RAZNI TEKSTOVI - Poglavlje VI
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Evanđelje po Tomi
 

O EVANĐELJU PO TOMI

Evanđelje istine nadasve je pokazalo spoznaju Oca kao medija u kojemu se odvija čovjekovo razrješenje, evanđelje po Filipu uzdiglo je snagu istine duha Svetoga, samo u kojemu je moguća ova spoznaja i razrješenje - evanđelje po Tomi naglašava riječi da Isus sin - kao Krist, koji je istina, nje govorio - kao povijesni Isus. Isusove izreke se poput dragulja nižu u lancu jedna na drugu, svaka izbrušena i svijetli različitim bojama.

Čvrste i kristalno jasne poput dragog kamena su formule: uske i precizne, koje koncentrirano sve sadrže i sakupljaju ono što kao svjetlo spoznaje može doći ljudima i od njih biti prepoznato. Ovdje je spoznaja i snaga obuhvaćena riječima - primjerena za daljnje prenošenje od usta do usta, primjerena za zadržavanje u pamćenju, sposobna da poput sjemena u svijesti klija i razvija snage razuma i promjene.

Izreke su djelomično tematske, djelomično asocijativne, sastavljene po sličnim motivima, ne tako poredane jedna za drugom da ne bi tijek misli u tekstu mogao biti razumljiv. Svaka je pojedinačno kao mamac u kojem se cijeli svijet vrti: od nepokretnog mira svijet pokreta biti će osvijetljen i prozren.

Kontrastom su označene skoro sve poslovice. U prednjem su planu izjave koje opisuju odnos dvaju bića ili stvari, koja principijelno ne odgovaraju jedan drugome, ali su ipak međusobno povezani bilo da životinja i čovjek u sistemu čovjeka stoje nasuprot jedan drugome, bilo da prolazni svijet i neprolazno nebesko carstvo prodire jedan kroz drugog. Nije moguće da oboje mogu stalno postojati jedno s drugim. To je temeljno stanje čovjeka i svemira.

Ovo će doći djelomično do izražaja kroz biblijsko evanđelje poznatim nam slikama usporedbi, kao npr. da se ne može ulijevati novo vino u stare mjehove, jer stari mijeh (stari čovjek) nije dorastao snazi vina (Duha) (47) ili da"mrtvi", na svijet vezni ljudi, ne "žive", oni koji žive u nepromjenjivom carstvu, ne "umiru", također ako i umru po tijelu (11).

Ali mnogobrojne i raznovrsne su nama nepoznate slike: govoriti će se o svijetu koji je "leš", nedostojan živoga (56); da se onaj koji je prazan puni sa svjetlom, dok se onaj koji je podijeljen u mnoštvo puni tamom (61): postoji mjesto gdje oni koji slijede blažene ne mogu naći ni jedno mjesto, jer je to mjesto istine (68, 69a): da nešto neprolazno, koje netko u sebi proizvodi, spasi ga, dok ništa ubija čovjeka (70); da svetost ne pripada onima, koji po tijelu proizvedu nešto vrijedno, nego onima, koji čuju riječ Oca i sačuvaju ju (79): da netko, kao Adam, može posjedovati najveću moć i najveće bogatstvo svijeta, bez da ipak sudjeluje u životu carstva (85).

Nespojive su tako ove obje sfere kraljevstva neba i svijeta, neprolaznog i prolaznog čovjeka, koji prije ili kasnije prvi drugoga - ili drugi prvoga - upiju u sebe i moraju se izjednačiti. Tada je dobro ako neprolazno proguta prolaznog čovjeka životinju, koji je označen kao lav. Ali je također moguće, da se dogodi ono strašno i da čovjek životinja proguta čovjeka duha (7). Sada je u svijetu prostora i vremena svjetlo Oca od lika ovoga svijeta, od tijela, zatamnjeno i prikriveno. Ali u vječnosti, svjetlo svijetli, obuzima tijelo sasvim u sebe i čini ga svijetlim. (83). I uvijek opet će se o tome govoriti, da dvoje - naime još prikriveni i vidljivi čovjek - moraju postati jedno, jer nekoć su bili jedno: dvostrukost je veliko zlo, ona se stvara tako da onaj podređeni, tijelo, vine se u vis k Gospodaru i tlači duh. Ali jedinstvo može nastati samo, ako ovo gospodarenje umre i ako se ponovo utvrdi istinski red stvari u kojemu je tijelo izraz duha. Vanjsko mora postati kao unutarnje, a donje kao gornje (22).

Tako se također muško i žensko ujediniti, a to znači da podjela spolova postoji u svijetu predodžbi, a ona će se morati dokinuti (30). Razvija li se opet istinsko biće čovjeka i gradi li se jedno novo neprolazno tijelo, to će ovo novo biće spolno biti autonomno, kod jednog će jezgra bića biti "muško", a neprolazno tijelo "žensko", a kod drugoga obrnuto. Svako novo biće ima oba spola u sebi, aktivno i pasivno, i može stoga proizvoditi novo iz samoga sebe.

Također 114 poslovica govori o ovome. Petar govori o tradicionalnoj predodžbi, kako jedna žena ne može pripadati "odabranima". U njoj nema "duha", naklonost za istinskog čovjeka nije djelotvorna, praktički nije prisutna, jer je prolazni čovjek, prolazna duša kod nje jače vezana na prolazni svijet nego kod muškarca, nadasve radi biološke uloge žene.

Isus objašnjava problem jednim drugačijim nivoom. U svakom čovjeku, bez obzira da li je žena ili muškarac, živi jedna duša, jedna "žena". On, Isus, probuditi će istinsko duhovno biće čovjeka, time će se njegova snaga povjeriti duši i prožeti ju. Na taj način "žena", duša, "muško", a žensko i muško postaju jedno, prolazni oblik priviđenja, žena ili muškarac, time postaje nevažan.

Sa svime što je prolazno, malo i relativno? Kraljevstvo je stvarno velika vrijednost - velika riba i jedinstveni biser, za koji će sve druge manje vrijednosti biti predane (8, 76): kraljevstvo je kvasac, koji prodire u obično tijesto i čini ga vrijednim (96): u kraljevstvu je najmanji veći od Ivana Krstitelja, koji je najveći u svijetu (46).

Zar kraljevstvo neba nije jedna dimenzija, koja se radikalno razlikuje od prolaznog svijeta, tako da vrijedi pravilo "sve ili ništa"? Tko želi živjeti u ovoj dimenziji mora sve ono što pripada zemaljskoj dimenziji ostaviti za sobom. Zemaljske su stvari i sposobnosti koje se mogu "napraviti", sastavljene, dok se nebesko kraljevstvo koje odgovara istinskom biću dalje samo rađa i stvoreno je od neprolaznog bića.

Tako se dolazi u kraljevstvo do esencije, biti i snaga iz i u kraljevstvu. Nužno potrebno je napustiti sve pokušaje da se u kraljevstvo dospije radom i vježbama: "Sve ili ništa"! Sasvim su besmislena pravila ishrane, obrezivanje (53), poštivanje Sabbata, dobrotvornost, dokle god čovjek bude onaj stari i ne živi životom istine i ljubavi iz snaga kraljevstva. (6, 14). Kakovog bi smisla imalo ako se čovjek pere izvana, a unutarnje biće neće biti oprano? Jer čovjek je odgovoran za unutarnje od "pehara" isto kao i za vanjsko (89), a nečistoća će nastati nadasve iz onoga što on ima u sebi, ne vanjskom prljavštinom ili "nečistom" hranom (14).

"Sve ili ništa": Čovjek, koji želi ući u kraljevstvo, mora prema prolaznim stvarima imati stav opuštenog putnika koji sve uzima na znanje, ali preko toga prolazi kao netko tko je usmjeren pogledom i korakom na veliki cilj (42). On je kao prostodušno dijete, nezainteresiran za moć i veličinu, odan čudima "kraljevstva". Kao takvome ne pripada mu "polje", svijet. A ako do u "Gospodari polja", on im prepušta bogatstvo, moć i ugled, jer je on sam "gol", što znači, da je svukao svoju prolaznu haljinu, želju za bogatstvom, moći i ugledom (21, 1. dio). On neće privezati svoje srce svojim bogatstvo, bilo materijalnim, bilo idejnim, jer to bogatstvo je prolazno kao i on sam (63). On se neće stalno brinuti za svoju materijalnu i idejnu dobrobit, jer je ona prolazna kao i on sam (36). Najbolje je da pokloni svoj rad i darove, bez da se nada priznanju i nagradi: jedino tako ostaje slobodan od spekulacija za dobitak, koji je ipak prolazan, i slobodan je od razočaranja, koja moraju nužno nastupiti - a samo tako mogu teći snage kraljevstva u njemu i širiti se od njega prema drugima (95). Nikad a neće roditi plodom, onaj koji nije ukorijenjen - kao čokot loze u čvrstom tlu - u spoznaji i snazi Oca. Živi li iz snaga, osjeta, nada, briga i vrijednosti prolaznog svijeta, to će s njima proći (40).

Iskustvo nam pokazuje, da unatoč svoj prenesenoj vrijednosti kraljevstva i njegovoj vrijednosti većoj od svih drugih vrijednosti, ipak ljudi različito reagiraju na poslanstvo iz kraljevstva. To će biti objašnjeno putem evanđelja iz biblije poznatom usporedbom sa sijačem, čije sjeme pada na različita tla (9), i o domaćinu čiji poziv nailazi na gluhe ili otvorene uši (64). Kako se tumače ove različite reakcije? Ako se netko želi otvoriti za poslanstvo iz kraljevstva i želi ući unutra, moraju biti ispunjena dva uslova: uslov spoznaje carstva i uslov križa.

Odlučujuća je, za spoznaju, otvorenost čovjeka za poslanstvo iz kraljevstva, njegovo traženje, njegovo - priznato - siromaštvo duha, što znači, u spoznaji Oca (54): jedna nesvjesna ili svjesna čežnja, jedan nemir, vjera u istinsko odredište čovjeka i mogućnost, naći i ispuniti ga. Bude li čovjek uporan u ovome traženju, to će naći (94), da duh odgovara njegovoj najdubljoj čežnji: biti će od duha dodirnut i time spoznati ništavnost svoje sadašnje biti - i stanje svijesti u - usporedbi sa njemu predodređenim shvatiti bezvrijednost. Iskustvo jedne druge dimenzije dozvoljava doživljaj kontrasta u usporedbi sa sadašnjom dimenzijom i njegov dosadašnji život predodžba svijeta biti će uzdrmana. Sve će mu se pokazati u jednom novom svjetlu, stare vrijednosti apsolutno smatrane vrijednostima, otkrivaju se relativnima. Otvara se novi svijet pred njim, nastaje novo stanje biti - i svijesti: on se divi. I tada će mu biti dodijeljena punoća punoće, biti će svjestan svih snaga svemira i one će mu služiti. (2), i samo "ovo kamenje će mu služiti" (19). U njemu će živjeti neprolazni zakoni i snage Oca - on neće okusiti smrt (1).

Preduvjet za takvo neprekidno traženje, takvo je žarko vjerovanje, jest da je čovjek "postariji", zasićen iskustvima prolaznog svijeta, prezasićen životom u vremenu i prostoru. Netko samo u ovome smislu može biti postariji, bez obzira na godine. On se bez oklijevanja opet može vratiti početku, početku vremena, koje je obuhvaćeno vječnošću: carstvu neba, u kojemu je također kraj vremenskog (18). "Malo dijete od sedam dana", prikriva se kao klica istinskog čovjeka, koji u sebi sadrži sedam misterija, u "starijem", prolaznom čovjeku (4). Jer "kraljevstvo je u vama", u vama je temelj za svijest i bit iz kraljevstva. Ali je također i izvan nas: Otac, sama vječnost, koja sve obuhvaća i sve prožima (3). Hoće li "dijete od sedam dana" poslije doživljaja sedam misterija opet postati odraslo, tako da "snaga i spoznaja Oca budu u vama": vi ga prepoznajete - biti ćete spoznajom njega prožeti. Ali kraljevstvo nema ništa zajedničko sa vanjskim predodžbama i priviđenjima, ništa sa vidljivim nebom, ništa sa vidljivi morem (3).

Čovjek ipak treba pomoćno mjesta, da bi svoje istinsko biće prepoznao i propustio kroz sebe. Postoje ljudi, koji ostvare ovo istinsko biće, jedinstveno s Ocem, i predstave ga tražiocima, kao npr. Isus. Spozna li čovjek onoga, "koji stoji pred njegovim licem", primjerak istinskog čovjeka, time će biti probuđen i prepoznat istinski čovjek u njegovoj unutrašnjosti. (5)

Drugi uslov za ulazak u kraljevstvo je uslov križa: mora se postepeno napustiti svako apsolutno usidrenje u prolaznom svijet (27). Jer vjerovanje u apsolutno održavanje zakona i uređenja prolaznog svijeta priječi povjerenje u vječnost.

Čovjek u kojemu raste povjerenje u vječnost, osjetiti će ovo apsolutno povjerenje u prolazna uređenja kao okove - i mrziti će ovo pogrešno povjerenje: ne samo okružje, bilo da je to obitelj, bilo socijalno ili nacionalno (55). Prolaznom čovjeku je razrješenje od međuljudskih odnosa, socijalnih ili političkih bolno, jer time gubi svoje oslonce. Ali za čovjeka, koji počinje živjeti iz snaga vječnosti, nadasve je bolno iskustvo da je sa svim nitima svoga staroga bića vezan na prolazni svijet i traži unutar toga oslonac. On na svijetu pati i zapleten je tako dugo, dok se ne slome sve iluzije o postojanosti dok ne nađe postojano usidrenje u kraljevstvu neba. Na ovu vrstu patnje odnosi se izreka: Blažen je čovjek koji je patio. On je našao život (58). Stari čovjek osjeća bol koja se ponovo ne razvija, napušta sve svoje nade i iluzije, sebe samoga: on se boji svoje golotinje, spoznaje svoje prolaznosti i bijede. Tek kada čovjek stvarno odloži "kao dijete", s novim povjerenjem u vječnost, svoje "stare haljine", i stavi ih "pod noge i zgnječi", ako dakle uništi staro biće na križu, spoznati će istinskog čovjeka i Oca (37).

Koji čovjek može ispuniti ovu odredbu? Odabrani, onaj koji potječe iz kraljevstva (49), koji bijaše, prije nego je bio (19) koji je radi toga dostojan Isusovih tajni (62) i može se vratiti u kraljevstvo. Tko je odabrani? Onaj koji je prikriven u svakom prolaznom čovjeku, nerazvijen, zakržljao, istinski čovjek. Prolazni čovjek potiče iz prolaznog svijeta, sastavljen iz njega i radi toga prolazan, neodgovarajuća odora za istinskog čovjeka (29). Prolazni čovjek se suprotstavlja poslanstvu iz kraljevstva nerazumijevanjem, nije u stanju primiti snage carstva. To može samo istinski čovjek. On može ispuniti uslove spoznaje i križnog puta.

Iskustvo nam pokazuje, da samo mali broj ljudi - jedan od tisuću, dva od deset tisuća (23) - primjene također u praksi mogućnosti koje su u njima prisutne. Kod većine dominira neistiniti čovjek - odabrani je potpuno sakriven: nema težnje za duhom, nema traženja istine koja bi u njima živjela. Njima dati sveto biserje, bilo bi ludo i tragično razbacivanje (93). Oni još nisu "dozreli", siti prolaznosti, i biti će puno kasnije dostojni tajni, u najboljem slučaju tek onda, kada se je njihovo neprolazno još nekoliko puta reinkarniralo, dok ne bude shvaćeno od jednog novog "posjeda" (109). Tamo gdje počinje živjeti istinski čovjek, razviti će se u snagama kraljevstva time što raste u spoznaji i razara sve iluzije. Tu se ne može drugačije, nego reagirati na zov iz kraljevstva.

Tu će se sjediniti sa svim odabranima - već objavljenima i još prikrivenima (23) - i znati, što je "znak njegovog Oca" na njemu: i on je kao i Otac mir, nepokretljivost, nepromjenjivi zakon. A kao Otac i on je pokretljivost: razvoj ovoga zakona, tako da se objavljuje i postaje svjestan sebe samoga (50). Ali morati će se čuvati, da ono što je na njemu prolazno - "što radi ljevica" - ne pomiješa sa neprolaznim - " što radi desnica"- (62). On će dati caru što je carevo, a Bogu što je božje (100).

Naime ima puno opasnosti na putu u kraljevstvo. One izviru upravo iz čovjekovog stanja, jer je odabrani istinski čovjek povezan sa prolaznim čovjekom, te prolazni hoće stalno voditi stvari neprolaznoga. Tada se može nepredviđeno dogoditi da prolazni čovjek zavlada i kraljevstvo je izgubljeno, kao u poredbi sa ženom sa vrčem brašna (97). Jer kako samo lako si prolazni čovjek umišlja da je on onaj odabrani i nadmoćniji o drugih. Kako će lako zapravo biti obrnuto - slab, orijentirati se na druge, prolazne ljude i time sebe samoga gurnuti u pokvarenost, kao u usporedbi o dvojici slijepaca (34).

Naprotiv, moći svijeta su brzo spremne za sebe pridobiti plodove rada čovjeka s novom sviješću i podrediti službu svojim ciljevima. To jednako vrijedi u okvirima društva kao i u odnosu na pojedine ljude, čiji prolazni razum rado pridobiva spoznaje novoga čovjeka, da bi se time razmetao (21, 2. dio). Ali kakvu bi korist imao čovjek kako bi razumom zadobio svo znanje o vanjskom i unutarnjem svijetu i vladao nad cijelim svemirom izvana - a ne bi prodro u unutrašnjost spoznaje i snage, koja je Otac (67).

Dakle, potrebno je da je čovjek na putu stalno budan, kako ne bi postao plijen vlastitog starog bića zemaljskog svijeta, koje ga kao janje kolje i razdire (60) ili ga kao razbojnici želi orobiti (103). Potrebna je velika upornost i odlučnost da bi se "jake" zemaljske snage, koje su zaposjele čovjeka kao kuću, i bile vezane, i da bi se "kuća" mogla osloboditi njegovih sposobnosti (35). Potrebno je neprestano ponavljati odlučnost za interese istinskog čovjeka, sve dok hrabrost ne bude tako velika, mjera tako sigurna i snaga tako narasla da se moćno, zemaljsko biće konačno može ubiti (98).

Za sve to vrijeme razvija se i pupa dalje istinsko biće čovjeka, doduše osamljen u svijetu, ali sjedinjen s Ocem i sa svima odabranima, sve više djelotvoran, kao svjetlo u tami, kao čvrsti grad na gori (33). Kako se neprolazni čovjek hrani (raste) hranom koju je primio od "anđela" i "proroka", tako on dalje daje ovu hranu svima koji za tim čeznu (88).

Sve ove sposobnosti i procesi pri rastu istinskog i propasti staroga čovjeka, kod rasta novog i propasti staroga svijeta, očituju se, jer ih je proživio, u Isusu. Time što ih je proživio i posredovao drugima, moći će uopće biti izvršeni.U Isusu se Očituje snaga ovih zbivanja, kako su radikalno definirani ovi uslovi po kojima mora nastati nova svijest i novi svijet, kako su nadmoćne sve predodžbe o sposobnostima, snagama i spoznaji u kojima nastaje novi čovjek. "Što nikada nije ušlo u srce jednoga čovjeka" (17), to je sakriveno u prolaznom čovjeku poput sjemena koje će se moći rasplamsati u vatru. Biće Isusa i njegovo djelovanje, biće istinskog čovjeka, pokazuje se u najoštrije zamislivim suprotnostima. On je čovjek svjetla (24), koncentracija svijesti svemira i snaga svemira, moćna istina (77). Tu nema ničega od slatke blagosti (78), brzog oproštaja i udobnog balzama za rane prolaznog čovjeka, koji bi želio, ako je to moguće, nesmetano dalje vodio svoj stari život.

Naprotiv: u čovjeku plamti vatra prema gore kao istina i ljubav, i želi sve staro i slabo zapaliti (10, 820, jedan mač koji rasijeca sve zemaljske kompromise mira, da bi u spoznaji i istini nastao osnovani mir (16): razaranje stare kuće svijeta, da bi se nova kuća mogla sagraditi (71). I usprkos tomu, jaram istinskog čovjeka je lagan: jer je sporazuman sa Ocem i Majkom, sa spoznajom i istinom, i zato odstranjuje svu muku i sve nezadovoljstvo, koje proizlazi iz zadržavanja prolaznog u sebi). Isus je jedinstvo, ne "djelitelj" po zakonu moje i tvoje (72). Ako čovjek bude dodirnut njegovim snagama i odluči reagirati na to, biti će mu dana pomoć: najprije će ono što još nedostaje biti privremeno nadoknađeno, a hrana u obliku spoznaje i snaga dolazi k njemu, sve dok ne postane jednak uzoru (108).

Kako su temelji i posljedice izgradnje jednog novog čovjeka i novoga svijeta, čiji su korijeni u neprolaznome tako nevjerojatne, Isusovo iskustvo ili iskustvo isto tako nastalog čovjeka su razumljiva, kada prenosi svoje spoznaje i snage, ako želi probuditi istinskog čovjeka u drugome čovjeku i želi ga unaprijediti. On mora doživjeti iskustvo čovjeka koji je omamljen i pijan od svojih iluzija i kratkotrajnih životnih ciljeva, tako da je nemoguće prodrijeti kroz ovu maglu (28). Ima li ipak netko, tko je dostižan poslanstvu, pojavljuju se mnogobrojne barijere da se ne odreagira na to: Neki ne žele priznati da je prorok izvana jednak kao i svi smrtnici, da u ovom omotu živi nešto nepobitno, nadmašujuće, što donosi svetost (31). Drugi su zbunjeni svojim bogatim učenjem i znanošću, tako da njihovo srce ne želi više primiti struje života: da, ako se radi o duhovnim autoritetima, sprječavaju ih u prihvaćanju takvog poklona slobode (39, 102).

Mnogi od vas bili bi sposobni za novi život po svojim predispozicijama. Možda shvaćate potajno povezanost zahtjeva iz kraljevstva, ali ne želite napraviti onako kako iz toga proizlazi. Ili ste se možda spremni žrtvovati, ali ne želite akceptirati duh, u kojemu bi ovo sve imalo smisla (43). Moguće je da osjećate opasnost za vaš prestiž, vašu udobnost, vašu poziciju moći, koji proizlaze iz poslanstva, i stoga odbacujete poslanika (65, 66). također i klevete, kao sredstvo odbijanja neće biti omalovažene, isto kao što je i Isus već bio prezren kao nezakonito dijete jednog rimskog legionara. Jednako kategoriziramo pokušaje njegovog svrstavanja u iluzionističkog revolucionara ili čak luđaka. Upravo su sinovi "babilonske bludnice", ljudi iz svijeta prolaznosti, Isusu, koji je od istinskog Oca i istinske Majke rođen, predbacivali su mu upravo ovu težnju za prolaznim i proglasili ga "Sinom bludnice" (105). Najteže je kada neki čovjek bude dodirnut poslanstvom i dozvoli ući snagama kraljevstva, a tada usprkos tome svjesno radi suprotno njima: to je "huljenje protiv Duha Svetoga" i posljedice su luđačke koje slijede za unutarnji život za tog čovjeka. (44).

Ipak ima nebrojeno puno tražioca koji se guraju oko zdenca žive vode i ispred odaje svetoga vjenčanja. Samo ne mogu još ili još ne žele ući unutra da ne bi pili, da ne bi slavili sa zaručnikom (74, 75). To poslanika ispunjava bolom. Jer sad bi bio pravi trenutak za postaviti pitanja (92). Ondje gdje snaga i spoznaja stoje u svoj svojoj punoći na raspolaganju i gdje je mogućnost kontakta optimalna između snaga i organa primanja, bio bi najpovoljniji trenutak za reakciju i odluku (51). U tipu istinskog čovjeka utjelovljen je mir, tišina, kraljevstvo neba, uvijek su bili takvi ljudi prisutni, svejedno je da li se zovu Isus ili Jakov (12). Istinski čovjek će se u vama morati samo prepoznati, to znači shvatiti i prihvatiti.

Ludi se bave tradicijama, umjesto da u sadašnjosti prihvate žive snage i njima djeluju (52). Oni ispituju nebo i zemlju prolaznog svijeta i razjedaju prošlost: jer im je njeno ruho poznato. Aktualno živi ne nastupa nikada u ruhu toga vremena, pojavljuje se kao stranac i budi nepovjerenje i radi toga neće biti prepoznat. Tako će pravi trenutak biti propušten, jer onoga "koji stoji pred vama" se ne poštuje (91).

Toma, Isusov učenik, nazvan "blizanac", bio je jedan od veoma rijetkih, koji je spoznao tko je pred njim stajao. (On će, kao uostalom na drugim mjestima i drugi učenici, ne biti poput povijesne figure, nego kao tip koji odgovara određenom ponašanju ili biću.) Drugi učenici su u Isusu prepoznali ono što su sami imali: bijahu "mudri ljudi" ili "pravedni anđeli", ljudi koji su željeli služiti Isusu sa snagama svoje stare prolazne svijesti i po tim mjerilima ga prosuđivali. Nasuprot tome, Tomo "blizanac" Isusa, bijaše onaj koji mu je bio postao jednak. Jer i on je pio iz neprestano izvirućeg vrela života, koje je spoznaja Oca i istine (13).

On bijaše i u drugom pogledu "blizanac", jednak Isusu u tome kada je doživio napetost između neprolaznog i prolaznog, između istine i neistine, između dva međusobno povezana, ipak nespojiva bića, između uzora i kopije, u samome sebi u svoj svojoj oštrini. Evanđelje po Tomi vrvi ogromnim suprotnostima, koji dolaze do izražaja u svakoj pojedinoj izreci, jedno dobro ogledalo ovoga bića blizanca Tome. Tomo mora u sebi razriješiti ovu napetost, time da istinski čovjek proguta neistinitog: i na taj način bude jedan poput Isusa, koji drugima omogućava isti put. Koje je tri riječi uistinu Isus rekao Tomi? Moraju se odnositi na savršenstvo, u kojem je istinski čovjek u Tomi bio već na putu. Ono što je drugima bilo samo obećano, za njega je bilo već jedan dio stvarnosti. Da je o ovoj stvarnosti svjedočio, bio bi poput Isusa, poliven kritikom i mržnjom, i ako bi bio i Isusov učenik, ne bi mogao podnijeti veliki izazov, da se u jednom savršenom sakriva još ne savršeno. I upravo bi ova mržnja mogla zapaliti one koji mrze. Koje mu je dakle, tri riječi rekao?

"Ako vas se pita: Odakle ste došli? Odgovorite: Došli smo iz svjetla, od tamo, gdje je svjetlo nastalo od sebe samo. Bilo je neprolazno, i došlo je u svoj lik (u dušu sinova svjetla) u postojanje. Ako vam se kaže: Tko ste vi? Recite: Mi smo njegovi sinovi i odabrani smo od živoga Oca. Ako vas se pita: Što je na vama znak vašega Oca? Odgovorite: Kretanje i nepokretnost" (50).EVANĐELJE PO TOMI

1. Ovo su tajne riječi, koje je Isus, živi rekao, a Juda Tomo, nazvan "blizanac", zapisao. I on reče: Onaj koji razumije značenje ovih riječi, neće okusiti smrt.

2. Isus je rekao: Onaj koji traži neka ne prestane tražiti, dok ne nađe. Kada nađe, biti će potresen. Ako je potresen, diviti će se. I tada će vladati nad svemirom.

3. Isus je rekao: Ako vam vaše vođe kažu: Vidite, kraljevstvo je na nebu - tada će ptice nebeske biti prije vas tamo. Ako vam kažu: Ono je u moru - tada će ribe tamo biti prije vas. Već kraljevstvo je u vama i izvan vas. Ako ga prepoznate, biti ćete prepoznati i prepoznati će te, da ste Sinovi živoga Oca. Ali ako se ne prepoznate, onda ste (duhovno) siromašni i siromaštvo ste (duhovno).

4. Isus je rekao: Ako se stariji muškarac ne koleba pitati dijete od sedam dana o mjestu života, on će živjeti. Jer mnogi prvi će biti posljednji, ali će svi oni postati Jedno.

5. Isus je rekao: Prepoznaj onoga koji je pred tvojim licem, i što ti je sakriveno, objaviti će ti se. Jer nema ništa prikriveno, što neće biti objavljeno.

6. Isusovi učenici su ga pitali i rekli: Da li želiš da postimo? Kako trebamo moliti i dati milostinju i što pri ishrani trebamo uzeti u obzir? Isus je odgovorio: Ne lažite, i ne činite ništa što mrzite, jer sve je pred nebom objavljeno. Nema ništa prikriveno, ništa što neće doći na vidjelo dana, i nema ništa pokriveno, što bi ostalo neotkriveno.

7. Isus je rekao: Blažen je lav koji jede čovjeka. Lav će time postati čovjekom. Ali bijedan je čovjek kojega ždere lav. Time će (čovjek postati lavom).

8. I on je rekao: Čovjek sliči pametnom ribaru, koji je bacio mrežu u more, i izvukao ju punu malih riba. Među njima je pametan ribar našao jednu veliku, dobru ribu. Tada je bacio sve male ribe natrag u more i zadržao, bez da razmišlja, samo veliku ribu. Tko ima uši, neka čuje.

9. Isus je rekao: Vidi, sijač je došao, napunio šaku i sijao. Neka su zrna pala na put. Došle su ptice i pokljucale ih. Druga su zrna pala na stijenje i nisu pustila korijenje u zemlju i nisu rasle klasjem prema nebu. Opet neka druga pala su u trnje. Trnje je ugušilo sjeme i pojeo ih je crv. A drugo sjemenje je palo u dobru zemlju i donijelo dobre plodove, 60 i 120 mjera.

10. Isus je rekao: Bacio sam vatru na svijet, i vidi, ja ju čuvam, dok ona gori.

11. Isus je rekao: Ovo nebo će proći i nebo nad njim će proći. Mrtvi ne žive, a živi neće umrijeti. U danima, kada ste jeli mrtvo, učinili ste ga živućim. Ako ste u svjetlu (i jedete živo), što ćete tada raditi? U danima, kada ste bili jedno, postali ste dvoje. Ali sada, kada ste postali dvoje, što ćete sada uraditi?

12. Učenici su rekli Isusu: Mi znamo, da ćeš ti otići od nas. Tko će nam tada trebati biti vođa? Isus je odgovorio: Gdje god da se nalazite idite k Jakovu, pravednom, radi kojega je nastalo nebo i zemlja.

13. Isus je rekao svojim učenicima: Usporedite me, i recite, kome ja sličim. Reče mu Simon Petar: Ti sličiš jednom pravednom anđelu. Matej mu reče: Ti sličiš jednom mudrom čovjeku. Ali Toma mu je rekao: Majstore, ja ne mogu izreći, kome ti sličiš. Isus je odgovorio: Ja nisam tvoj majstor. Jer si i ti također pio i pijan si od pjenušavog izvora kojega., (jer ja mjerim ono što se ne može izmjeriti), sam ja izmjerio. I on ga pozove na stranu i reče mu tri riječi. Kada se Tomo vratio svojim suputnicima, pitali su ga: što ti je Isus rekao? Tomo je odgovorio: Ako vam kažem i jednu od riječi, koje mi je bio rekao, uzeti će te kamenje i baciti na mene, ali će se kamenje zapaliti i vatra će vas zapaliti.

14. Isus im je rekao: Ako postite (i pri tome ostanete ipak stari, stvarate sebi samo grijeh. A ako molite, samo sami sebi sudite. A ako dajete milostinju, dodajete svome duhu samo štetu. Ako idete u bilo koju zemlju i proputujete ju i ako vas se tada primi, jedite ono što vam ponude, liječite bolesne među vama. Jer što ulazi u vaša usta, ne onečisti vas. Ali što izlazi iz vaših usta, to vas čini nečistima.

15. Isus je rekao: Ako vidite onoga, koji nije rođen od jedne žene, padnite ničice i poštujte ga. Jer taj je vaš Otac.

16. Isus je rekao: Ljudi misle da sam došao donijeti mir na zemlju. Ali oni ne znaju da sam došao na zemlju donijeti svađu, vatru, mač i rat. Jer biti će petorica u jednoj kući. Trojica će biti protiv dvojice, dvojica protiv trojice, otac protiv sina i sin protiv oca. I svatko će tu biti sam.

17. Isus je rekao: Dati ću vam ono što ni jedno oko nije vidjelo, i nijedno uho čulo, ni jedna ruka dodirnula i što nije nikada ušlo u ljudsko srce.

18. Učenici su rekli Isusu: Reci nam, kakav će biti naš kraj. Isus je rekao: Da li ste Već otkrili početak, da pitate za kraj? Jer tamo gdje je početak je i kraj. Blažen je onaj koji stoji na početku. Jer on će spoznati kraj i neće okusiti smrt.

19. Isus je rekao: Blažen je onaj koji je bio prije nego je nastao. Ako vi postanete moji učenici i čujete moje riječi, vama će i ovo kamenje samo služiti. Jer vi imate pet stabala u raju, koja će biti dotaknuta od ljeta i zime i čije lišće ne otpada. Tko ih pozna, neće okusiti smrt.

20. Učenici su rekli Isusu: Reci nam, čemu sliči nebesko kraljevstvo. On im je rekao: Ono sliči jednom zrnu senfa, koje je manje od drugih sjemenki. Ali kada padne na pripremljenu zemlju, pustiti će veliku klicu i biti će zaštita pticama nebeskim.

21. Marija je pitala Isusa: Kome sliče tvoji učenici? On je rekao: Oni sliče maloj djeci, koja su se spustila na jedno polje, koje im ne pripada. Kada dođu gospodari polja, reći: Ovamo s našim poljem. Oni su pred njim goli, ne mogu drugačije, nego im prepustiti polje, i oni ga predaju. A ja vam kažem: Ako gospodar dozna da će doći lopov, on stražari prije nego što ovaj dođe i neće mu dopustiti da prodre u kuću svoga kraljevstva, da ne bi odnio njegovu imovinu. I vi, stražarite prema svijetu, opašite vaša bedra velikom snagom, da razbojnici ne otkriju put k vama. Jer će svakako htjeti naći plod koji vi očekujete. Neka bi dakle među vama ustali razumni ljudi, koji će, kada plod bude sazreo, brzo došli sa srpom i požnjeli ga. Tko ima uši da čuje, neka čuje.

22. Isus je vidio, kako su se dojila mala djeca. Rekao je svojim učenicima. Ova mala djeca koja se doje, sliče onima koji ulaze u kraljevstvo. Oni mu rekoše: Da li ćemo i mi, time što smo mali, ući u kraljevstvo? Isus je odgovorio: Kada od dvoga stvorite jedno i kada stvorite unutarnje kao i vanjsko i vanjsko kao i unutarnje i gornje kao i donje, i kada muško i žensko stvorite jednim jedini, tako da muško nije više muško i žensko nije više žensko - kada nadomjestite oko jednim drugim okom i ruku jednom drugom rukom i nogu jednom drugom nogom, lice drugim licem - tada ćete ući u kraljevstvo.

23. Isus je rekao: Ja ću vas odabrati, jednoga od tisuću i dvoje od deset tisuća. A vi ćete biti kao jedan jedini.

24. I njegovi učenici rekoše: Pouči nas o mjestu na kojemu si ti, da ne znamo ništa drugo, nego to tražiti. On je odgovorio: Tko ima uši, neka čuje. U jednom čovjeku svjetla je svjetlo, i on svijetli cijelome svijetu. Ako ne svijetli, vlada tama.

25. Isus je rekao: Ljubi svoga brata kao svoju dušu. Čuvaj ga kao oko u glavi.

26. Isus je rekao: Trun u oku brata svoga vidiš. Ali balvan u svome oku ne vidiš. Ako izvučeš balvan iz svoga oka, vidjeti ćeš dosta i moći ćeš izvući trun iz oka svoga brata.

27. Isus je rekao: Ako se od svijeta ne suzdržite, nećete naći kraljevstvo. Ako ne napravite Sabbat stvarno na Sabbat, nećete vidjeti Oca.

28. Isus je rekao: Stajao sam usred svijeta i pokazao vam se u tijelu. Sve sam vas našao pijane, nisam našao žednoga među vama, i moja je duša osjetila bol radi Sinova ljudskih, jer s u svojim srcima slijepi i ne vide, da su prazni došli na svijet i da također prazni odlaze iz svijeta. Sada su pijani, ali ako istresu svoje vino, obratiti će se.

29. Isus je rekao: Ako je tijelo nastalo radi duha, to je čudo. Ali ako je nastao duh radi tijela, jedno je prekrasno čudo. Tada se čudim tome, kako se je ovo veliko bogatstvo moglo spustiti u jedno takvo siromaštvo.

30. Isus je rekao; Gdje je troje (dvoje i jedan: muž i žena u tijelu sjedinjeni) (djeca) božja (moći svijeta), tu su Bogovi: Gdje je dvoje ili jedno (muško i žensko postali jedno), tu sam ja.

31. Isus je rekao: Ni jedan prorok nije vrijedan u svome selu. Ni jedan liječnik ne liječi one koji ga poznaju.

32. Isus je rekao: Jedan grad koji je izgrađen i učvršćen na visokom brijegu, ne može pasti, niti se može sakriti.

33. Isus je rekao: što čuješ svojim uhom, to propovijedaj sa krovova drugim ušima. Jer nitko ne pali svjetiljku i stavlja ju pod kutlaču niti na skriveno mjesto, nego ju postavi na svijećnjak, da svi, koji ulaze i izlaze vide njeno svjetlo.

34. Isus je rekao: Kada slijepac slijedi slijepca, oboje padnu u jamu.

35. Isus je rekao: Nije moguće, da netko uđe u kuću nekoga koji je jak i osvoji ju silom, nego tek ako zaveže njegove ruke. Tada će moći isprazniti njegovu kuću.

36. Isus je rekao: Ne brinite se od jutra do mraka i od večeri do jutra za to, što trebate obući.

37. Njegovi učenici rekoše: Kada ćeš nam se pokazati i kada ćemo te vidjeti? Isus je rekao: Kada odložite vaš strah od golotinje i uzmete vaše haljine, stavite ih pod noge kao mala djeca i zgazite ih, tada ćete vidjeti Živoga Sina i nećete se bojati.

38. Isus je rekao: Često ste zahtijevali, da čujete ove riječi, koje ću vam reći. Nećete naći niti jednoga drugoga, da ih od njega čujete. Ali će doći dani, kada ćete me tražiti ali me nećete naći.

39. Isus je rekao: Farizeji i naučenjaci primili su ključeve spoznaje i sakrili ih. Sami nisu ušli unutra, ali nisu dozvolili niti ući unutra onima koji su to htjeli. Ali vi budite lukavi kao zmije i nevini kao golubovi.

40. Isus je rekao: Čokot vinove loze, koji je posađen izvan Oca, kako ne raste na čvrstom tlu, biti će iščupan sa svojim korijenjem i propasti će.

41. Isus je rekao: Tko nešto ima u svojoj ruci, dati će mu se. Ali tko nema ništa, tome će se i ono malo, što ima oduzeti.

42. Isus je rekao: Postanite prolazni.

43. Njegovi učenici rekoše mu: Tko si ti, da nam sve to možeš reći? Isus je odgovorio: Ako iz toga, što vam kažem, ne razumijete tko sam ja? Vi ste postali kao Židovi: vi volite stablo a mrzite plod, ili volite plod, a mrzite drvo.

44. Isus je rekao: Tko huli Oca, tome će se oprostiti, tko huli Sina, i tome će se oprostiti. Ali tko huli Duha Svetoga, tome se neće oprostiti, ni na zemlji niti na nebu.

45. Isus je rekao: Ne bere se grožđe sa trnja, niti se beru smokve sa grma kamele. Jer oni ne donose plod. Tako dobar čovjek donosi nešto dobro iz svog (dobrog) posjeda. Jedan loš čovjek donosi loše iz svog posjeda, koji je u njegovom srcu. On govori loše, iz izobilja svoga srca proizvodi loše stvari.

46. Isus je rekao: Od Adama pa sve do Ivana Krstitelja nema među od žene rođenim niti jednoga većeg od Ivana Krstitelja: on ne treba pred nikim spustiti oči. Ali ja sam rekao: Tko od vas postane malen, prepoznati će kraljevstvo i biti uzdignut iznad Ivana.

47. Isus je rekao: Nije moguće, da jedan čovjek istovremeno jaši na dva konja i napne dva luka. također nije moguće, da sluga služi dva gospodara, jednoga će više poštovati, a drugoga uvrijediti. Ni jedan čovjek ne pije staro vino i odmah iza toga zahtjeva novo vino. I ne lijeva se novo vino u stare mješine, jer bi pukle, a ne ulijeva se staro vino u nove mješine, jer bi se time pokvarilo. Ne prišiva se također stara zakrpa na novu haljinu jer bi time nastala podrtina (nesklad).

48. Isus je rekao: Ako dvoje sklope međusobno mir u jednoj kući, reći će brdu: Podigni se gore - i ono će se podići.

49. Isus je rekao: Blaženi ste vi osamljeni i odabrani, jer ćete vi naći kraljevstvo, jer vi potječete iz njega i idete opet tamo.

50. Isus je rekao: Ako vas se pita: Odakle ste došli? odgovorite: Došli smo iz svijetla, od tamo, gdje je svjetlo nastalo iz samoga sebe. Bilo je neprolazno i došlo je u svojoj prilici (u ljubav), u postojanje. Ako vam se kaže: (Tko ste vi? ), recite: Mi smo njegovi Sinovi i mi smo odabrani od živoga Oca. Ako vas se pita: Što je znak vašega Oca na vama? to odgovorite: Kretanje i nepokretljivost.

51. Pitali su ga njegovi učenici: Kada će nastati mir mrtvih i kad će doći novi svijet? On je odgovorio: Mir, koji vi očekujete, već je došao. Ali ga ne prepoznajete.

52. Rekli su mu njegovi učenici: Dvadeset i četiri proroka su govorila u Izraelu i svi su govorili u tvojoj snazi. On je odgovorio: (Takvim mislima) se odvraćate od živoga, koji pred vama stoji, i govorite o mrtvima.

53. Njegovi učenici su mu rekli: Da li je obrezanje korisno ili ne? On je odgovorio: Kada bi bilo korisno, otac bi djecu već rađao obrezane iz majke. Ali, istinsko obrezanje u Duhu je izvanredno korisno.

54. Isus je rekao: Blaženi su siromašni, jer je njihovo kraljevstvo nebesko.

55. Isus je rekao: Tko ne mrzi svoga oca i svoju majku, ne može biti moj učenik. A tko ne mrzi svoju braću i sestre, i ne uzme na sebe križ kao i ja, nije mene dostojan.

56. Isus je rekao: Tko shvati svijet, otkriva jedan leš. A tko otkrije jedan leš, toga svijet nije vrijedan.

57. Isus je rekao: Carstvo Oca sliči jednom čovjeku koji ima dobro sjeme. Njegov neprijatelj je došao noću i sijao je korov među dobro sjeme. Ali čovjek nije dao iščupati korov, nego je rekao radnicima: Neka ne iščupaju sa korovom i pšenicu! Jer na dan žetve će doći korov na vidjelo. Tada će biti istrgnut i zapaljen.

58. Isus je rekao: Blažen je čovjek koji je patio. On je našao život.

59. Isus je rekao: Pazite na živoga, tako dugo dok živite, da vam se ne dogodi da umrete, a hoćete ga vidjeti, ali ga više ne možete vidjeti.

60. Isus je sa svojim učenicima vidio jednog Samaritanca, koji je uzeo jedno janje sa sobom na putu za Judeju. Rekao je svojim učenicima: (Što će on s janjetom? ) Oni mu rekoše: Hoće ga zaklati i pojesti. On im je rekao: Tako dugo dok živi, neće ga pojesti. Tek kada ga zakolje i kada je ono postalo leš. Oni mu odgovoriše: Drugačije neće moći učiniti. On im je opet rekao: Potražite dakle sami mjesto za vaš počinak, da ne bi postali leš i da vas ne bi pojeli.

61. Isus je rekao: Dvoje će se odmarati na jednom krevetu, jedan će umrijeti, drugi živjeti. Tada Saloma reče: Tko si ti, čovječe, (čiji Sin) si ti? Zar nisi sjedio pokraj mene i jeo sa moga stola? Isus joj odgovori: Ja sam onaj, koji je iz mene od istih. Meni je dano od onoga, što je od mojega Oca. Na to reče Saloma: Ja sam tvoja učenica. Isus joj je odgovorio: Radi toga ti kažem: Tko je prazan, napuniti će se svjetlom. Ali tko je podijeljen (u mnoštvo) napuniti će se tamom.

62. Isus je rekao: Ja svoje tajne kažem (svima, koji su ih dostojni). Bilo što da čini tvoja desnica - tvoja ljevica ne treba doznati, što ona čini.

63. Isus je rekao: Bijaše jedan bogati čovjek koji je imao veliko bogatstvo. On je rekao: Složiti ću svoje bogatstvo, da bih sijao, žeo, sadio i napunio svoje rezervoare plodovima, da u ničemu ne bih oskudijevao. Tako on mišljaše u svome srcu. I iste je noći umro. Tko ima uši, neka čuje.

64. Isus je rekao: Jedan je čovjek htio prirediti gozbu. Kada je sve pripremio, poslao je svoga slugu da pozove goste. Ovaj je otišao k prvome i rekao mu: Moj te gospodar poziva. On je odgovorio: Imam ponudu trgovaca. Na večer će doći k meni, moram ići i dati uputstva mojim slugama. Moram se ispričati za gozbu. Sluga je otišao k drugome i rekao mu: Moj gospodar te poziva. Ovaj je odgovorio: Kupio sam kuću i jedan sam dan prezaposlen. Nemam vremena. Sluga je otišao k trećem i rekao mu: Moj gospodar te poziva. Čovjek je odgovorio: Moj se prijatelj ženi i ja mu moram prirediti slavlje. Ne mogu doći. Molim te, ispričaj me za gozbu. Sluga je otišao nekom četvrtom i rekao: Moj gospodar te poziva. Čovjek je odgovorio: Kupio sam imanje i idem primiti zakup. Ne mogu doći i moraš me ispričati. Sluga je otišao i rekao svome gospodaru: Svi, koje si pozvao na gozbu, otkazali su. Gospodar reče svome sluzi: Idi na ulicu i dovedi one na koje naiđeš, da bi sudjelovali u gozbi. Kupci i prodavači neće ući u mjesto moga Oca.

65. Isus je rekao: Jedan pošteni čovjek je imao vinograd. Dao ga je nekolicini vinogradara, da ga obrađuju, a da bi on od njih dobio svoju žetvu. Kada je poslao svoga slugu, da mu vinogradari predaju berbu vinograda, zgrabili su ga, premlatili i skoro ubili. Sluga je došao i to rekao svome gospodaru. Gospodar reče: Možda (ga nisu prepoznali) - i poslao je drugoga. Vinogradari su premlatili i ovoga. Tada je gospodar poslao svoga sina i rekao: Možda imaju poštovanja prema mojem sinu. Ali vinogradari, kako su znali da je to bio nasljednik vinograda, zgrabili su ga i ubili. Tko ima uši, neka čuje.

66. Isus je rekao: Pokažite mi kamen, koji su odbacili graditelji. On je kamen temeljac.

67. Isus je rekao: A neka bi netko spoznao svemir, ali pri tome ne bi spoznao samoga sebe, promašio bi spoznaju cjeline.

68. Isus je rekao: Blaženi ste, ako ste bili mrženi i ako su vas progonili. Jer tamo gdje vas progone, (naimeđu vašem srcu), neće naći ni jedno mjesto.

69 a. Isus je rekao: Blaženi su oni koji će biti progonjeni u svome srcu. Jer oni su uistinu oni koji su prepoznali Oca.

69 b. Isus je rekao: Blaženi su gladni. Jer će se trbuh, koji je gladan, nasititi.

70. Isus je rekao: Ako nešto (neprolazno) unesete u sebe, to će vas, što u sebi imate, spasiti. Ali, ako nemate u sebi ništa, to će vas, što nemate, ubiti.

71. Isus je rekao: Ja ću srušiti ovu kuću i nitko ju neće moći opet sagraditi.

72. Jedan čovjek je rekao Isusu: Reci mojoj braći da nasljedstvo trebaju dijeliti sa mnom. On mu je odgovorio: O čovječe, tko me je napravio djeliteljem? Tada se okrene svojim učenicima i upita: Da li sam ja djelitelj?

73. Isus je rekao: Žetva je velika, ali je malo radnika. Ali molite gospodina da pošalje radnike za žetvu.

74. Isus je rekao: Gospodine, mnogi se guraju oko bunara, ali još nitko nije pristupio bunaru.

75. Isus je rekao: Mnogi stoje pred vratima, ali su ipak samo pojedinci, koji će ući u odaju vjenčanja.

76. Isus je rekao: Očevo carstvo sliči jednom trgovcu sa teretom robe, koji je našao jedan biser. Trgovac je bio pametan. Prodao je robu i kupio jedan biser. Tražite i vi njegovo blago, koje je neprolazno i tamo je, gdje ne prodiru pohlepni moljci i gdje ga ni jedan crv ne rastače.

77. Isus je rekao: Ja sam svjetlo, koje je nad svima vama. Ja sam svemir. Svemir je proizišao iz mene i svemir dospijeva natrag k meni. Odsijecite komad drva i ja sam tu. Podignite jedan kamen i vi će te me tamo naći.

78. Isus je rekao: Radi čega ste izašli na pusto polje? Da bi vidjeli trsku, koja će biti otpuhana vjetrom? Ili da vidite jednog čovjeka, koji ima meke haljine? Vidite, vaši kraljevi i velikani imaju mekane haljine na sebi. Ali oni ne mogu spoznati istinu.

79. Rekla mu je jedna žena iz mnoštva: Sveta da je majčina utroba, koja te je nosila, i grudi koje su te hranile. On je odgovorio: Svetost onima, koji su čuli riječ Oca i sačuvali ju u istini. Jer će doći dani kada ćete reći: Sveta da je majčina utroba koja nije zatrudnjela, i grudi koje nisu dojile.

80. Isus je rekao: Tko je spoznao svijet, otkrio je samo tijelo. Ali tko je otkrio tijelo, toga svijet nije dostojan.

81. Isus je rekao: Tko je postao bogat, neka bude (darežljivi) kralj. Ali tko je zadobio vlast, neka se odrekne (svijeta).

82. Isus je rekao: Tko mi je blizu, taj je blizu vatre. A tko mi je daleko, taj je daleko od carstva.

83. Isus je rekao: Slike su vidljive čovjeku, a svjetlo u njima je sakriveno, sakriveno u liku svjetla Oca. Ali ako se on (istinski čovjek) objavi, obrnuto je sakrivena njegova slika njegovim svjetlom.

84. Isus je rekao: Ako vidite sebi jednake, veselite se. Ali ako vidite vaše slike koje su nastale od vas, koje ne umiru niti su prividne - da li ćete biti dorasli ovoj punoći?

85. Isus je rekao: Adam je nastao iz velike moći i velikog bogatstva, a ipak vas nije bio dostojan. Jer ako bi vas postao dostojan, ne bi okusio smrt.

86. Isus je rekao: Lisice imaju svoje pećine, ptice svoja gnijezda. Ali Sin čovječji nema mjesto, gdje bi mogao nasloniti svoju glavu i odmoriti se.

87. Isus je rekao: Bijedno je tijelo, koje je ovisno od drugog tijela. A bijedna je duša koja je ovisna od ovoga obojega.

88. Isus je rekao: anđeli i proroci će k vama doći i dati vam, što je vaše. A vi to dajte dalje, ono što je u vašoj ruci i recite sebi: Kada će konačno doći, (koji su toga dostojni), da bi primili svoje?

89. Isus je rekao: Zašto perete vanjski dio pehara? Zar ne razumijete, da onaj, koji je napravio unutrašnje, je onaj isti koji je napravio vanjsko?

90. Isus je rekao: Dođite k meni, jer je lagan moj aram i moja vlast je blaga i vi ćete naći mir.

91. Oni mu rekoše: Reci nam, tko si ti, da bi vjerovali u tebe? On je odgovorio: Vi ispitujete nebo i zemlju, ali onoga, koji stoji pred vama, ne prepoznajete i ovaj trenutak ne znate ispitati.

92. Isus je rekao: Tražite i naći će te. Ali kada ste me pitali nešto, a ja vam nisam rekao. Sad, kada vam želim reći, ne pitate me o tome.

93. Isus je rekao: Ne dajte svetinje psima, da ih ne bi odvukli na smetlište. Ne bacajte biserje pred svinje, da ih one ne bi (zgazile u prljavštinu).

94. Isus je rekao: Tko traži, taj će naći. A tko pokuca, tome će se otvoriti.

95. Isus je rekao: Ako imate novac, ne posu ujteđga na kamate, nego dajte (novac) onome, od koga nećete dobiti natrag.

96. Isus je rekao: Očevo carstvo je slično jednoj ženi. Ona je uzela nešto kvasca i umijesi ga sa tijestom i napravi od toga veliki kruh. Tko ima uši, taj neka čuje.

97. Isus je rekao: Očevo carstvo sliči jednoj ženi, koja je bila nosila vrč pun brašna. Kako je prelazila daleki put, otrgla se ručica vrča, (tako da je nastala mala rupa). Brašno je curilo van po putu iza nje. Ona nije primijetila, niti znala, kako se treba odnositi prema radu. Ali kada je došla u svoju kuću, spustila je vrč i ustanovila da je prazan.

98. Isus je rekao: Očevo carstvo sliči jednom čovjeku, koji je htio ubiti jednog moćnika. Izvukao je mač u svojoj kući i zabio ga u zid, da bi vidio, da li je njegova ruka dovoljno jaka. Nakon toga je ubio moćnoga.

99. Učenici su mu rekli: Tvoja braća i tvoja majka stoje vani. On im je odgovorio: Ovi ovdje, koji čine volju moga Oca, moja su braća i moja majka. Oni su ti, koji će ući u carstvo mojega Oca.

100. Pokazali su Isusu jedan zlatnik i rekli: Carinici od nas zahtijevaju porez. On je odgovorio: Daj caru carevo, Bogu božje. A što je moje, daj meni.

101. Isus je rekao: Tko ne mrzi svoga oca i svoju majku kao ja, neće moći biti moj učenik. A tko ne voli svoga Oca i svoju Majku kao ja, neće moći biti moj učenik. Jer moja majka (je od prolaznog svijeta). Ali moja istinska majka dala mi je život.

102. Isus je rekao: Jao farizejima, jer su slični jednome psu, koji leži na jaslama od goveda. Niti sam jede, niti dozvoljava jesti kravama.

103. Isus je rekao: Blažen je čovjek koji zna, u koliko će sati doći razbojnici. Tako može ustati, svoje (sluge) sakupiti i opasati bokove, prije nego što oni dođu.

104. Rekli su mu: Dođi i dozvoli da danas molimo i postimo. Isus im je odgovorio: Koji je to grijeh koji sam napravio, (radi kojega bi morali postiti), ili gdje sam dospio u nevolju, (da bi morali moliti)? Inače ipak dolazi zaručnik iz odaje vjenčanja, nitko ne treba tu postiti ni moliti.

105. Isus je rekao: Tko poznaje (istinskog) Oca i (istinsku) Majku biti će od (svijeta) nazvan "Sin bludnice".

106. Isus je rekao: Kada dvoje napravite jednim, postati ćete Sinovi čovjeka. I ako tada kažete: Brdo uzdigni se, ono će se uzdići.

107. Isus je rekao: Carstvo sliči jednom pastiru, koji je imao sto ovaca. Jedna od njih, najveća, zalutala je. Ostavio je devedeset i devet i tražio onu jednu, sve dok ju nije našao. I poslije svega truda rekao je ovci: Volim te više nego ostalih devedeset i devet.

108. Isus je rekao: Tko pije sa mojih usana, postati će kao i ja, a ja sam ću postati on i prikriveno će se razotkriti.

109. Isus je rekao: Carstvo sliči jednom čovjeku, koji je na svome polju imao sakriveno blago, o kojemu ništa nije znao. Kada je (ne znajući) umro, ostavio ga je svome sinu. također i sin nije ništa znao o tome. On je to polje prodao. Onaj koji ga je kupio, došao je i pronašao kod oranja blago. I počeo je posuđivati novac na kamate, svakome tko je to htio.

110. Isus je rekao: Tko je našao svijet i time postao bogat, treba se tada odreći svijeta.

111. Isus je rekao: Nebo i zemlja će biti prikazani u vašoj prisutnosti, a živi neće od živoga gledati smrt (niti prolaznost). (Jer) Isus je rekao: Tko sam sebe nađe, toga svijet nije dostojan.

112. Isus je rekao: Jao tijelu, koje ovisi o duši. Jao duši, koja ovisi o tijelu.

113. Rekoše mu njegovi učenici: Carstvo, kada će ono doći? Isus je odgovorio: Carstvo nije nešto, na što bi se trebalo čekati, dok ne dođe: da bi se moglo reći: gle ovdje je, pogledaj tamo je. Nego, očevo je carstvo već rašireno nad zemljom, samo ga ljudi ne vide.

114. Šimun Petar je rekao: Marija nas treba napustiti, jer žene nisu dostojne života. Isus je rekao: Pogledaj, ja ću ju voditi i napraviti muškarcem, da i ona postane živim duhom, vama muškarcima jednaka. Jer svaka žena, ako se napravi muškarcem, ući će u carstvo nebesko.Korisna adresa:STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0060 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA