SILAZAK GOLUBA - Poglavlje VI
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Vreme
 

Vi u svojim razgovorima neprestano koristite reč vreme. I na nivou podsvesti i na nivou svesti veoma ste svesni vremena i njegovog merenja u okviru linearnih segmenata. Čujemo vas kako uvek iznova govorite: "Nemam dovoljno vremena".

Kao ljudska civilizacija, vi ste razvili različita sredstva i metode za merenje tog vremena. Imate i razrađene mehanizme i veoma jednostavne mehanizme, kao što su sunčani satovi, lunarni satovi ili vodeni satovi. Danas koristite kvarcne digitalne satove da bi postigli što veću preciznost. U svakom od tih mehaničkih uređaja za merenje vremena postoji fizički delineirano kretanje (uzrok i posledica) koje registruje sate, minute i sekunde.

Vaši kalendari nastavljaju taj način brojanja i onda imate podelu na dane, nedelje, mesece i godine. A onda, na osnovu nekakvog čudnog zemaljskog sporazuma, odlučiste i da imate vremenske zone, tako da, kada putujete, dobijate ili gubite u vremenu. U zavisnosti od sezone, pomerate vreme sat napred ili sat nazad, tako da ste danas zapravo u zarobljeništvu linearnog definisanja života. Rođeni ste, živite i umirete po satu u tehnološkim društvima, dok u prirodnijem okruženju živite i umirete u skladu sa ritmom i ciklusima Zemlje i zvezda. Ti mali vremenski blokovi vam, kako se čini, pružaju kontrolu nad događajima i okolnostima zemaljskog postojanja, kao i mogućnost njihovog strukturisanja, ali oni isto tako uspostavljaju koncepciju prošlosti, sadašnjosti i budućnosti i to na neke vrlo ograničavajuće načine.

Kako su prošlost, sadašnjost i budućnost pojmovi koje vi koristite da biste li preciznije odredili delove velike celine, kakvu vam pomoć ja, Urijel, mogu pružiti budući da nemam vreme u svojoj dimenziji? Umesto vremena, mi anđeli imamo događaje i iskustva.

Svaki događaj je niz akcija koje dovode do nekog konkretnog zaključka. Ovo je samo drugačiji način definisanja uzroka i posledice. Kada je završen niz akcija neophodan za neki događaj, on smesta pripada prošlosti. Budući događaji zavise od sadašnjih akcija i misli. Oni su verovatni i ne mogu se sa izvesnošću predvideti.

Vreme ne bi trebalo da ima nikakvu vlast nad vama; ono nije stvarno. Događaji su stvarna iskustva i ničim se ne mogu zameniti. Kao stoje već istaknuto, mi u svom kraljevstvu imamo događaje i iskustva, a i jedni i drugi imaju uzroke i posledice. Ono što vi nazivate "Prolaženjem ili proticanjem vremena" za nas uopšte ne postoji. U suštini, zbog svojih varljivosti i ograničenja, samo na vašoj i na još jednoj planeti uopšte i postoji linearno merenje vremena.

Vreme ne objašnjava specifičan zaključak do koga, recimo, dovodi neka akcija. Za nas je događaj moguće misaono polje nestrukturisane energije, sve dok akcija ne bude okončana. Na našem nivou, u kolektivnom sećanju na sve događaje u Omniverzumu, koje nazivamo Univerzalnim Umom, postoje zabaleženi okončani događaji. Sta više, te zabeleške se neprestano sređuju ili ispravljaju na osnovu novih zbivanja, iz svih izvora znatno proširujući to kolektivno sećanje Univerzalnog Uma.

Budući daje Univerzalni Um totalnost celokupne svesti, ili okončanih događaja (nešto nalik na vaš kompjuterski "ulaz"), BUDUĆNOST TU JOŠ UVEK NIJE REGISTROVANA! Budućnost je potencijalno stanje koje zavisi od prošlih i sadašnjih akcija.

Nigde na Zemlji budućnost nije već uspostavljena ili određena onim što vi nazivate sudbinom ili Bogom.

Daje budućnost već poznata, slobodna volja i slobodni izbor ne bi mogli da postoje, a inkarnacija ne bi imala nikakvog značenja. U veoma stvarnom smislu ne bi bilo nikakve potrebe da se život ili svest izraze. Prema tome, svako učenje koje nudi fatalizam ili ideju po kojoj se prošlost, sadašnjost i budućnost u isti mah iskustveno osećaju, potpuno je netačna. Ja ne smatram da su snažne tendencije i verovatnoće nestvarne; mi smo, uostalom, i stigli ovamo, na Zemlju, zbog toga što su negativne verovatnoće veoma stvarne! Međutim, one nisu apsolutne. Kosmička energija je neizražena stvarnost koja čeka na bremenitost i rođenje. Vaša budućnost je samo verovatna, a nije već određena i uspostavljena.

Rast, širenje i nastavljanje mogućnosti razvoja predstavljaju sam temelj Božije svesti. Upitajte se dok meditirate da li je ovo za vas istinito. Istražujte. Nemojte biti ograničeni.

Kada se oslobodite pogrešnih predstava o linearnoj prirodi vremena bićete u potpunosti slobodni da se proširite iznad i izvan svojih ograničenja i pometnji. Mi prodiremo u tu pogrešnu predstavu vremena velikim duhovnim impulsom, kako biste mogli stvarno da shvatite svoje mesto u ovom sunčevom sistemu i galaksiji.

Budući da toliko zavisite od koncepcije vremena, važno je da se uzdržimo od toga daje u potpunosti "likvidiramo". Stoga ćemo koristiti vašu koncepciju vremena i savetovati vam da je ovo Vreme ili Doba Buđenja. To treba da bude iskustvo! Niz događaja. U okviru Doba Buđenja postojalo je Doba Preobražaja a sada osećate Doba Promene i Doba Goluba. Isto tako, u ovom vremenskom periodu dogodiće se i Doba Sakupljanja. Konačno će sva ova "doba" ili vremena, odnosno događaji i iskustva, dovesti do prosvetljenog perioda koje nazivamo Doba Sjaja. To je naša namera. Tačan datum je verovatan, ali će se događaji ipak zbiti na osnovu našeg insistiranja.

Ispitajmo malo jasnije vašu koncepciju vremena. Čovečanstvo je razvilo vreme da bi vam pomoglo da računate ili identifikujete izlazak Sunca ili izlazak Meseca na bilo kom datom mestu na vašoj planeti.

Kada vaši kosmički putnici krenu sa Zemlje u kosmos, NEMAJU SVEST o vremenu, samo o događajima (jedini izuzetak su njihovi ručni satovi). Možete li to da shvatite? Ako se uzdignete iznad misli ili električnog polja planete na kojoj živite, brzo gubite opažanje vremena; isto tako možete zaboraviti vreme i kada živite na vašoj planeti, ali je to mnogo teže u bučnim gradovima i velikim gradskim oblastima, nego u tišini života na selu.

U muzici imate ćelu notu, imate polu-ton, imate četvrt-ton, zatim imate osmine, šesnaestine itd. Taj muzički ritam nije ništa drugo do iskustvo sadašnje ideje o brzim i sporim ciklusima. Srebrni Zrak želi da budete svesni ritma svog postojanja, uključujući tu razume se, i sunčev i mesečev ciklus, baš kao i godišnja doba i celokupnu prirodu. Baš kao što planete, zvezde, galaksije i vaseljena imaju svoje cikluse, imate ih i vi na Zemlji.

Kada se za vas sve odvija kako valja, i bez vas imate osećanje sklada. Kad dođe do poremećaja, osetite nesklad, kao da nešto nije u redu, ali ne možete uvek da uočite i precizno odredite teškoću.

Za univerzalni zakon neophodna je harmonija. Sve materijalno ima svoje mesto postojanja, mesto kretanja, svoj ritam. Mi smo zabrinuti zbog vaših proba hidrogenskog i nukleranog oružja i zbog mogućeg korištenja ovih nezakonitih i stravičnih sredstava, upravo zbog toga što mislimo da ona mogu u velikoj meri poremetiti i planetarnu i galaktičku harmoniju.

Plan opstanka čovečanstva ne dozvoljava iznenadne promene na ovoj planeti, niti bilo gde drugde uostalom. Ono što se dogodi u jednom području može negativno uticati na okolna područja. Prema tome, ostanite u tom božanski stvorenom ciklusu! Valjani su razlozi njegovog postojanja.

Zamislimo sad za nekoliko trenutaka sledeću scenu:

Noć je. Zvezde blistaju na nebu, poput dragulja na tamnoj tkanim. Mesec je pun. Pogledate nebo i počinjete da se osećate spokojno, onda krećete na počinak i mirno spavate.

Bez sata se ujutro budite. Možda se pitate koliko je sati, pre no što shvatite da to, u suštini, i nije bitno. Osećate se toliko spokojno da ne želite da izađete napolje, "u svet".

Hrana vam ima bolji ukus. Ljudi sa kojima u toku dana dolazite u kontakt ljubazno vas pozdravljaju, sve teškoće se razrešavaju bez iakvih stresova, a vi ste strpljivi. Uočavate li koji je bitan sastojak ove scene? Reč je o odsustvu pritiska izazvanog merenjem vremena. To ne znači da se vaša zbivanja i iskustva ne događaju; to samo znači da ste odlučili da ih ni na koji način ne određujete. Pritisak i zebnju u vašem društvu i/ili civilazaciji izaziva upravo vreme, a u nekim slučajevima oni su izazvani i pokušajima ljudi da budu preterano aktivni u vezi sa nekim beznačajnim zadacima. Ovakva zaokupljenost dovodi do iscepkanosti i osećanja zebnje i uznemirenosti.

Koliko ste samo često puta rekli: "Ovo moram da uradim", kada stvar u suštini nije bila od kritičnog značaja? U koliko ste mnogo prilika utvrđivali neke krajnje rokove za stvari koje nisu bile tako hitne?

Zemlja ima odgovarajući datum za stvaranje miroljubivog postojanja; prema tome, u okviru vašeg sadašnjeg merenja vremena, odredite da vam mir bude i lični i planetarni krajnji rok.

Razgovarajte sa ratarima i čućete mnogo toga o letini o tlu, o vremenu i o tome kako su godišnja doba neposredno povezana sa klimom. Razgovarajte sa pripadnikom nekog plemenau Africi ili u Australiji, i on sigurno ni na koji način neće prokomentarisati kada vi kažete daje sada sreda, 15. februar, 14 časova. Njemu to ništa neće značiti. Zbivanja prolaze i aktivnosti i akcije se događaju, to je sasvim izvesno. Svaka stvar, imala ona dušu ili ne, ima svoj ciklus postojanja i razvoja. Vi to možete nazvati ciklusom rasta, mi o tome govorimo kao o razvoju. Tu su sadržana tri mogućna ciklusa: pulsiranje napred, zadržavanje pulsacija i pulsiranje unazad. Pulsiranje unapred je plus (+) činilac, dok je pulsiranje unazad minus (-) činilac. Održavanje ravnoteže u ciklusu označili bismo simbolima (+ +). Kroz ugrađenu električnu energiju sve može istovremeno delovati i motriti na sebe.

Gravitacioni podsticaji u smislu napred-nazad sa vaše planete neprestano pružaju pozitivan puls (+ + +) za snab-denje energijom svakog materijalnog oblika. Ova struja sa

Slika 3.

same Zemlje energizuje sve što je živo, i ta energetska struja je razlog zbog koga se osećate dobro kada izađete napolje pri čistom vazduhu. Proleće je posebno podsticajno za vas, jer su pulsevi veoma bogati i svuda su veoma očigledni. Na galaktičkom skeneru to bi se videlo kao belo-plava pul-sirajuća energija.

Kada se osećate "dobro" i puni ste životnosti verovatno se nalazite u području obilja pozitivne aktivnosti. Vodena prostranstva se posebno snabdevaju energijom, jer je voda provodnik energije, a njen molekularni sastav je takav da energija može imati sobodan tok.

Ono što vi danas nazivate "jonima" samo je drugo ime za te pozitivne aktivnosti. Te pozitivne aktivnosti potiču sa Zemlje. Sama planeta je džinovski akumulator koji skladišti te pozitivne aktivnosti u svom centru i onda ih vraća nazad. Za ovaj proces ponovnog punjenja neophodna je sunčeva toplota.

Oblasti koje su stalno zamrznute, kao što su Arktik ili Antarktik imaju nizak nivo životnosti i pozitivne aktivnosti. Prvo biste iskustveno osetili životnost. Onda bi vas obuzelo depresivno osećanje, jer tu nema zelenila, nema kamenja, biljke ne rastu kako bi vam pružile osećanje promene. I ako na izgled deluju opustošeno, mnoga vaša sušna područja i dalje sadrže tu pozitivnu aktivnost i mogu se popraviti. Mogućnost promene postoji i zahteva vlagu kao neophodni sastojak za otpočinjanje te promene.

Sada sam opisao pozitivnu aktivnost ili pluseve, pa se možda pitate kako stoje stvari sa minus-činiocem. U samom zemljištu, minusi se javljaju kada atomski ili nuklearni molekuli padnu na neko područje. Apsorbcijom, zemlja počinje menjanje na horizontalnom nivou i to u području koje 2,5 puta veća od onog područja gde su ti atomski ili nuklearni molekuli pali. To područje se širi na sever, istok, jug i zapad, a potom i naniže, dok ne dosegne kulminaciju. Kada biste to crtali, nacrtali biste trougao iznad površine i jedan tačno ispod njega simetrično postavljen. Visina i širina iznad površine se ogledaju u unutrašnjosti planete, jer je na taj način mogućno koncentrisano energizovano ispravljanje kome pribegava sama planeta.

Neutralizacija Zemlje i čišćenje tla potom prolaze kroz ciklus koji može potrajati godinama, već u zavisnosti od sastava stena u tom području. Budući da stene apsorbuju negativne vibracije, što je čvršća masa stena u nekom području, to će i isceljenje biti brže. Stene takođe omogućuju život manjih živih oblika kao što su alge, gljive i bakterije, čime se ubrzava odvraćanje negativnih impulsa.

Minusi se pojavljuju i tamo gde je došlo do požara, eksplozija ili nasilja. Kada prihvatite da sve stoje živo, bilo da ima dušu ili da nema dušu, ima u sebi sadržanu životnost - to znači da shvatate formulu ciklusa. Kao što je već istaknuto postoje dve mogućnosti: pozitivna, negativna i ona koja održava ravnotežu. Pozitivna podrazumeva kretanje unapred; negativna podrazumeva kretanje unazad. Kada se na nekom konkretnom mestu vodi borba mi kažemo da tu dolazi do održavanja. Okruženje i vremenski uslovi mogu, bilo na jedan, bilo na drugi način, uticati na tu ravnotežu.

Svi životni oblici sadejstvuju sa električnom strujom u svom okruženju i prilagođavaju svoje molekule ili ćelije intenzitetu matrice ili ciklusa pulsiranja te struje.

(U ljudskom telu do razvoja u minus ciklusu dolazi onda kada mozak zastane u svojim impulsima unapred. Fizički razvoj takođe može preći u silaznu spiralu, što znači da telo neće rasti do zrelosti. Neki oblici mentalne zaostalosti takođe su izazvani silaznim spiralnim delovanjem.)

Sve ćete češće čuti ljude kako kažu: "Moramo se vratiti u harmoniju sa zemljištem". To je potpuno tačno! Osnovni razlog je to što ćete tada moći u potpunosti da osećate životnost planete, kako biste joj omogućili da se podmladi i da vas isceli, na šta ćete vi uzvratiti ispoljavanjem brige i pružanjem podrške. Kada je reč o ispoljavanju brige za ovu planetu, NEMA čekanja do poslednjeg trenutka.

Važno je da svaki medu vama kao pojedinac i svi vi kolektivno kao čitavo čovečanstvo budete angažovani kada je reč o pitanjima planetarne brige i očuvanja svega živog; potrebno je da smesta budete angažovani u tome. I tvrdo srce i um lišen brige sada se moraju probudu za mudrost, ljubav i mir, ili ćete izgubiti ono što vi sami nazivate "zlatnom" duhovnom šansom. Morate biti puni vrlina. O tim vrlinama su govorili vaši gospodari, učitelji i vode u svim kulturama. Niko od njih vam nije pružio nikakav podsticaj za vaše svagdašnje utakmice i težnje ka dominaciji, ubistva i ratovanja, već su vas svi učili brizi i poštovanju za druge, ljubavi, miru i bezopasnom delovanju. Sada je u razvoju svakoga od vas nastupio trenutak da pokažete šta ste sve naučili.

Pošto je vreme za vas važno, mi ćemo izmeniti vaše opažanje vremena da biste se brzo uključili u planetarna mirovna pitanja. Ovo je naš osnovni metod pomoću koga ćete vi uočiti željenu promenu - promenu koja predstoji - pa nećete morati da čekate. Čini vam se da, kada imate na raspolaganju dosta vremena, vi počinjete da odugovlačite, tako da onda zadatak na kraju ne ostane ispunjen ili ga na pogrešan način obavite.

Svako od vas je 17. novembra 1986. godine iskustveno osetio neuobičajeni događaj u ljudskoj istoriji. Tog dana je vaše opažanje, ili osećanje vremena dobilo planetarno ubrzanje koje je uticalo na sve što živi. U prvoj fazi dobili ste povećanje od 7%. To je kasnije povećano na 13 % tokom proleća da bi konačno, 17. novembra 1987. godine, godinu dana kasnije bilo povećano na 20 %. Razmislite za trenutak o tim datumima. Nestalo je dvadeset procenata onoga što ste ranije posedovali kao vreme. Sada opažate onih preostalih 80 %. Pitamo se da li ste uočili da vreme brže prolazi? Da li ste lično osetili da ste u žurbi, da ste pod stresom ili da ste čak i iscrpljeni kada pokušavate da živite u skladu sa uobičajenim načinom života.

Možda ćete upitati: "Pa kako se vreme može promeniti, zar je nešto tako uopšte moguće"? Drugi će pitati: "Šta mi se to događa? Osećam se vrlo čudno?"

Vaše fizičko telo ne oseća vreme, pa smo mi intervenisali u vašem misaonom procesu. Veličanstveni Zraci su pojačali energetske vibracije oko Zemlje tako da vi sada imate višu svest. Mi, međutim, nismo ništa učinili da vaše fizičko telo brže stari. Pogođena je vaša sposobnost obrade podataka u mozgu. Isto tako, vaša duša je ozbiljno angažovana u tome što vama, ličnosti, šalje poruku da je vreme da se učine promene za dobrobit mira. Čak i oni radnici Svetlosti koji već imaju tesan odnos između duše i ličnosti mogu osetiti tu hitnost u vezi sa životom, tu potrebu da se kreću brže.

Za većinu ljudi, ova ubrzana percepcija vremena znači da ne možete fizički postići da ostvarite sve mentalne ideje koje posedujete. U suštini, i vaše bi telo moglo biti pogođeno ako pokušate da obavite sve one delatnosti koje su se razvile u vašim pojačanim mislima. Zbog čega? Zbog toga što telo ne može da se kreće dovoljno brzo da bi održalo mir. Električna energija oko vašeg fizičkog tela i oko planete je do te mere visoko pojačana da vaš mozak mnogo brže prerađuje sve, bilo daje reč o događaju ili o misli. Kada je Srebrni Zrak odlučio da izmeni svest oko ove planete kako bi ona stekla pojačanu životnost ili viši stepen brzine molekularnog kretanja, znali smo da će to uticati na sve što je živo; sada se ostvaruje prodor kroz taj mračni negativni model misli oko Zemlje i počinje da se oseća svetlost duge.

Na osnovu analogije možemo prikazati način na koji ta energija utiče na vas. Ako imate kompjuter i ako on analizira i obraduje informacije sporije nego što vi to želite, onda instalirate čip (dodajete veću moć) kako biste pojačali brzinu. Na taj način je omogućeno da se brže vrši obrada podataka. Sada se to upravo dogodilo vama, kao pojedincu. Energija koju je doneo ovaj veličanstveni Srebrni Zrak, u zajedništvu sa svojim blizancem - Zlatnim Zrakom, energizovala je ostale podzrake i mene samog, i svi smo zajedno ubrzali vašu misaonu sposobnost. Vaše opažanje vremena je ubrzano, jer brže koristite svoj mozak i razmišljate 20% brže nego što ste to ranije činili.

Vaš mozak brže dolazi do zaključaka i upućuje poruku kako bi se brže ostvarili rezultati. U isto vreme, on već prima informacije za sledeću "obradu podataka". S obzirom na ovo osećanje ubrzanja, vi niste fizički kadri da postignete rezultat one prve "obrade podataka", a on vam već šalje drugu. Stoga morate birati i utvrđivati prioritete među svojim projektima, jer sada razmišljate brže nego što fizički možete da ostvarite te zadatke.

Onog trenutka kad vaš mozak obavi svoj posao, vaša ličnost mora fizički da pohrli da bi održala tempo. Upravo zbog toga vam se čini da ste izbačeni iz ravnoteže. Ne možete zaustaviti priliv energije. Vi ste u njegovoj posledici. Razume se, postoje razlike medu pojedincima, ali svi nastojite da uravnotežite ovo novo iskustvo.

Kao stoje već rečeno, kada je ideja ubrzana i u velikoj količini stigne iz vašeg mozga, morate birati, utvrđivati prioritete li sistematizovati te ideje kako biste utvrdili kojim ćete ih redosledom ostvarivati. Verovatno ih ne možete sve ostvariti, pa vas najlepše molim da odbacite one manje značajne i da se ozbiljno usredsredite na one ideje koje nazivate životnima. Budući daje vaša svest izmenjena kako bi vam se pomoglo da dostignete znatno viši nivo razumevanja i spoznaje, morate mudrije koristiti onih preostalih 80 % vremenskog faktora. Ne možete zloupotrebljavati svoje fizičko telo, a da vam i dalje bude dobro.

Možete delovati brzo samo dotle dok vaše telo ne postane ograničenje za ostvarivanje svega onoga što deluje kao dodatni posao. Namerno naglašavamo da je do ove nesposobnosti da održite tempo sa svojim idejama došlo zbog toga što su vibracije energija oko Zemlje više nego što su ranije bile. Jedino ćete se na taj način usredsrediti na mir.

Kako namera Zlatnog i Srebrnog Zraka sve više prodire kroz negativnost oko Zemlje i sve se više približava površini vaše planete, pa samim tim dolazi i do osnaženja, poboljšava se vaša ljudska budnost. Rezultat je to da vi u svojoj svesti brže napredujete - mi to zovemo "Energetski podsticaj", jer vas na taj način podstičemo na kretanje. Sadašnja brzina ovog nadolazećeg nivoa ubrzanja ostaće nepromenjena u periodu od 14 - 36 meseci, kako bi vam se pomoglo u ostvarivanju svrhe vaše duše.

Onog trenutka kada shvatite šta se događa možete izbeći stres i zamor, uz sva ostala osećanja neuobičajenog pritiska, tako što ćete meditirati i na kratko se prepuštati ćutanju, što će vam pomoći da spoznate, razlučite, odaberete i stupite u akciju. Taj proces će vam pomoći da se u potpunosti integrišete i mnogo jasnije usredsredite na planetarne potrebe, jer ćete to shvatiti kao osnovni prioritet. Mada ove vibracione promene ubrzavaju mentalni proces, može se dogoditi da oni koji nisu duhovno svesni ne shvate da je upravo to osnovni prioritet. Onda sami naučite šta se događa i upućujte druge u to. Steknite novu budnost kada je o miru reč i odrecite se onakvog načina života i onih prioriteta i delatnosti koji su za većinu vas bili karakteristični pre 17. novembra 1986. godine.

Čak i s obzirom na ovu bržu moždanu aktivnost, većina ljudi može nešto manje da spava nego što je to ranije bio slučaj. To bi otprilike značilo da uštedite 45-60 minuta na svakih 25 časova. Prema tome, dobili ste jedan mali poklon, potrebno vam je manje odmora, čak i kada ste inače u žurbi; to posebno važi ako meditirate i pravilno dišete.

Nemojte brinuti da ćete brže stariti usred ovih vibracionih promena, jer do toga sasvim sigurno neće doći. U suštini, najgori uticaj na vaše starenje bio je izazvan sve izraženije negativnim uslovima životne sredine, kao što su zagađeni vazduh i voda, zatrovano zemljište, neodgovarajući način ishrane, droge i tako dalje. Ubrzanje vremena bez tih negativnih činilaca pruža vam nešto duži život i pojačaće vitalnost ćelija, time će se izmeniti i način uzimanja hrane i prehrambene navike.

U suštini, proces starenja nema ničeg zajedničkog sa merenjem vremena. Ponavljamo da je starenje u direktnoj vezi sa vašim mentalnim i emocionalnim stavovima, odgovarajućim načinom ishrane i uzimanja tečnosti, odmorom i fizičkim vežbanjem, brigom za sopstveni fizički organizam, i kvalitetom životne sredine. Zapravo ćete na poklon dobiti duži život, kada naučite da brinete za svoju planetu. Imaćete mogućnost da budete zdravi i da živite duže uz pojačanu vitalnost, pod uslovom da izbegnete stres do koga bi moglo doći ako ne biste bili svesni ove promene i njene svrhe.

Nemojte pokušavati da učinite isto onoliko koliko ste ranije činili! I sasvim je sigurno da svakodnevno morate koristiti neko vreme za molitvu, meditiranje ili spokoj u Gutanju. Meditiranje vam omogućuje da jasno shvatite kako vreme ne postoji i kako ne može kontrolisati vaš život. U apsolutnoj tišini nema otkucavanja sata, i onda imate onaj spokoj koji zaslužujete.

Izneću vam sada neke praktične preporuke koje bi trebalo da vam budu od pomoći ako želite da ovu promenu u svesti valjano iskoristite.

1. Kao pojedinac, morate steći novu naviku da uočavate kada se vaš nivo mentalne aktivnosti ubrzava neprijatnim tempom. To je neophodno i od ključnog je značaja, jer ćete, sve dok ne uočite tu pojačanu brzinu, samo žuriti da stvari obavljate sve brže i brže, pa ćete vrlo brzo doći u situaciju visokog nivoa stresa.

2. Morate kontrolisati mentalnu brzinu time što ćete svesno i često obraćati pažnju na disanje. To će omogućiti vašem telu onu blagodet koju donose kratki odmori. Disanje je i umirujuće i osvežavajuće i ako je pravilno, omogućuje da se vaši moždani talasi menjaju i prelaze iz beta u alfa stanje. (Drugačije rečeno, na taj način se usporavate.) Ovaj efekat je naučno utemeljen i možete i negde drugde pročitati nešto o tome ako to želite.

3. Slično tome, češći periodi odmora će biti neverovatno korisni, čak i ako samo spokojno sednete i na nekoliko minuta zatvorite oči. Preporučujemo vam da kada zatvorite svoje fizičke oči koristite bilo koju mentalnu sliku koja za vas predstavlja oličenje spokoja. Možda će vam biti od koristi slika mirnog jezera, bez i najmanjeg talasa ili neke lepe fontane, ili bi bilo dobro da zamislite sebe same kako se odmarate visoko na nekom planinskom vrhu.

Preporučujem ovakve scene iz prirode, ali možete koristiti bilo kakvu vizualizaciju koja za vas označava spokoj. Odaberite jednu i svakodnevno se udubljujte u nju u periodu od najmanje mesec dana. Makar i sasvim kratke relaksirajuće seanse, kada predu u naviku, biće od ogromne koristi u ovim predstojećim danima. Naučite da brzo uđete u to izmenjeno stanje odmaranja i održavajte ga. To je veoma važno! Veoma važno za vaše ukupno blagostanje,

4. Sem ovih umirujućih navika, verovatno će vam biti potrebno da koristite svakodnevno i jedan duži period meditiranja od 15-20 minuta. Tu izlazite izvan vremena, postižete jasnost kada je reč o neposrednim pitanjima i iz stanja više budnosti se vraćate svom poslu. Međutim, tek postoje usporen moždani talas i tek pošto osetite unutrašnji mir možete tragati za mudrošću kada je reč o bilo kom pitanju.

Prvo se oslobodite stresa, uspostavite mir i uživajte u njemu pre no što započnete bilo kakvu mentalnu aktivnost. Možete koristiti tihe trenutke uz slušanje inspirativne muzike, gledanje lepih boja, kakvog prelepog prirodnog pejzaža, ali imali vi takvu mogućnost ili ne, ono što morate imati jeste mentalna disciplina za postizanje unutrašnjeg mira. Shvatite da verovatno ne možete fizički postići onoliko koliko ste ranije mogli. Kada se osetite relaksiranim u pogledu toga što imate manje vremena, postići ćete veću jasnost.

5. Morate utvrditi prioritete medu svim svojim aktivnostima i to sa stanovišta vrednosti koju one imaju za planetarnu potrebu za mirom. Tada i samo tada osetićete da imate dovoljno vremena. Kada utvrdite prioritet medu nekoliko apsolutno važnih zadataka, steći ćete sigurnost i osećanje lagodnosti. Recite sebi samima i onima koje volite: "Ne mogu sve da postignem, ali mogu da izdvojim one stvari koje su apsolutno hitne i da ih dobro obavim".

Podsećamo vas daje prvi prioritet na spisku svakoga od vas upravo: Očuvanje svega živog - mira na Zemlji. Latite se tog zadatka i nemojte dozvoliti da vas vaše pojedinačne, lične aktivnosti skrenu sa tog puta. Promena u domenu opažanja vremena bila bi bolna ako ne biste voljno i svesno ostvarili ovaj pomak i ne biste izrazili priznanje i sebi i drugima na saradnji koju vam pružaju u ostvarivanju tog najvažnijeg zadatka. UTVRDUJTE PRIORITETE. OD-BACUJTE NEVAŽNE STVARI. NEPOGREŠIVO OSTVARUJTE SVE ONO ŠTO JE SUŠTINSKO.

6. Pa ipak, može se uspostaviti međusobna podrška u vašim značajnim odnosima. Ako neko od vas podlegne stresu a da to ne primete drugi u porodici, prijatelji ili kolege na poslu mogu ga ljubazno i umilno podsetiti da popravi disanje ili da se na trenutak umiri. Oni sa kojima provodite najviše vremena mogu vam zaista pomoći, i onda kada vi pristanete da njima pomažete.

7. Možda će zato biti potrebno hrabrosti, ali rukovodioci u velikim radnim grupama, organizacijama i korporacijama treba da podučavaju ovim idejama i da stvaraju zdrave modele za grupnu interakciju. Postoji nekoliko preduzeća i institucija koje se time već bave. Ta praksa se sada mora proširiti.

Isus Hrist je rekao: "budite mirni", baš kao što su to govorili i svi ostali veliki duhovni učitelji. Kako god vi nazvali taj trenutak - pauza za osveženje, prilagođavanje ili molitvu - obavite neku vrstu grupnog svrstavanja kako biste uravnotežili mentalnu aktivnost i umove svih pripadnika grupe usredsredili na spokoj. Onda će vaša zajednička usredsređenost na bilo kakvu ideju predstavljati timski naporu vezi sa jednim jedinim pitanjem i tu će biti mnogo manje ličnih sporova. Ako ste dovoljno mudri da volite Boga, usredsredite se na to, jer nam vaša spremnost da prihvatite duhovnu pomoć i podršku dozvoljava da sa vama delimo preporuke i da vas predvodimo.

Ovo "traženje" vas usklađuje sa najvećom moći i sa najvećom mudrošću koja je u životu poznata. Zašto to dane koristite gde god se našli? Vaše životno putovanje će imati mnogo brige, mira i radosti kada ga obavite uz vašu pomoć i u zajedništvu sa ljudima sličnim vama koji su se probudili zbog planetarnih briga i pružaju doprinos očuvanju ove najblistavije planete.

8. Poslednjih godina je dobilo podsticaj i formiranje duhovnih zajednica i ono će se pojačati zbog novih modela i novih načina ostvarivanja. Čak i van raznih verskih ili crkvenih životnih situacija nastojaćete da budete sa onima koji vole Boga i koji imaju istu zajedničku svrhu ili nameru kakvu i vi imate. Posebno osetljivi ljudi će žuriti za energetskom sponom koja će im pružiti radost, doneti stabilnost i obezbediti bezbedno stabilno okruženje. Doći će do onoga što označavate pojmom "zajedničko stanovanje", i to na stvaralački i zadovoljavajući način koji uobičajeno ne predstavlja deo vaše baštine. Uobičajeni model bračnog partnerstva i porodičnog života kao i obično usmerene verske grupe za stanovanje mogu se proširiti i na neke druge modele. Kada budete živeli sa onima sa kojima imate i zajednički životni cilj osetićete najveću radost i najveću moguću podršku.

Takvi životni saputnici će vam pružiti izobilje ljubavi, a možda će vam ponuditi i poučna iskustva kako biste iščistili i iscelili bilo koju negativnu osobinu koju odlučite da promenite. Kada budete naučili da živite harmonično i da u praksi sprovodite mir, čovečanstvo će biti mnogo osnaženije nego što ja to uopšte mogu rečima da opišem. Istinsko zajedništvo u ljubavi uspostavlja nove modele za buduće širenje i razvoj.

U mnogim knjigama se razmatraju ideje o duhovnom zajedništvu i ja ih srdačno preporučujem. Pa ipak, znanje je uvek u vama samima, nije li tako? Ovih dana ćete sagledati više stvaralačkih ideja na delu nego što ste ikad smatrali da je to moguće. One će vam omogućiti da mnogo toga naučite i doneće vam sreću. Uistinu, predstoji veliko uzbuđenje svima onima koji ga odaberu.

Jedna od posledica ovih pojačanih vibracija, koje "kupaju" vašu planetu jeste to što je sada moguće veća inter-dimenzionalna komunikacija između vas i nas, odnosno nas i vas. U istoriji je postojao samo mali broj ljudi koji su doživeli ono što vi nazivate vančulnim iskustvom. Pošto u vašem jeziku postoji reč "vančulno", dajte da onda razgovaramo o tim stvarima. Da li je zaista mogućno predviđati budućnost?

Da li će se ono što je predskazano uvek dogoditi, i da li čovek treba da strahuje od tih vančulnih osećanja?

Molim vas da shvatite da zahvaljujući korišćenju moždanog misaonog procesa, duša može biti povezana i sa planetarnom svešću i sa Univerzalnim Umom. Vančulni doživljaji u vezi sa budućim zbivanjima moraju se tumačiti dedukcijom. Baš kao što misaoni proces mozga koristi informacije više svesti koje su na raspolaganju svim ljudima, on analizira činjenice sadašnje akcije i dedukuje (izvodi) budući ishod. Sve takve pojave nisu ništa drugo do verovatnoće. Danas postoji mnoštvo ljudi koji imaju ovu sposobnost i tu nema ničeg magičnog. Oni koji praktikuju spokoj, mir i nepomičnost moći će sa mnogo većom jasnoćom i preciznošću da predviđaju budućnost. Međutim, nemojte saopštavati svoje dedukcijom izvedene zaključke ukoliko niste voljni da ih označite baš kao dedukcije i da prihvatite sve posledice, jednostavno stoga što neki ljudi koji su kadri da osete vančulnu impresiju imaju bolju sposobnost zaključivanja od drugih. Očigledno je da mnogo je lakše o događajima iz prošlosti i o sadašnjim stanjima govoriti precizno, nego što to važi za ona moguća buduća zbivanja.

Ako se setite da prostor nije linearan nego zakrivljen, podrobnije ćete shvatiti događaje koji predstoje u budućnosti. Zakrivljenost prostora znači da se događaji sadržani u globalnoj svesti planete na kraju vraćaju svome ishodištu. Kao primer, navešću da će se tako neki događaj koji se zbio u Nemačkoj na kraju videti i u Sjedinjenim Državama kad bude krenuo na svoj put oko sveta. Linije energetske rešetke iznad Zemlje nisu ništa drugo do sredstva pomoću kojih te stvari putuju. Uzroci mogu biti zabeleženi kao događaj iz prošlosti, ali pošto se sadašnja akcija možda još uvek odvija, buduće posledice se još uvek ne mogu sasvim precizno odrediti - nije li tako?

U Univerzalnim Umu postoje i prošle i sadašnje misli svih ljudi i tu se one i mogu sagledati. Međutim, neko sa vančulnim mogućnostima može "da vidi" samo po neku misao pojedinca ili nekolicine osoba, u trenutku kada te misli putuju ka Univerzalnom Umu. Budući da njihova akcija nije završena, nijedno "iščitavanje" niti tumačenje nije savršeno. Kao što sam već nekoliko puta istakao, budući događaji su samo verovatni. Oni koji insistiraju na "iščitavanju" i objavljivanju sadržaja sećanja planetarne svesti ili Univerzalnog Uma, a da pri tom nisu naučili kako da to na valjan način obave, predstavljaju veliku opasnost za čovečanstvo u celini. Upozoravam vas sve da shvatite kako će u ovim danima pojačane svesti doći do velike pometnje, jer će se nesavršene informacije o budućnosti proglašavati činjenicama i to će raditi ljudi koji veruju da javnosti čine uslugu. Molim vas da duhovnim razlučivanjem proverite svaku informaciju. Da, to važi i za one koje vam ja donosim.

Treba uvek da koristite duhovna razlučivanja: ono je sadržano u sposobnostima vaše duše. Proverite informacije čistotom vaše duše a ne nivoom ljudskog straha. U ovim danima bi unakrsno upoređivanje ideja koje iznose osvedočeni propovednici ili ljudi sa vančulnim sposobnostima moglo izgraditi pouzdaniju osnovu za razmatranje nego što bi to bio slučaj kada biste slepo sledili sugestije samo jednog takvog proroka. Nijedan duhovno usmeren čovek sa vančulnim sposobnostima neće biti uvređen ako vi budete vršili takvu proveru, jer svi oni dobro znaju ono o čemu ja ovde govorim. U poglavlju o veri u Boga ima nekoliko misli koje su sa ovim u vezi - odnose se na različite aspekte proroštva - i koje bi stoga valjalo razmotriti.

Već sam ranije rekao da je brzina funkcionisanja vašeg mozga povećana zahvaljujući višim vibracijama svesti. Mi smo vam izneli ideju o tome da ulazite u ona stvarna kraljevstva postojanja gde će jednog dana vaša vremenska ograničenost nestati i prerasti u "Spokoj koji obuzima sve one koji shvataju". Ako se na to odlučite, polažete prava na takav identitet kao kosmičko biće i koristite naše misli i energiju da bi oni pomogli vašem napredovanju. Mi anđeli smo vaši rođaci, jer nas je sve Bog stvorio i nema potrebe da budete odvojeni od nas u svojoj svesti, ukoliko, naravno, ne ignorišete taj odnos.

Vi sada birate nivo duhovnih dostignuća koji želite da ispoljite na Zemlji. Za one koji nisu voljni da odaberu mir, postojaće vreme izbora. To vreme nije večna razdvojenost energija, već je samo rezultat različitih izbora i iskustava u stvarnosti. Možete ga označiti kojim god hoćete imenom: kako god stoje stvari, vi ste pozvani na mir. Onda onih preostalih 80% svog vremena posvetite miroljubivom životu - i ne može vam se dogoditi da skrenete sa pravog puta.

Naša energija vas okružuje. Uzdignite sa ka nama, ali istovremeno utemeljite svoje telo. To je najveći zemaljski izazov i istovremeno najbolja šansa za čovečanstvo. Pozivamo vas da u tome svesrdno učestvujete pod budnim nadzorom svoje duše.

Ima li sada kakvih pitanja koje biste postavili?

V. Govorio si o načinima na koje ljudska bića mogu naučiti da izađu na kraj sa tim nadolazećim energijama, a da pri tom ne budu podvrgnuta stresu. Da li bi mogao nešto više da nam kažeš o meditaciji i drugim pozitivnim koracima koje bismo mogli da preduzmemo?

U. Meditacija omogućuje pojedincu ili ga podstiče da se izdvoji od svesti o fizičkom životu. Mi sada tražimo od vas da postanete svesniji same fizičke planete i da to bude deo vaše meditacije. Prilagodite se snazi planete. Postanite svesni drveća, kako biste se osetili delom tla i korena. Drugačije rečeno, postanite utemeljeniji u svom meditiranju. Nemojte samo nastojati da se uzdignete i pobegnete sa planete, već nastojte da isto tako uđete i u tle. Osetite snagu planete, osetite njenu stabilnost, osetite njenu sposobnost da se brine za vas. Obnovite i održavajte svoju povezanost sa središtem Zemlje. Razlog za to da se sada prilagodite duhovnim i višim kraljevstvima jeste da ćete na taj način imati veću duševnu svest. Povežite sve to, da biste ispoljili brigu za sve stoje živo na planeti. Ohrabrili smo vas da tragate za Bogom. Činite to, ali onda tu kosmičku svest vratite nazad i povežite je sa planetom.

V. Šta predlažeš, na koji način da oni među nama koji su već veoma zauzeti ostvare sve te velike mirovne ideje koje imamo sa 20% manje vremena?

U. Planiranje postaje stvar od suštinske važnosti. To planiranje trebalo bi da se javi na početku vaših dnevnih aktivnosti ili na kraju dana za naredni dan. Ili oba. Za vaše korišćenje vremena planiranje postaje apsolutno neophodno. Ako određeno vreme posvetite planiranju, to vam omogućava da postignete mnogo više zahvaljujući superiornijem načinu funkcionisanja.

Na neki način mi govorimo o dva metoda planiranja i kako da se oni uravnoteže. Neki ljudi bolje deluju ako se uz pomoć spiritualne percepcije osvrnu na Zemlju, na sebe i sopstvene aktivnosti i iz te povoljnije perspektive vide šta nije neophodno i šta sve treba prilagoditi. Za mnoge ljude, međutim, u ovom vremenu promena, mnogo uspešniji prilaz može da bude usklađivanje sa planetom i rad sa njom tokom najvećeg dela njihovog vremena. Koristite onaj metod koji vam izgleda bolji. Od životne je važnosti da razumete sopstvenu egzistenciju. Iako je tehnologija razvila značajnu složenost, život ima veoma jednostavan kontekst. Taj kontekst je uvažavanje života. Gde smeštate svoje namere, svoja osećanja, svoju ljubav, svoju brižnost?... svoju radost, sreću, tugu, sve svoje emocionalne delove? Svrha ovog ubrzanja vremena je da biste uvažavali svoj život, samo svoje postojanje. A potom to iskoristite da steknete mir, tako što ćete se lično uključiti u događaje koji na vas utiču na nivou duše i nivou tela. Morate da se uključite u zaštitu same planete i porodice živih bića na toj kugli u prostoru.

V. U čemu se razlikuju individualna i grupna meditacija?

U. Grupna meditacija pojačava energije vezane za vaše namere usmerene ka miru i očuvanje celokupnog života. Ona pomaže tako što pojačava polje sila misli koje predstavlja tenziju u nekoj zadatoj tački ili oblasti. Ona ne utiče na samo vreme.

V. Hoćeš da kažeš da grupa ljudi koja meditira ima višu svest od jedne osobe koja meditira?

U. Hoću da kažem da njihovo zajedništvo povećava jačinu električnih energija u određenom prostoru, bilo da se radi o osobi ili nekoj oblasti na Zemlji. Polje sila koje oni stvaraju umnoženo je intenzitetom njihovih misli. Meditacija radi visokim punjenjem ili pojačavanjem električnog naboja misli, mesta, ideja ili tema. Meditacija ne utiče na vreme, ali vam može dati moćno iskustvo da se uklanjate iz vremena. U meditaciji, ili u bilo kom koncentrisanom i pozitivnom iskustvu, vi napuštate vremenska određenja i pronalazite stvarnost.

V. Možeš li da kažeš više o tome?

U. Mi, anđeoska bića, nismo svesni gustine ni oblaka, pa ti ne mogu dati objašnjenje koje je zasnovano na ličnom iskustvu. Da bih ti dao ideju o ne-vremenu, (ili univerzalnoj svesti) upotrebiću jedan primer onog što nazivate vremenskim bićima i njihovog iskustva sa vašim merenjem vremena. Zamisli da si u svemirskom brodu dva miliona milja zapadno od Jupitera. Kako se približavaš Jupiteru, svoj brod postavljaš na mrežastu liniju koja će te odvesti severozapadno od Jupitera na pravac prema Zemlji. Kako se brzo pokrećeš u blizinu Zemlje, gledaš određeni instrument na svojoj kontrolnoj tabli. On pokazuje da se na planeti Zemlji koristi proces merenja koji nazivamo vreme. Što bliže prilaziš, to se više instrument prilagođava onom što u tom trenutku predstavlja merenje vremena na toj planeti. Praviš jedan pokret pomažući se pri tom opremom kojom raspolažete i koja vam omogućuje da imate pristupa zemaljskoj ravni.

Dok prolazite kroz zavesu tame, vi u isto vreme vidite svetlost na drugoj strani planete, tako da ste svesni podele na svetlost i tamu koja je u neposrednoj vezi sa vremenskim rasporedom noći i dana. Kako se približavate planeti koju posmatrate, uočavate da se na njoj samoj ovo merilo vremena menja, u zavisnosti od toga gde se nalazite. Prema tome, tako ćete shvatiti da postoji neko merilo koje koristi ova mala planeta koje nigde drugde u sunčevom sistemu ne postoji - ne postoji ni medu drugim zvezdama, niti ma gde drugde, sem na samoj Zemlji.

V. To znači da ti zapravo kažeš kako smo mi jedina planeta u našem sunčevom sistemu koja ima vreme?

U. Postoji još jedno mesto gde postoji vreme, ali to vreme nije slično vašem. Vi ste to sveli na sekunde i minute, sate, dane, nedelje, mesece, godine. Celokupno vaše postojanje odvija se u segmentima vremena koji ograničavaju vaš povratak u višu svest. Vi se u to naprosto zatvarate.

Recimo ako 15. dana nekog meseca vozite automobil u 22 časa, da biste nastavili da vozite taj automobil do 01 sledećeg jutra, 16.-tog dana u tom mesecu, vi ste još uvek unutar tog samog događaja, on nije završen. Zašto onda kažete daje reč o prošlosti? Naime, ako je suditi po vašim vremenski merilima, 15. u mesecu je prošao, a događaj se još uvek zbiva. Bilo da lažete da je to 15. ili 16. u mesecu, ono stoje stvarnost je sam taj događaj. Gde je onda logika u vašem merenju vremena?

Nije reč o tome da ja vas lično osuđujem, ali je naša delatnost za dobrobit mira znatno otežana vašim insistiranjem na linearnom sistemu merenja, s obzirom na to da prostoru suštini nije linearan. Prostor je zakrivljen. Prema tome, potrebno je da vas vratimo u svest o životu kao nizu događaja ili iskustava i da unapredimo vaše znanje da biste vi na taj način dosegli nelinearnu koncepciju koju nazivamo "hiperprostor".

Jedan deo mog zadatka - dolaska na Zemlju - jeste, dakle, da izmenim okoštala opažanja koja uopšte nisu valjana. Prema tome, veliki broj stanovnika Zemlje će morati da prođe kroz faze obrazovanja svesti. To obrazovanje će doneti slobodu dvema grupama... onima među vama koji sada žive u trećoj dimenziji, kao i dušama koje su trenutno van telesnog u nižoj, četvrtoj dimenziji i emocionalno i energetski su povezane sa trodimenzionalnim svetom koji vi nazivate životom na Zemlji. Ovo ponavljam, samo da bih to još jednom naglasio!

Neki ljudi koji žive na Zemlji čiste se i oslobađaju od svojih trodimenzionalnih ograničenja, od okoštalosti karakterističnih za misao u nižoj četvrtoj dimenziji i već funkcionišu sa mogućnošću za postizanje više četvrte ili niže petodimenzionalne stvarnosti. Za sad je zaista veoma mali broj ljudi koji je stvarno postigao svest kakrakterističnu za nižu petu dimenziju. Međutim, u ovom trenutku u evoluciji čovečanstva, vaše duhovno postignuće niže petodimenzionalne stvarnosti može se ostvariti samo pomoću praktičnih akcija za isceljenje planete. Niko ne može preći u višu svest a da ne učestvuje u nastojanjima za mir na Zemlji i za očuvanje svega živog. Ponavljam to. Samo oni koji sada budu pružili pomoć planeti mogu postići stanje svesti karakterističnu za stvarnost više četvrte dimenzije, a možda čak i za petu dimenziju.

Vama na Zemlji predstoji veliki izazov - izazov koji vam može doneti bogatu nagradu. Neka Tvorac koji je omogućio i vaše i naše postojanje učini da budete snažni i neka vas obdari hrabrošću da biste se uspešno uhvatili u koštac sa svim tim izazovima i da biste osetili bezbrojne radosti i darove. Mi smo uz vas i sa vama smo u ostvarivanju tog čudesnog plana za oživljavanje ove čarobne planetarne tvorevine, zahvaljujući vaspostavljanju ljudske odgovornosti.

V. Šta se događa sa modelima rasta biljaka na planeti, zbog pojačanih vibracionih promena koje iskustveno osećamo?

U. Uočili smo da dolazi do izvesnih razlika ili nekakvih povećanja. Vaši planetarni ciklusi obnavljanja, promene karakteristične za godišnje doba i rast - sve je to podvrgnuto uticaju ove pojačane vitalnosti. U većini područja došlo je samo do bržeg rasta ili do sezonskih varijacija u trajanju od nekoliko minuta ili nekoliko sati, ali u nekim slučajevima ono što nazivate godišnjim dobom poranilo je za čak nekoliko nedelja. Vaš ekvator, središte između severnog i južnog pola, doživeo je najuočljivije povećanje ili promenu u okviru ciklusa rasta. Naime, upravo u području između 20 stepena na severu i 20 stepena na jugu u odnosu na ekvator, uočavamo najizraženije posledice. Podnevak koji se nalazi na 20 stepenu severno od ekvatora zabeležio je najuočljivije promene modela rasta, budući daje to jedna od najvažnijih avenija energetskog kontakta, odnosno ulaza u atmosferu planete. Na tom prostoru površina planete dobija višu koncentraciju energije.

V. Mogu li da upitam da li ta koncentracija utiče na stabilnost kopnenih masa?

U. Tu nema nikakvog uticaja. Zemlja samo dobija vitalnost izazvanu jačanjem veće količine svetlosti. Kada kažem "veće količine", to podrazumeva povećani kvantitet, uz veću vitalnost. Vitalnost je samo za stepen ili dva ili tri procenta veća nego na drugim mestima, ali to ipak obezbeđuje uočljivo pojačani rast.

Budući da vi još uvek imate "vreme", dozvolite mi da na ovaj način zaključim misli.

Jednom davno postojala je prelepa planeta po imenu Zemlja, gde su mir, ljubav i radost omogućavali potpunu životnu ispunjenost svim stanovnicima, sve dok ljudi nisu podlegli mračnom oblaku negativnosti i zapali u duboki san sa zastrašujućim košmarima mržnje i rata.

Kako ptice često lete iznad ove planete i spuštaju se na nju, donoseći mnoge pesme karakteristične za tu nekadašnju radost i mir, nekolicina ljudi se probudila i podstakla je svoje prijatelje da se oslobode more i da se sete kako je to bilo nekada sasvim davno. Pa ipak, većina je i dalje spavala, snivajući san smrti.

Onda se među njih spustio veliki beli golub blistajući srebrom i zlatom, škropeći njihove umove i srca tim moćnim i sjajnim zracima svetlosti. Postepeno su stanovnici počeli da zevaju, da se protežu i otvaraju oči da bi ugledali taj veličanstveni sjaj. Tako je nestala ona velika tmina. Vaspostavljeni su radost i mir. Ljubavna svetlost ih je još jednom obasjala.

U ovoj bajci, rođaci moji, mora postojati srećni završetak - nije li tako? Međutim, potrebna nam je vaša saradnja da bi se taj srećni završetak ostvario. Hoćete li primiti zračenje? Hoćete li otvoriti oči za Božiju Istinu?

Zov arhanđeoske trube koji budi na miroljubivu akciju sada odjekuje svim mogućim golubovima na Zemlji. Probudite se, dakle, jer Zemlju valja preobraziti. Košmar mora biti okončan.

Hoćete li nam se pridružiti da stvorimo blistavo novo postojanje ljubavi i radosti na Zemlji?Korisna adresa: http://www.esotheria.com/STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 1.0524 sek. Broj pronadjenih pojmova: 67;   [ Isključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA