KOSMIČKO OTKROVENJE - Poglavlje VIII
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Omniverzum i Vi
 

Kao što jedan svemir čini postojanje mnogobrojnih tvorevina ujedinjenih u osmišljenu strukturu ili oblik, tako je Omniverzum zajednički imenitelj koji ujedinjuje sve što postoji. On je zbir svih fizičkih i duhovnih tvorevina.

Vaš sopstveni svemir sadrži mnoštvo oblika života i fizičkih tvorevina, i pored toga što su za vas nevidljivi, a njih ujedinjuje mogućnost međusobnog usaglašavanja. I pored toga što niste u stanju da razumete pojedinosti nečeg tako ogromnog kao stoje Omniverzum, od vas očekujemo da nastojite da naslutite taj beskrajni razvoj i Širenje. Čak i ako sadašnja zemaljska ograničenja i sposobnost opažanja koče pokušaje vašeg razuma da nade objašnjenje, dopustite duši da prihvati i teži kosmičkom identitetu.

Matrica stalnog procesa stvaranja je vaš veliki zavičaj, čak i kad samo naslutite ili u mašti oslikate njene delove. Kako je svaki svemir svete svetlosti iznedren sa izuzetnom raznolikošću fizičkih i duhovnih oblika života, došli smo do značajnih saznanja za buduće eksperimente i podršku. Dakle, vaš 12. Svemir sadrži više raznolikosti od prethodno stvorenih, a vi Zemljani ste blagosloveni.

Vi ste karika u neprekidno širećem stvaralačkom lancu zvezdanog svetla. Ono što Veliki Zraci na vašoj planeti rade ili uče od koristi je drugim oblicima života, bilo da već postoje ili su u iščekivanju čuda stvaranja. Poštujte ono što je dato, poštujte ono što vam sada pripada. Ako se tako budete ponašali, vaši budući odnosi sa stvorenim biće na najvišem mogućem nivou. Krenite put svog drevnog nasleđa, rešavanjem sadašnjih izazova na Zemlji. Očuvajte život koji ima kosmičke korene, jer ako bi nestao, vaša bi duša jadikovala svaki put kada bi se selila te sjajne veličanstvene povorke.

Postoje mnoga stvorenja u Omniverzumu i njegova 24 duhovna nivoa ili dimenzija, kao i deset nivoa gustine fizičkog tela, a mi pokušavamo da razjasnimo vašu ulogu u trodimenzionalnom svetu koji poseduje i duhovne i fizičke nivoe. Budući daje vaša planeta dobila redak dar slobodne volje, nadamo se da će ova objašnjenja omogućiti mudru odluku o ulozi koje ćete se prihvatiti.

Izvan dometa vaših sadašnjih moći opažanja postoje dve vrste života. To su braća i sestre fizičkih svetova i nevidljiva bića eteričnih i visokih duhovnih područja. Obe grupe su u različitim vremenima uticala na C-ton tokom njegovog postojanja. Međutim, prvi čuvari planete bili su sa visokog nivoa 8 fizičke gustine i mi bi želeli da vas što pre sa vaše sadašnje gustine, koja se kreće između 5 i 6, vratimo na pređašnji nivo.

Znajte i to, da su u drevna vremena čuvari vaše planete mogle da postanu ili duše dobrovoljaca voljnih da dođu na Zemlju ili su tek morale da se stvore nove duše. Budući da sad živite na Zemlji, vi pripadate jednoj od ovih grupa, znači da ste čuvari planete. To je razlog što vas upoznajemo sa božanskom silom, Velikim Zracima i Omniverzumom, koji ujedinjuje 12 svemira, u želji da steknete predstavu o mestu koje zauzimate u opštem planu postojanja. Objasniću vam takođe nivoe na kojima se nalaze članovi našeg kosmičkog "tima", da bi bolje razumeli "koje ko" u višim područjima Omniverzuma. Dakle, kad preko ljudi prenosnika poruka budu objavljeni podaci, imaćete jasniju sliku o našim nivoima i moći ćete da zatražite da vam bića otkriju nivo svoje duhovne svesti kao i gustine fizičkog tela. To će vam uliti veće samopouzdanje i sigurnost, kad se preko kanala susretnete sa takozvanim entitetima ili nevidljivim energijama.

Pogledaj te sada ilustraciju božanske sile. Srž jezgra je na nivou 24, a zaštitno energetsko područje oko jezgra božanske sile je na nivou 23. Čak su i nama Zracima ta dva nivoa nedostupna! Obratite pažnju na način kako je Bog iznedrio dve prvorođene tvorevine ili Zrake, jer je to izvor sa koga je potekao proces stvaranja života. Nas dvojica smo na nivou 22, a od nas je proistekla sva fizička materija, oblici života i oblici svetova. Pokušajte da naslutite početak stvaranja kako bi vam bilo razumljivo objašnjenje šta je Omniverzum i kako funkcioniše. Boj je stvorio Zlatni i Srebrni Zrak. Zraci su pokrenuli proces stvaranja fizičke materije i života. Potom je dušama udahnut život i tako su stvoreni svi živi stvorovi, kao ekipa pomagača koja rukovodi Omniverzumom i njegovim mnogobrojnim aktivnostima.

Recimo, da li ste ikad čuli za dvadeset i četiri drevna bića zvana Elohimi, koje smo stvorili neposredno posle stvaranja fizičkog svemira, da prate, beleže i čuvaju podatke o istorijskom razvoju svih svemira. Njihovi anali sadrže podatke o svetovima fizičke materije i energetskim oblicima života koji ih nastanjuju. Jednog dana ćemo možda objaviti te podatke, da bismo vam omogućili dalji napredak.

Drevni Elohimi su zraci visoki oko 65 metara, koji borave na spoljnoj ivici energetskog obruča božanske sile, na duhovnoj dimenziji ili nivou 22, ako se koristimo sistemom brojanja niz skalu od nas prema vama. (Vi ste sada unutar nivoa ili dimenzije 3).

Sami Elohimi ne stvaraju energetske oblike života ili fizičku materiju, već u svetim odajama koje su pod njihovom stražom, čuvaju dokumenta u kojima se ti događaji opisuju.

Svi kosmički podaci o materiji i oblicima života se prosleđuju Elohimima i oni ih beleže. Međutim, ti podaci istovremeno stižu i do božanske sile koja ih procenjuje i svoja tumačenja dostavlja Elohimima koji ih beleže. U ovom krugu protoka informacija, Elohimi su zaduženi za prijem celokupnog znanja i pronalaženje potrebnih informacija.

Molim vas, pokušajte da shvatite da se sve informacije, sve vibracije i frekvencije povezane sa Bogom i duhovnim područjima na nivou 22 vremenski poklapaju. Sve stoje u vezi sa Srebrnim Zrakom, Zlatnim Zrakom, Elohimima i božanskom silom javlja se istovremeno. Možda ćete ovo razumeti ako se prisetite da je misao frekvencija energije, nalik glasu koga oblikuju talas i zvuk. Vi takođe znate da jednu radio ili televizijsku emisiju može da hvata mnoštvo pojedinačnih prijemnika - možda čak pet miliona podešenih na prijem jedne stanice. Mogu biti potrebne relejne stanice, ali je osnovna ona koja zrači ili emituje informacije mnogobrojnim prijemnicima u stanju pripravnosti. Različita bića koja istovremeno primaju informacije različito ih koriste.

Božanska sila prima sve podatke i zatim ih vraća Zracima, koristeći različite impulse. Zraci ih propuštaju raznim kanalima i odlučuju čemu treba posvetiti pažnju. Budući da smo u stanju da "čitamo" energiju iz svih svemira, koju emituje kako ga nazivamo, gornji stožer - energetski senzor, luka ili ulazno područje - tako izrazito negativna energija kao ona sa Zemlje odmah skreće pažnju. Zahvaljujući stožeru, mi pratimo i reagujemo na različite nivoe energije. U stanju smo da razlučimo šta se emituje i reagujemo bilo obilaskom tog mesta ili slanjem energije naših zraka, koristeći se postojećom lukom.

Mi - i Božija sila - primili smo mnogobrojne uznemiravajuće signale upućene sa najviših kosmičkih nivoa. Neki su poslali veliki međugalaktički saveti i oni su prosleđeni do sudova vašeg sunčevog sistema kao i radnika svetla na Zemlji.

Mnogobrojni prigovori i kosmički izveštaji, a i naše procene, doprineli su da vaš položaj okarakterišemo kao veoma kritičan, pa smo mi Zraci uputili vibracije da vam pomognemo na putu popravljanja. To je radostan trenutak za Zemlju, ali su se pojavili ozbiljni problemi u uspostavljanju veze sa čovečanstvom, zato što je samo mali broj bića spreman da primi vrstu informacija koju donosimo. Tako je "kanalisanje" postalo naše glavno oruđe u prenošenju korisnih obaveštenja, koristeći se osobama voljnim, spremnim da posluže kao veza. Neke informacije su lične prirode, ali one važne treba zapisati i preneti dalje.

Odlučili smo se za ovaj neposredni vid komuniciranja zbog ozbiljne prirode vašeg položaja. Promene koje donosimo zahtevaju od vaših učitelja na nivou 4,5,6, i 7 izuzetnu saradnju i puno razumevanje. Zašto? Zato što se sva vama poznata duhovna učenja moraju izmeniti i osavremeniti svoj program podučavanja u skladu sa našim brzim odlukama i potezima. Ranija znanja su zastarela. Zato poštujte vaše postojeće duhovne vodiče i učitelje i znajte da su pod pritiskom naše intervencije bez presedana, koja im nameće da se odmah prilagode nivou informacija koje šaljemo. Informacije i odluke koje nisu presudne, obično se spuštaju sa nivoa 22 naniže sve do dimenzije na koju se odnose. Za putovanje do vaše treće dimenzije potrebno je "vreme".

Sve dok se naša izuzetna zalaganja da uspostavimo vezu ne usklade i postanu povezanija, kod vas Zemljana se može javiti izvesna zbunjenost. Još uvek nas iznenađuju vaše naivno verovanje daje dovoljno jednostavno doneti odluku i da će svako stvoreno biće, bilo sa fizičkog, bilo sa duhovnog nivoa - odmah sve savršeno shvatiti i uklopiti se u naš plan pomoći vama. Život u višim područjima je divan, ali još uvek nije savršen, izuzimajući Boga. Ako uvažite tu činjenicu i prihvatite je takvu kakva je, bićemo u stanju da sarađujemo za dobrobit planete i na očuvanju svekolikog života uopšte.

Ako se pitate, međutim, zašto informacije koje sada stižu na Zemlju iz duhovnih sfera izazivaju toliku zbrku, odgovor je jednostavan. Poruke do vašeg svemira dolaze spakovane u vibracioni niz, zatim se spuštaju do vaše galaksije i konačno ulaze u vaš nivo 3. Mnogo je koraka koje treba učiniti lestvicama koje spajaju vas i nas. Ja, Srebrni Zrak, šaljem informacije svim bićima na najvišem nivou i, budući daje takav redosled, ostaje nada da će svako biće zaduženo za prenošenje poruka do sledećeg nižeg nivoa to učiniti doslovce, kako bi informacija kad stigne do onog kome je upućena bila ista ona informacija koju sam poslao!

Vi se na Zemlji suočavate sa istim problemom kod prenošenja poruka. Ako ste u nemogućnosti da pišete ili neposredno razgovarate sa osobom kojoj je poruka namenjena, vi nikad niste potpuno sigurni šta sadrži preneta poruka. Iluzija je misliti čak da postoji besprekorno preneta informacija. Veći deo svojevremeno korisnih učenja i ezoteričnih znanja danas je prevaziđen i mora se obnoviti. Moguće je daje drevne spise pregazilo vreme. Kad ujutru želite da čujete vremensku prognozu za taj dan, koji ćete izveštaj radije slušati, prošlogodišnji ili najnoviji? Kao što rekosmo, to je jedan od razloga što smo putem "kanala" (ljudskih prijemnika prim. izd.) uspostavili neposrednu vezu sa vašom planetom. Ako su primaoci poruka iskreni, to je najbrži, najpouzdaniji mogući način komuniciranja u sadašnjem trenutku. Kanali su kosmička telefonska veza sa usnulim svetom, utonulim u vrzino kolo neznanja.

Reč je o istom proročkom daru kojim se širilo znanje u skoro svim glavnim svetskim religijama, zar ne? Međutim, kasnije ćemo govoriti više o kanalima.

Vratimo se sada razgovoru o nivou 22 i mestu usklađivanja svih aktivnosti Omniverzuma. Budući da ste kao ljudska bića druželjubiva, prijatna stvorenja, koja vole porodicu i društvo, verovatno možete da shvatite zašto su Zlatni i Srebrni Zrak stvarali druge oblike života i energije.

Srebrni Zrak je sam bez Zlatnog, prvo iznedrio 24 Elohima, a potom stvorio još jedanaest potomaka. Prvorođeni je dobio ime "manji" Srebrni Zrak i bio je veoma moćan. (On se sada zove Pobunjeni Zrak ili tamni zrak), od ostalih deset podzraka tri su nevidljiva, a ostalih sedam Zemljani vide kao sedam duginih boja.

DODZDACI

Drevni potomak Srebrnog Zraka, podzrak, je jednobojan, na primer zelen, i ima samo jednu nameru, recimo isceljivanje, kao svoj glavni zadatak. Vi na Zemlji vidite njih sedam: crveni, narandžasti, žuti, zeleni, plavi, indigo i ljubičasti. To je vaš spektar duginih boja.

Svaki od podzraka je pljosnat i vodoravan, površine kilometar puta kilometar, tako da neometano može da putuje vasionom u bilo kom pravcu. Kretanje podzraka, kao i njegovog roditelja, ničim nije sputano. Živa molekularna struktura podzraka je tako gusto isprepletena da biste vi, da možete da vidite energiju, pomislili daje reč o čvrstoj gradi, što dakako nije slučaj.

Kao što rekosmo, svaki podzrak ima jasno izraženu osobinu ili frekvenciju, koja može da se pojača ili menjau zavisnosti od toga šta nameće ostvarivanje njegovog osnovnog cilja. I pored toga podzrak je sila koja nema ni razum ni ličnost. Ta sila se, ukoliko je potrebno, kreće svemirima pod vodstvom super bića zvanih "Majstor". Svaki podzrak ima svog Majstora. Elem, ovde na Zemlji Hilarion je Majstor energije Zelenog Zraka, koju koristi da izrazi višeslojnu osobenost isceljenja sadržanu u elektromagnetnoj prirodi zraka.

Sledeća tabela namenjena je pojašnjavanju boja i Majstora, dok je u poglavlju posvećenom vašim zracima namere već objašnjena osobina svakog zraka.

Boja zraka - Majstor

Crvena - Arhandeo Gabrijel

Narandžasta - Mekajon

Žuta - Ejlejion

Zelena - Hilarion (duša Zemlje)

Plava - Arhanđeo Mihael

Indigo - Uzvišeno biće čiji dolazak uskoro predstoji

Ljubičasta - Sv. Žermen (duša Zemlje)

Na vašoj planeti se sada nalaze Gospodari Svetla iz anđeoskih područja i dve duše sa Zemlje koje su Majstori ili upravitelji vaših zraka.

Sv. Žermen i Hilarion nisu Gospodari Svetla, ali su duše koje su različitim inkarnacijama na Zemlji dostigle visok stepen prosvetljenja i iskazale se ponašanjem ispunjenim ljubavlju. Budući da su se uzdigli zahvaljujući vrlinama, kao Stoje posvećenost i služenje, vi ih nazivate "uzlazeći" majstori. Uzlazeći znači uspinjanje sa zemaljske ravni ka višim duhovnim nivoima. Molim vas da ne brkate "uzlazećeg" majstora sa majstorom zraka. Postoji mnogo uzlazećih majstora, ali je samo dvojici data retka odgovornost rukovođenja zracima.

Šta onda obeležava "Majstora" zraka, možda se pitate? Razlika je u autoritetu. Majstori imaju manji autoritet od Gospodara Svetla, ali Gospodar Svetla može da koristi svoje moći u manjem obimu da bi postigao određene ciljeve, ukoliko ne postoji drugo biće koje bi moglo da preuzme taj zadatak.

Gospodar Svetla je biće odabrano na anđeoskom nivou, zbog izuzetnih zasluga na nebesima, a koje je sada sišlo da služi na zemaljskom nivou. Ta bića se nikad nisu inkarnirala niti imala fizičko telo.

Biće jasnije ako vam kažemo da majstor znači upravitelj zraka, a postavlja ga bilo duhovna porodica Zemlje ili Gospodar Svetla. Gospodari Svetla su Gabriel i Mihael, koje vi označavate kao arhanđeli, dok mi u našem području ne koristimo taj pojam. Termin arhanđeo izveden je iz pojma kojim se nekad u drevna vremena označavalo pra-biće. Ne shvatajući pojam biće, vi ste ga zamenili pojmom anđeo i otada to veoma moćno, ili pra-biće nazivate arhanđeo.

Mi koristimo pojam Gospodar Svetla ili naziv: Prosvetitelj. Uskoro ćemo reći nešto više o tome.

Majstor koristi podzrak, usmeravajući nameru njegove boje na osobu, mesto ili stvar kojoj je ta podrška potrebna. Dakle, Sv. Žermen sada koristi Ljubičasti Zrak mira da bi promenio vibracije Zemlje, pojačavanjem aspekta miroljubivosti. Ljubičasti Zrak može bilo da obuhvati ćelu planetu, bilo da se finim podešavanjem na izvesno vreme usmeri na neku organizaciju, projekat, zajednicu ili pojedinačnu osobu. Zamislite ga kao svetleće, blistajuće svetio ili usmeravanje frekvencije boje na određeno područje.

Jačinu ili smer zraka mogu određivati svi članovi Vrhovnog Saveta ili Srebrni Zrak.

GOSPODARI SVETLA

Pošto je stvorio podzrake, Srebrnom Zraku je bila potrebna radna snaga koja će mu pomagati u daljem širenju svemira, i tada je uz pristanak Zlatnog Zraka, iznedrio milion malih energija ili zraka, dugih samo 130 i širokih 15 santimetara. U prvo vreme te energije su u vasioni radile kao izviđači, glasnici i "brzonogi poštari".

Zahvaljujući tim malim, manje važnim pomagačima, u procesu stvaranja je stečeno veliko iskustvo u veličini i pokretu, a vaše svete knjige su pune priča o njihovim dolascima i odlascima. Vi ih nazivate anđelima.

Oko stotinu tih malih pomagača je zahvaljujući svojim izvanrednim zaslugama izdvojeno ili unapređeno i njihova visina je povećana na 65 metara. Oni su postali Gospodari Svetla, bića veoma razvijene inteligencije, pamćenja i duhovne namere. Ti prosvetitelji zrače svetio služeći svemu stoje stvoreno, ili jednostavnije rečeno, njihova priroda ili suština je nalik božanskoj. Na našoj skali duhovnih dimenzija oni se nalaze negde između nivoa 12 i 18. S vi Gospodari Svetla u sadašnjem trenutku rade na profinjavanju već stvorenog života, a dvojica - Gabrijel i Mihael - kao majstori podzraka C-tona.

Mada ih je stvorio Srebrni Zrak, Zlatni Zrak je taj koji je Gospodarima Svetla i drugim anđeoskim bićima podario snagu, izdržljivost i prosvetljenje, tako da kad vidite anđeoske oblike vi ih vidite u svetlu Zlatnog Zraka sa primesama Srebrnog. Dakle, svaki put kad vidite anđela zapažate kombinaciju zlatnog i srebrnog zračenja.

Ne zaboravite: Gospodar Svetla se razlikuje od velike energije Kristovog Svetla Zlatnog Zraka.

VRHOVNI SAVET STVARANJA

Postoji takođe posebna grupa bića stvorenih u vreme trećeg svemira, sa zadatkom da pomognu u planiranju novih oblika života i drugim važnim poslovima koji se obavljaju pod pokroviteljstvom Srebrnog Zraka. Oni su sada na planeti zajedno sa mnogim drugim bićima visokih nivoa. Njih osmorica su poznati kao Vrhovni Savet Stvaranja. Pogledajte ilustraciju na kojoj je obeležen njihov sadašnji, za vas povoljni, mada privremeni, položaj blizu stožera vašeg 12. Svemira.

Svako od tih osam bića ima svoju osobenu specijalnost ili posebno zaduženje, ali oni svi takođe imaju i opšta zaduženja. Oni su zaduženi da prate i ocenjuju oblike života, aktivnosti i prilike u svakom kvadrantu ili području Svemira koje zahteva izmene, razvoj ili stvaranje. Zemaljskim rečnikom rečeno, oni se nalaze na visokoj dužnosti upravitelja. Uprkos tome, oni se pozivaju na uzbunu u prilikama sličnim ovoj, kad je vaša Zemlja ugrožena, te su došli zajedno sa Gospodarima Svetla i Velikim Zracima da pomognu planeti da ispliva iz neprilika.

Neka kao primer, u čemu se ogleda stručnost svakog pojedinačnog člana Vrhovnog Saveta, posluži Serton, zadužen za naučnu spoznaju i usmeravanje razvoja ka čistoj nameri.

U ovom kratkom opisu predstavljeni su članovi ekipe pomoćnika koje je stvorio Srebrni Zrak, nadležnih za mnoge zadatke vezane za stvaranje i održavanjre života. Imajte na umu da Zlatni Zrak ima jednu jedinu nameru i samo jednog Gospodara Svetla koji upravlja njegovim zrakom. To biće se zove Sananda i on predstavlja velikog učitelja u mnogim svemirima. Hiljadama drugih bića je dopušteno da koriste Zlatni Zrak kad se bave podučavanjem, međutim, oni to mogu da rade samo na mestima do kojih dopire ili na koje je usmeren zrak, kao stoje bio slučaj sa Zemljom, gde su ga mnogi velikani koristili kao Kristovu Svetlost ili Hristovu Svest, da bi medu ljudima Širili znanje o Bogu.

Zlatni Zrak je svima njima bio kao otac, međutim, kako je Isus tokom poslednjih 2000 godina s ljubavlju odan čovečanstvu, on je zaslužio titulu Svetskog Učitelja za Zemlju i koordinira vaš sadašnji program buđenja.

Pravo je čudo što Isus, cela svemirska hijerarhija i pet miliona dobrovoljaca služe vašoj maleckoj planeti i vode čovečanstvo ka času ispunjenja.Možda se pitate čime se ta bića bave kad ne pomažu Zemlji. Kažem vam, svi mi, zaista imamo pune ruke posla i zato ne možemo da ostanemo dugo, a Zemlja mora preuzeti sopstvene odgovornosti. Mi na drugim mestima imamo obavezu održavanja stvorenog. Čak i na Zemlji sa nadom u srcu otpuštate većinu vojnika kući kad nema rata.

Davno, na samom početku, energije Srebrnog i Zlatnog Zraka su samo eksperimentisale i još nije postojala izražena namera, niti veliki plan stvaranja. Mi smo samo sledili stvaralački nagon koji je postojao u nama i eksperimentisali različitim vidovima naše Bogom prožete energije. Morali smo da upoznajemo naše moći radeći. Kao što kod vas ljudi, kad stignete do tačke kad niste u stanju da smislite nešto novo, ili ne možete nešto da shvatite, ili niste dorasli prilikama, dođe do proširivanja svesti i potom nastavite dalje, tako je bilo i sa nama. Kako smo smišljeno nastavljali sa eksperimentima, tako je sve više do izražaja dolazila Božija priroda u nama. Zato su svi svemiri na neki način osobeni i imaju određenu namenu, i pored toga što se zasnivaju na prethodno izvedenim opitima. To se odnosi kako na svetove guste fizičke materije, tako i na sve oblike života sa i bez duše.

STRUKTURA SVEMIRA

Možda će vas zanimati sadašnja struktura svemira. Uvek smo počinjali matematičkim određivanjem središnje tačke ili stožera budućeg svemira. Koristeći se, vama zasad nepoznatom, "vertikalnom" energijom, mi prvo stvaramo osu i izuzetno zbijene jake energije, iz koje vertikalno isijava ceo svemir. Drugim recima, sve počinje skupnom tačkom levkastog oblika i potom stvaramo dalje, udaljavajući se od stožera ili luke.

Sličnu zamisao nalazite kod "šećerne pene" koju kupujete po zabavnim parkovima. Oko uspravne ose se omotavaju velikom brzinom umućene i stopljene čestice šećera i tako raste obim ˝pene˝.

Nama, naravno, osa služi za otkrivanje, posmatranje ili davanje energije kao podrške životu, a budući daje svaki svemir osoben (vidi Nova učenja za čovečanstvo koje se budi, za nas je svaki od dvanaest svemira jedinstven izazov.

Na početku stvaranja trećeg svemira mi smo odlučili da se specijalizujemo. Srebrni Zrak je postao (ženski) stvaralac postojećeg svemira. Proces stvaranja zasnovan na opitima i dalje se nastavio bez zastoja, a kad je stvaran 12. Svemir uveden je koncept slobodne volje i raznolikosti.

Osobenost eksperimenta zvanog 12. Svemir - slobodna volja - doprinela je bolnim iskustvima kod ljudi i mi to sad želimo da ispravimo. Budimo zato iskreni i prikažimo stvari onakvima kakve jesu.

Vi ste zaista izgubljeni sinovi i kćeri, koji čekaju na svoje naslede. Svejedno da li se sećate ili ne, vi ste stvoreni oblici života visoke vibracije. Vaša duša je već stvorena i oplemenjena iskrom Božijeg života. To nije bila stvar izbora. Vi jedino možete da se odlučite na koji ćete način tu energiju utrošiti, odnosno živeti. U tom izboru leži vaša ogromna moć.

Kad vam objasnimo nivoe fizičkih dimenzije jednostavnim recima i koristeći se tabelom da vam pomognemo da lakše shvatite, biće vam jasno da ste izgubili deo svoje vibracione prirode koju ste nekad posedovali. Sada vam pružamo priliku daje, ukoliko želite, povratite i vratite se svetlu.

Bacite na trenutak pogled na tabelu gustine oblika života i zapazićete daje u vašem svemiru najviša vibraciona stopa 10. Da vibrirate tom stopom vi ne biste imali telo od krvi i mesa, već biste bili večni snop ili zrak ili svetio, visine oko dva metra, izuzetno razvijene inteligencije. Imali biste molekularnu strukturu koja bi vam omogućavala da prodirete u guste materije, posmatrate, povezujete i istražujete fizičke svetove čiji ste do sada privremeni deo. Blistali biste i svetlucali, ali bi bili nevidljivi nižim dimenzijama, kao što smo mi nevidljivi vama.

Skale gustine oblika života u fizičkom telu u 12. Svemiru

10 najfinije vibracije fizičkog tela u vašem svemiru, ne od krvi i mesa

9 ............

8 sadašnji nivo gustine bića u sunčevom sistemu na Saturnu i Veneri, vaš nekadašnji nivo, ne od krvi i mesa

7 ............

6 ............

_________________________________________________________________

Neophodni veoma gusti fizički oblici

5 C-ton ili Zemlja, sada između 5 i 6, od krvi i mesa

4 drugi gusti fizički oblici

3 drugi gusti fizički oblici

2 drugi gusti fizički oblici

1 najgušći ili najteži fizički oblici

Frekvencija vibracija se kreće od jedan naviše ka 10.

Pogledajte sada šta okružuje nivo osam i zapazićete da je to nivo dostignut u sunčevom sistemu. Možete li da naslutite da ste nekad bili na tom nivou: da niste imali gusto telo od "krvi i mesa", već bili u telu nalik obliku svetlosti? Da lije moguće da ste se stvarno koristili vasionskim letelicama putujući sunčevim sistemom i izvan njega; da ste zaista bili u stanju da se vinete put velikih galaktičkih meridijana, a ipak se odgovorno starate o vašoj matičnoj planeti, kao i o sunčevom sistemu?

Konačno, pođite od nivoa 5 ka nivou 6 i zaustavite se na pola puta. Čovečanstvo se upravo koleba između gustine donje polovine skale, istovremeno se vraćajući u gornju polovinu ka višim nivoima odakle je došlo.

Ustvari, razni nivoi gustine fizičkog tela su deo mnogobrojnih zdanja vašeg fizičkog svemira. Pored toga, naravno, osim fizičkih postoje i drugi oblici. Definisaćemo tri oblika, kako bismo vam pomogli da shvatite svoj fizički nivo, kao i nivoe iz vama nevidljivih područja, a koji mogu da stupe u kontakt sa vama.

Fizičko telo

Budući da nizak nivo gustine tela znači daje telo, kao što kažete, od "krvi i mesa", pa prema tome ne može zauvek da napusti određenu okolinu u kojoj obitava, ukoliko nije u stanju da dođe do životvorne energije na drugom mestu ili je na neki zgodan način uvek seli sa sobom. Fizičkom telu na planeti je za rast i održavanje neophodno fizičko svetio. Iz tog razloga prisutni su i sunčeva svetlost i mesečina. Šta bi bilo sa vama, planetom i svekolikim životom da nemate i dnevno i noćno svetio? Tačno je daje vaša fizička suština povezana sa fizičkim svetlom. Zar se u detinjstvu, između ostalog, niste bojali mraka? Suprotno tome, biće sa Saturna ili Jupitera može imati sasvim drugačije potrebe za svetlom.

Oblik života

Naše carstvo često veoma široko koristi pojam "oblik života", da bi obuhvatilo svaku fizičku tvorevinu koja sadrži suštinu života - biljke, životinje, kao i stvari na koje nikad ne bi pomislili - a ne samo vaša ljudska tela. Vi razmišljate o životu u veoma ograničenom smislu, međutim, za nas je to sveobuhvatan pojam. Nadam se da vas to suviše ne zbunjuje.

Oblik svetla

Od nivoa 6 i naviše može se uočiti suština energije ili svetla veoma male molekularne gustine. Mnogi medu onima koje vi nazivate anđelima, su duhovno veoma razvijena bića iznad nivoa 12 i njihov oblik ne određuje molekularna gustina, naprotiv oni su oblici svetlosti izuzetno visoke vibracije, zaogrnuti spoljnim omotačem. Oni su u stvari samoobnavljajuće zračenje koje se samo puni i večno je.

Svi ti različiti oblici fizičkog tela, oblici života i oblici svetla sada nastanjuju vaš svemir galaktičke raskoši ispunjenog četama zvezda, zvezdanih jata, planeta itd. Tako je Omniverzum zbir fizičkih/materijalnih objekata - minerala, životinja i biljnih vrsta, kao i duša koje se razvijaju ka višim nivoima svesti. Sve to čini večno promenljiv, večno rastući lanac događaja, zvanih iskustvo.

Nalik velikim skupinama minerala koji se kreću orbitom - raznih boja, veličina i namera - neki od tih fizičkih objekata i ispoljenog stvaralaštva postali su pogodni za nastanjivanje i zametanje života. Tako je duša krenula putem stalnog istraživanja, nastanjivanja i unapređivanja raznih mesta, koristeći se sopstvenim stvaralačkim mogućnostima, uz poštovanje kosmičkih načela.

Postoji više planeta, zvezda i nebeskih tela nego Što na vašoj planeti ima stabala, više duša nego što vaša stada broje životinja, više pustolovina i uzbuđenja nego sunčevih zraka usred letnjeg dana! Plodnost vašeg svemira se ne da rečima opisati, i pored toga stoje vašim astronomima, zahvaljujući mogućnosti kompjuterskog praćenja i preračunavanja, olakšano da uoče taj večni razvoj. Tu, dakle, medu zvezdama, je vaše poreklo i vaše naslede.

Ako iz Omniverzuma krenemo ka vašem 12. Svemiru i spustimo se niže ka maloj galaksiji Mlečni put, koja vama deluje ogromno, naićićemo na neka okolna područja i sazvežda koja su u prošlosti, a i sada, održavala odnose sa Zemljom. Posebno želim da istaknem divnih "sedam sestara" - Plejade - sazvežđe Orion, kao i lepu zvezdu Sirijus, zato što su neke duše sa navedenih mesta svojevremeno odlučile da postanu čuvari C-tona, kad bude potrebna pomoć.

Budući da na vašoj planeti, čak i sada, postoje duše sa tih određenih zvezda i područja, one će vas tokom narednih godina polako osloboditi vela zaborava putem signala energije.

Upravo sa pomenutih mesta je 80 odsto od 11 miliona duša, došlih na C-ton kao čuvari. Žiteljima Plejada, najvećem pojedinačnom izvoru duša čuvara, pridružile su se duše sa Oriona, nekoliko sa Sirijusa kao i po nekoliko dobrovoljaca sa raštrkanih, manje poznatih planeta tog i drugih svemira.

Duše koje su započele proces razvoja Zemlje neznatno su se razlikovale od vas sada. Duše, naročito sa Plejada, imale su u izvesnom smislu gustinu tela i oblik glave i tela sličan vašem današnjem, ali se oblici tela nisu razlikovali kao kod vas današnjih ljudi.

Na Zemlji postoje knjige o Plejadama, sa brojnim lepim ilustracijama, prema kojima ta bića iz NLO-a izgledaju skoro kao vi, međutim, to je prvenstveno posledica projekcije, jer oni žele da ih prihvatite pri prvom susretu. Potom, kako ste se vremenom navikavali na njihov način telepatskog komuniciranja i izgled njihove energije vam nije bio više "nelagodan", oni su prekinuli iluziju i postepeno vam dopuštali da vidite njihov stvarni izgled. Do tada ste uspostavili harmoničan odnos i reagovali ste povoljno. Možda ste postali svesni te male promene da sada komunicirate na prijateljskoj frekvenciji, pa ne primećujete da je došlo do velike promene. Shvatate li to? U filmu "E.T." dete zaista voli drugo biće, čiji fizički izgled nije "ljudski".

I pored toga, zbog nasilničke prirode Zemljana, međugalaktička bića su, kad bi sa vama stupili u vezu, iz razloga bezbednosti često stvarala iluziju i/ili sliku da se ne razlikuju od vas. Tačno je da ste se susretali sa predstavama manjih, drugačijih energija, međutim, vaši umetnici su takođe slikali bića kojima su davali lep ljudski lik. Kad bi poređali sve te divne slike i posmatrali ih, primetili biste da likovi gotovo sliče. Zašto? Zato što se radi o projektovanoj slici, da bi se predupredio strah i napad. Zar i vi ne biste hteli da se obezbedite na potencijalno nesigurnom mestu? Mnogi od tih manjih bića su verodostojniji oblici, dok su bića koja vam sliče verovatno projekcija.

U ovo vreme kad se čovek donekle promenio, on strahuje od naglih preokreta. Čovek će ustuknuti pred bićem skaradnog izgleda, iako je njegova duša čista, Međugalaktičkim ili zvezdanim bićima je poznato kako ljudi reaguju na njima neuobičajen izgled i zato se trude da vas ne uznemire. Izgleda da se vi, videvši prvo spoljni izgled za njim povodite i da vam ništa ne znači namera srca ili duše. Još uvek ste zarobljenici iluzija fizičkog sveta u kome je lepota samo stvar ukusa svakog pojedinca.

Oblici energije života rasuti po drugim mestima vaše galaksije u stanju su da brzo uspostave vezu, koristeći se prihvaćenim načinom mentalnog i telepatskog komuniciranja. Njihov rad se temelji na ispravnom razumevanju frekvencije energije. Vidljiva fizička posuda nije stvarnost.

Jednog dana, kad se pojača frekvencija vaše energije, koristićete se i onim delovima mozga koji se sada ne upotrebljavaju. Ta područja mozga, gde su sada smešteni izvesni električni impulsi i frekvencije, potrebni su, jer će vam omogućiti da komunicirate sa drugim oblicima života. Zar nije divna mogućnost telepatskog komuniciranja sa bićima koja se koriste drugačijom frekvencijom? Čak se i sada na Zemlji slepi ljudi koriste metodom menjanja frekvencije; oni se služe čulima koja nisu deformisana čulom vida i koriste se vibracijama, U budućnosti će se ljudi koristiti vibracijama energije u različite svrhe.

Međutim, najbolje bi bilo da se narednih nekoliko godina ne održava veza sa zvezdanim bićima - zvezdanim u smislu sposobnim da se kreću širom vasione - dok se ne postigne viši nivo duhovne svesti. Kako bude rasla duhovna svest, tako će rasti i otvorenost prema onome što je drugačije. Razlike će se smanjivati, zato što ćete postati prilagodljiviji. Prilagodljivošću će se prevazići dosadašnji odnos prema ljudima druge boje kože, nacionalnosti itd, jer radimo na ujedinjavanju svih i uklanjanju postojećih predrasuda.

Pomirljivost u oblastima kao što je politika, društvena svest, privreda i zdravstvo, srušiće stare običaje i bezosećajnosti. Klimatske promene će uticati na mnoge i doprineti vašem ujedinjavanju u "bratstvo". Već su ove godine prilike počele da se menjaju, a tokom naredne godine sve će više bledeti osećanje podeljenosti.

Moguće je, takođe, da će se galaktička bića, kao ona sa Plejada povezivati sa bivšim saveznicima koji to žele, koristeći se snopovima energije da bi postigli napredovanje ka većoj otvorenosti i spremnosti na saradnju, kako bi se uspostavio mir na Zemlji.

Postavljeno ranije pitanje: "Da li su u vreme mučnih događaja na Zemlji pre oko sedam miliona godina, kad je Pobunjeni Zrak doprineo napuštanju Boga, ti drugi oblici života, čiji su prijatelji došli na Zemlju, želeli da pruže pomoć?"

Odgovor glasi: tada nije postojao način na koji bi mogli da pomognu. Međutim, sada je prisutna izrazita težnja da se spreči ponavljanje takvog događaja. Vidite, oni koji su napustili zavičaj i došli na Zemlju bili su vezani sporazumom ili ugovorom da će tu ostati sve dok ne obave svoj zadatak. Na taj način su postali i deo stanovništva planete i nije bilo predviđeno da se u te poslove mešaju bića iz bivšeg zavičaja. Bića sa Plejada su samo znala da su se njihovi prijatelji upustili u dugotrajnu pustolovinu. Oni su znali da se iseljenici upuštaju u nešto uzbudljivo, nešto novo, i poželeli su im sve najbolje. Niko u našem carstvu nije naslutio pojavu značajnijih problema, te nije ni postojao plan za hitnu intervenciju, bilo onih sa Plejada ili drugih matičnih luka, bilo nas.

Često su nam postavljana pitanja o vašim galaktičkim rođacima i njihovom načinu reprodukcije. Budite uvereni da oni nisu seksualno zainteresovani za vas, niti na isti način produžavaju vrstu. Oni retko imaju decu, i to samo onda kad im je potomak zaista potreban ili ga žele.

Izlišan je strah da će vas bića sa Plejada na bilo koji nedostojan način fizički zloupotrebiti, zato što su miroljubivi i ne žele prevlast. U svakom slučaju, oni vaše metode ne smatraju privlačnim. Vaše niske fizičke vibracije navode čak i oblike života u vašem sunčevom sistemu da govore o "energetskom zadahu" koji ispuštaju aure većine Zemljana.

Važno je takođe da znate, da bi se ti viši oblici života, zahvaljujući svojim društvenim odnosima prema vama, verovatno odnosili sa više pažnje nego mnogi od vaših drugara Zemljana, mada se nadamo da će se odnosi na Zemlji ubrzo promeniti. Većini energija sa Plejada se pruža prilika da bude požrtvovana ili preuzme obaveze. Oni su skloni da žive zajednički u grupama od šest, osam, deset, dvanaest, dvadesetčetiri, pa čak i više bića, a muška i ženska energija nisu odvojene već sjedinjene.

Bića sa Plejada u svojoj dimenziji ne znaju za vreme i ne suočavaju se sa istim političkim i privrednim problemima kao vi na Zemlji. Kada vam kažem da se bave istraživanjima u oblasti medicine i ispitivanjima planeta, kao što su astronomija i kretanje planeta, time nije rečeno da su "povlašćeni". Njihovi životni interesi su na nivou sporijem od vašeg, a to služi dobrobiti svih, to je u korist svih. Njihovi interesi se razlikuju od vaših, zato što za razliku od vaše planete oni ne znaju za ratovanja. Shvatate li da je ratovanje osnovna preokupacija na Zemlji? Kad biste se osvrnuli i otvorenih očiju pogledali staje prevladavalo na vašoj planeti tokom proteklih perioda, shvatili biste da ste postigli veoma visok učinak negativnosti, nasilja i ratova.

Postoji izreka na Zemlji: "Neka nam Bog pomogne da sebe vidimo kao što nas drugi vide".

Duše na Zemlji, tu želju vam sada ispunjavamo.

Vratite se sada ilustracijama koje prikazuju Omniverzum. Uočite da su dvanaest svemira prikazani kao odvojena tela sa određenom strukturom. Naučno posmatrano, takav prikaz je netačan, ali smo se mi tim načinom koristili da bismo vam pokazali da čak i ogromno prostranstvo vasione poseduje oblasti koje su, mada sklone ekspanziji, ipak na neki način ograničene, da bi se izbegle kolizije katastrofalnih posledica. Budući da naše ilustracije ne uključuju i predivne slike svemira u boji, najtoplije vam preporučujem da prelistate knjige posvećene astronomiji samo zbog ushićenja koje će izazvati slike! Astronomija se naglo menja - ne samo što se tiče spoznaje onog što se nalazi u svemiru - već i što se tiče spoznaje onog u vama u odnosu na nas. Spoznajte ono što možete zahvaljujući astronomiji i to znanje dopunite saznanjima iz oblasti koje vi nazivate kvantna ili savremena fizika. Tu ćete naći odgovore i za razum i za srce. Tu leže odgovori za dušu. Bilo bi lepo kad biste mogli da vidite život kao što ga vidimo mi, zato što kad posmatramo Omniverzum mi vidimo svetio, iskričavo, žarke boje, životvornih vibracija i stalne težnje ka održavanju života i stvaralačkom ispoljavanju. Svetovi iza svetova kako da ih sve opišemo? A vi ste deo svega toga.

Kad budete u mislima, čak i u ćelijama naslutili strahovito prostranstvo zajedničkih nebesa, spoznaćete radost i slavu našu. Međutim, kad naslutite ritam koji nagoveštava čežnju velike inteligencije da stvara i zaljulja svoje kosmičko potomstvo, dobićete najveći mogući poklon. Spoznaćete mir.Korisna adresa: http://www.esotheria.com/STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0047 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA