ONTOLOŠKE PRIČE - Poglavlje LXII
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Putevi povratka
 

Pojam zla i podzemni svet

...nebića i Principi

Završena su dva velika perioda ljudskog života na Zemlji. Pre nego što počnemo priču o Trećem dobu, Dobu savremenog čoveka, osvrnimo se na događaje u nefizičkim ravnima. U Petoj ravni od Ravni duhovnog svetla, pored Obrazaca čoveka je egzistirao i daleko veći broj Podobrazaca kao i različiti Obrasci koji su omogućavali i uslovljavali aktuelizaciju drugačijih životnih oblika. Neke materijalizovane delove tih Obrazaca vi u svom svetu opažate kao prirodu, kao životinjski, biljni ili mineralni svet. Imajte u vidu da je svaki životni oblik sa kojim se srećete na Zemlji materijalizovani segment nekog duhovnog obrasca, dakle, posredno, materijalizacija neke Božje Ideje. Ponašajte se stoga sa poštovanjem prema svemu čime ste okruženi bez obzira da li razumete svrhu i uviđate značaj svog okruženja.

U eteričnom međuprostoru su egzistirale mnoge strukture nebića. Postojala je veoma široka paleta ovih struktura: od Svetlosnih nebića, do nebića koja bi se vašim jezikom mogla nazvati - nebića tame.

Obrazac čoveka je zadržao vezu sa pripadajućim Podobrascem, ali su u Petoj Ravni od Ravni duhovnog svetla, u Eteričnom međuprostoru i u Fizičkoj ravni, namera i moć ispoljavanja preneti na Podobrazac i neke oblike njegovog ispoljavanja.

Obrazac čoveka može da povrati svoju aktivnu moć delanja tek sa objedinjavanjem odgovarajučih Podobrazaca, ali ne na račun gubitka njihove aktuelnosti, več unutar modela Božanske hijerarhije razvoja, harmonije i integracije...

Model hijerarhije podrazumeva slobodu Celine, ali i slobodu svakog segmenta bez spoljašnjeg uslovljavanja razvoja i narušavanja harmoničnosti njihovih međusobnih dejstava. Ovo se postiže na taj način što svaki deo unutar Hijerarhije ima sećanje na nadređenu celinu, a ukoliko to nije slučaj - delovi bivaju "ogračeni" nekim od zaštitnih sistema sve dok ne postignu "potreban kvalitet". Sa dostizanjem zahtevanog kvaliteta, celina i delovi nastavljaju zajedničko funkcionisanje saglasno se razvijajući ka istom cilju - sledećoj nadređenoj celini sa kojom će posle pojedinačnog i grupnog uzdizanja stupiti u jedinstvo...

Sa svakim od sto četrdeset četiri hiljade Obrazaca čoveka komunicaralo je mnoštvo Podobrazaca i svaki je težio da svome izvorištu donese i u njega ugradi nova znanja i iskustva pomažući time sklapanje celog mozaika. Kada se stečeno iskustvo poklopi sa "zamrznutim" sećanjem, odgovarajući segment Obrasca se aktivira i počinje da sija Svetlošću i Istinom. Ovo za Podobrazac predstavlja ispunjenje zadatka i prosvetljenje onog segmenta svesti koji je kroz aktuelizaciju stekao konkretno iskustvo.

Iskustvo koje se ne poklapa ni sa jednim segmentom iz matrice Plana Obrasca čoveka ne može biti integrisano, pa nastavlja da egzistira u obliku novog nebića, ili kao pojačivač već postojećeg nebića sličnih vibracija.

Proces sjedinjavanja Podobrazaca može da se završi tek onda, kada se iskustveno verifikuje ideja koju je nadređeni Obrazac doneo u Petu ravan od Ravni duhovnog svetla. Kako je ova ideja za Podobrazac obavijena velom tajne, potrebno je da iskustvom osvetli mnoge puteve na svom nivou postojanja, sa nadom da bar jedan od njih vodi ka Cilju.

Put za kojim se traga je delikatan i veoma dobro skriven. Ipak, svaki čovek može da" ga nađe i prepozna. Koračajući njime on će doći do Istine čime će dokazati mogučnost ispunjenja i životvornost Plana. čoveka čeka najveća moguća nagrada, ali pre toga on mora da donese težak i dragocen tovar skupljan po bespuću materijalnog sveta. Zato je i njegovo deljenje bilo tako opsežno, a zaborav tako dubok... Božanske ideje i vrline su do kraja usitnjene a zatim razdeljene, pa je sve ličilo na dubok pad i potpun zaborav. Ponovna sinteza je poverena čoveku.Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 20% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.dobra-knjiga.com/Home.asp?AutorID=5118

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0043 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA