NEZABORAVNI SAI BABA IZ ŠIRDIJA - Poglavlje II
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
GOSPODARI UNIVERZUMA
 

Božanska komedija koju Vrhovni Bog igra sam sa sobom kroz svaki kutak ogromnog polja Kreacije — svoje vlastite tvorevine, beskrajno se umnožava u prirodi i paradoksalnosti sudbine najvažnijeg stvora svih svetova: ljudskog bića koje hoda planetom Zemljom. Ogromna važnost zadatka koji u sveopštem Božijem planu razvoja i svrhe Univerzuma čovek ima, kao i kosmička slava koja mu samim tim u naslede pripada, mora biti plaćena isto tako visokom cenom: neizmernom patnjom, posrtanjima i zabludama traganja kroz mrak, kroz lavirinte Kreacije do Svetlosti, poslednjeg utočišta.

Jer, iskre Svetlosti onih već Probuđenih i Prosvetljenih su često bile previsoko i predaleko za pomoć svima koji batrgaju i pipaju u mraku težnji da dokuče večita pitanja smisla postojanja. Jedno od večnih ˝prokletih pitanja˝ smisla i besmisla sveta u kome s radošću ili mukom bitišemo, je i pitanje koja to božanska i kosmička sila upravlja sveopštim planetarnim i vasionskim dešavanjima, povlači konce kao u ogromnom zvezdanom pozorištu stvaranja i razaranja — i igra se kao dete, obuzeto zanosom beskrajnih mogućnosti postojanja?

Zar nismo za tom Vrhovnom Moći tragali svuda oko nas, u nevidljivim nebeskim silama, ˝tamo gde hodaju nevidljivi bogovi˝? Zar nismo, zatim, pogled usmeravali ka dalekim i hladnim zvezdama, koje tek čekaju na naše božansko hodočašće, kada mi budemo hodili zvezdanim prostranstvima kao Bogovi?

Zar nismo, dakle, tragali za tom Vrhovnom Silom, koja se igra galaksijama i božanskim silama kao zaneto dete, tražeći je u svim pravcima dokle nam ograničeni pogled dopire, samo ne u sebi, svojoj ljudskoj prirodi, koja, ovako trošna, nejaka i slaba, jedina u celoj Kreaciji može da oboži sebe, uzdigne se do krajnjih visina skrivenog Boga i zagospodari celokupnim svim svetovima? To je taj beskrajni paradoks, da biće koje ima Sveti Zadatak da bude ogledalo svog Tvorca i njegove Kreacije, za odgovorom na večita pitanja traga svuda oko sebe, samo ne u sebi. Ali, to je i cena ljudske prirode, da projektuje u Svemir van sebe svoju vlastitu unutrašnjost, i tako se sporna.

Živimo u vremenu kada je Avatar našeg Doba, Meher Baba, za najšire krugove aspiranata i posvećenika konačno potvrdio božansku činjenicu da se Gospodari Univerzuma nalaze među nama, manje ili više poznati širokim masama, hodajući u svojim fizičkim telima i vršeći svoju svetu dužnost postepenog oslobađanja svih koji su u domenu Iluzije.

Ova knjiga vam, po prvi put na našem jeziku, predstavlja jednog od njih petoro, čiji nam je božanski identitet Meher Baba razotkrio, najvećeg od te petorke koja je spustila Avatara u fizičku inkarnaciju, poglavara celokupne spiritualne hijerarhije svoga vremena, nezaboravnog Sai Babu od Širdija.

Pre nego što rasprostremo pred vaše oči životopis najvećeg među ljudima svoga vremena, zadržaćemo se na razjašnjenju svrhe i uloge Savršenih Učitelja, izloženih u Meher Babinom kolosalnom delu Bog Govori,* radi potpunijeg razumevanja značaja i specifične uloge Savršenih Učitelja medu svim ostalim prosvetljenim i poluprosvetljenim Učiteljima, guruima, svecima, sadhuima, mudracima, jogijima itd.

* Svrha i uloga Sadgurua se može u potpunosti razumeti tek nakon temeljnog proučavanja knjige Bog Govori, prevod na srpski jezik u izdanju Doblanović Dušana, Ljubljana, 1990

Meher Baba zadržava i dopunjuje podelu viših, nevidljivih i nematerijalnih nivoa, ravni postojanja ili planova Univerzuma na 7 nivoa (grubi, materijalni svet nije uključen u ovu podelu): prva četiri su suptilna, energetska — dok aspirant, isključivo u svom fizičkom telu, putuje na Stazi involucije svesti kroz ova 4 nivoa, nude mu se sve veće i veće moći kao iskušenja, koja su najveća na četvrtom nivou božanskih moći. Peti i šesti nivo su mentalni, planovi uma, dok je sedmi nivo Apsoluta, konačna svrha svih spiritualnih napora.

Stepeni prosvetljenja na sedmom nivou su sledeći: stapanjem sa Apsolutom čovek uranja u božanske i tek tada zauvek gubi ograničeni ego — u tom svetom transu nestaje svest o celokupnoj Kreaciji i samome sebi, svi svetovi nestaju u Ništavilu (stanje Majzooba). Isključivo kao Bog doživljava tri osnovna božija atributa — Beskonačnu Moć, Beskonačno Znanje i Beskonačno Blaženstvo. Nakon četiri dana takvog transa prosvetljeni zauvek napušta fizičko telo i karmički krug, stapajući se sa sveopštim postojanjem. U tom slučaju se ne zadržava beskonačna individualnost.

Ako nakon četiri dana ne dođe do napuštanja fizičkog tela, Apsolutna Svest se vraća u njega i stiče se svest o spoljnom svetu, preko fizičkih čula. Tada kao čovek i kao Bog prosvetljeni istovremeno doživljava Beskonačno Znanje, Moć i Blaženstvo, ali ih ne upotrebljava (Paramhansa, Jivanmukta).

Treće stanje postižu najmalobrojniji, Savršeni Učitelji (Qutub, Sadguru): Oni žive kao čovek i Bog istovremeno, doživljavaju Beskonačnu Moć, Beskonačno Znanje i Beskonačno Blaženstvo i jedino oni ih upotrebljavaju, za dobrobit celokupne Kreacije, svih svetova i čovečanstva.

Važno je napomenuti da čovek može spiritualno da napreduje samo inkarniran u fizičkom telu kao nosaču svesti, koje u sebi sadrži svih sedam nivoa i sve svetove, kao Mikrokosmos.

˝U svakom ciklusu vremena, koji traje od 700 do 1400 godina, postoji 11 era, koje traju od 65 do 125 godina. Trajanje ere, kao i trajanje ciklusa, zavisi od materijalnih, duhovnih i sveopštih okolnosti.˝* Ovi ciklusi se mogu uporediti sa eonima ili Dobima — Novo Doba Vodolije, na primer — kako su najšire poznati.

* Bog Govori, str. 269 — ˝Meher Baba o hijerarhiji˝

U svakoj eri delujuća hijerarhija se sastoji od 7000 duhovnih bića (bilo naprednih ili savršenih). Napredna bića se nalaze ili na nekom od prvih šest nivoa ili između njih, a Savršeni su ili Sadgurui — Savršeni Učitelji ili Majzoobi, prosvetljeni sedmog nivoa. U svakoj od prvih 10 era postoji po 5 živućih Sadgurua (Qutuba), od kojih je jedan njihov poglavar (Qutub-e-Irshad).

U jedanaestoj, poslednjoj eri jednog ciklusa, vrhovni od 5 Sadgurua (Qutub-e-Irshad) prestaje da deluje kao takav onoga trenutka kada Avatar (odnosno Spasitelj) lično preuzme svoju božansku službu Hristostva. Prema tome, u svakoj eri uvek postoji po pet Savršenih Učitelja.

Ovo je sam vrh spiritualne hijerarhije po Meher Babi.**

** Izlaganje o celokupnoj spirilualnoj hij;rarhiji nad ćele u delu Bog Govori, str. 269

U celokupnoj hijerarhiji ključna je uloga 5 Sadgurua i Avatara spram čovečanstva i celokupne Kreacije, kako se ovde nazivaju svi vidljivi i nevidljivi svetovi koji postoje. Da bismo uopšte shvatili smisao postojanja Kreacije Boga i čoveka u njoj,važno je razumeti da kroz proces evolucije svesti (u sedam faza: od kamena, preko metala, biljaka, crva, riba, ptica i životinja), zatim reinkarnacije čoveka i konačno involucije svesti, odnosno povratka čoveka Bogu, samospoznaje itd, kroz ćelu tu beskrajnu igru stvaranja, preobražaja i razaranja, Bog spoznaje samoga sebe kroz svest čoveka. Da bi Apsolutni i večni Bog koji je nesvestan svog sopstvenog postojanja spoznao sebe, dolazi do stvaranja celokupne Kreacije, sa svom mogućom raznolikošću bića i svega materijalnog i nematerijalnog. To je jedini smisao svih svetova i čoveka kao krune Kreacije.

Sadguru ili Savršeni Učitelj je Čovek-Bog (tj. čovek koji postaje Bog) i on je morao da prođe kroz proces sticanja samosvesti u evoluciji i involuciji, dok je Avatar Bogo-Čovek, odnosno Bog koji direktno postaje čovek, bez prolaženja kroz proces evolucije i involucije.

˝Savršenstvo ne pripada Bogu kao Bogu, niti pripada čoveku kao čoveku.. .Savršenstvo imamo kada postoji harmoničan i svestan spoj konačnog (čoveka) i Beskonačnog (Boga).*

* Bog Govori, str. 149, fusn

˝Pet Savršenih Učitelja ostvaruju dolazak Avatara (Hrista, Bude) na Zemlju i, prema tome, dolazak prvog Avatara na Zemlju nije bio moguć bez pet Sadgurua koji omogućavaju taj dolazak.˝**

* Bog Govori

Takode, Meher Baba prvi put razotkriva misteriju beskrajnih dubina vremena — ˝Avatar je prva individualna duša koja se, iz evolutivnog i involutivnog procesa pojavila kao Sadguru, i On je jedini Avatar koji se manifestuje i koji će se ikada manifestovati. Kroz njega je Bog po prvi put dovršio svoje putovanje od nesvesnog do svesnog božanstva, odnosno, po prvi put je nesvesno postao čovek da bi svesno postao Bog. ˝*

* Besede, poglavlje ˝Avatar˝

Dakle, prema Meher Babi, 5 Savršenih Učitelja koji potpuno prosvetljeni u fizičkom telu doživljavaju Beskrajnu Moć, Beskrajno Znanje i Beskrajno Blaženstvo (Sat-Chit-Ananda) i upotrebljavaju ih, su sam vrh spiritualne hijerarhije ne samo naše planete, već i celokupne Kreacije. Sadguru ima moć upravljanja celokupnom božanskom energijom, koja je osnovni oblik ispoljavanja na prva 4 suptilna nivoa, i celokupnim božanskim (univerzalnim) Umom, odnosno mislima, željama i emocijama, obliku ispoljavanja na mentalnim nivoima. Sadgurui svojom Beskrajnom Moći upravljaju svim nematerijalnim kraljevstvima i bićima, kao i svim zvezdama i planetarna svih Svemira (preko svojih posrednika na unutrašnjim planovima), jednom rečju, božanskom igrom (lilotri) i Iluzijom (mayom).Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 50% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.esotheria.com/

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0032 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA