NEZABORAVNI SAI BABA IZ ŠIRDIJA - Poglavlje IX
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
SPIRITUALNO VOĐSTVO
 

Jedna od najbitnijih uloga svakog Učitelja je upadesha - spiritualno vodstvo kojim dariva svoje učenike. To se posebno odnosi na Sadgurue. Avatar Meher Baba često navodi daje najviši oblik spiritualne prakse, kao i najbrži i najbezbolniji Put do prosvetljenja, bezrezervno i potpuno predavanje Savršenom Učitelju. To se naravno odnosi još više na samog Avatara, ali postoje Bogo-Čovek, utelovljeni Bog, prilično retka pojava na našoj planeti (svakih 700-1400 godina), a Sadgurua koji u svakom trenutku hodaju po čvrstom tlu Zemlje ima uvek petoro, to je bio razlog da Avatar našeg Doba naglasi beskrajnu važnost Savršenih Učitelja za sve koji sa njima dođu u dodir.

Na žalost, po informacijama koje su do danas sačuvane, malo ko iz najbližeg okruženja Savršenih Učitelja zaista shvata njihovu pravu božansku prirodu, uključujući čak i učenike. To se odnosilo i na Sai Babu. Njegovi najbliži učenici su tek naslućivali kakav se gorostas krije u tom malom telu, ne shvatajući kakvim ih je nevidljivim uticajem obasipao. Sadgurui obično ne iznose nikakvo učenje ili doktrinu, pa su širim masama uglavnom malo poznati, osim ako nisu, kao Sai Baba, shvaćeni kao čudotvorci.

Da bismo vam predočili kako su najbliži učenici doživljavali, i samo delimično razumevali unutrašnju prirodu svog Učitelja, navešćemo mišljenje jednog od najpre-danijih učenika, G-de Menadžer:

˝Na mene je poseban utisak ostavila jedna upadljiva razlika između Sai Babe i drugih svetaca. Ja sam se sretala i sa ostalim čuvenim svecima i viđala ih u stanju transa ili samadhiju, u kome su potpuno gubili svest o svome telu. Viđala bih ih i tada kada im se vraćala svest o njihovoj okolini, kada su znali šta nosimo u srcima i davali odgovore na naša pitanja. Međutim, kod Sai Babe je postojala sledeće osobenost: on nije morao da ulazi u samadhi da bi bilo šta postigao ili da bi dosegao više nivoe ili znanja. On je u svakom trenutku posedovao dvostruku svest, jedna je aktivno koristila ego zvani Šri Sai Baba, i stupala u kontakte sa drugim egoima, bilo da se radilo o svetovnim ili spiritualnim stvarima, a druga je nadilazila sav ego i boravila u sferi Univerzalnog Uma. On je neprestano ispoljavao i manifestovao moći i osobenosti koje su odlike oba navedena stanja svesti. Drugi bi sveci zaboravljali na svoja tela i okolinu, pa bi im se kasnije vraćali, ali Sai Baba je istovremeno i neprekidno boravio i u materijalnom svetu i izvan njega. Dok se kod drugih činilo da se muče i naprežu da bi saznali šta misle drugi ljudi, i kakva im je bila prošlost, Sai Babi nije bio potreban nikakav napor. On je neprekidno bio u stanju Sveznanja.˝

Savršeni Učitelji su kanal delovanja Boga medu ljudima. Prošavši kroz evoluciju, reinkarnaciju i sagorevši svoj ego na stazi involucije, stopili su svoju iskru svesti sa Apsolutom, i vratili se dole na grubu ravan, postavši Gospodari Univerzuma. Njihova reč je prva i poslednja, jer u šaci drže ključeve svih sfera. Zbog toga je, kada se govori o spiritualnom vodstvu, njihova uloga poslednja. Putnici na spiritualnoj Stazi, aspiranti, prvo prolaze kroz ruke manje savršenih Učitelja, koji ih vode kroz (ipak) ograničene puteve i zavijutke tantre, joge, meditacije i svih ostalih (pravih) spiritualnih sistema i Zapada i Istoka. Tako se Putnici kale kroz oganj, čiste kroz vatru, spiraju sa sebe prljavštinu stotina inkarnacija kroz ˝Svetu Patnju˝, da bi na kraju tog mučnog uspona na Svetu Planinu stali pred Čuvare Vratnica Univerzuma — Savršene Učitelje. Tada, izmoždenim od silnih napora i čistih Srca, upravo tada im ne preostaje ništa drugo nego da se bez ostatka i potpuno predaju u njihov božanski zagrljaj, i bace se u njihovo Ništavilo.

Sai Baba je to jasno rekao: ˝Svako ko napreduje uz pranajamu (kontrolu disanja) moraće na kraju doći do mene da bi dalje napredovao.˝ Svi na kraju moraju hoditi Direktnom Stazom.

Savršeni Učitelj zna i razume sve prepreke na koje Putnik nailazi na Stazi ka Njemu — Bogu, jer je i sam sve to prošao. Zato Putnike zdušno bodri i podstiče, jer Zna da ono što se dobija za sve napore i patnje na Stazi nema cenu. On isto tako čini sve da im uštedi zablude i upozori na stranputice koje je i sam prošao.

Samim tim, Sai Baba nije želeo da se njegovi učenici odriču svetovnog života i postaju sanjasini — monasi-prosjaci. Čak je u nekoliko slučajeva to i zabranio. Interesovanje koje je on ispoljavao za porodični život i probleme svojih sledbenika, njihov posao, venčanja i decu, jasno pokazuje daje on uticao da se njihov unutrašnji razvoj odvija kroz porodični život.

Umesto asketskog života, Sai Babaje ponudio svojim učenicima model spiritualnog rasta koji preporučuju mnogi savremeni Učitelji, a koji se može predstaviti sufističkom izrekom: ˝Budi na svetu, ali ne od sveta.˝

Sai Baba nije davao svoje inicijacije na uobičajeni način. To potvrđuju i neki od njegovih učenika, kao profesor Narke: ˝Sai Baba mi nikada nije dao bilo kakvu mantru ili upadesu, i koliko je meni poznato, nije ih nikom davao.˝ On iznosi i sledeću priču.

Sai Babu je u Širdiju posetila žena koja je od njega zatražila spiritualnu inicijaciju. On joj to odbi i ona započe gladovanje sa namerom da ga ne prekida sve dok joj Sai Baba ne da upadesu. Četvrtog dana njenog gladovanja, Dešpande se sažali nad njom i otide Sai Babi moleći ga usrdno da joj da neko Božansko Ime, koje bi mogla da koristi kao mantru ili dapu. Na to je Sai pozva i reče kako on ne daje inicijacije, da on sledi svog Učitelja koji je veoma moćan i koji ima drugačiji pristup od davanja verbalne inicijacije.

G-da Menadžer dopunjuje ovaj stav: ˝Nikada nije govorio o jogi, pranajami ili kundaliniju. Ali kada bi neko ko je sledio te Puteve došao Sai Babi zbog toga što se našao u nevolji, on bi mu pomagao.˝

I pored toga, njegova je spiritualna podrška bila izuzetno snažna i očigledna. Svojim sledbenicima je jasno davao do znanja da nije potrebno da idu kod bilo kog drugog učitelja po inicijaciju. Vrlo je mali broj onih koji su o tome i razmišljali. U ezoteričnim spiritualnim školama se smatra daje spiritualno postigniće moguće (uz retke izuzetke) samo uz inicijaciju onoga ko je na sveti cilj već stigao — Bogo-stvarenog Učitelja.

Ali, dok su ostali Učitelji davali javne i spoljne inicijacije, Sadgurui su to činili nevidljivo, vodeći svoje učenike na unutrašnjim ravnima. To pokazuje i sledeći primer, koji predstavlja osobeni način suptilnog vođenja učenika.

Sai Baba je imao jedan čudan obred. Stao bi pred svoju ritualnu vatru u džamiji i trljao novčić o novčić. To je Daš Ganu, jedan od najbližih učenika, ovako opisao: ˝Sai Baba je povremeno u džamiji izvodio čudne rituale između jedan i dva popodne, u samoći, i tada bi navlačio platnenu zavesu ispred sebe. Vadio bi iz novčanika deset ili petnaest novčića različitih vrednosti (verovatno četrnaest, dole će biti objašnjeno zašto), od četvrt ana do jedne rupije, i stalno ih trljao medu vrhovima prstiju. Ne znam da li je tada izgovarao i neku mantru. Površine novčića bi od toga postajale uglačane. Dok ih je trljao, ponekad je izgovarao: ˝Ovo je Nanino, ovo je Bapuovo, ovoje Kakaovo˝, i tako dalje. Ako bi se bilo ko približio, on bi ih skupio, vratio u novčanik i sakrio.˝

Očito je da su novčići simbolizovali učenike njegovog unutrašnjeg Kruga, na čijem spiritualnom usavršavanju, ˝brušenju˝, je on radio prenoseći Milost, uzdižući ih i pružajući im svoju podršku, Sai Baba je, za razliku od drugih Učitelja, koristio novčiće kao simbole unutrašnje spiritualne prirode svakog učenika, dovodeći ih time do sjaja i blještavila.

On je na svoje sledbenike delovao neobično snažno. Mnogi su izneli vlastite slučajeve buđenja i podsticanja spiritualnosti pod njegovim uplivom. On se za svakoga od njih borio. Imao je još jedan način prenosa energije učenicima, koji je malo više uobičajen medu Učiteljima i u tradiciji: polaganje ruke na glavu učenika. ˝Baba je imao svoj način na koji je dodirivao glavu sledbenika koji mu je došao... Prenosio je dodirom određene impulse, sile, ideje. Ponekad bi rukom snažno pritiskao glavu nekog sledbenika, kao da iz njega istiskuje neke niže impulse. Ponekad bi sledbenika potapšao rukom po glavi, ili mu prešao rukom preko glave. Svaka od tih radnji je imala određeni efekat i izazivala je kod učenika značajne promene u opažanjima ili osećanjima.˝

Sai Baba je na nedvosmislen način govorio učenicima, a oni su to shvatali i prihvatali, da je za dostizanje Realizacije potrebna potpuna predaja tela, uma, duše i svih materijalnih dobara, a Meher Baba to potvrđivao, stotinama puta naglašavajući da do Samoostvarenja vodi potpuno predavanje isključivo Savršenom Učitelju. Profesor Narke to sažeto iznosi ovako: ˝Poslušnost, služenje i ljubav prema Bogu predstavljaju glavna obeležja Bhakti Puta. Ono što naglašavaju Sai Babin primer i govor, je izuzetan značaj razvijanja te odanosti kroz odanost svom Učitelju. Viđenje Boga u Učitelju, kroz Učitelja i kao Učitelja je ono što poistovećuje Učitelja sa Bogom.˝

Ramana Maharši bi jednostavno dodao: ˝Bog, Guru i Sopstvo se u suštini ne razlikuju, oni su isto.˝ Međutim, da bi bio pravilno shvaćen, dopunio je to dodatnim objašnjenjem da spoljašnji Učitelj samo služi da bi probudio unutrašnjeg Učitelja u Srcu sledbenika. Sai Baba je naglašavao postojanje tog ˝Unutrašnjeg Učitelja˝ kada je, opet upadajući u kontradikciju sa sobom i stvarajući time božanske paradokse, rekao: ˝Nije neophodno imati Učitelja. Sve je u nama. Ono što zaseješ, to ćeš i požnjeti. Ono što daješ, to i dobijaš.˝ Dakle, spoljašnji Učitelj postaje nevažan onoga trenutka kada smo u stanju da prepoznamo i čujemo glas unutrašnjeg Učitelja. Sai nastavlja: ˝Pokušajte da oslušnete sebe iznutra i da sledite pravac koji čujete.˝ Naravno, i ovde postoje opasnosti i samoobmane, pa ovaj savet nije za svakoga. Ako sledbenik nije u dovoljnoj meri pročišćen i razvijen da bi sledio Unutrašnjeg Učitelja, tada izvesni ego, sebični impulsi i kompleksi uma mogu da postanu dominantni u svesti i predstave se za glas unutrašnjeg Učitelja. Zato je neophodno da postoji i spoljašnji Učitelj.

Predavanje Učitelju se ne bi moglo nazvati sadhanom, Oslanjanje na Učitelja sažeto je prikazao profesor Narke:

˝Prema Sai Babinom usmenom predanju, sledbenik koji pada Učitelju pred noge u potpunom predavanju, mora da bude Čist, častan i čestit, i više ne mora da nastavlja sa svojom praksom jape ili meditacije. Naprotiv, svaka takva praksa ili bilo koji intelektualan proces koji podrazumeva postulat ˝Ja radim to i to˝ predstavlja hendikep. Svaki osećaj ahankare ili ega mora u sledbeniku biti izbrisan, izčišćen iz sećanja i uma, jer predstavlja prepreku za izvršenje zadatka Učitelja. Guru ne podučava, on zrači svoj uticaj. Ovaj uticaj se izliva, a njegovu blagotvornost može u punoj meri da upije duh koji se potpuno predao, poništivši jastvo. Prepreke tom uticaju stvaraju mentalne aktivnosti, oslanjanje na vlastito delovanje i sve vrste samo-svesti i isticanja samoga sebe.˝

˝Ovu veliku istinu nisu mogli da ne zapaze svi Sai Babini pažljiviji posetioci. On sam bi ponekad govorio sledbenicima: Ostanite uz mene i budite mirni. Ja ću uraditi ostalo — dragim rečima — tajno i iznutra...˝

Važnu ulogu u tom spiritualnom radu Sai Babe su imali nagli, ˝šok˝ metodi i tehnike unutrašnjeg buđenja sledbenika, a koje su, kroz potpuno predavanje učenika Učitelju, pokazale veliku efikasnost u transformaciji unutrašnje prirode učenika. Sve više Učitelja ih primenjuje na Istoku (do nedavno su bile malo poznate, iako su vrlo drevne), a najpoznatiji primer na Zapadu je Gurdijev, koji se najviše služio ˝šok-tehnikama˝, i po njima postao poznat.

Važno je ovde napomenuti ono što je veliki indijski savremeni Učitelj Osho isticao: postoje samo dva Puta — Put Volje i Put Predanosti ili Ljubavi. *Da bismo došli na Stazu Predanosti, moramo pre toga ulagati ogromne napore na Stazi Volje, jer da bi um mogao da ˝bude miran˝, prijemčiv za uticaj Učitelja, predan, mora da prethodno iscrpi sve svoje snage u meditaciji — posle krajnje napetosti sledi krajnje opuštanje. Staza predanosti izgleda najlakša, ali je zapravo najteža, jer je umu najteže da bude tih i miran — to je u suprotnosti sa prirodom uma da bude neprestana čegrtaljka misli i ostalih ometajućih sadržaja svesti.

* Vidi: Osho — Vrhovna Alhemija

Sledeća priča pokazuje kako je Sai Baba ipak, u jednom slučaju, dozvolio korišćenje svog imena za božanski priziv, i daje to učinio prećutno, a ne javno.

Neki sledbenik je boravio u kući Sai Babine sledbenice u Sirdiju. kojoj je Sai često slao posetioce. On je ispričao sledeće: ˝Složismo se da japa (prizivanje Boga) najbolji Put koji treba da sledimo. Važno pitanje je bilo odrediti ime koje ćemo prizivati. Ona reče kako mnogi koriste imena poput Vittal ili Rom, ali da je Sai njen Bog, kada je ona u pitanju, i da je to ime njoj dovoljno. Ja joj rekoh kako je ono što je dobro za nju dobro i za mene, te ću i ja uzeti to ime. Onda smo seli jedno naspram drugog i zajedno mantrali to ime gotovo čitav sat. Kasnije toga dana, Sai Baba posla po mene i zapita me šta sam to jutros radio.

"Japa", odgovorih.

"S čijim imenom?", upita on.Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 50% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.esotheria.com/

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0030 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
 
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA