivanje izvesne sume za uslugu, onda radite tako, i nekako ćete postići saglasnost u sebi. O tome smo opširno govorili na kaseti sada objavljenoj pod naslovom ˝Smisleni rad: Novac, Služenje, Ljubav˝ i preporučujemo vam i audio i video verziju. One su na neki način zabavne za slušanje i gledanje zato što podstiču uvid u to kako zamišljate da bi trebalo da izgledate kao savršeno biće i kako se to razlikuje za svakog ponaosob.

Iako ste iscelitelji, vi takođe morate da plaćate svoje račune i da razumete tu ravnotežu u odnosu sa drugima, i to je neizostavno važno. Proces će takođe otkriti vaš duhovni vid, budući da novac predstavlja ljubav, i mada na stari način, način Ribe, on je za vas još uvek važeći i ta istina mora da se prihvati kao takva.

Pozabavimo se dublje pitanjem kako bolest ulazi u vaš život. Ona vam donosi lekciju unutrašnjeg života i nudi znanje koje poseduje vaše biće. Od vas traži da se promenite. Ponekad promena na početku ne deluje kao dobra.

Ukoliko postavite pitanje ˝Gde je deo mene u ovome? Gde je moja suština u tome? Gde je ljubav u tome?˝ potražite nešto što cenite, ono što mislite daje važno u vašem životu i recite ˝Gde je ono što smatram važnim?˝ Kad vam se otkrije taj odgovor, pružila vam se prva prilika da se dokopate te životne lekcije i bliže se upoznate sa njom.

Ukoliko u slučaju kanceroznog oboljenja naučite tu životnu lekciju bar 50 odsto ( znači da bar polovinu shvatite i suštinski unesete u svoj život, u polovinu svesti, u polovinu onoga stoje bitno za vas), rak će se povući. Postoje mnogi takvi slučajevi. Naravno doktori imaju divne nazive za to, ali vi ćete u sebi biti drugojačiji kad prihvatite tu unutrašnju lekciju.

Tada se zapitajte da li bi sebi nametnuli toliko patnji tolike borbe, kakve je vrste energije vaša duša? Da li ta strašna mračna sila govori ˝Mi ćemo ga razboleti da bi ga naterali da uči˝, ili je to možda samo jedna strana istine?

Možda duša govori: ˝Volim ovo biće toliko da ću učiniti sve stoje u mojoj moći da prenesem ovu lekciju, ovu ljubav, ovo razumevanje, ovu svesnost u to biće˝. To je zadatak duše kada se odvojite od duše i uđete u inkarnaciju.

O da, do odvajanja dolazi, Uspostavićete vezu sa suštinskom energijom duše povremeno: ali kad je stalno uz vas, to se naziva prosvetljenje. U stanju prosvetljenja mogućne su mnoge stvari uključujući spontano isceljenje, kraj bolesti i način na koji se to može postići kod drugih.

Međutim, postoji više, u vama je takođe spoj moći i protoka i kraj otpora. Jer bolest predstavlja otpor u vašem životu. Zaista je tako jednostavno.

Kako uspostavljate sve dublju i dublju vezu sa lekcijom o bolesti, tako postajete sve svesniji njene suštine, a posledica je da se menjate i tada morate da se suočite sa jednim obično veoma jasnim, veoma dalekosežnim pitanjem.

To je ono što ćete primetiti u vašim prijateljima koji se bore sa rakom, i to je ono o čemu sa njima ne možete da razgovarate. To je onaj deo vas u kome poricanje udara u najosetljivije mesto, a ono je obično vezano za osećanje ljubavi prema sebi, spoznajom Boga unutar svoga bića, sa prihvatanjem višeg sopstva kao važnog dela onoga ko ste. To je lekcija o jedinstvu vaše duše i vas.

Pre nego se inkarnirate vi između ostalog odlučujute da li ćete znati za to unutrašnje znanje, tu ljubav, taj način pomaganja, taj način voljenja. To je razlog zašto ste ovde. Neki od vas su došli ovde da odrade karmu (znači uzrok iz prošlog života čija se posledica sada ispoljava kao bolest u ovom životu), a posebno da bi uspostavili ravnotežu i stvorili energiju koja vam omogućava da primite ljubav.

Obično je to najteži deo u rešavanju svesrdno poricanih pitanja vezanih za teška hronična oboljenja, budući da se protiv njih borite i ne možete da ih prihvatite u njihovoj veličanstvenosti.

Odlazak u kratku meditaciju će pomoći. Želeli bi da za trenutak pomislite na nekog ko je bolestan (ne na sebe, molim vas, mada kasnije kad se bliže upoznate sa ovom tehnikom to možete raditi sa svojim drugim likom).

Pomislite na nekog ko je teško bolestan, ko se sa nekom bolešću bori - na nekog do koga vam je stalo. Dopustite vašem disanju da postane lako i ravnomerno. Zamislite divno, puno svetio kako sa beskrajne visine prodire dole u vas. Dajte mu divnu boju - zamislite zlatnu svetlost, smaragdnu svetlost, srebrnu svetlost, divnu belu svetlost. Pustite tu energiju da se kreće kroz vas i da vas podstakne pomažući vam da postanete to više sopstvo za koje znate daje u vama.

Podignite se u mašti u to svetio i sa te visoke pogodne tačke unutar tog divnog svetla, pogledajte dole na svog prijatelja koji se bori. Upitajte svoju nutrinu ˝U čemu je jedinstvenost ove osobe˝ Pustite da odgovor stigne u vašu svest, da otkrije neke posebnosti tog bića.

Sada, shvatite da sa pogodne tačke, vi vidite njega onako kako mi vidimo svakog od vas. Svako je osoben, jedinstven, poseban način bivstvovanja na Zemlji koji je za svakog krajnje različit, a vi ste sposobni da doprinesete i prenesete to drugima.

Ako ste u stanju da odlučno podsetite svog prijatelja na to sada, svojom vibracijom, svojom ljubavlju, vaš uticaj će zapravo biti daleko veći nego ako mu o tome govorite lično. Zamislite sada svoje srce u nekom obojenom svetlu kako se oblikuje u divnu loptu energije, i stvorite u umu sliku ili fizički raširite ruke i pustite da ta divna lopta svetlosne energije ode put vašeg prijatelja.

Održavajući tu viziju koju imate o njegovoj jedinstvenosti, prenesite mu je s ljubavlju kao da ne kažete samo ˝Volim te˝, već poštujem te; poštujem osobenost u tvom biću˝. Sada se vratite u svoje fizičko telo. Uđite u ovdašnju svest i postanite svesni prostorije.

To su mala vrata. Ona su tu da bi se promenio pristup, a ne da bi se omogućila snažna promena energije, međutim neki od vas kojima je zaista stalo do prijatelja i do spoznaje njihove osobenosti, uspeće zaista da daju doprinos njihovim životima.

Sledeće značajno pitanje je: Zašto bi onda neko želeo da se inkarnira? Da bi uspostavio ravnotežu ili samo da bi imao priliku da postane bolja osoba, zato da bi mogao više da nauči ili zaradi više novca u ovom svetu ili da možda stekne više prijatelja?

Ne, ništa slično tome. Već zato da bi mogli da cenite i razumete jedinstvenost vaseljene. možda je to zapravo vaš jedinstven životni put.

Možda dolazi do inkarnacije da bi na neki dubok način razumeli šta znači biti. Možda da bi spoznali prosvetljenje ili Božji način, ili je to možda neki vaš način na koji bi hteli da stvaralačkom porivu date oblik, shvatite stvaralaštvo kao nešto veličanstveno dato vašem svetu kako bi sama Zemlja bila bolje pripremljena.

To su važni planovi. Budući tako važni na galaktičkoj skali, oni moraju ići u korak sa načelom univerzalnog načela, univerzalnog zakona, univerzalnog razumevanja.

Mi smo to potanko objasnili u našoj maloj knjizi pod naslovom ˝Vizija˝. A knjiga polazi od toga da postoji dvanaest univerzalnih načela, svaki od njih povezan sa vašom manifestacijom ovde, i to je upravo prava tajna o bolesti na Zemlji.

Shvatite da je bolest nepovinovanje u vama prisutnom univerzalnom načelu, zanemarivanje tog načela, ili njegovo poricanje, ili ste vi možda (to je zapravo uobičajena pojava) svesni toga. Možda ste svesni energije koju nosi. Možda ne želite da joj se prepustite i postanete jedno sa njom.

Pojam ˝univerzalni zakon˝ sadrži neka teško objašnjiva značenja. Ona veoma nalikuju pravilima kako da se ponašate, oblačite, delujete u vašem društvu i sve te gluposti.

Međutim, ono o čemu mi govorimo bliže je daleko višoj dimenziji, nivou postojanja i razumevanja na nivou duše. U svekolikoj vaseljeni sva bića na svim nivoima dimenzija shvataju i poštuju Univerzalni zakon.

Neki od univerzalnih zakona kao što je Zakon o Suprotnom izrazu (neki izraz i njegova suprotnost teže da budu istovremeno stvoreni i zajedno delaju kao i da su u mogućnosti da budu u jednom obliku), neće se na uočljiv način ispoljiti u drugim delovima vaseljene. Zdravi ljudi ne moraju neminovno živeti u istom okruženju sa bolesnim.

To je zato što se Zakon Suprotnog Izraza kod nekih zajednica koje su ga shvatile pre svega odnosi na razumevanje svetla i tame i te su se zajednice odlučile za svetio prepustivši tamu drugim svetovima.

Na primer, nešto od te tame, kao što ste primetili, prisutno je ovde na Zemlji. Kod vas su univerzalna načela uneta u ćelijsko pamćenje.

Ona su, pre svega, krajnje bitna za ovu inkarnaciju. To su načela po kojima jedan oblik ili ideja ulaze u fizički oblik, u telo, u život, u stvarnost oko vas.

Kad uspostavite ravnotežu i vezu sa ovim univerzalnim zakonima doživljavajući ih u sebi, igrajući se sa njima, shvatajući ih, mogućno je da iznenada zapazite ubrzavanje karme u vašem životu. Stvari se događaju nešto brže. Mnogi od vas su već imali to iskustvo.

Vi nemate reći za to kao što su ˝Radio sam sa Zakonom Surotnog Izraza˝ ili Zakonom Karme ili Zakonom Ogledala (kako gore, tako dole), ali ćete uvideti da sa aktivnim približavanjem tom načinu vi zapravo sprečavate pre svega bolest.

Ovu zamisao je veoma teško razumeti upravo zato stoje tako jednostavna. To je način na koji vi aktivno tragate za i radite sa ovim univerzalnim načelima. Nije loše na intelektualnom nivou tragati za odgovorom i razmišljati pritom zašto se niste u svom životu pokoravali tom ili drugom načelu. Dobro je početi tako, ali vi ćete u svojoj nutrini doći do saznanja da se ključni problem krije u emocijama.

Postoji deo v s nevoljan na izvesnom nivou da prihvati i konačno aktivno ispolji jedan od ovih univerzalnih zakona. To je jako teško razumeti u svojoj nutrini. Vi bi rekli ˝Veoma želim da pomognem svojoj planeti, da delim svoj život sa drugima, da pomognem ljudima˝ i tako dalje, ali šta biva?

Možda nećete duboko u svojoj nutrini posegnuti za Zakonom Pomoći zato što niste voljni da tražite pomoć. Negde duboko u vama krije se želja da sve uradite sami, milom ili silom.

Svaki univerzalni zakon prati neko unutrašnje emocionalno stanje koje vas obično sprečava da shvatite suštinu tog zakona. To se ponavljalo iz života u život. To su osećanja, emocije, osećaj srca koji se provlači iz života u život.

Ponekad neki primer može prilično da vam pomogne da počnete da shvatate ova univerzalna načela. Pretpostavimo daje neki pacijent ili prijateljica došla da sa vama razgovara o fibroidnom tumoru materice. Vaša prijateljica je suočena sa problemom prihvatanja celokupnog reproduktivnog sistema i njegovog značenja.

Fibroidni tumor je uglavnom benigne prirode. Nauka smatra da ga je nepotrebno operisati ukoliko, naravno, nije praćen jakim bolovima, obilatim menstruacijama ili nekim drugim tegobama. To stanje predstavlja blokadu sile reprodukcije i stvaranja.

Žene obično poriču da dopuštaju određenom nivou seksualnosti da postane način njihovog ispoljavanja u spoljnom svetu. Ovde ne mislimo da žena treba da postane striptizeta ili prostitutka, mi ovde govorimo o načinu na koji čovek ispoljava punoću svog stvaralaštva.

Isti deo ličnosti je i reproduktivan, donosi život na svet, rada osećanje lepote i ljubavi koje može biti ravno osećanju koje budi dete, to je energija koja nije spremna da zahvati celokupno fizičko telo.

Čovek je možda često bio u takvoj situaciji da bi na primeru lekcije iz života mogao da shvati univerzalno načelo vezano za Zakon Ljubavi koji kao lepak sve spaja. Negde u Čoveku prisutna je nevoljnost da se prihvati Zakon Ogledala koji podrazumeva telo kao sliku onog duboko zakopanog u srcima ili dušama ljudi: kako gore, tako dole, kako unutra, tako spolja.

To su dva univerzalna načela koja su često na delu. Obično je potrebno treće načelo da bi njihovo delovanje dobilo fizički oblik i u tome je jedinstvenost pristupa te osobe svojim osobenim darovima.

U slučaju ove osobe njen stav može imati veze sa Zakonom Trajanja, ili spremnošću da se prihvati inkarnacija, da se prihvati i da se kaže ˝da, ja jesam.˝ Literatura posvećena duhovnim pitanjima skoro uvek uvažava načelo ˝ja jesam˝ kao veoma značajno. Spoznati ga u sebi i stvarno ga razumeti neopisivo je iskustvo. To je nešto do čega ne može lako da se dođe i pročita u knjizi.

Dok tragate za odgovorom šta da radite i kako da koristite sada dostupnu tehnologiju, postojeća tehnologija koju su razvili Rojal R. Rajf, Gaston Nesen, čak i Vilijam Rajh kao i mnoge druge izvanredne i snažne terapije hranom koje se sada javljaju, mogu da vam pruže rešenja - da, recimo, ako jedete sirovu repu zahvaljujući oksalnoj kiselini koju sadrži možete da rastvorite tumore bilo gde u organizmu.

Međutim ukoliko ove tehnike doprinesu otkrivanju (od ćelije pa na dalje) nekih od navedenih poricanja, načina sputavanja energije, onda je jedinka napravila pravi korak napred i isceljenje je trajno.

Nove tehnologije koje sada dolaze do izražaja koristiće se za oboljenja na fizičkom nivou, međutim vi niste naučili lekciju koju ona nose sve dok ne počnete aktivno za njom da tragate. Kako mi to vidimo, ove nove tehnologije biće dostupne prvo isceliteljima koji su u stanju da vas upoznaju sa idejom poštovanja univerzalnih načela, oslobađanja poricanja lekcije života i spoznaje bića koje stvarno jeste.

Tako iscelitelj postaje savetnik, a savetnik postaje iscelitelj. Na taj način ste vi sebi samom najbolji iscelitelj i najbolji savetnik.

Sada je vreme da, pre svega, otkrijemo tajni dnevni red ovog malog savetovanja koji je do sada većina vas shvatila. Postavite pitanje svojoj nutrini: jeste li spremni, da li želite, možete li prihvatiti, postoji li neki drugi način u vama sada da se oslobodite bolesti kao staze učenja na Zemlji, i zamislite to oslobađanje kod vaše braće i sestre.

Kao prvo, pitanje je jasno i lako je na njega odgovoriti; a zatim shvatite pravu istina koju u sebi nosi i do koje mere zadire u vašu suštinu, a to nije tako lako.

Tražimo od vas da sa visoke pogodne tačke ponovo razmotrite to pitanje i ako je odgovor makar i neko slabaško ˝da˝ ustanovićete da će se mogućnosti otkriti same.

One su svugde oko vas i čekaju da ih sada otkrijete, a tada će do promene stvarno doći tamo gde na nekom dubokom nivou prihvatite da to može biti deo vašeg postojanja.

Vas tome nisu naučili, to vi znate. Mnoge vaše majke govore ˝Ne izlazi bez tog i tog odgovarajućeg dela odeće zato što ćeš se inače prehladiti˝. Taj postupak vi počinjete da vezujete sa prehladom, a onda se javlja ozbiljno pitanje šta u vašoj nutrini treba osloboditi, budući da je većina toga vezana za obrazce koje ste sami stvorili.

U nekima od vas eterična sijalica već počinje da treperi iznad glave Čim shvatite nagoveštaj potvrdnog ˝da˝ koje je pravo ˝da˝, a ne ˝naravno˝ da, već da ˝duše˝ - ono koje kaže ˝da sada je kucnuo čas˝, i ˝da, volim sebe dovoljno da bi to dopustio.˝

Zbog toga odajemo priznanje svakome od vas. Kada se sada budete otvorili smaragdnom svetlu u svojoj nutrini, mi ćemo mu dopustiti da se u vama razvije do najvećih mogućnih razmera.

U ovom trenutku, tražimo od vas da unutar sebe prihvatite samo za trenutak ideju da je bolesti na Zemlji došao kraj. Isprobajte i vidite kako to izgleda. Vrlo jednostavno, zar ne?

Međutim, zamislite za trenutak da vaša duša ima nešto da vam kaže a vi niste voljni da saslušate, da se nešto događa u vama. Toplo je, divno i svuda oko vas je ljubav i svetio pada na vas. Osećaj staranja o sebi oblikuje reci ˝Voljan sam da slušam, volim sebe, osećam i znam da je Bog unutra.˝ Nešto slično ovome ste osetili u sebi i tada samo oslušnite. Tako bi to izgledalo, tako se to ide kad slušate.

Kad poodmaknete u meditaciji, tokom vizualizacije, koju smo prethodno opisali u vezi sa svetlom, uočite u sebi svoj drugi lik. Vidite šta vam se javlja, šta želi da mu se kaže, koji lik nosi u sebi.

Uočite to u sebi i spoznajte. Ti sitni postupci sprečavaju bolest i mogu pomoći da malo više razumete zašto ste došli ovde da bi to shvatili.

To svakako ne znači da morate odustati od drugih tehnika i oruđa, ali koristite to kao dopunu i svesni svega drugog i bolest više neće biti prisutna na Zemlji. Tako mi to vidimo, a vi ste na prekretnici. Ako je odgovor na pitanje ˝Da li ste spremni?˝ ˝Da!˝, onda ste krenuli pravcem koji će vas neumitno odvesti do nestanka bolesti na ovoj Zemlji.

Veoma smo zahvalni na vašoj spremnosti da čujete te ideje, da primite našu ljubav, da u svojoj nutrini potražite sve ovo i da shvatite načela ravnoteže i bolesti na višem nivou.

Ohrabrujemo vas da tragate za novim informacijama i razvijate se dalje u svojoj nutrini. Možda ćete ustanoviti daje u vama ogroman izvor nadahnuća i energije - i za to smo veoma zahvalni.Korisna adresa: http://www.esotheria.com/STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0050 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA