PRENOSI ZVEZDANOG SEMENA - Poglavlje IV
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Interval ne-vremena
 

Kada svemir bude stigao do tačke najvećeg širenja, dogodiće se jedinstvena pojava. To će biti trenutak kada će biti ukinuti svi zakoni neophodni za stvaralačko održavanje fizičke materije i svih materijalizirajućih procesa. Zbog relativnih brzina raznih zvezdanih sistema, ovaj se događaj neće istovremeno doživeti u svim delovima svemira, već će putovati kao talas u moru stvaranja.

U ovom talasiću ne-vremena postojaće koncentrisana svesna pažnja Tvorca. Dok bude prolazio kroz predele materijalnog sveta, ovaj talasić će se zaustaviti i ostati u svim životnom oblicima koji budu imali strujna kola sposobna da odraze tu njegovu suštinu. To je trenutak kad će Tvorac skliznuti u stvaranje, trenutak za koji pokušavamo da vas pripremimo.

To je Drugi Kristov dolazak o kome hrišćanstvo govori i koji je do sada bio vrlo pogrešno shvaćen. To je događaj koji su primitivne civilizacije očekivale kao "povratak bogova". Maje su otišle tako daleko da su precizirale stvarnu pojavu tog "povratka" i stavile ga u vremensku tačku koja bi odgovarala onome što vi zovete 2011. godina posle Krista. Iako su mnoge od vaših tradicija nagoveštavale šta treba da se desi, nijedna od njih nije na odgovarajući način prenela veličanstvenost učinka koji će ovaj događaj imati. Zaista, ni jedna pojmovna struktura ne može preneti ogromnost onoga što će se ubrzo dogoditi.

Oni koji poznaju svete spise vaših raznih naroda treba da budu u položaju da shvate šta se dešava, pošto su ovo vremena o kojima ti sveti spisi govore. Ipak, morate da shvatite da Bog nije izmislio reči kojima se ti sveti spisi koriste. On je samo sredio te reči na način koji najpribližnije određuje njegov cilj.

Da bi se prenelo značenje onog što se stvarno dešava potreban je čitav biološki život.

Reči to mogu samo da simbolizuju, ali teško da mogu same da sve to potpuno naslikaju. Ako želiš da znaš najdublju istinu svetih spisa, ne gledaj samo reči, već obrati pažnju na veliki zamah duha u svojoj sopstvenoj duši. To je mesto u kome se odvija živa istorija. Na izvestan način koji vaš racionalni intelekt ne može da shvati, ovaj nadolazeći događaj jeste ljudska istorija. Potpuni zbir svega što se desilo na ovoj planeti je samo senka koja je bačena unapred.

U veoma stvarnom smislu, vi se još niste ni rodili. Vi ste još u embrionalnom stanju. Vi tek treba da primite dodir Božije definicije. Tokom dugih godina ljudske istorije vaša vrsta je uobličavala ćelije koje treba da obuhvate upravljački aspekt fizičkog tela Tvorca unutar Stvaranja. Porođajni period na ovoj planeti samo je postavio pozornicu za pojavu Planetarnog Bića koje sada preuzima konačni oblik. Vi ste to planetarno biće.

Da li vam je palo na pamet koliko je beskrajno mala matematička mogućnost da budete na ovoj planeti? Da niste ovde kao živi dokaz za nemoguće, mogao bi se sprovesti sjajan dokazni postupak da ne postojite. U okvirima zakona koji je iz nužde uveden da stvori i upravlja ovim materijalnim predelima, postojanje biološkog života ne bi bilo moguće. Ovaj život je mogao da ude u ove materijalne regione samo u trenutku kada je taj zakon bio suspendovan. Takvo je poreklo biologije: spoj Duha i Materije. Efekat ovog jednog jedinog stvaralačkog trenutka tako je ogroman, tako dalekosežan, da su udarni talasi poslani i pre nego što je ovaj događaj omogućio pojavu svog biološkog života koji sada postoji na vašoj planeti.

Vi živite u senci događaja koji se još nije desio. A ipak ste vi, vi lično, ispod svih slojeva svog lažnog identiteta, ti koji ste uzrokovali ovaj događaj još dok ste se približavali planeti Zemlji. Iz konteksta istorije, proizilazi da su se na ovoj planeti razvijale sve složenije životne forme, koje su evoluirale prema sve višim nivoima svesti. Ispada da se odvijao evolucioni proces. Ali, zapravo, nije bilo tako. Ono što se stvarno desilo jeste daje materija planete Zemlje pala pod uticaj vašeg vibracionog tela. Ovaj se uticaj sve više pojačavao kako ste se približavali Zemlji. Tek onda kad centar vašeg duha dodirne centar planete Zemlje, Život na ovoj planeti će se potpunosti ispoljiti u obliku.

Ne bi trebalo da bude teško da se ovo shvati. Ono što ste smatrali istorijom, ili drugim rečima razvojem vrste, jeste samo ono što ste mogli da posmatrate kroz iskrivljeno posredništvo izlomljene i potpuno subjektivne inteligencije, uhvaćene u zamku orijentacije linearnog vremena ka prošlosti i budućnosti. Iz takve perspektive, čin Stvaranja može izgledati kao napredujući, postupni proces. Međutim, u onoj meri u kojoj možete da se poistovetite sa duhom koji vam daje svest, to postaje mnogo jednostavnija stvar: vi tek treba da dođete. Vi ste još uvek na putu. Sedenje ovde i čitanje ovih reči je samo spavajući odraz vaše nesvesne sveukupnosti koja se priprema za potpuno otkrovenje na dan buđenja.

Vaš stvarni život počeće tek onda kad vam Tvorac bude dao Svoju definiciju u obliku. Unutar materice istorije vaša je vrsta prvenstveno definisana od strane Majke-Zemlje koja pomaže da se pripremi ilovača. Nju zanima samo da dobije oblik napravljen prema specifikaciji. Njeno jedino znanje o Duhu jeste da joj on donosi njene mogućnosti.

Kada se Očev centar slije sa centrom Zemlje, kolektivnost ljudske svesti probudiće se kao sjedinjeno polje istovetnosti. Vi ćete se roditi. Posle ovoga, Materija neće više tako dominantno uticati na vašu svest kao stoje to bio slučaj tokom perioda istorijskog sazrevanja. Zemlja će, da tako kažemo, nastaviti da doji vrstu još hiljadu godina pre nego što budete mogli da stanete na svoje noge, ali tokom ovog perioda Očev uticaj će biti mnogo veći nego što je danas.

Tvorac je ustanovio zakone koji gospodare vezivanjem energije. Pomoću ovih zakona materijalizacije stvoren je i održavan fizički svemir. U materijalnim oblastima ovi zakoni su ispravni i odgovarajući. Ali, kad dođu u odnos sa biološkim životom, počinju da se čudno ponašaju. Iz perspektive svesti, oni sve prevode u ograničenje, skvrčavanje i na kraju krajeva smrt. U psihološkim pojmovima, zakoni materijalizacije omogućili su uspon ega — fiktivnog identiteta sa osećanjem straha, ranjivosti i potrebe da se zaštićuje i brani. Spiritualna svest ne treba da se istinski povezuje sa silama koje vladaju vezivanjem energije.

Njihovo istorijsko postavljanje jedno uz drugo zbilo se kroz proces koji je poznat kao Pad. Tokom perioda pripreme vrste prisustvo materijalizujućeg uticaja na nivoima svesti bilo je nespretno, ali ne i kritično. U svetlosti pojačavanja vibracija stvaralačkog duha, koje se sada skoro poklapaju sa centrom ove planete, definicije koje je materija nametnula nisu više održive. Sam Tvorac će raspršiti ovaj planetarni kočeći uticaj i u skladu sa tim će svi životni oblici sadržavati odgovarajući izraz kroz novu definiciju Njegove ljubavi. To će biti duboki preobražaj za svaki oblik identiteta, preobražaj o čijoj ogromnosti sada možete samo da nagađate.

Kao kolektivni događaj, trenutak rođenja još je udaljen za jednu generaciju. Ali, pojedinačno govoreći, ovaj trenutak prevazilazi granice prostora i vremena i već se, u stvari, događa. Vaše individualno rođenje dogodiće se baš u onom trenutku linearnog vremena kad prestanete da se borite sa svojim racionalnim modelima straha i dozvolite sebi da se prepustite božanskom plesu unutrašnjeg vodstva. Sami morate da odlučite da li ćete neizbežno prihvatiti u stanju ljubavi i pripremiti se za to na odgovarajući način ili ćete se držati straha do samoga kraja. U krajnjoj liniji postoje samo ova dva načina odgovora. Do trenutka u linearnom vremenu u kome će se desiti ovaj događaj, čovečanstvo će se podeliti u skladu sa ova dva modela prilagođavanja. Svi će biti jasno i odlučno u jednom ili drugom taboru.

Za one pojedince iz ljudske rase koji se podese i usklade s Božijom voljom dolazeći interval ne-vremena doslovno će se proširiti u večnost. Ovi pojedinci će moći da dozive jedan život, ili mnogo života, u toj večnosti, zadržavajući mogućnost da se vrate u svoje fizičke projekcije kao preobraženi predstavnici Bića Života na Zemlji. To će biti naši saradnici tokom perioda Planetarnog Buđenja.

Drugi, koji nisu tako fino usklađeni sa silama koje će se osloboditi u to vreme, osetiće veliki priliv energije koji će trajati neodređeno dugo. Neki će osetiti jaki strah, a mnogi će umreti. Sve što je u fizičkom obliku u to vreme, svaka duša u svakom kraljevstvu, osetiće nešto neverovatno, nešto što se ne može desiti ni prema kojim zakonima fizike koji su ikada bili poznati ili koji će biti otkriveni. Ali, ipak će to postojati, dostupno svim čulima. Nemoguća činjenica, slično novorođenčetu u jaslama, slično nepogrešivom osećanju u tvom srcu, neverovatna vibracija Istine i Ljubavi, iskričava, svetlucava, koja budi svaki živac, svaki kapilar, svaku ćeliju vašeg planetarnog tela.

Da li će pojedinačni identitet oblika, koji upravo sada čita ove reči, biti učesnik koji će preživeti ovaj događaj, zavisi od toga s čim se poistovećuje i koliko umiljato može da se složi s Božijom stvaralačkom definicijom. Ako možete da se poistovetite sa Životnim tokom kroz svoje suštinsko Planetarno Biće i da se oslobodite svih subjektivnih definicija o tome šta mislite ko ste, igraćete najradosnije svoju ulogu u slavljenju rođenja. Božija definicija o vama u obliku mnogo je veća nego bilo koja definicija koju možete da zamislite. Tokom ovog sadašnjeg perioda Pojedinačnog Buđenja, koji je prvi od tri stvaralačka perioda, daje vam se mogućnost da prihvatite i prigrlite ovu istinsku definiciju kao kamen temeljac svog postojanja.

U Jutro Stvaranja, prepoznaćete Ujedinjenu Kolektivnu Svest celokupnog Čovečanstva kao svoj istinski identitet. Znaćete bez i najmanje sumnje da ste most između Duha i Materije, između Tvorca i Stvaranja, između Života i oblika kroz koji taj Život teče. Ako se oslobodite definicija koje vam je Materija nametnula, Tvorac će vam podariti ovu definiciju, definiciju Samog Hrista.

Da li vi lično možete da vidite kao što to možemo mi koji smo sa dalekih zvezda, s objektivne tačke gledišta vekova, očima Samog Tvorca Zvezda? Za nas, čitava vaša istorija izgleda samo kao jedan gest. U vašem prolazu kroz vibraciono polje Zemlje, mi vidimo gest koji činite, skoro pozdrav, sistemima koji zadržavaju energiju ovog posebnog nebeskog tela. Ovo je način na koji izražavate sebe na ovom lepom plavom i belom svetu koji se okreće kroz prostor. Mi smo došli da vas podsetimo na to ko ste.

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0008 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA