RAZNI TEKSTOVI - Poglavlje VII
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Knjiga Tome Borca za prvenstvo
 

O KNJIZI TOME BORCA ZA PRVENSTVO

Knjiga "Tome borca za prvenstvo" sastoji se od dijaloga izme u Isusa i Tome, nazvanog blizanac. Unutra pisac govori o onome što bi mogao biti sadržaj triju tajnih riječi sa kojima je Isus počastio Tomu u Evanđelju po Tomi. On uokvirava i navodi ovu namjeru, da je bio prisutan pri razgovoru izme u Isusa i Tome i da je sve zapisao, što su me osobno utvrdili. Također karakter ovoga temelja odgovara u toliko veoma jasno Evanđelju Tome, isto kao što i ovdje prevladava napetost, koja nastaje povezivanjem dvaju nepredviđenih suprotnosti u jednome biću i mora se bilo kako razriješiti: u čovjeku je često nesvjesni, sakriveni, neprolazni istinski čovjek vezan na prolaznu pojavu, koja se u svi svojim tendencijama suprotstavlja potrebama istinskog čovjeka.

Ako čovjek želi uopće postići bilo kakav napredak, mora mu biti jasno da je on jedno tako napetostima nabijeno biće blizanac i da će harmoniju i svoje odredište postići samo ako razriješi svoje istinsko biće neistinitoga i oblikuje se novo sredstvo izražavanja. S ovim objašnjenjem počinje rasprava. Prvobitno čovjek bijaše u gornjem svijetu, u svjetlu. Ali sada je odabrani, Sin svjetla, u egzistenciji jedne životinje: Ljudsko tijelo je sastavljeno od prolazne materije, svijest: misli, osjećaji, život vezan su na ovu pojavu i radi toga isto tako prolazni.

Postoje za čovjeka dvije mogućnosti: Prikriveno opet probuditi u život i razviti svjetlo u neshvatljivoj ljubavi - ili se zaglaviti u prolaznom i u razjarenoj vatri požude i strasti živ izgorjeti: razviti krila Duha i time žuriti preko prolaznih priviđenja - ili se povoditi za vatrom ponosa: još živ ući u mir i kao po tijelu umrli ostati vječno unutra - ili po razrješenju tijela u svijesti mučiti se, koji je još vezana na priviđenja, dok ne nastupi novo uronjavanje u svijet priviđenja, odnosno eonima dugo ostati vezan na svijest ideologije lažnih Bogova, koji imaju individualni život daleko duži, i konačno sa ovim lažnim Bogovima, koji ipak jednom imaju svoj kraj (propadnu), također biti razriješen.

Malo je onih koji prihvate prvu mogućnost. Mnogo više je onih koji slijede zov iz prikrivene unutrašnjosti i vođeni su vatrom strasti. Kako će se ponašati čovjek usred "ljudi životinja", koji slijedi svoje odabrano? On ipak neće moći zatajiti "znak Oca" na sebi, naime, nepokretljivost i kretanje. To znači on će djelovati iz mira. Djelovanje se sastoji za njega u odašiljanju svojih iskustava i snaga. Ali može li on to usred ovih "slijepih ljudi"? Kako će mu pri tome biti? Tri puta Tomo postavlja ovo pitanje i svaki puta u drugačijem obliku, tri puta ne dobiva direktan odgovor od Isusa. Ovaj iscrpno objašnjava što se događa ljudima koji ne slijede svoju odabranost, nego ostaju zaglavljeni na prolazna priviđenja i poslanstvo samo ismijavaju i progone.

Sami se osuđuju: Oni žderu jedan drugoga kao životinje, bičuju se sami vlastitom slabom prirodom. Poslije smrti su njihova tijela predana "paklu", vatra istine spali njihove iluzije i njihove posljedice, to bolnije što se više vežu na ove iluzije. nigdje nema izlaza iz ovih patnji: jer poslije smrti materijalnog tijela više nije moguće svjesno obraćanje svjetlu.

No ove sve muke nisu osveta jednog uvrijeđenog Boga, nisu samo kazna, nego će ovi ljudi biti izbičevani, da bi svoju glavu usmjerili stvarima koje su "dolje" i da konačno shvate bit mjesta, koje do sada nisu poznavali: svijet prolaznosti u čežnji i ponosu vladajućih snaga. To je mjesto, koje istinskom čovjeku nije primjereno. Kako je svjetlo sunca usmjereno, da daje doduše svim biljkama rast, ili najviše čokotu loze, tako da ono uguši korov - kako se svjetlo mjeseca usmjeri, tako da mrtve prijateljski ili neprijateljski obasjava - tako se usmjerava svjetlo Duha: k skrivenom čovjeku, koji mu je jednak, on je ugodan miris za vidljivog čovjeka, a za onog koji mu se suprotstavi, okrutan je osvetnik. Radi toga su blaženi ljudi, koji "ostružu tvrde okove životinje".

Oni nisu blaženi radi svojih zasluga, koje se sastoje u podnošenju progonstva i prezira. Nego su progonstvo i prezir znakovi, da oni žive u jednom stanju biti i svijesti, koje se suprotstavlja životu životinje. Ovakvi znaci bude veselje, jer upućuju na stanje blaženstva. U ovom stanju će blaženi postići mir i sjediniti se sa kraljem. Kod površnog čitanja razgovora između Tome i Isusa mogao bi se steći utisak, da će se razumjeti samo dobro ili samo zlo i da se ljudi ponose, koji se pravednicima smatraju, odabranima i savršenima, a "ljudima životinjama", da će patnja "pobožnog" biti kompenzirana njegovom mržnjom za "zle" i opisivanjem teških kazni za zle. Ali iz teksta jasno proizlazi ovo: u svakom čovjeku skriva se jedan odabrani, kojemu je obećan mir i blaženstvo. ali svaki je čovjek okovan po tijelu i svijesti na svijet prividnosti i vodi život životinje u ponosu i požudi, i u pogrešnoj nadi i samoprevari.

Odredba čovjeka je, prikriveno opet objaviti, dozvoliti da obećanje postane stvarnost, time da ispuni uvjete za to: rastrga čvrste okove života životinje. Svaki čovjek može pokušati slijediti ovu odredbu. Ne učini li to i ostane li u egzistenciji životinje, mora snositi gorke posljedice. Posljedice su gorke, jer egzistencija životinje nije primjerena istinskom biću čovjeka. Jedna pogreška, odstupanje, mora ipak snositi odgovarajuće posljedice i ispravke. Ali posljedice nisu bez smisla. One vode čovjeka na kraju krajeva k razumijevanju, da je egzistencija životinje greška, ne njegovo pravo odredište, i one mu pokazuju što je njegovo istinsko odredištem. Odredište čovjeka, koje je njegovom biću primjereno, je savršenstvo, mir, jedinstvo s Ocem.KNJIGA TOME BORCA ZA PRVENSTVO

Ovo su tajne riječi, koje je Spasitelj rekao Judi, zvanom Tomo. Ja sam ih sam zapisao, ja, Matej. Jer dok sam bio na putu, čuo sam, kako međusobno razgovaraju.

Spasitelj je rekao: "Brate Tomo, čuj me, tako dugo, dok je još za tebe vremena na zemlji. Želim ti objaviti, na što se usmjerio tvoj duh u tvome srcu. Jer ti si moj brat blizanac i istinski prijatelj. Istraži radi toga u tebi i shvati, tko si ti, tko si bio i tko ćeš postati. Nazivaju te mojim bratom: dakle ne smiješ ostati u neznanju o sebi samome.

Ali ja znam, da si upravo došao do spoznaje. Jer time što sa mnom ideš, pokazuješ, da si me već prepoznao i da znaš da sam ja spoznaja istine, također ako ti toga nisi svjestan. Ti si već shvatio, i biti ćeš nazvan onim, koji se sam spoznaje. Tko se sam ne spozna, nije ništa spoznao.

Ali tko se sam spozna, spoznaje dubine svemira. ti si već, moj brate Tomo, vidio od ljudi prikriveno, ono će im postati smetnja, jer oni to ne spoznaju. Ali rekao je Tomo Gospodinu: "Dakle molim te sada, da mi odgovoriš, na moje pitanje, prije nego odeš u nebo. A ako od tebe čujem o prikrivenim stvarima, biti će mi također moguće, navijestiti ih. Također mi je jasno, da je teško ljudima izvršiti djela istine."

Spasitelj je odgovorio i rekao: "Ako vam je već to, što se je među vama objavilo, prikriveno, kako bi vam tada bilo moguće, čuti ono, što nije objavljeno? Ako su vam djela istine, koja su objavljena u svijetu, teška za izvršiti, kako ćete tek izvršiti djela uzvišene veličine i punoće od punoće? Kako vas se može nazvati božjim radnicima? Vi ste onda početnici i niste još postigli veličinu savršenstva."

Ali Tomo je odgovorio Spasitelju: "Ispričaj nam o stvarima, o kojima ti govoriš, da nam nisu objavljene nego prikrivene."

Spasitelj je rekao: "Sva tijela ovdje su nastala kao ona od životinje, (koja se obljubom) dalje razmnožavaju. Radi toga oni (nisu trajni u sebi, niti isto tako) u svojim stvorenjima. Prikriveni naprotiv, koji jesu u gornjem svijetu, nisu vidljivi u postojećem svijetu. oni su vidljivi samo u vlastitom porijeklu, i tamo se hrane sa svojim vlastitim plodovima. Ipak tijela, koja su vidljiva, hrane se kreaturama, koje su im jednake. Stoga se mijenja ovo tijelo. ali ono što se mijenja, propasti će i poginuti i nema nade da živi.

Takva tijela su kao ona od životinja. Ako tijelo životinje propada, tako će također i ovi oblici, vaša tijela, propasti. Ne potječe li vaše tijelo iz obljuba kao ona od životinja? Da li dakle, ono potiče iz toga: da li će moći proizvesti nešto bolje nego li je tijelo životinje? Sada ste još u manjini. Ali tada ćete postati savršeni."

Ali Tomo je odgovorio: "Mogu ti reći, Gospodine, da oni, koji govore o neobjavljenom i teško protumačivom, sliče onima, koji svoje strijele ispaljuju u noć na jedan cilj. Oni ispale svoje strijele doduše na cilj, ali to nije vidljivo. Ako ipak izađe svjetlo i potjera tamu, tada će biti objavljen uspjeh svakog pojedinca. Ali ti si naše svjetlo, jer ti svijetliš, Gospodine!"

Isus je rekao: "Svjetlo je u svjetlu."

Tomo je govorio i reče mu: "Gospodine, zašto se pali vidljivo svjetlo, koje svijetli radi ljudi, gore i dolje?"

Spasitelj je rekao: "Blažen si ti Tomo. Vidljivo svjetlo svijetli radi vas, ne da bi ostali u tami, nego da bi iz nje izišli.

Ali ako bi svi odabrani odložili svoju egzistenciju životinje, svjetlo bi se također vratilo gore k svome istinskome biću. Njegovo istinsko biće će ga uzeti k sebi, jer je dobar sluga."

Spasitelj je nastavio i rekao: "O neshvaćena ljubavi svjetla! O razjarenosti vatre, koja gori u tijelima ljudi i njihovoj srži, koja u njima gori noću i danju i njihove udove izgara i njihova srca omamljuje i njihove duše zbunjuje i trese muškarce i žene danju i noću, time što gori u prikrivenom i u vidljivom. Jer muškarci (se kreću prema ženama) a žene se kreću (prema muškarcima). Radi toga se kaže: Svatko tko je ispitao istinu od jednog uistinu mudrog čovjeka, pripraviti će krila i letjeti i pobjeći od požude, koja izgara ćud ljudi. On će si pripraviti krila i pobjeći od svakog bića, koje pripada svijetu priviđenja!"

Tomo je odgovorio i rekao: "Gospodine, upravo radi toga te pitam. Jer sam shvatio, da si ti, koji nam pomažeš, kako si rekao."

Opet je odgovorio Spasitelj i rekao: "Mi vam moramo reći, jer je to Učenje za savršene. Ako želite postati savršeni, morate slijediti sve ovo. Ako ne, ostajete u biću neznanja.

Nemoguće je, da mudrac luđaku odgovara. Jer je mudrac pun spoznaje, ali za ludoga je dobro i loše potpuno jednako. Mudri se hrani istinom, i on je kao drvo koje raste po kiši.

Tako ime nekih, koji imaju krila, sa kojima žure preko svijeta priviđenja. Ima i drugih koji su daleko od istine. Oni su vođeni vatrom. Vatra budi u njima pogrešne predodžbe i dozvoljava da varljiva ljepota svijetli pred njima i upropasti ih time. Uzima ih kroz tamnu slatkoću u zarobljeništvo i vući će ih svojom stazom jednim mirisom, koji izaziva tumaranje. Osljepljuje ih u nezasićenoj požudi i izgara njihove duše i zabada im kolac u srce, koji ne uspijevaju izvući. Kao uzdom u gubici, upravlja ih po vlastitim željama. I veže ih svojim lancima, sve njihove udove veže razjarenošću lancima požude. Prividno, prolazno i promjenjivo, iskušenju popustljivo, povlači stalno s neba na zemlju, ubija ih time i čini ih životinjama, koje su uprljan grijehom."

Tomo je odgovorio i rekao: "Jasno je i bilo je često već izgovoreno: (Prolazna) će biti za sve (pokvarenost), koji ne znaju. (Oni gube) svoju dušu."

Spasitelj je rekao: "Blažen je pametan čovjek koji traži mir. Kada ga nađe, miruje vječno u njemu i ne boji se onih, koji su ga htjeli uznemiriti."

Tom je odgovorio i rekao: "Za nas je spas, naći mir ondje, gdje pripadamo."

Spasitelj je rekao: "Da, to je ono što je dobro i spasavajuće za vas. Jer ono, što je ljudima objavljeno, svijet prividnosti, prolazi. Tjelesni omotač ljudi prolazi, a kada prođe, razriješi se u svijetu priviđenja, vidljivih stvari. Ali tada vam vatra svijeta prividnosti priprema muku, jer prije, kada ste još živjeli u vašem tijelu, bili ste zapaljeni u ljubavi vašim predstavama ludila.

Tada ćete morati ponovo uroniti u svijet priviđenja. Oni koji traže oslonac bez ljubavi za ne-prividno u ne-prividnom u strahu za daljnje postojanje, propasti će u žaru vatre. Ima samo malo vremena, dok ne prođe svijet prividnosti. Tada će nastati lažni Bogovi, koji nemaju prividnu ličnost, i na poljima mrtvih uzeti će umrle u posjed za vječnost, u muku i pokvarenost duša."

Ali Tomo je odgovorio i rekao: "Ali što trebamo reći ovim ljudima, ovim slijepim ljudima, i koje učenje najaviti nesretnim smrtnicima, koji kažu: Mi živimo već u svijetu prividnosti u dobrome, čak ne živimo ovdje u kletvi! I tvrde: Ako ne bi bili rođeni u tijelu, to ne bi (neprolazno) spoznali. (Dakle rođenje u tijelu je nužno.)"

Spasitelj je rekao: "Zaista kažem ti, takve ljude ne računaj me u ljude, nego ih poistovjeti sa životinjama. Jer kako životinje žderu jedna drugu, tako isto rade ovi ljudi, oni žderu jedan drugoga. Oni su isključeni iz istine, jer vole tamnu slatkoću vatre i robovi su smrti i stalno spremni brzo činiti prljava djela. Tako izvršavaju požude svojih otaca.

I oni će biti bačeni u ponor pakla i bičevani sa oštri bičem njihove vlastite loše prirode. Biti će bičevani, da bi usmjerili svoju glavu stvarima, koje su dolje, da bi morali pobjeći k mjestu, čiju vrstu nisu prije poznavali. I (oni će se od svojih) udova (rastati) ne u miru, nego u očaju (Za svoju radost u ovom životu plaćaju) ludilom i zbunjenošću. I oni ostaju zadržani u zbrci svoga razuma i ne shvaćaju svoje ludilo. Jer oni misle, da su mudri, vole svoje tijelo, (iako je ono prolazno), oni su opsjednuti njime i njihovo mišljenje je učvršćeno kroz njihova djela. Ali vatra će ih zapaliti."

Ali Tomo je odgovorio i rekao:" Ali, Gospodine što će čovjek učiniti, koji je bačen me u ove ljude životinje? Jako se brinem za takve ljude, jer mnogi se bore protiv njih."

Spasitelj je odgovorio i rekao: "Možeš li zaista nešto posjedovati, što pripada svijetu priviđenja?"

Ali Juda, koji će biti nazvan Tomo je rekao: "Tebi, Gospodine, je dano, zaslužuješ da govoriš, ali moje je, da te slušam."

Spasitelj je odgovorio: "Čuj ovo što ću ti reći, i vjeruj u istinu. Onaj, koji sije zlo, zlo koje on sije propasti će u njegovoj vlastitoj vatri, u vatri i vodi. A takvi će se sakriti u grobovima tame. Ali nakon dugo vremena će preko svojih plodova doći na vidjelo, da su slaba stabla, i biti će kažnjeni i ubijeni od usta životinjskih i ljudskih, silom pljuska kiše, vjetra, zraka i svjetla, koji će ih odozgo pogoditi."

Ali Tomo je odgovorio: "Nas si doduše uvjeri, Gospodine. Mi smo shvatili u našim srcima i nama se objavilo, to, što kažeš, istina i da tvoja riječ nije pogrešna. Ali za svijet su riječi, koje nam kažeš, samo jedno izrugivanje i vučenje za nos. Jer ih svijet ne razumije. Kako ćemo ići naviještati tvoje riječi? Svjetovni ljudi nas ne smatraju sebi ravnima."

Spasitelj je odgovorio i rekao: "Zaista vam kažem: Tko čuje ovaj govor i okrene svoje lice ili namršti nos ili ispući usta - zaista vam kažem: predati će ga se gornjem vladaru, koji vlada i upravlja nad svim moćima. I on će ga okrenuti i zavitlati s neba u ponor pakla i zatvoriti ga na uskom, tamnom mjestu. tamo se neće moći niti okrenuti, niti micati radi velike dubine pakla i (gorkog gnjeva) u podzemlju, koji ga tlači. (Oni su zarobljeni) unutra i (ni jedan ne može pobjeći) - jer njihovo ludilo im neće biti oprošteno. (A moći) će ih slijediti i predati anđelu, gospodaru pakla. (Taj će) uzeti vatru i slijediti ih sa bičem vatre, koji će gonjenome bacati iskre vatre u lice. Bude li bježao prema zapadu, naići će na vatru. Okrene li se na jug, naići će na vatru. Usmjeri li se na sjever, plamtiti će vatreni plamen prijeteći mu u susret. A spasavajući put prema istoku ne može naći, da bi tamo pobjegao. Jer ako ga po danu nije našao, kada je još živio u tijelu, neće ga također niti na dan suda naći."

Spasitelj je nastavio i rekao: "Jao vama bezbožnicima, koji nemate istinske nade, koji se oslanjate na to, što se ipak nikada neće dogoditi. Jao vama, koji se nadate tijelu i zatvoru, koji će propasti. Kako dugo ćete još spavati i vjerovati da je neprolazno također prolazno, kod čega se svi nadate svijetu i vašem Bogu od ovoga života? Time osuđujete vaše duše na propast! Jao vama, koji ste u vatri, koja gori u vama, jer je nezasitna! Jao vama, koji ćete biti vučeni u kolu, koje se oblikuje neprekidno kružećim mislima! Jao vama, u kojima bjesni požar! On će požderati vaše tijelo u svijetu prividnosti i cijepati vaše duše na vašem prikrivenom temelju i učiniti vas dostojnim vaših drugova. Jao vama, vi zatvorenici, koji ste vezani okovima u pećinama! Ah smijte se i veselite još u magli vašeg ludila. Vi ne shvaćate vašu pokvarenost, vi također ne poznajete vrstu mjesta, na kojemu boravite, vi ne znate, da ste u tami i u smrti. Naprotiv, vi ste opijeni vatrom (požude) i puni gorkoga otrova. Vaše srce je usmjereno na vašu korist radi požara, koji je u vama, a slatko vam se čini, ono što je uistinu otrov i bijes neprijatelja. a tamu smatrate svjetlom.

Jer vašu slobodu ste podvrgli ropstvu. Vaša srca ste učinili srcima tame i vaše misli ste prepustili ludilu. Misli ste ispunili dimom vatre, koji je u vama. A vaše svjetlo i ruho, kojim bijaste ogrnuti, progutano je od oblaka tame. Vi ste se (sami prevarili) i dali zadržati jednom (nadom), koje nema. A u koga ste vjerovali? (Zar ne znate), da svi vi stanujete među bićima, koja vas (žele pokvariti), kao da niste (bili određeni za život?)

Vaše duše ste krstili u vodi tame, samo ste živjeli po vašim vlastitim željama. Jao vama, koji ste u zabludi i ne gledate na svjetlo sunca. Jer svjetlo sunca upravlja svemirom, ono gleda na svemir, ono okružuje i upravlja svim djelima idozvoljava da ga služe i njegovi neprijatelji.

Također ne prepoznajete mjesec, kako je stvoren danju i noću, kada gleda dolje na tijela vaših mrtvih. Jao vama, koji volite općenje s bludnicama i obeščašćeno druženje s njima! Jao vama, koji slušate moći vašeg tijela, jer će vas one unesrećiti! Jao vama, u kojima djeluju demoni zla! Jao vama, koji dozvoljavate da vaše udove prožme vatra! Tko će pustiti kišu rose koja gasi, da bi vatra i žar isplivali iz vas? Tko će dozvoliti da sunce i iznad vas izađe, da bi protjeralo tamu, koja stanuje u vama, i da potisnete natrag tamu i prljavu vodu u prikriveno?

Ali sa sunca i mjeseca će strujati ugodan miris i napuniti zrak, duh, zemlju i vodu. Jer ako sunce ne sije preko (prolaznih) tijela, ona sagnjiju i prolaze kao biljke ili trava. Ali, sije li sunce na biljke, to jača nadasve čokot loze. Ako tada postane čokot loze snažniji od biljaka i svih drugih začina, koji su s njim rasli, on zasjenjuje i sve više se širi, tako da samo on nasljeđuje zemlju, na kojoj je rastao i postaje gospodar nad svakim mjestom, koje je zasjenjeno. Dakle, postati će, gospodarom nad zemljom, u kojoj raste i donosi svome gospodaru plodove u izobilju. Da mu on donosi još veću korist, jer bi se gospodar morao jako truditi, da biljku iščupa. Ali tako ju je uništio čokot loze i sam ih ugušio. One su umrle i postale jednake zemlji."

Na to je Isus nastavio i rekao: "Jao vama, koji niste prihvatili učenje. Vi ne slušate one, koji poznaju istinu, i dozvoljavate da pati, kada ju navješćuju, i trčite u svoju (pokvarenost). Vi svakodnevno ubijate božje radnike, koji su vam poslani, da bi (ljudi) uskrsnuli od mrtvih.

Ali da ste blaženi, vi koji ste spoznali zavođenje i bježite od onoga, što vam je strano. Blaženi da ste, vi koji ćete biti izrugivani i prezreni radi volje ljubavi, koju vaš Gospodin ima za vas. Blaženi da ste, vi koji plačete i biti ćete potisnuti od onih, koji nemaju istinsku nadu. Jer vi se trebate osloboditi svih okova.

Budite budni i molite, da ne živite u tijelu kao životinje, nego da stresete čvrste okove života životinje. A ako molite, naći ćete mir. Vi tada ostavljate iza sebe patnju i ruglo srca. Jer ako se oslobodite muka i požude tijela, postižete mir od Dobroga samog i time vladate sa kraljem, jer ste s njim sjedinjeni i on je sa vama jedno od sada do u svu vječnost."

Amen


Ovo je knjiga Tome borca za prvenstvo, napisana za savršene.Korisna adresa:STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0044 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA