ONTOLOŠKE PRIČE - Poglavlje LXIII
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Treće ljudsko doba
 

Izbor božanstava i nastanak religija

Seobe...

Vaseljena nije homocentrična. Čovek je samo jedan izraz susreta Obrasca čoveka sa materijom. Na drugim mestima, u drugom krugu vremena, Obrazac čoveka se sreče sa drugačijim materijalnim svetom stvarajući drugačije oblike. Ovo rezultira vanzemaljskim civilizacijama sa kojima se možete sresti u prostoru ali ne i u vremenu, ili u vremenu ali ne i u prostoru, jer vaši i njihovi aspekti materijalnog izraza isključuju jedni druge.

Imajte u vidu da vanzemaljska civilizacija ne znači uvek i vanljudska civilizacija, kao i to da postoje mnoge zemaljske ali ne i ljudske civilizacije.

Civilizacija nije samo stepen razvoja kulture, nauke i duha već je to svaki oblik postojanja koji u sebi sadrži samorazvojno seme, put i varijante razvoja. Kraj jedne civilizacije podseća na biljku koja prestaje da cveta i rađa.

Duhovni obrazac umiruće civilizacije upija u sebe posmrtni krik svog manifestvovanog ekvivalenta kojim če biti oplođen u nekom drugom krugu vremena, na novoj spirali razvoja. Po završenoj bremenitosti, ovaj obrazac će iznedriti neko novo postojanje kroz koje će se preplitati i elementi postojanja nestalih civilizacija. To je put nebeske genetike.

Sam proces nasleđivanja se odvija istovremeno na dva nivoa: duhovnom i materijalnom. Ova duhovno-materijalna osnova služi kao preduslov za rađanje novog kvaliteta i jedinstvene ideje koja treba da se ispolji u datim okvirima.

Sve što je psihički nasleđeno: zone svesti, psihički sadržaji, kao i relacije koje se mogu uspostaviti među elementima psihičkih sadržaja, u materiji biva obuhvaćeno različitim biogenim i bioelektričnim strukturama koje su zadužene za ovakvu vrstu pamćenja.

Jedan isti duhovni Podobrazac čoveka se pod različitim uslovima na Planeti razvijao različito, što je uslovilo pojavu raznovrsnog materijalno-genetskog nasleđa. Samo duhovno nasleđe je rezultiralo zajedničkim poljem svesti kao i jednakim zakonima uzastopnog učenja i formiranja ličnosti, a jedina razlika u ovoj kategoriji se odnosila na različite stepene sećanja i obaveza proisteklih iz Drugog doba.

U strukturi ličnosti je raznovrsnost nebića bila povećana prisustvom mnogih osećanja, a suđenje je dovelo do njihove polarizacije.

Dok je iz jezgra ličnosti biće bodrilo čoveka da se uzdigne ka Bogu, dotle je nebiće sa periferije na razne načine težilo da sebe realizuje, odvajajući čoveka od Boga. Oni su uslovljavali ukupan razvoj čovečanstva, pa i razvoj religije.

Biće je pričalo priču o Bogu i ljubavi, a nebiće o strahu, krivici i načinu otplate...

U kataklizmi je nastradalo mnogo Divova i Praljudi... Dok su reke rastopljenog kamenja ostavljale pustoš za sobom, a delovi kopna kao krhke lađe tonuli na dno, neki od preživelih potražiše spas u vodenoj stihiji, predajući joj svoja tela. Pobesnela morska neman u jednom trenutku beše krvnik, a več u sledećem majka koja je dragocen teret poslednjih ljudi Drugog doba donela do bezbednih uvala novog kopna. Slično se dešavalo i sa ostalim živim svetom...Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 20% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.dobra-knjiga.com/Home.asp?AutorID=5118

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0773 sek. Broj pronadjenih pojmova: 15;   [ Isključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA