ONTOLOŠKE PRIČE - Poglavlje LXIX
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Neka uputstva
 

Deve i praanđeli

Sveta krv

...neobična trka

Vreme između pojavljivanja Svetlonoša je bilo vreme u kome se ljudska misao, vođena zaboravom, ponovo udaljavala od jednosti i težila da u svom traženju smisla nađe odgovor u deobi samog Neba, kao odraza svog ubeđenja o podeljenosti svega zemaljskog. Bilo je to vreme oživljavanja starih ili rađanja novih kultova, ali su svi u svojim nedrima nosili oporu slast zemaljskog življenja. Ti kultovi su sadržavali tek deo istine i to samo onaj, koji je neupućenima bio lako razumljiv i prihvatljiv.

Čovek Trećeg doba je izmoren mnogim borbama: počev od one stalno prisutne koja se odvija u njemu samom kada zlo pokušava da prodre u jezgro njegove ličnosti, pa preko borbe koja dolazi spolja, ali opet usled delovanja one unutrašnje, sve do borbe za opstanak, ime, porodicu, teritoriju, vlast, veru ili bogatstvo. Njegovom umornom telu i posrnuloj duši često više prija verski pir paganskog kulta, nego samrtna ozbiljnost kojom nekada odiše pogrešno shvacena i kroz kruti režim nerazumljivih verskih rituala prenošena ideja jednoboštva. I, umesto da istina i ljubav obuhvate sve različite oblike ispoljavanja Vrhovnog Bića, one su u rukama svojih tumača prerastale u tiraniju u kojoj se kao Bogougodan i prihvatljiv nameće samo jedan način mišljenja, ponašanja i delanja.

To je jednak apsurd, kao kada biste zahtevali da svakoliko cveće cveta cvetom ruže. Bez obzira na lepotu ružinih latica, uskoro bi neki neugledni kukurek odbio takav plan, postajući u svoj retkosti nova nada i izlaz iz tiranije širenja ružinog kulta. Čovek tada može da nađe opravdanje za nadolazeću zebnju da će, možda, uskoro, i od njega tražiti da u celosti postane ruža...

Uostalom, ideja jednoboštva nema za cilj da sve ljude učini istim, niti da sve oblike samospoznaje i bogosluženja svede na jedan, već da ukaže na jedinstvenost Izvorišta i bogatstvo mogućnosti za pronalaženje Puteva koji ka Njemu vode.

Ako bi se svi trudili da hodaju istim unutrašnjim putem, svako bi stigao na različito mesto. Jedini način da svako stigne na pravo mesto je - da korača svojim putem.

Pojedini ljudi, osećajući težinu uniformnosti koju su širili zvanični tumači svetlosti, sklanjali su se u intimnost ličnih ili grupnih svetilišta koji su mogli da im obezbede mir, daju nadu ili pruže utehu. Ovako su nastajale različite grupe koje su upražnjavale posebne načine bogosluženja, duhovne tehnike, vežbe i molitve. Ove grupe su nekada prerastale u institucije - hramove i delovale su preko raznih hermetičkih učenja koja su prenošena samo izabranima.

Nema nikakve štete ili opasnosti u brojnosti duhovnih zajednica, niti u postojanju različitih puteva i načina stremljenja ka Bogu, već u njihovoj tendenciji da prerastu u kult. Sukobi su neizbežni uvek kada fanatične osobe pokušavaju da svoj kult i dogme nametnu kao jedinu istinu nekoj drugoj grupi ljudi, ili, kada zvanična verska ili državna vlast tuđa učenja proglašava za jeres i otvoreno poziva svoje pristalice na borbu. Borba za prevlast se često maskira dogmama i zaklanja iza božanstava, pa se sugeriše težnja ka zaključku da je - "jači i bliži Bogu" onaj narod, čije je božanstvo jače i više udaljeno od čoveka.

Mnogi žele da svoju religiju ili svoj ateizam pretoče u materijalnu dobit, vlast, ugled... Sa narastajućim pritiskom ovih želja i očekivanja, raste i nada u pojavljivanje Mesije - novog Svetlonoše. Svi se potajno nadaju da će se Mesija pojaviti iz njihovog roda, vere ili kulta, da bi tame dokazali ispravnost svojih ubeđenja i blizinu Božanskoj suštini.

Velike i krvave borbe se i sada vode između ljudi sličnih ili istih verskih ubeđenja. Usamljeni i uplašeni ljudi ne veruju sebi i nisu se setili niti su naučeni da sami treba da traže svoj put i da treba da se grupišu i okupljaju po sopstvenom nahođenju, umesto što se zaklanjaju iza autoriteta grupa ili vođa.

Pitate se - za koju veru, učitelja ili duhovnu grupu da se odlučite?Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 20% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.dobra-knjiga.com/Home.asp?AutorID=5118

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0861 sek. Broj pronadjenih pojmova: 23;   [ Isključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA