NOVE ĆELIJE, NOVA TELA, NOVI ŽIVOT - Poglavlje XII
 
   
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
TAJANA, Dr. SOKRI & KORTON
 

Preneo Mark Niklas

Tajana se poslednji put na Zemlji inkarnirala pre nekih 45 godina i bila je »fizičkom svetu sestra medija Marka Niklasa do svoje smrti. Ona sada živi na svojoj zavičajnoj planeti Šaker u zvezdanom sistemu Plejada.

Pozdrav u Svetlu koje će Biti. Ja sam Tajana.

Zamoljena sam da govorim imajući na umu važnost genetskog koda / obrasca života koji nazivate DNK i promena do kojih u njemu dolazi. Verujem da razumevanje načina kako je DNK oblikovan, ne ulazeći pritom suviše u naučno / medicinska objašnjenja, može biti od koristi, zato mi dozvolite da vas povedem na put koji će vas nagnali na razmišljanje. Kako Brat Sananda kaže ˝Misli da bi se setio - ne podsećaj se da misliš˝.

Možda znate da se Zemlja kupa u vibracijama isceljujućih zrakova strahovite snage. Budući da zraci utiču na sve što živi na i u vašoj planeti, mnoge se čudesne stvari događaju. Vi koji stalno dobijate i gubite na težini - borite sa željom za šećerom - povremeno vam se poremeti san, pa se čak suočavate i sa kratkotrajnim osipima na koži - ne paničite. Te i mnoge druge pojave su deo velikih promena kroz koje prolaze svi stanovnici Majke Zemlje - takođe zvane Akaša, Geja i Smaragdna Planeta.

Vratimo se milijarde godina unazad na planetu Zemlju kad je posle svog rođenja počela da se hladi. Kad bi putovali nazad kroz vreme postali bi svesni mirisa, zvukova i osećaja ... mirisa gorućeg sumpora... zvuka pištećih gasova i osetili struje novorođenog entiteta ispunjenog uzbuđenjem. Vaša planeta Geja upravo je izbačena u vaseljensko carstvo planeta. Ona u sebi nosi mnoge kosmičke obrasce i energije. Na Majku Zemlju bačeno je takođe i seme iz koga će iznići oblici života. Fuzija elektromagnetnih i organskih delova svetla, koji se nekontrolisano okreću u vrtlozima energije, konačno će iznedriti prvi mikroorganizam. Upravo tu želim sa vama da krenem u pustolovinu. Da li ste ikada tokom života razmišljali koji elementi grade elektromagnet-ni/biološki sastav vašeg tela?

Vaša fizička tela sastavljena su od istih elemenata koji Čine vašu zemlju. Vaši naučnici mogu utrošiti stotine časova i bilione dolara pokušavajući da shvate pravo značenje života, ali će im uvek izmicati ono bitno. Prava suština vašeg sastava nalazi se u istom genetskom kalupu koji je uticao da na vašoj zemlji postoje vulkani, okeani, pa čak i da se očuva ravnoteža putem gravitacije.

Kad je Zemlja počela da se hladi i zrnca prašine počela da se talože, zapanjujuća zamisao počela je da dobija obrise. Smeša elektromagnetnih / bioloških nanosa i nanosa stranog (vanzemaIjskog) porekla počela je polako da se cedi u meku, poroznu, mokru površinu nove Majke Zemlje. Smeša jakog naboja upravo ujedinjenih elemenata izvora života izazvala je prvo gomilanje pare dovoljno da se vine put neba plešući zajedno sa rastopljenom vrelom magmom koja je izbijala kroz pukotine lica Zemlje.

Zamislite sledeće: krv unutrašnjosti Zemlje lava - njena Životna Sila dolazi u dodir sa devičanskom suštinom koja će na kraju, posle nekoliko miliona godina iznedriti Duh Života. Šta se događa kad se tamjan u prahu pospe preko vrelog usijanog uglja? Zamislite dim njegove pare - ugalj je lava i napokon ti divni mirisi su novi Duh Života. Možete li takođe da vidite prekrivač – ogledalo lika DNK - kako je stvoren okretanjem Zlatnog i Srebrnog Zraka? Oni su pomagali u stvaranju ove planete spajajući se i oblikujući je od unutra prema spolja.

Vremenom se para uzdizala i zgušnjavala u sprudove (oblake). Stalni pritisak gravitacije i neprekidni tok radioaktivnih talasa Svetla doveo je do prve kiše. Ovde sad moram da prekinem i kažem nešto o stvarima galaktičke prirode.

Bilo je mnogo onih koji su sa neke udaljene zvezde posmatrali ovo rađanje i s uzbuđenjem čekali trenutak kad će ugledati sjaj svetla nove zvezde. Timovi naučnika iz različitih zvezdanih sistema poslati su da prate i čak pomognu pri rađanju. Budući da su drugi zvezdani sistemi bili daleko upućeniji u naučni rad sa elementima prirode, oni su bili sposobni da proizvedu i ponude esencije životvornog nektara iz svojih raznolikih zavičaja. Kada su kiše počele da padaju na novu planetu koja se hladila, naučnici koji su bili pozvani da pruže pomoć prionuli su na posao.

Da li ste se ikad zapitali odakle su neke tvorevine došle? Neke životinje, vrste biljaka, mineralni sastojci koje vaši naučnici ne mogu da objasne? Elem, oni sa dalekih zvezda dodali su nešto od svoje jedinstvene alhemije Zemlji.

Oslobađajući određene gasove uobičajene u njihovom zavičaju, ovi putnici kroz prostor, Radnici Svetla pomogli su Zemlji u njenoj misiji da odneguje Duh Života. Velike doze ksenona, argona, kriptona i megnona (gas još uvek nepoznat na vašoj planeti, no njegov rođak koji je pretrpeo mutaciju se naziva monoksid) ubačeni su u primitivnu, još uvek nerazvijenu atmosferu. Samo su Lekari Svetla bili u stanju da se zadrže tokom tog kratkog ali škakljivog preobražaja. To je označilo početak strahovitih događaja. Pošto su smeši zemaljske organske materije pridodati kosmički elementi, velika čorba je počela da oblikuje zemaljske okeane.

Bilo je potrebno mnogo vremena dok se nisu formirali okeani, a tokom tog perioda došlo je do velikih pomeranja i površina Zemlje je počela da se menja. Strahovite vulkanske erupcije i krajnje snažne eksplozije dovele su fuzije organskih i stranih gasova, vaša planeta je krenula nekoliko miliona godina dugim putem rasta, promene i preobražaja. Tako nešto dotad nije bilo viđeno. Kosmičkom Narodu je bilo jasno da se u plavo-crnom moru noći rađalo nešto izvanredno.

Pre nego napustimo to vreme dozvolite mi da dodam ovu misao. Delovi energije koji čine vaša duhovna i eterična tela su po svojoj prirodi vanzemaljskog porekla. Vanzemaljsko poreklo jednostavno znači nešto što postoji izvan površine Zemlje. Zemlja je beba. Gosti zemlje su starine.

Sad kad govorimo o oblikovanju DNK shvatićete na Šta mislim kad kažem daje u svaku živu energiju - od najmanje ćelije do najvećeg sisara - usađeno duhovno znanje ogromne vaseljene - srži Boga/Boginje ili carstva Majke/Oca.

Kad je Geja igrala i pevala njeno telo se izvijalo u ritmičnim pokretima, njena krv je slobodno isticala iz njene materice. Njen Duh je čuo divan zvuk. Geja se spremala da se probudi. Budući daje bila najmlađa tvorevina u moru zvezda, bilo je vreme da se beba okupa.

Često mi je o ovom događaju pričano i meni je zadovoljstvo da o tome govorim. Nadam se da ćete vi, moja braća i sestre sa planete Zemlje, dok čitate ovo, takode biti u stanju da spoznate i osetite isceljujuću moć zvuka.

Upućen je poziv svim članovima Planetarnog Saveta Svetla i zatraženo da novoj zvezdi pošalju zvuk koji će probuditi Duh i iznedriti Gejinu dušu - Majku Zemlju. Zvuk je bio OM. U periodu koji se poklapa sa sedam zemaljskih dana oni na Plejadama i drugi članovi saveta pevali su svim srcem taj zračeći isceliteljski zvuk OM. Rečeno mi je da vi zapravo vidite zvuk kad se skupi i oblikuje ono što se naziva aura. Ta srebrno-bela materija protkana veličantsvenim bojama prokrčila je sebi put ka planeti Zemlji. Kao što znate, zvuk OM je univerzalni zvuk koji proističe iz same vibracije Tvorčevog srca. Kad je zvuk dospeo do spoljne atmosfere vaše Zemlje, on je obgrlio vašu planetu stvarajući aurički pojas zaštite.

Vaša planeta bila je spremna da pokrene dugo iščekivani tok događaja koji će usloviti Drvo Života. Skrenuta mije pažnja da vam kažem da su, kako ih vi nazivate, Severna Svetla potomci prvobitne igre svetla uzrokovane horskim pevanjem OM-a.

Kad je Zemlja stekla besprekoran plašt zaštite Sile Života su započele svoje spiralno vaznesenje. Brojne su knjige u kojima se opisuje tok događaja koji je doveo do nastanka (ljudskog) tela, a koje vam omogućava da držite ovu knjigu i zato ću brzo da preletim milione godina zaustavljajući se samo na ključnim tačkama evolucije.

Munje i ultraljubičasto svetio Sunca razložili su molekule vodonika u primitivnoj atmosferi. Fragmenti tih molekula sponatano su se ponovo vezivali u složenije molekule. U međuvremenu, selite se, okeani su već postojali i behu plodni. U okeanima su počela da se javljaju hemijska jedinjenja složenih molekula stvarajući nove i jedinstvene niti životvornih mogućnosti. Neka vrsta sve složenije kosmičke čorbe počela je da se spaja sa kosmičkim sastojcima koji su se krčkali u loncu.

Kutlača koja je mešala čorbu bile su godine koje su proticale sve dok se jednog dana slučajno - da li baš slučajno? - nije pojavio molekul sposoban da se reprodukuje upotrebljavajući kao cigle za građenje druge molekule prisutne u čorbi. Bio je to preteča DNK. DNK je poznat kao vrhovni molekul života na Zemlji!

Ponovo vam kažem, vi možete pročitati bezbroj opisa elemenata DNK, ali nikako ne zaboravite duhovnu stranu DNK - energiju koja je hrana ili matrica koja je oblikovala DNK. Ti začini, kosmički sastojci potiču iz bašte samog Tvorca. Ti začini života su ključevi za korišćenje tehnika koje će kasnije izneti moji saradnici na ovom projektu.

Da je moćni DNK lišen duhovnog vida ne bi bio u stanju da izvede čudesnu alhemiju reprodukujući sebe i stvarajući prve klone ili, da kažem, prvo Više Sopstvo i ego?

Mnoge neverovatne tajne života posledica su upravo ovog događaja. Na primer, kako su Kain i Avelj, muški potomci Adama i Eve, dobili potomke? Da li su oni koristili čudesne začine koje su otkrili u DNK da bi iz sopstvene suštine proizveli kopiju sebe˝? Kako kameleonu naraste ponovo rep kad ostane bez njega? Kakvo je to načelo kloniranja? Kad u vremenu koje dolazi budete čuli prave priče saznaćete i mnoge tajne života.

Pre nekih 4,5 milijardi godina preteče molekula DNK jagmile su se u potrazi zagradom koja će im omogućiti rast. Začin života se nalazio svugde. Grade je bilo na pretek. Mnogi koji su čuli moje poruke prenete preko mog brata Marka, upoznati su sa pojmom kojim se skovala - ˝mutirajuća promena˝.

Kao što sam već više puta rekla, mutirajuća promena ne znači da će se neko preobraziti u strahotno čudovište sa neobičnim izraslinama. Reč je, zapravo, o jednom od najmoćnijih, ako ne i o najmoćnijem, alhemijskom preobražaju do kojeg će ikad doći. To je događaj koji uslovljava pojavu novih mogućnosti promene života živog bića. Upravo sada ćeiijska grada vašeg DNK prolazi kroz period mutirajuće promene.

To, međutim, nije ništa novo, budući da je do mutirajuće promene prvi put došlo pre nekoliko milijardi godina kad su programirana uputstava za četiri ključna nivoa reprodukcije DNK poznata kao nukleotidi, ˝pogrešno izrazili˝ jednačinu svog obrasca.

Svaki organizam čini drugojačije izražen drugojačiji niz uputstava. To ne objašnjava samo zastoje svaki organizam (svako živo biće, biljka ili životinja) jedinstven, već na izvanredan način kazuje i kako nastaju različite vrste. Bez mutirajuće promene, bez ove božanske greške prirode, sve bi ličilo. Razmislimo kako je mutirajuća promena doprinela stvaranju čuda Majke Prirode.

Napokon, biljke, ribe i slično izašli su iz vode na vazduh. Posle brojnih faza, uz čudo mutirajuće promene i sa razvojem mogućnosti molekula DNK stvoreni su novi organizmi, pojavili su se reptili. Zatim su se pojavili vodozemci, dinosaurusi, sisari i ptice. Život je puzao, plivao, leteo i hodao površinom ponosne nove Majke Geje. Novo poglavlje života, ma kako izuzetno bilo, ne predstavlja poslednji čin.

Iznenada, posle nekih 160 miliona prevlasti na Zemlji, dinosaurusi su nestali. Neki od mojih predaka tvrde da su u početku dinosaurusi bili nežni prema svom novom domu, ponašali se i hodali mirno kao da nežno masiraju lice Zemlje. Kako su godine proticale oni su postajali razočarani svojim životom i zapodevali kavgu. Neki tvrde daje njihova duhovna priroda predosećala da novi početak mutirajuće promena zahvata organizam svekolikog života na Zemlji i da su znali da uskoro predstoji vreme odlaska.

Kako je ego sticao prevlast tako je ćelijsko/imunološki sistem dinosaurusa počinjao da slabi i njihova superiorna vlast na Zemlji se povlačila pred naletom promena na Zemlji. Tako se završilo jedno poglavlje života zasnovanog na DNK.

Izazov je reći da Zemlja i njeni stanovnici sada prolaze kroz slično iskustvo sa izuzetkom ćelijsko/imunološkog sistema koje neće nestati već se preobraziti.

Hvala vam na zajednički provedenom vremenu. Sledeći deo prepuštam dr. Sokriju sa Bele Zvezde.

Dr Sokri se poslednji put inkarnirao na Atlantidi da bi doprineo uspostavljanju ravnoteže na Zemlji i u njenim stanovnicima usmeravanjem alkemijske energije u vidu radio talasa kako bi stabilizovao vibraciona polja oko planete. On sada radi kao iscelitelj alkemičar i član tima na Beloj Zvezdi, svojevremeno poznatoj kao Vitlajemska Zvezda.

Dr. Sokri: Pozdravljam vas. Da, istina je, jedno poglavlje Akaških zapisa se završilo i dinosaurusi su nestali, ali ako brzo okrenete drugu stranu i otvorite sledeće poglavlje videćete da sledi nešto novo. Zemlja je počela da se priprema za najveći događaj u svojoj istoriji. Trebalo je mnogo toga uraditi i trebalo je iskoristiti vreme.

Prvo Ledeno doba došlo je iznenada, niske temperature delovale su isceljujuće na Zemlju budući da su bile pogubne za njene goste. Ledeno doba je poslužilo podsticanju tek zasađenog se-mena sećanja na to da je Duh Zemlje pristao da bude dom novim vrstama Bića. Ta Bića-je čekalo da prođu kroz školu života, a poslednji ispit na maturi trebalo je da bude sećanje na to da su stvoreni prema liku onog ko ih je stvorio: Boga. Mnoge pripreme su morale da se obave. I mada se Tajana u svojoj priči nije na to osvrnula, siguran sam da ste svesni da je Zemlju u početnim stadijumima posećivala rasa Elohima - koja je na planeti zasadila seme svojih -zapisa Akaše. (O tome se govori u knjizi objavljenoj pod naslovom˝ Drevne Zemlje˝ - (Ancient Lands) - Dove Center, 1990.)

Tokom Ledenog doba snažno je ubrzana vibracija ćelijske grade DNK Zemlje kako bi se postiglo usporavanje otkucaja srca planete i na taj način ona bila u stanju da se suoči sa silom i energijom koja će se ponovo izliti na nju. Zabeleženo je najmanje četiri snažnih naleta hladnoće poznatih kao Ledeno doba. Svako doba pripremalo je Zemlju za sledeći tim posetilaca.

Poslednje Ledeno doba počelo je pre oko 125.000 godina i dostiglo je svoj vrhunac negde pre oko 18.000 godina. Ćela istočna Kanada bila je pod ledenim plastom. Glečeri u zapadnim planinama su se spojili i spustili u ravnicu formirajući ledeni prekrivač koji se protezao od jedne do druge obale.

Za vašu planetu se još se uvek može reći da je u Velikom Ledenom Dobu, mada to nalikuje nekoj vrsti odmora. Veliki delovi zemljine površine kao što su Grenland i Antarktik još uvek su pod ledenim pokrivačem. ˝Veliko ledeno doba˝ vremenski se poklapa sa širenjem ljudske rase na planeti.

Ljudska vrsta se pojavila tek pre dva miliona godina. Setite se, ova planeta bila je dom najmanje četiri različite civilizacije prispelih iz različitih dimenzija. Sada se možda pitate kad su se pojavile civilizacije Atlantide i Lemanje i gde ih treba smestiti.

Od kada postoji ljudska rasa postoji i zvezdano seme koda života u njima. Ova Bića se shvataju kao Zemljani, iako predstavljaju primer onog što sada nazivamo osobinama života četvrte dimenzije. Pećinski ljudi u praskozorje ljudske vrste bili su razvijeniji nego što vi mislite. Sećam se da sam ih često posećivao. Vaši preci su krajnje osobeni. I vi takođe.

Sad kad smo vam dali kratak pregled DNK i vaše Zemlje bacimo pogled na veliku promenu koja je upravo zahvatila vašu planetu. Kako možete da se pripremite za to? Kako možete da pomognete svom fizičkom telu da se samo isceli tokom tog perioda?

Kod svih svesnih svog Božanskog vida dolazi do mnogih promena. Vaša baza još jednom je podvrgnuta velikom čišćenju. Ovoga puta dimenzije se preobražavaju i istovremeno dolazi do uzleta svesti ka novoj svesnosti. Vi ste nesumnjivo čuli za ideju o ulaženju u četvrtu dimenziju. Sada živite sa trostrukim ogledalom u kome se ogledaju likovi Boga kroz Majku (žena) i Oca (muškarac). To se takode naziva Trojstvo.

Sa vašim ulaskom u četvrtu dimenziju javlja se novi lik - Sopstvo. Sopstvo ili Ja Jesam, Bog/Boginja iskazan kroz Majka/Otac u Sopstvu. Shvatate li šta hoću da kažem? Na poslednjem ste stepeniku ka ulasku u božanske prosvetljenje kad ste u stanju da vidite Boga u vlastitom liku. Četvrta dimenzija upravo to znači; to je sledeća stepenica ka ponovnom sticanju božanskog.

Ne želim da razočaram pristalice neke od ideologija Novog Doba koji govore daje četvrta dimenzija samo međudimenzionalno putovanje, fizički pokloni i život u svetlosnim telima. Četvrta dimenzija je mnogo šire od toga.

Da, vi možete da koristite stečenu nadarenost ako želite, ali nećete imati velike potrebe za tim budući da ćete živeti u carstvu koje Brat Sananda naziva ˝Misli - Stvaraj - Ispoljavaj.˝

U četvrtoj dimenziji posedovaćete sposobnost da budete krajnje svesni svega. Najznačajniji poklon koji ćete pamtiti jeste poklon isceljivanja. Isceljivanje zahteva da budete u dodiru sa svim ogledalima života koja će vam se ukazati tamo gde ste ranije jedino bili u stanju da na stvari gledate sa trodimenzionalnog stanovišta.

U trećoj dimenziji vi ne možete opšte uzev da vidite božansko u svoj punoći. Spojte žensku intuitivnu stranu, mušku intelektualnu stranu i božansku stranu i iscelite sve putem ljubavi.

Jedan od ključeva za ulaženje u sledeću fazu evolucije jeste korišćenje isceliteljskih tehnika koje će vam pomoći da se setite božanskog koje jeste. Oruđe ljubavi i tehnike su pretakanje te ljubavi u praksu i to je najsjajnije lečenje, način na koji je Isus/Sanada isceljivao.

On je za isceljivanje koristio ljubav prema carstvu Majke/Oca, ljubav prema osobi koju isceljuje, ljubav prema vase-Ijeni i ljubav prema sopstvenom Božjem-Sopstvu. On je koristio isceliteljske tehnike četvrte dimenzije.

ISCELJIVANJE SEBE

Vaša fizička tela su kodirana u skladu sa ugljenikom 6-6-6. To znači da su hemijske osobine vaše organske materije vezane za određenu brzinu vibriranja.

Budući da vaša ćelijska građa DNK prolazi kroz mutirajuću promenu, telo počinje da ubrzava ne samo svoj vibracioni metabolizam, već i da razvija sposobnosti upravljanja višim frekvencijama promenjenog rasta. Tako se ćelijska grada vašeg tela polako menja ka telu u skladu sa dijamantom 9-9-9.

Ovde se javlja načelo svetlosnog tela. U vašem fizičkom telu dolazi do mnogih uzbudljivih promena! Kao prvo, ćelije počinju da se šire, ne u fizičkom smislu, već u smislu napredovanja u međudimenzionalnom preobražaju. Vašim ćelijama je potreban prostor za smeštaj novih vibracija svetla kako bi se omogućilo da više frekvencije svetla prostruje kroz vaše Biće.

To može dati odgovor na pitanje zašto mnogi od vas uočavaju da su Često podložni kratkotrajnim, kako vi kažete, bolestima. Međutim, neki od tih perioda su veoma zdravi za vas. Kad bi ste ih posmatrali u novom svetlu doprineli bi znatno čišćenju koje je u toku.

Uzmite, na primer, običnu prehladu. Vaše telo usklađuje svoju temperaturu zato što vaša Majka Zemlja ima neposredan uticaj na vaše fizičko telo. Već i sama pomisao da na Zemlji dolazi do naglih promena godišnjih doba izazvanih zagađenjem i drugim supstancama koje doprinose njenom oboljevanju, trebalo bi da vam pomognu da shvatite kako se vaše telo priprema za nastupajuće doba.

Jednostavna neposredna posvećenost slična načinu kako američki urođenici rade sa Duhom Zemlje znatno će smanjiti opasnost od prehlade. Svesna saradnja sa promenama na fizičkom i duhovnom nivou učiniće čuda.

Svaki put kad vaše telo prolazi kroz neki oblik oboljenja ili bolesti, ono pokušava da vam nešto kaže. Probudite se, postanite svesni, uključite se! Bolest ukazuje na nesklad sa prirodnim tokovima.

Čovečanstvo sada pravi veliko spremanje kuće. Vaše ćelije čine sve što mogu da se prilagode na veliki broj frekvencija koje se upućuju na Zemlju. Rak, SIDA čak i urođeni defekti su neposredno povezani sa onim stoje učinjeno telu Zemlje na kojoj živite.

Ukoliko se svakodnevni život ne zasniva na pozitivnom prirodnom načinu, možete očekivati da vaša fizička tela počnu da propadaju. Videćete takođe i kako će se ponašati vaša domaćica - Geje. Bolest, zagađenje, oboljenja, zemljotresi, smrt, čak i pomeranje ose. Sve se uklapa. Vraćam vas Tajani. Mir neka je sa vama! Dr. Sokri. Tajana ponovo govori. Pozdrav u Svetlu.

Informacija koja sledi o vežbama i tehnikama koje se mogu koristiti u isceljivanju zasniva se na vašem poimanju zvuka.

ZVUK

Zvuk se koristi od početka stvaranja. Da li ste ikada čuli zvuk Tvorčevih misli? Zatvorite za trenutak oči i poslušajte. Šta čujete? Da li je mnoštvo misli proletelo vašom glavom? Mi to zovemo čavrljanje.

Najvažnije oruđe u vašem isceljivanju jeste verovatno zauzdavanje tog čavrljanja.

Za misli, a mnoge od njih je programiralo vaše društvo, se kaže da sadrže elemente koji izazivaju mnoga oboljenja. Na primer, kad je hladno i kišno napolju a vi bez kišobrana i kabanice peške idete na posao kakve će vaše misli biti? Većina ljudi će misliti ˝Oh, razboleću se; na smrt ću se prehladiti!˝

Pretpostavite da vam je šef dao otkaz a kod kuće vas zatekne pismo u kome se kaže da kasnite sa otplatom kola. Da li počinje stres? Da li se vaši mišići zategnu? Da li se javlja glavobolja? Hoćete U potegnuti za žestokim pićem... ili ćete odmah šesti i koristiti tehniku isceljenja? Mnogi od vas bi uradili nešto drugo umesto da sebe iscele. To nije vaša greška. Vi ste programirani na taj način putem reklama, putem programa društva i porodice i putem pritisaka. Pogledajmo kako zvuk velikim delom može da pomogne u ovim i drugim okolnostima.

Kao što smo rekli, Zemaljsko telo čoveka i Zemaljsko telo Geje sačinjeno je od istih sastojaka života. Gradu Majke Zemlje čini kristalna mreža koja je prožima. Grada Tela Zemlje takođe je mreže sazdana od Čakri, meridijana i pašnjaka energije.

Kad bi mogli (a neki od vas mogu) da čujete zvuk Zemlje čuli bi ste vibrarajući zvuk sličan OM-u. Povremeno je veoma dubok, a povremeno krajnje visok. Zemlja ga koristi da bi dovela u sklad sve počev od svojih polova sve do negativno/pozitivnih suprotnosti koji uzrokuju energiju gravitacije. Vi možete da koristite istu tehniku za isceljivanje i smirivanje svog tela.

KORIŠĆENJE ZVUKA ZA ISCELJIVANJE

Sedite udobno na svoje omiljeno mesto. Zatvorite oči i uspostavite poseban mehur svetlosne zaštite oko sebe. Obmotavanje posebnog svetlsonog mehura oko sebe je dobra ideja, ali ne mislite da niste bezbedni ukoliko ga zaboravite.

Pozovite svoje Više Sopstvo i svoje prijatelje Svetla da vam pomognu. Zamolite ih da dođu da se igraju i uživaju sa vama dok isceljujete energetska polja oko vas i u vama. To je svetlosni rad. Olakšajate teret uživajući u tome.

Postavite svoju levu ruku (prijem) iznad mesta vašeg srca i desnu ruku (davanje) iznad solarnog pleksusa. Dopustite da se vaše disanje polako smiri do tačke kad se osećate ugodno, ali ste u pripravnosti. Zatim izgovorite molitvu.

Dajem vam ovu molitvu kao primer;

Dragi Majko/Oče Bože - Tvorce Svega Što Postoji - dolazim k tebi da molim pomoć u isceljivanju sebe tvojom ljubavlju. Pozivam anđele preobražaja i isceljivanja da budu sa mnom. Neka bude. Završeno je.

Ostanite s tim energijama izvesno vreme. Možda ćete početi da osećate električne impulse kako struje kroz vaše ruke i prožimaju telo. To je dobro, budući da će vašu ćelijsku gradu ispuniti isceljujućim zracima. Pošto vam je udobno i čavrljanje u vašem umu uglavnom zamrlo, počnite da izgovarate OM stoje dubljim glasom mogućno. Izgovarajte OM stoje duže mogućno i konačno neka zvuk ne prestaje a vi uzimajte dah samo kad je potrebno. Zvuk bi trebalo da odjekuje u vašem solarnom pleksusu.

Ukoliko postoje misli koje je potrebno odagnati, koje su u vama izazivale nelagodu, pošaljite te misli kroz zvukove OM-a i zamolite anđele preobražaja da ih vrate u stecište univerzalnih misli kao potpuno očišćene.

Ukoliko vam je potrebno isceljenje usredsredite se na određeno područje dok izgovarate duboke tonove OM-a. Dopustite emocijama i osećanjima da isplivaju. Otpustite u svetio sva razočaranja, nelagode ili oboljenja od kojih patite.

Kad budete spremni da uđete u sledeću fazu, prekinite sa izgovaranjem OM-a i samo lagano dišite nekoliko minuta. Ponovo obratite pažnju na mentalno čavrljanje. Ukoliko je još uvek prisutno ili se ponovo javlja počnite da izgovarate dubokim glasom OM ili jednostavno nastavite da dišete dok ponovo ne osetite ugodnost. Kad budete spremni izgovarajte OM normalnom visinom glasa.

Dok to radite dozvolite vašim mislima slobodu da se igraju sa vama i pokažu vam divne stvari o vama i vašem životu. Ponovo izgovarajte OM sa kratkim prekidima za udah.

Kad budete spremni da pređete na sledeći korak, prekinite da izgovarate OM i samo dišite smireno nekoliko minuta. Poslednji korak je da izgovarate OM najvišim tonom koji možete da izvučete iz svog glasa.

Dok to činite, šaljite u sve delove tela i vaseljenu misli pozitivnog kretanja i usmerenja. Pošto osetite ugodnost i jedinstvo, odmorite se malo dišući smireno.

Sada je dobar trenutak da uđete u meditaciju. Ukoliko je neko ogledalo u blizini otiđite do njega pogledajte svoj lik i recite ˝Volim sve što si ti˝. Nasmešite se. Zahvalite se energijama Duha koje vas okružuju i raduju se. Ova vežba može da se radi u parovima ili u grupama.

SA ČIM VAS OVI ZVUCI SPAJAJU?

Izgovaranje OM-a dubokim glasom povezuje vas sa unutrašnjim carstvima Zemlje. Vi time ne pomažete samo svom telu da se uzemlji,-već šaljete i krajnje neophodnu energiju Zemlji. Izgovaranje OM-a normalnom visinom glasa omogućava vašem energetskom polju da se poveže sa prirodnim tokom života koji protiče kroz sva živa bića. Izgovaranje OM-a visokim glasom povezuje vas sa univerzalnim tokom i daje ćelijskoj gradi DNK dodatne sokove stvarajući elektromagnetno polje (putem zvuka). Većina ćelija peva na krajnje visokim vibracijama polja.

Korišćenja gonga ili drugih instrumenata dubokih vibracija veoma je korisno dok se izgovara OM dubokim glasom. Gong koriste mnoga bića iz Unutrašnjosti Zemlje tokom svojih ceremonija isceljenja.

Zvuk duboko izgovorenog OM-a i gong bude pažnju ćelijske grade otvarajući njene kapije putem vibracije. Korišćenje tibetanskih zvona ili cimbala tokom izgovaranja OM-a visokim glasom pomaže ćelijskoj gradi kupajući telo vibracijom isceIjivanja.

Većina tibetanskih zvona imaju srebrna cimbala koja proizvode divan zvuk. Srebro takođe ima određenu osobinu vibracije isceljivanja.

Sada je vreme da vas napustim i pozdravim Kortona. Neka Izvor bude sa vama. Tajana.

Korton je odgovoran za održavanje veze sa Univerzalnim Bratstvom Svetla. On je takođe član tima sa Bele Zvezde.

Blagosloveni bili. Govori Korton. U ovo vreme želim da prenesem informaciju o ujedinjavajućim energijama isceljivanja putem vibracija i predstavim posebnu i jedinstvenu tehniku isceljivanja koja do sada nije bila poznata na Zemlji a naziva se Tehnika Isceljivanja Putem Kvadranta Mozga.

Prvo ću objasniti kako da ujedinite četiri kvadranta ili sektora vašeg mozga. Zatim ću vam dati tehniku ujedinjavanja kako bi uspostavili ravnotežu unutar sopstvenog polja energije i bili u stanju da iscelite sami sebe, druge i Majku Zemlju.

ISCELJIVANJE PUTEM KVADRANTA

Prvo da kažemo nešto o glavi. Teme glave podelite na četiri jednaka dela ili podeoka, po dva sa svake strane zamišljene središne linije. (Vidi dijagram na sledećoj strani)

Kad podelite glavu na četiri jednaka dela ili kvadranta, zapamtite daje svaki kvadrant ili negativan ili pozitivan. Dva kvadranta su negativna a dva su pozitivna, slično bateriji. Suprotan naboj održava ravnotežu.

Glava (teme) posmatrana odozgo

Na taj način se održavaju elektromagnetne frekvencije koje uspostavljaju ravnotežu i ujedinjuju mentalno, fizičko, emocionalno, eterično i druga fina tela koja se nalaze oko vašeg auričkog polja. Da li vam je to jasno?

Dok posmatrate teme glave odozgo uočite da se iznad same glave nalaze četiri mala kruga. Dva sa znakom - minus unutar kruga i dva sa znakom + unutar kruga. Znak - nazvaćemo NEGATIVNA označavajući tako VRUĆU energiju, dok će znak + označavati POZITIVNU ili HLADNU energiju.

Sada posmatrajte četiri kvadranta mozga i vidite koja su dva kvadranta negativna a koja dva pozitivna. Vaši pozitivni kvadranti mozga primaju energiju a negativni emituju energiju (daju).

ZAPAMTITE: ˝-˝je Negativno = VRUĆE = davanje,˝ +˝ je Pozitivno = HLADNO = primanje.

Ništa nije dobro ili loše; potrebno je i jedno i drugo. Suprotnosti se-nadopunjuju. Obratite pažnju na kretanje strelice koja polazi iz gornjeg desnog kvadranta crvene boje. Uočite da ide dole ka plavoj boji, zatim gore levo ka zelenoj, pa dole ka zlatnoj i ponovo nazad do crvene. To podseća na aktiviranje beskrajne osmice u vašem mozgu. Kod većine ljudi zasada je probuđeno samo oko 5 odsto od mogućih sposobnosti mozga.

Imajte to na umu! Ljudima za koje smatrate da su geniji možda su nešto otvorenija vrata ka univerzalnom znanju, međutim stanovnici Zemlje su uglavnom još uvek prilično uspavani. Sada, pak, dolazi do snažne promene i vi ćete biti svedoci mnogih uzbudljivih promena!

Suprotni polovi postoje i na vašim tabanima i predstavljeni su istim bojama. Da, negativni faktor je mali prst na vašem desnom stopalu, dok je desni deo pete pozitivan. Palac na desnoj nozi je pozitivan, a levi deo pete je negativan. Na levoj nozi - se ponavlja isto. (Vidi dijagram)

Ove četiri boje zajedno sa belom ili srebrnom (univerzalna ˝osnovna˝ boja), glavne su boje koje vam se šalju preko brodova za vezu ili zvezdanih brodova, koje vidite na noćnom nebu. Ovi zvezdani brodovi takođe pomažu u isceljivanju i aktiviranju vaših ˝svetlosnihtela˝.

Svetlosno Telo je pojam koji koristimo za proces razvoja i podešavanja frekvencije kome je podvrgnuto vaše fizičko telo zbog promene DNK. Na kraju procesa ljudsko telo će izgubiti od svoje gustine i osloboditi se svih bolesti i neravnoteže uspostavljajući ˝usklađenost˝ sa frekvencijama svetla univerzalnih carstava.

Ukoliko hoćete da isceljujuće energije dovedu u sklad vašu polarnost, da podrže proces reprogramiranja DNK u vašoj ćelijskoj gradi, dovoljno je da samo aktivirate deo kvadranta u vašoj glavi i stopalu, pokrećući vrtlog energije između njih. Neko to naziva vakuumom. Isceljujuća energija će prodreti i tada će i jedna i druga energija početi da vibriraju unutar vašeg fizičkog tela. Jednostavno rečeno, vi istovremeno aktivirate dva polja, jedno u mozgu i drugo u stopalu. Vi možete energiju kroz stopala da usmerite pravo u središte zemlje i na taj način postignete uzemljenja, a možete tu istu energiju da usmerite kroz teme u Vaseljenu. ( Na vama je da razlučite i odlučite).

VEŽBE SAMOISCELJIVANJA

Pozovite svoje Čuvare svetla da vas zaštite. Pozovite takođe svoje vodiče iz četvrte dimenzije. To su vodiči koji vas prate tokom doba buđenja i prelaska u više frekvencije. Ako vam je potrebno ime nekog vodiča, tražite! Po mom mišljenju, međutim, najbolji je način ako tom Biću dopustite da sa svojom ljubavlju bude uz vas.

Dodirnite prednji desni deo vaše glave ili vizualizujte prvi podeok i mislite ˝CRVENO˝. U stanju ste da bukvalno vidite kako se pali crveno svetio. Ne činite to prebrzo. Bez napora mislite i uočite crveni kvadrant. (Pogledajte dijagram glave ukoliko je potrebno).

Dodirnite ili zamislite desni zadnji deo i mislite ˝PLAVO˝

Dodirnite ili zamislite levi prednji deo i mislite ˝ZELENO˝.

Dodirnite ili zamislite levi zadnji deo i mislite ˝ZLATNO˝.

Ponavljate najmanje tri puta. Sada ste aktivirali sva četiri podeoka i oni će se podesiti prema onome što bih ja nazvao snopovi energije.

Na taj način ste omogućili vrtlozima energije da prodru u vaš mozak i dopustili im da se pokrenu u vašim stopalima. Kad aktivirate glavu i vaše noge će biti aktivirane.

To je u potpunosti energija četvrte i pete dimenzije koja je zadužena za eterično i vaša glava će možda početi da vibrira, zato se ne uzbuđujte.

Budite uvereni da kad okončate ovaj postupak, bez obzira hoćete li zaspati ili ne, eneregija će se sama isključiti. Ona je programirana isto kao što su programirani i vaši kompjuteri. Posle izvesnog vremena nekorišćenja ona se gubi. Pazite, vi započinjete akciju a potom vaši vodiči preuzimaju sve na sebe. To je razlog što tako često zaspite tokom meditacije ili ste do te mere rasejani da ne znate Šta se događa.

Jednom kad pokrenete isceljivanje vi možete da pošaljete isceliteljsku energiju do srži zemlje ili napolje u Vaseljenu, ili da je koristite za sebe i druge. Ukoliko želite vi možete da iscelite svoju ćelijsku gradu ili samo da dopustite vrtlogu tog vakuuma da radi u vašem telu.

Ukoliko postoji nešto određeno što želite da iscelite, bilo rak, SIDA, tumor, problem sa kožom ili nešto drugo, programirajte to i pošaljite misao, baš kao što bi ste ubacili informaciju u čip kompjutera.

Tako se radi u Četvrtoj i petoj dimenziji. To se odvija na neki gotovo automatski način. U to je uključen vaš proces mišljenja. Zato sad kad iz treće dimenzije prelazite u četvrtu mi od vas tražimo da radite na celokupnom procesu mišljenja i pročistite ga.

Ono što mislite to ćete i imati.

Programirajte samo pozitivne misli kad aktivirate tu energiju ili budite uvereni da se nećete razboleti. Ako se pozitivno programirate na isceljenje vi ćete biti isceljeni. Tako je to jednostavno!

Sada pošto ste aktivirali niz boja kvadranata mozga, molim vas dodajte tome sledeću vizualizaciju pre nego pređete na vežbe ujedinjavanja. Stvorite u svom umu malu skalu ravnoteže sa strelicom koja može da se kreće od pozitivne (hladne) ka negatiovnoj (vrućoj) strani ili ostane u sredini označavajući ravnotežu.

Da bi uravnotežili sopstvene fizičke energije jednostavno vizualizujte iglu kako se umirila u sredini. Možda ćete osetiti kako energija struji kroz vas ili osetiti da ste više usredsređeni ili uravnoteženi.

VEŽBA UJEDINJAVANJA

U redu, recimo da ste ovde u sredini skale ravnoteže. Sada ste spremni da ujedinite vaša brojna energetska polja.

1. UJEDINJAVANJE FIZIČKOG TELA

Ukrstite dlanove iznad srca. Zvuk ili ton koji koristimo jeste OM. Pevajte ton OM najmanje tri puta zaredom. Ono što treba da osetite jeste vibracija koja se kreće od vaših usta kroz ćelo telo. Ideja je da se proizvede vibracija koju možete da osetite kako vas prožima. To je važno zato što ton OM pomaže energiji.

Aktiviranje se postiže na sledeći način: Ton OM se izgovara praćen slobodnim disanjem (udisaj + izdisaj, bez izgovaranja OM-a). Ponovite još dva puta.

2. UJEDINJAVANJE MENTALNO/EMOCIONALNOG TELA

U ovom slučaju stavite dlanove na slepočnice i dozvolite prstima da dodiruju vrh glave. Ponovite proces aktiviranja kako je gore objašnjeno. Ton OM, slobodno disanje, ton OM, slobodno disanje; ton OM, slobodno disanje.

3. UJEDINJAVANJE ETERIČNOG TELA

Dok sedite na stolici podignite levu ruku kod lakta, dlan okrenite od sebe kao da mažete. Vaša desna ruka miruje na vašoj desnoj butini, dlan okrenut dole.

Možete malo podići desnu podlakticu sa butine, dlan okrenut dole, budući da ćete imati utisak daje tako ispravno držite.

Ponovo naizmenično tri puta izgovarajte ton OM i dišite kako je objašnjeno gore.

Ne preporučujemo da ovu vežbu izvodite isuviše brzo ili isuviše često, posebno u početku dok još niste dovoljno upućeni. Rad u parovima i grupama u početku je najbolja vežba.

Energija je veoma stvarna iako je ne možete videti, pa ukoliko je više proučavate i koristite, poštujte je i ozbiljno vežbajte. Naša carstva i naši vodiči vam pomažu i žele vam, isključivo bezbednost i sreću.

No, svako od vas je odgovoran za odluke i delanje svoje energije. Time vi stičete nadmoć i stvarate nove mogućnosti za sebe, ljudsku porodicu, vašu planetu, Sunčev sistem i galaksiju.

ZVEZDANA ČAKRA

Zvezdana čakra nalazi se negde na oko 7,5 do 9 cm iznad Sahasrare i čuva genetsko ustrojstvo vašeg života, poznato inače kao Akaški zapisi.

Zvezda (ili osma) Čakra aktivna je isključivo u Eteričnom Telu. To je telo koje spaja fizičko i auričko polje koja čine osobeni energetski kod Ljudskog Bića.

I na kraju: dok budete koristili vežbe samoisceljivanja, zapazićete značaj povezanosti Višeg Sopstva i poverenja. Svesnost Zvezdane Čakre omogućiće vam da budete ˝u skladu˝ sa vezom sa izvorom, ali će dovesti i do proširivanja vaše energije i stanja uma kako bi obuhvatili celokupnost vašeg Bića, čak i vidove koji fizički nisu vidljivi. Tada ćete postići sklad neophodan za bolje sporazumevanje sa vaseljenom i, možda, telepatiju.

Setite se, mnoge stvari još uvek nisu dostupne ljudskom umu. Duh čuva za one koji traže mnoga zdanja ispunjena čudesima.

KVADRANTNO ISCELJENJE STOPALA –

OBJAŠNJENJA MARKA NIKLASA

U okviru procesa isceljivanja stopala bilo je neke zbrke. Prvobitno meni je rečeno da je dovoljno da unesete negativan i pozitivan naboj u svoja stopala tako što ćete razmaknuti noge. Prema tom objašnjenju vežbe negativan naboj je na prstima (uključujući palac) desne noge a pozitivan naboj na celoj peti desnog stopala. Zatim, pozitivan naboj na prstima (uključujući palac) leve noge i negativan naboj na celoj peti leve noge.

Korton objašnjava da se pojedinosti procesa mogu razlikovati od osobe do osobe - dakle, učinite ono što vam odgovara. Budite sami upravljači isceljenja a Bog/Boginja šalju vibraciju koju treba koristiti.

GLAVA l, ISUS HRIST, DODATAK UZ

˝VAŠA FIZIČKA BESMRTNOST˝ 1994.

Mogućnost ostvarivanja fizičke besmrtnosti i Vaznesenja ostvarljiva je sad kada ste se posvetili unutrašnjem samopročišćavanju i isceljivanju, potpunoj predanosti Bogu, i ispoljavanju neosuđujuće ljubavi prema sebi i drugima. Mi vam nudimo ˝Ogrtač Svetlosne Meditacije za Vaznesenje˝, tako da možete da ostvarite svoje pravo i postanete Vazneseni Učitelj tokom ovog života! Objavili smo ovu posebnu inicijaciju meditacije nekolicini izuzetnih učitelja i mnogi od njih će u tu meditaciju uputiti radnike svetla koji su odlučni da tragaju za svojim međudimenzionalnim identitetom.

Svrha upražnjavanja ˝Ogrtača Svetlosne Meditacije˝ jeste da vas nauči kako da steknete disk svetla kristalne energije promera 1700 metara oko svog tela koji je u stanju da se ubrza do brzine svetlosti. Kad u dovoljnoj meri budete razumeli Božju energiju da možete da ostvarite to iskustvo, onda ćete verovatno biti u stanju da pretočite ili preobrazite svoje fizičko telo u druge dimenzije. VI VIŠE NIKAD NEĆETE UMRETI.

Red Belog Bratstva Melčizidika i Ured Hristov zajedno rade na tom neverovatnom događaju budući da i jedni i drugi imaju nebeske učitelje iz naše dimenzije koji rade za vas a većina radnika svetla je duhovno vezana za Jednu ili obe grupe tih učitelja. To znači da postoji veliki broj onih koji su usredsređeni na postizanje određenog cilja, na omogućuvanje vašeg vaznesenja na što je mogućno brži i bezbedniji način - pod uslovom daje to vaša iskrena želja.

Ovaj oblik preobražaja koji vam omogućavamo ima mnoge prednosti nad načinom raspeća koji sam ja koristio da bih vaskrsao, budući da nema potrebe da prolazite stari obrazac koji sam ja odabrao. Niko ovde ne želi vaše raspeće osim ako ga vi ne odaberete da dokažete vaš stav i ostavite sopstveni primer da bi se drugi sećali.

Kad steknete telo ˝Svetlosnog Ogrtača˝ vi možete da se vratite u više dimenzije, posetite druga mesta u vaseljeni i nastavite da rastete u svesnosti, svesti i služenju Bogu. Da, kad uđete u tu svetu koordinatnu tačku gde energije Majke/Oca obezbeđuju promenu vašeg DNK od larve do leptira, od zemaljskog do galaktičkog identiteta, vi ćete se zaista vratiti kući.

Pojaviće se mnogi učitelji Besmrtnosti, ali ako vas ne iniciraju pružajući ljubav Božju, sebe i brata kao preteču meditaciji koju mi donosimo i sami ne budu upućeni u tu meditaciju, vaš preobražaj će postati mučan ako ne i nemoguć. Zato od vas tražim da upotrebite razlučujuću moć duha u izboru učitelja meditacije.

Kako Božje nebesko carstvo i galaktički ritmovi i ciklusi svekoliki život uzdižu u sve više i više dimenzije, i razvijaju sve dublji odnos sa Izvorom SVEGA, tako ćete možda i vi ubrzavati lično Vaznesenje ukoliko ga želite. Dopustite da vas uverim da čak iako ostanete neupućeni u meditaciju i ne koristite je za međudimenzionalni prelazak, vi ostajete deo nebesa i nebesima ćete se vratiti! Božanska promisao na Zemlji se ispunila. Pečat je odavno utisnut u vašu genetsku gradu i vaš DNK se oplemenjuje sada dok govorimo. Mi obavljamo svoj deo posla da bi vas probudili i pomogli veličantsveno širenje života svuda. Vašoj dragoj Majci Zemlji i onima koji žive na njoj potrebno je više pomagača ispunjenih ljubavlju iz naše dimenzije koji će podržati preporod čovečanstva, isto kao što su i nama potrebna bića ispunjena ljubavlju da žive na planeti.

Vi ste neophodni, voljeni moji, bilo najednom bilo na drugom mestu. Služenje i na jedan i na drugi načinje potrebno i dragoceno. Bilo da izaberete da se vaznesete i dobrovoljno služite svojom energijom na međudimenzionalnom nivou, ili ostanete na Zemlji, vi ste voljeni! Nikad ne sumnjajte u to.

Večno vaš učitelj i stariji brat

Hrist IsusKorisna adresa: http://www.esotheria.com/STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0062 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
   
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA