SILAZAK GOLUBA - Poglavlje V
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Vera u Boga
 

Osnovni cilj ovog poglavlja jeste da se naglasi da nijedan sadašnji oblik vere u Boga na planeti ne srne da se koristi kao izgovor za odsustvo učestvovanja u praktičnim delatnostima za mir. Svako verovanje u svemoćno biće kao što je Bog, spasitelja ili takav oblik kakav su anđeli ne oslobađa vas odgovornosti za ponašanje sopstvene duše i za lično ponašanje. Mi potvrđujemo da ste vi odgovorna energija koju je Bog stvorio i koja živi na planeti kojoj je potrebna vaša briga i podrška i da ste kadri da ostvarite svoj duševni cilj na toj planeti - mir.

Drugo, cilj ovog poglavlja jeste da se otvore vaše mentalne sposobnosti kako biste spoznali intra-dimenzionalne funkcije života na ovoj planeti - i u njenom okruženju, i u odnosu sa višim kosmičkim dimenzijama. Kao duša otelovljena u telu, imate obaveze i najednom i na drugom nivou.

Uočili smo da ste kroz eone ljudske civilizacije razvili modele ponašanja, verske i duhovne smernice, etičke zakone i rituale koji uklanjaju čovečanstvo sa puta pune odgovornosti za lične akcije. Razvili ste sistem verovanja koji vas obično opravdava kao uzrok potonjih iskustava i koji vas oslobađa odgovornosti za rezultate koje snosite i vi sami i sve što živi na planeti.

Kada su događaji ekstremni - bilo u smislu radosti, bilo u smislu bola - vi uzrok pripisujete Bogu. Ako vlada glad – to je Božija kazna. Ako je žetva bogata to je Božiji dar. Da li ste dobro upoznati sa ovakvim načinom mišljenja? U suštini, Bog ima veoma malo veze sa svim tim događajima i mi iz nevidljivog kraljevstva moramo da se pozabavimo tim sve prožimajućim nepoznavanjem koje lebdi oko vaše planete u ovom Dobu Buđenja.

Vi često koristite takozvana verska uverenja kao opravdanja za oduzimanje slobodne volje drugima, ponekad čak i dotle da ne prezate od ubistva i/ili rata. Međutim, kao neko ko istinski veruje u Boga i neko ko to želi da ispolji u svojim svakodnevnim delatnostima, vi ćete nastojati da živite u saglasju sa drugim ljudskim oblicima, sa biljkama, sa životinjama i sa samom planetom.

Istinska vera u Boga je ispoljeni izraz vere u Izvor svakodnevnih aktivnosti. Ta vera u Boga može biti bilo pojedinačno, bilo kolektivno iskustvo - dveju ili više osoba. Konačni cilj vere u Boga jeste da se stvari sagledaju iznad bilo kakvog fizičkog rituala ili stilizovanih religijskih oblika i da se razvije velika svest o celovitosti Univerzalnog Uma. Vera u Boga podrazumeva dosezanje stanja inter-dimenzionalne svesti, kako bi se potom ta svest koristila kroz misaoni proces u izražavanju pozitivne akcije. To je čin saglasja.

Ovakva pozitivna akcija može zaštiti baštenski tepih od cveća, isceliti detinju povredu, ali se i sa ljubavlju suprotstaviti uverenjima većinske grupe u neophodnost nasilja i jednom za svagda ukinuti moć nasilja. Meni je veoma teško da opišem kako izgleda anđeoska vera u Boga, jer sam ja svetlost božijeg izdanka, samo što nemam fizičko telo. Nikada nisam bio van te svetlosti, nikada nisam podlegao iskušenju tame. Kako onda, rođače moj, mogu da pomognem tebi koji si tako mnogo patio u negativnosti i bolu u pokušaju da se vratiš na sećanje svog istinskog stanja?

Mogao bih da objasnim da istinska vera u Boga omogućuje čoveku da premaši ono što mu se samo pred očima pruža i da "vidi" inteligencijom svog uma i inter-dimenzionalnom duševnom svešću ranije zapretenu stvarnost. Isto tako, mogu da ponovim da se vi sada krećete ka jednom unutrašnjem nivou Doba Buđenja, koje ima dva osnovna aspekta - linearni i spiralni. Ako svoj odnos sa planetom i svim što je ovde živo shvatiš na samosvojan način, sigurno je da ćeš postići intra-dimenzionalnu svest, a upravo je to onaj linearni aspekt, kao i da ćeš postići i spiralni aspekt, odnosno, inter-dimenzionalnu svest.

Linearno znači da sopstvenim očima nešto vidiš i da svoja čula koristiš povezujući to sa onim što si video, posmatrajući nešto što ti se čini daje stvarni predmet ili stvar. Linearno razmišljanje podrazumeva da svaki događaj shvataš u određenim koracima. Reč spiralni znači da stvar vidiš svojim očima i tu uključuješ i svoje poimanje ili shvatanje, da bi potom bio kadar da uočiš i druge mogućnosti samog predmeta i njegovo mesto u životnom sistemu. Spiralna energija te "otvara" za celinu svega.

Budući da je istinska vera u Boga kombinacija intra-dimenzionalnog i inter-dimenzionalnog, tako da oni na kraju postanu jedinstvena celina, razjasniću nešto detaljnije sve ove stvari. Međutim, ono što sve to sadrži na okupu jeste upravo vera u Tvorca. Obrati pažnju na moje reci, pomno me saslušaj, jer upravo u tvojoj primeni ove dve spoznaje možemo dozvoliti čovečanstvu da brzo krene putem više, četvrto-dimenzionalne svesti - a to je velika i potpuno nova mogućnost!

Neki ljudi možda na planetarne probleme gledaju samo na intra-dimenzionalnom nivou i samo joj na tom nivou i pomažu, ne povezujući to ni na koji način sa Bogom. Oni, dakle, ne ispunjavaju uslov poštovanja. Ostali, koji sebe nazivaju duhovnim ljudima, mogu reći da poštuju nebesko kraljevstvo, ali ipak ne čine apsolutno ništa da bi poboljšali i negovali planetu koja se našla u očajnoj situaciji. Njima nedostaje zahtev koji se odnosi na akciju. Istinska vera u Boga podrazumeva (poštovanje i akciju).

Kako ste vi u trećoj dimenziji, od vas se traži da stupite u direktnu vezu sa prirodom i svim živim što je sadržano u egzistenciji planete. Vi možete roditeljski ili duševno brinuti za sve aspekte života ovde, na Zemlji, samo tako što ćete u potpunosti shvatiti svaku stvar koja postoji i koja pomaže vaš opstanak. Zaista, na taj način možete postati više nego podstaknuti da sve to negujete i sačuvate od razaranja i štete.

Kroz intra-dimenzionalno razumevanje vi možete upotrebiti svoju duševnu percepciju da biste pogledali neko drvo i sagledali ga kao čvrsto telo, da biste potom unutar tog čvrstog tela videli ćelije i molekule i sve one sastojke koji čine jedno drvo. Ono ima grane, lišće i korenski sistem. Duša takođe može sagledati u dubinu samog jezgra i na taj način odati priznanje pojedinačnoj funkciji drveta, priznajući u isto vreme daje ono na planeti objekat koji ne služi samo za obezbeđivanje kiseonika drugim živim stvorenjima.

Prema tome, intradimenzionalna svest podrazumeva poimanje celokupnog života na Zemlji, kako biste bili svesni svakog živog bića na ovoj prelepoj i božanskoj tvorevini.

Molim vas da promislite ove informacije i da dozvolite svojoj duši da ispolji ljubav i naklonost prema ovoj Zemlji, koju domom nazivate.

Vaša duša shvata celovitost, jedinstvenost planetarnog postojanja na ovom prostoru, što znači daje reč o intra-odnosu svega, koji se ogleda u jedinstvu. U toj jednosti ogledaju se vitalnosti i povezanost. Pupoljak nekog cveta ne može postojati bez stabljike. Stabljika, opet, ne može postojati bez korena; korenu su potrebni voda i tle, da bi mu pružili sve neophodne sastojke za održavanje života.

Za ovaj proces rasta potrebna je ili sunčeva toplota, ili, kada je reč o onim živim bićima koja noću cvetaju, energija koja je u vezi sa Mesecom i njegovom noćnom svetlošću. Uistinu, počnite da iskustveno osećate planetu Zemlju i sve što na njoj postoji. Zemlja nije moj dom, ali sam duboko dirnut njenom lepotom i na taj način komuniciram sa njom. Uspostavite odnos i vi sa njom i negujte je! Onda ćete moći da poštujete i ona viša kraljevstva nefizičke stvarnosti koje nazivamo interdimenzionalni. Ovde su zvezdani višebojni talasi svetlosti i energije koji plove kroz kosmos, blistajući Božijom suštinom i igrajući na melodične tonove u solo ili horskom izvođenju. Poštovanje i priznanje vašeg zemaljskog doma u potpunosti vam omogućuje da pogledate gore i sagledate iznad površine planete tu molekularnu lepotu kosmičke energije.

Moje kraljevstvo je spiralno ili interdimenzionalno. To je mesto gde ja izražavam veru u Boga (poštovanje Boga) i svest o svetlosti. A vi se približavate buđenju sopstvenog duhovnog iskustva u vezi sa tom svetlošću. Ta čudesna mogućnost trebalo bi da vam donese neverovatan spokoj i radost.

Prema tome, sagledajte lepotu svoje stvorene duše, jer je ona u neposrednoj vezi sa neizrecivom lepotom kosmičke energije. Ovde, u Božijoj stvarnosti koja nam svima pruža energiju kako bismo imali spokoj i saglasje, postoji i ono što vi označavate rečju "kvalitet ljubavi"1.

Možete li zaustaviti svoju mentalnu aktivnost i predati se bogatstvu ljubavi - makar samo na jedan jedini trenutak.

Kako osećate ljubav?

Ovi interdimenzionalni izleti od ključnog su značaja za postizanje usklađenosti duše i inteligencije. U tom braku duše i fizičkog i leži i istinski ljudski izraz.

Postoji mnoštvo ljudi koji na najrazličitije načine izražavaju svoju veru u Boga. Mnogi priznaju postojanje nekog višeg bića, a neki zaista koriste reč Bog. ONI IZGOVARAJU SVOJE REčI: KAŽU DA SU VERNICI. IPAK, KAKO SE PONAŠAJU? Sigurno je da oni ništa ne preduzimaju za mir i spas planete!

Važno je da ono što kažete i ono što činite bude u saglasju. Medu njima mora postojati ravnoteža. Ako kažete da verujete u Boga, a ne vodite brigu o ovoj planeti, vaše su reci isprazne, jer vaša duša u tome ne učestvuje. Duša je energija koja želi da bude aktivna. U suštini, energija ne može da opstane ako ništa ne čini. Energija je životnost, a životnosti je neophodno da se izrazi. Stoga ako kažete da veruj ete u Boga, onda vrednost vaših reči mora biti ispoljena kroz ono što činite.

Vi se sada možda pitate - kako da dođem do interdimenzionalne svesti? Šta mi je činiti? Kako se i otvorenih očiju može meditirati, isto kao i zatvorenih i poluotvorenih očiju, predlažemo vam da se odlučite da meditirate otvorenih očiju i da primenite metod koncentracije. Mozak treba da utihne - to je priprema za meditaciju - ali će on ipak ostati budan.

Kao jednostavnu uvodnu vežbu koristićemo primer drveta. Molim vas da prestanete da čitate, dok ne budete stvarno mogli da pogledate neko živo drvo koje raste - ili, barem dobru fotografiju takvog drveta. Dok ga ne ugledate, nemojte nastavljati čitanje teksta.

Sada se koncentrišite i usredsredite svoju pažnju na lišće. Uočite oblik lišća, sve one žilice koje čine lisnu nervaturu. Ta nervatura pomaže da celokupna lisna površina bude ishranjena. Ako ima plodova na drvetu koje posmatrate, udubite se u način na koji plod raste i na koji je vezan za biljku. Ako je proleće, uočite kako cvate. Uočite svetlost na lišću. Ako je veče, možda ćete moći da uočite i mesečinu na lišću koje spava. Pogledajte sada kroz granje i lišće u nebo. Nebo je kosmički prostor i nije daleko. Vi ste u njemu; drvo je u njemu. Koncentrišite se do te mere da drvo gledate i kao predmet lepote i kao najbolji funkcionalni dizajn.

Možda znate nešto o fotosintezi i hemijskom procesu koji se odvija između ugljendioksida i kiseonika. Onda imajte na umu taj proces, jer biljke i drveće zapravo iznova prerađuju ono što vi izdahnete. Taj proces je samo jedna od nužnosti vašeg života. To je složeni proces i on sadrži mnoštvo nivoa i veza, jer ništa na vašoj planeti nije usamljeno. Umrli biste bez drveća i biljaka, bez njih bi uginule i ptice i životinje. Prema tome, broj drveća i biljaka mora biti uravnotežen sa brojem stanovnika. To izaziva džinovsku ne ravnotežu. Želite li da krajem ovog stoleća nosite gas-maske i živite pod veštačkim kupolama što će biti kazna (posledica) za vaše neznanje (uzrok)? Vi se zaista u tom pravcu krećete.

Što više budete naučili o botanici, biologiji, zoologiji i prirodnim naukama, to će vaše meditiranje otvorenih očiju donositi više priznanja, sve dok jednog dana ne postanete stalno meditirajuće biće koje je preko prirode u zajedništvu sa Bogom. Onda će vaše prisustvo biti sveto i vaša dela ljubavi i podrške biće rezultat vaše spoznate dominacije ili odgovornosti. Kada preuzmete odgovornost moći ćete da učestvujete u tom razgovoru sa svim živim bićima i na taj način ćete postići božansko jedinstvo.

Za sad, vaše duboko izražavanje brige može prouzrokovati bol, jer ćete uočiti do koje mere zagađenje nanosi štetu vazduhu koji udišete. Želećete isto tako da zaustavite istanjivanje ozonskog omotača, jer ozon nije ništa drugo do odbrana ljudi, životinja i biljaka od moćnih, a veoma štetnih ultraljubičastih zraka. Da li ste svesni da se bez zaštitnog ozonskog omotača mnogo brže može dogoditi da dođe do dehidriranja biljaka? Kako možete zadržati dovoljno slatke, za život neophodne vode za piće - a ona je potrebna svim životnim oblicima na kopnu - bez tog ozonskog štita? Hoćete li vi i drugi sačekati da vazduh postane još suvlji i da sve što živi oseti stravičnu žeđ?

U nekim zemaljskim istraživanjima potpuno se nepravilno tvrdi da je ljudima potreban samo izvestan broj santimetara biljnog sveta da bi mogli tokom meseca ili godine da dišu. Mi, međutim, naglašavamo da ta brojka funkcioniše samo teorijski, jer je vaš vazduh zagađen, a čist vazduh je životno značajan činilac za uspostavljanje i zadržavanje ravnoteže. Što više budete zagađivali vazduh, to će vam biti potrebno više zelenila - a nikako manje.

Izraženo ubrzanje vaše tehnologije i industrijalizacije, koja brzo koristi "prirodne" vazdušne izvore, ali ih nimalo ne nadoknađuje, dovodi do ozbiljne ne ravnoteže u procesu oksigenizacije.

Morate voditi računa o tome da treba uključiti sve cikluse koji obezbeđuju ravnotežu, i da smesta valja preduzeti nešto da bi se valjana ravnoteža vaspostavila. Kada dolazi do suptilnih promena u vazduhu i vodi (uključujući tu i slanu vodu) , ne mogu se uvek tako lako razlučiti opasne zone -sve dok se ne dođe do kritičnog nivoa. Stoga je važno da shvatite da dolazi do negativne promene, makar daje ona za vas nevidljiva. Danas, u vašoj sadašnjoj fazi industrijalizacije, više je nego neophodna pozitivna akcija.

Postoje hemikalije koje "jedu" atmosferu oko vas. Fluor-ugljenik je jedna od takvih najgorih supstanci. Reč je o hemikalijama koje izazivaju oboljenje mnogih biljaka i drveća. Drugde u svetu seča drveća se odvija neverovatno brzo. Proces fotosinteze tako biva ugrožen. Kao stoje već istaknuto, ako se sve to nastavi ovim razornim tempom, biće vam potrebne fizičke kupole u kojima ćete živeti negde na kraju veka, da biste na taj način bili zaštićeni od zagađene okoline i da biste obezbedili proces razmene ugljen-dioksid - kiseonik.

Da biste ponovo vratili u žižu intradimenzionalni aspekt svesti morate sa velikom pažnjom uočiti da sve "stvari" koje daju život i održavaju ga valja držati u ravnoteži. Dozvoljeni varijantni faktor iznosi samo 2 %. Kada dođe do negativne promene od 7 %, vi na taj način i sebe same i sve što na Zemlji živi ugrožavate ekstremnim promenama. Budući da se te promene odvijaju ciklično, dakle međusobno povezano, ne smete se usuditi da izazovete drastične promene u prirodnom funkcionisanju bilo čega. Stoga, sebe morate sagledati kao deo intradimenzionalnog života na vašoj planeti, i morate voditi računa o tome. Ako kažete da ste prosvetljeni ili da vodite brigu o Zemlji, a ne dosegnete ovo prošireno poimanje i ne delujete u skladu sa njim - onda niste ništa drugo do neko ko laže.

Prema tome, da biste znali da istinski verujete u Boga i da biste na taj način iskustveno osetili pravu veru, morate biti otvoreni za životodajnu energiju koja stiže odozgo, izvan fizičke ravni vaše egzistencije i morate istovremeno voditi brigu o svemu što se smatra prirodnim. Dok negujete sve životne oblike i fizičku planetu - istinski želeći da oni trajno postoje i da u celosti izraze sve svoje mogućnosti - vi ispoljavate istinsku veru u Boga. Nemojte nikome i ničemu nanositi štetu. Pružajte pomoć. Budite uistinu humani i uzimajte u obzir sve životne smernice. Konstruktivno koristite faktor slobodne volje, i slobodnog izbora.

Duhovni čovek je u vezi sa dušom. Vaš duhovni aspekt je kadar da opaža i ima i zemaljsku i kosmičku stvarnost. Duhovnost je opažajna analiza onoga što duša vidi ili oseća. To opažanje može biti usko, široko, ograničeno ili neograničeno. Može biti ograničeno samo na područje u električnom polju organizma čoveka kao pojedinca, a može s druge strane biti široko koliko je široka i vaseljena. Ono može premašiti površinu planete, spoznati sunčev sistem i sagledati galaksiju kao deo vaseljene. Istinski duhovni čovek je interdimenzionalan.

Prema tome, interdimenzionalna svest jeste put kojim vi ljudi stupate u kontakt sa božijom suštinom i izražavate je. Kako je vaša duša smeštena u fizički oblik, ona može opažati i telesnu i planetarnu fizikalnost u svom području. S druge strane, međutim, ona može da se uzdigne iznad tog nivoa do dodatnog opažanja dimenzija izvan trodimenzionalnog sveta. Duša je ta koja vidi i komunicira sa svim bićima van fizičkog nivoa Zemlje, ali ona mora komunicirati preko mozga tela u kome postoji.

Većina čovečanstva danas ne koristi sposobnost koju mozak poseduje - sposobnost da bude interdimenzionalan; to se ne koristi zbog takozvane pomerene svesti. Međutim kada u potpunosti koristi ovu sposobnost duša ima apsolutnu moć koja joj dozvoljava da stupa u međuodnose sa celokupnom egzistencijom. Ona može ostvariti odgovornost u okviru svog fizičkog postojanja u odnosu na sve stvari koje postoje, žive i nežive, vidljive i nevidljive. Tako recimo, interdimenzionalna svest omogućuje čoveku da sagleda moju stvarnost i anđeoska bića u njihovim brojnim kvalifikacijama. Ona vam omogućuje da shvatite kako Bog postoji i da vi, kao duša, postojite i izvan svog fizičkog tela. Prema tome, možete spoznati večni aspekt života.

Postoje životni oblici koji imaju inteligenciju i životnu energiju, ali nemaju duše. (Videti u knjizi Kosmičko otkrovenje).

Vaše ćelije i fotoplazma neprestano dobijaju električni naboj kosmičke energije. "Stvar" koja povezuje nameni, mozak, sva čula i telesne funkcije jeste duševna energija koja u vama pulsira. Kada usredsredite svoju pažnju na tu duševnu energiju i kada ste ispunjeni voljom za progresivne promene, ona na to potvrdno odgovara i daje vam više energije. Duševni energetski naboj se takođe povećava u onoj meri u kojoj se ona više upotrebljava. Sto je više koristite, to je duša srećnija.

Razume se, duševna energija se može ukloniti iz svog omotača - tela. Ona je višedimenzionalna u svojoj sposobnosti zakretanje, opažanje i postojanje. Trodimenzionalna gustina fizičkog oblika nije stvarnost.

Vazduh u sobi je isti kao i vazduh van sobe onog trenutka kada se uklone zidovi (ukoliko nije zagađen). Sada za trenutak zastanite i pogledajte kroz prozor. Osetite to interdimenzionalno poimanje egzistencije van ove planete.

Ova informacija vam objašnjava kako usmerena energija stiže na Zemlju. Molim da to pročitate i povezete sa ilustracijom: "Kosmički kompas".

Kosmički kompas čine dve prečage u obliku slova A. U centru je krug, kako je to prikazano na uvećanom dijagramu.

Interdimenzionalna svest je usmerena ka Zemlji sa jednog ili svih nivoa iznad nje - dakle, usmeravanje se vrši naniže. Vi ste, s druge strane, kadri da spoznajete nagore kroz istu tu energiju sve do 7.nivoa. Iznad 7. nivoa potrebno je da pribegnete preciznijem fokusiranju. Kako se vise uzdižete u svesti, neophodno je da imate usredsređeniji fokus, dok ne dođete do tačke gde se nalazite u svesti. U tom trenutku postižete istinsko osećanje znanja i unutrašnjeg spokoja. Najviši nivo energije usmerene nagore se onda u celosti nalazi u Univerzalnom Umu i imate osećaj da ste blizu Bogu.

Postoji 12 delova kompasa: spoljni krug, osam energetskih snopova (ruku), jedan unutrašnji krug i igla - to je fokusirana energija. Osnovna tačka igle nalazi se u čvrstoj masi Zemlje tako daje sama planeta svesna energije.

Svrha dijagrama na kome je prikazan kosmički kompas jeste da vam pomogne da shvatite kako pojedinac može imati svest o duhovnim bićima, Bogu, kao i posebnim vibracijama koje su fokusirane na Zemlju.

Ako primenimo koncepciju po kojoj je Bog na 24. nivou, a Veličanstveni Zraci na 22. nivou, molim vas da shvatite da oni mogu kada žele, usmeriti ideju ili fokusiranu energiju na površinu planete.

Slika 2.

Na osnovu uputstva ili instrukcije sa 24. ili 22. nivoa - a možda i sa oba nivoa - ostala bića, kao što su arhanđeli, takođe mogu unositi ideje u tu fokusiranu energiju. Fokusirana energija može biti usmerena ka nekom konkretnom mesni, osobi ili objektu. Kontaktna "tačka" otvara vrata percepcije za interdimenzionalnu svest i omogućuje vam da sagledate i to više kraljevstvo.

"Ruke" kompasa su meridijani koji nose energiju u šire polje. Često se ovaj kompas koristi u okviru jednog većeg, istovetnog kompasa, da bi se utvrdila konačna tačka na planeti.

Usmerena interdimenzionalna energija nije po sebi kosmička energija. Kosmičku energiju pojačava životnost namere sadržane u električnoj struji. Ona tako koristi kosmičku energiju da prenese namere u neko konkretno područje.

Specijalna energija se stvara kada jedno biće ili grupa bića imaju specifičnu nameru koja treba da bude usmerena ka planeti i njenim stanovnicima.

Svako biće, pa makar to bio i Srebrni Zrak, počinje tako što koristi jedan veći kosmički kompas na istinski vaseljenskom nivou, pa onda u okviru tog kompasa odlazi do manjeg, da bi iznašao kvadrant, a onda još manji u onom pređašnjem kosmičkom kompasu da bi iznašao planetu i/ili područje.

Električna energija, radio, televizijska i mikrotalasna energija takode su primeri ove nevidljive interdimenzionalne sile. Ta sila za koju nam se čini da ima više oblika, različite osobine ili karakteristike, zapravo je jedina sila koju nazivamo kosmičkom energijom; ona samo ima mnoštvo primena.

Trag iskre vaše stvaralačke duše može se pratiti sve do Boga i te energije. Kako se energija nastavlja, njena stalna iskra se još uvek nalazi u vašem fizičkom životnom obliku guste telesne supstance.

Ta božija iskra još uvek sadrži kosmičku energiju, čak i kada je uklonimo iz njenog "doma" ili zgusnute telesne strukture. Budite sigurni da vaš istinski duševni identitet ne zna za smrt!

Postoji jedan deo mozga koji ljudi danas ne koriste, a koji zna i poima interdimenzionalne svetove. U suštini, to razumevanje je ugrađeno u vaš organizam. Vi ste već opremljeni za to i potrebno je samo da to ponovo "proradi". Oslanjajući se na sopstvene sposobnosti kao čulno fizičko biće, doveli ste do toga daje viša spoznaja uspavana, jer je nedovoljno korišćena. Da biste započeli proces buđenja, vežbajte na onom primeru drveta i lišća o kome smo ranije govorili.

Treba li ovo da u nekoliko reci detaljnije obrazložimo? Interdimenzionalna sposobnost postoji u svakom Čoveku, mada se ona u ovom trenutku ne koristi. Vi na svojoj planeti imate vidovnjake koji su kadri da vide energiju izvan ili iznad fizičke gustine. Vi to obično nazivate nevidljivim, ali ima ljudi koji mogu da vide na nivou 4. dimenzije i da posvedoče postojanje bilo duhovnih oblika, bilo nekih od nas, anđeoskih bića. Razvoj ove sposobnosti ne mora nužno učiniti čoveka svecem; reč je samo o iznijansiranom korišćenju sposobnosti koja je zapretena u svakom Čoveku. Kada shvatite daje to "normalno" otvorićete se za razvoj te sposobnosti.

Ako poželite da razvijete ovu sposobnost koju posedujete, potrebno je da usporite mentalnu aktivnost mozga, da biste postali svesni svog fizičkog tela izvan svog disanja. Potrebno je da osetite funkcionisanje svog pulsa i da ga istovremeno čujete. Onda kada budete svesni samog pulsa, počnite da dovodite u rezonancu taj puls sa ritmom svega što je oko vas. Kada se na taj način umirite, čula iskustveno doživljavaju poruku što im je upućuju sjedinjeni srce i duša. Puls se prilagođava svemu oko sebe i na taj način postaje pulsirajuća rezonanca sa životom. Tako u pulsu postoji jedinstvo. Postoji i jedinstvo u vibracijama. Ranije sam već rekao nešto o tome, ali ovo iskustvo sa slušanjem sopstvenog srca omogućiće vani da iskustveno doživite čitav jedan novi svet. Ceo život je usklađen u svom postojanju. (Upravo zbog toga insistiramo da prestanete da se poigravate vodonikom, nuklearnim i atomskim supstancama, sve dok ne budete postigli pravi intenzitet duše i namere da tu energiju na ispravan način koristite.)

Svaka istinska misao (uzrok) vraća se natrag (posledica) i sadržana je unutar ove planete; prema tome, sve misli, energija i pozivi na mir moraju biti istaknuti u jednom jedinom, jasno usredsređenom i ujednačenom trenutku. Vaše srce i vaša duša mogu osetiti mir, a vaš intelekt to ne može, jer mozak ima drugačiju funkciju. Uostalom, ovaj podatak ste još odavno mogli da nađete u svojini biblijskim spisima.

Ova spoznaja duše i srca - spoznaja interdimenzionalne vere u Boga, samo je proširenje dubljeg, suštinskog poznavanja Boga, ljubavi za njega, za stvaranje i život. Upotrebite svoje srce da čujete i osetite, jer čete tako osetiti čistotu u svojoj veri u Boga. Nije nimalo slučajno daje vaše srce ključ za veru u Boga, jer ona prava energetska baterija, vaša duša, nalazi se u vašem ljudskom telu - i to u grudima. Duševna svest pokreće se u mnogim dimenzijama, čak i onda kada slušate ritani i cikluse života u fizičkom vidu - dakle svojim srcem. Vi ste čudesna tvorevina. Nemojte uništiti mogućnost koja vam se pruža da u potpunosti iskustveno osetite to što jeste i da to izrazite.

Tokom vaše civilizacije, bilo je nekih posebnih ljudi koje ste smatrali velikanima ili svecima. Mi iz anđeoskog kraljevstva više puta smo radili sa njima. Oni koje vi nazivate duhovnim vodama hodali su upravo ovom Zemljom i učili kako da izraze ravnotežu između duše i tela - onako kako i vi to činite. Duhovnog učitelja ne treba bogotvoriti, čak i onda kada je doživeo prosvetljenje; međutim morate ga poštovati kada se vama bavi kao učitelj i vodič u ovo Doba Buđenja.

Kako su ovi učitelji imali tela u prošlosti, za vreme svojih zemaljskih života, oni su dobro shvatali ljudsko ponašanje, možda i bolje nego što ja to mogu, ali ipak svako od nas ima određenu ulogu u obavljanju ovog sadašnjeg zadatka. Ti prosvetljeni ljudi pomagali su čovečanstvu tokom mnogih vremenskih eona, u vreme kada je vaša svest bila na najnižoj tački. Oni su bili veliki propovednici i učitelji i primeri ispravnosti koji su održali u životu spoznaju Boga i nadu -dakle ono što je prisutno i u najtežim vremenima i na najgorim mestima. Izražavam priznanje tim učiteljima kada danas govorimo o darovima koje su Zemlji doneli.

Na ovu planetu je svaki od tih velikana došao sa velikom duševnom željom da isceli izranjavljenu Zemlju i njeno negativno stanovništvo. Došli su ovamo iz istinske duševne želje da oslobode svoje uspavane sunarodnike od dugotrajnih zlosrećnih avantura i da ih povedu iz učmalosti u blistavo izražavanje božije suštine.

Oni su stigli ovamo kao kapi ljubavi; svaka od tih kapi blistala je svetlošću duge u tamnoj noći ljudskih duša.

Njihovo prisustvo je često bivalo ignorisano, o njemu se nije vodilo računa, čak su mu zlo i bol upućivali, kao i izazove. Ponekad se na kraju sve svodilo na konačno ubistvo. A zbog čega su onda ti ljudi istrajavali? Oni su znali nešto što vi morate da naučite i morate u potpunosti da ispunite. Ljubav sve leci.

Neki su to izražavali utemeljeno dubokom filozofskom mudrošću. Drugi su iznosili jednostavne smernice, pune ljubavi, koje imaju ogroman emocionalni uticaj. Oni su stigli u sve kulture, u svim vremenskim periodima karakterističnim za Zemlju, posebno onda kada su većini bili potrebni i kada inje većina pozivala.

Ponekad su im anđeli pružali podršku i pomoć, kako bi njihova ljubavna svetlost ostala u životu i kako bi mir ostao smisleni izbor. Kao što sam vam rekao, zahvaljujući arhanđelu Mihaelu i Gabrijelu, i posebno Rafaelu, ta vera je ostala u životu, čak i za vreme kobnog bujanja ljudske nejednakosti, zahvaljujući predvodnicima Zemlje koji su verovali da vi niste ništa drugo do uspavani Hrist. Učitelji o kojima je reč imali su nešto stoje svakome od vas danas tako očajnički potrebno - veru... veru... veru.... Svaki učitelj je verovao, i to sa nepokolebljivom izvesnošću u Božiji plan za mudrost i ljubav, koji treba da budu uravnoteženi i povezani u veličanstvenom fizičkom savezništvu na ovoj planeti, u ovom sunčevom sistemu i u ovoj galaksiji. Bez tog trajnog nastojanja i opredeljenosti za vas, vaša istorija sigurno ne bi imala do dana današnjeg otvorena vrata za ovaj veliki trenutak vašeg buđenja. Duhovni učitelji svili vremena i mesta poštovali su vas, voleli vas i verovali u vas. "Molim vas da ne učinite ništa manje! Naime, čak i mi iz anđeoskog kraljevstva došli smo ovamo da vas pozovemo da se u duši setite lepote i harmonije koja zapravo jedina postoji. Sada vas najljubaznije molim da još jednom zastanete i da stišate svoj um. Osećajte kako vam pulsira srce.

Prilagodite svoj puls ritmu planete i svih oko nje, kao što su Isus Hrist, Buda, Krišna i mnogi drugi koji su vam služili uz najveću brigu. Osećajte njihovu samilost i izvesnost da ste voljeno biće, da ste mudra i duša puna ljubavi, koja uistinu zaslužuje da bude domaćin Božijoj svesti.

Osetite to.

Spoznajte to.

Odložite knjigu za trenutak i budite potpuno mirni. Budite potpuno mirni i znajte da ste večna svetlost.

Sada, kada nastavljamo ovo druženje, želim da razjasnim nekoliko metoda koje su koristili vaši veliki učitelji da bi probudili uspavane zemaljske duše. Mnoga različita bića učestvovala su u obnovi i vaskrsavanju čovečanstva i Zemlje, ali ste sada vi jedini koji treba da proširite naše temelje mudrosti i ljubavi. Vi imate energiju Boga i Veličanstvenih Zraka da ubrzate Kristovu svest koju takođe sadržite u sebi, da biste postigli planetarni mir.

Baš kao i u prošlosti, mogućna je komunikacija iz duhovnog i anđeoskog kraljevstva. Propovedništvo, vizionarstvo, snovi, molitve, meditiranje, kontemplacija, prirodna lepota, osveženje muzikom, veličanstvo umetnosti, smeh i radost i ljubav - sve vam to pomaže u ovom rastu i proširenju događaja koji planiramo. Koristite ih mudro, uz neophodno razaznavanje, moć i jasnoću, sve do onog dana kada više uopšte neće biti potrebno da upotrebljavamo reci i kada ćemo biti zajedno, u spokoju koji će premašivati tišinu. Ali, sada treba da govorimo o vašim sadašnjim mogućnim kontaktima sa duhom, i to mnogo podrobnije i istraživački.

Proročanstvo: Proročanstvo je poruka upućena od viših duhovnih uticaja, kako bi se podstakle pozitivne promene u ponašanju stanovnika Zemlje. Budući daje za ovakvu vrstu proročanstva potreban pojedinac koji će preneti poruku i oni koji će je primiti, koristi se reč propovednik. Kako je zabeleženo u vašim istorijskim dokumentima, mogu postojati dva tipa propovednika.

U prvu kategoriju svrstavamo one koji kanališu ili dobijaju informacije preko vizija, snova, telepatskih kontakata ili neke kombinacije svega toga.

Vizije: Vizija je suštinsko čulno iskustvo koje može, ali i ne mora, da obuhvati telepatiju. To je veoma moćan trenutak koji telo iskustveno oseti sa velikim emocionalnim nabojem. Onaj mali broj ljudi koji su ikada imali vizije gotovo nikada ne može da zaboravi to ogromno energetsko iskustvo. Oni koji imaju vizije čuvaju to svoje sećanje kao dragocenosti u svom svesnom pamćenju. Vizije se obično pojavljuju u trenutku kada je izuzetno hitno da se preduzme kakva akcija - bilo u životu onih koji imaju vizije, bilo u životima njihovih bližnjih.

Snovi: Poruka u snu javlja se u stanju telesnog odmora ili spavanja i to je jedna posebna vrsta vizije, u manjoj meri čulna (telesno iskustvo), a u mnogo većoj meri telepatska (mentalna), u samom mozgu. Ta poruka može predstavljati očišćenje u emotivne svrhe ili pak do te mere slikovno izražena u pomnom prikazivanju detalja da čovek koji je oseti iskustveno veruje daje reč o stvarnosti koja će se čak možda i dogoditi.

Telepatija: Telepatija je mentalna komunikacija u kojoj se koristi misaona energija da bi se uputila ili primila kakva poruka. Kada vi na Zemlji dobijete telepatske komunikacije od nekog iz našeg kraljevstva, obično iskustveno osetite neku sliku "svetlosni paket", uz propratno objašnjenje i naglasak koji čini da vam izgleda kako se sve to može i čuti... ili jednostavno biva reč o velikom spoznavanju koncentrisanom u samom mozgu. Ova komunikacija ne zahteva fazu spavanja, kao stoje slučaj sa snovima. Do nje normalno dolazi u onome Što nazivate povišenim stanjima kao što su meditiranje, kontemplacija, molitva ili spokojni trenuci ćutanja.

Viša ili čista telepatija javlja se onda kada pojedinac ne unosi nikakvu okolnost vezanu za sopstvenu ličnost u informaciju koju prima, i koristi samo potonju analizu i razaznavanja u ispitivanju njenog čistog sadržaja. Danas, kada tako velikom broju ljudi biva upućeno tako mnogo informacija, postoje izuzetno velike razlike u čistoti poruka izazvane mešanjem same ličnosti ili tumačenjem u skladu sa čovekovim namerama. Drugi ključni tip proročanstva događa se onda (to su zaista veoma retki slučajevi) kada se prosvetljeni duhovni učitelj vrati na Zemlju, sa osnovnom svrhom da bude propovednik. Od rođenja, ili kasnije tokom svog života, jedan takav čovek je kadar da zadrži pojačano energetsko polje velike mudrosti i da samim tim drugima izuzetno i neuobičajeno jasno prenese određene informacije. Mnoga verska učenja iz istorijskih perioda na Zemlji bila su usredsređena upravo na proročanstva takvih pojedinaca.

Konačno, u sasvim retkim prilikama, nekim pojedincima se pojavljuju anđeoska bića, da bi im prenela poruku koja je od neposrednog značaja - bilo za tog pojedinca - bilo za više ljudi.

Naša iskustva sa ovom metodom su veoma komplikovana, jer je čovek sklon da takvo iskustvo označi ili kao poremećenost uma ili da ga potpuno negira. Kada naš kontakt urodi pozitivnim odgovorom i akcijama, pojedinac ili članovi grupe u društvu mogu da se suprotstave ili da pribegnu odmazdi. Mogu se pojaviti oni koji će primaoce poruke optuživati za svetogrđe ili krivotvorenje činjenica. Mi ne želimo nikakva nova spaljivanja veštica, koja bi možda mogla biti izazvana zbog nekih naših anđeoskih poruka - to se više nikada ne srne dogoditi u istoriji čovečanstva.

Ima mnogo slučajeva anđeoskih kontakata i propovednika u vašem biblijskom učenju. Čak i u novijim vremenima bilo je važnih poruka kao što je recimo bio onaj događaj kada se energija Bogorodice pojavila noseći informaciju nevinoj deci za koju niko nije mogao da pomisli da su sišla suma.

Ako neki oblik ispovedanja vere u Boga, oblik crkve, institucije ili način verskog ponašanja proističe iz bilo kakve vrste propovedništva o kojoj smo ovde govorili, molimo vas da shvatite da su takvu reakciju stvorili ljudi iz vaše dimenzije. Tumačenja, dakle, potiču iz vaših sopstvenih opažanja. Mi nikada nismo rekli ljudima da treba da začnu kakvo novo versko učenje.

Nasuprot tome, naše je mišljenje da je institucionalizovanje brojnih pojedinačnih religija odvojilo ljude od ljudi, umesto da sve ljude poveže sa Bogom i planetarnim mirom. Postoji zajednička životna pređa ljubavi i mira za koju se nadamo da ćete je sagledati i u potpunosti primeniti na osnovu svih informacija koje vam donesemo u Dobu Buđenja. Istinska slobodna volja i vera u Boga, uz duhovnu primenu ili akciju, pravi je izazov za vašu civilizaciju.

Tražili smo od vas da ispoljite brigu za planetu i sve što na njoj živi, i da iznad svega volite i poštujete Boga. Pa ipak, nijedna vaša crkva, nijedan vaš verski obred, niti uverenje nisu uspostavili i održali onaj mir koji mi od vas tražimo. Šta se onda može učiniti? Nećemo od vas tražiti da prekinete svako sadašnje ispovedanje vere, ali zaista zahtevamo ozbiljno procenjivanje i vrednovanje sadašnjih duhovnih stavova i ponašanja. Šta se u vašem životu može prilagoditi, kako biste u potpunosti usredsredili svu moć na miroljubivo življenje?

Da li ćete se menjati ako to bude potrebno?

Kako ćete to činiti? Naime, kako je već istaknuto, vi imate planetarnu obavezu uspostavljanja mira i tu nema nikakvih izuzetaka.

Duhovne vrednosti su vaši kameni-temeljci mira. Svi vi koji kažete da verujete sada morate izraziti svoju veru. Dobro me čujte. Ako bi svi oni koji kažu da vole Boga i da žele mir to i sproveli u delo, mi bismo brzo mobilisali oko 1/3 ukupnog broja stanovnika planete i svi bi oni izrazili snažno usredsređenu nameru. To bi pružilo podsticaj koji vam je potreban i predstavljao bi osnov za ogromnu prednost!

Mada misao ima mogućnost da dovede do pozitivnih pramena, ona takođe može izazvati konflikt u mnogim ljudima, jer su oni već stekli otpor prema promenama. Proces navikavanja i neprimernog korišćenja slobodne volje prava je zla kob vaše planete. Načelo "Stotog majmuna", kako vi to zovete, može da funkcioniše zbog toga što misao svakog pojedinca ili životinje zaista odlazi u lokalnu, globalnu svest. Ona čak može premašiti eter Univerzalnog Uma. Svi životni oblici, prema tome, imaju mogućnost da koriste istu tu ideju ili misao na bilo kom od tih nivoa.

Kada čovek ili životinja koriste svoju misao dobronamerno ili negativno, ostali mogu uočiti rezultantnu akciju, mogu se odlučiti da primene istu tu ideju ili da se ponašaju potpuno suprotno njoj. Nije, međutim, istina da svi ljudi i sve životinje dobijaju istu misao. Najveći deo ponašanja je naučen ili modelovan. Kada je onaj prvi majmun dobio ideju o opranom krompiru od Univerzalnog Uma i počeo da se ponaša na novi način, ta pozitivna misao je vraćena natrag u globalnu svest. Svi ostali majmuni su mogli da dobiju tu ideju, čak i na različitim mestima, jer je ta misao vibrirala nautvrđenoj frekvenciji za životinje koju svi majmuni mogu da koriste. (U suštini, valja naglasiti da se frekvencija za životinje razlikuje od frekvencije za ljude.) Da je drugi majmun bio u neposrednoj blizini, on je to mogao da sledi, ili da direktno prihvati primer, to jest način na koji je počeo da se ponaša prvi majmun i tako bi shvatio kako je pranje jama od peska popravilo ukus biljke.

Neki drugi majmun na udaljenom ostrvu očigledno nije mogao da koristi ovo direktno preuzimanje primera, ali je mogao da iskoristi misao koja je bila sadržana u globalnoj svesti i da na taj način oponaša onog prvog majmuna ili majmuna broj dva i njihovo ponašanje. Posebno naglašavamo izvanrednu mogućnost koju ovo pruža, ali koliko je drugih majmuna izmenilo svoje akcije zbog te ideje ili zbog izmenjenog modela ponašanja? Nažalost, većina ih nije učinila ništal

Ovaj primer pokazuje samo jedan deo problema sa kojima se vi ljudi suočavate, jer u trenutku kad neki pojedinci misle pozitivne misli, drugi pojedinac misli negativne misli. Majmuni koji nisu odgovorili jednostavno su bili nesvesni; oni se nisu suprotstavljali ideji o pranju hrane. Vaša globalna svest sadrži i jedan i drugi pol, tako da tu odmah postoji i otpor. Ako je broj u grupi isti, onda ne može doći ni do kakve promene. Grupe ljudi koji razmišljanjem sprovode akciju unose energiju kretanja u sam proces razmišljanja i podstiču misao da krene napred i to mnogo silovitije. Na taj način postiže se veći uticaj.

Ako sedeći mislite kakvu pozitivnu mirovnu misao, a potom ustanete i bavite se drugim akcijama koje nemaju nikakvu direktnu vezu sa vašom mirovnom mišlju, te druge akcije takođe u svojoj osnovi imaju misli i nose misli sa sobom. Stoga vi smesta slabite onu prethodnu pozitivnu mirovnu misao, jer niste do kraja sproveli njenu nameru, pre no što ste krenuli da se bavite nečim drugim.

Ako bismo na sve to primenili razum, videli bismo da su vašem planetarnom stanovništvu potrebne milijarde ljudi spremnih da pomažu miru da bi se istinski održala bilo kakva ozbiljna mirovna promena zahvaljujući takvim aktivnostima. Vi bez akcije ne možete izraziti svoju misaonu želju -(ili želje).

Ako odete do svog automobila, otvorite vrata, uđete u njega i sednete i počnete da razmišljate o uključivanju motora, ništa se neće dogoditi. Tek kroz akciju - dakle tek kad stavite ključ u bravu, okrenete ga i počnete da vozite automobil, uspostavlja se električna veza.

Energija je život. Odsustvo energije je fizičko pražnjenje. Primena energije predstavlja akciju. Akcija izražava život. Potrebne su nam, razume se vaše mirovne misli, ali same po sebi, izolovano, one vrede mnogo manje od ideja sprovedenih u delo.

Razume se, vi razmišljajte mirovno. To je prvi korak. A onda učinite i korak dalje - sa mišljenja pređite na primenu. Sada se od vas zahtevaju oba aspekta ovog mirovnog procesa. Molim vas da prihvatite ovaj zov arhanđeoske trube koji je do te mere životno značajan da ja gotovo nemam reci kojima bih mogao da ga u dovoljnoj meri naglasim.

VERA U BOGA NA DRUGIM MESTIMA

UNUTAR GALAKSIJE

Zbog toga što ispitivanje drugih mogućnosti i eventualnih rešenja može biti od koristi, dozvolite mi da vam iznesem jedan galaktički primer vere u Boga koji veoma dobro funkcioniše u vašoj vaseljeni. U suštini, on se, otkako se pojavio, suprotstavlja svekolikoj negativnosti. Samo zarad istraživanja, prokomentarisaću iz ovog područja životne modele koji su nekima od vas već poznati. Mislim na vaše rođake, Plejađane.

Za njih je vera u Boga postala stanje svespoznaje ili prihvatanja Tvorca kao pravičnosti, jednakosti, mira, ravnoteže i sklada. Njihovi životi su zapravo model pesničkog ritmičkog grupnog ponašanja koje sadrži brigu za planetu i sve što na njoj živi. Oni ne ubijaju ni mislima ni delima.

Kako se zbog masovnog duhovnog neznanja i zloupotreba i zbog bezbrojnih obreda koje su institucionalizovale različite religije istinska vera u Boga retko vidi na Zemlji, vi se morate poboljšati i popraviti. Stoga vam objašnjavamo proces Plejađana samo kao primer na osnovu koga se može videti kako je čistotu vere u Boga odabrao i održao gotovo svaki pojedinac.

Na Plejadama, pojedinci na sledeći način uspostavljaju i održavaju svoje osećanje veze sa Bogom. Prvo, u svakom domu pojedinac (a to važi i za duhovnu zajednicu u koju se udružuju) odabire vreme za miroljubivu kontemplaciju. Drugo, izgradili su izuzetne duhovne građevine u vidu kupola, gde se u unutrašnjosti koncentriše svetlost duge; u njima se u isto vreme može okupiti mnoštvo ljudi. Treće, oni su takođe kadri da osete Božije prisustvo van svake izgrađene strukture ili zdanja - u onome što biste vi nazvali prirodom. Drugačije rečeno, bez obzira na to gde se čovek trenutno nalazi, on ima tri načina da se meditacija ili kontemplacija odvijaju pozitivno.

Kako oni to čine? Jednostavno se umire u sopstvenoj ličnosti, čime utišaju električno polje oko sebe. Za sve životne oblike oni kažu da su im to "prijatelji" i otvoreno će učestvovati u svakom grupnom iskustvu duhovnog slavlja. To unutrašnje i spoljno svrstavanje omogućuje da se duševna svest uzdigne iznad svih spoljnih fizičkih objekata i postane deo Univerzalnog Uma. Ovde istinska budnost snabdeva energijom pojedinca i pomaže da se održi izvesnost kako je sve što postoji, uključujući tu i njihov sopstveni život, bezbedno sadržano u kosmičkoj energiji.

Razume se, postoji tu još mnogo toga. Reč je o tihoj i predanoj opredeljenosti za čistotu, grupnu brigu i poštovanje Boga-uostalom, to je i krilatica Pejađana. Uočio sam da oni nikada nisu bez Boga (ili dobra) u svojim delatnostima. Vama želimo to isto! Preporučio bih da ovu informaciju promislite tek kada sami zaključite daje za to došao pogodan trenutak. To vam ne nudim kao rešenje - reč je samo o primeru. Snažan odnos Plejađana sa Bogom i njihovo stalno stanje vere u Boga omogućilo im je da se suprotstave svekolikoj negativnosti koja je ikada bila uneta u svest tog područja. Pretpostavljam da je upravo to bio glavni razlog zbog koga je arhanđeo Mihael još odavno doveo dobrovoljce iz tog područja - u onom trenutku kada je vaša planeta bila spremna za ispoljavanje brige.

Na vašoj planeti, s obzirom na ogroman broj stanovnika koji na njoj žive, neophodni preduslovi su vera u Boga i spremnost da se poštuju lokalna pravila ponašanja i zakoni i to na pravilan način. U drugim planetarnim sistemima, gde sva bića istinski poštuju i vole Začetnika svega živog, ne dovodeći tu svoju veru uopšte u pitanje, retko se sreću pravne norme, već preovladava duhovno znanje. Tamo gde se sopstvena volja često zloupotrebljava, kao stoje to danas slučaj na Zemlji, norme, pravila i zakoni su uistinu neophodni. Ovu informaciju vam iznosim samo zarad jasnoće i neke vrste neprekidnosti.

Uočili smo da kada se na Zemlji dogodi da jedan čovek ubije drugog čoveka, vi imate brojna objašnjenja u pogledu ubilačke namere ubice. Vaši sudovi ispituju različite "specijalne" okolnosti i kaznu koju bi s tim valjalo izreći. Vi u svojim molitvama tražite i savete o smrtnoj kazni i o posledicama ubistva, smatrajući daje reč o verskom pitanju.

Morate shvatiti da u ljudskoj inteligenciji postoji onaj trenutak znanja kad se donese odluka da se neko ubije. Pojedinac stvarno donosi odluku da nekoga liši života. Možda je to samo sekund u vašem opažanju, ali je to ipak odluka. Ne postoji nijedna akcija o kojoj odluka nije doneta u samoj inteligenciji. Čak i oni koji su napadnuti moraju doneti odluku, o tome da li će se braniti i njima se to obično prašta, stoje potpuno u redu u većini slučajeva.

Vaš najinteresantniji izgovor za ubistvo je poremećenost uma. Poremećenost uma ili ludilo nije ništa drugo do mnoštvo misli koje žele da se izraze ili da se u istom trenutku prevedu u akciju. Umesto da se usredsredi na jednu aktivnost i završi njen normalni sled - misao pa akcija - mozak u isto vreme sadrži mnoštvo misli. Normalno je da onda dolazi do pometnje. Morate se setiti da sve što se zbiva u misaonom procesu praktično upućuje poruku čulima i fizičkom telu, da bi ovi preduzeli neku akciju. Ako čovek trenutno promišlja pet misli, makar one bile i nepotpune inteligencije, u istom trenutku radi sa pet ideja. Poruke za akciju ili ponašanje u skladu sa tim idejama upućuju se ostatku mašinerije u istoj sekundi. Ludilo je zapravo kratak spoj u misaonom procesu, jer nema nijedne stabilne misli ni koncepcije na koju bi se čovek mogao osloniti. Podsetiću vas da smireni i nevini nemaju nikakvih mentalnih pometnji.

Pa ipak, kada jedan čovek drugom čoveku oduzme životnu energiju, u čitavoj toj složenosti pojedinca postoji trenutak sveznanja. Bez obzira na to do kakve je pometnje došlo u inteligenciji, postoji trenutak kada se čini da se večnost zaustavlja. U tom trenutku pojedinac donosi odluku da li će nastaviti svoju akciju ili će je prekinu ti. U svakom pojedincu postoji sposobnost da prekine destruktivnost. Čak i trenutak da se i dalje ide putem razaranja drugog čoveka donosi se na osnovu izbora.

Zbog čega je to tako?

Ovo odvraćanje nasilja je sposobnost koja je ugrađena u inteligenciju, mozak i dušu, tako da nikada nema opravdanja za čin ubistva. Ubistvo se uvek čini svesno, a hotimično uništavanje ljudskog života je veoma ozbiljan zločin, jer je život izraz Boga.

I ja i mnogi drugi došli smo ovamo da vam pomognemo da održite život i da izbegnete neposrednu katastrofu. Vi se pak bavite mislima i delima koje bi mogle dovesti do katastrofalnog masovnog samoubistva ili ubistva. Hoćete li nam onda reći: "Poludeli smo?"

Ako planeta bude ozbiljno oštećena ili uništena, hoćete li reći:"Bili smo ludi" i zatražiti oproštaj? Zlo je neograničena negativna misao ili čin. Vi to u svome opažanju nazivate ludilom. Molim vas da brižljivo razmotrite ovo pitanje. Vaš Isus Hrist vam je pružio oproštaj za pređašnja zbivanja. Međutim, kada je o ovom životu reč, sigurno je da će doći do procenjivanja.

I sada na vašoj planeti i u istoriji većine vaših civilizacija vodeni su ratovi. Ti ratovi se i danas vode i nema nikakve potrebe da ja posebno detaljno o tome pričam. Možda se pitate kako jedno duhovno biće u fizičkom telu može i dalje da živi u ovim okvirima ratovanja, a da pri tom ikada oseti radost. Moj odgovor glasi da se stvari brzo i pozitivno menjaju. Istrajte odlučno u tome i budite deo čudesnog rešenja!

Drugo pitanje koje se često postavlja glasi: "Možete li se odbraniti ako neko pokuša da vas napadne?" odgovor ima dva dela. Prvi deo glasi: "Da, možete se braniti u trenutku napada, pod uslovom da niste prvi nastojali da nadjačate protivnika"

Drugo, ako ste se za trenutak branili, već u sledećem trenutku morate postati miroljubivi i vratiti se svom pozitivnom ponašanju. Vi se ne spremate da dominirate u toj agresivnoj akciji, niti pak daje nastavite. Svojim ispravnim ponašanjem morate živeti u harmoniji. Potrebe za dominacijom i kontrolom mora biti otklonjena, jer svi ratni procesi proističu upravo iz misaonih modela mržnje, gramzivosti, ratobornosti, gordosti i tako dalje. To su one negativnosti koje vas drže u svojoj moći. Samo odvažna i maštovita duševna intuicija moći će da oslobodi čovečanstvo od verovatnoće nastavljanja planetarnog ludila.

U ovom trenutku našeg razgovora nekim ljudima će se možda učiniti da sam isuviše krut. Ako je tako, molim vas da shvatite da ova poruka nije upućena samo onima koji već teže miru, već celokupnom stanovništvu od koga se sada traži da služi mirovnoj svrsi. Potrebni ste svi vi. Molimo vas da radite zajedno i omogućite procvat mira. Ako čitate ovaj tekst, verovatno nastojite da naučite i razvijete se. Ta težnja ili nastojanje moraju biti priznati i ja vam zbog toga i izražavam priznanje. Priznajem vas kao dušu. Priznajem vas kao energizovano ljudsko biće koje želi da dva aspekta duševne i telesne stvarnosti poveže u jedinstvenu celinu.

Da, vaša planeta jeste ugrožena, ali vi imate čudesno duhovno kraljevstvo koje radi za vas i naša podrška je neverovatno moćna! Našu grupu sačinjavaju mnoge različite energije, od kojih svaka ima sposobnost da pruži pomoć na mnoštvo različitih načina. Neki od nas mogu raditi sa vašom inteligencijom; neki mogu da rade sa vašim emocijama i osećanjima. Ako to bude potrebno, neki od nas će vam dati tehnološke podatke. Drugi će vam pružiti informacije koje će vam pomoći kada je reč o vašoj duhovnoj svesti. Celokupna ta pomoć je potpuno bespovratna i besplatna, kako biste vi ostvarili svoju odgovornost duša na Zemlji.

Kako Doba Buđenja bude napredovalo i kako se vaša prosvetljenost bude ubrzavala, rasprsnuće se i mehur lažnih učenja. Istina će pokolebati ljudske obrede i bezbrižne surogate, sve dok se Izvor ne sagleda kao stvarnost celokupne egzistencije i sve dok njegove osobine ne budu konačno i sveobuhvatno izražene.

Pomažemo vam da to učinite kako biste, kao izraz duše, postali svetla, blistava radost.

Znanjem o tome da smo mi i vi u harmoničnom sadejstvu dobijamo dodatnu živost koja nam omogućuje da se brže krećemo i da vrednije radimo. Prema tome, radujte se u onome što jeste. Radujte se činjenici da čitate ovaj dokument. Radujte se tome što tragate. Radujte se napredovanju do koga počinje da dolazi. I kad uprete pogled nagore kako biste sagledali veličanstvo Kosmosa pogledajte i planetu i svoje sunarodnike, ljude, kako biste i tu izrazili priznanje lepoti Božijeg stvaralaštva. Svi planovi zbog vas napreduju. Ljudi se kreću ka onoj tački potpunijeg razumevanja i izražavanja harmoničnog života koju nazivamo Dobom Sjaja.

Mnogi ljudi su se "zacementirali" u duhovnim greškama, posebno neki od onih najinteligentnijih. Zarobljeni spolnim činiocima i materijalnim zamenama za jednostavnost miroljubive svesti o Bogu, oni niti su koristili niti koriste Božiji uticaj da bi popravili ovu bludnu planetu. Molim vas da pomno razmotrite sve što je izneto u ovom dokumentu. U STANJU ISTINSKE BOŽANSTVENOSTI, DUŠA NEMA NIKAKVIH OBREDA - ONA IMA SAMO SVEST. Svest je osnova vere u Boga. Jedino njen prosvetljujući podsticaj može uspostaviti vezu između Nebesa i Zemlje i pretvoriti je u neprekidnu stvarnost sposobnu da isceli ovu obolelu planetu i njene stanovnike.

Kada vam lepota fizičkog sveta postane očiglednija i kada muzika sfera odjekne u vašoj svesti, čujte ptice dok pevaju drveću, cveću i vama. Neka vaše srce pulsira sa lepotom života, dok dobija podsticaj za nastavljanje planetarne bezbednosti za sve njene stanovnike. Neka dođe do očuvanja svega živog - mira na Zemlji! Radujte se ovom buđenju koje vam otvara oči kako biste videli i shvatili cikluse svekolikog života. Kada počnete da proširujete svoju svest, steći ćete istinsko poimanje interdimenzionalnog opažanja. Shvatićete i reč ljubav koja ima više nivoa, jer ta reč sadrži suštinu brige za sve stoje živo u vaskolikim svojim oblicima.

Krenite onda napred, stanovnici Zemlje, ka novim poimanjima koja obuhvataju vaskoliko znanje, onako kako se ono vidi očima onih koji imaju interdimenzionalnu svest.

Vaša duša je mudra i može u trenutku obnoviti svoju veličinu. Imala je mnoga poglavlja učenja ovde na planeti Zemlji, tako da možete imati i intradimenzionalno (isti nivo) i interdimenzionalno (viši nivo) znanja. Nije li vreme da to povežete u jedinstvenu celinu u veličanstvenom izrazu mira u fizičkom svetu?

Odgovorite potvrdno i mi ćemo se stopiti sa vama, donoseći Nebesa na Zemlju, uzdižući Zemlju u Nebo.

Pridružite nam se kako bi golubovi mogli stvarno da naslede Zemlju i preobraze sudbinu ove obolele planete.Korisna adresa: http://www.esotheria.com/STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0043 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA