POSTAJETE GALAKTIČKI ČOVEK - Poglavlje VIII
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Bog i Starateljstvo
 

Ovde su Vašta, Aumtron i Sirej da bi objasnili kako će se uspostaviti nova galaktička civilizacija na Zemlji sa vama kao njenim glavnim stanovnicima. Međutim, nama je takode važno da u vama probudimo dublje razumevanje novog uzora galaktičke civilizacije na Zemlji. Sada, što je i razumljivo, Zemljani ne shvataju u potpunosti predstojeći novi obrazac. Nadajmo se da će uzor Sirijusa pomoći Zemljanima da saznaju kako je stvorena planeta Zemlja i kao duhovni i kao fizički entitet.

Počnimo od osvrta na Božju tvorevinu sa čisto duhovnog stanovišta. Zemlja, kao što je slučaj sa svim raznim planetarna sunčevog sistema, okružena je Duhovnom Hijerarhijom koju Čine duhovna bića zvana anđeli, arhandeli i uzneli učitelji. Njihova jedina svrha je da budu duhovni prenosnici osam međudirnenzionalnih energija evolucije. Ovi anđeoski prenosnici sprovode te energije kroz odgovarajuće međudimenzionalne kapije za prenos u vaš trodimenzionalni obrazac zvezdane energije. Ovi obrazci stvaralačke i evolutivne energije sa svoje strane, pak, stvaraju fizički svemir koji obuhvata vaš sunčev sistem i planetu na kojoj .sada živite.

Da bi bolje razumeli vas odnos sa tvorevinom i konačno vašu ulogu čuvara planete i zvezda, objasnićemo kako je Vrhovna Stvaralaca Sila ili ono što vi neodređeno nazivate ˝Bogom˝ iznedrila tvorevinu. Tvorevina je po prirodi neprekidna i u stalnom razvoju. Svaki vid neke određene tvorevine obeležen je važnim i jedinstvenim ciklusom. Sadašnja tvorevina je u 6. ciklusu i trajaće između 50 do 100 milijardi godina. Osvrnimo se sada na ovu sadašnju tvorevinu.

Pre nekih 50 milijardi godina, Gospodari Vremena pod vodstvom Vrhovne Stvaralačke Sile (Boga) započeli su sa stvaranjem vašeg fizičkog .svemira. Ova sadašnja tvorevina bila je poslednja u nizu od šest tvorevina koje traju od početka vremena. Svaka fizička tvorevina poseduje vlastiti ciklus i vlastiti obrazac. Ova fizička tvorevina stvorena je da bi se pokazalo da svetlost može da preobrati tamu i tako iznedri još uzvišeniju svetlost satkanu od najuzvišenije ljubavi, Ta ljubav će preobraziti vašu galaksiju i uzdići je ka Vrhovnoj Stvaralačkoj Sili i njenim glavnim izaslanicima Gospodarima Vremena.

Budući da možda niste čuli za Gospodare Vremena mi ćemo ih opisati. Oni su to što bi moglo da se nazove božanski pastiri fizičke tvorevine. Kada je Vrhovna Stvaralačka Sila počela da stvara fizičku tvorevinu stvoreni su Gospodari Vremena, budući daje vreme jedinica koja vlada svekolikom fizičkom tvorevinom. U drevnim pričama o postanju kaže se da su prvo ljudi u sistemu Vega shvatili daje početni impuls vremena stvorio svetlost stvaranja i da je iz toga poteklo sve što sada postoji u vašem fizičkom svemiru. (Vidi Slika 19: Bog (Vrhovna Stvaralačka Sila) i Tvorevina) Gospodari Vremena postoje u beskrajnom broju dimenzija i njihov zadatak je da upravljaju i nadgledaju fizičku tvorevinu u skladu sa delanjem po božanskom pravu.

Svrha Gospodara Vremena je po prirodi zapravo dvostruka. U početku oni su morali da stvore osam dimenzija fizičke tvorevine, i drugo, oni su pomagali Duhovnim Hijerarhijama na njihovom zadatku upravljanja razmenom duhovnih energija između svake dimenzije. Zadatak je Duhovnih Hijerarhija da nadgledaju prenos međudimenzionalnih energija koristeći se međudimenzionalnim kapijama ili, kao što se takođe nazivaju, zvezdanim kapijama. Te kapije služe kao prepreke slobodnom protoku između dimenzija i pomažu pri upravljanju tokovima energija, dopuštajući samo dostatnu razmenu energija, neophodnu za uspešno održavanje životne sposobnosti fizičke tvorevine. Gospodari Vremena su u okviru i u skladu sa božanskim planom Vrhovne Stvaralačke Sile izgradili trodimenzionalnu galaksiju. Da bi mogli da obave ovaj zadatak Gospodari Vremena su dobili stvaralački ˝impuls vremena˝. Sa ovim oruđem energije sve su stvari moguće i ostvarljive u skladu sa božanskim planom.

Vreme u božanskom planu ima brojna značenja i mnogo toga podrazumeva. To je postupak kojim se u fizičkom svemiru uspostavlja svetlost tvorevine. Vreme je takode mehanizam koji sve zakone i načine stvaranja čini mogućim. Ipak, njegova funkcija se razlikuje u zavisnosti od određenih potreba. Vreme je sve i ništa. Ova shvatanja se ogledaju u našoj galaktičkoj nauci i u našem duhovnom poimanju stvaranja. Zahvaljujući tom znanju, mi smo uvideli daje vreme velika zagonetka. Kao za vodu u vašem svetu, za vreme se kaže da samo nalazi svoje mesto.

Naši veliki mudraci, naučnici, mističan i Čuvari Vremena proučavali su impulse vremena više miliona godina. Ipak, pravo značenje vremena još uvek im izmiče. Vaši naučnici i vidovnjaci nedavno su počeli da otkrivaju čuda vremena (na primer, kvantna mehanika). Do sada im je, međutim, odnos vremena prema svetlu, materiji i tvorevini ostao nepoznanica. Prave nauke i filosofija o fotonskoj energiji odvešće vas do novog razumevanja tvorevine i njenih beskrajnih ciklusa. U stvarnosti ne postoji ˝veliki prasak˝ niti iznenadni kraj tvorevine. Gospodari Vremena i njihove dimenzionalne hijerarhije jednostavno preobražavaju tvorevinu u novu stvarnost - uvek smislenu tvorevinu - koju božanski plan odredi.

Sada je važno da se shvati ustrojstvo tih duhovnih .sistema. Svi duhovni sistemi obuhvataju prvu do osme dimenzije. Iznad osme dimenzije postoji mnoštvo viših duhovnih dimenzija koje se bave prirodom Božanskog (Gospodari Vremena i arhanđeli, itd.) Budući da hoćemo da se usredsredimo na vašu dimenziju reći ćemo samo da morate mnogo toga da saznate o tim dimenzijama visoke vibracije; ali čim budete izvršili svoje neposredne zadatke sa predanošću, vi ćete prirodno da napredujete u programu.

Osmotrimo tih osam dimenzija sa vašeg stanovišta i steknimo bolje razumevanje o tome kako je stvarnost oblikovana. Svaka od prvih sedam dimenzija je stvorena da bi izrazila različite vidove fizičke tvorevine. Osmi nivo je onaj iz koga izviru sve te niže osobine. Kao što je spomenuto, iznad tog velikog svetla tvorevine u osmoj dimenziji, nalazi se mnoštvo večnog Božanskog (carstvo Gospodara Vremena, arhanđela itd.) (Vidi Sliku 20: Razmere Fizičke Tvorevine.)

Razmotrimo tih sedam dimenzija. Prve tri dimenzije su one kojih ste veoma svesni. Te dimenzije su fizička područja koja je zemaljska nauka dugo proučavala. Iznad njih postoji četvrta dimenzija koja predstavlja vremensku kapiju kroz koju treća dimenzija prolazi u petu dimenziju. Peta, šesta i sedma dimenzija se mogu nazvati viša dimenzionalna carstva i ona ne podležu zakonima zemaljske nauke i fizike.

Za one koji ne razumeju u potpunosti nauku o duhu, ovi nivoi mogu nalikovati magiji i čudu. Tu u lim višim carstvima postoje duhova bića zvana anđeli i arhanđeli Božanskog. Ti anđeli i arhanđeli na smenu obitavaju na različitim nivoima Duhovne Hijerarhije i nalaze se raspoređeni oko Zemljo u različitim dimenzijama (5., 6. i 7. dimenziji) da bi je štitili. Arhanđeli i anđeli imaju jednu osnovnu misiju - naime, da primaju i raspoređuju energiju ljubavi i svetlosti stvaranja širom fizičkog svemira. Gospodari Vremena naizmenično su odgovorni da prate i neprekidno stvaraju fizički svemir koristeći energije ljubavi i svetlosti koje im je prilikom međudimenzionalne razmene dala Duhovna Hijerarhija. Članovi Duhovne Hijerarhije pridržavaju se određenog postupka da bi ostvarili međudimenzionalne razmene. U fizičkom carstvu, posebno u 3. dimenziji, njima je potreban fizički čuvar koji može da obavi njihov zadatak razmene energije na manjem i ograniče nijem nivou kao što je zvezdani sistem ili planeta. Stoga fizički čuvari svake planete moraju biti bića koja su kako fizička lako i duhovna - drugim recima, fizička bića koja poseduju punu svest.

Razmotrimo planetu Zemlju i steknimo uvid kako je ustanovljen ovaj postupak. Duhovne Hijerarhije u svojoj funkciji deva ispoljavaju energije ljubavi i svetlosti koje čine fizički svet mogućim. Zapravo ti duhovi deva ispoljavaju fizičke energije koje su neophodne za održavanje svekolikog života na Zemlji. Oni su na vašoj planeti uspostavili sistem života koji mi nazivamo određena biosfera. Svrha života koji nastanjuje jednu planetu je dvojak. Prva svrha života je da ispolji te određene energije koje postojanje planete čine uopšte mogućim. Drugi cilj je da delaju na takav način da različite energije kojima su dati oblici života budu nadahnute životom i uzrokuju neprekidni rast svesti.

Sve životinje, biljke, stene, voda, nebo, itd. nose u sebi energije života i svesti. Život se ne srne okovati u nešto što je određeno na veoma ograničen način. Život postoji u svemu. Postoji mnoštvo vrsta oblika života koje vi, koji živite u takozvanom dobu savremene nauke, ne možete u potpunosti da razumete. Morale da shvatile da postoji viša nauka. To je duhovna nauka koja shvata i obuhvata sve prirodne zakone i koja objašnjava fine odnose koji medu njima postoje.

Duhovna nauka sadrži zakone starateljslva. Oni saopštavaju da je, kao prvo i najvažnije, čuvar taj koji donosi energije stvaranja (duhovne svetlosti i ljubavi) i upravlja njima u korist sfere života ili biosfere planete, kao što je poznato savremenoj nauci. Sada na planeti Zemlji postoje dve glavne vrste koje su određene da budu zajednice čuvara. Prva vrsta su kitovi (kitovi i delfini) koji sada čine osnovu starateljstva nad planetom. Drugi naimenovani čuvan su vrsta Zemljan˝, prvobitno dovedena iz drugih zvezdanih sistema na planetu Zemlju gde se sada nalaze.

U prethodnim odeljcima Savet Sirijusa je ispričao povest Zemlje i objasnio otkrivenje u svesti koje Zemljanima predstoji. Ono što je sada potrebno jeste da Zemljani shvate šta znači biti čuvar i važnu misiju u kojoj čuvari učestvuju zajedno sa svojom Duhovnom Hijerarhijom. Možda ćele se pitati koje su osnovne osobine starateljstva - ili zemaljskim rečnikom rečeno, šta zahteva opis vašeg radnog mesta kao čuvara.

Starateljstvo se može na najbolji način opisati ako se posmatra energija kitova. Primenom svojih rituala, sonarnih pesama i putovanja oni oživljavaju biosferu. Na pesme kitova nailazi se širom okeana sveta. Sa njom se sreće i ona odjekuje nebom nad Zemljom. Ona postoji čak i u najskrovitijjm delovima Afrike, obe Amerike, Azije i Evrope. Budući da su energije kitova prisutne kako na nebu tako i u vodi, te velike energije koje ispuštaju u svojim pesmama stvaraju satreperavanje koje održava život. Zaista, njihovi rituali uzrokuju trajanje i slavno obnavljanje života.

Svake godine između februara i avgusta kitovi sa obe polulopte izvode ritualne pesme koje omogućavaju da biosfera otvori prozor energiji neophodnoj za produžavanje svih vrsta. Ovaj čin produžavanja vrste proizvodi novo potomstvo kod svih vrsta i omogućava trajanje života na zemlji. Ti rituali osnažuju trajanje svekoliku množinu oblika života koji su osobeni vid vaše planete.

No, starateljstvo znači takođe i nadzor. Takvo poimanje zahteva od čuvari da razluče energije koje, ne samo da obezbeđuju obnavljanje vrsta na planeti, već takođe obezbeđuju da te vrste shvate staje to što postižu (postupni rast ka svesti). Nadzor ne znači da oni moraju da žrtvuju stvaralačke energije koje nose u sebi, niti da na drugi način koriste svoje psihičke i druge energije pune svesti da bi podržali nastavak vrste i održavanje života na planeti.

Nadzor je veoma osoben i značajan proces. To je više od čuvanja mnogih vrsta na vašoj planeti svakodnevnim delanjem. To takođe znači podrška održavanju energija života fizičkim preobražajem stvaralačkih energija koje svakodnevno šalje Duhovna Hijerarhija Zemlje. Ovaj rad omogućava svakoj vrsti vašeg sveta da se održava. To takođe znači da energije koje se svakodnevno primaju od Duhovne Hijerarhije moraju da se prenesu u svaki delić svekolike biosfere. Čuvari moraju svesno i podsvesno da na takav način da održavaju ove energije, da omoguće da one budu na odgovarajući i ispravan način raspoređene. Taj celokupni proces svakodnevno obavljaju kitovi. Oni takođe svesno razumeju moć procesa međudimenzionalne razmene energije.

Starateljstvo stoga doprinosi i čuva ulogu Gospe Geje. Ono omogućava planeti Zemlji - zajedno sa njenim oblicima života - da se održi i da procveta u obilju. Na vašoj planeti su sve vrste ostvarile izuzetnu raznolikost i uklopile se u svaku postojeću okolinu, ipak, ljudi koji su treći i poslednji deo ovog trougla (ljudi, kitovi i Duhovna Hijerarhija) potpuno su zaboravili, a shodno tome i potpuno zanemarili, važne vidove nadzora koje sada moraju u potpunosti da razumeju i da počnu da ih se pridržavaju.

U ovom trenutku dozvolite da kažemo da dobar nadzornik zna i razume svoje stado. On ili ona obavljaju svoju pastirsku ulogu podučavajući članove svoga stada da shvate i učine sve što je potrebno da bi sebe održali i razvijali se. Nadzor ljudi trebalo bi da podrazumeva da će ne i štite životnu sredinu Zemlje žalo sto je životna sredina - koja okružuje pastirovo stado - ta koja održava život.

Morate shvatiti daje prirodno okruženje na Zemlji temelj vašeg fizičkog postojanja, a ne nešto Što treba pobediti ili zloupotrebiti. Zaista, životna sredina na vašoj planeti mora da se razume, jer upravo to okruženje podržava ljude važnim energijama koje daju život, a vi ga, pak, morate održavati preobraženim energijama. Spoznaja o vašoj uzajamnosti je prvi važan deo starateljstva. Dobar nadzornik tako postupa, a vi kao nadzornici planete to morale da naučite. Tokom poslednjih stoleća vašeg postojanja vi sle prestali da poštujete .svoje okruženje. Verovali ste da okruženje više ne poseduje sveobuhvatne sposobnosti da oblikuje vašu sudbinu. To miš ljenje je potpuno pogrešno!

Kitovi sa dozvolom Gospe Geje prizvali su galaktičke ljude na vaše obale znajući da će biti dobri i večni čuvari. Oni sada žele da vani daju način i sredstva da to postanete. Počnite sa priznavanjem značaja životne sredine na Zemlji isto kao što morate da shvatite značaj Duhovne Hijerarhije. Pitaćete možda kako možete da razumete Duhovnu Hijerarhiju, a mi vam kažemo da se to najbolje može ostvariti putem vizije, putem rituala i puteni poštovanja obrazaca intuicije koji postoje u svakom čoveku.

Ovako pojmanje ljubavi i svetlosti - postojeće u svesti svih živih bića - osnova je od koje polazite da bi počeli da shvatale kako da budete dobar nadzornik Zemlje, kao i pastir vlastite vrste. Za neke ljude sam proces i njegovi zahtevi možda neće biti laki, ali tim procesom svako od vas može da ovlada i da ga primeni. Isuviše dugo ljudi na planeti Zemlji nisu shvatali da taj jednostavan proces nadzora nije ništa drugo do osnovni mehanizam starateljstva.

Do sada smo opisali vidove životne sredine kao i duhovne vidove starateljstva, ali postoji i treći činilac koji još nismo razmatrali. Taj vid zahteva da priznate da na vašoj planeti postoje druge vrste čuvara i da morate da sarađujete sa njima na način koji iskazuje vaše uvažavanje i ljubav za ono što rade. Vi to niste učinili! Vi kao ljudi ste sebi dozvolili da zanemarite kako svoju okolinu tako i vaše drugove čuvare. Zemljani su na svaki način propustili da shvate da se u starateljstvu odgovornost zaista deli. Mora te da naučite da delite sa vašom braćom i sestrama kitovima na načine koji će i njima i vama omogućiti da sarađujete s ljubavlju i visokom svešću.

Lov na kitove i svi za to vezani postupci nisu ništa drugo do ubistvo. To je poslednji Čin zanemarivanja i nepoštovanja svega onog zbog čega ste poslati da uradite i ostvarite u vašem svetu. Vaša Duhovna Hijerarhija i mi iz Saveta Sirijusa zahtevamo da Zemljani odmah prekinu sve vidove lova na kitove. Lov na kitove ispoljava potpuno i sveobuhvatno oglašavanje o sve ono što je temelj svesne vrste i rase čuvara. Ne možemo da dopustimo i dozvolimo da se ta sramota nastavi. Zato molim vas shvatite da starateljstvo takođe znači razvoj pune svesti i učenje da se poštuje svaki čovek i sve druge vrste. Starateljstvo podrazumeva da sve stvari (kao što su biljke, stene i voda) imaju vrednost. Nije dovoljno sačuvati vodu ili održavati šume za vlastite potrebe. To je više od toga, a korišćenje prirodnih izvora zabave radi, je najmanje važna delatnost od svih.

Mi Sirijusanci i vaša braća i šešire iz Galaktičke Federacije smo tu da podržimo proces da bi proširili i učinili da život na vašoj planeti buja. Mi nismo ovde kao vrsta koja hoće na neki način da uništi život na Zemlji. Takva delatnost nije pristup jednog čuvara. Takav rušilački potez više nalikuje onome ko ne želi da bude čuvar. Vi ste došli na Zemlju da bi primenili uputstva Duhovne Hijerarhije, a ne da zanemarite, svoju ulogu i ulogu drugih čuvara koji su u vašem svetu. Zapamtite, na Zemlji postoji ogromno i neverovatno obilje i to obilje će iznedriti još veće obilje ako se ispravno neguje. Ovo načelo je ono što želimo da svi ljudi na vašoj planeti razumeju.

Mi galaktički ljudi smo vrsta čuvara; shodno tome su to i Zemljani, iako ste vi to možda privremeno zaboravili. Duhovna Hijerarhija anđeoskih bića koja vas sada okružuju će vam pomoći da steknete višu svest i podržaće vas u tom procesu. Zato, odvratite pogled sa vaše izopačene civilizacije i proučite ono što treba popraviti. Taj proces popravljanja je veoma jednostavan a ljudi su vešti ˝popravljači˝.

Dozvolite da sažmemo ono što je ključno da se zapamti i sprovode. Starateljstvo postoji u svih osam dimenzija tvorevine. Ono se širi kroz velike Duhovne Hijerarhije i probija dole ka vašem svetu. Oko Duhovne Hijerarhije se ispoljava fizički svemir čiji ste svi vi deo. Kao vrsta čuvara galaktički ljudi su bića svetlosti, duhovno kao i fizičko biće. Vaša sposobnost da budete duh-u-tvari vas čini jedinstvenom tvorevinom. Pored toga, vama je data posebna svest koja se proteže izvan pukih refleksa života kao što su polni odnos, glad, žeđ i smrt. Vi nadilazite puki fizički vid svega ovog. Vi ste biće koje je postavljeno na ovu planetu kao odgovorni upravitelj ili nadzornik ostalih oblika života. To se dogodilo zato što ste sposobni da imate punu svest.

Kitovi, koji žive pored vas, su primer šta ta puna svest podrazumeva u svakodnevnom životu. Ako posvetite pažnju njihovom starateljstvu, videćete da su oni nesebično i u potpunosti posvetili svoje živote procesu iznedravanja energija koje omogućavaju vašem planetarnom sistemu da se razvija i preživi. Ta delatnost je ono što su Zemljani zanemarili. Ljudi su suviše često koristili svoj čas buđenja da bi uništili ili na izopačen način izmenili okruženje, da bi ubijali mnoge druge vrste i razorili osnovne žive strukture planete Zemlje.

Rekli smo da je fizička građa Zemlje stvorena zarad božanske svrhe. Tu božansku svrhu ustanovili su anđeli pod vodstvom velikog Božanskog koje je iznedrilo srce Božje u stvarnost. To je učinjeno s jednom svrhom - da bi se iznedrila tvorevina fizičkog svetla. Svi Zemljani moraju da shvate taj proces i preuzmu svoju ulogu buđenja.

Naš dolazak i iskustvo fotonskog pojasa zbrisaće vaše neznanje i omogućiti vam da u potpunosti razumete šta je to starateljstvo. Starateljstvo, kao što neprekidno govorimo, jeste proces stvaralačkog nadzora, a nadzor je sredstvo da se iznedri puna svest o postupcima i delanju jedne vrste koja utiče na druge. Jer, vi ljudi ste na vrhu ogromnog lanca života, a taj lanac života ne čine samo životinje i biljke, kao što je spomenuto, već je satkan i od stena, tla, vode, neba i svega što gmiže i puzi. Vaše hrišćansko Sveto Pismo je sasvim jasno u pogledu vašeg mesta u ulozi vlasnika!

Zapamtite zato da postoje deve energija u stvorenom koje sa raduju da bi stvorile veliki ciklus života u vama i svemu živome oko vas. Taj ciklus života je ključ koji je u jezgru svega što se događa na vašoj planeti. Zemljani moraju da shvate taj proces i budu potpuno spremni da prihvate i uvažavaju razloge zbog kojih su na Zemlji. Vi ste prisutni kao deo velikog trougla svesti - Kitova, Zemljana i Gospa Geje - deo svih koji sarađuju da bi stvorili otmenu i svetlosnu ravan života koja vašu planetu postavlja u centar pažnje kao izuzetan izlog za sve.

Ne smete da posmatrate planete kao puke trodimenzionalne objekte koji se okreću oko određene zvezde dok ne dođe trenutak kad smrt te zvezde označi kraj života te planete. Takav razvoj nije proces koji treba da se proučava. Sve u svemiru postoji iz određenog razloga. Taj određeni razlog je ono što vi morate da razumete i primeniti ukoliko želite da se vaša svest razvija kao i vaša buduća galaktička uloga - pa i ona univerzalna.

Stoga zapamtite da ste čuvari svetlosti, ljubavi i svesti; i vi ste deo ovog velikog trougla starateIjskog zadatka ljudi, kitova i Duhovne Hijerarhije. Vaša planeta je sada na pragu novog Zlatnog Doba koje Zemljane vodi u podmlađivanje i ka dobrodošlici na pragu kuće. To se ostvaruje i vi možete da postanete galaktička tvorevina kako vam je Bog dosudio! Sa ovim uvidom vi ćete da ostvarite suživot u divnim odnosima sa vašom izuzetnom planetom i sa drugim vrstama Čuvara kao što su kitovi. U okviru tih odnosa vi ćete raditi ruku pod ruku sa blistavom grupom anđela i uznetih učitelja zvanih Božja Duhovna Hijerarhija. Ova saradnja će ogrejati vaša srca ljubavlju i ispuniti vašu večnost radošću ma kuda krenuli. A zatim, kao čovečanstvo pune svesti svetlosti svi ćete napredovali u beskrajna carstva slave o kojima se tiho šapuće u skrovištima vaše duše.

Sigurni smo da imate brojna pitanja o onome što smo upravo izneli u ovom poglavlju. U ovom odeljku Virdžinija će postavljati pitanja Vašti u vezi sa porukom o ˝Bogu i Starateljskom˝

Odeljak Pitanja i Odgovora

Virdžinija: Da li bi Vašta želeo da kaže ko je danas prisutan?

Vašta: Pored mene su ovde još dva člana saveta - Mika koji se bavi istorijom, tehnologijom, starateljstvom i zadatkom kitova, tu je takođe i Teletron, tako da možemo da pružimo objašnjenja vezana za istoriju i sve što se odnosi na starateljstvo. Molim vas nastavite.

Virdžinija: Hvala i dobrodošli. Rekli ste da Duhovnu Hijerarhiju čine anđeli, arhanđeli i uzneti učitelji. Shvatila sam da su deve takođe deo Duhovne Hijerarhije. Zar deve nisu uključene u vašu odrednicu Duhovne Hijerarhije?

Vašta: Deve su polazište Duhovne Hijerarhije. To su energije koje primenjuju anđeoske energije koje pristižu iz višeg dimenzionalnog izvora preko Gospodara Vremena do različitih dimenzija. Ta energija se potom preobražava u postojeće fizičko telo planete Zemlje kao i njenih životinja, njenih različitih biljaka, njene atmosfere, njenih okeana i voda itd. U tom smislu su deve deo duhovne Hijerarhije.

Virdžinija: Molim vas navedite poimence glavne arhanđele Zemlje i ukažite sa koje dimenzije oni deluju.

Vašta: Budući da ih je jako mnogo, navešćemo imena samo onih koji su najbitniji u sadašnjim okolnostima. Najbitniji za sve vas je Arhanđel Mihailo koji se zajedno sa Melaronom i mnogim drugim nalazi u savetima koji nadziru vašu planetu i njene brojne dimenzije.

Arhanđel Mihajlo sprovodi energije života kroz osam velikih dimenzija do Zemlje da bi se na planeti održavala živa biosfera. Zatim, tu je Arhanđel Gavrilo, anđeo nadležan za mnoge dimenzije - posebno treću, četvrtu i petu. Tako su sada Arhanđeli Mihailo i Gavrilo uključeni u proces prenošenja energija nove i slavne svesti galaktičkog čoveka i civilizacije u kojoj će ti galaklički ljudi živeti.

Mihailo i Gavrilo su dva glavna arhanđela koja su uključena u proces razvoja planete do njenog potpunog uznesenja. Postoje mnogi drugi, kao što su Rafajlo i Uriel, koji se nalaze u 4. i 5. dimenziji da bi pomogli Gavrilu u ovom procesu uznesenja. Oni takođe imaju pristup 6. i 7. dimenziji da bi pomogli Arhanđelu Mihailu u radu sa posebnim energijama života koje Gospodari Vremena prosleduju u 8. i 7. dimenziju. Međutim, Duhovna Hijerarhija naimenovala je arhanđele Mihaila i Gavrila za dvojicu zvaničnih nadzornika koji će sarađivati sa Sirijusancima pod pokroviteljstvom Galaktičke Federacije.Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 50% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.esotheria.com/

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0039 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
Moje knjige
 
Dodaj novu knjigu
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA