KOSMIČKO OTKROVENJE - Poglavlje VII
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Zemlja i sunčev sistem
 

Pošto ste videli slike drugih planeta vašeg sistema, a vaši astronauti prošetali po Mesecu, da li ste ikad sebi postavili pitanje zastoje stvoren sunčev sistem, ili kojim su redosledom nastajale vaše bratske planete? Kao što u ljudskoj porodici postoji red i izgrađeni odnosi, da li znate koja je planeta najstarija, koja najmlađa?

Dozvolite da vam donekle objasnim stvaranje sunčevog sistema. Počeli smo sa idejnim projektom vašeg sistema, određivanjem kružnih i ovalnih oblika, koristeći naše posebno merno oruđe A-metar.

Idejni projekat Klaj-tona, vašeg sunčevog sistema, izražavao je ljubav prema svim planetarna, uz istovremeno poštovanje božanske sile i dopuštenje da svaka planeta ima slobodnu volju. Odlučili smo se za uspostavljanje porodičnih odnosa medu planetarna, tako da je svaka planeta povezana sa drugima. Takva odluka je zahtevala ustanovljavanje orbita ili putanja, kojim bi se planete kretale. Potom smo odlučili da u sunčevom sistemu stvorimo 12 planeta ili mesta pogodnih za nastanjivanje. (Od navedenih dvanaest jedna je uništena, a druge dve će vaša svest spoznati u budućnosti.) Vaš sunčev sistem se zasniva, kao prvo, na konceptu gravitacione sile, kako na svakoj planeti pojedinačno, tako i u međusobnim odnosima planeta.

Na svih dvanaest planeta postoji gravitaciona sila, mada je na nekim slabija nego na C-tonu. Gravitaciona sila svake planete je prilagođena tako da dopusti životne oblike na svojoj površini ili unutra, ako je potrebno.

Postoje dva aspekta gravitacione sile na C-tonu. Jedan deo utiče na materiju, ili planetu, zajedno sa spoljnim pritiskom. Gravitaciona sila teče ka središtu Zemlje, a kad dostigne centar ona menja smer izlazeći ka površini da bi konačno na 400 km od planete obrazovala omotač koji svim oblicima života omogućava kretanje na Zemlji.

Na vašoj planeti promenu smera gravitacione sile podržavaju visoke temperature jezgra. Dakle, postoje visoke temperature u utrobi planete i pritisak, budući da se materija održava na okupu zahvaljujući pritisku i gravitacionoj sili, kao i procesu oslobađanja energije koji omogućava kretanje planete. Mada jezgro Zemlje čini prvenstveno gvožde, njegova težina ne zabrinjava, zato što je gravitaciona sila usmerena prema središtu.

Nijedna planeta sunčevog sistema nije po fizičkim osobinama nadmoćnija od druge, mada su neke, zavisno od ličnog ukusa, lepše ili zanimljivije. Svaka ima svoje osobenosti, kao u svakoj porodici, i svaku volimo. Naša briga se odnosi na sve. Dakle, pošto smo stvorili središnu tačku sistema, Sunce, dobili smo jezgro oko kojeg je mogla da kruži materija i tvari, te smo nastavili da stvaramo planete sa kojima ste se u međuvremenu upoznali preko fotografija, teleskopa i orbitalnih stanica.

Planete, redom kojim su stvorene:

1. Mars

2. Jupiter

3. C-ton

4. Merkur

5. Maldek (razorili su je njeni naučnici)

6. Uran

7. Neptun

8. Saturn .

9. Venera

10. Otkriće se

11. Pluton

12. Otkriće se

Saglasno našem unapred donetom planu, odabrali smo dvanaest mesta za planete. Matematičkim proračunavanjem putanje, težine i materije odredili smo mesto svakoj planeti. Pošto stvorimo planetu, mi ispitamo sve činioce i zatim postavimo sledeći gusti oblik u zavisnosti od prethodnog i onih budućih.

Upamtite da nama poznati Maldek naveden na prethodnom spisku više ne postoji. Bezbožni naučnici su hidrogenskom eksplozijom izazvali njeno razaranje i naneli veliku štetu drugim oblicima života, pored toga što su doveli do uništenja sopstvene planete. Međutim, nijednoj drugoj planeti sunčevog sistema neće biti dopušteno da uradi to isto. Ovde smo zato da vam pomognemo da upotrebite slobodnu volju i izbegnete katastrofu.

Maldek se prvobitno nalazio između Jupitera i Saturna. Saturn je imao istureniji položaj, međutim, u trenutku kada je Maldek eksplodirao, on se našao privučen Jupiterom, bliže orbiti Maldeka. Zahvaljujući maloj težini, Saturn je zapravo privuklo Sunce, i on je pokupio krhotine Maldeka, formirajući magnetsku strukturu i potom dobio novu orbitu. To se sve odigralo uz našu pomoć.

Druge dve, zasad nepoznate planete, čekaju da budu "otkrivene". Jedna se nalazi između Marsa i Jupitera, a druga je iza Plutona. Obe planete su, prema vašim merilima, male - otprilike veličine Marsa.

Izvesne podatke o sunčevom sistemu objavile su galaktičke i međugalaktičke snage, Zemljani koji posreduju kao kanali za prenošenje informacija, i vasionski entiteti koji su sišli na Zemlju da bi stupili u neposrednu vezu sa planetom. Ipak, skiciraćemo jednostavnu sliku, da bi imali osnovni pregled o tome koje ko u vašem sunčevom sistemu.

OPIS PLANETA

PLUTON

Pluton je, od vama poznatih planeta, najudaljeniji od Sunca i zasad nije predviđeno da obaveštenja o vašoj planeti dobijate preko oblika života na Plutonu. Stanovnici Plutona su sitniji, niži i širi od Zemljana, imaju pljosnate glave koje su smeštene delom u trupu a delom izlaze iz njega.

Njihova inteligencija ne dostiže prosečnu inteligenciju Zemljana. Na Plutonu živi negde oko 4,2 miliona stanovnika. Ti stanovnici su na nižoj dimenziji i nedostupni su ljudskom oku. Zašto? Oblici života na drugim planetarna ili zvezdanim jatima nemaju istu strukturu kao vi. Njihova fizička gustina se ne zasniva na ugljeniku. Zato, budući da je vaš život vezan za Zemlju i njene elemente, vi niste u stanju da uočite bića sačinjena od drugačije materije.

Vaš način posmatranja, čula, osećanja, sve je usklađeno sa vašom okolinom, tako da niste u stanju da stelarno posmatrate stvari. Vi koristite samo mali deo mozga. Kasnije će se možda donekle razviti moć zapažanja koja će omogućiti uočavanje materije, molekula ili atomske strukture - stvari naizgled drugačijih od sastava ljudskog tela.

URAN

Jedini oblici života na Uranu su životinje. Posmatrane vašim očima, neke od njih bi nalikovale domaćim Životinjama kao što su krave, konji, koze, mačke, psi, itd. Oni su na duhovnoj dimenziji 3,4, neznatno nižoj od vaše 3,6. Njih takođe ne možete da vidite. Međutim, oni mogu da uspostave vezu sa čovekom dok spava i prenesu mu poruke koje se odnose na Zemlju, i pomažu da manje strahujete od drugačijih oblika života. Uran ima oko 2,6 miliona stanovnika.

VENERA

Venera je jedina planeta na kojoj oblici života donekle liče na vama poznatu ljudsku vrstu. Stanovnici Venere imaju tela manje gustine od vaših i živahne su inteligencije i osećajne prirode, mada ne u tom stepenu u kome se ljubav javlja na Zemlji. Na vašoj planeti se sada nalazi nekoliko duša sa Venere. Ti "došljaci" su tu da bi pomogli tokom Doba Buđenja.

SATURN

Energije života na Saturnu su se uzdigle do nivoa 3,7. Oni su pametni i požrtvovani, ali nisu u stanju da ispolje istu srdačnost kao Zemljani. Na Saturnu živi oko 10 miliona stanovnika.

Mada je kod stanovnika Saturna osećanje brige skoro u potpunoj ravnoteži sa intelektom, to nije osećajna ljubav. Ipak, zahvaljujući osećanju odgovornosti oni su "Čuvari reda" u sunčevom sistemu, čije su i zvanično sedište vlade. Tehnološki nadarena, ova bića bi mogla da pomognu čovečanstvu u miroljubivoj primeni mnogih korisnih izuma. Mada je Saturn domaćin vlade koja se stara o dobrobiti čitavog sunčevog sistema, vaša planeta, nažalost, nema svog predstavnika u vladi, zato što ste na niskom stupnju svesti. Ipak, vasionsko biće puno razumevanja, po imenu Monka, naimenovano je da predstavlja vaše interese.

Budući da su žitelji Saturna veoma inteligentni, oni se mogu projektovati kroz prostor i istraživati druga mesta u okviru sunčevog sistema, te su savršeno prikladni za dužnost stražara. Iako su u stanju da putuju prostorom koristeći se sposobnošću da mislima stvaraju oblike, oni prvenstveno koriste međugalaktička vozila za putovanja do udaljenih planeta sunčevog sistema, uključujući i Zemlju. Vašem okuje njihov fizički izgled, vretenast i male gustine, nedostupan, oni su za vas nevidljivi. Oni retko koriste ruke koje su uglavnom skrivene. Suprotno vama, nemaju ni stopala ni noge.

Posle suludog uništenja planete Maldek, žitelji Saturna su bili prinuđeni da ustanove zaštitne prstenove da bi se odbranili od krhotina izbačenih eksplozijom. Uz našu pomoć, postavljeno je obrnuto polje magnetske sile da bi se sprečilo padanje krhotina na planetu. Magnetno polje je skupljalo materiju i čestice, sprečavajući ih da prodru iza određene granice i još uvek ih održava u orbiti. U ovakvoj situaciji nije predviđeno uklanjanje tog magnetnog polja, budući da bi to moglo da utiče na ceo sunčev sistem.

Svaka se planeta može sama zaštiti, ali mora posedovati svest i tehnološku mudrost kako to da sprovede. Iako su na Marsu i Mesecu sada vidljivi ožiljci, oni su u vezi sa Maldekom. Posledica smrti te planete je asteroidni pojas.

JUPITER

Jupiter je još jedna visoko razvijena planeta, sa oblicima života čija je inteligencija dorasla žiteljima Saturna. Ona je veća od Saturna, ali jedva naseljena. Stanovništvo živi u unutrašnjosti planete, kao i u utrobi njenog meseca Titana. Njihova inteligencija je okrenuta tehničkom znanju, uz izvesno osećanje požrtvovanosti. Visoki su oko dva metra, usko građeni, i njihovim telom energija teče neobičnim vodoravnim tokom.

Jupiter, Saturn i Venera poseduju medugalaktičke vasionske letelice i često se međusobno posećuju, ili odlaze u obližnja područja. Sa Zemljom retko uspostavljaju vezu. Mi pokušavamo da kanalisanim porukama proširimo vaše znanje, kako bi vaše priče, pesme i vaša svest potvrdila da izvan planete postoje i dragi oblici života.

Dok vaši naučnici tragaju za drugim oblicima života "negde napolju", vi ste skloni da poričete njihovo postojanje i kad posete Zemlju. Vi želite da vladate drugim oblicima života i to vas čini opasnim! Iako vasionska braća i sestre postoje, vi još niste odmakli dovoljno daleko da prihvatite stvarnost i mogućnost uspostavljanja veze.

NEPTUN

Neptun nije predviđen da u ovom periodu ima potpuno razvijene energije života, što se kosi sa onim što čujemo od nekih ljudi.

MERKUR

Na Merkuru su energije drugačije prirode. Merkur je mesto gde dolaze izvesni oblici života sa Zemlje na savetovanje i ocenu proživljenog veka na planeti, pre nego se ponovo rode na Zemlji ili vrate u bivši zavičaj. Polu-stalno stanovništvo Merkura je malobrojno, ima ih samo 100.000. Bića su visoka od 130 do 150 santimetara. Oni su beličasti, sa primesom crvene boje ili nijanse. Svetli su ili skoro prozirni. Njihov nivo je 6 i zato borave na Merkuru kao učitelji.

MARS

Površina Marsa sada nije naseljena, mada se jedan deo stanovnika zadržao ispod površine. Najveći deo stanovnika Marsa se preselio na drugo mesto, jer su bili prinuđeni da biraju između smrti i napuštanja planete, pošto su potrošili sve zalihe vode. Neki su sa svojevremeno napredne planete došli na Zemlju, no većina se odlučila za druga mesta unutar svemira.

Oni zbilja naliče malim svemircima kako ih predstavljaju vaši filmski radnici i crtači stripova, a koje ste imali prilike da vidite, samo što su svetio smeđe, a ne zelene boje. Mada sada borave na različitim mestima, oni liče jedni na druge zato što vode zajedničko poreklo sa Marsa. Vaša ih planeta sada privlači prvenstveno zbog vode i zato što hoće da nauče kako vi održavate postojeće količine.

Prenos vode na Mars je moguć, budući da se voda može pretvoriti u paru i druge molekularne strukture. Oni takođe pokušavaju da vodu dobiju iz biljnog taloga. Razmatraju takođe i mogućnost da (po dogovoru) žive na Zemlji.

Marsovci su sada na nivou 3,3, što znači da su još uvek unutar treće dimenzije, ali napreduju ka višim nivoima. Oni često stupaju u vezu sa Zemljom, ali nisu razvijene inteligencije niti komunikativni. Veliki procenat vasionskih brodova koje vidite pripadaju Marsovcima, iako do vas stižu sa različitih mesta.

Zanimljivo je da vaši snimci Marsa iz vasione pokazuju ogromnu piramidu koja opstaje zato što njena građa ne propada niti isparava, kao što je to bio slučaj sa vodom. Jedna od ključnih stvari na vašoj planeti je voda. Život na njoj ne može opstati bez vode, to je činjenica koju ne treba shvatiti olako. Voda znači sam život, kao što su to već ustanovili Marsovci.

Pored toga što su vas posećivali i sa vama uspostavljali kontakt žitelji drugih planeta, sada na Zemlji dolaze mnogi međugalaktički putnici i "oficiri" za vezu, a te će posete učestali posle 1988. U stvari, posle dvogodišnjeg perioda koji se završava u novembru 1988, ustanoviće se potpuni pregled veza međugalaktičkih bića sa Zemljom - potpuni pregled svih podataka o vašoj planeti. O svemu ovome mi ćemo vas, naravno, izvestiti.

I pored toga što poneki "NLO" koji vas posećuje nosi oružje, on ne namerava da vam naudi. Naprotiv, većina letelica dolazi sa jasnim uputstvima da vam pomogne. Neki od njih žele da sa vama razmene informacije, a prate i podatke o vašem mineralnom blagu. Drugi dolaze da pruže medicinska uputstva i uspostave sklad na vašoj planeti.

Recimo sad nešto o Mesecu. On zapravo nije planeta. Njegova namena je da reflektuje svetlost i noću osvetljava Zemlju, da bi ublažio vaše strahove i podsetio vas na energiju Srebrnog Zraka i neprekidnost života. Mesec vas podseća da noć i dan nisu ništa drugo do dva dela jedne tvorevine. Vi, kao i svaka druga planeta sunčevog sistema, imate, mada ih tako ne nazivate, tri do pet meseca ili nebeskih tela koji reflektuju svetlost kako bi se razbio noćni mrak.

Dve veoma sjajne zvezde su takođe Zemljini meseci i vaši astronomi će ih konačno kao takve i označiti.

Mesec je takođe povezan sa gravitacionom silom Zemlje i zajedno sa njom doprinosi da vaše telo ostane vezano za tlo. Kad naučite da živite u skladu sa gravitacionom silom znaćete i kako da postignete veće prinose, znaćete više o fizičkom zdravlju i radićete saglasno godišnjem dobu. Mesečev ciklus može da vam pomogne da živite u skladu sa samom planetom. Budući daje Mesečeva sila prisutna čak i kad je Zemlja sakrivena iza oblaka, vaši kompjuteri su u stanju da analiziraju njegov uticaj i dobijenim rezultatima omoguće da čovek prilagodi svoje aktivnosti ritmu mena.

Mesec je relejna stanica i na njega se spuštaju samo oblici života na proputovanju. Vaši astronauti koji su se spustili na Mesec ili su išli na druga putovanja, vraćali su se stekavši telepatsku svest da izvan Zemlje postoje oblici života. Nekolicina njih je zaista videla bića koja se razlikuju od ljudi, to je činjenica u koju vaše vlade bilo odbijaju da poveruju ili su te izveštaje sklonile u fijoke ili porekle.

Mesec se koristi u razne svrhe. On je relejna stanica za energije koje dolaze iz daleka i tu mogu da se odmore. Neke duše tu dolaze posle zemaljske smrti, ili napuštanja života u tem, i podvrgavaju se duhovnoj oceni ili kratkoj proceni, da bi mogli da se odluče hoće li se vratiti na Zemlju. Budući da je Mesec blisko povezan sa nižim astralnim nivoom ili energijom, život na njemu je na eteričnom nivou i ne postoji i na fizičkoj ravni. Broj dimenzija zavisi od događaja i oblika života koji se pojavljuju. Mnoga bića koriste Mesec zato stoje blizu Zemlje.

Što se tiče Sunca, ono je stvoreno da zrači toplotu, ili energiju, u vašem sunčevom sistemu. Ono je izvor obnavljanja planeta, ali je i dom nekim oblicima života. To su visoko inteligentna bića koja na Suncu ne borave neprekidno. Osnovna namena ili svrha Sunca jeste da nadzire skladnost i napredak fizičkog života u vašem sunčevom sistemu. Sve informacije o fizičkom životu i međusobnim odnosima prolaze kroz to područje.

Sunce prati vaš prodor u vasionu i istraživanja koja obavljate van Zemlje, kao i putovanja žitelja Venere i njihove odnose sa drugima unutar sunčevog sistema. Sunce prati sve te aktivnosti na isti način kao što daje toplotu, ili kako bi se reklo, hrani, zrači energiju. Mada na Suncu borave neki duhovni savetnici, oni nisu zaduženi za duhovni život u sunčevom sistemu. Svaka planeta je dužna da razvija sopstveni duhovni život. Zbog toga što vaš duhovni stav nebrige ugrožava druge oblike života na raznim fizičkim nivoima, vi predstavljate pretnju strukturi i nameri života. Ta pretnja nas je dovela.

Mada je Zemlja na krajnjem rubu 12. Svemira, ona je zanimljivo mesto, dom lepote. Budući da su mnoge od 11 miliona duša koje su na Zemlju došle kao čuvari, poreklom sa nekog drugog mesta, Zemlju povremeno obilaze međugalaktički vasionski brodovi koji plove, koristeći se frekvencijama, meridijanima ili prolazima. Oni ponekad stupaju u kontakt, ponekad ne, povremeno svoje brodove učine vidljivim, povremeno ne. Postati vidljiv za Zemljane krije opasnost ili rizik za svemirske putnike, ali odluka je na njima. Oni mogu shodno svojoj želji da razgledaju planetu ili se spuste i uspostave vezu. Oni obično pokupe informacije, uzlete i vrate se na prvobitni kurs svog putovanja.

Unutar svemira i vašeg sunčevog sistema, međugalaktička putovanja predstavljaju događaj sličan vašim putovanjima na Zemlji od jednog grada do drugog ili iz jedne zemlje u drugu. Međuzvezdana putovanja su stvarnost u dimenzijama i na frekvencijama nevidljivim za ljudsko oko. Može se dogoditi da, kad pogledate iz određenog ugla, opazite biće iz druge dimenzije, međutim, većina ljudi je suviše strašljiva da bi to mogla da podnese.

Pojam međugalaktičko i međuzvezdano putovanje koristimo da označimo savršeniji ili razvijeniji način putovanja od vašeg. Ne postoje u ovom trenutku nikakva ograničenja za miroljubiva putovanja od Mlečnog puta ka vašem sunčevom sistemu. Molimo vas da o tome dobro razmislite.

ZEMLJA

Pre nego završimo razgovor o vašem sunčevom sistemu, dopustite da kratko spomenem Zemlju, zato što veoma malo znate o njoj, mada sada na njoj živite. Da li znate da je Zemlja najtamnija od devet planeta, zato što je vekovima prolazila kroz ratove i nemire? Da li ste znali da, i pored toga što većina postojećih oblika života živi na površini planete, postoje i malobrojna bića koja žive u utrobi Zemlje? Sada ćemo pružiti samo skučena obaveštenja, zato što bismo inače mogli da izazovemo zbunjenost i poremetimo program koji smo namenili stanovnicima na površini. Ipak, oni koji nastanjuju središte Zemlje postoje.

Dovoljno je sada reći, da su oni koji sada žive pod Zemljom izdanci drevnih civilizacija kao što su Atlantida i Lemurija, a oni raspolažu podacima koji bi mogli ljudima na površini da budu od koristi. Da njihov izlazak na površinu i uspostavljanje kontakta sa ljudima ne nosi opasnost od izazivanja rata ili zloupotrebe moći, njihovo znanje bi bilo bezopasno i doprinelo bi razvoju ljudske inteligencije. Neophodno je da se oni prilagode savremenom životu, zato što je prošlost prevaziđena, a vi nemate potrebe da se ne nju vraćate.

Ispunjenje i mir mogu da se ostvare samo u sadašnjosti! Nagli razvoj veza i susreta sa bićima ispod površine mogao bi dovesti do negativnih posledica po čovečanstvo, zato se te veze moraju razvijati krajnje obazrivo, da bi se izbegao prekid kako vašeg, tako i njihovog evolutivnog razvoja. Vama nije potrebno da se vraćate u njihovu prošlost, a oni na neki način moraju da prevaziđu svoja prvobitna iskustva i dođu u savremeni svet.

Zemlja ima velike mogućnosti da uspostavi harmonične odnose sa svojom porodicom u sunčevom sistemu i vanzemaljcima. Podsticaj koji bi značio uspostavljanje veza sa rođacima, ako hoćete da ih tako nazovemo, doneo bi veliku radost i omogućio sticanje novih znanja. U vašoj blizini su bića kojima je stalo do vas i koja mogu da podrže vaš ubrzani razvoj ka višim nivoima. Oni bi doprineli naglom proširivanju vašeg znanja o medicini, kao i razvoju same planete uvođenjem navodnjavanja, prečišćavanja vode, isceljivanjem zemljišta i zalaganjem da pustinjska područja što pre procvetaju. Zemljani ne bi morali više da se stiskaju u nekoliko velikih područja, već bi mogli da se prošire na ćelu planetu. Bilo bi vam takođe omogućeno da putujete na druge planete i sa njima razvijate lepe odnose, kao što sad putujete do drugih naroda i vraćate se sa prijatnim uspomenama.

Da, mogli biste da živite u velikoj harmoniji na vašoj planeti u kojoj biste uživali, a to bi istovremeno značilo i dar životu u Sunčevom sistemu. Međutim, da bi postigli taj cilj, prvo morate da se oslobodite razarajućeg aspekta postojeće tehnologije. Želja za vlašću i ubijanjem srodnih stvorenja nije prirodna težnja duha! To vam je sigurno jasno, pa ipak dopuštate izvesnim bićima željnim rata da unište moguću slavu Zemlje kao dragulja svemira. Preko je neophodno i hitno da o tom pitanju zauzmete stav.

Na kraju upoznavanja sa vašim sunčevim sistemom spomenuću dve, još uvek nepoznate planete koje će Zemljani konačno otkriti: Vitar i Nejtar.

VITAR I NEJTAR

Na Vitaru postoje oblici života, dok ih na manjoj planeti Nejtaru nema. Vitar ćete verovatno otkriti negde oko 1992. po vašem vremenu, a Nejtar negde između 1998. i 2010. godine. Ovo su, međutim, samo okvirni podaci. Moguće je da će jedna ili čak obe planete poslužiti kao centri za podučavanje duša u slučaju da se zemaljske duše ne opredele da se priklone Bogu i miroljubivom ponašanju. Mi pripremamo okolinu sunčevog sistema za svaki mogući ishod, ma kako ne verovatno to vama delovalo! Sve dok čovečanstvo korača duhovnim putem tokom Doba Buđenja, na snazi će biti neophodne fizičke mere opreza i stanje pripravnosti.

Čujem da se pominje planeta zvana Vulkan, međutim, u vašem sunčevom sistemu nije predviđeno da se pojavi planeta pod tim imenom. Možda ste je zamenili sa nekom od navedenih planeta ili joj dali drugo ime?

Na kraju nekoliko reci o kometama koje ulaze i izlaze iz vašeg sunčevog sistema. Komete su stvorena materija koje koristimo u dve svrhe: jedna, da bi pratili kretanje stvorene materije unutar sunčevog sistema, galaksije ili svemira, i druga, da dokažemo da život postoji i izvan zemaljske ravni i da nad njima nemate moć. Putanja kojom se kreće omogućava kometi da skuplja informacije koje druge sile skladište i koriste, a to su prvenstveno žitelji Saturna ili Jupitera. Vaši naučnici tvrde da sastav kometa čini led, jer tako beleže njihovi instrumenti. Da, kometa može sadržati led u jednoj fazi svog postojanja, ali tokom svog putovanja njena struktura nije uvek tako čvrsta. Tokom preobražaja iz gasovitog u čvršće stanje, na primer led, kometa upija i čuva mnoge informacije koje prate i upoređuju bića upoznata sa sastavom komete i njenom namerom. Da li ste ikada, posmatrajući komad leda, primetili da sadrži mnoge Čestice?

Vas Zemljane čeka mnogo toga da naučite, a taj proces je ubrzan zahvaljujući našim pojačanim vibracijama. Istovremeno vam ljubazno skrećem pažnju da, što više budete znali, to će vam biti potrebnije da dalje učite, ukoliko želite da spasite planetu. Morate upamtiti najveću od svih istina: učenju nema kraja! Međutim, ako se ne poštuje Bog, učenje donosi samo tragediju.

Nikad nećete biti u stanju da sagledate kraj ili prostranstvo svemira, niti ćete moći da prebrojite sve stvoreno unutar njega. Što više budete znali, to ćete više morati da učite. Za vas će to zaista biti istraživanje koje se stalno nastavlja, ali vi ćete uživati u tom izazovu.

Ukoliko prihvatite pozitivne kosmičke namere i ispravite greške u primeni kosmičkih zakona, mi vam ništa nećemo uskratiti. Ali, vi morate poštovati svekoliki život na Zemlji i izvan nje, zato što bi druge dimenzije pretrpele štetu ukoliko zbog hidrogenskih ili nuklearnih eksplozija strada fizički život. Na primer, eksplozijom Maldeka u vasionu je izbačena čvrsta masa stenja i stvoren asteroidni pojas, što je uticalo kako na udaljene zvezde, tako i na planete susedne galaksije. Bez naše podrške Saturnu u opasnoj situaciji u kojoj se našao, ceo sunčev sistem bi pretrpeo ozbiljnu štetu.

Jedna od osobina vodonika, pored nanete štete koja ne mora uvek odmah da se uoči, jeste izazivanje lančane reakcije. Ta lančana reakcija može da zahvati vasionski meridijan i razori sve sa čim dođe u dodir unutar jednog područja. Zbog toga je posle uništavanja Maldeka izazvanog hidrogenskom eksplozijom, doneta kosmička povelja kojom se zabranjuje da se tako nešto ponovi. Svi oblici života - i vi - vezani su ovom poveljom zauvek.

Dovoljno je reći, ne nanosite štetu vasioni niti vašoj planeti. Umesto toga težite miru i harmoniji u svemu što preduzmete. Takav način razvoja i služenja od vas očekujemo. Molimo vas da se prema drugima odnosite na način koji preporučuju vaše svete knjige i ne nanosite zlo jedni drugima.

Od ključnog je značaja da razumete i primenjujete kosmički zakon. Vaš svemir i sunčev sistem su u izvesnom smislu statični, a istovremeno promenljivi. Statični su u smislu da zvezde i planete koriste stalne putanje koje smo im mi odredili i na kojima će ostati. Zakon, znači, glasi: ostati tamo gde ti je određeno! Promena ustanovljenih fizičkih putanja nije dopuštena, zato što bi se izazvao haos i razaranje kosmičkih suseda.

Meridijani ili energetske staze u vasioni takođe ne smeju da se izmešaju, niti da se povređuju ili zloupotrebljavaju, jer ih koriste galaktička bića za najrazličitije vidove transporta. Neidentifikovanim letećim objektima, kako ih vi nazivate, potrebne su te usamljene tačke energije da bi mogli da posećuju Zemlju, druge dimenzije, galaksije i ostvare međugalaktička putovanja. Te staze moraju biti prohodne i u ispravnom stanju svakog trenutka, baš kao i vaši autoputevi i magistrale na Zemlji. To su veoma prometne saobraćajnice.

U vasioni, gde vrvi od aktivnog života koji prevazilazi vašu moć shvatanja, bića različitog nivoa mudrosti igraju svoje uloge u večnoj predstavi kosmičke ravnoteže.

Visoko iznad vaših glava, na svetlucajućoj pozornici noćnog neba, fizički i duhovni svetovi učestvuju u nebrojenim pustolovinama koje prevazilaze vašu sadašnju moć poimanja. Budući vama nevidljivi ili nepoznati, vaša planeta zaista može da ugrozi, pa čak i uništi njihove stavove. Brinite o tim nevidljivim. Svi ste vi porodica potekla od jednog Roditelja, preko dva božanska prvorođenčeta. Nemojte to nikad zaboraviti. Dakle, brinite o svojoj planeti i životu na njoj, ali se starajte i o svemu što se nalazi izvan uskih zemaljskih granica.

Naučite se samosavlađivanju i disciplini, bavite se poslovima koji podrazumevaju brigu i postićićete kako lični, tako i razvoj planete.

Prilika vam se pruža sada. Spremni smo da pomognemo svakom ko želi da napreduje starajući se i saosećajući sa drugima, ili gaji osećanja ljubavi ili teži da stekne mudrost.

Neka na najlepšoj tvorevini u vašem svemiru vlada mir. Neka to bude zahvaljujući nameri vaše duše i ličnom zalaganju.

ILUSTRACIJEKorisna adresa: http://www.esotheria.com/STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0044 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA