ONTOLOŠKE PRIČE - Poglavlje LXVIII
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Susret sa Jovanom Krstiteljem
 

Raspeće i Vaskrs...

Nosioci iste Inicijalne ličnosti se retko fizički sreću, mada su u stalnoj vezi na duhovnom nivou. Tako je susret sa Jovanom Krstiteljem bio značajan trenutak čak i u vaseljenskim razmerama.

Isus je stigao do reke praćen dvojicom posvećenika. Zagazivši u vodu, pristupio Mu je sa poštovanjem, odajući počast njegovoj nameri, ljubavi, putu... Kada su im se pogledi sreli, blesak prepoznavanja obasja Jovanovo lice. Osetio je Isusovu spremnost da u sebe primi nešto novo, silu Svetla koja stotinama godina nije dotakla Planetu. Voda života koja ih je spajala, sada je bila izmedu njihovih tela sprečavajući direktan fizički dodir. Jovan je podigao ruke i sa njima u vis poneo hiljade blistavih kapi svete vode, a kada ih je ponovo spustio, u vodu je zaronio i Isusovu glavu. Taj dodir beše znak za otvaranje Nebesa. Seme svetlosne ličnosti se prosu po Isusu, a bela golubica beše zemaljski simbol duhovnog sjaja, Svetoga Duha i ženskog principa.

Jovan Krstitelj je ubrzo zatim sam pošao u susret svojoj smrti, kako bi do kraja bio preteća...

Majka Marija je znala da se čas ispunjenja bliži. Ne po glasinama koje su se širile brznom plamena i koje su u njenom sećanju budile slike nadolazećih dogadaja, niti po bolu koji je sluteći oluju osećala u grudima. Ona je budenje Bogočoveka osetila po svetlu koja preplavi i njeno telo.

Kada se duhovna svetlost Hrista slila u Fizičku i Ravan nadomak fizičke, uspostavilo se i trojno jezgro nove Nadličnosti koja je imala zadatak da u sebe primi sve koji je izaberu kao cilj vere i način ličnog uzdizanja.

U tom trenutku je nastao identitet Isusa Hrista, Moj identitet. Hristos i Njegova svetlost postoje oduvek i zauvek. Isus, kandidat za Svetlonošu je prošao put involucije ljudskih duša, ali i put sopstvene evolucije, kroz koju je dokazao dostojnost svetlosnog znamenja. Ja sam bio najmladi, nestvoren, neroden, a ipak sasvim živ, svestan i tako prisutan. U Meni su bila spojena večnost Hristova sa prolaznošću telesnog Isusa, spojena dva principa postojanja i ispoljavanja iste ideje, jedan nedirnuti svetlosni, a drugi projekcijama izmenjen, zamagljen, uspavan... Ja sam nastao kao svetlosni kvalitet ličnosti Isusa i materijalni kvalitet sile Hrista, sinteza nesvesnog sećanja i aktivnog znanja, ovaploćenje kosmičkog Logosa...

Dodirnuo sam fizičko tle. Telo Isusa postade moje toplo zemaljsko utočište...

Pustinja, pusta od oblika sve sam prah onoga što je nekada bilo: samoća, odjek kosmičke tišine i prilika da se sećanje i znanje sasvim približe i ujedine...

Sličan proces se nekada dešava u post-mortalnom iskustvu, kada svetlost ličnosti teži ka sjedinjenju sa odgovarajućom strukturom Nadličnosti. Ovo prečišćenje nalikuje na inicijacijsku smrt, kojoj su pristupali kandidati za posvećenike u egipatskim hramovima ili tibetanskim lamaserijama. Iluzija smrti uvodi neke automatske procese prečišćenja, slične onima koji se dešavaju po iskustvu telesne smrti.

Bio sam sasvim budan i svestan dok su u unutrašnjem ognju sagorevali aspekti koji su se odupirali Svetlosnoj sili...

Postao sam sastavni deo Plana; svoju volju sam predao Višoj volji i dopustio da me Ona vodi...Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 20% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.dobra-knjiga.com/Home.asp?AutorID=5118

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0037 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA