NEZABORAVNI SAI BABA IZ ŠIRDIJA - Poglavlje X
 
   
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
NAPUŠTANJE TELA
 

Sai Babina slava je oko 1900. godine počela naglo da se širi, a negde od 1910, pa sve do njegovog napuštanja tela i odlaska u Sveprisutnost 1918, dolazile su mu beskrajne reke posetilaca iz Bombaja i drugih gradova. Bolesni su ozdravljali, čuda se i dalje množila, oni koji su sumnjali počinjali su da veruju. Na navaljivanje tih posetilaca i svojih učenika, nevoljno i sa gunđanjem je pristajao na pompu, veličanstvene godišnje proslave i ceremonije, kao što su bile svečane povorke sa paripima i slonovima, srebrnim kočijama, mirisnim štapićima i pesmom. Tokom svečanih povorki bi ga kitili draguljima i postupali sa njim kao sa maharadžom, kraljevskom ličnošću i idolom Boga. Nevoljno je pristajao na takav spiritualni cirkus, ali ih nije mogao lako odbiti. I pored toga, i dalje je odlazio da prosi sebi za hranu.

Jednoga dana, dok je Prvi svetski rat još trajao, Sai Baba se vraćao iz lendi povorke. Usred milozvučne muzike, njegove prodorne oči se zaustaviše na jednom mladiću, pogleda prikovanog, tako kako se ni na kome do tada nisu zaustavile. ˝PARVARDIGAR!˝ Dok se mladić saginjao do nogu staroga fakira, on izusti tu jednu jedinu reč, snagom koja izviraše iz okeanskih dubina.

Kome se to Sai Baba obraćao? Taj na kome su se zaustavile Sai Babine oči beše onaj zoroastrijanski mladić, koga je Babađan celivala, Narajan Maharadž ustoličio, a Tađudin Baba okitio vencima. Mladić i stari fakir su netremice zurili jedan u drugog, i fakir ponovo izusti tu moćnu reč: ˝PARVARDIGAR!˝ Tada i po treći put zazvuča ta sveta reč iz dubina njegove božanske prirode, dok je objavljivao: ˝PARVARDIGAR!˝, a onda pade ničice pred tog mladića!

Mnoštvo sledbenika, koji su bili svedoci ovog nesvakidašnjeg, značajnog događaja, ostaše preneraženi. On je u sebi nosio duboki smisao, iako se odigrao na prašnjavom putu, u siromašnom selu oblasti Maharaštre u Indiji, decembra 1915. godine. Dok su okruživli Sai Babu, mladića potisnuše u stranu. Sai Baba se vrati do svog mesta gde je sedeo, a mladić nastavi da luta drumom. U to doba još nije bio poznat pod svojim imenom Meher Baba.

Naše Doba je uzviknulo gomili naroda: ˝Zar ne prepoznajete onog kome se Sai poklonio? I vi ćete mu se klanjati i predavati! Ne napuštajte ga. On je Praiskonsko Jedno!˝ — Ali ga tada niko nije čuo.

Taj događaj je usmeno pažnju onih budnih ka ulozi Sadgurua, koja je tek u knjizi Bog Govori osvetljena snopom razumevanja:

˝Pet Savršenih Učitelja, koji tada postoje i deluju u odgovarajućem trenutku avatarskog perioda, pojedinačno i zajedno, dovode do prispeća Avatara. Ispoljavajući svoju beskonačnu Milost i Ljubav za sve u Neznanju koji žive iluzorni život u Kreaciji, oni primenjuju svoju Beskonačnu Moć i Milost da ubrzaju ovaj dolazak i omoguće da se Beskonačna Stvarnost te večne, Beskonačne Božije svesti u Onostranom stanju ispolji na Zemlji u Iluziji; I kroz svoju Beskonačnu Moć, Znanje i Blaženstvo obdaruju Stvarnost najprikladnijim ˝plastom˝ Iluzije u obliku muške ljudske forme, kako bi se božanstvo Stvarnosti moglo najočiglednije prikazati u svetu Iluzije.˝ *

* Bog Govori, strana 160.

Na dan Vijaja Dasami, 1916. godine, desila mu se neobična ekstaza u kojoj je strgao svu odeću sa sebe i dva sata hodao uokolo go golcat, uzvikujući da je to njegov dan ˝probijanja granica˝. Dve godine kasnije, tog istog dana 15. oktobra, godine 1915. po zapadnjačkom kalendaru, Sai Baba je odbacio grubo telo.

Zdravlje ga je postepeno napuštalo, bar je tako izgledalo učenicima i posetiocima. Kao izgovor za napuštanje tela, glumio je da boluje od jake astme.

Pri kraju rata, 28. septembra 1918. godine, Sai Baba, koji je tada već imao 80 godina, dobi groznicu koja je trajala dva dana. Niko oko njega nije shvatao da je to njegova poslednja predstava — ˝bolest˝, kako su je ljudi zvali. Nakon toga, stari fakir nije uzimao hranu; bio je svestan svog skorog odlaska u Večnost.

Sai Baba je imao jednu staru ciglu, koju mu je poklonio Učitelj i koju je godinama stavljao pod glavu kao jastuk. Jednog dana, dečak koji je čistio džamiju ju je ispustio, i ona se prelomila na dva dela. Kada je Sai Baba ušao u džamiju i video razbijenu ciglu, uzviknu: ˝Nije se razbila cigla, nego moja sudbina. Ta cigla mi je bila saputnik tokom celog života i pomagala mi u mojim poslovima. Bila mi je draga kao sam moj život. Pošto se razbila, uskoro će se razbiti i zemljana posuda mog života.˝

Time su se verovatno razbile njegove yoga-yoga sanskare, koje Savršenog Učitelja kao lenger drže privezanog za materijalni svet i grubo telo. Nakon toga ga ništa više nije zadržavalo da se spoji sa Beskrajem.*

* Vidi: Meher Baba — Besede

Pre no što je otišao sa ovoga sveta, poslao je u Bombaj neke od učenika koji su nameravali da ostanu, a zadržao je one koji su trebali da odu. Poželeo je srećan put jednom sledbeniku koji ga je posećivao dva puta mesečno, i rekao mu da više ne dolazi. Izgleda da tada niko nije shvatao poentu ovih naređenja. Jednom muslimanskom svecu poslao je sledeću poruku: ˝Alah odnosi svetlost koju je upalio.˝ On ju je primio sa očima punim suza. Zatim je Sai dao 200 rupija da se nahrane fakiri i oni sedoše, pevajući molitve i čitajući Kuran.

Nakon 17 dana bez hrane, Sai Baba se srušio u 2:30 ujutru, 15. oktobra 1918, i izustio: ˝Ah, Deva!˝ — ˝O, Bože!˝. Tada mu se glava spustila na rame bliskog sledbenika, i on izdahnu. Taj sledbenik je kasnije ispričo:

˝Baba mi je dao svoja poslednja uputstva na dan napuštanja tela. Pošto je otposlao Diksita, dao mi je uputstva, rekavši da o tome ćutim, dodavši da ću umreti ako to otkrijem bilo kome. Zatim je rekao: "Ja sada idem. Odnesi me u wada. Samo će bramani biti blizu mene." Oslonjen o mene, Baba izdahnu.

Sai Baba je ovde upotrebio reč ˝bramanin˝ u njenom pravom značenju ˝spiritualne osobe˝, kao kada je rekao:

˝Ovo je bramanska džamija.˝ Kada je rekao wada, mislio je na zgradu u kojoj je trebalo da bude sahranjen, na prostrani hram od kamena. Nekoliko godina pre toga, Sai Baba se iste noći pojavio u snu dvojici učenika sa zahtevom da mu sagrade hram, rekavši: ˝Kada hram bude sagrađen, mi ćemo živeti u njemu.˝

Čak je i na kraju bilo oštrih rasprava medu njegovim sledbenicima, uprkos Sai Babinim jasnim uputstvima — hindusi su hteli da mu telo bude kremirano, dok su muslimani hteli da bude pokopano. Gradske vlasti su zbog toga pustile u opticaj dve peticije sa potpisima. Nakon tri dana raspravljanja dovedenog do usijanja, telo je sahranjeno u hramu, za koji je on sam rekao da treba da bude podignut za Krišnu. Dok su spuštali u grob Sai Babino telo u sedećem položaju, izgledalo je tako sveže kao da jezivo. Telo sirotog fakira okruživalo je Neokruživog Boga!

Obe strane su se složile da i hindu grobnica i džamija treba da ostanu otvorene za hodočasnike svih religija, što važi i danas.

Vatra koju je Sai Baba uvek održavao i dalje gori u džamiji, ali je oko nje sada postavljena ograda. Sledbenici koji to žele, i dalje mogu tu dobiti sveti prah, ko i ranije. Ograda je takođe postavljena na ulazu, na istočnom kraju džamije. Sai je strastveno pušio iz glinenih lula, koje su se lako lomile i postajale neupotrebljive, i na stotine ili je ostalo za njim u džamiji i po dvorištu. Mnoge su odnete kao relikvije, a onda je neko sakupio one preostale i zacementirao ih u jedan blok, koji se čuva u džamiji, zajedno sa krčazima za vodu i posudom od ljuske kokosovog oraha, iz koje je pio.

Chavadi ili gostionica u kojoj je Sai Baba tokom jednog dela svog života spavao svake druge noći, bila je neugledni kućerak od blata, sličan prvobitnoj džamiji, i njen veći deo se srušio 1916. godine, pa je ponovo sagrađena od cigala. Tu i sada drže veliki portret Sai Babe.

Jedno od dodatnih objašnjenja za razlog što su njegovi hindu sledbenici pristali da se njegovo telo pokopa, a ne kremira, je običaj da se telo Realizovane osobe pokopa — jer je on već prošao kroz vatru; nema potrebe da to simbolično čini i nakon smrti fizičkog tela.

Kada je u pitanju odbacivanje tela Savršnog Učitelja, treba imati pred očima objašnjenje Meher Babe o četvrtom putovanju, na koje stupaju jedino Sadgurui. Naime, celokupan krug koji napravi božanska iskra, od svog nesvesnog Stanja S One Strane Onostranog, iz Apsoluta, kroz emanaciju u bezbrojne svetove Kreacije i evoluciju svesti kroz razna gruba tela, zatim reinkarnaciju te božanske iskre u ljudskom telu i involuciju, povratak te iskre u apsolutno Stanje, kada Čovek postaje prosvetljeni, Majzoob, kada kao Bog doživljava Beskonačnu Moć, Znanje i Blaženstvo, ceo taj ogromni krug Meher Baba zove prvim putovanjem. Drugo putovanje, na koje kreće veoma mali broj osoba, završava se kada se ta božanska svest prizemi i povrati svest o grubom, suptilnom i mentalnom telu — tada se i kao čovek i kao Bog doživljavaju tri Beskonačna Božija aspekta. Na treće putovanje kreću samo petoro Savršenih Učitelja, koji žive životom Boga, kao čovek i Bog istovremeno, doživljavajući i upotrebljavajući Beskonačnu Moć, Znanje i Blaženstvo. Četvrto putovanje, na koje je pošao i Sai Baba, dešava se kada Savršeni Učitelj odbaci svoje fizičko, suptilno i mentalno vozilo i uroni u Onostrano Stanje Boga,

ovoga puta svestan svoje apsolutne božanske prirode, pri čemu zadržava Beskonačnu Individualnost. Jedina svrha sva četiri putovanja je sticanje samosvesti Apsolutnog Boga u Stanju S One Strane Onostranog.Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 50% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.esotheria.com/

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0024 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
   
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
Moji tekstovi
 
Dodaj novi tekst
 
Recycle Data (Tekstovi)
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA