SEME KOSMIČKOG ZNANJA 2 - Poglavlje LIII
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Vera i praznoverje
 

Neka vera i ljubav postanu vaša krila za povratak u zavičaj.

Vera je instinkt vašeg duhovnog bića, kao što je disanje, na primer, instiktivna radnja vašeg fizičkog bića.

Ne postoji na Zemlji ljudsko biće koje ne veruje, samo su različiti nivoi svesnosti sopstvene vere. Vera, koja iz instiktivne prerasta u svesnu kategoriju, prelazi iz pasivnog stanja u aktivnu silu i počinje da biva osnovna kreatorska snaga bića.

Ovde nije reč ni o kakvoj deklarativnoj veri, niti o istorijskom konceptu vere. Ja vam govorim o živoj veri, koja vas jedino može dovesti u kontakt sa svetlošću sopstvenog bića. To nije samo vera u postojanje našeg nebeskog Oca, već vera u Njegovu neograničenu ljubav i stalno prožimanje između Stvoritelja i stvorenog, dakle između Boga i vas.

Kada uz pomoć vere aktivirate vaše unutrašnje znanje, tada ćete znati da ste besmrtni, da ste deo večne ljubavi, a da u času fizičke smrti umire samo vaše fizičko telo. Ono što ste vi suštinski, ne može nikada umreti. Vi ćete samo menjati oblike i nivoe učenja i postojanja.

Trenutak vaše moći je sada. Ne osvrćite se na prošlost, ne hitajte u budućnost. Ovaj život koji imate je samo most koji treba da pređete na vašem putovanju. Zato ne gradite na mostu svoj dom, jer je vaš pravi dom mnogo lepši, ali je dalje i ka njemu treba preći dug put kroz polja ljubavi. Snagom probuđene vere, aktivirajte silu ljubavi unutar sebe. Neka vera i ljubav postanu vaša krila u letu ka zavičaju.

Sve ovo ne znači da treba da prezrete materiju. Ona vas hrani i podržava vaš let. Svet materije neka bude svet kroz koji ćete proći u radosnom plesu. Tamo gde ste vi, ukoliko verom i ljubavlju prosvetlite svoju dušu, tamo je i svetlost i vi ćete osvetljavati svet oblika, dajući mu pri tom jednu novu vibraciju.

Pre nego što poletite, morate se nogama odbaciti od materije, a ako je prezrete, ona vam ne može biti pomagač u tom letu. Uskraćujući ljubav, vi prezrenima ukidate legitimnost.

Dakle, potražite čvrst oslonac u materiji poštujući je, ali se ne identifikujte sa njom. Ona je mati vašeg fizičkog tela i na ovom nivou postojanja nužna je za funkciju vašeg duha. Vaše postojanje i van materije je mogućno, kada vaša duša bude vibrirala na većoj frekfenciji i kada joj fizičko telo ne bude više neophodno kao provodnik ili zaštita. Tada će sama biti sposobna da oko sebe stvara homogeno polje i ostvari telo bez podloge u materiji. Do tada će kroz sistem inkarnacija duša uvek biti u vezi sa nekim fizičkim telom sa kojim je u višestrukoj korelaciji.

Kada vam ovaj koncept jedinstva duha i tela bude jasan i kada ga prihvatite, znaćete da ne možete prezreti telo, a da ne narušite duh, kao što ne možete odbaciti duhovnu prirodu svoga bića, a da time ne narušite pravilno funkcionisanje tela.

Sveblistavo Biće unutar Sebe sadrži i stvara duh i materiju i oni su u njemu Jedno. Kao što je Božanska emanacija u vidu Duha Svetoga stvorila svetove i život u njima, tako će materija, kao kristalizovan duh, u svom procesu života i razvoja, doseći vibraciju duha jačajući ljubav u sebi.

Između ove dve krajnje destinacije, Duha Svetoga i materije, postoji još nebrojeno mnogo stanja koja se razlikuju po svojim vibracijama, kao i nebrojeno mnogo ravni postojanja i dimenzija u okviru kojih egzistira, vibrira i razvija se sve što postoji na tom nivou.

Da biste zakoračili u ovo nepregledno bogatstvo, koje vibrira životom i koje je i sam život u ukupnom spektru mogućnosti, treba da se uz pomoć vere, ljubavi i oprosta pripremite za to putovanje, kao što ste se jednom, nošenim zadacima koji su bili pred vama, odlučili na put ka materiji.Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 20% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.dobra-knjiga.com/Home.asp?AutorID=5118

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0871 sek. Broj pronadjenih pojmova: 17;   [ Isključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA