RAZNI TEKSTOVI - Poglavlje I
 
    
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Vaša hitna potreba za svetom pažnjom
 

Isus Hrist kroz Virdžiniju Esen

Dragi pripadnici Korpusa Ljubavi i sva bića dobre volje,

Kako su radosni ovi trenuci kad se naše duše, misli i srca sreću među nebeskim dimenzijama i kad ste u prilici da osjetite blistavu svjesnost svjetlosnih energija naše Majke/Oca koji vas vole i podržavaju.

Sada možete da ostvarite još svjesniji kontakt sa nama usljed sve pojačanijih energija vašeg sunca, kretanja unaprijed vašeg solarnog sistema u sklopu fotonskog pojasa i usljed trenutno još pozitivnijeg galaktičkog vremenskog ciklusa. A to vam može pomoći i da se sjetite uzvišenog zadatka koji stoji pred čovječanstvom, u ovaj odlučujući trenutak u vremenu za uspostavljanje mira na Zemlji.

Premda se mnogi svjetlosni radnici sastaju sa mnom u tišini vlastite meditacije i tokom grupnih sastanaka i meditacija koje tako naglašeno ohrabrujemo, cijenim vašu voljnost da primate ove misli u pisanoj formi, kao aktuelne izvještaje uz Virdžinijine brojne knjige. Upravo ta potreba za uvijek novim informacijama nagoni mene i brojne učitelje da nastavimo sa našim komentarima i aktivnostima vezano za aktuelne vibracione frekvencije i njihov neprestani uticaj na vaša tijela i na vaše živote, danas.

Mi koji nastanjujemo više dimenzije potsjećamo vas da smo živi i spremni da podržimo duševne sporazume koje ste sklopili kako biste promijenili sudbinu čovječanstva ovdje na Zemlji, sada. Nismo mrtvi! Živimo! A to što se ljudi često spominju nas u prošlom vremenu ozbiljno ograničava vaše napredovanje u svjesnosti. Kad je riječ o meni, oni hrišćani koji drže statue mog mrtvog tijela prikovanog za krst, i neprestano pripovijedaju o mojoj fizičkoj patnji i smrti, sprečavaju vas da primite "svetu pažnju" koju dajem svima koji prihvataju moje sadašnje stanje svijesti. Vi niste grešnici koji zaslužuju patnju i bol, već radije svjetlo ovog svijeta koje pomaže duhovno napredovanje i kretanje ka višim duhovnim vibracijama.

Nažalost, mnoge takozvane hrišćanske crkve ometaju širenje istine da sam ja uz vas, upravo sada, kao stariji brat koji potencira da ste ovdje kao članovi tima koji predano rade na širenju univerzalne Hristove svijesti u ovoj galaksiji. Oni ne prihvataju istinu da je svako od vas član onog biblijskog "dvoje ili više", neophodnih da povedu ljudsku svijest ka višim nivoima. Oni poriču da ste došli kao božanski izraz ljubavi, svete pažnje, kao što sam nekoć i sam došao.

Molim vas da svakoj osobi koja ne može prihvatiti istinu i odbacuje mogućnost da možemo uzajamno razmjenjivati misli, sada i ovdje, i da vi možete primati moje poruke, oprostite za to neznanje. A onda tražim od vas da brzo usmjerite pažnju na činjenicu da svaki od prethodno rođenih duhovnih učitelja još uvijek živi i aktivno pomaže ljudskoj porodici u ova posebna vremena.

Zapravo, mi predstavljamo golemu grupu pomagača koji vam nastoje pomoći da se sjetite da niste razdvojeni od nas, niti od energije Tvorca koji vam je dao vječni život. Prihvatajući ovu istinu, voljeni, ponovo ćete otkrivati vaše mistično sopstvo - oni koji znaju da je direktna komunikacija sa višim energetskim izvorima moguća. Vi pripadate onim ljudima koji prihvataju istinu da ste takođe fontane Božije istine koja može da se prizove iz dubine vaše vlastite duševne prirode.

Dragi moji, vi ste zemaljska bića sposobna da prime i ispolje ono što sam odlučio da nazovem "svetom pažnjom" - čistu, voleću energiju koja je hitno potrebna svim ljudima tokom ovog priliva kosmičkih frekvencija različitih vidova, nebeskih zraka i božanskog poticaja. "Sveta pažnja" označava ono na šta sam mislio, govoreći prije 2000 godina da se prema drugima trebamo ponašati onako kako bismo htjeli da se drugi ponašaju prema nama.

Da, došao sam da vas upoznam sa snagom onoga što trenutno nazivate ljubav i oprost, jer se nadam da će to znanje pomoći da se umanji ogromna patnja koja je pogađala čovječanstvo, lišeno podrške pozitivnih, galaktičkih energija koje su vam sada najzad dostupne.

Možda ćete reći da je to bilo prethodno sijanje za ova buduća vremena, u kojima će se svjesnost ispoljavati na mnogo osebujniji način. S obzirom da su vaši ljudski pisari i lingvisti protumačili moja učenja kao ljubav i oprost, mnogi su moju poruku doživjeli na vrlo pojednostavljen način. Međutim, u današnjem engleskom jeziku, mnogi od vas rabe riječ ljubav za razne ograničavajuće poglede i okolnosti, tako da moram razjasniti da samo ukoliko uzajamno dijelite vibraciju božanske ljubavi, pazite jedni druge svetošću Tvorčeve suštine.

Zato sam odlučio da stavim jednu do druge riječi "sveta" i "pažnja". Ova vrsta božanske ili svete podrške, skupa sa dubokom rješenosti da se ponašamo prema drugima onako kako bismo htjeli da se drugi ponašaju prema nama, daleko prevazilazi ono što nazivate ljubavnom brižnošću. To zapravo postaje energija ljubavi Majke/Oca, prolazeći kroz vaš čist um, srce, i spremnost da se ponašate prema drugim ljudima, biljkama, životinjama - čak i samoj planeti - onako kako bi se BOG PONAŠAO PREMA NJIMA. Bezrezervno i sa vječnom pažnjom!

Tako ova sveta pažnja ne predstavlja strastvenu ljubav koju gajite prema svom prijatelju/bračnom drugu, koja može da vam donese veliku radost. Niti je to vaša roditeljska briga i ljubav, u svoj svojoj odanosti, koju imate prema djetetu koje ste donijeli na ovaj svijet. Smijem se dok govorim da bi nekolicina vas sugerisala da se sveta pažnja odnosi na vašu ljubav prema novcu i materijalnim dobrima ovog svijeta! Pa opet, ima onih koji izjednačavaju ljubav s tim i odabiru da obožavaju biblijsko zlatno tele.

Molim vas da razumijete da božanska ili sveta pažnja prevazilazi čak vašu predanost prema onim Gospodarima Svjetlosti koji vam trenutno pomažu da dosegnete dušino vječno sjećanje i ljubav prema Tvorcu, roditelju cjelokupnog života, koji ništa ne traži zauzvrat.

U isto vrijeme, seksualna veza prožeta ljubavlju i roditeljska ljubav prema djetetu - čak ljubav prema određenoj životinji - mogu da nagovijeste uzvišenije iskustvo pažnje/ljubavi koju je čovjek u stanju da postigne.

Nakon svega iznesenog, mogli biste se zapitati da li je ijedno ljudsko biće, tokom svog boravka u fizičkom tijelu, sposobno da ikad postigne ovo apsolutno stanje Tvorčeve bezrezervne ljubavi. Odgovor je da ne možete to ispoljiti u potpunosti, ali trudeći se da ostvarite vaš maksimum, uvidjećete da ispoljavate više pažnje prema drugima nego što ste ikad mislili da je to moguće. Kao i uvijek, najvažnija je vaša voljnost! Čak i slabašna želja da se sveta pažnja podijeli sa drugima, učiniće da vaša duša pulsira još sjajnije i ostvaruje još dublju vezu sa rješenošću pojedinca da izrazi svoju plemenitost.

Kad sam ja u pitanju, znajte da čak i mi koji naseljavamo viša carstva, hodimo tim istim putem učenja ispoljavanja svete pažnje prema svemu živućem. I upravo ta avantura duhovnog rasta i razvoja hrani našu težnju da uvijek sve savršenije odražavamo Tvorčevu prirodu, gdjegod postojali u svemirima.

Da li ste blizu toga da omogućite božanskoj ili svetoj energiji da teče u, i kroz vaše fizičko tijelo, možete prepoznati po onom iskustvu koje prožima vaše biće dok njime struji ta sveta energija pažnje. Pokušavajući da opišu svoje iskustvo, neki pisci su taj osjećaj nazvali "blaženstvo" ili "ekstaza". Drugi to zovu prosvjetljenjem ili neopisivim stanjem više svijesti. A neki opet govore o zanosu sjedinjenja i snažnog osjećanja jedinstva koji se ne može izraziti riječima.

Ono što želim reći jeste da otkad postoji ljudska vrsta, bilo je pojedinaca koji su ostvarili taj osjećaj svete pažnje, jedanput ili nekoliko puta za vrijeme svog života u fizičkom tijelu. Nekoliko Učitelja je postiglo taj osjećaj u vidu potpuno trajnog stanja svijesti, kako bi pomogli u iscijeljivanju onih koji su zaboravili svoju raskošnu prirodu. Danas, kad govorim s vama nekih 2000 godina nakon mog uskrsnuća, dolazim da vam pomognem i ohrabrim vas dok su, i pojedinačno i kolektivno, dostupne ove više frekvencije, koje podupiru svačiju sposobnost da osjeti energiju svete pažnje.

Mnogi svjetlosni radnici svjesno su se pripremali za Novo ili Zlatno Doba posljednjih tridesetak godina. Danas, galaktička lokacija koju zauzima vaš solarni sistem prima neke od ovih moćnih zraka, viših frekvencija i harmonizovanih suštinskih elemenata koji podržavaju ovu priliku. Ova dekada zaista može donijeti novo stanje stvarnosti koje je vaša duša iščekivala, ako ste voljni da razumijete proces koji se od vas zahtijeva i savjesno radite na njemu. To, naravno, iziskuje disciplinu koja predstavlja slabo cijenjenu osobinu, kojoj se pristupa sa mlakošću, u većini tehnološki razvijenih zemalja. Stoga će se zahtijevati ozbiljno pregnuće od onih koji žele biti fizički zdravi, emotivno uravnoteženi - da, i zaštićeni od potencijalnog zla/štete.

Zaista, s obzirom da pozitivni uticaj vaše galaksije izuzetno pogoduje evolucionoj promjeni života na planeti Zemlji, pred vama je vrijeme izazova ne samo za ljude, već i za većinu živih bića. Kako vaš sunčev sistem nastavlja da se ubrzava i blještavo svjetlo vašeg sunca utiče na planetu Zemlju jače nego ikad prije, vaše srce, neprobuđeni dijelovi vašeg mozga - naročito hipofiza - i naravno vaše ćelije, DNA, i energetska polja vašeg suptilnog tijela, primorana su da se razvijaju. To je evolucioni poklon ove ere. Pa ipak, mnogi od vas govore kako se bore da ostanu uravnoteženi pred ovim novim energetskim vibracijama, čak i ako su one za vas dobre... i traže naše prijedloge za pomoć.

Dragi moji, upravo zato smo ja i mnogi drugi, godinama ukazivali da morate voditi računa o vašim fizičkim tijelima, meditirati kako biste se doveli u vezu sa mudrošću i ljubavlju vaše duše, provoditi vrijeme u prirodi radi njene ljepote i negativnih jona, slušati lijepu muziku i iscjeljujuće zvuke i šaliti se i smijati kako biste izašli na kraj sa izazovima.

Mnogo puta smo rekli da je neophodno da se često družite sa vašim duhovnim drugarima, u radosti i kreativnom ispoljavanju. Takođe sam više puta napominjao da je ZAJEDNIČKA KREATIVNOST vrlo važno oruđe koje svi možete iskoristiti kako biste očuvali zdrav i bezbjedan život tokom ovog neminovnog doba promjena.

Ako se sjećate, ranije sam tražio od vas da pravite nedjeljni dnevnik i skicirate svaki sat, svakog dana u sedmici, da biste mogli vidjeti kako ste proveli vaše vrijeme. Nakon što to uradite, molim vas da se sjetite slijedeće rečenice. SADA NE MOŽETE U ODREĐENOM VREMENSKOM PERIODU DA OBAVITE ONOLIKO POSLA KOLIKO STE TO RANIJE MOGLI. Zato, ukoliko mislite da možete uraditi isto onoliko posla koliko ste radili prethodnih godina, okanite se tog vjerovanja, jer nećete uspjeti, ako to budete pokušali izvesti na stari način. Stoga, zdrav razum nalaže da, s obzirom da imate manje linearnih minuta u kojima provodite vaš život u ovoj nižoj dimenziji, vrijeme iskorištavate najbolje što možete i neprestano analizirate šta je apsolutno neophodno da se uradi svakog dana! Na primjer, kada se odmarate, meditirate, bavite rekreacijom iil provodite vrijeme u radosti? Ljubazno vas preklinjem da pravite ovu važnu analizu i onda načinite najvitalnije promjene koje će vam očuvati zdravlje dok vrijeme nastavlja da nestaje.

Ima nekoliko godina kako sam objasnio zašto i kako vrijeme mora da iščezne, ako želite da se otvorite ka oblastima veće energetske stvarnosti - takozvanim nebeskim carstvima, u kojima stvarnost kreiraju vaše namjere i osjećanja. Danas vas ponovo podsjećam da je vaš lični razvoj povezan sa kvalitetom vaše duhovne svjesnosti te fizičkom i emotivnom ravnotežom koju uspostavljate kao odgovor na životne okolnosti. Kako sve to ne bih ponavljao, iznijeću vam jednostavan način koji će vam pomoći da shvatite šta vrijeme jeste i šta nije - i kako treba da ga koristite danas.

Vrijeme nije linearan događaj, već neprestan, trenutačan tok kreativno nabijenih kosmičkih partikula u kojima postojite. Ove energetske partikule omogućavaju vam da stvorite vaša životna iskustva (stvarnost) uz pomoć usredsređene namjere (misli) i želje (osjećaja) da nešto ostvarite.

Neki pisci i učitelji su ovu usredsređenu namjeru prozvali "življenjem u sadašnjem trenutku". Kakogod vi to zvali, evo vam formula. Molim vas da je imate na umu. STVARNOST OBRAZUJE ZAJEDNICA MISLI I OSJEĆANJA.

Da, stvarnost obrazuju misli i osjećanja. Tako svaka misao koju formulišete i položite u kosmičke partikule, ili je praćena željom da se vaša misao oformi, ili ta energija nije oživljena. Ako vašoj misli nedostaju strast ili osjećanje koje tu misao tjera na ostvarenje, onda je malo vjerovatno da će se vaša misao ostvariti. Strast i želja moćno osnažuju izglede da se nešto ostvari. S obzirom da ima beskonačno mnogo stvari o kojima se može misliti i koje se mogu poželiti, selektivnost i usredsređenost su presudne za njihovu realizaciju.

Dakle, što intenzivnije vizualizirate ono što želite, i što više snage i želje dajete toj namjeri, to su veći izgledi da to postignete u stvarnosti. Pošto se moja današnja poruka odnosi na svetu pažnju, preporučujem vam da nastojite/odaberete i želite da ona bude dio vašeg života. Zaista, predlažem vam da težite za iskustvom najvišeg nivoa nebeskog blaženstva i da učinite sve što je neophodno kako biste se približili toj stvarnosti. Ili barem težite da doživite mudrost i ljubav i da tu stvarnost dijelite kadgod i gdjegod je to moguće. Vrijeme je da prepoznate i tražite ono što želite, kao i da prestanete misliti na mnoge propuštene prilike koje mogu odvesti u strah, patnju i razočarenje.

Ljubljeni, pred vama je ili da shvatite i svjesno koristite ove djeliće promjene (vrijeme) kako biste vaš život načinili onakvim kakvim želite da bude, ili da nastavite biti žrtva događaja u svijetu i spoljašnjih okolnosti na koje nemate očigledan uticaj. Vaša slobodna volja daje vam priliku da vježbate pravljenje kakvih god izbora želite. Tako se pitanje postavlja iznova i iznova - Šta birate?

Šta birate kad je u pitanju vođenje zdravog života u kom spavate koliko vam je potrebno, jedete hranjivu hranu, udišete dovoljno negativnih jona, i pronalazite vrijeme za odmor koji vas ispunjava radošću, bilo u prirodi, meditaciji, slušanju muzike, tjelesnim vježbama ili provođenju vremena sa onima čije vam društvo prija, kao što je na primjer vaša duhovna porodica? Zato vas i napominjem da bilježite načine na koje trenutno provodite vrijeme, da možete sagledati kako vrijeme/namjera može biti bolje iskorištena i time proizvesti pozitivne promjene, u cilju postizanja ravnoteže koja je neophodna pred ovim nadolazećim energijama.

Ukoliko stalno ponavljam iste stvari vezano za vaš ulazak u ovaj novi život i vezano za moćnu, kreativnu svjesnost viših dimenzija koje čekaju da ih otkrijete, činim to da bih vam razjasnio ogromnu prednost koju nude energije ovih moćnih carstava. Prosto rečeno, možete postići mnogo više, sa mnogo manje napora, kad god se sjetite da usmjerite ove kreativno nabijene partikule koje su vam neprestano raspoložive. Neki od vas to nazivaju "mudrim radom u 4. i 5. dimenziji", uvidjevši da su energije stare 3. dimenzije guste i ograničavajuće.

Nisu li vam se događale one uzbuđujuće podudarnosti kad sve izgleda tako čarobno? Kad sve teče? Naravno da jesu, jer ste radili mudro! Mnogo više energije i napora je neophodno da ostvarite ono što želite koristeći razmišljanje treće dimenzije, nego kad svjesno odaberete da zakoračite u više stvarnosti i dimenzije, tako što jednostavno namjerite i jasno i strasno poželite ono što želite da se ostvari. I, naravno, uspješno stvaranje je u velikoj mjeri uvećano kad se udruži najmanje dvoje, da ne pominjem eksponencijalnu snagu većeg broja ljudi i grupa.

Dragi moji, kako budete sve dosljednije upotrebljavali ove kreativne partikule viših frekvencija, sve ćete više uživati u životu. Povrh toga, kad postanete još vještiji u vašoj kreativnoj smjelosti, svima nama će biti omogućeno da ostvarimo lakšu i češću komunikaciju sa vama nego ikad ranije. Shodno tome, možemo ponuditi da podržimo kreativne namjere vaše duše i obezbijedimo vam veći smisao za sigurnost i ljubav dok boravite u fizičkom tijelu...kao što ohrabrujemo u vama kreativnost i višu svjesnost.

Počevši da koristite ove veće vibratorne frekvencije kako biste zadovoljili sebe i sopstvene potrebe, prirodno ćete početi koristiti ovu sposobnost da pomognete i drugima. Potpuno vjerujemo da će vaše pažljive namjere i aktivnosti umnogome pomoći čovječanstvu i kompletnom životu na Zemlji! Takođe, nije isključeno da će neki od vas koji trenutno ne mogu u mislima da komuniciraju sa nama, ili čije su duhovne oči i duhovne uši zatvorene, moći jednoga dana da nas vide u više eteričnoj, ali ipak prepoznatljivoj formi. U međuvremenu, dok evolucija teče dalje, naš cilj je da vas očuvamo sigurnima i zdravima, i da ohrabrimo vaš duhovni rast i razvijanje svjesnosti.

Dozvolite da vam kroz primjer pokažem kako mi pokušavamo da služimo svima vama, pojedinačno i u grupama. Uzeću za primjer ono što Amerikanci nazivaju terorističkim napadom od 11. septembra. To bi vam moglo pomoći da shvatite koliko je važno da u mislima budete sjedinjeni s nama - naročito kad prijeti opasnost.

Kad smo mi koji smo na nebu saznali da se na Ameriku zaista sprema napad, žarko smo poželjeli da upozorimo što veći broj ljudi iz ciljanih oblasti, kako bi izbjegli opasnost. Ali kako da ih upozorimo bez pristupa zemaljskoj televiziji ili radio stanicama, ili barem internetu? Jedino što smo mogli jeste da šaljemo upozoravajuće misaone poruke danima prije planirane operacije, u nadi da će neko ko meditira ili ima pojačane psihičke sposobnosti moći da primi naša upozorenja i prenese ih drugima.

Možete li da zamislite našu razočaranost nakon što su milioni poruka ostali neprimjećeni? Samo je nekolicina izuzetno senzitivnih pojedinaca djelovala svjesna naših upozoravajućih misli. Neki su svoja osjećanja podijelili sa drugima, neki su kontaktirali jednu od lokalnih duhovnih organizacija za informisanje, koje su i osnovane za ovakve svrhe, međutim nije bilo jasno definisanog modela uzbunjivanja na grupnom nivou. To je značilo da se trebamo usredsrediti na pojedince koji bi mogli biti otvoreni za naše poruke i pokazati spremnost da naprave promjenu u svakodnevnoj rutini.

Na svu sreću, prema kasnijim izvještajima medija, nekoliko stotina ljudi iznenada se odlučilo na kratko privatno putovanje koje prethodno nisu planirali ili su bili primorani da promijene avionske rezervacije, što ih je opet sačuvalo od nevolje. Promjena vremena održavanja poslovnog sastanka i to u zadnji čas spasila je jednu grupu, a nekolicina drugih bila je previše fizički slaba da bi napustila kuću.

Želio bih da znate da nekoliko noći prije nego što je planirano da se izvedu nemili događaji, vaši anđeli čuvari, učitelji i vodiči započeli su hitan program sudjelovanja tokom sna, u nadi da će to izazvati nelagodu i skrenuti ljude sa obavljanja njihovih svakodnevnih poslova. Uprkos tome, samo je mali broj njih djelovao uzdrmano, dok je otpočinjalo jutro u kom je napad izveden. Posmatrali smo hiljade ljudi kako pristupaju obavljanju svog svakodnevnog tuširanja, oblačenja, jela, žureći se da sjednu u kola ili uhvate voz, zaboravljajući na naša upozorenja.

Volio bih s vama podijeliti jedan vrlo dirljiv prizor koji govori o tome kako je dječija osjetljivost spasila život ocu koji se spremao da pođe na posao. ... Tokom sna, dijete je našu poruku doživjelo kao noćnu moru u kojoj je ono bila otrgnuto iz očevog zagrljaja. Shodno tome, na jutro kad je izveden napad, djevojčica je otrčala do oca koji se spremao da napusti kuću, ščepala ga za noge i odbijala da ga pusti da ide. "Tata, tata, " govorila je kroz plač. "Nemoj me ostaviti. Bojim se."

S obzirom na ovo nesvakidašnje ponašanje djevojčice, a i zbog toga što ju je mnogo volio, otac je spustio torbu i brzo uzeo petogodišnju kćerkicu u ruke kako bi je umirio. Počela je jecati i djelovala je tako neutješno da je on proveo još vremena nastojeći da je umiri i utješi. Nakon izvjesnog vremena, otac je shvatio da je zakasnio na svoj voz do New Yorka, ali je vjerovao da će ipak stići na vrijeme, kad uspije da umiri djevojčicu. I da skratim priču, drago mi je što mogu da vam prenesem da je preplašena djevojčica u svom strahu zadržala oca dovoljno dugo da on propusti i posljednji voz - i tako ostane na životu, kazujući ovu priču prijateljima i porodici. Zaista, ljubljeni, dječija svijest je bliža božanskoj svijesti od većine odraslih, naročito onih odraslih koji ne meditiraju i ne vjeruju u mogućnost telepatskog komuniciranja.

Takođe, kad su u pitanju slične stvari, kao promjene na zemlji, molim vas imajte na umu da su životinje naročito osjetljive na zemljotrese, vulkane, tornadoe, uragane i slične pojave, zato što one mogu da čuju zvukove koje ljudsko uho ne registruje i da osjete energetske promjene koje većina ljudi ne može osjetiti. Stoga posmatrajte neobično ponašanje divljih, pa čak i domaćih životinja, naročito ako primjećujete neke fizičke promjene koje prethode tom ponašanju. Neposredno prije nedavnog iznenadnog cunamija, neobično ponašanje životinja i slonova i njihovo bježanje ka uzvisinama...daleko od vode, upozorilo je neke farmere na nadolazeću poplavu.

Sada želim da razjasnim da kad saznamo da će u kratkom vremenu najvjerovatnije stradati veći broj ljudi, anđeoska carstva se užurbano pripremaju da pomognu dušama da, nakon što napuste svoja zemaljska tijela, bezbjedno pređu u najviši vibracioni nivo koji mogu da podnesu. Takođe, obezbjeđujemo trenutačnu podršku na svakom nivou za sve povrijeđene ili smućene osobe ostavljene postrani. Naravno, dok odrasli moraju upotrijebiti svoju slobodnu volju da bi zatražili pomoć, djeci se odmah posvećuje pažnja.

Neki od vas koji čitate ovu poruku ranije ste bili vodiči i pomoćnici, tako da još čvršće vjerujete kako će vam biti ukazano mnogo pažnje kad dođete u vaše više odredište. Takođe se sjećate koliko je važno da se fizičko tijelo napusti sa bitnom namjerom i željom da se dosegne najveći mogući duhovni nivo, ne osvrćući se pri tom na probleme iz svakodnevnog života, i ne misleći čak ni na vaše najdraže koje ostavljate. Snažno vas potičem da sve svoje pravne odluke i dokumente odmah dovedete u red kako bi vam srce i um slobodno boravili u ravnoteži, gdjegod vi postojali u mnogim dimenzijama - bez emocionalnih stresova koji stvaraju mogućnost za buduću neprijatnu karmu.

Kada je Virdžinija radila u bolnici, uvijek je nastojala da se njeni klijenti prije smrti očiste od bilo kakve "neprijatne emocionalne energije", kako bi mogli dosegnuti viši nivo nebeske stvarnosti. I dalje vam savjetujemo da svakog dana, prije nego što sat otkuca ponoć, okončate svaki odnos koji imate sa sobom ili drugima. Time ćete zaključiti i osloboditi svako negativno osjećanje prije nego što se ono uveća, čuvajući vas tako slobodnima da se usredsredite na pozitivne duhovne namjere i ciljeve, a ne negativne stvari. Veoma je važno imati čiste misli i osjećanja dok svjesno primjenjujete kreativni proces! Mnogi se nađu zapetljani u vlastitim intenzivnim emocionalnim osjećajima ljutnje, straha, krivice, žaljenja ili osuđivanja dok pokušavaju donijeti dobre odluke i naučili su na težak način da "ono što misliš i osjećaš je ono što i dobiješ". Nadam se da razumijete značaj ovog procesa i da ga počinjete svjesno koristiti svakog dana!

U nastojanju da okončate dan sa pozitivnim predznakom, ili barem u stanju mira sa samim sobom, neki od vas će otkriti da im je potrebna tjelesna vježba i masaža, energetski tretmani, pa čak i savjetovanja na kojima otvoreno možete govoriti o svemu što vas muči... i da vam pomogne da svoj svakodnevni život organizujete na način koji uključuje zdrave aktivnosti koje zahtijeva vaše tijelo.

Preporučuje se da porodice zajednički obavljaju ovo svakodnevno čišćenje i analizu, te da djeluju kao tim kad je u pitanju ispunjavanje različitih ličnih potreba ukućana, na odgovarajući način. To znači da su svi, izuzev vrlo male djece, uključeni u planiranje i poštovanje potreba svih članova porodice.

Neophodno je da izanalizirate koliko sati svako provodi uz elektronske uređaje, kao što su TV, kompjuteri, video igrice, itd. jer mnogo se vremena troši na takozvane zabavne aktivnosti. Molim vas, obratite pažnju na moje riječi. VAŠA TIJELA SE BORE DA OSTANU ZDRAVA U OVAJ KRITIČAN ČAS ZA LJUDSKU EVOLUCIJU! Stoga, zaista morate povesti računa o sebi, jer mi nemamo moć da vas prisilimo da iskusite ono što je dobro za vas. Kao svjetlosni radnici, potrebno nam je da vidimo da ste iskusni u donošenju pozitivnih kreativnih izbora, značajnih za ljudsku evoluciju.

Naravno, možemo predložiti, preporučiti, ohrabriti, podsjetiti i nadahnuti vas na neke promjene, neophodne da biste ostali fizički, emotivno i duhovno uravnoteženi. I dalje sami kreirate vaša životna iskustva i mi ne možemo da se petljamo u vaše izbore, čak i kad vam oni štete. Mogu biti udaljen od vas samo jednu stopu kad odlučite da pušite, pijete i uzimate drogu. Vaši anđeli i vodiči mogu vam šaptati korisne i podržavajuće ideje svaki dan vašeg života. Možemo vam slati upozorenja u vašim meditacijama ili pomagati vas za vrijeme sna, ali vi i dalje ostajete gospodari vaših stavova, izbora, i djela koja iz njih proizilaze.

Najveći izazov koji stoji pred čovjekom jeste disciplinovati se u činjenju promjena koje moraju da se načine; stoga možete računati na moju pomoć u bilo kojoj promjeni za koju znate da morate da učinite. Ukoliko budete skicirali vaš aktuelni životni raspored, kao što je traženo, i uočite barem jednu stvar koju zaista želite da promijenite, mi koji smo na nebu, snažno ćemo podržati to novo vladanje koje priželjkujete, ako taj proces ponavljate tokom deset dana, bez prekida i kolebanja. Prazna površnost ne donosi nikakve rezultate, dok disciplinovana iskrenost donosi!

Kada meditirate, tražim da praktikujete disanje od 7 udisaja, što smo svi radili prošle godine. Onda, neposredno nakon sedmog udisaja, vizualizujte promjenu koju želite da ostvarite. Osjetite kako vaše srce snažno priliježe uz ovaj cilj i odmah zamislite sebe onakvima kakvi ćete biti onda kad se ta promjena ispuni.

Ljubljeni, sada živite u moćnim kosmičkim energijama koje će vam donijeti ono što naumite i osnažujete osjećanjima. To iziskuje vaše napuštanje starih načina mišljenja i ponašanja, ukoliko ne želite da iskusite bolne posljedice svake negativne misli. Oni koji krenu za kreativnošću četvrte (ili više) dimenzije biće zaista bogato nagrađeni, ali morate to da razumijete i pristanete da praktikujete tu novu i višu svjesnost što češće možete. Vrijeme je da se sve više približavate svetoj pažnji, dok vam svakodnevno iskustvo i mi budemo pomagali, ako samo zatražite našu pomoć, tokom ovog uzvišenog povratka Majci/Ocu.

Napuštam vas samo kroz pomoć ovog pojedinačnog kanala, napominjući vas da sam ja vaš stariji brat koji vas posvećeno čuva u istini vašeg istinskog nebeskog identiteta. Tokom ovog zemaljskog putovanja rado pomažem svima koji se sjećaju i traže svoj istinski identitet sa njegovom duhovnom osobinom svete pažnje.

ISUS HRISTKorisna adresa:STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0029 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
    
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA