ONTOLOŠKE PRIČE - Poglavlje LXXVIII
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
O začeću i inkarnaciji
 

Nasledni faktori...

Deo slike ukupne majčine svesti (ukupne strukture ličnosti) je zahvaćen jajnom ćelijom, dok je spermatozoidom zahvaćen deo trenutno aktuelnog nivoa očeve svesti (deo fragmentalne ličnosti). Dok se informacije iz hromozomskih parova nasleđuju ravnopravno (iz jajne ćelije i sprematozoida), plazmatični deo jajne ćelije nosi dodatni skup informacija kojim se narušava ravnopravnost nasleđivanja, tako da se dominantan skup informacija dobija iz genetsko-strukturne slike majke. U plazmatičnom delu jajne ćelije je sadržano dvanaest nosilaca genetskih informacija i oni predstavljaju najstariji vid nasleđivanja koji se održao bez obzira na sve strukturne promene koje je pretrpelo ljudsko telo tokom Drugog i Trećeg ljudskog doba.

U trenutku ovulacije, oko žene (moguće buduće majke) počinje da se zgušnjava eterična energija mnogih kandidata-inkarnanata koji su privučeni nekim od dvanaest telašaca iz plazmatačnog dela jajne ćelije. Tako se odvija prvi krug izbora ličnosti koja će se telesno aktuelizovati. Sam čin oplodnje svojom energijom reguliše drugi krug izbora u kome će neki potencijalni kandidati "sami odustati". Izbor spermatozoida koji će oploditi jajnu ćeliju je pod nefizičkom kontrolom preostalih kandidata za inkarnante. "Najjači" inkarnant će uspeti da navede konkretan spermatozoid (koji sadrži zahtevani skup informacija) na oplodnju jajne ćelije. U slučaju da u ponuđenom semenom materijalu ne postoji ni jedna "priča" ličnosti koja odgovara nekom od privučenih kandidata za inkarnante, oko jajne ćelije se pojavljuje energetska opna koja sprečava začeće.

Dakle, ukoliko do začeća dođe, znači da je napravljen ćelijski spoj koji ima podršku nekog od kandidata-inkarnanta. Međutim, začeće još uvek ne znači i rođenje, a između ova dva čina stoje mogući spontani ili namerni pobačaji. Do smetnji dolazi usled nesposobnosti ličnosti inkarnanta da pravilno programira emaniranu vitalnu energiju eteričnog tela, ali i usled stresnih situacija koje dovode do promena na nivou ličnosti deteta i(li) roditelja i koje mogu da prouzrokuju naknadna neslaganja njihovih psihičkih struktura.

Namerni pobačaji su druge prirode i predstavljaju roditeljsku nesposobnost da svesno preuzmu odgovornost za događaj kome su (nesvesno) težili. Ovakvim činom se u datim vremensko -prostornim koordinatama uskraćuje aktualizacija nekom inkarnantu, ali to ne znači njegovu smrt jer se on vraća u nadređenu duhovnu strukturu ili u eterični međuprostor gde će sačekati novu priliku za telesnu aktualizaciju. Međutim, inkarnant je "dobro obavešten" i neće se uzalud povezati sa ćelijskim zametkom.

Interesantno je napomenuti da se dešava da jedan inkarnant "trajno" odabere konkretan roditeljski par i da bez obzira na uslove i broj pobačaja čeka da svoju aktualizaciju zasnuje na njihovom genetskom materijalu. Češći je slučaj vezivanje za genetski materijal majke, kada inkarnant u mnoštvu spermatozoida bodri na oplodnju onaj koji mu istinski odgovara, ili bar onaj koji mu najmanje smeta za ostvarenje sopstvenog programa aktualizacije.Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 20% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.dobra-knjiga.com/Home.asp?AutorID=5118

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0041 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
 
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA