NEZABORAVNI SAI BABA IZ ŠIRDIJA - Poglavlje VIII
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
ČUDA I MOĆI
 

Sai Baba je bio okružen oreolom čuda, koja su lebdela oko njega kao vazduh koji je izdisao, budeći u ljudskim srcima seme nj ihovih vlastitih uspavanih mogućnosti i viziju naslućene buduće Slave — stvarajući time od Širdija čudesnu zemlju.

U svim vremenima i u svim civilizacijama čuda prosvetljenih, samorealizovanih ljudi i svetaca su bila sveprisutna i sveokružujuća, kao zemlja po kojoj hodimo ili prožimajuća vatra, koja nas spolja greje a iznutra podseća na večni božanski plam. U svim dobima, sađhui i tragači, mudraci i sveci, monasi i yogiji, prosvetljeni, Savršeni Učitelji i Avatari, činili su čuda da bi oči ogromne većine onih koji su oslepeli od pogleda u materiju povratili ka Izvoru Svet-losti i okrenuli ih od zaborava, dugog kao večnost, da se prisete Unutrašnjeg Svemira i sopstvenog božanskog porekla.

Dok je Zapad zatvarao oči pred čudima svetih ljudi, ne mogavši u svojoj nadmenosti i taštini da prihvati da se čuda ne mogu intelektom dokučiti, na Istoku, gde se već odavno zna za mudrace i Savršene Učitelje, prihvatili su da se beskonačni i savršeni Bog, koji se ograničenim ljudskim umom ne može spoznati, ispoljava pred čovekom svojim moćima i čudima, isto tako nespoznatljivim i razumu stranim, da bi uneo u ljudska srca i umove malo svoga svetog bezmerja i pozvao ih na svoje kosmičko Slavlje.

Sai Baba je bio iznad opsenarskih vašarskih čuda, tako uobičajenih u Indiji, koje su činili ˝putnici na Stazi˝ — jogiji, sadhui, waliji i ostali sveti ljudi. Jogananda u svojoj Autobiografiji jednog yogija, kao i Svami Rama u knjizi Život sa himalajskim učiteljima* opisuju čitavu lepezu svetaca i moći kojima su oni raspolagali, čineći čarobni deo mozaika u spiritualnim pejzažima Indije. Sadhui sa kojima su se Jogananda i Svami Rama sretali su primeri samo nižeg sloja spiritualne hijerarhije i nivoa moći, jer su raspolagali samo sa po jednom do dve moći i bili spremni da se razmeću njima i pokazuju ih kao na kraljevskoj svetkovini. Nasuprot tome, Savršeni Učitelji, koji se mogu nabrojati na prstima jedne ruke i koji raspolažu ogromnim Izvorom beskonačnih božanskih moći, uvek ostaju skriveni i poznati samo nekolicini najbližih učenika.

* Ohe su prevedene na naš jezik (prva je izdala i Zagrebu, a druga u Beogradu)

Najznačajnije i najsveobuhvatnije objašnjenje i klasifikaciju moći kojima veliki učitelji raspolažu, dao je Meher Baba u knjizi Bog Govori.** Zadržaćemo se malo na tom razjašnjenju, ne samo da biste bolje procenili Sai Babina čuda opisana u ovom poglavlju, već i radi značaja za razumevanje odnosa Učitelja i učenika (iznetog u VIII poglavlju), kao i Sai Babine veze sa sadašnjim imenjakom, (obrađene u X poglavlju).

** Bog Govori, strane 220-230

Meher Baba je napravio podelu čuda na četiri vrste, prema spiritualnom nivou onih koji ih izvode i to na: (1) čuda Spasitelja (Avatara), (2) Savršenih Učitelja (Sadgurua), (3) onih koji su na šestom i petom nivou svesti (4) onih koji su na prvom, drugom, trećem i četvrtom nivou.

1. Čuda Spasitelja imaju univerzalni karakter i on se tada privremeno smešta na šesti, peti nivo (nivoi uma, mentalna ravan), osim kada je potrebno da čuda budu vrlo moćna, i tada se smešta na četvrti nivo, nivo božanskih moći i najviši energetski nivo.

2. Čuda Savršenih Učitelja imaju veoma širok raspon, ali ne obuhvataju celokupni Univerzum. Kao i čuda Spasitelja, ona isključivo služe za spiritualno buđenje drugih, l on se pri izvođenju čuda privremeno smešta na šesti i peti, kao i na četvrti nivo, za veoma moćna čuda.

3. Čuda onih na šestom i petom nivou, su ograničena, jer ne izvode čuda direktno, već posredstvom mentalnog uticaja na misli i opsećanja drugih, i taj uticaj donosi spiritualnu i materijalnu dobit.

4. Poklonici na prvom, drugom i trećem nivou mogu da upotrebe ili prikažu moći nivoa na kome se sami nalaze. To su okultne moći prva tri nivoa svesti, koje se nazivaju i mističkim moćima, naprimer: telepatija, materijalizacija, vidovitost, zaustavljanje vozova, levitacija, dopuštanje da ih satima ostave žive zakopane itd. Ovo su istinske moći koje aspirant stiče na različitim nivoima i nisu puke op senarske veštine. Savršeni Učitelji i Avatar mogu poklonicima na prva četiri nivoa da oduzmu moći u slučaju zloupotrebe.

Na četvrtom nivou, prelazu iz suptilne u mentalnu sferu, su smeštene sve svemoguće božanske moći i zato je to nivo najvećih opasnosti i iskušenja na Stazi, jer zloupotrebom tih moći dolazi do potpunog raspada svesti i pada poklonika sa četvrtog (vrlo visokog) nivoa na nivo svesti kamena, od koga ponovo počinje evoluciju kroz forme čoveka, gde se evolucija svesti završava i otpočinje put reinkarnacije i involucije ka Bogu.

Takve zloupotrebe četvrtog nivoa ipak ne ugrožavaju svet, jer se tada pojavljuje jedan od pet Savršenih Učitelja, koji je poglavar duhovne hijerarhije date ere i oduzima te moći pokloniku.

Božanske moći četvrtog nivoa su svemoguće moći Boga. Sadgurui ih često koriste kao jedan od načina ispoIjavanja svoje božanske Volje u vladanju i upravljanju celokupnom Kreacijom. One su izvor svih moći, bilo mističnih, bilo ostalih okultnih moći, koje su beskrajno nevažne u poređenju sa njima. Božanske moći su uvek iste, jer je Bog uvek Jedan i Isti, dok se okultne moći, bez obzira da li su moći nivoa ili ne, različite po vrsti i različito se ispoljavaju. Već je navedena razlika u korišćenju božanskih moći četvrtog nivoa između Avatara i Savršenih Učitelja, zatim poklonika na petom i šestom nivou i poklonika na četvrtom nivou, koji može da ih zloupotrebi, ali sa fatalnim posledicama po njega samog, ali i da ih upotrebi za dobrobit čovečanstva, kada preskače peti nivo svesti i direktno ide na šesti nivo.

Sadgurui nevoljno pokazuju moći četvrtog nivoa (a to naročito važi za Avatare — Meher Baba je uporno izbegavao da čini čuda), stoje važilo i za Sai Babu. I kada su svojim spiritualnim zadatkom navedeni da ih upotrebe, ove moći ostaju daleko od očiju javnosti. Samo nekoliko ovakvih čuda Qutuba Sai Babe u Širdiju su ostala zabeležena, dok su nam ostala zapisana uglavnom čuda niže vrste, koja mogu da zavaraju neupućene o njegovom statusu u spiritualnoj hijerarhiji i da Sai Babu smeste u istu ravan sa desetinama sličnih svetaca i jogija Indije. Verovatno je i on sam tim manevrom nameravao da prikrije svoj pravi status, ostavljajući sebi širi prostor za nesmetano delovanje na unutarnjim ravnima.

Oni koji su, međutim, na nižim stupnjevima hijerarhije, dolaze u iskušenja da svoje moći pokazuju. Aspirant trećeg nivoa, na primer, može da oživljava umrla stvorenja koja su ispod stupnja ljudskog bića, ali ne i umrle ljude. On to može da učini zbog bliskosti sa božanskim moćima četvrtog nivoa i ˝topline˝ tih moći. Tek onaj koje na četvrtom nivou božanskih moći, može da oživljava i umrle ljude. To je činio Spasitelj Isus, a za Sai Babu je zabeleženo da je samo jednom, i to u dečaštvu, oživeo umrlog.

Čuda koja čine Spasitelji i Savršeni Učitelji imaju iza sebe božanski povod i mogu da budu voljna ili nevoljna. Voljna su ona koje oni čine sa namerom, kroz ispoljavanje i snagu svoje Volje, a nevoljna se ostvaruju posredstvom one uvek aktivne sile koja okružuje ova uzvišena bića. U nevoljnom tipu čuda, Spasitelj ili Savršeni Učitelj nije svestan dešavanja čuda kojima je on sam izvor i osnovni uzrok. Pri svemu tome, i voljna i nevoljna čuda Savršenih uvek su usmerena ka duhovnom buđenju sveta.

Postavlja se pitanje zašto Spasitelji i Savršeni Učitelji čine čuda? Meher Baba daje vrlo jasan i efektan odgovor: ˝Veoma svetovni ljudi su duhovno otupeli i njima su ponekad potrebna čuda da spasu sebe, ili druge potpuno nevine ljude, od posledica te neosetljivosti.˝ Sledeće poređenje pokazuje na šta se time misli.

˝Pretpostavimo da dete drži vrapca u ruci, i to tako nepažljivo da samo što ga nije zadavilo. Da bismo spasili vrapcu život, ne bi bilo preporučljivo da se detetu iz ruke otima ptica, zato što bi dete tada verovatno još više stisnulo vrapca i tako ga ubilo. Ali, ako bi se detetu ponudio novčić, ono bi gotovo sigurno opustilo svoj stisak i tako bi oslobodilo vrapca. Tako dete biva sprečeno da ubije pticu iz pukog neznanja o onome što čini.˝ (Ovde Meher Baba sjajno koristi simbol ptice da bi predstavio položaj ljudske duše.) ˝Čuda Savršenog Učitelja čine istu stvar: ona sprečavaju ljude da čine štetu sebi i drugima iz pukog neznanja o duhovnim vrednostima.˝

˝Ako odredimo da zlato predstavlja čudo, yogi nižih nivoa zasenjuje svetovne ljude mašući tim zlatom pred njihovim očima tako da se oni zapanje njegovim podvigom. Ako se predaju takvom yogiju, oni će na kraju pretrpeti surovo razočarenje. Međutim, kada Spasitelj ili Savršeni Učitelj maše tim zlatom pred očima svetovnih ljudi, on koristi jedan oblik Maye (Iluzije) da bi ih odvratio od drugog oblika Maye koji ih sputava u većoj meri, i tako ih dovodi do Staze koja vodi njihovoj istinskoj sudbini, Samo-realizaciji.˝

˝Uzmimo još jedan primer i zamislimo čoveka sa monohromatskim viđenjem za koga je svet, na primer, plav. Njegove oči funkcionišu kao plave naočare, tako da, kada pogleda kroz njih, njemu sve izgleda plavo. Spiritualno govoreći, svet je iluzija, pa stoga nema nikakvu boju. On je bezbojan. Yogi koji se razmeće svojim čudesnim moćima samo zamenjuje Čovekove plave ˝naočare˝ zelenim ili crvenim, pa Čovek sve vidi zeleno ili crveno. Njegove neznalačke oči, naviknute da svet vidi plavo, zbunjuje ova iznenadna promena u zeleno ili crveno i odražava se očiglednom velikom verom u tog yogija.˝

˝Savršeni Učitelj, koji zna da ni plava, ni crvena, ni zelena nisu stvarne boje, već daje sve bezbojno (tj. ništa), ne gubi vreme u menjanju ˝naočara˝ i time omogućava čoveku da vidi svet onakvim kakav onzaistajeste: bezbojan, odnosno ništa. Yogi i učitelji koji nisu savršeni samo zamenjuju jednu iluziju drugom. Nasuprot tome, Savršeni Učitelj trajno uklanja veo iluzije i otkriva istinu da je Kreacija imaginarna i daje samo Bog stvaran. Ovaj rad Savršenog Učitelja je spor i bolan proces, kome nedostaje živopisnost boja yogijevog spektakularnog i varljivog metoda, i zbog toga je rad Savršenog Učitelja nedokučiv.˝

˝Čudesne moći Savršenog Učitelja su naizgled iste kao i moći yogija četvrtog nivoa*, međutim, postoji bitna razlika, a to je da su moći Savršenog Učitelj a njegove sopstvene moći, jer je on ta Moć. On, jednostavno, treba samo da poželi da se nešto desi i to se dešava. ˝Neka bude i to bi˝ odnosi se, prema sufijima, na božansku manifestaciju moći.˝

˝Međutim, moći yogija nisu njihove sopstvene moći; oni zavise od spoljnih izvora moći da bi činili čuda. Inherentne moći Savršenih Učitelja neprekidno se prelivaju, a yogiji i poklonici nižih nivoa posuđuju od tog preobilja moći i sa njima čine čuda.˝

˝Sufiji kažu da se ˝odnos˝ sa Bogom razlikuje u slučaju Avatara i Sadgurua, i o njemu govore kao o nevoljnoj neminovnoj blizini kod Avatara. odnosno kao o voljnoj blizini kod Savršenih Učitelja. Sufiji objašnjavaju da, kada Avatar čini čuda, Bog je onaj koji dela, a čovek je oruđe. Kod Savršenih Učiteljaje obrnut slučaj: čovek je onaj koji dela, a Bog je oruđe. Čuveni događaj vezan za Proroka Muhameda, koji je bacio šaku prašine na neprijatelja u bici kod Badra i time nagnao neprijatelja u beg, primer je Spasitelja koji čini Čudo. I mada je po svemu očiglednom primer ovog odnosa su Sadguru Sai Baba iz Širdija i poklonik četvrtog nivoa Satja Sai Baba.

Muhamed kao čovek bio taj koji je bacio prašinu, u stvarnosti je Bog kao Muhamed bio taj koji je bacio prašinu, a Muhamed kao čovek je bio taj koji je nagnao neprijatelja u beg. Dakle, čudo kao što je ovo predstavlja primer ˝nevoljne neminovne blizine˝.

˝Međutim, čuda koja čine Savršeni Učitelji ilustruju ˝voljnu blizinu˝, za koju je dobar primer čudo koje je učinio Šamsi Tabriz — vraćanjem mrtve osobe u život. Kada je Samsi izgovorio reci ˝Ustani u ime Boga˝, princ nije oživeo; ali kada je rekao ˝Ustani u moje ime˝, princ se istog trena vratio u život. Ovde je Šamsi Tabriz kao čovek izdao naređenje, a Bog kao Šamsi Tabriz se zaodenuo svojstvom Sebe, u ovom slučaju svojstvom života, i tako vratio princa u život. U ˝voljnoj blizini˝ je čovek onaj koji dela, a Bog je oruđe.˝

Zapadnjaci su često pokušavali da u svom skepticizmu naučno objasne čuda jogija. Međutim, naučne doktrine imaju prohodnost samo do određene granice. ˝Može se desiti da se neki čisto fizički podvizi yogija, koji medu svetom prolaze kao čuda, mogu objasniti medicinskom naukom. Ali istinska čuda, a naročito čuda Savršenih Učitelja, nedostupna su za naučna objašnjenja. Mnoga čuda koja su učinili Spasitelji, Savršeni Učitelji i sveci sačuvana su u duhovnim legendama i klasičnim delima svih naroda i svih religija, a uvek delujuća spiritualna hijerarhija svakodnevno uvećava broj tih čuda. Činjenice postoje: Isus i ostali Savršeni su oživljavali mrtve i ozdravljivali bolesne. No, Čak i kada bi neko video kako se čudo dešava pred njegovim sopstvenim očima, i uz to bio ubeđen daje to bilo čudo, a ne prevara, on nikada ne bi mogao da pruži racionalno objašnjenje toga, jer su čuda sasvim izvan dometa intelektualnog objašnjavanja. Ona su materija koja je duboka kao i sam život.˝

˝Bilo kako bilo, možda ovaj nedostatak i nije sasvim bez razloga, jer svet retko kada ima uvid u rad Savršenih Učitelja, pa većina njihovih dela zaista biva čuvana i bezbedno skrivena od znatiželje u grudima nekolicine bliskih prijatelja i iniciranih, koji su toga bili dostojni. Po recima čuvenog sufija: ˝Kada bi nekoliko kapi onoga što se nalazi pod kožom Savršenog Učitelja procurilo između njegovih usana, sva bića Neba i Zemlje zahvatila bi panika.˝

˝Uprkos mnogim pozivanjima na čuda i uveravanjima spiritualnih učitelja, Istok je, kao i Zapad, veoma oprezan u svom odnosu prema njima. Međutim, moglo bi mu se priznati da je Istok dugotrajnim iskustvom naučio da ne poriče dela spiritualne hijerarhije, čak i ako ne vidi način da ih prihvati ili da poveruje u njih. Jedan od prvih sufija je rekao: ˝Čuda su samo jedan od hiljadu koraka na putu do Boga˝.˝ Mi bismo mogli dodati: čuda su cvetovi iskušenja pokraj Staze ka Bogu, kojom svi putujemo, znali to ili ne — ako zastanemo, skrenemo sa Puta i opijemo se prekrasnim mirisima koje to cveće iz božanske bašte nudi, izgubljeni smo. A Avatar ovog ciklusa, Meher Baba, potvrđuje da najveće čudo koje Savršeni Učitelj može da izvede jeste da učini drugog čoveka duhovno savršenim kao stoje on sam.˝

Dakle, koje moći i čuda Sai Babe su ostali zabeleženi, dopunjujući svojom neobičnom raznolikošću ionako već čudesnu sliku Indije i njenih svetih ljudi? U drugom poglavlju smo već naveli da nam je on sam predočio način na koji je obavljao verovatno najznačajniju spiritualnu dužnost Sadgurua prema Kreaciji: izdavanje naredbi svojini iz-vršiocima na unutrašnjim ravnima, kao posrednicima u vlastitom upravljanju Univerzumom — Sai je to činio dok je praznio svoja creva!

On je upravljao Prvim svetskim ratom! Ma koliko to materi] ali s tima zvučalo apsurdno, to je jedan od najboljih primera delovanja jednog Qutuba.

Za vreme tih ratnih godina, Sai Babaje često govorio: ˝Ja sam bez oblika, ja sam svugde. Ja nisam ovo telo koje nazivate SAI... Ja sam božanski Duh — celokupna Kreacija. Ja sam Sve i ja sam u Svemu. Ja sam u svecima, kriminalcima, životinjama i u svemu ostalom.... Ništa se ne događa mimo moje želje. Moja Svetlost je od Boga; moja religija je Kabiri — Savršeno Znanje — moje bogatstvo leži u blagoslovima koje jedino ja mogu da dajem!˝

Sai Baba je bio ghouse tip spiritualne osobe. Taj ghouse tip Učitelja je veoma redak. Jednom je neki čovek otišao u džamiju u kojoj je Sai Baba spavao i zatekao njegove ruke i noge odvojene od samoga tela i razbacane po prostoriji! U jednom uglu nalazili su se učiteljeve šake i ruke, u drugom uglu njegova stopala i noge. Svaki od udova je bio odvojen od torza! Siroti čovek bi prestravljen. U tom silnom strahu pomisli da javi seoskoj policiji da je fakir ubijen — raskomadan na delove. Međutim, uplašio se da bi policija mogla da ga osumnjiči za ubistvo, te ode kući smeten, ne znajući šta da uradi.

Narednog jutra, uznemireni čovek ode do džamije u strahu. Začudo, zateče u njoj Sai Babu živog, kako drži predavanje svojim učenicima, te se zapita da lije ono stoje video prethodne večeri možda samo ružan san.

Taj čovek nije znao za fakirovu osobinu koja se retko sreće. S vremena na vreme, zbog rada u unutrašnjim sferama, Savršeni Učitelji ponekad ulaze u ghouse stanje, i tada se delovi njihovog fizičkog tela razdvajaju. Kada završe određeni deo posla na nevidljivim ravnima, delovi njihovog tela se automatski spajaju u momentu kada se vraćaju svojoj telesnoj svesnosti.

Meher Baba daje značajne napomene o ovoj božanskoj osobini Sadgurua — fizičkoj neuništivosti, za razliku od Avatara:

˝Qutub, odnosno Sadguru, se ne može i neće razboleti; čak i kada on izgleda kao da se razboleo, to je samo njegovo ˝glumljenje˝ bolesti. Kada ga ljudi zbilja vide bolesnog (ili raskomadanog — prim.aut.), oni ga zapravo ne vide bolesnog, već vide njegovu bolest savršeno odglumljeni, jer je on Savršeni Učitelj i otelovljenje savršenstva, on samo deluje kao daje bolestan. S druge strane, kada ljudi vide da se Avatar razboleo, On se zaista razboleo i On bukvalno jeste bolestan. Ali, iako fe Avatar zaista bolestan, Onu isto vreme ima zaleđinu Beskonačne Moći, Beskonačnog Znanja i Beskonačnog Blaženstva.˝ *

* Bog Govori, 158 str.

˝Kada za Sadgurua kažu da je zdrav ili bolestan, to govore, vide i osećaju obična ljudska bića. Sa stanovišta Sadgurua, istina koja se nalazi u osnovi toga je da ni zdravlje, ni bolest, niti bilo šta drugo ni najmanje ne pogađa (dotiče) njegovo (beskonačno) postojanje, pošto je on savršeno svestan da je Iluzija nestvarna i stoga je potpuno svestan da su zdravlje i bolest nestvarni (tj, da su proistekli iz Ničega).˝

˝Kako bi to Ništa uopšte moglo da utiče na njega? Sadguru se oslobodio impresija Ničega kroz proces evolucije, reinkarnacije i involucije, i spoznao daje on Sve (što, naravno, uključuje i to Ništa). Iako Sadguru ostaje u okviru Zakona Kreacije, taj zakon ga ne dotiče.˝

˝Sadguru˝ znači da je čovek postao Bog. Dakle, kada čovek postane Bog, on više ne može biti čovek, pa ako mora da živi kao čovek, on mora da dela, da se ponaša, odnosno da izgleda kao čovek, spontano aktivirajući, odnosno ispoljavajući sve prirodne sklonosti čoveka˝ *

* Bog Govori, 265 str.

Prema tome, nikakva ograničenja grubog sveta ne dotiču čak ni fizičko telo Sadgurua. Zato je Savršeni Učitelj najveći glumac na svetu, jer je prinuđen da glumi ograničenog čoveka, dok istovremeno živi svoj beskonačni božanski život u Svepostojanju.

Postoji još jedna priča o čoveku, koji je bio svedok Sai Babinog rastavljanja na delove. Fakir je uvek spavao sam, odnosno glumio da ˝spava˝, jer u skladu sa gore iznetim, njegovom fizičkom telu čak ni odmor nije bio potreban, te je zato krio način svog ˝spavanja˝. Sai je svake noći ulazio u ghouse stanje, i svo vreme koje normalno ljudsko biće mora da provede u snu (trećina inkarnacije), on je koristio za rad na unutrašnjim ravnima. Priča se da je spavao na krevetu izdignutom dva metra iznad zemlje, a da nisu postojale merdevine. Kada je jednom Sai otišao na otpočinak u svoju sobu, neki čovek se tiho privukao do prozora da bi video kako Sai levitira u svom krevetu. Zapanjio se kada je video telo bez ruku, bez nogu i bez glave! Taj čovek u momentu oslepe i to slepilo bi razlog za kajanje do kraja njegovog života.

Još jedna zabavna pričica je vezana za Saijev ˝krevet˝. Izgleda da se nije mnogo ni trudio da ˝zamaskira˝ svoje noćne aktivnosti, pa je kao svoj ˝krevet˝ predstavljao dasku, dugačku metar i po, i široku 40 santimetara, koja je bila okačena na plafon džamije pomoću ishabanih kaiševa od stare tkanine. Na njoj je neučvršćeno stajalo nekoliko lampi. Na toj skalameriji ni malo Saijevo telo nije moglo da se smesti i˝ spava˝, a da ne pokida nosače, tako da su i mnogi učenici zaključili da je on noću levitirao. Tako, kada su jednom Daš Ganu i još nekolicina otišla da pogledaju tu dasku, on ju je ščepao u naletu besa i razbio u param-parčad.

Jedan drugi Sai Babin sledbenik, musliman, koji mu je bio lični sluga, opisao je još jedan Čudni obred u džamiji. ˝Baba je imao običaj da sedi iza jednog stuba u kome se nalazila lampa koja je neprekidno gorela. Obično je sedeo iza tog stuba, ne ispred njega, tako da sa mesta na kome je sedeo nije mogao da vidi lampu. Nikada nije gledao u tu lampu... Obično sam punio glinene posude vodom i ostavljao ih u njegovoj blizini. On bi sedeo tako da dve posude budu pored njega i prolivao vodu u različitim pravcima. . .Ne znam da lije u tim trenucima izgovarao bilo kakvu mantru.˝ Ovi čudni običaji najviše podsećaju na simbole izlivanja božanske Milosti.

Godine 1886, Sai Babaje imao ˝ozbiljan˝ napad astme, bar je tako izgledalo njegovim učenicima. Tada je rekao svom učeniku Malsapatiju: ˝Čuvaj moje telo tri dana. Ako se vratim, sve će biti u redu... Ako mi se telo ne povrati u život, zakopaj ga i postavi dve zastave na grob.˝ Sai je tada zatvorio oči i ušao u stanje somadhija, što je izgledalo kao daje mrtav. Disanje i puls su mu potpuno prestali, a telo mu bese beživotno tri dana i tri noći.

Neke od njegovih učenika obuze toliki bol, da su samo razumeli kako im je Učitelj umro. Hteli su da obave poslednji ritual, ali ih je verni učenik Malsapati u tome sprečio, tako što je Sai Babino telo položio na svoje krilo. Tačno onda kada je Sai predvideo, nakon 72 sata, oči mu se ponovo otvoriše, pošto je ponovo ušao u telo. Nikome nije pričao ni staje radio dok je bio u tom stanju, ni zastoje ušao na unutrašnje ravni. To je ostao još jedan od tajnih zadataka i misterija Sadgurua.Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 50% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.esotheria.com/

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0038 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA