NEZABORAVNI SAI BABA IZ ŠIRDIJA - Poglavlje VI
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
HINDUIZAM I ISLAM
 

Sai Baba je bio pravo otelovljenje paradoksalnosti Boga, prikaz svetu nad-dualne Božije Prirode u liku Sadgurua, apsolutnog Bića iznad dvojnosti, koje može da se predstavi svetu u kome vlada rat dualnosti jedino kroz ispoljavanje obe krajnosti istovremeno, oba pola svih suprotnosti.

Zbog toga je mnogim površnim očima bio čudan, podučavao je podjednako i hinduse i muslimane, održavao je plamen svete hindu vatre u džamiji, besneo na svoje učenike, čak ih i udarao štapom poput zen-učitelja, odgovarao na neizgovorene misli, bacao kamenje i pogrde na neverne posetioce da bi ih oterao ili priređivao čuda da bi ih privukao, otvoreno tražio novac koji bi zatim razdelio sirotinji. Bio je, dakle, pravi spiritualni Gargantua, poigravao se suprotnostima kao radosno dete, rugajući se svetu okovanom u netrpeljivost i netoleranciju.

Pobesneo bi bez vidljivog razloga i sipao pogrde, a onda se taj uragan stišavao, i on bi iznenada počeo da se ljubazno obraća nekome ko je upravo stigao ili baš tad odlazio. I zvaničnim religijama je prilazio na sličan način, praveći i tu konfuziju u glavama onih koji su na svet navikli da gledaju u dve dimenzije.

Sai Baba bi povremeno za sebe rekao kako je nastavljač Kabira, pesnika i Sadgurua s kraja XV veka, koji je imao i hindu i muslimanske sledbenike i podučavao ih svom vlastitom Putu. To je isto stoje i Sai činio. On se nije priklanjao ni jednoj ni drugoj strani. Živeo je u Širdi džamiji i imao običaj da koristi islamsko ime za Boga. Kada bi ga čuli da ponavlja svete izreke, to su bile islamske mantre, međutim, on je vrlo retko u kasnijem periodu izgovarao islamske dnevne ritualne molitve — namaz. Neki od njegovih sledbenika ga Čak nikada nisu čuli da to radi. Obično bi nerazgovetno ponavljao arapske ili persijske svete izreke, a vrlo retko ili gotovo nikad i hindu izreke. Ipak, bio je vegetarijanac, kao i njegovi hindu sledbenici, koji su mu se klanjali na svoj hindu način. On sam je često pominjao svog hindu Učitelja i pozivao se na hindu spise i bogove, kao oblike i aspekte Boga.

Neki drugi Učitelji Indije tog vremena su takođe smatrali da su sve religije podjednako važne. Ramakrišna je, na primer, pošto je dosegao nestalan Samadhi kroz hinduizam, ponovo prešao taj put, prvo kroz islam, a potom kroz hnšćanstvo, i obznanio da su ga oba puta ponovo dovela do istog cilja. Ramana Maharši je bio iznad svih religija, na samom vrhu sa koga se one spuštaju, u centru iz koga se one šire. Među njegovim sledbenicima bilo je hrišćana, muslimana, jevreja, budista, parsija i hindusa, a on nikada ni od koga nije očekivao da prede iz jedne religije u drugu. Slično je i sa kasnijim primerima. Osho je, po vlastitim rečima, preuzimao, iz svih religija i učenja ono što je večno, i izgradio svoju besmrtnu sintezu.

Sai Baba, dakle, u tome nije bio jedinstven, ali je živeo u vremenu koje još uvek nije bilo tolerantno. To ga, naravno, ni malo nije zabrinjavalo.

Oblačio se kao musliman, ali je na čelu nosio oznaku kaste kao hindus. Podjednako je slavio svete dane i praznike i u jednoj i u drugoj religiji. Citirao je Kuran na oduševljenje muhamedanaca, ali je isto tako bio veoma upućen i u hindu Šastre. Za nekoga poput Sai Babe, vlastiti ljudski identitet i religiozne razlike nisu postojale. Kada ga je jednom neko upitao gde je rođen, on odgovori: ˝Ja nemam stalno boravište.˝

Nasuprot mogućem očekivanju, on ipak nije bio zagovornik mešanja dvaju puteva medu svojim sledbenicima. Od njih je tražio da ispoljavaju dobru volju i toleranciju, i to je bilo sve. Iako on sam nije izgovarao namaz, to je očekivao od svojih sledbenika muslimana. Budući da su obe religije bile punovažne, nije se slagao da neko prelazi iz jedne veroispovesti u drugu, već je očekivao od svakoga da istraje u onoj na kojoj je odrastao. Kada mu je jedan hindus, koji je pre toga napustio islam, došao u džamiju, ošamario gaje i povikao na njega: ˝Znači, našao si sebi novog oca!˝

U toj oblasti su u proteklim vekovima bili česti verski obračuni i ratovi muslimana i hindusa.* Kao ispoljavanje dobre volje, Sai Baba je voleo da vidi hindu i muslimanske sledbenike kako odlaze jedni drugima na svetkovine, stoje dugo vremena i bio običaj u Indiji, premda nisu zapravo učestvovali u vršenju verskih obreda. Tako bi, po recima jednog hindu sledbenika, na dan kada je rođen Šri Ramabila organizovana svečana povorka, nakon čega bi hindusi pevali svoje svete pesme, između kojih bi, tu i tamo, muslimani Čitali Kuran. Ponekad bi muslimani organizovali svečanu povorku na čijem čelu bi se na jastučetu nosile Sai Babine sandale (da bi se izbegao antropomorfizam ili formalno odavanje poštovanja), a hindusi bi im se pridruživali.

* A i današnje vreme kao da vaskrsava u netrpeljivost, rušenje džamija i si.

Samo Sai Babino prisustvo je imalo efekat ispoljavanja tolerancije. Priča jednog njegovog muslimanskog sledbenika, po imenu Abdulah, to lepo ilustruje. On je pošao kao beskućnik u Meku, ali ga je sudbina odvela u Sirdi, gde je i ostao:

˝... Kada sam stupio na vrata džamije, Sai Baba se stvorio ispred mene. Čim su nam se oči srele, ja sam osetio da je on moj Učitelj... moj boravak uz Sai Babu doveo je do upečatljivih promena u načinu mog razmišljanja. Kada sam prvi put stigao u Širdi, gledao sam na hinduse kao na neprijatelje, ali nakon tri godine provedene pored Sai Babe taj se osećaj neprijateljstva izgubio i počeo sam da ih smatram svojom braćom.˝

Normalno je da ispoljavanje dobre volje i razumevanja nije uvek bilo pravilo bez izuzetaka. Muslimanima je verovatno najviše smetalo što su hindusi odavali poštovanje Sai Babi u džamiji.

Neke od suštinskih razlika između hinduizma i islama se mogu uobličiti na sledeći način. Za muslimane postoji nepremostiv ponor između Tvorca, kome se jedino kao bezobličnom Apsolutu treba klanjati i koji je iz ničega stvorio Univerzum, i njegove tvorevine — čoveka, stanovnika tog Univerzuma, Za muslimane u odnosu na Boga čovek je ništavno, beznačajno stvorenje, odnosno po njima čovek ne može da postane Bog. Nasuprot tome, hinduizam je prožet idejom da je Univerzum, sa svim vidovima postojanja, oblik koji je Bog poprimio, Njegova manifestacija i deo Njegove apsolutne suštine. Reći da je Bog stvorio Univerzum iz ničega, i reći da Univerzum nije ništa drugo do puka iluzija koja skriva Realnost samoga Boga, svodi se na jedno isto.

Stoga, onog Čoveka koji je spoznajom svoje unutrašnje suštine spoznao svoju božansku prirodu, hindusi i poštuju kao Boga. Držeći se slova zakona, muslimani takvo poštovanje osuđuju kao idolatriju i surovo kažnjavaju. Međutim, moglo bi se reći da su sufiji islamska spiritualna elita, koja tajno podučava ono što hindusi podučavaju otvoreno. Obični muslimani ih ne razumeju, iako su iz sufijskih redova potekli veliki islamski sveci. Za ortodoksne muslimane su hindusi panteisti i idolopoklonici — za njih između ova dva gledišta postoji apsolutni ponor. Poznat je primer Al Haladža, sufi pesnika, koji je izrekao u stanju božanske ekstaze: ˝An alHaq!˝ — ˝Ja sam Bog!˝ i bio zbog toga što je, prema islamskim zakonima, bogohulio, surovo pogubljen. Sufiji su, naprotiv, nastavili da ga duboko poštuju. Jedan drugi sufi, Abu Said, ne izazivajući slovo zakona, rekao je kroz negaciju: ˝Ne postoji ništa ispod ove odeće što nije Alah.˝ Sufi bajalica, koja se koristi i dan danas, glasi: ˝Ja te, Bože, molim za oproštaj za sve ono u meni što nije Bog.˝

Zanimljivo je da su Sai Baba, Hazrat Babađan i Tadudin Baba, svo troje Sadgurui u istom dobu i deo velike petorke koja je spustila Avatara Meher Babu u ljudski lik, bili smatrani za predstavnike drevne neortodoksne sufi tradicije u svome vremenu.

Odavanje poštovanja Sai Babi počelo je na vrlo jednostavan način, kada je to 1908. godine učinilo po prvi put jedno dete. Priču o tome je ispričala jedna hinduskinja: ˝Moj brat, Bapu Rao, kome je tada bilo četiri godine, imao je običaj da svakoga jutra ode do Sai Babe i na glavu mu stavi jedan cvet u znak poštovanja. Tako je počelo redovno odavanje pošte Sai Babi, pošto on to do tada nikome nije dozvoljavao. ˝

Dete je nevino i jednostavno odavalo poštu Sai Babi onako kako je videlo da to čine idolima u hramovima. Od tada je to preraslo u pravo ritualno odavanje pošte kao svakom idolu, sa muzikom, plesom i svetkovinama. Bilo koji hindus ne veruje daje neki idol sam Bog, kao što ni hrišćanin ne veruje daje slika sveca ili ikona Bog. Malo je ljudi koji mogu da shvate Apsolut koji nadilazi svaku formu, čak i medu onima koji kritikuju idolopoklonstvo, te je stoga običnom hindusu lakše da odaje poštu tako što će se koncentrisati na manifestaciju Boga uobličenu u neku formu, ili kroz aspekt predstavljen slikom ili statuom. Uostalom, koncentracija na manifestovani oblik Boga, bilo u obliku nekog božanstva iz bilo koje planetarne religije ili u obliku prosvetljenog čoveka —Gurua, Učitelja, Avatara, se u svim vrednim spiritualnim i mističkim tradicijama oduvek smatrala vrlo efikasnim metodom spiritualnog rasta i razvoja. U Giti piše sledeće: ˝Bez obzira kom se obliku klanjao, čovek se uvek klanja Meni.˝Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 50% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.esotheria.com/

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0039 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
Moji tekstovi
 
Dodaj novi tekst
 
Recycle Data (Tekstovi)
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA