SILAZAK GOLUBA - Poglavlje IV
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Pozitivna i Negativna Misao
 

Mnogi ljudi veruju da svojim pozitivnim mislima mogu "prevazići" zle ili negativne misli drugih. Neki čak pretpostavljaju da negativnost, ako se ignoriše, uopšte ne postoji i ni na koji način ne može uticati na njih same.

Počnimo ovu diskusiju tako što ćemo izjaviti da vaše misli zaista stvaraju polje oko vas. To polje sile može biti pod visokim nabojem pozitivnog kvaliteta, do udaljenosti od 7 metara. Jedno čisto energetsko polje drugi osećaju kao polje koje vibrira i isceljuje, ali ono ne mora nužno uticati na njihovo ponašanje ili delovanje. Ako ste iznutra ispunjeni i ako možete da zadržite ovaj visoki nivo energije, osećaćete se izvanredno! Na žalost, većina ljudi održava veoma nisko energetsko polje od samo 30-50 santimetara sa povremenim "izlivima" do 60 ili 120 santimetara. Koncentrisani moždani talasi od 7,8 Hz u sekundi mogu se postići meditiranjem i mogu proširiti uobičajno nisko polje sile, ako se to sasvim dosledno obavlja, za otprilike 1-2 santimetara dnevno, sve dok se ne dosegne raspon od 3 metara. Zbog toga što se, u celini uzev, slabo koristi misaoni proces mozga, biće ljudi kojima će biti potrebno više vremena da postignu i održe moždane talase od 7,8 do 8,0 Hz u sekundi za vreme meditacije.

Svakodnevno meditiranje i opsegu od 7,8-8,0 Hz održava ovaj status, onog trenutka kad je on postignut, uprkos snažnim negativnim energijama karakterističnim za većinu vas. Pošto smo uočili da ljudi sa manjim zagađenjem od buke imaju čistije osobine i izrazitije pojačanje, apelujemo na vas da izbegnete veliku buku i izražene čujne i nečujne frekvencije zvuka. Posebno treba da izbegnete stalne ili ponavljajuće vrste buke koje mogu potpuno uticati na fizičko zdravlje i na mentalno i emotivno blagostanje. Stoje manje vaše energetsko polje to je verovatnije da ćete osetiti emocionalni udar, mentalnu pometnju ili da ćete čak postati podložni uticaju negativnih misli. Snažno energetsko polje je, da tako kažemo, neka vrsta duhovnog oklopa, da se tako izrazimo.

Van ovog prvobitnog radijusa od 7 metara polje sile se prepliće sa drugim objektima zbog smanjenja sopstvene vitalnosti. Lično polje sila visokog kvaliteta mora se postići upravo u onim danima najveće zaposlenosti, kada je većina gradskih stanovnika bombardovana prekomernom bukom. Vaši najveći duhovni učitelji imali su lično polje sile do 6 kilometara u prečniku, koje je u opsegu postajalo u manjoj meri pulsirajuće, ali je još uvek bilo uočljivo i harmonično po svom kvalitetu. Ovo vam pruža nekakav uvid u ljudski duhovni potencijal koji bi sada iznova mogao da bude postignut.

"Negativna" misaona energija takođe može biti moćna po svom pojačanju, šireći se na sličnoj udaljenosti, zbog toga što se taj čovek oseća dobro i sigurno u sebe samog. Onda se možda pitate gde je uopšte tu razlika. Proces je potpuno isti, sem kada je reč o nameri i o potonjim fizičkim akcijama.

Kada misao sadrži emocije ili osećanja, onda sve podatke o stvarnosti registruje sam mozak i to postaje iskustvo, potpuno istovetno kao da ste stvarno nešto uradili. Ako toga nema, onda je reč samo o funkcionalnoj analizi i obradi podataka.

Fizička akcija angažuje mnogo vaših čula i postaje veoma stvarna za mozak, vaš misaoni centar, kao i onda kada nema snažan emocionalni sadržaj. Vi osećate i iskustveno doživljavate akciju, čak i ako je niste svesni, ili ako ona nije izazvala vašu budnost. Sve se registruje ili beleži kao daje stvarno. Upravo zbog toga vi pod hipnozom možete opisati sve detalje, makar i da ih se ne možete svesno prisetiti. Osetili ste ukupan događaj - barem kada je reč o mozgu. Postoji toliko mnogo aspekata ljudskog organizma kojih tek sada postajete svesni. Vi zaista stvarate svoj unutrašnji svet, čak i kada živite u spoljnoj grupnoj svesti pod uslovom da nema nikakvog mešanja Izuzetno niskih frekvencija (E.L.F,) na nivou fizičkog sveta.

Dozvolite mi da ljudima koji ne poznaju termin E.L.F, objasnim da kada čujete zvuk on ima određeni opseg frekvencije - ponekad je taj opseg nizak, ponekad visok. Zvuci koji imaju izuzetno nisku frekvenciju mogu da iscele ljudski organizam, što jasno pokazuje i opseg 7,8-8,0 Hz koji se postiže za vreme meditacije. Međutim, ove niske energetske frekvencije takođe mogu biti zloupotrebljene i to tako što će izazvati pometnju moždanih talasa, dovesti do fizičke, mentalne i emocionalne onesposobljenosti smrtonosnih genetskih poremećaja.

Moja uloga u ovom dokumentu nije da vam budem naučni savetnik, ali je činjenica da to stravično E.L.F oružje koriste barem dve vodeće velesile. Sovjetski Savez je prvi koji je tome pribegao; onda su Sjedinjene Države nastojale da iznađu odbrambeno rešenje za borbu protiv tog smrtonosnog oružja. Morate biti informisani o tom stravičnom oružju i morate preduzeti nešto da biste ga zaustavili! Očigledno je da su na delu suludi umovi.

Ono što vi nazivate zlom ima svoju sopstvenu stvarnost, moć i namere - baš kao što postoji dobro, sa svojim moćima i namerama. Ako se molite za mir ili za prekid nuklearnih proba, ali se nastavlja destruktivnost u razmerama čitave planete, zbog toga što su mnogi po svojim mislima i delima ratno usmereni, onda ignorišete stvarnost svoje fizičke egzistencije. U okviru materije, svaka akcija je stvarnost. Ta stvarnost ima suštinu i stvarna je jer postoji, bilo kao misao, bilo kao manifestovani, stvarni materijalni oblik. Ona postoji zbog energije koja joj je data.

Prema tome, prijatelju moj, važno je da se svi vi uključite u akciju očuvanja celokupnog života - mira na Zemlji i to sada, odmah. Testiranje hidrogenskih i nuklearnih bombi, E.L.F. uređaji i druga stravična ratna mašinerija mora biti fizički eliminisana. Ta akcija je od kritičnog značaja. Postoje mnogi oblici zagađenja koji takođe zaslužuju vašu pažnju i vaše fizičke akcije.

Ove štetne situacije neće same po sebi nestati niti će nestati samo zahvaljujući mislima, jer ih neprestano pothranjuju i snabdevaju energijom, zahvaljujući neprestanom ponavljanju. Događaji ili situacije koje prestanu da postoje - prestaju da postoje zahvaljujući tome što nisu ponavljane ili što dolazi do prilagođavanja okruženju, onda kada prestane taj stalni energetski upliv.

Morate biti u potpunosti svesni da su uzrok i posledica veoma moćno sredstvo. Oni postoje za sve stvari! Uzroci karakteristični za današnjicu bremeniti su posledicama po vašu sutrašnjicu. Ovde će vas i sada proganjati greške iz prošlosti. Budući da vreme ne postoji, vi danas možete osećati posledice tog uzroka od pre nekoliko meseci ili pre nekoliko godina. Taj uzrok i posledica mogu postojati bilo na individualnoj, bilo na planetarnoj osnovi.

Ono što nazivamo negativnim moćno je i gusto. Izgleda daje to negativno teže od pozitivnih vibracija. Negativna energija može biti oko osobe, mesta ili neke stvari. Ona može natkriliti neko područje i to tako da je i osećate i vidite. Nije reč ni o kakvom prividu kada mislite da osećate, doživljavate ili vidite energiju; ona zaista postoji!

Posle vašeg pada iz visoke duševne energije na vrlo nisku energiju, stvoreno je fizičko telo da bi vaša duša bila bezbedna. Vaš prvobitni fizički oblik bio je potpuno čist i nije imao nikakvih negativnih aspekata. Oni su stečeni potonjim iskustvom u okruženju gde je dodata i negativnost, kako bi uticala na vas. Ta prvobitna negativnost poticala je od nekadašnjeg svetog svetlosnog bića koje je kasnije odlučilo da više ne bogotvori svog Tvorca. To biće je stvarno. Ja sam stvaran. Ti si stvaran. Svi ste stvarni. Negativne energije su stvarne! Ne treba strahovati od njih, jer sam strah donosi poraz. Pa ipak, morate ih shvatiti i uzeti u obzir.

Ovo Doba Buđenja dolazi da probudi vaše znanje o misli kao o energiji, što će vam dozvoliti da krenete napred, u akciju, i da uspostavite sreću zamišljenu u okviru veličanstvenog projekta mira i harmonije na vašoj planeti.

Mada vi mnoge "stvari" iz treće ravni kao što su drveće, cveće, biljke, čak i ljudi - smatrate iluzijama, to nije potpuno opravdano. Redosled kretanja je univerzalni zakon. Svaka stvar ima sopstveni ciklus postojanja, svoj model ponašanja. Taj model sadržan je u samom ciklusu koji toj stvari pruža energiju i egzistenciju, suštinu i oblik stvarnosti. Ta stvarnost postoji i kada je reč o drvetu, i kada je reč o čoveku ili kada je reč o sledu kretanja atoma. Svaka stvar je egzistencija energije u nekom vidu: prema tome, ona je stvarno!

Kada ovo budete shvatili, jasnije ćete pojmiti neposrednu potrebu da stupite u akciju - i kao pojedinac i kao član ogromne, planetarne porodice. U vašoj ravni postojanja sve stvari su u nekoj međusobnoj vezi. Krugovi postoje jedni u drugima. Spirala osvetljenosti se razvija, i to na gore, ali ona silazi i dole, medu vas, kao podatak koji treba da razmotrite i koji treba da vas pouči.

Svesni smo da na vašoj planeti postoji metafizička vera u to da ako istinski mislite samo pozitivno, samo u okviru izrazito usredsređenih pozitivnih misli, možete u potpunosti kontrolisati sva zbivanja u svom životu. Mnogi ljudi uče da ništa negativno neće moći da utiče na njih ako postanu stručnjaci za taj proces kontrole uma. Tako mislite da postajete "gospodar sopstvene sudbine", da tako kažem, dok ste inkarnirani u fizičkom telu.

Ponekad se o ovom stanju govori kao o su-stvaralaštvu sa Bogom ili o korišćenju Višeg Sopstva ili snage duše. Takvo verovanje je samo delimično tačno, i mi pozdravljamo one učitelje koji su uveli koncepciju po kojoj svaka duša i njena humanost istinski mogu krenuti putem na kome će se njena svrhovitost i žudnja izraziti u materijalnom obliku.

Međutim, da li biste mi dozvolili da, razmatrajući kako taj proces "novog mišljenja" radi za vas, izneseni nekoliko opaski koje bi valjalo da razmotrite? Iskreno govoreći, po našim sadašnjim proračunima, samo izuzetno usavršen i davnašnji korisnik ovih metoda može postići nešto nalik na 75-80% kontrole svojih ličnih misli i poslova, mada ima nekoliko živih učitelja koji su dosegli čak toliko visok nivo da on iznosi 92 %.

"Novo mišljenje" je i dalje izuzetno lepa koncepcija i to je potrebno ostvarenje za sve koji žive na Zemlji. Sasvim je sigurno da ćemo se mi koji pripadamo anđeoskom kraljevstvu pridružiti vašim duhovnim vođama i učiteljima da bismo podržali takvo kretanje pozitivnog mišljenja za čitavo čovečanstvo tokom Doba Buđenja. Da bismo to učinili, odlučili smo da razmotrimo neke aspekte ove teme misaonog procesa, onako kako je to u neposrednoj vezi sa vašom trodimenzionalnom planetom.

Jedinstvo Božje stvaralačke namere nije samo konceptualno ili mentalno. Ono u svojoj svrsi i sposobnostima sadrži strukturu fizičke manifestacije događaja, objekta, ili životnog oblika. U suštini, koliko fizički aspekt nije dovršen i nije sproveden u stvarnost, "ako nije postao reč", kako neki to kažu, onda nije dozvoljeno da se izrazi njegovo jedinstvo ili jednost. Prema tome, u vašoj dimenziji - vaša planeta jeste stvarna. Vi ste stvarni. Drveće, životinje i minerali - sve su to fizički ishodi prvobitne Božje namere.

Na vašem nivou života, sve je to istina, ali je to ipak i "iluzija", jer vi ne vidite svaku stvar kao nešto što je sačinjeno od energije. Prema tome, sto koji vidite pred sobom nije čvrsto telo ili zgusnuti objekt, već je sačinjen od energije molekularnih atoma. Vi, dakle, imate ograničeno opažanje u vezi sa jedinstvenim energetskim procesom koji je izazvao tu manifestaciju. Prema tome, vaše neznanje, kada je reč o moći i nameri Božje vizije, sprečava vas da shvatite ukupni proces stvaranja. Vi uočavate samo jedan deo te stvaralačke vizije - ono što bi se moglo nazvati "gotovim proizvodom". Vaše planetarno ili fizičko postojanje nije iluzija, mada ste slepi kada je reč o njegovoj dužini trajanja i njegovoj verovatnoj svrsi, jer ste to zacementirali linearnom strukturom verovanja koju nazivate vremenom.

Jednostavno rečeno, fizička stvarnost vaseljene, galaksije, sunčevog sistema i planete ima i misaoni model u izrazu fizičke manifestacije; prema tome, na vas u fizičkom svetu utiču moć, akcije i reakcije ostalih fizičkih stvari. Bez obzira na to na šta ćete usredsrediti svoju misaonu svest ili budnost, doći će do nekih posledica po vaše fizičko zdravlje izazvanih razmišljanjem i akcijama drugih, budući da je na vašoj planeti još uvek dozvoljen aspekt slobodne volje ljudskih životnih oblika.

Šta to za vas lično znači? To znaci da sve dok planeta ne bude u potpunosti očišćena od akumuliranog i kompaktnog negativnog mišljenja, ti ćeš morati da preduzimaš fizičke akcije za mir. Ne možeš stvoriti promenu samo verovanjem u njenu koncepciju i/ili meditiranjem i molitvama za mir. I misao i akcija su ISTOVREMENO neophodni i upravo smo zbog toga mi i došli ovamo. Moj je zadatak da pomognem kretanju čovečanstva kako bi ono došlo do preduzimanja fizičkog čina služenja, čime bi pomoglo da se razreše brojni fizički problemi sa kojima se danas vaša planeta suočava.

Ranije sam već rekao da, mada neki metafizičari mogu kontrolisati najveći deo svojih iskustava u životu, zahvaljujući tome što pozitivno misle i čine pozitivne akcije, još uvek ne postoji neki masovni planetarni pokret za pozitivno mišljenje ili akciju. Pre bi se moglo reći da samo 12-18% vašeg stanovništva stvarno radi za mir, mada bi više od polovine stanovništva reklo da veruje u mir. Ja to povezujem sa naglašenošću vaših duhovnih osećanja. Većina onih koji govore o svojoj zabrinutosti te reci zapravo ne sprovode u delo. Ta nedoslednost se mora promeniti!

Upravo zbog toga vi, kao pojedinci, niste kadri da u potpunosti kontrolišete svoje živote. Ima nekih istinski zlih bića koja drže moćne položaje kontrole i autoriteta. Bilo bi suludo kada bismo ovo negirali! Isto tako, postoji veliki broj ljudi na planeti koji uopšte nisu usredsređeni na mir. Ta grupa jeste ona velika većina koja strpljivo čeka Boga, Isusa, anđele ili nekakvo nad-biće koje bi ih spasio od lične odgovornosti za korektivnu, fizičku akciju. Budite sigurni da smo mi došli ovamo da bismo pomogli da se sve to izmeni, i da istinski poštujemo sve one medu vama koji već prate sve svoje brige fizičkim akcijama ili delima; vi ste ti kojima odajemo priznanje. Istovremeno, vi ste ti koji morate fizički delovati i ubediti druge da isto to čine, Osećanje bespomoćnosti se smanjuje kad se čovek pozabavi korisnim delatnostima.

Nema verovatno nikakve potrebe da naglašavam da je svaki čovek, životinja, ptica, biljka ili mineral deo jedne porodice, i da ste vi, ljudi oni koji su obavezni da o svemu tome prevashodno vode brigu. Vi ste odavno dobili tu svetu odgovornost, i sada tražimo od svakog od vas da se nje seti i da se u potpunosti usredsredi na tu neophodnu dominaciju.

Same vaše misli, bez energije uložene u praktična rešenje, zasad nisu kadre da izmene sled stvari. Čak i vaših 12% kombinovanih čistih misli za mir ne može zaustaviti nijedan masovni fizički događaj kao što je recimo eksplodiranje nekog projektila ili odvodna hidrogenska eksplozija. Vi ne možete sprečiti intenzivna kretanja tla izazvana E.L.F. talasima, ne možete levitacijom pomeriti fizičke objekte niti čak možete onemogućiti da padne neko visoko drvo sa dubokim korenima. Ipak, možete učiniti mnogo i kao pojedinci i kao članovi grupe u mnoštvu organizacija i saveza koji se bave sprovođenjem svrhovitih akcija za mir.

Kroz ovu višu budnost, vi možete izmeniti svest koja čini osnovu ljudskih odluka - onih odluka koje dovode do pogoršanja situacije na planeti i do njenog mogućeg raspada. Budući da sama planeta, vi i sve stvari na njoj raspolažu fizičkim oblikom, vi morate postati neko ko će raditi za samu srž Božijih namera u pogledu neprekidnosti života. To je i vaš i naš cilj. Mir nije iluzija; međutim, sasvim je sigurno daje iluzorno rasprostranjeno mišljenje po kome nikakva lična akcija ne može isceliti sva zla.

Pre suludosti razornih E.L.F. talasa, pre podzemnih hidrogenskih eksplozija i brojnih nuklearnih i atomskih proba, vi ste opljačkali samu planetu. Čovečanstvo je oštetilo proces oksigenizacije neophodan za udisanje čistog vazduha, zatrovalo je vodu koja gasi žeđ i poigravalo se Božijim elementima u kosmosu. Podsećam vas da ništa od svega toga neće moći samo mislima da se ukloni! Oslobodite se neznanja i arogancije! Započnite nužne fizičke promene, isceljenje i ispravljanje i to sopstvenim naporima. Mi možemo podržati i mi ćemo podržati vašu jasnoću svrhe, pružićemo vam svoju mudrost, vodstvo i energiju, ali ono što vi morate učiniti odnosi se na rad i na predanost. Vi ste Čuvari Zemlje i vi ste na njoj nastanjeni. Mi ćemo vam pomoći, ali odgovornost za fizičke akcije snosite sami vi, ljudi.

S obzirom na brojne izbore koji vam se pružaju, koji je najbolji način da se uspešno uhvatite u koštac sa ovim izazovom?

Ključ je grupni napor i grupna odgovornost. U okviru pozitivnog misaonog stava sadržan je činilac rada sa energijom, kako biste se stopili sa spoljnom, kosmičkom energijom. Vi morate pozitivno uticati na energije koje sadržite u sebi samima, razume se, i onda tu svoju pozitivnu energiju povezati sa drugima, koji baš kao i vi žele da sarađuju za mir.

Ako pitate: "Da li pojedinac u grupnoj meditaciji ima moć da utiče na druge ljude, druge okolnosti i verovatnost događaja samo svojom mentalnom aktivnošću ili duhovnom misaonom intervencijom?" - odgovor glasi: "Da, ali ne u celosti". Pa ipak, misaoni proces koji vi koristite da biste izneli informacije u Božiju kosmičku energiju koja se nalazi oko svega, međusobno će se pomešati i učestvovati. Onog trenutka kada se pojavi misao, postoji i njena nemanifestovana mogućnost.

U ovom trenutku bi predloženi proces podrazumevao da se ogroman broj ljudi u istom trenutku saglasi o miru (onako kako to sada činite samo jednom ili dva puta godišnje) i da onda svi oni te svoje misli podrže kroz akciju. Razume se, da bi došlo do neutralizacije razornih sredstava kojima raspolažete, bilo bi vam potrebno da najmanje 32-37% celokupnog stanovništva bude istovremeno usredsređeno na svoj pozitivni mirovni stav. Samo bi to moglo da izmeni električno polje planete, ukoliko vaši naučnici ne budu spremni da iskoriste svoju E.L.F. tehnologiju da bi neutralisali ili uništili razorna sredstva.

Kao što sam već istakao, samo 12-18% od više od pet milijardi ljudi na Zemlji učestvuje u stvarnom radu za mir. Potrebno nam je više! Ono što ćemo mi neprestano naglašavati jeste da svaki čovek sve svoje prazne reci mora prevesti u namere usmerene ka delanju ili u ostvarenje.

Budući da se vaša doslednost kreće između 12 i 18% namere, neophodno je da smesta dođe do hitne promene. To ne može da čeka. Ako vam ja delujem suvišno, to je zato što ja brinem. Ogromne su zalihe vaših razornih sredstava. Čak i kada u vašoj tehnologiji oružje postane nešto zastarelo, time samo sredstvo ne ostaje lišeno svoje ubojitosti. Ono što se mora dogoditi jeste da mase budu u potpunosti uključene u zaustavljanje novog oružja, neutralizovanje postojećeg oružja i sprečavanje bilo kakve mogućnosti razaranja u budućnosti - one to treba da učine svojim mislima ili delima.

Doba globalnih komunikacija u kome danas živite omogućuje vam da veoma brzo obrazujete veliki broj stanovnika koji žive na rasprostranjenim područjima. Možete i vizuelno prikazati velikom broju ljudi potencijalnu razornu moć nuklearnog oružja onako kako je to već učinilo nekoliko televizijskih i radio-stanica i o čemu je snimljeno nekoliko filmova. Možete biti spremni za sve kontakte koji će uslediti.

Ako se planira kakav protest, onda prethodno treba da spremite dokumentarni materijal i da u sredstvima javnog informisanja iznesete stavove kojima ćete objasniti suštinu tog protesta. Nekoliko reci ili izjava na plakatima ili na transparentima ne donose onaj pravi nivo neophodnog objašnjenja. Neki vredno rade upravo na taj način, ali je potrebno da se radi još više.

Vi imate preko 5.000 organizacija za mir koje su već formirane. Pozovite sve te organizacije da izrade zajednički plan za akciju. Potrebna nam je sveukupna snaga njihovih zajedničkih napora. Morate se udružiti. Ta saradnja je od ključnog značaja, uistinu od životnog značaja. Takvim opredeljenjem veoma brzo možete planetarnu tragediju pretvoriti u radost, jer vam mi pružamo svoju neprocenjivu podršku. Vaše vibracije podstiču promene u svakome ko želi da bude ispunjen energijom za preduzimanje delotvorne akcije. Mi obogaćujemo vašu čistotu duševnih namera u pogledu nedestruktivnosti

Postojalo je jedno vreme kada niste posedovali ovakva razorna sredstva kakva danas postoje. Time što niste izrazili svoj otpor i niste preduzeli akcije za sprečavanje, omogućilo se da se razvije ta razorna moć, da razraste i duboko se ukoreni u sistemu vaših verovanja. Sada je taj sistem verovanja koji se temelji na napadu i odbrani, odbrani i napadu, preuzeo kontrolu nad najvećim delom ljudskog ponašanja.

Velike zemlje strahuju jedne od drugih i, budući da i jedne i druge strahuju, daju čitava bogatstva na vojni materijal i izdržavanje vojnog osoblja. Male zemlje na to samo nervozno motre. U toj areni nepoverenja nije moguć nikakav mir. Vi samo čekate i brinete, živeći u neposrednoj blizini požara koji bi svakog trenutka mogao da izmakne kontroli. To nije stanje koje se očekuje od vašeg duhovnog kraljevstva.

Ima tako mnogo velikih učenja u kojima se ističe da su nepoverenje i strah bezbožništvo! Sva govore o ljubavi i samilosti i milosrđu kao o ključevima za mir. Koja zemlja ima hrabrosti i uverenja da u delo sprovodi humanističke vrednosti? Veće poverenje? Koji su to ljudi koji će izraditi načela za utemeljivanje propovedi vaših crkvenih velikodostojnika?

Metafizička istina sada predstavlja izazov za zastarelo ispovedanje vere, jer nema nikakve druge istinske vere sem duhovne svesti o Bogu i primene Božijih osobina. Bog je miroljubivost, sklad i saradnja. Kada kažete da je miroljubivost za vas važna, a ne živite u skladu sa njom, vi sami sebi protivrečite i radite u korist sopstvene štete.

Vaš strah od međusobnog ratovanja dovodi do gubitka mira, ali vi nikada ne razrešavate stvari u njihovom korenu - ne razrešavate njihov uzrok. Strah od mogućeg zemljotresa navodi vas na to da tragate za informacijama o mogućnosti preživljavanja. Vi neprestano pitate nas kako da se spremite za eventualne promene na Zemlji. Pitate se da li ćete biti bezbedni, A zašto onda ne nastojite da učinite nešto sa uzrokom razorne moći i rata - da li bi to, na kraju krajeva, bilo najlogičnije rešenje? Naime, ako uklonite strah i mržnju - osnovne uzroke rata - ako ih odagnate poštovanjem i brigom, neutralisaćete ili ćete barem uravnotežiti nivo besa na Zemlji. Zašto onda ne uložite napore tamo gde je to najvažnije i ne preživite zahvaljujući ljubavi, brizi i saradnji koju ćete ispoljavati u okviru svoje planetarne porodice?

Vi niste bespomoćni, sem ukoliko sami ne želite to da budete. Imate mnoge uzore koje biste mogli slediti - kao što su Krišna, Buda, proroci iz Starog Zaveta, Isus Hrist i mnoge savremenije duhovne vode. Imate isto tako mnogo onih drevnih koji nisu istoriografski zabeleženi, barem ne kao oni kojih se sećate i koje poštujete. Jedinstvo je vaš pravi spas, pa stoga, okupljajući se zajedno kao kolektivna jedinica moći, koja postiže usredsređeni sporazum, možete stvoriti ogromne rezultate.

Pitaćete možda, imaju li neki pojedinci više moći da pojačaju sopstvene energetske namere nego drugi ljudi -odgovor glasi: "Da". Oni, međutim, ne mogu nadoknaditi to što neki drugi nisu tako moćni. Ponovo vam preporučujem da shvatite kako je svaki pojedinac zapravo električna jedinica. Čak i ako govorite u ime nekog drugog, u to još uvek nije umešana električna energija tog čoveka. Ne možete neprestano biti odgovorni za način na koji drugi čovek koristi svoje elektro-energetsko polje. Čak i kad slobodna volja ne bi bila važan činilac, vi ne možete pojačati polje sila sopstvene energije tako da ono traje onoliko meseci ili godina koliko bi to bilo potrebno. Ovo vreme je period u kome svaki pojedinac mora biti odgovaran za sebe samog. Zaista, svaka duša mora već sada biti odgovorna za sebe - onako kako to ona ume.

Vi, kao globalna ili sferna zajednica u miru, morate prihvatiti koncepciju po kojoj, mada vi jeste duša koja još uvek sadrži deo stvaralačke energije i sposobnosti Boga, ne možete vaspostaviti fizičku Zemlju ako je fizički uništite. Zbog dugotrajnih perioda negativnosti, misaona klima oko vaše planete je trenutno veoma nečista. Bilo bi potrebno oko 200.000 godina (mereno vašim vremenskim merilima) ako biste svi vi imali kombinovane misli o miru, a pri tom ne biste preduzeli akcije da te misli sprovodite u svakodnevnom životu. Drugačije rečeno, pozitivno mišljenje nije dovoljno i bilo bi potrebno isuviše mnogo vremena da se postigne potpuno otklanjanje kompaktne negativnosti širom planete.

Pored toga, budući da vaša tehnološka otkrića po brzini stravično premašuju vaš duhovni integritet, i budući da će zbog sadašnje eksplozije stanovništva broj stanovnika na Zemlji u roku od dve decenije biti povećan na šest milijardi ljudi, već su ta dva razloga dovoljna da pomenutih 200.000 godina poveća na 327.000 godina neophodnih za obnovu. Moram vam reći da nemate dovoljno vremena da sve to postignete samo misaonim procesom. Situacija je postala isuviše kritična. To isto tako podrazumeva da nećete ratove izbeći time što ćete koristiti atomska i nuklearna sredstva, kao i vaše "novo oružje strave", kao i hidrogenske eksplozije.

Kada bez straha iskustveno promislite ovu informaciju i kada shvatite da smo ovamo došli da vam pomognemo i da vas predvodimo u izlasku iz zloupotreba energetskih otkrića, moći ćete da osetite radost. Vi, naime imate suviše mnogo oružja i neprestano želite rat, pa mi stoga moramo preduzeti neke brze promene. Kada voda počne da kipi, vi brzo stupate u akciju. Zahvaljujući našoj visokoj duhovnoj svesti koja će pružiti pomoć u promeni vaših uverenja, uzdići ćete se do svrhovitog opredeljenja koje će neprestano biti usredsređeno na postizanje praktičnih ostvarenja.

Tačno je da to sami ne možete postići, jer je vaša planeta ugrožena i predstavlja neposrednu opasnost i za vas i za druge. Vi ste molili za pomoć - nije li tako? I mi smo došli ovamo sa božanskim planom da vaspostavimo plemenitost života onakvu kakva je nekad davno postojala.

Dozvolite mi da zastanem i saslušam pitanja koja bi mi neko od vas postavio.

V. Neki ljudi kažu da im se čini da ne poznaju Boga ili da se osećaju odvojenim od Boga. Da li je iskustvo odvojenosti od Boga stvarno ili je pak iluzija?

U. Božija suština je uvek tu... uvek je tu. Kada osećate nekakvu izdvojenost, reč je o tome da vaša duša oseća odsustvo fine usaglašenosti sa svešću i Univerzalnim Umom, pa onda i sa celokupnim ostalim životom koji postoji. Osećanje odvojenosti od Božije suštine nije iluzija za onoga ko se sam odluči za tu razdvojenost, ali ono ne treba da bude trajno stanje. Kada je ta iluzija veoma moćna, govorite o "mračnoj noći duše". Ljudi koji ne izmene tu percepciju užasno su uznemireni. Reč je o tome da je misaoni proces do te mere poremećen (misaoni proces je zapravo sinhronizovanje čovekovog mozga i inteligencije sa njegovom dušom) da duša ne prima druge dimenzije u kojima Bog predstavlja izraženu stvarnost.

V. Prema tome, tako se u sopstvenoj stvaranosti stiče iluzija koja ne postoji?

U. Mi to ne bismo shvatili kao iluziju. Mi bismo to shvatili kao međusobni odnos frekvencija ili međusobni odnos opažaja.

V. Drugačije rečeno, sva bića na ovoj planeti mogla bi da iskustveno osete jednost sa Bogom, i to nije iluzija?

U. Tako je. Kao i kada je reč o svim opažajima, vi ste ti koji birate i ponekad odaberete da postojite sa povezom na očima. Bog i kosmička energija su neprekidni. Ti nisi odvojen od njih, jer si uvek u njima. Tvoje opažanje je ono stoje poremećeno.

V. Da H bi mogao da prokomentarišeš metafizičku veru u to da mi su stvaramo sva svoja iskustva i da sve što nam se događa zapravo ima nekakav odnos sa našim vlastitim misaonim modelom? Neki kažu da po zakonu privlačnosti svako iskustvo ima neki naš pristanak i da mi nikada nećemo iskustveno doživeti nešto za šta nismo pristali da u tome učestvujemo. Makar i na potpuno podsvesnom nivou.

U. Zakon privlačnosti može biti nadjačan slobodnom voljom, jer ste vi zajednica pet milijardi ljudi koji žive zajedno. Svaki pojedinac neprestano stupa u interakciju sa jednim ili mnogim drugim pojedincima na planeti. Prema tome, kad god se neko fizički kreće, on se obično nade u električnom polju nekog drugog čoveka. Kada automobil naleti na vaše vozilo, tu postoji nekoliko elemenata koji u tome učestvuju. Prvo, automobil je čvrsto telo. On se kreće napred. (Navodim primer za kretanje napred a ne nazad, mada je čak i kretanje unazad - zapravo kretanje napred.) Automobil se takođe kreće u električnom polju jednog ili više drugih vozila ili pojedinaca. Ako je čovek doživeo sudar (ako je pri tom čak i povređen) sa tim vozilom koje se nekontrolisano kreće, morate shvatiti da tu nije bilo privlačnosti koja bi se mogla uporediti sa delovanjem fizičkog magnetizma. To vozilo je vozio neko ko ima slobodnu volju. Ako je vaš vozač pijan i naleti na vas, onda je vaše vozilo u nizu fizičkih događaja. Ti si se tu samo našao, prema tome ti se nalaziš u uzroku i posledici automobila nekog drugog Čoveka. Tebe nije privuklo njegovo električno polje - nije te privuklo poput magneta. Iako se o tome govori kao o elektromagnetskom polju, to ne znači da ćete ono privući poput magneta koji te drži na planeti da ne bi pao sa nje i odleteo neznano kud.

V. Znači li to da smo mi i dalje sposobni za prave nesreće? I da možemo osetiti stvari koje ne možemo uvek kontrolisati?

U. Ponekad. Što više stupaš u interakciju sa mnogim ljudima na mnogim mestima, to više stičeš do tad nepoznatih iskustava. Zakon privlačnosti ima određenu vrednost, ali se on ne može stoprocentno primeniti na Zemlju zbog prekomerne negativnosti koja na njoj postoji. Stoje čistije ukupno okruženje, to se više taj zakon može manifestovati. Postoji mnoštvo oblasti zadovoljstva i teškoća koje vi osećate ovde kao ljudi, zbog niskih vibracija na svojoj planeti.

Metafizika je izuzetno korisna u razjašnjavanju činjenice da mozak misli u skladu sa sopstvenim intelektualnim težnjama. Misaoni impulsi iz mozga sinhronizuju fizičke aktivnosti ljudskog tela da bi se ispunile one želje koje su nastale u intelektu. Čak i kada mislite da ništa ne činite, vi ste svojoj inteligenciji uputili poruku o tome da želite da postignete neki rezultat. I na jednom i na drugom nivou počinjete da kontrolišete željene rezultate u telu i van njega. Vaše telo je mašina, i ta mašina odgovara na uputstva koja dobija. Međutim, i svi drugi u isto vreme promišljaju određene ideje. Prema tome, mogućno je da dođe do zbrke i teškoća. Što veći broj vas bude koristio miroljubivo mišljenje i u delo sprovodio pozitivne akcije, to će biti i veći procenat vaše lične kontrole i planetarnog jedinstva.

V. Da li bi nam nešto više o tome rekao?

U. Reći ću vam. Zakon privlačnosti jeste način korišćenja uputstava intelekta kako bi se ostvarile njegove želje. To se postiže upućivanjem poruka kroz čula u električno polje samog tela. Emocije pojačavaju poruku i njene moguće posledice. Postoji stalna komunikacija i stalna razmena informacija između želja jedne ličnosti i funkcionisanja mozga u cilju ostvarivanja tih želja ili namera. Kada se celokupno funkcionisanje vašeg tela usredsredi na iznalaženje rešenja ili ispunjenja, onda i počne čulno traganje za izvorom ispunjenja.

V. Govoriš li sada o podsvesnim uticajima ili o svesnim umnim uticajima?

U. I o jednom i o drugom. Naime, zbog složenosti električnog toka i zbog toga što je čovek mašina sa više nivoa, mora se shvatiti da su neke misli upravo u fazi razvoja, dok su druge već prešle najveći deo puta ka svom ispunjenju. Drugačije rečeno, misli se javljaju u neprekidnim serijama. Unutrašnji ili podsvesni proces je razvojni proces i podrazumeva traganje u bankama podataka kako bi se ostvarili ti zahtevi. Što je želja bliža svom izrazu, to je svesniji nivo budnosti svakog pojedinca. Evo jednog primera: doj jedeš, voziš automobil ili se šetaš - dakle, dok se baviš nekom fizičkom aktivnošću, ti isto tako razmišljaš i o odmoru koji bi želeo, ili o novom kaputu koji ti je potreban - dakle, o nečemu što želiš. Mozak tada počinje da nastoji da tvoju želju sprovede u delo, iznalazaći put na koji bi se to moglo dogoditi - recimo, kuda da odeš, šta da uradiš i tako dalje. To je taj višedimenzionalni aspekt ljudske delatnosti. Ti činiš jednu stvar, ali gotovo istovremeno razmišljaš i o mnogim drugim stvarima. Mozak se retko odmara. On je neprestano aktivan. Tako u jednom trenutku možeš imati i hiljadu aktivnosti - svesno ili ne - neophodnih samo za ostvarivanje telesnih funkcija i životnih delatnosti. Kako to ističe Srebrni Zrak, ti si izuzetno komplikovana mašina. Uskoro ćeš naučiti šta ste vi ljudi kao stvoreni oblik, i šta možete da uradite sa svim tim čime raspolažete.

V. Govoriš o višedimenzionalnosti. Koliko ti dimenzija tu ubrajaš?

U. U jednom trenutku možeš imati svest o sedam, a ne samo pet fizičkih čula koja si identifikovao. Svako od pet čula je fizičko čulo sa sposobnostima opažanja viših dimenzija. Čak i kada si svestan da koristiš fizička čula, ili da se nalaziš u fizičkoj dimenziji, istovremeno radiš na duhovnom nivou jednog čula ili svih drugih čula. čim je reč o dvama čulima ili o više čula, reč je o višedimenzionalnosti.

V. Većina nas zna za pet fizičkih čula, a ti kažeš da ih imamo sedam.

U. Na naučnom nivou, možete čuti nešto o devet ili više fizičkih dimenzija, ali one nisu duhovne.

V. Kakva je tvoja definicija tih preostalih dvaju čula?

U. Duhovna svest ili duhovno razaznavanje je jedno, a drugo je koncepcijsko svrstavanje intelekta sa samom dušom - to je ono što vi nazivate prosvetljenjem. Fizički vid, ukus, dodir, miris i sluh, mada su usredsređeni na svakodnevne, materijalne, svetske događaje. Preostala dva su ono što biste vi označili rečju duh.

V. Da li bi mogao nešto više da nam razjasniš ta dva viša čula?

U. Da. Postoji duševno, duhovno razaznavanje, koje se odnosi na informacije iz drugih dimenzija - van fizičkog tela - kao što su nevidljiva svetlosna bića van fizičkog tela.

Drugo je nastojanje da se funkcija mozga i intelekta stavi pod kontrolu duše, zarad ostvarivanja zemaljskih zadataka.

V, Znači li to da kada bismo pratili svet čula, onda ono koje je iznad pet fizičkih čula - pretpostavljam da ćemo ga zvati šestim čulom - postaje aktivno onda kada je duša kadra da svaki fizički osećaj svede na čistiju nameru u skladu sa sopstvenim ciljevima.

U. Tako je.

V. Znači li to da je ono čulo koje sledi - sedmo čulo - sposobnost da se prevazidu fizička čula i da se dođe do višeg duhovnog znanja kako bi se duša povezala sa Univerzalnim Umom i njegovom većom svešću?

U. Tako je.

V. Ako se vratimo na tvoju raniju opasku o tome da naše lične misli ne preovlađuju uvek u životu zbog negativnosti na sadašnjoj Zemlji i zbog faktora slobodne volje -onda se čini da smo veoma ranjivi. Zaista zastrašuje činjenica da smo u uzroku svega i svačega što bi se moglo dogoditi.

U. Slažem se. Zbog tog straha, vi obično opažate samo nekoliko rešenja. Jedno rešenje jeste da očekujete da Bog dođe da vas spase, jer samo Bog ima konačnu i neopozivu moć. Mnogi ljudi se nadaju da će ih Bog i drugi pomagači kao što su Isus Hrist, anđeli i tako dalje zaštititi. Mnogi ljudi smatraju da treba da budu na "dobroj strani" moćnika, jer vas samo oni mogu čuvati bezbednim.

Taj strah od nepoznatih događaja je do te mere duboko ukorenjen u čovečanstvo da mnogi od vas osećaju velike nevolje kad se nađete u fizičkom telu. Iznenada bi se mogla pojaviti kakva snežna lavina ili bi vas neko slučajno, a možda i namerno povredio ili ubio. Prema tome, veliki deo vašeg života živite u strahu i defanzivnosti od nepoznatog - od stvari nad kojima nemate kontrolu. Vi verujete u Boga da bi vam on pomogao; tražite od Isusa i anđela da vam život učine bezbednim.

Drugo rešenje za vaš strah jeste da zauzmete stav po kome ništa, zapravo nije bitno - zašto onda na biste činili sve što želite? To znači da možete sebi da dozvolite da budete nemilosrdni, da ne pružate ljubav drugima. Preuzmite kontrolu. Tek onda ćete biti bezbedni.

Jedna nedavna teorija, o kojoj sam ranije već govorio odnosi se na svest o tome da ćete pozitivnim mentalnim stavom sebi omogućiti da vas nikakva posledica ne pogodi. To znači da prihvatate da ste zapravo veoma moćni i da ono što mislite privlači slične ljude, čime stičete sigurnost u fizičkom organizmu i u svim životnim zbivanjima, jer kontrolišete sredinu u kojoj živite. Na taj način možete izbeći ono što nazivate sudbinom ili negativnom karmom. Međutim, onda se osećate krivima ili neuspešnima ako se dogodi bilo šta neprijatno ili bolno - nije li tako? Naime, mislite da ste učinili nešto "rđavo", pa se zbog toga zbila ta bolna stvar.

V. To je zaista tako!

U. Ja mislim da je koncepcija pozitivnog mišljenja izvanredna koncepcija. U sopstvenoj stvarnosti vi na taj način postižete mnogo pozitivnih posledica. Ako provedete čitave godine uspešno učeći da biste stekli fakultetsku diplomu, bićete nagrađeni. Ako neprestano uzimate droge i alkohol - i to će doneti fizičke posledice. To su očigledni uzroci i vi shvatate vezu preuzimajući odgovornost. Međutim, nađete se u dilemi onda kada ne možete da shvatite događaj i kada nekome morate pripisati krivicu ili odgovornost. Onda možete okrivljavati sudbinu, Boga, sebe samog, đavola ili bilo koga drugog - već u zavisnosti od toga šta izaberete. Mali je broj ljudi koji mogu reći - a da to pri tom stvarno misle: To se samo dogodilo, i nastaviti sa osećanjem istinskog spokoja.

Vaš faktor straha ne postoji samo u vama samima, već i oko čitave planete. Vi onda planirate svoju bezbednost u kategorijama mera odbrana i napad. Možda ćete čak okriviti đavola za teškoće koje ste kao pojedinac, kao grupa ili kao čitavo čovečanstvo osetili. Međutim, čak ni Pobunjeni Zrak ne može biti okrivljen za sve! Zar ne možete kao građanin planete da sagledate kosmičke dugove čovečanstva i da shvatite da su planetarni problemi uglavnom problemi koje je samo čovečanstvo izazvalo?

V. To je veoma interesantno. Interesuje me, šta treba da učini prosečan čovek koji želi da radi za mir? Koliko kontrole imamo nad sopstvenim životnim događajima u ovom vremenskom periodu.

U. Faktor slobodne volje neprestano postoji. To je jedno od svagdašnih svrstavanja duše. Slobodna volja znači izbor između toga hoćemo li ili nećemo poštovati Boga i prihvatiti njegov veličanstveni plan za život na ovoj planeti. Slobodan izbor jeste odluka o vašem ličnom učešću u svemu tome. To znači da birate konkretan način na koji ćete to učiniti. Neko može da bude nastavnik, drugi može da bude bolničar ili bolničarka. Neko će se oženiti, drugi neće, i tako dalje. Slobodna volja je matrica i vaši izbori podržavaju vašu osnovnu usredsređenost na poštovanje Boga. S obzirom na tu međusobnu povezanost sa mnoštvom drugih ljudskih životnih energija, teško je postići stoprocentnu kontrolu na zbivanjima u sopstvenom životu, čak i onda kada ste slobodnom voljom doneli odluku da poštujete Boga. Sama duša i dalje primenjuje izbor utemeljen na slobodnoj volji, ali već zbog same količine drugih energija sa kojima često stupate u kontakt vi neprestano morate prilagođavati taj svoj slobodni izbor. To izaziva duševne teškoće, jer duša zna šta želi da učini; međutim, intelekt se bavi mnoštvom informacija koje odjednom dobije, uključujući tu i ono što predstavlja mešanje drugih. Stoga osećate pometnju kada treba da donesete najvažnije životne odluke.

Kada neko treba da nadjača tuđu slobodnu volju i slobodan izbor, to njemu samom izaziva teškoće (karmu). Jedna od stvari koju bi valjalo da donese Doba Buđenja jeste da svaki čovek u svakodnevnom životu pribegava mnoštvu prilagođavanja, zbog izuzetno velikog broja stanovnika koji na Zemlji žive. To izaziva stres, u zavisnosti od unutrašnje harmonije čitavog bića.

V. Koliko onda u svom svakodnevnom životu zapravo imamo stvarne kontrole? I da li kvalitet naših namera i sposobnost da budemo usredsređeniji od drugih predstavljaju nekakvu prednost za nas?

U. Medu vama koji u ovom trenutku niste angažovani u velikim spoljnim fizičkim aktivnostima ili koji imate visok stepen kontrole nad svojom životnom sredinom i sledom događaja u životu, manje ste pogođeni intervencijama slobodne volje od drugih. Prema tome, takvi ljudi imaju veću kontrolu nad zbivanjima u sopstvenom životu u odnosu na moguće negativne događaje. I ovde bih izneo procenu po kojoj mentalno veoma pozitivna osoba može imati 80% kontrole nad svojim ličnim postojanjem - u mirnodopskom vremenu. Onog trenutka kada neka vlada dozvoli da se upravlja nasiljem, kada pribegava sili, gotovo svi gube ličnu slobodu volje. Rat je uistinu gnusan.

Kada niste sa velikom grupom aktivnih ljudi, imate viši nivo lične kontrole. Ta kontrola je podržana i kada se nalazite isključivo medu ljudima koji imaju povoljne stavove o miru i ne žele da vam oduzmu slobodnu volju ili da vam se suprotstave. Podsetiću te još jednom da ste svi vi električna energija. Ako imate električne baterije ili električne mašine koje izazivaju tok struje i ako te mašine rade usaglašeno i valjano, onda su one sinhronizovane. Kada električno punjenje postane statično - iskrsavaju teškoće.

V. Čini se da postoji izvesno dvojstvo između predavanja ljudskog ega Božijoj Volji i ideje o tome da se misaonom kontrolom može vladati sopstvenim životom... čak i kada je ta kontrola obavljena pozitivnim mislima. Da li bi mogao nešto više o tome da nam kažeš?

U. Da, a onda ćemo morati da završimo. U drugim delovima ovog dokumenta naći ćeš razjašnjenje o tome da je ličnost (ego) zapravo telesno polje inteligencije. Prema tome, sama reč "ego" je neodgovarajuća. Ako misliš da celokupnog sebe (svoj unutrašnji i spoljni izraz) svrstavaš sa činiocem poštovanja Boga - onda bi to bilo precizno tumačenje. Ja shvatam da u nekim vašim knjigama reci ličnost i ego koristite kao opis ili "etiketu" za ono što ste vi, ljudi, kao ne-duše, ali u suštini ne postoji ništa tako izdvojeno kao što bi bila ličnost ili ego u tom slučaju. Kada primenjujete te reci, vi zapravo identifikujete nagomilani program elektromagnetskih "ulaza" informacija, koji je lokalizovan u polju inteligencije. U bliskoj budućnosti ćete mnogo više naučiti o ovim stvarima. Možda biste mogli da počnete da razmišljate o sebi kao o duši koja raspolaže nekim sredstvima - a to sredstvo opet ima određene zahteve u pogledu održavanja? Postoje tu, dakle, i sposobnosti koje se ne nalaze pod kontrolom slobodne duše. Telo i njegove funkcije povezivanja mozga i uma postoje samo za duševnu upotrebu... Nije duša ta koju oni upotrebljavaju.

Za ovo vreme dok sam sa vamaja ću nastojati da shvatite sposobnosti svoje duše i da shvatite koliko je neophodno to razvrstavanje između aktivnosti duše, telesnih funkcija i inteligencije.

Ja, Urijel, donosim ogromnu duševnu samilost vašim sadašnjim ekološkim teškoćama i smrtonosnim izazovima. Moje prisustvo je čin anđeoske vere u to da ćete vi uspeti i da ćete jednog blistavog sunčanog dana naseliti mnoge zvezdane sisteme sa ovog sjajnog zemaljskog dragulja neverovatne i neuporedive lepote i neuporedivih mogućnosti.

Neke duše će možda poželeti da ostanu ovde u predstojeće Dobu Sjaja. Međutim, biće nam potrebni mnogi u vašem obličju koji će ispoljavati brigu i obezbeđivati harmoniju u novim grupnim situacijama drugde u vaseljeni. Naime, već vam je rečeno da vaš Bog ima brojna kraljevstva, nivoe i dimenzije života znatno iznad vaše duge, daleko na zvezdanim stazama i daleko u spektru kosmičkih stvarnosti koje još uvek postoje samo zapretene u vašim snovima.

Ti nesvesni snovi se poigravaju sa neizrecivim istinama i džinovskim mogućnostima, braćo moja telesna. Molim vas da napredujete ka mogućoj ekstazi koja postoji u prirodi onog Jednog, Jedinstvenog koji je smatrao da imamo energiju života i svrhovitost da bismo živeli i ispisali zvezdane memoare, onako kako je Tvorac i zamislio.

Neka vas, onda, i u ovoj dimenziji i van vremena prate pozdravi i briga Tvorca. Mi odgovaramo na žudnje vaše duše za pomoć u izmeni sudbine ove planete.

Sećate li se da ste tu pomoć tražili? Da li ćete onda smesta krenuti u ostvarivanje svog životnog zadatka - toga da budete Čuvari i Vladari na Zemlji?Korisna adresa: http://www.esotheria.com/STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0089 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA