SPOZNAJ SAMOG SEBE - Poglavlje XXXVIII
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Bračna zajednica
 

Svedoci smo sve većeg broja razvoda brakova ili opadanja i moralnih i porodičnih vrednosti u našem društvu. Posledice koje takva stresna situacija, kao što je razvod, ostavlja na ljude, a pogotovo decu su mnogo veće nego što to na prvi pogled izgleda. Svaki razoreni brak uskraćuje deci njihov, da tako kažemo, najprirodniji način vaspitanja, a to je uz oba roditelja i njihovo stalno prisustvo.

Zajednica dvoje duhovno razvijenih roditelja je najbolji i najefikasniji način odgoja funkcionalnog potomstva. Period detinjstva se karakteriše najizraženijim uticajem okoline na razvoj ljudi. Osnovni razlog tome je nedovoljna razvijenost dece, kao i njihova potpuna bespomoćnost.

Naime, ne samo što deca od okoline uče vlastito prilagođavanje, već i njihov opstanak zavisi od nje. Za njih je neophodna stalna nega i briga da bi opstala. Zbog toga deca imaju snažnu potrebu za prisustvom, ljubavlju, priznanjem i pažnjom roditelja pošto im to uliva osećanje zaštićenosti, sigurnosti, kao i vlastite vrednosti.

Ukoliko se takve potrebe kod dece zadovolje, oni ostvaruju potrebne uslove za svoj progresivan ili funkcionalan razvoj. Razvodom roditelja otežava se zadovoljenje takvih potreba pošto se njima, u većini slučajeva, onemogućava stalno prisustvo oba roditelja, kao i njihovo potrebno angažovanje.

Sve to može negativno da se odrazi na razvoj dece ili da prouzrokuje formiranje određenih zabluda i predrasuda kod njih. S obzirom da deca još uvek nisu postigla potrebni emocionalni ili intelektuakni razvoj, njihov način rezonovanja se razlikuje od odraslih ljudi.

Deca su sklona preteranom subjektivizmu ili personalizovanju. Poneka deca čak mogu da se osećaju krivim za razvod svojih roditelja ili da smatraju sebe osnovnim uzrokom takvog događaja.

Pojedina deca se mogu osećati iznevereno čime se kod njih prouzrokuje potisnuto osećanje straha da veruju ljudima. Ako ih njihovi roditelji koji su ih najviše od svih ostalih ljudi trebali zaštititi i čija je dužnost da su s njima, napuštaju, šta onda mogu da očekuju od ostalih ljudi?

Takva deca obično odrastu u ljude koji se plaše bliskih odnosa. Isto tako, pojedina deca formiraju potisnuto osećanje bezvrednosti. Oni mogu da osećaju da je neko ili nešto mnogo važnije i značajnije za njihove roditelje od njih samih, te da roditelji žrtvuju njih kao manje vredne i značajne za nešto mnogo važnije i značajnije.

U nekim slučajevima roditelji zaista i stavljaju njih same ili njihove sebične interese iznad interesa njihove dece. Veliki broj ljudi se isuviše brzo odluči na razvod, pre nego što se i potude da učine sve što je u njihovoj moći da poboljšaju odnos s partnerom.

Razvod treba da bude poslednji korak na koji se ljudi odluče posle mnogobrojnih, iskrenih i uzaludnih pokušaja da uspostave funkcionalne odnose. Naravno, u slučajevima gde se jedan od roditelja ponaša krajnje neodgovorno i nasilno ili odbija saradnju za uspostavljanje funkcionalnog odnosa, razvod može biti jedino rešenje pošto takva dinamika bračnog odnosa ozbiljno ugrožava razvoj dece.

Isto tako ukoliko je u pitanju preljuba ili prevara, oba bračna druga moraju biti iskrena sama prema sebi i svojim osećanjima. Osoba koja je izneverila svoga bračnog druga nikada ne može imati izgovor ili opravdanje za takav svoj izbor, osim svoje sopstvene nefunkcionalnosti i zaostalog duhovnog razvoja.

Takva osoba se mora suočiti sa svojom vlastitom nefunkcionalnošću, te se iskreno izjasniti da li je sposobna da bude odgovrna za svoje buduće ponašanje.

Ukoliko izneverena osoba nije u stanju da oprosti ili povrati poverenje u svoga bračnog druga ili ako se oseća suviše ponižena i ogorčena da bi nastavila dalje život s partnerom, u takvim slučajevima razvod može biti bolje rešenje, nego da deca odrastaju u tako nezdravoj atmosferi.

Zrela osoba shvata svoj vlastiti značaj i ulogu u kreiranju svoga života, pa se zato veoma odgovorno odnosi prema svakom odnosu koji uspostavlja s drugim ljudima. Takva osoba je svesna različitog duhovnog razvoja ljudi pa shodno tome i njihovog različitog načina života ili ponašanja. Ukoliko takva osoba želi intiman kontakt ona uvek traži isto tako zrelu i uravnoteženu osobu.

Mada ni jedan odnos nikada nije u potpunosti predvidljiv pošto zavisi od samih ljudi koji ga stvaraju ili njihovog progresa ili regresa u razvoju, ipak postoje i određene zakonitosti po kojima se on može predvideti.

Zrelost svake osobe, između ostalog, ogleda se i u pravilnoj proceni ljudi s kojima se stupa u kontakt. Nerealno je očekivati od neodgovorne i nezrele osobe da pokaže stabilnost u bilo kojem odnosu. Takvo očekivanje značilo bi nezrelost same osobe koja to očekuje.

Izbor bračnog druga jedan je od izuzetno važnih izbora koje čovek pravi u svom životu. To treba da bude visoko odgovoran izbor, pošto se njime kreira i određuje dalji život, ne samo osobe koja pravi izbor, već takođe i odabrane osobe, a što je najvažnije njihovog potomstva, ukoliko se bračni par odluči da ga ima.

Odgovorna osoba neće suviše brzo i nepromišljeno sklapati intiman kontakt s drugom osobom, nego će najpre pažljivo analizirati njeno ponašanje da bi dobila bolji uvid u karakter osobe ili njenu autentičnost i iskrenost. Posebno će veliku pažnju obratiti na ono što osoba radi, a ne u tolikoj meri šta osoba govori. Jer, kako kaže Isus: "Svako dobro drvo daje dobre plodove, a zlo drvo daje zle plodove."

Tek kada su i reči i dela usklađeni, može se govoriti o autentičnosti svake osobe. Za različite društvene zajednice s različitim kulturnim nasleđem i mentalitetom je karakteristično da imaju različit pristup osnivanju bračnih odnosa.

Tako u nekim društvenim zajednicama jos uvek postoje ugovoreni brakovi gde roditelji biraju bračnog partnera svojoj deci. Ipak, u većini društvenih zajednica preovladava samostalan izbor.

Za veliki broj ljudi iz takvih zajednica romantična ljubav ima presudan značaj za uspostavljanje bračnih odnosa. Međutim, zrela osoba neće samo romantičnu ljubav uzeti kao jedini kriterijum za izbor bračnog druga, a još manje za osnivanje potomstva.

Romantična ljubav (iako veoma značajna) nikada nije najznačajniji uslov za uspostavljanje progresivnog razvoja oba bračna partnera, a pogotovo njihove dece, samim tim postizanja istinskog sklada i sreće.

Aron T. Bek u njizi "Ljubav nikad nije dovoljna" piše:

"Iako je ljubav snažna pokretačka snaga za muževe i žene da pomažu i podržavaju jedno drugo, da učine jedno drugo sretnim, osnuju porodicu, ona sama po sebi ne kreira suštinu veze - personalne kvalitete i veštinu koji su presudni za njeno održanje i razvoj. Posebni personalni kvaliteti su presudni za sretnu vezu: odanost, osećajnost, plemenitost, obzir, vernost, odgovornost, iskrenost.

Supružnici trebaju da kooperiraju, da traže kompromis i zajednički dogovor. Oni moraju biti fleksibilni, sposobni da prihavataju i opraštaju. Oni moraju tolerisati mane, greške i osobenost jedno drugog. Ako se - vrline - vremenom kultivišu, brak se razvija i sazreva."

Oba potencijalna bračna partnera, pored romantične ljubavi, moraju razmotriti i sve ostale okolnosti. Svaki od njih mora izvršiti svesnu i odgovornu analizu svojih stvarnih želja i potreba. Oni takođe moraju biti sigurni da imaju realnu predstavu o svim obavezama i dužnostima koje se od njih očekuju, čije je izvršenje ili neizvršenje veoma vazan element opštanka bračne zajednice.

U prvom redu moraju biti svesni činjenice da će magično osećanje zaljubljenosti koje trenutno osećaju, neminovno biti zamenjeno drugim, realnijim osećanjem, a kakvo će to drugo osećanje biti, zavisiće od njih i njihovog ponašanja u odnosu koji budu gradili.

Bračana zajednica, kao i samostalan život imaju svojih preimućstava, ali isto tako i nekih nedostataka koji nisu prihvatljivi za sve ljude pošto zahtevaju svesni napor i prilagođavanje.

Veoma važno da svaki potencijalni bračni partner trezveno razmotri i jedno i drugo, te da pravilno proceni, ne samo svoje želje, već i svoju sposobnost da ispuni sve ono što se od njega zahteva i očekuje. Tek posle toga može da donese odluku da li, kako i s kime da osnuje bračnu zajednicu ili da je uopšte ne osniva. To je naročito važno ukoliko se namerava osnovati potomstvo u bračnoj zajednici.

Zrelost svakog čoveka sastoji se u sagledavanju nemogućnosti ispunjenja i zadovoljenja svake njegove želje i potrebe. Isto tako i u svesnosti o međusobnoj isključivosti pojedinih stvari, pa shodno tome pravljenju kompromisa između njih, odnosno davanju prednosti jednih u odnosu na druge. Ili kako se to obično kaže: " Ne možeš imati i jare i pare."

Ako imaš jedno, nameće se nužnost gubitka drugog. Suviše je nezrelo, nerealno, sebično, pa i neodgovorno nastojati postići dve međusobno isključive stvari. To će samo izazvati nepotreban konflikt i nesklad.

Svaka osoba pre uspostavljanja bračnog odnosa treba iskreno da proceni svoju sposobnost uspostavljanja ne samo složenog emocionalnog, već isto tako i seksualnog odnosa sa samo jednom osobom, čak i u slučaju mogućih poteskoća.

Bilo bi veoma mudro da potencijalni bračni parovi iskreno iznesu svoje stavove, kao i zahteve pre osnivanja bračne zajednice, odnosno postignu međusobnu saglasnost i dogovor po svim značajnim pitanjima koja su sastavni i neophodni deo svakog bračnog života.

Ukoliko osoba oseća sumnju da neće biti u stanju da u potpunosti ispuni sve zahteve, najbolje je da odustane od osnivanja bračne zajednice za neko vreme ili ako se ipak odluči, da ne žuri s osnivanjem potomstva dok ne bude sigurna da je spremna da ispuni sve što se od nje zahteva.

Svaki čovek je odgovoran za svoje odluke i njihovo dosledno sprovođenje. Zbog toga je neophodno da se one veoma savesno i pažljivo razmotre pa tek onda da se donese odluka.

Veoma je važno da potencijalni bračni partneri nemaju suviše idealizovano mišljenje jedno o drugom, a takođe i o samom bračnom odnosu. Život, kao i sami ljudi ili njihov razvoj je stalni proces koji je podložan promenama, te zbog toga prolazi kroz različite faze koje ne moraju uvek biti savršene i idealne.

Veoma često one znaju biti mučne i pune iskušenja, te zahtevaju zrele i odgovorne ljude koji će se aktivno angažovati na pozitivnom rešenju svih mogućih nesporazuma i nesklada koji se mogu pojaviti u njihovom zajedničkom životu.

Očekivati perfekatan i idealan brak i partnera sve vreme zajedničkog života može negativno da se odrazi na razvoj bračne veze. Ukoliko ljudi imaju suviše idealizovanu predstavu o braku, te se koncentrišu samo na to kakav bi njihov bračni život trebalo da izgleda, a ne na odnos koji trenutno imaju, to će samo jos više doprineti neskladu i udaljiti bračne drugove jedno od drugog.

Na taj način i odnos koji su trenutno kreirali izgledaće im mnogo gori nego što stvarno jeste. Umesto da maštaju o onome što nemaju, ljudi treba da se angažuju na poboljšanju onog što već imaju i njihov trud sigurno neće biti uzaludan.

Isto tako veoma je nerealno i štetno očekivati od bračnog partnera da bude odgovoran za nas sopstveni osećaj sreće i zdovoljstva. To je isključivo zadatak svake osobe same za sebe. Jedino svojim svesnim i aktivnim duhovnim razvojem svaka osoba može pronaći smisao, sklad i sreću u samoj sebi, te na taj način takođe motivisati i svoga bračnog druga.

Za bilo koji uspešan i harmoničan odnos osnovni faktor je kominikacija zasnovana na iskrenosti. Njome partneri stiču poverenje jedno u drugo. Bez poverenja je nemoguće uspostaviti uspešnu bračnu zajednicu. Ono se jedino može postići apsolutnom iskrenošću i to uvek i u svakoj situaciji, ma koliko trivijalna ona izgledala.

Nijedan bračni drug ne bi smeo da dozvoli sebi da uradi bilo šta što ne bi smeo da kaže svom bračnom drugu. On uvek mora biti svestan posledica svake svoje akcije, ne samo na sebe, već i na svoga bračnog druga. Drugim rečima, u svakoj situaciji bračni drugovi se moraju ponašati odgovorno i savesno.

Cena koju bračni partneri plaćaju svojim sitnim i beznačajnim lažima može da rezultira u postepenom gubitku poverenja između njih. Poverenje je jedan od najdelikatnijih elemenata svake bračne zajednice koji je veoma lako izgubiti, a veoma teško, u nekom slučajevima, čak i nemoguće povratiti.

Iskrenost je takođe osnovni uslov poštovanja. Bez poštovanja bračni partneri nikada ne mogu da uspostave bliskost neophodnu za dugotrajan i uspešan bračni odnos.

Iz svega ovog proizilazi da za uspešnu bračnu zajednicu nije dovoljna samo romantična ljubav, već duhovno razvijeni i odgovorni ljudi koji svesno biraju to iskustvo za svoj daljnji razvoj, a pogotovo razvoj svoga potomstva.

Suviše je uzaludno, pa i sebično i neodgovorno osnovati potomstvo u nadi da će ispuniti neke umišljene želje, rešiti probleme s partnerom, ispuniti osećaj nedostatka ljubavi ili osnovati potomstvo zbog toga što se to očekuje od bračnih parova itd.

Takvi motivi samo jos više doprinose nefunkcionalnosti bračnih odnosa pošto neminovno rezultiraju razočaranjem, tj. još više produbljuju osećanje nezadovoljstva i frustracije.

Iako na prvi pogled izgleda veoma značajno i važno, pa i romantično postati roditelj, ljudi takođe traba da budu svesni i druge strane tog izuzetnog događaja ili svih dodatnih i fizičkih i psihičkih obaveza, dužnosti, samoodricanja i apsolutne predanosti i angažovanosti, kao i odgovornosti koja se od njih kao roditelja očekuje.

Osnivanje potomstva treba biti visoko svesna, odgovorna i moralna odluka. Svakako da će različiti ljudi imati i različito shvatanje braka i potomstva, pa samim tim i svojih obaveza i dužnosti. U svakom slučaju, samo razmišljanje o tome već govori o izvesnoj dozi zrelosti i obrnuto. Ne kaže se bez razloga da bi ljudi trebalo da misle o onom šta rade, da ne bi mislili šta su uradili.

Jedino duhovno razvijeni ljudi mogu da postignu sklad i harmoniju u sebi, pa onda i u zajednici koju grade. Njihov progresivan duhovni razvoj uzdignuće i njihovu svesnost na viši nivo razumevanja. To će takođe rezultirati u postizanju visokog stepena moralnosti i odgvornosti u ispunjavanju svih njihovih obaveza gde te obaveze neće predstavljati napor već zdovoljstvo pošto će čovek biti svestan da čini upravo ono što treba, odnosno da svojim delima omogućava svoj sopstveni smisaoni razvoj, a takođe i smisaoni razvoj svih članova u zajednici.

Takvi ljudi će se osloboditi ograničenosti ega te će kroz nad-ego izdignuti svoju svesnost u domen ljubavi i zajedništva sa svojom porodicom. To će osetiti i ostali članovi u zajednici što će veoma stimulativno delovati i na njih same pošto će se osećati dovoljno uvaženi, poštovani i voljeni, te će sa svoje strane takođe nastojati da doprinesu zajedničkom skladu.

Veoma je važno da bračni drugovi budu svesni činjenice da će se njihove potrebe ili osećanja ponekad razmimoilaziti. Bračni parovi čine veliku grešku ukoliko osude ili što je još gore pokušaju da prisile jedno drugo da osećaju ono što oni misle da bi njihov partner trebalo da oseća.

Svako biće je autentično i jedinstveno i zbog toga svako biće ima neke svoje autentične potrebe, koje se razlikuju od ostalih ljudi. Bračni drugovi treba da uvažavaju i poštuju njihovu autentičnost i omoguće jedno drugom da se slobodno izražavaju.

S obzirom da je bračni odnos zajednica dvoje odraslih ljudi, veoma je nezdravo ukoliko takav odnos poprimi obeležje roditelj-dete odnosa, gde jedan partner preuzima kontrolu i sam odlučuje o svim potrebama i značajnim pitanjima bračnog života bez uvažavanja mišljenja svoga partnera. U takvom odnosu se nikada ne može postići istinsko poštovanje i uvažavanje niti se mogu zadovoljiti suštinske potrebe ljudi. Takva vrsta odnosa nikada ne može biti uspešna. Pre ili kasnije ona mora zapasti u veoma kriznu situaciju.

Osuđivanje ili prebacivanje je isto tako štetno u slučaju određene nefunkcionalnosti jednog od bračnog partnera. Njime bračni partneri nepotrebno produbljuju konflikt i još se više udaljuju jedno od drugog. Aron T. Bek piše: " Pertneri mogu pomoći sami sebi, jedno drugom i vezi ako usvoje - ne kritički, ne osuđujući stav. Takav pristup će im omogućiti da se usresrede na stvarni problem i da ga lakše reše."

Najznačajnija i najvrednija karakteristika svakog uspešnog bračnog života sastoji se u međusobnoj pomoći bračnih drugova u njihovom daljnjem, progresivnom razvoju ili zajedničkom naporu da otkriju uzroke nefunkcionalnosti i kod sebe i kod svoga bračnog druga.

To se može postići samo time što će svaki bračni drug problem svog bračnog druga prihvatiti bez osude, te će zajedno s njim nastojati da pronađe pravi uzrok ili koren njegovog negativnog osećanja i ponašanja uz veliku dozu razumevanja i strpljenja.

Na taj način i bračni drug koji ima problem, lakše će moći da uspostavi iskrenu komunikaciju i s bračnim drugom i sa samim sobom. To će ga lakše odvesti do pravog uzroka njegove nefunkcionalnosti, kao i načina da je prevaziđe.

Pomažući svome bračnom drugu , svaki čovek pomaže i sam sebi. On na taj način uzdiže i svesnost svoga bračnog druga na viši nivo razumevanja, te na taj način postiže da i njegov bračni drug svesnije i pozitivnije utiče na njihov skladan odnos zasnovan na međusobnom poštovanju.

Tek kada svaki bračni drug shvati da je i on, kao i njegov partner uvek na određenom, nikada završenom procesu razvoja, te samim tim niti on niti njegov partner nikada nisu, niti mogu biti savršeni, lakše će jedan drugog moći prihvatiti sa sitnim manama i nedostacima koje će uz zajednički napor ili uzajamnu pomoć i razumevanje pokušati ako je moguće da eliminišu.

Na taj način će zajednički doprineti kako razvoju samih sebe, tako i njihovm međusobnom odnosu, koji će uvek biti odraz njihovog vlastitog razvoja.

Nijedan odnos nije nešto samo od sebe dato, već je to aktivan proces kojeg kreiraju sami ljudi. Iako bračni drugovi mogu pozitivno ili stimilativno da utiču jedno na drugo, oni ipak nikada nisu odgovorni za nefunkcionalnost svoga partnera, niti mu mogu pomoći ukoliko partner neće da pomogne samom sebi. To je isključivo zadatak svakog čoveka samog za sebe.

Ponekad, ako je razlika duhovnog razvoja supružnika veoma velika, može da se izazove snažna dinamika bračnog odnosa. Takva dinamika može da uzrokuje stalnu napregnutost i frustraciju za duhovno nerazvijenu osobu pošto će biti prisiljena da se stalno suočava sa svojom nefunkcionalnošću.

Pojedini ljudi neće biti spremni na to, što može da rezultira njihovom željom za izlaskom iz takve zajednice. Isto tako, ako oba bračna partnera žive u nižoj svesti ega, oni nikada ne mogu postići sklad u sebi, pošto nisu svesni svoje prave suštine ili svojih suštinskih potreba, te će njihovo zadovoljenje i sreća biti uvek trenutna i privremena, zasnovana samo na površnim i stalno promenljivim zahtevima ega.

Međutim, ne shvatajući to, krivicu za svoje nezadovoljstvo će tražiti u ograničenosti svoga partnera, a ne svojoj vlastitoj. Oni će sve izvan sebe, uključujujći i svoga partnera, doživljavati kao svoju razliku s kojom će se nalaziti u stalnom nadmetanju.

Ukoliko se pojavi problem u braku, takvi ljudi će biti ograničeni sami sobom i svojim osećanjem frustracije, te će svoga bračnog druga videti kao jedini uzrok svoje patnje, što će naravno izazvati jos veći nesporazum i produbiti protivrečnost i razliku s bračnim partnerom koji će takođe imati sličan osećaj.

Jedino kroz zakonitosti duhovne svesti čovek može da shavati i prevaziđe svoju sopstvenu ograničenost, a u isto vreme i da shvati ograničenost svoga partnera, te da i njemu pomogne u njegovoj realizaciji o neophodnosti i nužnosti angažovanja na sopstvenom smisaonom razvoju.

STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.3834 sek. Broj pronadjenih pojmova: 25;   [ Isključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA