NOVE ĆELIJE, NOVA TELA, NOVI ŽIVOT - Poglavlje VI
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
AJKSAKA
 

Koordinator Saveta Dvanaestorice sa Inlerejtija, planete

vidovnjaka u sazvežđu Orion; Kvecalkotl iz kulture Maja,

prorok Ilija i Imhotep iz Egipta

Prenela Verlen Krouford

1. Planeta Zemlja oblikovana je od iste užarene mase, istog izvora svetla kao i sav ostali fizički svet. Prirodnije proces da Izvor stvara, da isijava energiju koja će se zgusnuti u oblik. Tako je Beskrajno Znanje iznedrilo ovu planetu u obliku kruga uhvaćenog u magnetni ogrtač vaše zvezde, Sunca.

Zemlja koju vi poznajete, mnogo je više od gromade sa rastopljenim središtem. Zemlja je Biblioteka svih Životnih oblika širom Galaksija. Zemlju su uredili i oplevili Baštovani koji krstare ovim određenim delom Vaseljene. Udaljenost planete od Sunca, okretanje oko ose i sposobnost da iznedri život omogućili su joj da preuzme ulogu otmena vrta u kome mogu da uspevaju različite biljke, životinje i nivoi svesti ljudske vrste.

Svi koji su ušli u oblik su Tačke Svesti koje su preuzele određeni oblik na određeno vreme. Vreme služi kao referentna tačka u dimenzionalnom putovanju.

To je tačka u kojoj se kap kiše kad dotakne Zemlju pretoči u hranu. To je tačka u kojoj se Svest o Svemu Što Postoji kad .takne Zemlju preobrazi u bezbroj oblika.

Svako od vas ko je u stanju da Čita ove reči i razmišlja o poruci jeste Ljudsko Biće. Čovek = Boja; Biće = IspoIjavanje; Bit = Svetio. Vi ste Boja Ispoljena u Svetlu. Zamislite gumenu loptu ispunjenu svetlom. Zatim zamislite da bušite rupe na toj gumenoj lopti, nekoliko milione rupa. Svako od vas je jedna rupa kroz koju protiče svetio. Vi ste Tačke Svesti Svega Što Postoji.

Tačke Svesti Božje Sile vi ste uvek bili i uvek ćete biti. Vi postojite u Svekolikom Vremenu, Svim Dimenzijama, Svom Prostoru. Vaša Svest je sada usredsređena na ovo određeno vreme i prostor, ali vi niste ograničeni na ovo područje.

To nalikuje trenutnom usmeravanju vaše pažnje na ovu određenu stranu i na ovu određenu REČ. Ukoliko proširite ugao posmatranja bićete u stanju da vidite ivice knjige. Ukoliko ga još malo proširite videćete svoje ruke kako drže knjigu, zatim mesto gde sedite, sobu koja vas okružuje ili baštu. U stanju ste da vidite nameštaj, drveće.

Ako pogledate kroz prozor ili gore kroz krošnje videćete nebo. Šta ste uradili? Vi ste proširili svoju svest, svesnost.

Zašto ste odabrali da uzmete oblik, da živite na ovoj Planeti u ovo vreme? Zato što ste Vi, stvaralac, želeli da postanete jedno sa tvorevinom. Vaša evolucija kao Tačka Svesti podrazumevala je da prođete kroz sve stvoreno, da osetite sve nivoe gustine i da proživite svaki trenutak procesa stvaranja.

Vi ste mnogo više od vašeg tela koje ste sazdali od atoma i molekula, a koje se ponaša u skladu sa semenom misli koje ste doneli sa sobom i koje vam služi kao oruđe ili tvorevina (Emocija = Energija u Pokretu), daleko značajnija od vašeg uma, a služi vam kao sredstvo za pokretanje Nadahnuća.

Vi ste Duhovno Biće koje širi svoju svest (svesnost) da bi obuhvatilo svekoliki život.

Sadašnjem procesu stvaranja ljudskog oblika prethodili su eksperimenti sa bezbrojnim raznolikim .oblicima života. Skoro svaki oblik probuđenog života (životinja) koji postoji na vašoj planeti razvio se u misleće biće, biće koje se sporazumeva i postoji na različitim planetarna širom galaskija. Ova planeta, Zemlja, služila je tim oblicima života kao vrtić i biblioteka.

Čovek, kao razbijen oblik života na Zemlji, odlučio je da bude kućepazitelj, da poseduje (ne da vlada) planetu. Vi ste odlučili da svojom ljubavlju (lepak Vaseljene) očuvate skladnu atmosferu kako bi život mogao da nastavi da se razvija.

Kao što vam je dobro poznato, posle ulaska u oblik, mnogi na planeti su počeli da zaboravljaju svoje naslede duhovnog tvorca i počeli da se poistovećuju sa oblikom. Oni su stekli uverenje da su odeljeni od stvorenog, umesto da su njegova suština. I tako je rođen strah. Ljubav je lepak, strah je haos. Ljubav održava atome i molekule na okupu, to je stvaralačka sila. Strah kida veze, razdvaja, izazivajući tako haos i rastakanje fizičkog.

Taj ˝scenario straha˝ jeste jedan način podsticanja rasta. Razmišljajte o sebi kao o zemljištu u bašti. Vi ste branilac, humus, tle iz kojeg mogu da niknu biljke. Vas kao tle prži Sunce. Stvrdli ste se i osećate se odeljenim od neba.

Uvukli ste se u školjku i uzdržavate se od povezivanja sa Svim Što Postoji. Ukoliko probijete tle, ako poorete zemlju, omogućićete sađenje novog semena koje će proklijati i ujediniti vas sa suncem i nebom.

Vi, kao Duhovna Bića, utonuli ste u gustinu materije. Doživeli ste osećanje odeljenosti. Igrali ste u snovima smrti i razaranja. Živeli ste u senci mržnje i nesporazuma. Vi razbijate građevinu starih uverenja. Vi sadite seme koje će transcendirati brojna stoleća iskustva zasnovanog na strahu.

Vaš put razvoja će prevazići gustinu i u isto vreme dovesti do spoznaje svega onog kroz šta ste prošli, da bi zaista razumeli da je načelo odeljenosti uzrok svake bolesti i neprekidne borbe tokom svih ovih vekova.

Vi i vaša planeta sada ste na putu ka rođenju, ka rođenju Globalne Svesti. Zato ste u poslednjih 5.000 godina prolazili kroz snop svetla, snop ubrzanja, i preostaje vam još 20 godina putovanja kroz to određeno svetio. Snop ubrzanja sličan je vašoj Golfskoj struji u Atlantskom okeanu. To je prirodna pojava u ovoj Galaksiji. Mnoge planete su prošle kroz ovaj snop i uzdigle se iz gustine treće dimenzije u frekvencije četvrte i pete dimenzije.

Zemlja se rađa, a svest o svim oblicima života se uzdiže u višu svesnost. Pošto ste se rodili (Biće u Svetlosti), vi ćete ići da(je kao svest jedinstva i pojedinačno i kao grupa. Vi ćete se pridružiti bićima Širom Galaksije koja su dosegla proširenu svesnost.

2. Kod DNK/RNK vaši su naučnici shvatili podjednako kao što su shvatili Galaksiju i njenu složenost.

Kad u vašim opservatorijima usmerite snažan teleskop put noćnog neba postaje vam jasno da su milijarde vidljivih i nevidljivih zvezda raspoređene po nekim obrascima ili jatima. Ukoliko smatrate da ste u stanju da dešifrujete vaseljenu odgonetanjem obrazaca galaksije, možda će vam pasti na um da na taj način shvatite i stvaranje.

To isto se odnosi i na posmatranje prirode ćelije. Vaš alfabet ima 30 slova i sa tih nekoliko znakova koje nazivate slovima ste u stanju da oblikujete milione reči na različitim jezicima.

Slova i zvuk tih slova nemaju sama za sebe nikakvo značenje, pa ipak vi raspoređujete simbole na papiru koristiteći ih zajedno sa glasom i odgonetate značenje tih zvukova i slika.

˝Alfebet˝ ćelije, DNK, sadrži preko 100.000 znakova! Uporedite 100.000 sa 30. Ljudskom umu u sadašnjem stanju svesti gotovo je nemoguće da zamisli složenost i raznolikost koju može da proizvede toliko raznolik obrazac.

Vi, kao Duhovna Bića ste graditelji tela u kome se nalazite. Vaše misaone forme, vaša uvrežena ubeđenja, zadržana u polju aure, Suštini vaše Duše, stalno su vas vraćala, vraćala, vraćala u fizičko telo.

Da, postoji kod, međutim kod služi kao instrument, klavir, flauta. VI ste svirač na tom instrumentu i vi svirate istu melodiju celi život. Ali kad se umorite od te melodije, tada počinjete da gubite energiju, da kopnite i umirete.

Snop Ubrzanja kroz koji Planeta sada prolazi pojačava frekvenciju vibracije vašeg tela. Zamislite posudu za mikser ispunjenu smešom mleka, voća i proteina. Sastojci se nalaze u posudi. Oni su opušteni i nalaze se na odgovarajućem nivou, bilo da leže na dnu ili plutaju blizu vrha.

Sada uključite mikser. Sastojci počinju da se okreću i sudaraju jedan s drugim. Možete da posmatrate kako idu tamo-amo i menjaju sa povećanjem brzine. Na kraju, oni postaju jedna smesa. Na kraju je nemoguće razlučiti ih.

Snop Ubrzanja je mikser. Sve što je u vama bilo odeljeno sada je promenjeno i promešano. Uočavate da nekadašnje misli i osećanja isplivavaju na površinu. Doživljavate stvari koje bude sećanja na nešto što ste mislili daje odavno zaboravljeno. Suočavate se sa svojim strahovima u živim bojama.

Šta drži vaše telo na okupu tokom ove promene i zbrke? U mikseru je mleko poslužilo kao osnova koja je voću i proteinima omogućila da se stope, U vama je Ljubav, ljubav prema sebi, osnova koja omogućava osećanjima i iskustvu da se stope.

Pravo zdravlje je u skladu sa vama, sa vama kakvi ste sada.

Zato uđite u mikser. Volite svaki deo sebe, posebno delove koje ne volite, posebno ono što vam stvara probleme, budući da je Ljubav mnogo više od primedbe ˝Dopadaš mi se˝. Ljubav je zapravo lepak koji održava na okupu delove vašeg sistema ćelija, atoma i molekula, DNK. Ljubav je njiva iz koje rastete. Ukoliko vam neki deo nije drag, vi započinjete proces dezintegracije.

Veoma je važno da shvatite sistem Čakri. Te točkove života, Vrtloge Energije koji oživljavaju vaše biće. Istočnjačka tradicija ih naziva Čakrama.

Čakre su spojevi sa punom Suštinom Duše vaše koja sliči Jajolikom Svetlu nalik velikom jajetu koje prelazi fizičko telo za oko metar do dva. Svaki vrtlog je prijemnik i predajnik elektromagnetnih obrazaca energije.

Svaki Vrtlog (Čakra) odgovara jednom nivou svesti (svesnosti) i služi kao ˝kanal˝ za ulazak te energije, te misaone forme u sistem. Na dnu kičme nalazi se Muladara Čakra (Preživljavanja). Vi najčešće.ne brinete o osnovnim elementima opstanka: disanju, varenju hrane, organizovanju različitih životvornih procesa fizičkog tela.

Međutim, kad se usredsredite na razmišljanja o strahu i smrti, bolesti i razaranju, vi se uplićete i zbunjujete prirodni protok energije u Muladara Čakri.

Manipura Čakra (Seksualnosti/ Stvaralaštva) druga je Čakra a nalazi se ispod pupka. Ta oblast vašeg života, taj vrtlog energije, je obično krajnje prirodan i nema potrebe da se o njemu svesno razmišlja.

Seks, reproduktivno i stvaralačko ispoljavanje su u suštini iskustvo tela i fizičkog života. Ipak, vaše društvo je ovaj prirodni proces pretvorilo u moralno pitanje. Otuda su osećanja krivice, straha, potiskivanja, zlovolje, zbunjenosti i mržnje prema sebi doveli do blokade protoka života u Manipura Čakri.

Treća Svadisthana Čakra, smeštena u Solarnom Pleksusu, je unutrašnje sunce. To je centar iz koga izvire tok života oživljen i probuđen putem volje i moći. Iz ovog Vrtloga izlazi u spoljni svet želja za ostvarivanjem, iznedravanjem u obliku. Razmišljanja o strahu, slabosti i zbunjenost sprečavaju solarnu moć da oživi vašu unutrašnju misao u obliku.

Četvrta Čakra smeštena je u sredini prsa. To je Anahata (Srčana Čakra) i Vrtlog je kroz koji struji Ljubav, lepak Vaseljene. To je četvorodimenzionalno iskustvo emocija (Energija u Pokretu).

Anahata zauzima središnji položaj između tri Čakre duhovne oblasti iznad srca i tri Čakre zemaljskog ispoljavanja ispod srca. To je Vrtlog u kome misli započinju proces dobijanja oblika.

Mali kalupi naelektrisanih paketa misli stižu u Anahatu i tu ih oživljava lepak koji održava svekoliko stvaralačko ispoljavanje na okupu. Misli tuge, odeljenosti, mržnje prema sebi i straha zaustavljaju proces lepljenja.

Peta Čakra, smeštena u grlu, Višuda (Čakra Sporazumevanja), pripada sledećem nivou stvaralačkog ispoljavanja. Višuda predstavlja ono što vi označavate kao ˝razmišljajući um˝.

To je petodimenzionalno iskustvo bivstvovanja u misli, Mental ili Eterično Područje. Višuda Čakra okuplja ideje koje se ispoljavaju u vidu nadahnuća i te spoznaje ugrađuje u čvrste pojmove.

Razmišljanja o bezvrednosti, strah, glupost i agresivnost zaustavljaju tok nadahnuća i parališu Višuda Čakru, dovodeći do grešaka u sporazumevanju i nereda.

Šesta Čakra, smeštena na sredini čela, naziva se Adžna (treće oko) budući da omogućava uvide (gledanje između dimenzija), intuiciju (unutrašnje znanje), i psihičku sposobnost (videti ono što se ne može videti fizičkim očima).

Adžna prihvata nadahnuća i potom prikazuje posmatraču sliku neke od mogućnosti. Ona je središte između duha i stvorenog. Strah od nepoznatog, od onog što se ne vidi, ne čuje, menja strukturu Adžne i uzrokuje osećanje odeljenosti, nerazumevanje i gubljenje samopoštovanja.

Sedma Čakra je smeštena u kruni glave i zove se Sahasrara Čakra, hiljadulatični lotos. To je prijemnik najviše frekvencije Svega Što Postoji i ulazna tačka za znanje izvan znanog. Sahasrara Čakra neposredno prima nadahnuće (inspiraciju - in Spiritos).

Ona omogućava primaocu da se potpuno otvori prema Božjoj sili, Suštini Duše, Višem Sopstvu i iskustvu Mira koje nadilazi svako poimanje. Razmišljanje o bezvrednosti, nezaslužnosti, strah od života i smrti zaustavlja tok Izvora Svih Moći.

Pravo zdravlje je prepuštanje prirodnom toku Vrtloga energije koji oživljava fizičko telo.

Opustite se. Opustite se. Budite opušteni, kako biste omogućili umu, mišićima, energiji života da se opuste i budu opušteni. Vaš podsvesni um je samo oruđe kojim gledate, čujete, osećate i sporazumevate se sa fizičkim svetom.

Devedeset odsto aktivnosti u životu nije pod kontrolom svesnog uma. Pa ipak, svesni um može da se umeša i izazove bolest. Zato, opustite se.

3. Naslede je stalno ponavljanje genetskog koda ustanovljenog u misaonim obrascima generacija sličnih shvatanja i utisnutog u materiju koja se zgusnula u fizički oblik.

Svaka pojedinačna Tačka Svesti odlučuje se za genetske spojeve koji odgovaraju misaonom obrascu ispoljenom u telu duše. Fizičko telo se na taj način usklađuje sa mislima i iskustvima prošlog života svog vlasnika.

Naslede se može uporediti sa različitim tipovima automobila. Postoje razni tipovi izrade pod imenima Ševrolet, Ford, Honda itd. Genetski kod odgovara mašini zamišljenoj da odgovara svakom stilu automobila. Oni iz fabrike izlaze suštinski isti, a razlikuju se po obliku branika, farova, dužini šasije itd.

Kod vas postoje određene etničke grupe koje imaju svoj osobeni oblik glave, očiju, tela. Postoji mogućnost da se na-viknete na auto koji ste kupili. Vi možete da mu promenite oblik, ali on će ipak zadržati sve suštinske elemente koji čine taj određeni model. Isto važi za vaš boravak u fizičkom telu. Vi možete da se naviknete na tu jedinicu a to i činite.

Uticaj okoline u neposrednoj je zavisnosti od misaonog obraz-ca koji stičete od vaše određene zajednice. Vi stičete navike u skladu sa uslovima koji vas okružuju. Često je vaša navika posledica straha i zbrke, a vi počinjete da menjate telo da služi kao štit, a ne za ispoljavanje života.

Osnovni činioci nasleđa i okoline su stalni. Povećavanje polja vibracije budi i pokazuje ˝umu˝ misli koje su u njemu. Više nije mogućno zaboraviti ono o čemu razmišljate. Tok menjanja misli slediće fizičko telo a kad oslobodite i očistite svoju svest i preispitate ˝uvrežena uverenja˝ telo će1 početi da reaguje na daleko zdraviji način.

Glavno ˝Uvreženo uverenje˝ koje nepovoljno utiče na sve vaše živote jeste verovanje u fizičku smrt.

Od trenutka kad dovoljno odrastete da razumete jezik vašeg društva vama se govori da morate umreti. Načelo smrti je stalno tu oko vas. Ono vas prati; ono je iza svakog ćoška. Vi živite u stalnom, podsvesnom strahu od smrti. To verovanje bi moglo biti od pomoći UKOLIKO stvara atmosferu u kojoj potpuno uranjate u život i u potpunosti ˝Proživljavate sadašnji trenutak˝. Neki ljudi reaguju na taj način i žive punom parom uživajući u svom životu.

Većina ljudi reaguje na verovanje u fizičku smrt tako što živi uzdržano, diše plitko, voli umereno, jedva se pomera u telu, sve iz straha da će biti brzo isterani. Ta ideja, to nečuveno načelo da možete steći fizičku besmrtnost, da možete živeti večno, može vam delovati smešno. Međutim, kažemo vam da je to (krajnje neophodna) zapovest koja vam nalaže da menjate uvreženo uverenje dok se krećete ka višim dimenzionalnim frekvencijama. Zamislite daje o što govorimo istina, da ste vi i vaša planeta ušli u Četvrtu Dimenziju aprila 1990. četvrta dimenzija je Astralno Carstvo. To je i van frekvencije u koju ste u prošlosti ulazili kad napustite telo. Vi ste ulazili u Astral zato što posle smrti niste bili svesni da ste umrli i zato vas je sledila cela planeta. Kako možete biti sigurni da se to dogodilo? Pogledajte kako se vreme ubrzalo. Pogledajte kako se brzo vaše misli ostvaruju.

Sada, budući da ste u Četvrtoj Dimenziji, imate mogućnost da svesno odaberete bilo koje doba u kojem želite da bude vaše fizičko telo i da doživite zdravlje i vitalnost tog doba. Kako planeta bude ulazila u sve više i više frekvencije vi ćete sticati sposobnost da ponesete svoje fizičko telo sa sobom u sledeću dimenziju, petu dimenziju, Eteričnu ili Mentalnu Ravan. Ovo načelo Fizičke Besmrtnosti vam omogućava da kažete: ˝Mislite da mogu da očuvam ovo telo sve vreme?˝

Da.

˝O, Bože, mislim da moram da povedem računa o svom telu!˝

Da.

˝Stvarno?˝

Da.

4. Svaki pojedinac je mikrokosmos makrokosmosa Svega Što Postoji. Vi ste hologram Božje Sile koja oživljava Sve. Da li ste ikad videli laserskim zrakom na staklo prenet hologram? On je izrazito trodimenzionalan. Možete da ga posmatrate sa više strana. Znate li da - ukoliko se staklo slomi, potpuna slika ostaje očuvana na svakom parčencetu stakla? Vi ste to parčence. Vi ste potpuna slika.

Kosmički ciklusi i ritmovi nalikuju onim prisutnim u svemu što živi, u svemu stoje živo. Građa najsićušnije ćelije oponaša ritam najsloženijeg organizma. Vaseljena je živa. Ona udiše i izdiše. Ona već milenijima ulazi u oblik i odlazi u ne-fizičko. Preko 90 odsto vaseljene je nevidljivo, isto kao i preko 90 odsto vaše svesnosti i podsvesti.

Dolazilo je do Velikih Praskova, kao što kažu vaše teorije, i do njih stalno dolazi. Postoje Crne Rupe, kako ih zovete, koje pokreću energiju kroz dimenzije i utkivaju je u sebe oblikujući likove jednake postojećim i paralelne Vaseljene. To je makrokosmos vašeg iskustva kretanja kroz dimenzije i iskustva paralelnih života.

Isti tok energije, isti tok stvaranja i haosa, jina i janga Svega Što Postoji, kreće se neuništiv, večan, bez početka i kraja kroz sve dimenzije i sva fizička ispoljavanja.

5. Dok tokom promene dimenzije vi jašete na talasima energije obilazeći svoju planetu, važno je da izdvojite vreme za opuštanje i otvaranje duhovnoj struji, za meditaciju, kako vi kažete. Ujutro i uveče sednite i stišajte um, pobegnite od misli u carstvo svetla i mira. Razlog zašto je potrebno da se redovno meditira jeste da um i telo steknu naviku, ritual, iskustvo mira. Tako ćete shvatiti daje sposobnost da se stiša um, ude u središte oduvek bila vaša, u svakom pogledu. Usporićete vreme i ući u bezvremenost. Javljaće se pauza između rečenica, između reci, zato što više nećete zapljuskivati um. Naučićete da budete u tišini.

Zamislite da ste veliko jezero. Vidite krugove u jezeru nalik prstenovima u stablu. Krenite od oboda jezera i počnite da gladite vodu. Vidite kako postaje ravna i tiha i posmatrajte kako postaje kao ogledalo i kako se u njoj ogleda drveće na obali jezera. Izgladite sledeći prsten idući u pravcu svog tela, pa sledeći i sledeći sve dok ne vidite mirno jezero, glatko kao ogledalo.

Sada uđite u telo i nastavite da gladite energiju sve dublje i dublje dok ne dostignete sredinu središta vaših prsa u Anahati, u središtu Piramide (sa vatrom unutra) gde mali plamičak treperi i sjaji. Uđite u plamen. Polako, lagano, terajte plamen u visinu i pomerajte ga kroz svoje grlo, Čelo, gore kroz Sahasraru i izvedite napolje kroz vrh glave u vidu izvora energije.

Idite naniže uz plamen, nežno nazad u srce, zatim proširite plamen dole u solarni pleksus, u Manipura Čakru u dno kičme i izvedite napolje kroz nit uzemljenja u zemlju.

Širite se i proširujte dok plamen ne dospe do središta zemlje. Povucite svoju svest kroz plamen nazad gore u telo i zaustavite se na tački neposredno ispod pupka. Ostanite tu, usredsredite se na disanje. Budite na mestu svog rođenja, budite uz vaš priključak sa Svim Što Postoji. Opustite se i dišite.

Vaša je sposobnost da ostanete u telu i da shvatite (prave oči) da možete da vidite vasceli život i da možete da menjate sve okolnosti... sve vaše probleme, ulazeći u nutrinu, uviđajući da je život sistem biofidbeka.

Život vam pokazuje ko ste vi i o čemu razmišljate. Život je ogledalo u kome možete da vidite sebe.

Sve dok ne shvatite tu činjenicu, taj zakon stvaranja, vi ćete se osećati kao žrtva, naučiće vas osećanje bola i nezadovoljstvo, posebno zato što se menja energija planete, a vi ste izvrnuti naglavce nalik boci vina sa talogom na dnu. Vi vidite talog. Da biste izbacili krhotine potrebno je da se stišate i opustite.

6. Energija u vašem telu je elektromagnetno polje koje pokreće pulsiranje misaone forme u polje gustine koje vi nazivate životi ˝stvarnost˝.

Pulsiranje je u skladu sa stvaralačkom silom svega postojećeg. To je Svest o Vama koja pokreće energiju ili blokove energije do različitih tačaka unutar tela.

Kako polje gustine postaje lakše, tako i vaše misaone forme moraju postati lakše, ili će dovesti do prekida u elektromagnetnom polju i izazvati bolest i kopnjenje fizičkog tela. Tu izmenu u misaonoj formi možete uporediti sa stvaralačkim naporom klesanja kamena i pretakanja u skulpturu.

Potrebno je oruđe, Čekić i dleto, da bi se skinuli slojevi i otkrio oblik unutra. Ako bi to isto teško oruđe koristili za obradu gline dobili biste samo veliku gomilu ničeg.

Dletom i čekićem na glini bi samo rasturili materijal i stvorili haos i ne bi dobili nikakav oblik. Zato koristite ruke za modeliranje gline. Nežnim pokretima oblikujete likove, uglavnom dodajući, a ne odbacujući glinu.

Ako radite sa tečnim materijalom, vi ćete pomešati sastojke, zatim ih uliti u kalup i ostaviti da se na niskoj temperaturi u frižideru tečnost stvrdne u oblik.

Kako gustina u vašem okruženju biva lakša, tako se i vi menjate od tvrdoće kamena ka lakoći tečnosti.

Način oblikovanja mora da se promeni i prilagodi novom materijalu. Zato moraju da se promene misli koje određuju vaša osećanja. Krutost u razmišljanju, misli o odeljenosti, misli straha i mržnje, bola i tuge, moraju da ustupe mesto fleksibilnosti i jedinstvu, ljubavi i brižnosti, radosti i svetkovanju. Na fizičkom nivou je bitno izmeniti način ishrane i jesti lakšu hranu. Životinje na ovoj planeti podvrgnute su istom preobražaju kao i vi a sa promenom frekvencije njihovi sistemi su postali otrovni. Zato vam se preporučuje da se hranite biljkama koje energiju primaju neposredno od Sunca. Za vaš sistem izvor života predstavlja voće i povrće, žito i zeleniš koji telu neposredno dostavljaju hranljive sastojke.

Brižljivo se mora kontrolisati uzimanje vitamina i minerala u pilulama, budući da će telo odbaciti ono što nije u stanju da asimilira. Izbegavajte prerađevine, šećer i veštačke sastojke. Hranite se prirodnim hranljivim materijama sadržanim u živim biljkama. Pijte obilato svezu vodu i udišite duboko do stomaka i vaše telo će biti zdravo. Koji vas minerali privlače? Videćete da oni nedostaju u vašoj ishrani i da su vam potrebni za isceljenje.

Drago kamenje i kristali sadrže u svom energetskom polju i isceliteljske i razgrađujuće uticaje. Obratite pažnju koji vas uticaji privlače. Ove divne tvorevine svojim prisustvom omogućavaju da srce postane lakše i da se izmeni proces razmišljanja.

Ukoliko se upustite u meditaciju o mudrosti sadržanoj u kristalu, uspostavićete vezu sa sveukupnošću postojanja, budući da kristali čuvaju tajnu rasta i uključivanja u pomisao.

Svako od vas se razvija od obrasca zasnovanog na ugljeniku ka obrascu zasnovanom na silikonu. Vi postajete kristali, inkarnirani Hrist, primaoci i odašiljači energije, prisutnost; beskrajno znanje Svega Što Postoji.

7. Kao što postoje razne vrste odnosa medu ljudima, odnosi unutar porodice, medu prijateljima, kolegama na poslu, prema prolazniku na ulici, tako postoji beskrajan broj različitih odnosa između kosmičkog bratstva i duhovnih učitelja koji su fizički služili na planeti.

Svi duhovni učitelji su služili na Zemlji i drugim planetarna. Sva ljudska bića na ovoj planeti živela su na drugim planetarna. Nekima je Zemlja zavičaj. Oni su na Zemlji stekli prvo iskustvo u ljudskom obliku i probuđene svesti.

Većina Zemljana imali su svoje prvo iskustvo u obliku na nekom drugom mestu u Vaseljeni, obično u nekoj od Galaksija u čijem je sastavu na milijarde sunaca.

Svi koji su na Zemlju dolazili kao učitelji bili su oni koji nisu zaboravili ko su kad su ušli u gustinu. Oni su bili sposobni da se probude i ostanu svesni svog porekla, a tokom života su se trudili, kao što ste zapazili, da probude one koji su hteli da slušaju.

Anđeosko Carstvo je zapravo šesta dimenzija, Duhovno Carstvo. Sedma dimenzija je Sve Što Postoji. Mi govorimo o Vaseljeni sa aspekta Sedme Dimenzije, međutim u okviru tih dimenzija postoji podela i te razne nivoe drugi nazivaju odvojenim dimenzijama. Terminologija sputava otkrivanje sloja po sloja međusobno povezanih dimenzionalnih sfera.

Za one čija svest može da dosegne dalje, izvan misli, izvan vremena, izvan prostora, kaže se da prebivaju u šestoj dimenziji.

Kad govorite o sadašnjem odnosu vlada prema izvesnim snagama NLO na planeti, važno je odrediti vladine snage i snage NLO. Vlada je isuviše širok pojam, budući da za vladu radi nekoliko miliona ljudi kojima je na prvom mestu njihova porodica i penzija. Oni su čitali o NLO samo u šarenoj štampi kupljenoj u obližnjoj samoposluzi.

Ne postoji zavera u vladi. Postoji nekoliko ljudi koji znaju za vanzemaljske kosmičke letelice, a rade za privatne agencije povezane sa vašom vladom. Postoji još manji broj ljudi koji je sarađivao sa Vanzemaljcima na razvoju projekta kojim bi se pomoglo planeti na njenom puru ka preobražaju.

NLO (Neidentifikovani Leteći Objekti) je pogrešan naziv. Većina objekata, po prirodi međugalaktičke letilice, lako se mogu identifikovati. Postoje različiti posetioci iz različitih krajeva galaksije koji posećuju Planetu Zemlju tokom ovog preobražaja. Većina bića su na nivou svesti koji podrazumeva nemešanje niti ugrožavanje vrste sada inkarnirane na planeti.

Postoji i mali broj bića iz Četvrte i Pete Dimenzije čija svest nije otvorena nivou izvan misli i oni se nisu uključili u Beskrajni Izvor svekolike mudrosti. Ta bića još uvek razmišljaju .o međusobnim odnosima u okvirima udri, tuci. U toku je njihovo prevaspitavanje u skladu sa prirodom njihovog zadatka i u odnosima sa njima se ističe potreba za opreznošću.

Iz ovog područja se trenutno pod pratnjom izvode svi, bez obzira da li su fizički rođeni na Zemlji ili na nekom drugom mestu, koji bi mogli na ovoj planeti da dovedu do razaranja i patnje. Trenutno se u ili izvan vašeg Sunčevog sistema nalaze brojne prijateljski raspoložene snage, njih nekoliko miliona. Oni su došli da raščiste put za prosvetljenje vrste.

Svi skloni da uspostave kontrolu, razore ili unište planetu doživeće ubrzanje i biće vraćeni bespomoćni u vlastitu čorbu patnje i straha.

Kao što smo rekli, svako od vas ima sposobnost da očisti svoje energetsko polje i otvori ga novoj stvarnosti u mišljenu, oseća-njima i delanju. Vi ste kovači svog života.

Ukoliko prihvatite scenario zavere, produžujete život misaonoj formi shvatanje sebe kao žrtve. Sa svojim beskrajnim pričama o zaveri, vi prenosite birokratsku politiku u Vaseljenu.

Mudrost je biti svesan svih vidova života na planeti i drugim mestima. Da, verovatno će biti i onih koji više vole postojanje suprotnosti ljubavi i straha, patnje i zadovoljstva, radosti i tuge.

Mi vam govorimo da ste vi ti koji odlučujete, vi ste ti koji ćete odlučivati, koje ćete misli negovati, koje će misli biti u vašoj svesti. Kao onaj koji odlučuje, tvorac svoje stvarnosti, vi ćete u Vaseljenu poslati misao koja će dobiti oblik.

Ako budete želeli da mislite o zaveri, vi ćete je stvoriti. Ukoliko želite da mislite o zlim carstvima vi ćete ih stvoriti. Pogledajte na trenutak Sovjetski Savez. Nije bilo tako davno kada je većina ljudi u SAD verovala da je Sovjetski Savez carstvo zla.

Šta vidite sada? Mnoge, mnoge promene!

8. Rat u Zalivu, Pustinjska oluja kako ste ga nazvali, bio je fizičko ispoljavanje Astralnog Područja, Četvrte Dimenzije, gde osećanja vladaju svim. Husein i Buš međusobno su se predstavljali svojim sledbenicima kao primer ˝dobra protiv zla˝.

Svaki je predstavljao spoljnu manifestaciju unutrašnjeg rata koji je besneo medu narodima sveta.

Sadam Husein je pružio Zemlji iskustvo Globalne Svesti. Sav svet je složno mrzeo Sadama. On je ušao u Kuvajt samo mesec dana postoje vaša planeta ušla u Frekvenciju Četvrte Dimenzije.

Misli moraju postati stvarnost. Misli praćene emocijama (energija u pokretu) postaće stvarnost brže i daleko izraženije.

Vi ispoljavate ono što želite.

Vi ispoljavate ono čega se plašite!

Na planeti se najviše želelo okončanje hladnog rata između SAD i Sovjetskog Saveza. Zahvaljujući ekonomskoj računici i bankrotstvu velikih sila ukazala se prilika da se spusti odbrambeni štit i ustanovi da se pregovorima može postići mir.

Na planeti ste najviše strahovali od mogućnosti da se, čak i ako se Sovjetski Savez i SAD sporazumeju, ne pojavi neki ludak (verovatno na Bliskom istoku) i ugrozi celi svet svojim nuklearnim potencijalom.

I eto... Sadama Huseina!

Vi ste ispoljili ono što ste želeli i vi ste ispoljili ono čega ste se bojali. Jedini način da preinačite ludilo na ovoj planeti jeste da shvatite da ste vi tvorci svega. Kada svest usmerite u nutrinu, shvatićete da postoje misli moći i kontrole.

Shvatite da bi vam bilo drago da stojite uzdignute glave, da vas celi svet pamti. Priznajte da takođe u vama tinja želja da odbacite sve što vam se suprotstavlja. Krenite u nutrinu i započnite razgovor sa svim delovima svog bića. Shvatite da su ti delovi vas ekstremna slika onog što vam se događa u životu, onog što čitate u novinama i gledate na televiziji.

Započnite razgovor sa tim različitim delovima sebe i pitajte postoji li možda neki drugi način da se rese vaši problemi. Neki drugi način umesto besa i straha, razočarenja i borbe? Da li bi ti delovi vas bili voljni da se menjaju?

Šta ako možete da ostvarite iste ciljeve bez svih ovih argumenata? Šta ako možete da živite srećno i spokojno i uprkos tome imate sve što hoćete? Da li bi ti delovi vas bili spremni da se promene? Početak je na vama.

Vi stvarate vode koji vas predstavljaju. Vi stvarate sudeonike koji se i dalje pojavljuju u vašem životu. Stvorite novu unutrašnjost i pojaviće se nova spoljašnjost.

9. Ovoj planeti, budući da je biblioteka svih oblika života unutar galaksija, potrebna je reorganizacija. Ona je postala vašar zbrke u umovima ljudi.

Kad nema ljubavi u srcima muškaraca i žena, deve i elementali moraju da rade prekovremeno pokušavajući da spasu živote biljaka i životinja. Njima je potrebna čovekova stvaralačka sila ljubavi, budući da je razarajuća sila vaše mržnje gotovo uništila planetu.

Ukoliko ne promenite svoj um, malo je toga što mogu učiniti Vanzemaljci i Duhovni Učitelji bilo prisutni ovde ili povremeni posetioci planete. Mi smo došli kao kosmički savetnici. Mi niti možemo niti hoćemo da preotmemo ovu planetu.

Jedino što možemo jeste da se nadamo da ćemo probuditi vaše moći pre nego uništite vasceli život. Vi ste ti koji odlučujete. Svaka vaša misao, svako vaše uvreženo ubeđenje za koje ste se prilepili DOBIĆE OBLIK.

Proučite pažljivo ono u šta verujete. Često kažete ˝A, da, shvatam, ali ovo je istina.˝ Šta je istina? Da u vladi sede zli ljudi? Posetite okružni sud, gradsku većnicu, državni ured, vladine zgrade. Srešćete obične ljude baš kao što ste i sami, kako razgovaraju o poslednjoj televizijskoj emisiji, svojim ljubavnim vezama i svojim finansijskim teškoćama.

Preispitajte svoja ubeđenja. Preispitajte svoje strahove. Vi ste odgovor na Svetski Mir danas i večno.

10. Ako pogledamo scenario sadašnjih nemira postaje jasno da su sve strukture koje ne služe potrebama čovečanstva i planete razorene i uništene. One se urušavaju od sopstvene težine. Podloga je preorana i posađeno je seme nove stvarnosti.

Šta će nići? Bezbrojne mogućnosti otvoriće se ljudskoj rasi, planeti Zemlji, Sunčevom sistemu i galaksiji, baš kao što su i vaše lične mogućnosti neograničene.

Lanac misli koji smo smestili u orahovu ljusku je sledeći: Vaša planeta putuje kroz snop ubrzanja koji će dovesti do iznedravanja Globalne Svesti i susreta sa predstavnicima drugih planeta koji su prošli kroz slične okolnosti.

Verovatni ishod ovih događaja imaće za posledicu takav procvat stvaralaštva i proširenje svesti o kome se dosad nije ni sanjalo na ovoj ravni.

Doći će do preispitivanja svih struktura i ustanovljenih organskih timova kako bi došlo do isceljivanja planete i svih oblasti života.

Ustanoviće se saveti stručnjaka za svaku oblast na nivou zajednica, države, na nacionalnom i planetarnom nivou koji će sarađivati na rešavanju pitanja očuvanja životne sredine, dobrobiti životinja, pitanja zdravlja, obrazovanja, stanovanja, poljoprivrede, transporta, privrede, vladinih struktura, finansija, raspodele itd.

Sve nove strukture biće organizovane tako da ubrzaju ujedinjavanje svih područja života. Kosmički savetnici ponudiće savete i dati preporuke, shvatajući Čoveka kao čuvara i zato odgovornog za sopstveno isceljenje jednako kao i Planete Zemlje.

Na vama je i na vašim prijateljima. Mi smo tu da budemo pozvani. Vi ste ti koji donosite odluke.

Vi možete izabrati haos i zbrku i nastaviti dramu žrtve i agresora do uništenja.

Ili možete izabrati ljubav, radost, mir, sklad, negu, brigu, saradnju i produžiti evolutivni eksperiment vrste.Korisna adresa: http://www.esotheria.com/STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0051 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA