SPOZNAJ SAMOG SEBE - Poglavlje VIII
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Život u fizičkoj egzistenciji
 

Jedna veoma interesantna suprotnost u fizičkoj egzistenciji ili na planeti Zemlji su živa i neživa bica. Njihova razlika se ogleda u njihovom karakterističnom postojanju ili svesti.

Neživa bića imaju različite oblike i pojave, kao i različite materijalne sastave. Međutim, i pored svih međusobnih razlika za njih je karakteristična ista pasivnost koja se manifestuje kao bezživotnost.

Za živa bića je karakteristična aktivnost koja se manifestuje kao nastanak, razvoj i nestanak iz fizičkog postojanja. Unutar živih bića takođe postoje razlike u materijalnom sastavu i obliku, ali isto tako i u svesnoj aktivnosti u njihovim telima.

Tako na primer, iako je za biljke karakteristična aktivnost svesti, ona nema svesnost ili inteligenciju kao svest ljudi i životinja. Takva svest nema smisonu interakciju s okolinom, već se bazira samo na ograničenom instinktu samoodržanja.

Za biljke je takođe karakteristična nepokretljivost dok je za ljude i životinje karakteristična pokretljivost. Mada je za životinje karakteristična određena inteligencija ili svesnost, ona nije u tolikoj meri kompleksna kao ljudska.

Ovo je najuopstenija podela živih bića pošto unutar biljaka i životinja postoji čitavo bogatstvo različitih vrsta i ponašanja, kao i prelaznih oblika iz jedne u drugu vrstu.

Zbog toga takođe postoje i izuzeci u pogledu pokretljivosti i ponašanja. Međutim, oni su zanemaraljivi, a takođe i irelevantni za samo izlaganje. Postavljaju se pitanja:

Zašto su jedna bića živa i aktivna, a druga neživa i pasivna kada su i jedna i druga materijalna?

Ako materija ima svojstvo smisaone aktivnosti, zašto ga nemaju svi materijalni oblici?

Zašto samo oni materijalni oblici koji poseduju svest imaju to svojstvo? Po tome bi bilo logično zaključiti da je svest ta koja daje smisaonu aktivnost ili život svim živim bicima, a ne materija. Takvo tvrđenje takođe se nalazi u saglasnosti sa zakonitoscu interakcije razlika ili suprotnosti.

Neživa bića predstavljaju samo materijalni ili fizički kvalitet zbog toga je za njih karakteristična pojava ili oblik, ali bezživotnost ili odsustvo svesti.

živa bića predstavljaju interakciju dva razlicita kvaliteta, tj. materijalnog ili fizičkog sa nefizičkom bezobličnom smisaonom aktivnošću ili svešću.

Takva interakcija zadržava karakteristike oba ova kvaliteta ili suprotnosti, ali u isto vreme stvara i novi oblik postojanja koji se manifestuje kao smisaona aktivnost ili život pojavnih, materijalnih oblika ili tela. Shvatanje čoveka kao interakcije svesti i materije (tela) dato je i u sledećem opisu od Osho:

"Telo se sastoji od tame, dok se duša sastoji od svetla i tamo gde se ta tama i ta svetlost sretnu, to je teritorija razuma. Samim tim razum u sebi poseduje malo tame i malo svetlosti; zato je razum uvek napregnut i razapet između ta dva različita pravca."

Nastanak svesti kod živih bića objašnjava se kompleksnošću materije. Jedan od razloga je svakako i taj što materija ili telo predstavlja jedini uočljivi oblik postojanja svesti. Zbog toga se materiji takođe pripisuje i sposobnost stvaranja svesti.

Međutim, mi suviše malo znamo o svesti da je možemo povezati samo uz materiju ili telo; te time katergorički poricati nesposobnost njene egzistencije nezavisno od tela ili materije. Teorija da se svest dobija kompleksnošću materije sadrži u sebi mongo nejasnoća i neodgovorenih pitanja kao na primer:

U čemu se ogleda i kako nastaje ta kompleksnost gde materija dobija sposobnost razmišljanja?

Šta je to što usmerava potrebnu interakciju ili konekciju različitih materijalnih elemenata?

Kako to da su se baš potrebni materijalni elementi za razmišljanje kreirali sami od sebe?

Slučajno?

Kako je moguća slučajnost u strogo određenim i izuzetno preciznim i kompleksnim jedinjenjima?

Šta stvara materiju, tj. kako je ona nastala?

Svest ili život u fizičkoj egzistenciji se manifestuje kao smisao dok se materijalna besvesnost manifestuje kao besmisao. Ako su materija i energija kao besvesni oblici neuništivi, tj. imaju svoj kontinuitet, kako to da svest, kao smisaona, kreativna aktivnost prestaje da ima kontinuitet, tj. da nestaje?

Šta uopšte materiji i energiji kao besvesnim oblicima omogućava taj kontinuitet?

Ne postiže li se smisaona aktivnost tela ili materije upravo interakcijom sa svešću?

Smrt živih bića ukazuje na to. Kada čovek umre, njegovo telo je i dalje u fizičkoj egzistenciji, ali njegova svest, odnosno ta specificna smisaona aktivnost ili suština te osobe više nije. Iako su (slučaj prirodne smrti) svi organi i dalje prisutni i neoštećeni, oni bez svesti jednostavno prestaju da funkcionišu.

Dok je svest prisutna u telima živih bića, sve razlike ili individualnosti u njemu se usklađuju i predstavljaju jednu funkcionalnu celinu. Bez svesti u telu nastaje razlaganje. To pre ukazuje na interakciju tela sa svešću, nego na njegovu sposobnost da je stvara.

Toliko je mongo nejasnoća i neodgovorenih pitanja upravo zbog toga što teorija o kompleksnosti materije opisuje samo pojavu, a ne suštinu postojanja i života.

Suština života ne nalazi se u obliku i kompleksnosti, već u svesti ili smisaonoj aktivnosti unutar tela koja stvara kompleksnost. Kroz analizu materije uvek se dobija pojavni oblik postojanja, a ne njegova suština. Takvo tvrđenje sadržano je i u čuvenoj Dekartovoj rečenici:

“Cogito ergo sum.” ili “Mislim, dakle jesam.”

Njome, ne samo što je život i postojanje određeno kroz svest, već je sama svest određena ili okarakterisana kao njihova suština. Dobar primer privida ili iluzije smisaone aktivnosti u odnosu na kompleksnost tela možemo naći u primeru kompjutera, radija i televizije. Svaki od njih mora da ima svoje specifično telo ili oblik i sastav da bi mogao da obavlja određenu, specifičnu aktivnost.

Njihov oblik, sastav ili specifična povezanost različitih elemenata u okviru toga sastava omogućava električnoj energiji ili raznim signalima i impulsima proticanje ili usmeravanje u potrebnom pravcu što uvek rezultira kao smisaona aktivnost.

Međutim, mi znamo da niti njihova tela, niti impulsi u njima nemaju sposobnost mišljenja niti svesno stvaraju smisao, već ljudi ili viša aktivna svest koja im je kreirala takav oblik da bi omogućila svojoj svesti da funkcionioše kroz njih i na taj način im daje smisao koji će poslužiti svrsi samih ljudi.

Suštinski proces razmišljanja jos uvek nije shavaćen ni objašnjen. Pojavno objašnjenje mišljenja glasi da mozak, kao materija, razmišlja materijom, tj. dolivom krvi, kao i raznim hemikalijama i električnim impulsima. Na taj način postoje i tri objašnjenja ili mogućnosti.

Ili te hemikalije i impulsi razmišljaju sami od sebe, te bi onda čovek bio misleća hemikalija ili misleći električni impuls;

Ili se u dodiru mozga i hemikalija, kao i električnih impulsa (od kojih ni jedan nema sposobnost razmišljanja) dešava čarolija, pa mozak počinje da razmišlja;

Ili se upravo preko tih impulsa i hemikalija omogućava svesti (nama jos uvek nepoznatoj smisaonoj aktivnosti ili kvalitetu) njeno delovanje na mozak. Deril Rini (“ Smrt vecnosti“) pise sledeće:

"Noseći se intuicijom nešto dalje, interesantno je pomenuti da se retki momenti oslobađanja svesti od ega opisuju kao momenti osvetljenja ili prodora svetlosti. Vitman opisuje ta viđenja kao 'osvetlenje svetlog' i metafora svesti kao svetlosnog agenta je široko rasprostranjena u svim mističnim spisima. Pitam se, u momentima nesputane mentalne slobode, da li sama svetlost, jedna istinski bezvremenska realnost, priznata od strane fizičara kao takva, nije u nekom jos neotkrivenom načinu nosilac svesti?" Izvanredna dostignuća u polju tehnologije uzrokovala su nastanak novih naučnih disciplina. Jedna od takvih disciplina je i biopsihijatrija. Inovacijom raznih instumenata omogućen je pristup u sam mozak ili posmatranje mozga u procesu mišljenja preko električne aktivnosti i doliva krvi. Na taj način biopsihijatrija je dosla do veoma interesantnih podataka.

Dr Martin Tejčer sa Harvardske medicinske škole u članku "Neurobiologija i zlostavljanje dece" došao je do otkrića da su deca koja su bila zlostavljanja u najranijem periodu života za posledicu imala specificno oblikovanje i formiranje mozga koje se razlikovalo od dece koja nisu bila zlostavljana. Takvo različito formiranje mozga u kasnijem periodu njihovog života uslovilo je i njihovo drugačije ponašanje ili svesnost.

Takvim podatkom se neosporno potvrđuje međusobna uslovljenost i zavisnost ili interakcija mozga (materije) i svesti (smisaone aktivnosti). Zlostavljanje dece je prouzrokovalo određeni intenzitet ili aktivnost svesti koja je oblikovala njihov mozak.

Primera interakcije između svesti i tela ima veoma mongo. Jedan od primera su i psihosomatske bolesti. Isto tako i sugestija nije ništa drugo, već neposredan primer međusobnog uticaja određene aktivnosti svesnosti ili intenziteta osećanja u ljudima na njihove telesne funkcije, itd. Deril Rini u uvodu u istoj knjizi takođe piše i sledeće:

"Kvantna fizika je pokazala, na zadovoljstvo mnogih fizičara, da je realnost koju posmatramo čudno promenjena samim činom posmatranja. Svest ne izgleda samo kao posmatrač već kao učesnik u radnjama sveta; svest i materija, subjekt i objekt nisu odvojeni, nekako suptilno, oni vrše interakciju."

Dr J. B. Rajn, istraživač psihičkih sposobnosti sa djuk univerziteta, takođe kaže:

"Zapanjujuće deluje na moju maštu da zamisli sve implikacije pokazanog da svest nekim nepoznatim načinom ili sama od sebe poseduje mogućnost da direktno afektuje materiajalne operacije u svetu oko sebe."

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0046 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA