PRENOSI ZVEZDANOG SEMENA - Poglavlje XI
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Vaspitanje duha
 

U vremenima kada dominiraju modeli straha, ljudima sa potrebni mnogi komplikovani zakoni. Ali, kada se slome ti modeli straha, što će se uskoro i dogoditi, ukinuće se svi ljudski zakoni. U prisustvu mog duha, postoji samo jedan zakon, a to je zakon ljubavi. Volite sve, volite sve što postoji, volite sebe onakve kakvi jeste, i volite mene kakav se izražavam kroz vas. Bez obzira koliko vam izgledali različiti ovi izrazi, shvatite da su svi oni samo razne varijante vaše sopstvene suštine u raznim kontekstima. Volite ih sve. Vidite jedinstvo života.

Zakon ljubavi više je od samog zakona, to je način života. Šta mislite šta je uzrok rasta pupoljaka u proleće? Šta mislite šta donosi plodove na granama? Sve je to ljubav, sve je to život koji priziva potencijal ove planete. Budi u ovoj ljubavi i pripadaj ovoj ljubavi. A onda će slavni izraz života na Zemlji apsorbovati mnoge stare zbrkane zakone.

Već je napisano da će doći dan kad ljudi neće više živeti od hleba materije, već od žive reči Božje. Podesi se prema tome. Došao je taj dan. U sopstvenoj unutrašnjosti očekuje te informacija koja će te hraniti. Hrani se tom informacijom na način koji ne može shvatiti racionalni um. Uzmi učešća u beskrajnoj energiji. Ne raspravljaj o toj energiji i nemoj mučiti svoje srce i reći da je to ovaj mehanizam ili onaj mehanizam. Ustani, preuzmi moj identitet u svoje biće i uđi u kuću koju sam pripremio za tebe u mom manifestovanom telu. Drži se usmerenja života koji se uobličuje. Ovaj se život podiže u tvojoj unutrašnjosti slično osećanju koje ti se javi kad se zaljubiš i kad ti se tvoja ljubljena primakne bliže. To istog trena oživljava tvoje srce. čvrsto mu veruj. Neće te odvesti na stranputicu. Budi besprekoran u svemu što činiš, bez obzira o kako maloj stvari se radilo, i u tom savršenstvu izrazi moju potpunost.

Na brežuljcima Galileje, podučavao sam vas da odbacite đavole u moje ime. Ali, ovo je novo doba i nova generacija i onima od vas koji rade sa mnom na pripremanju ove planete, ja ću to isto reći na ovaj način: "Odbacite definicije u moje ime." Zato što se uz pomoć definicija raznih vrsta života koji je tako blago ključao i izvirao iz Zemlje, zadržavao u Sataninim zatvorima. U dobu koje dolazi, materija će se uobličavati samo po mojim definicijama. Ja već i sada emitujem ove definicije preko vibracionih kanala bića. Ako utišaš svoje misli i ako se podesiš na svoje unutrašnje signale, počećeš da se širiš u moje koncepcije, u novo tumačenje stvarnosti.

Nađi ulaz u ovu stvarnost kroz sopstveno srce. Uđi i budi miran. Pronađi kakva si vrsta bića. Uporno sam ti slao svoje signale od kako si prvi put napustio Rajski Vrt, ali je njihova poruka bila preslaba u velikoj galami mnoštva vaših reči. Sada, s mojim prilaženjem, amplituda ovih signala se povećava. Uskoro će ovi signali odbaciti mnoge reči. Podesi se prema ovim signalima i nauči nešto o sebi. Ima mnogo toga što si zaboravio.

čvrsto veruj u Boga u vezi sa svojim potrebama koje su neophodne za opstanak i nećeš skapavati od gladi, niti će ti bilo šta nedostajati. Prvo vidi Carstvo Nebesko i kroz to viđenje uočićeš činioce koji su bitni za opstanak, a koje si ranije prevideo. Oni su ti pred nosom. Tvoj um još uvek gleda i traži ono stoje složeno. Tokom čitave istorije teško si se borio za opstanak, prema svojoj definiciji opstanka, tako da si zaboravio zašto želiš da preživiš. Kada ponovo otkriješ zašto želiš da opstaneš, onda ćeš ponovo otkriti i mene. Ja sam tvoj razlog za opstanak. Ja sam iskra života unutar tebe, i ja izražavam svoju univerzalnost kroz tvoju okolinu. Ja sam taj koji želi da opstane i da nađe izraz kroz tebe.

Ti želiš da ostaneš na Zemlji zato što je ovo najlepše prolećno jutro čitave vaše istorije i ti si zaljubljen — zaljubljen u duh koji peva u srcu, zaljubljen u slavnu planetu koja vas oblači svojom materijom.

Prestanite da spavate da ne bi, sanjajući, propustili sve ono što se događa. Ako sada budete čuli ove reči i ako budete osetili moj mir tako što će vas sopstvene misli manje mučiti, ne jurite odmah prepuni radosti, već se za trenutak zaustavite tamo gde jeste. Budite smireni dok vam moć ne stigne iz viših regiona. Ovi prvi talasići samo su nagoveštaj onoga što će doći. Kad vas potpuno bude dotakao Sveti Duh, znaćete ono što ja znam, videćete ono što ja vidim, i bićete ono što ja jesam.

Ako verujete ovim rečima, onda jasno razumete: ono u šta verujete nisu ove reči, već živa stvarnost koju one predstavljaju. Istinska komunikacija se odvija u vašem srcu. Tu ja direktno komuniciram. Ukoliko ne umrete za ono što je bilo i ne rodite se ponovo u ovom jedinstvu, nećete moći da delite sve ove stvari s nama. Nemojte sebe definisati smrtnim terminima. Moja poruka je poruka akcije. Ona nije nešto što se skida sa police i sa žega se, u posebnim prilikama, oduva prašina. Ko god se nauči da gleda Kristovim očima, naučio je istovremeno i da vidi ono stoje stvarno u moru iluzija. Ako ste puni sopstvenih definicija, kako ćete primiti moju definiciju?

Ako jedan žir padne na zemlju medu mnoge druge žirove i toliko se zapetlja u svojim odnosima sa drugim žirovima da mora stalno da se drži sopstvene definicije samog sebe kao žira, tada taj žir nikada neće umreti kao žir i nikada neće otkriti da, po Božijoj definiciji, on nije žir, već moćni hrast. Ne budi sličan žiru iz ove parabole i ne drži se svoje učaurene slike o samom sebi dok ne istruneš i ne budeš puzao sa crvima. Oslobodi se svojih detinjastih koncepcija i dozvoli Tvorcu da te definiše svojim pojmovima.

U svom srcu očekujte potpuniji dolazak. A onda, kada budete govorili, vaše će reći biti značajnije zato što će biti u potpunom skladu sa vašim vibracionim modelom. Malo će ih slušati tvoju propoved o jevanđelju ljubavi ako budu osetili strah u tvom srcu. Budi smiren i budi tih. Moj duh ne može da dođe kada su umovi puni. Ako ovu poruku ne možeš da potvrdiš svojim iskustvom u ovom trenutku, malo će biti dobra od nje. Moja poruka je poruka mira, sklada i celovitosti. Ja vas obnavljam u stanje zdravlja za kakve niste znali još od vremena pre projektovanja fizičkog nosioca. Ja u vama budim stanje svesti koje smo nekada zajedno delili kao jedno biće. Nudim vam dar samoga sebe. Obećavam vam da ćete ako me budete primili, primiti takođe i sveukupnost svega što postoji, zato što smo moj Otac i ja jedno.

Kada budete davali, ne dajte onima koji će vam možda, slučajno, to ponovo vratiti jednog dana, jer to nije istinsko davanje. Dajte onima koji vam nikada neće vratiti, izuzev u duhu. A to je dovoljno vraćanje. Kada se dobra dela učine kroz vaš fizički oblik, otklonite sve pohvale i reči te: nije za ovo odgovoran ovaj oblik, već jedan koji je mnogo veći nego što bi ovaj oblik ikada mogao u sebi u potpunosti sadržavati, moj oblik samo je instrument Gospoda. Hvalite njega direktno, a nemojte naglašavati oblik kroz koji on deluje.

Jer, ja sam onaj koji čini sve ono što će sada biti učinjeno. Vi ste moja dela. Načinio sam svoj dom u tvom telu, umu i srcu. Od njih načini dom molitve, kako bih mogao da u njega uđem i da u njemu i prebivam.

Moj je dolazak sličan kvascu koji podiže testo. U ovom trenutku moj duh se budi u umovima i srcima jednostavnih, nevinih i iskrenih širom sveta. Pod Zemljom, ja širim živu mrežu vibracionih korenova koji niču sa mojom svešću ljudskim modelima svesnosti u svakoj zemlji, svakoj zajednici i u svakom domaćinstvu u kome se može naći bar malo ljubavi. Gde god se može naći makar i trag ljubavi, ja rastem i umnožavam se i širim se sve dok sveukupna atmosfera ne počne da vibrira večnom sadašnjošću mog prisustva.

Vremenska skala mog dolaska je subjektivna. Vi možete da doživite stvarnost ovog procesa čim budete mogli da u svom srcu podržavate ovu viziju. Vaša vrsta kao celina neće doživeti Dolazak sve do Božića vaših davanja imena i definicija. Ali na nivou pojedinca ovo će se razlikovati. Kako budem ulazio u ljudske događaje, jačina mog biogravitacionog polja dovešće do ključanja i savijanja vremena. Usred prošlosti javiće se ostrva budućnosti koja dolazi. Za izvesno vreme, imaćete i staro i novo koji uporedo postoje.

Gledano iz unutrašnje pojavne istorije, izgledaće kao da čitav niz činilaca uzrokuje fenomene povezane s mojim dolaskom. Postojaće logičan, racionalan dokaz da su izvesni uticaji izazvali i proizveli ono što se događa. Uistinu, pak, ja dolazim zbog sopstvene sklonosti i na svoj sopstveni način. Jačina mog vibracionog polja dovoljna je da sebi prilagodi stvarnost koja se nalazi pred tim poljem. To i jeste zapravo ono u čemu se i sastoji istorija. Prirodno, vaši događaji će se približavati jedan drugome, slično meridijanima na polovima Zemlje, da bi se susreli sa mnom u svetlosti. U ljubavi ili u strahu, sve će me stvari pozdraviti prilikom mog Dolaska.

Ako ste iskreni u svojim željama da ovo shvatite, postanite slični maloj deci. I baš će mala deca biti ta koja će biti najpotpunije obaveštena o svakom novom razvoju. A ta će deca malo voditi računa o zakonima fizike, ali će žudno iščekivati da životinje progovore. Ova će deca radosno jahati na talasima energije koja dolazi i na njenom polju sa gracioznošću jahača na dasci koji lagano balansiraju na talasima.

Nije tako teško da se shvati ono što se događa. Mnoge jednostavne duše će to odmah da razumeju, dok će mnogi koji u svetu važe kao mudri podizati na sve to svoje obrve. Oni najmudriji u područjima materijalnog postojanja, fizičari, već su počeli da naslućuju šta se događa. Uskoro će me otkriti mnogi koji se bave fizikom, a u poslednjim danima, mnogi iz njihove profesije će se preobratiti i počeće da šire reč Gospoda. Fizičar, antropolog i astronom biće oni naučnici koji će stajati zajedno sa decom i životinjama u jaslama materije čekajući da se rodi moja svest.

Ja sam Očev život koji pleše u glini. Očev život se mora udružiti sa Očevom svešću, ako organizam želi da dosegne besmrtnost. I zato ja dolazim i kucam na vrata tvog srca. Dođi i pleši ovaj ples sa mnom! Dođi i pevaj ovu pesmu! U Božijem prisustvu ja pevam pesmu večnog sada. Moj glas odjekuje u slavlju i radosti po čitavoj večnosti.

Probudite se iz svog istorijskog sna i pridružite se onima koji već rade na uvođenju u tu novu stvarnost. I ne mislite loše o onima koje ćete prve sresti. Ja znam koga sam odabrao i žeteoci koje sam poslao u polja čovečanstva toliko su različiti i toliko stvarni kao što su to i ljudi koje treba žnjeti. Upoznajte jedan drugoga, ne po spoljnom obliku, već po ljubavi koja zrači i njegovom (njenom) prisustvu. Ja sam došao, ne da žanjem jednu određenu veroispovest, već da žanjem sve nacije. Ne marim mnogo za koncepte koji su endemični za ovaj ili onaj segment vaše vrste. Ali, puno mi je stalo do ljubavi koja živi tamo gde je čisto srce.

Mene simboliše povezivanje uzdužnog i poprečnog, znak krsta. Ja ujedinjujem sve u jedinstvo vremena i prostora, u jedinstvo Tvorca i njegove Kreacije. U vatri svoje ljubavi, ja rastapam sve podele.

Ja sam vetar promene i donosim dah večnog života. Sada se završavaju razdoblja čovečanstva i počinje razdoblje ujedinjenog čoveka. Ja sam novo vino koje, prema planu, ova generacija treba da primi. Ja sam uskrsnuli Hrist koji radosno dolazi da bi boravio u srcima ljudi.

Otvori se za novo. Otvori se za nemoguće. Otvori se za stvarnost koja je toliko dugo stajala odmah do mraka tvoje sopstvene percepcije. Ja sam onaj koji je okruživao vašu kulturu. Ja sam onaj koji je okruživao vašu istoriju. Ja sam onaj koji je podučavao u Galileji i koji je lečio bolesne i podizao duhovno mrtve u život. Hiljadama godina pripremao sam vas za ovaj trenutak. Probudite se za moje prisustvo. Probudite se za stvarnost koju vaša istorija ne može da sakrije, ali koju vaša glupost može da zaboravi. Probudite se za sebe same jer vas stvaram prema svojoj slici i prilici, dahom svog tela i životom svog bića.

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0012 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA