SPOZNAJ SAMOG SEBE - Poglavlje III
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Fizička egzistencija kao savez individualnosti
 

Ono što se odmah u fizičkom postojanju uočava to su razni individualni i izdvojeni materijalni oblici od kojih su neki živi, a neki neživi. Iako su svi ti materijalni oblici naizgled izdvojeni i nezavisni jedni od drugih, to ipak nije tako.

Svi se oni nalaze u tačno utvrđenoj i međusobno uslovljenoj interakciji koja predstavlja jednu celinu ili jedan izuzetno kompleksan sistem u kojem je takva interakcija neophodan uslov održanja, kako tog sistema, tako i samih individualnosti unutar njega.

Da bi se to što jasnije prikazalo, počićemo od naše planete. Na planeti Zemlji postoji lanac uslovljenosti između svih živih i neživih bića. Svako živo i neživo biće ima svoju tačno utvrđenu svrhu i funkciju za opstanak čitave planete, pa shodno tome i jedno za drugo.

Isto tako, planeta Zemlja ima svoj određeni značaj i funkciju, kao i svoju specifičnu interakciju ne samo sa Suncem, već isto tako i sa svim planetama sunčevog sistema.

A onda dalje sunčev sistem, kao jedna celina ili sistem ima određeno mesto i značaj u odnosu na druge sisteme ili sva nebeska tela koja zajedno čine jednu celinu ili sistem, tj. fizičko postojanje.

Zakonitost saveza individualnosti u jednoj celini ili sistemu odnosi se na apsolutno sve ili svaki oblik i pojavu u fizičkoj egzistenciji. Ili kako se to obično kaže kako u mikro tako i u makro. Princip je potpuno isti i za najveći i za najmanji oblik.

Kao primer može poslužiti telo coveka. Iako telo jednog čoveka predstavlja jedan oblik ili jednu celinu, ono se sastoji od velikog broja razlika ili individualnosti, kao na primer, glava, ruke, noge, srce, pluća, jetra itd.

Svaka ta razlika ili individualnost poseduje svoj specifican materijalni sastav i oblik, a isto tako i svoju određenu i specifičnu funkciju koja je neophodna za funkcionisanje čitavog tela.

Dalje, svaki od tih organa u sebi sadrži takođe daljnje razlike i individualnosti u interakciji sve do molekula, atoma, elektrona, protona, neutrona itd.

Svaka od tih razlika ima svoje određene zakonitosti ili svoj specifičan razvoj koji se u prvom redu zasniva na zakonitostima koje su neophodne za razvoj celine.

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0695 sek. Broj pronadjenih pojmova: 10;   [ Isključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA