SPOZNAJ SAMOG SEBE - Poglavlje XI
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Smisao i besmisao
 

Nastanak fizičke egzistencije jos uvek predstavlja misteriju za nas. Teorija “Big Bang” samo opisuje njen mogući nastanak, ali ne otkriva niti objašnjava suštinu njenog nastanka. Tako da neki ljudi zastupaju teoriju haosa i slučaja, dok drugi zastupaju teoriju smisla i kreacije.

Osnovna karakteristika smisla je sposobnost kreativnog kontinuiteta. Besmisao se odlikuje nemogucnošću kreacije ili smisaonim razvojem i kontinuitetom.

Mi se nalazimo u postojanju koje ima smisao i kontinuitet, što znači da njegova osnova ili njegov početak može da bude samo u smislu ili svesti, a nikako ne u besvesnosti i slučajnosti.

Iz besmisla ili nesvesnosti bilo bi nemoguće proizvesti smisao, odnosno svest i kontinuitet zbog samog karaktera besmisla ili nesvesnosti. Što znači da je najpre morala postojati svest ili smisao da bi ovo i ovakvo postojanje uopšte bilo moguće.

U ranijem izlaganju smo konstantovali dualnost ili neophodnost postojanja razlika ili suprotnosti za promenu i aktivnost. Zbog toga, ukoliko postoji smisao, nužno mora da postoji i besmisao kao njegova razlika ili suprotnost s kojom će se smisao naći u interakciji, te na taj način stvarati promenu i razliku, kako u samom sebi, tako i u besmislu.

Jedino tako je moguće ispuniti osnovni uslov postojanja. Tako da bi besmisao bio samo trenutna i prolazna, ali nužna i neophodna faza razvijanja smisla.

Fizičko ili pojavno i pasivno je neophodan uslov za razvoj ili promenu nefizičkog ili aktivno svesnog. Njihovom interakcijom se odvijaju nuzne i neophodne promene i u jednom i u drugom, te se na taj način postiže smisaoni i potrebni razvoj i jednog i drugog, a takođe i stvaraju novi oblici postojanja s njihovim specifičnim zakonitostima.

Dobar primer takve interakcije u kojoj se najbolje uočavaju zakonitosti fizičkog i nefizičkog mozemo naći u transformaciji gusenice u leptira.

Kada gusenica izvrši svoju fankciju i postigne uslove za promenu ( ti uslovi se postignu kada svaka razlika unutar nje postigne svoju nužnu promenu kroz međusobnu interakciju) ona se pretvara u čauru koja dalje egzistira po svojim zakonitostima dok ne ispuni uslove za daljnju promenu, odnosno dok se unutar nje ne razvije leptir koji predstavlja sintezu smisaone aktivnosti.

Na taj način čaura je ispunila svoju potrebnu funkciju ili interakciju sa smisaonom aktivnošću tako da dolazi do njihovog razdvajanja. Leptir dalje nastavlja egzistenciju prema svojim zakonitostima, dok je čaura ostavljenja promenama u okviru materijalnih zakonitosti koje se manifestuju kao razgradnja oblika.

Iako je smisaona aktivnost ili svest unutar različitih matrijalnih oblika (gusenica, čaura, leptir) menjala svoju aktivnost usled promene tih oblika ona nikada nije nestajala, već je samo doživljavala svoju transformaciju.

Dok je kod materije završetkom interakcije uvek nastajalo razlaganje i razgradnja oblika, dotle je kod svesti uvek nastajala smisaona sinteza. Ona se uvek manifestovala kao različita aktivnost ili promena koja je imala kontinuitet i uvek predstavljala nešto. Nemački filozof Imanuel Kant u knjizi "Kritika čistog uma" piše:

"Ako bi mogli videti sami sebe i ostale stvari onakve kakve stvarno jesu, mi bi videli sebe u svetu duhovne prirode, zajedništvo koje niti nastaje našim rođenjem niti nestaje smrću nasih tela."

Osnovna karakteristika svesti upravo i jeste njena stalna promena ili aktivnost, bez nje ona ne može biti svest ili postojanje. Ta zakonitost se takođe može posmatrati u egzistenciji ljudi.

Tako na primer, jedna te ista osoba prolazi kroz različite faze razvoja oblika i svesnosti ili egzistencije gde je jedna te ista osoba i beba i dete i mlada i sredovečna i stara osoba. Iako su to sve razlike i telesno, tj. po formi i obliku (pojavi), a takođe i svesno (suštinski) one uvek predstavljaju jedno isto (istu osobu u razvoju).

U postojanju ništa ne nestaje, već samo doživljava promenu. Međutim, većina ljudi identifikujući se samo sa svojim pojavnim oblikom ili telom, smatra da njegovom razgradnjom nestaje i njihova svest ili njihova suština.

Takvi ljudi doživljavaju sebe kao nešto između dva ništa. Odnosno, oni smatraju da su bili ništa pre nego što su se rodili i da će smrću opet postati večno ništa. Ako bi ništa poistovetili s besmislom, a nesto sa smislom, tada bi se mogla postaviti i sledeća pitanja:

Zbog čega i od kuda nešto ili smisao, između dva ništa ili besmisla? Kako objasniti činjenicu da se iz ništa ili besmisla (koje se karakteriše nemogucnošću kreacije) kreira smisao, a potom opet iz smisla koji uvek kreira još viši smisao kreira večni besmisao?

Posmatrajući čoveka, tj. njegovu suštinu ili svest kao konstantno nešto samo u različitim fazama razvoja ili promenama, dobija se smisao koji u sebe uključuje i svoju razliku, odnosno besmisao.

I ne samo čovek, već i sve oko njega ili celokupno postojanje možemo shvatiti kao smisao ili svest koja osmisljava i osvešćuje sama sebe, pa zbog toga uvek stvara viši smisao ili svesniju svest i to uvek u interakciji sa svojom razlikom, odnosno nesvesnošću i besmislom.

Besmisao, nesvesnost i individualnost kao osnova bilo čega je nemoguća. Besmisao, nesvesnost i individualnost mogu da postoje samo u okviru svesti, smisla i zajedništva ili da nastanu iz svesti, smisla i zajedništva, kao njihova razlika.

Jedino se iz svesti, smisla i zajedništva moze stvoriti promena ili razlika i to u vidu individualnosti, besmisla i nesvesnosti koja ce moći imati kontinuitet pošto ce biti kreirana od smisla kao njegova potrebna razlika ili suprotnost s kojom će se smisao nalaziti u interakciji.

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.1833 sek. Broj pronadjenih pojmova: 8;   [ Isključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA