NEZABORAVNI SAI BABA IZ ŠIRDIJA - Poglavlje VII
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
SVEOPŠTA SIMBOLIKA
 

Religiozni simbolizam nije tvorevina bilo koje religije ili Učitelja, već potvrda saglasja, korespondencija koje postoje između fizičkog univerzuma i spiritualne Realnosti, tj nematerijalnih nivoa. * Ovaj svet je zapravo odraz i naličje više Realnosti, i stoga treba prepoznati i prihvatiti simbole kao mostove ka onostranom. Poznata hermetička krilatica glasi: ˝Kako gore, tako i dole˝.

* Pogledati tabele korespondencija iz Kroulijeve ˝777˝, koje verovatno predstavljaju najsveobuhvatniji poduhvat na sabiranju takvih saglasja celokupnog Univerzuma.

U Kuranu je, na primer, zapisano: ˝Stvaranje Neba i Zemlje, smena noći i dana, lađe što morima plove s tovarima korisnim za ljude, kiša koju Bog pušta s neba, pa tako u život vraća zemlju nakon njenog mrtvila, po kojoj je rasejao svakojaka živa bića; promena vetrova, koji između neba i zemlje lebde — doista su dokazi za one koji imaju pameti.˝** Dovoljno je očigledno značenje i samo jedne poente iz ovog odlomka: spuštanje kiše na opustošenu zemlju je prirodni ekvivalent za spuštanje Milosti na opustelo srce, koja time oživljuje spiritualnost ljudske duše.

** Sura II, stih 164

Simbolizam je mnogo rašireniji u zapadnim okultnim sistemima i tradicijama, jer su na Zapadu simboli osnovno sredstvo da se, putem korišćenja njihovog svojstva da transformišu psihičku energiju, dosegnu više apsolutne sfere bez oblika i iznad uma. Istočne Staze ka Bogu su uglavnom direktne, bez ikakvih posrednika. Najbolji primer je Zen, u kome se svi međunivoi između svakodnevne svesti i Apsoluta nazivaju ˝Tamna pećina˝, u koju može da upadne tragalac. Zbog toga prosvetljeni Učitelji na Istoku veoma retko koriste simbole.

Ipak, Sai Baba je simbolizmu bio posebno privržen. Postojalo je nešto tajnovito i misteriozno oko njegovog učenja. Kroz čuda koja je činio, materijalna korist koju su drugi izvlačili bila je očigledna, ali je njegovo spiritualno vodstvo bilo manje očigledno. Isto tako, kao što smo već pokazali, on je mnogo češće podučavao delima radije no recima, kao što bi to bio slučaj kod ogromne većine drugih učitelja i Istoka i Zapada.

Hrist je, na primer, rekao: ˝Koliko Činiš onima koje smatraš poslednjima, toliko činiš i meni.˝ Sai Baba to isto nije rekao, već je pokazao primerom. Jednom mu je neka žena rekla da dođe i od nje uzme hranu, i on pristade. Možete da zamislite s koliko umeća i ljubavi je napravila sve specijalitete. Zanemela je od užasa kada je videla kako se jedan pas lutalica približava hrani koja još nije bila pripremljena do kraja. Na vreme ga je oterala i otišla da pozove Sai Babu. ˝Ne˝, reče on, ˝oterala si me kada sam je želeo; sada je ne želim.˝

On se izražavao simbolično čak i kada su u pitanju bile trivijalne stvari. Jedna žena je opisala svoju prvu posetu u koju je otišla kada joj je bilo 18 godina. Dok se jedan od sledbenika saginjao, ispale su mu naočare. Pošto su pale Sai Babi pred noge, neko predloži i da ih poklone njemu. Sai se odmah usprotivio: ˝Ne trebaju mi naočare, već imam jedne. Koštale su 40 rupija.˝

Svi su znali da on ne nosi naočare. Žena koja je ispričala priču bila je zbunjena sve dotle dok joj otac nije objasnio da su naočare označavale unutrašnji vid ili Realizaciju, a 40 rupija — 40 godina od kada je Sai dostigao Bogo-Ostvarenje.

On se često izražavao simbolično dok je isceljivao ili u situacijama poput one u kojoj je svome sledbeniku dao 4 mango ploda kao znamenje za četvoro dece koje će dobiti, a potom se i o simboličnom izrazio simbolično: ˝Pojedi i umri!˝

Jednom je učenika DeVpandea ujela otrovna zmija. Sav prestrašen, odjurio je pravo u džamiju. Međutim, kada je u sumanutom trku stigao do stepenica džamije, Baba izlete iz nje i viknu: ˝Ne penji se, bramanine! Vrati se! Siđi!˝ Čak ni u paničnom strahu od smrti, nije mogao da ne posluša Sai Babu. Zastao je u nemom preklinjanju. Samo trenutak kasnije, Baba poče da govori blagim i ljubaznim glasom: ˝Sad se popni. Fakir je milostiv prema tebi. Prezdravićeš.˝

˝Fakir˝ je, kako smo već objasnili, način na koji je Sai Baba oslovljavao Boga. DeVpande je tek tada otkrio da se Sai Babina zabrana penjanja nije odnosila na njega, nego na otrov koji mu je ulazio u krvotok.

Ponekad bi se izražavao u parabolama, ostavljajući svojim sledbenicima da do odgovora dođu sami.

˝Dođoše neki lopovi i odnesoše mi novac. Ništa ne rekoh, već tiho pođoh za njima, ubih ih i tako povratih svoj novac.˝ Novac ovde predstavlja Čovekove prirođene sposobnosti u stanju čistote, potencijale i božanske atribute (Znanje, Moć, Blaženstvo) Praiskonskog čoveka ili Adama pre Pada; lopovi su želje; njihovo ubijanje i povraćaj (unutrašnjeg) bogatstva je uništenje želja i Ostvarenje vlastitog Sopstva.

˝Jedan čovek je imao jako dobrog konja, ali — ma šta da mu je radio, ovaj nikako nije hteo da se upregne. Jedan stručnjak posavetova čoveka da ga vrati tamo odakle potiče. On to i učini, a konj odjednom postade miran i koristan,˝ Konj je ego, tj nemiran um. Koristan je kada upravlja čovekovim fizičkim i mentalnim moćima, ali je samovoljan i neprekidno stvara probleme. Vratiti ga tamo odakle potiče znači ponovo ga uroniti u Apsolut ili Sopstvo iz koga izranja. Slični su saveti Hrista koji kaže da se čovek ponovo mora vratiti u majčinu utrobu i nanovo roditi, kao i isti skriveni savet koji je Bagvan Ramana Maharši dao onome koji ga je upitao za Put: ˝Vrati se Putem kojim si došao.˝ To je vraćanje Izvoru koje pročišćuje i prosvetljava. Tada intelekt i ostale skrivene moći čoveka postaju dobre sluge i postaju svesne pokretačke sile Duha.

Jednoj svojoj sledbenici je rekao: ˝Nebo je oblačno. Pašče kiša. Usevi će izrasti i sazreti. Tada će se oblaci razići. Zbog Čega se bojiš?˝

Nebo prekriveno mnoštvom oblaka predstavlja njeno trenutno stanje duhovne tame i neznanja. Kiša predstavlja težak život i nelagodnosti kroz koje će proći, ali će Božanska Milost biti ta koja će zrna spiritualnosti u njenom srcu, za koje ona još i ne zna i nije ih svesna, dovesti do sazrevanja tokom ˝mračne noći duše˝. Razilaženje oblaka kada seme sazri znači dostizanje svetlosti i blaženstva Prosvetljenja.

Sai Baba je često davao tajne i enigmatične odgovore koji su za mnoge ostajali nerazumljivi. Neko je želeo da ga fotografiše, na šta je on odgovorio: ˝Ne, on ne treba da fotografiše. Dovoljno je da samo razruši zid,˝ Besmisleno? Fotografija beleži samo spoljnu ljušturu, ono na šta Sai Baba liči. Zid predstavlja identifikaciju ja-sam-telo, koja čoveka deli od spoznaje vlastite duhovne prirode. Dovoljno je da ga čovek razruši i videće kako Sai Baba istinski izgleda — ne kao telo, već kao bezgranično Svepostojanje, Čovek-Bog.

Simbolizam Sai Babe, ipak, ne bi trebao da čudi, čak ni na Istoku. Sadgurui se razlikuju od većine ostalih prosvetljenih ili poluprosvetljenih Učitelja i Istoka i Zapada, po tome što su njihova osnovna sredstva kojima deluju na spiritualni rast čovečanstva dela a ne reči.

Duhovne tradicije i učenja svih meridijana i svih doba, kada se uzmu kao celina, su već toliko raznovrsne i sveobuhvatne da je zaista malo toga još ostalo da se na jasan i nedvosmislen način doda i dopuni. Spiritualnih Staza ka Bogu, kako drevnih tako i savremenih, ima već toliko,* da mogu da zadovolje sve osobenosti temperamenta i individualne zahteve svakog tragača za Oslobođenjem. Izrečeno je već puno reci o dostizanju Boga i Čovečanstvo ulazi u fazu Novog Doba, kada će naglasak biti na radu, pregalaštvu i spiritualnim podvizima, kada će se konačno mnogo toga iskazanog pretočiti u stvarnost.

* Naročito u našem vremenu, kada je planeta postala globalno selo, tj kada spiritualni tragaoci više nisu ograničeni samo na učenja i duhovne sisteme svog životnog područja, već im je protok informacija omogućio da biraju iz prebogatog spiritualnog zaveštanja cele planete.

Savršeni Učitelji pretežno deluju na unutrašnjim planovima, suptilno i nevidljivo, pa se ponešto od tog neizmernog bogatstva prelije i pred naše začuđene oči u vidu čuda, moći, reci i postupaka koje Često ne možemo do kraja da razumemo. Zato reči i postupci jednog Qutuba Sai Babe i deluju simbolično, jer nose u sebi prikrivene, neograničene, ponorne dubine njegovog kosmičkog Bića, koje u svom izražavanju ne brine mnogo da li će ostati neshvaćeno među onima čiji je vid zamagljen višestrukim velovima Iluzije.

SIMBOLIZAM NOVCA

Sveti ljudi obično ne traže novac. Bilo je duhovnih iscelitelja kojima su njihovi Gurui podarili isceliteljske moći, uz izričito upozorenje da će ih te moći napustiti ako budu uzimali bilo kakvu nadoknadu ili nagradu. Mnogi sadhui čak odbijaju da dodirnu novac. Šri Ramakrišna, koji je bio prosvetljen, je od njega toliko zazirao da bi osetio žarenje u prstima ako bi ga samo dotakao. Mnogi ljudi su sumnjičavi prema Guruu koji prima novac ili poklone, ako to nije nešto simbolično, kao što su voće ili cveće.

U ovoj, kao i u mnogim drugim stvarima, Sai Baba je bio različit. On ne samo da je primao novac, nego ga je čak i tražio. Ponekad bi zahtev da mu daju dakshina (milostinju) bilo prvo što bi rekao nekom posetiocu. Vrlo često je govorio koliko novca traži.

Neki ljudi su zbog toga imali predrasude o njemu. To je, naizgled, tako odudaralo od njega. Kakvo je, onda, objašnjenje? Sigurno je da on sam nije želeo novac, jer ga nikada nije zadržavao za sebe. On je izdržavao fakire i ostale siromašne fakire, hranio one koji nisu imali novca za boravak u Sirdiju, rasipao novac na bilo šta za šta se on mogao potrošiti u tom trenutku, ali ga nikada nije zadržavao.

Moramo pobliže objasniti to ˝rasipanje˝. Tačno je da je on kupovao i one stvari za koje se ne bi moglo reći da su bile neophodne, i da gaje davao onima koji su bili vezani za novac, ali nije kupovao po neumerenim cenama. Stoje zanimljivo, baš nasuprot tome, cenjkao bi se sa prodavcem oko parčeta tkanine kao što to čine pravi kupci, mada bi ponekad na kraju poklanjao tu tkaninu samome prodavcu. Moglo bi se reći da je baratanje sa novcem bila njegova velika ovostrana zabava, i možda čak efikasan metod za prizemljenje u normalnu svest.

On nikada nije prestajao sa praksom da sam sebi prosi hranu. Nikada sam nije posedovao luksuzne predmete, utemeljio ašram i svoje fondacije, podizao građevine ili sticao imetke, a kada je umro, imao je tek toliko da pokrije pogrebne troškove.

Novac, kao i sve ostalo, tretirao je na simboličan način. Oni koji su mu ga davali sami sebi su uvećavali bogatstvo. Nije ga tražio od svih. ˝Tražim samo od onih na koje me Fakir uputi, a u zamenu im dajem deset puta više.˝ Oni su bili njegovi ljudi, a to što je od njih uzimao milostinju značilo je da preuzima njihovu karmu, što će se videti iz sledećeg primera.

Jedan Sai Babin blizak učenik po imenu Bara Baba, što znači ˝Veliki Baba˝, uvek je sedeo u Sai Babinom sudu. Bio je ogroman i debeo. Sai Baba bi Bari davao 100 rupija za hranu svakoga dana, a on je jeo, jeo, jeo i opet samo jeo. Sai Baba bi jeo samo hleb i luk koje je isprosio, dok bi Bara Baba jeo najfiniju hranu koja je mogla da se nađe.

Zbog čega je Sai Baba toliko insistirao da ovom učeniku daje ogromnu sumu novca za veliku količinu hrane, kada je on sam živeo na hrani koju bi isprosio? Ta ljudina je bila stovarište sanskara svih onih koji su za vreme darshana davali novac Sai Babi. Sanskare ili impresije iz prošlih života tih ljudi, su u potpunosti izbrisane kada je Barra Baba dosegao Mukti — Oslobođenje — u trenutku smrti tela.

Ovo naravno, razjašnjava i spiritualnu pozadinu Sai Babinog uzimanja novca, koji je ovde poslužio kao materijalni nosač unutrašnjeg pročišćenja njegovih sledbenika.

Sai Baba je pored svoje velike stolice od kamena držao gomilu sitnog kamenja. Imao je običaj da dohvati kamen i baci ga na svakoga koje dolazio po njegov darshan, blagoslov. I premda su se čuda dešavala mnogim ljudima, one koje je pogodio kamen postajali su pravi Sai Babini sledbenici.Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 50% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.esotheria.com/

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0038 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA