SEME KOSMIČKOG ZNANJA 2 - Poglavlje LVI
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Odgovori na pitanja III
 

14. Kakvu ulogu ima vera u procesu ozdravljenja?

Verom se aktivira unutrašnji glas, koji ima moć stvaranja. Verom se otvara put znanju, a znanje ima moć. Zatim, verom se aktiviraju energetski centri koji dalje utiču na nervne centre, a ovi na nervni sistem u celini. Na taj način se sve usklađuje sa mislima, željama, namerama i osećanjima onoga, koji veruje. Ovo se odnosi, kako na bolesnika, tako i na lekara - terapeuta.

Stepen ispunjenja želje i molitve zavisi od jačine vere, i propratnih osećanja a naročito namere.

Može se postaviti zaista umesno pitanje - zašto je to tako i šta se to događa u vezi sa verom?

Ovo pitanje je umesno onoliko koliko i svako drugo pitanje koje ne zadire samo u način rada, već i u filozofiju nekog procesa u celini, gde se ne zadovoljava time što se zna kako je nešto, već se traži odgovor i na pitanje - zašto je nešto.

Odgovor ću vam dati samo uopšteno i kroz primere. Suština odgovora je u tome, da je čovek tako zamišljen i stvoren i da su to njegove karakteristike i način funkcionisanja.

Vama je data mogućnost da se menjate, naučite i znate.Tamo gde ne možete još prodreti znanjem, ostavljena vam je mogućnost da verujete.

Sve ovo se može uporediti sa bilo kojom tvorevinom vašeg duha u materijalnom svetu. Udubite se, na primer, u suštinu nekih pojava.

Zašto treba protrljati ebonit, da bi on privlačio deliće papira?

Da li je za struju neophodan provodnik, da li svi provodnici imaju iste karakteristike, ili zašto se tela vraćaju na zemlju, posle bacanja u vis?

Da li su funkcije vašeg kompjutera baš takve trebale i morale biti? Ne, ali kada ste tako koncipirali i realizovali vaš kompjuter, on radi baš onako kako ste (ga) zamislili.

15. Kako se "genetsko nasleđivanje", uklapa u plan po kome duše dolaze na Zemlju radi ispunjenja svojih zadataka?

Što se tiče naslednih osobina, od sklonosti, veština, zdravlja, pa do znanja, i duhovnog nivoa, treba da znate da se nijedna duša ne useli u telo, a da ne zna sve o naslednim osobinama (faktorima i karakteristikama) svog budućeg tela.

Sve nije i ne treba pripisivati nasleđu, ali već u ćelijama bebe postoje zapisi o svim ispoljenim i neispoljenim psihofizičkim karakteristikama roditelja, pa dete, budući čovek - instiktivno sledi taj obrazac iz više razloga: energetske karakteristike su takve, da se ponašanjem kao roditelji najmanje remeti struktura njihove (dečje) slike i sa gledišta poverenja i sa gledišta biološkog zapisa.

Međutim, svedoci ste da dva brata - sestre od istih roditelja, imaju ponekad vrlo malo zajedničkih osobina, a i fizički se mogu sasvim razlikovati. Postoji više razloga za tu pojavu.

Prvo, sve ono što su ćelije zapamtile uvek se ne realizuje, već samo ono što se aktuelizuje kroz želju, strah, nameru, uslove... Dalje roditelji mogu dominantno uticati na svoju decu preko svojih želja, misli i osećanja. Vibracije roditelja su slične kao i kod njihove dece i zato je telepatsko sporazumevanje dece i roditelja vrlo uspešno, a veoma je jak međusobni uticaj misli i osećanja.

Međutim, sve je tako samo u izvesnoj meri. Svako detečovek, može se razvijati "potpuno samostalno" i pod vrlo blagim uticajem roditelja, sredine ili astroloških karakteristika. Sve se to postiže duhovnim razvojem, sopstvenim željama, mislima i osećanjima!

Svaka duša zna - ima sećanje, na svoje zadatke i na svoja ranija iskustva, pa uči i traži one uslove koji će joj najviše obogatiti iskustvo i znanje.

Veliki uticaj na zdravlje i sklonosti deteta ima majka, naročito dok se dete još nalazi u njenoj utrobi. Svi stresovi i želje koje majka doživljava, dete takođe registruje i pamti kao hipnotičko-genetske poruke sa posthipnotičkim dejstvom.

Zato majka treba svojoj odrasloj deci da saopšti svoje strahove, bolesti i sva "jaka" osećanja u vreme trudnoće. Tada će deci biti razumljivija neka sopstvena stanja, a naročito odnos prema sredini u kojoj žive. Deca će biti u stanju da se oslobode posthipnotičkog dejstva strahova i jakih osećanja, koja je majka imala tokom trudnoće. Mnogi zapamćeni i nezapamćeni strahovi se mogu na taj način otpustiti, odnosno eliminisati. Majka sve treba da saopšti tako, da za svoje stresove ne imenuje eventualne krivce, pa makar oni, po ubeđenju majke, zaista i postojali.

Sledeća grupa uzroka za nasledne osobine i karakteristike, leži u kolektivnom umu (kolektivnom pamćenju - svesnom i nesvesnom delu) one grupacije kojoj pripadaju roditelji. Iskustvo, znanje, profesija, vera i običaji roditelja imaju određeni uticaj na razvoj i život deteta i to tokom života, ne samo sa aspekta životnih uslova, već i sa aspekta dejstva i uticaja kolektivnih struktura po navedenim faktorima.

Promena zanimanja i mesta boravka, menjaju i deo kolektivnog uma koji je dominantan na određenu osobu, pa je ova promena često traganje duše za uslovima koji će bolje i potpunije obezbediti ostvarenje zadataka koji treba da se obave za vreme života u ovom telu.

Još jedanput treba naglasiti da bi se bolje uočilo - sve možete nadjačati i otrgnuti se svim uticajima, dakle, možete postići slobodu. Stepen slobode zavisi od stepena vašeg duhovnog razvoja, odnosno od toga kako i koliko upućujete ljubav svima i svemu.

16. U nekim grupama se zagovara razlika u pristupu bojama, koje korespondiraju određenim energetskim centrima, od redosleda koji proističe iz sleda duginih boja. O čemu se tu radi i šta je ispravno?

Energetski centri (čakre) su u korespondenciji sa redosledom duginih boja i tim bojama se čiste i pune, reguliše njihova otvorenost i brzina rotacije. Svaka promena redosleda boja čakri, narušava prirodnu ravnotežu i optimalno funkcionisanje.

Neki žele da promenom ovog rasporeda povećaju učestalost nekih energetskih tačaka. Treba imati u vidu da se u tom slučaju učestalost rada drugih energetskih centara smanjuje, a taj debalans nije prirodan i nije od koristi organizmu, bar ne za duži rok.

17. Šta se dešava sa dušom posle samoubistva, i kakav je to čin sa aspekta duhovnih dimenzija?

Kada se posle samoubistva tela, duša nađe u duhovnoj dimenziji, prvo što shvati je besmislenost čina samoubistva.

Svi strahovi i problemi koji su dušu naveli na taj čin, ostaju neotuđivi deo njene svesti i ona svoje zablude mora da proživi do kraja. Najčešće čin samoubistva proističe iz neshvatanja ili neprihvatanja svojih lekcija, a ovo se događa usled ličnih slabosti ili, ređe, zbog sećanja na zavičaj. Zato, posle odmora i konsultacija, duša počinje da se priprema za povratak u isti ili sličan ambijent i uslove koje je napustila. Lekcija nije naučena, i mora da se proživi i nauči do kraja. Akt samoubistva je neprihvatanje realnosti i bežanje od odgovornosti.Ljubaznošću nosica autorskih prava za ovaj naslov, u mogućnosti smo da prezentujemo 20% ovog poglavlja. Knjiga se inače može nabaviti u maloprodaji ili poručiti direktno kod izdavača.

Korisna adresa: http://www.dobra-knjiga.com/Home.asp?AutorID=5118

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.1640 sek. Broj pronadjenih pojmova: 29;   [ Isključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA